pomocnik częstochowa

sprawdź też:

pomocnik

Polska Lista Płac 2003 odcinek drugi: pensje od 1300 do 2500 zł

, pracuje 48 godzin tygodniowo - ma dyżury 12- lub 24-godzinne. 30 lat, wykształcenie średnie (szkoła pielęgniarska). 1363 zł - kasjerka w filii banku spółdzielczego w Częstochowie. Pracuje 42 godziny tygodniowo. 43 lata, wykształcenie średnie. 1396 zł - asystent na wydziale filozofii i socjologii UMCS