portal pracy

Emilia Romaniuk, Białystok

Portal z pracą dla studentów

Portal z pracą dla studentów

Uniwersytet w Białymstoku uruchomił portal, dzięki któremu studenci i absolwenci tej uczelni bezpośrednio mogą kontaktować się z potencjalnymi pracodawcami.

Wpis na Facebooku za cenę kariery

Czy wpisy na portalach społecznościowych mogą się skończyć utratą pracy? Tak, a w wielu przypadkach są one wystarczającym powodem nawet do zwolnienia dyscyplinarnego

Czy praca sprawia nam satysfakcję?

Wyniki sondy przeprowadzonej wśród polskich pracowników przez portal rynekpracy.pl nie napawają optymizmem. Na pytanie "Czy czerpiesz satysfakcję z pracy, którą obecnie wykonujesz?" ponad 50 proc. badanych udzieliło przeczącej odpowiedzi

Praca nie daje satysfakcji

Praca nie daje satysfakcji

Z punktu widzenia pracodawców, wyniki sondy przeprowadzonej na przełomie marca i kwietnia przez portal rynekpracy.pl są bardzo niepokojące. Na pytanie - czy czerpiesz satysfakcję z pracy, którą obecnie wykonujesz? - ponad 50% ankietowanych udzieliło negatywnej odpowiedzi. Ponad jedna czwarta

Szef nie może zwolnić za krytykę na Facebooku

narzekań innych pracowników. Skarżyli się na to, ze są przepracowani i krytykowali warunki pracy. Szef postanowił zwolnić pięciu spośród narzekających. Jednak Rada uznała, że zwolnienia były niezgodne z prawem, bo wymiana zdań na portalu społecznościowym była "wspólnym wysiłkiem" mającym poprawić

Kolejne cięcia w TVP. Po wakacjach pracę straci 78 osób, także znani dziennikarze i prezenterzy

Kolejne cięcia w TVP. Po wakacjach pracę straci 78 osób, także znani dziennikarze i prezenterzy

uchybień podczas przenoszenia pracowników do firmy LeasingTeam. NIK uznała, że było to działanie zgodne z planem restrukturyzacji. Kontrolę w TVP przeprowadziła też Państwowa Inspekcja Pracy. Związek Wizja TVP poskarżył się też do Ministerstwa Skarbu i premiera, ale związkowcy nie dostali od nich

Jak długo szukamy pracy?

Od 3 miesięcy do roku poszukiwanie pracy zajęło ponad 1/3 ankietowanych (35%). Jedynie 8% respondentów szukało pracy od 13 miesięcy do 2 lat, zaś powyżej 2 lat pracy szukała co 10 przebadana osoba. Jak wynika z danych zebranych w badaniu GUS-u "Aktywność ekonomiczna ludności Polski" za

Badanie motywacji polskich PR-owców

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi powstanie raport, który da odpowiedzi m.in. na pytania, dlaczego wybierana jest praca w tej branży, za co specjaliści ds. public relations cenią swoją pracę, a jakie widzą w niej minusy. Badanie da też obraz przyczyn, dla których PR-owcy podejmują decyzje o

Sprawy prywatne w godzinach pracy

Sprawy prywatne w godzinach pracy

O to, ile czasu średnio poświęcają Polacy na sprawy prywatne w ciągu jednego dnia pracy, zapytali analitycy firmy Sedlak & Sedlak w sondzie przeprowadzonej na przełomie lutego i marca 2010 roku w portalu rynekpracy.pl. Najwięcej, bo ponad 45% użytkowników, wskazała na odpowiedź "do 15 minut

Znalazłyśmy pracę przez EURES

- A co będzie, jak znajdziemy świetną pracę i trzeba będzie się zdecydować? - Magda pierwsza powiedziała to, co zaprzątało nam myśli. Niepokój spowodowało nowe dziennikarskie zadanie - miałyśmy znaleźć pracę w Europie. Wiedziałyśmy, że mamy do tego celu użyć EURES-u, czyli portalu dla szukających

Gdzie zatrudniają specjalistów

Raport został przygotowany na podstawie prawie 12,5 tys. ogłoszeń, które ukazały się w portalu Pracuj.pl od początku kwietnia do końca czerwca. Nie ma wśród nich ofert zgłaszanych przez urzędy administracji publicznej ani propozycji dla studentów lub pracowników fizycznych. Najłatwiej znaleźć pracę

Staną na głowie, żeby tylko kogoś zatrudnić

Staną na głowie, żeby tylko kogoś zatrudnić

, pracownik call center, mówi, że wysłał CV z czystej ciekawości. - Za podobne szkolenie musiałbym zapłacić kilkaset złotych. Na razie nie zmieniam pracy, ale jeśli dostanę lepszą ofertę, na pewno nie odmówię - zapewnia. Konkurencyjny portal zaś wymyślił coś jeszcze bardziej nietypowego. - Mamy gwarancję na

Zwiększą szanse kobiet na rynku pracy?

Portal departamentu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oficjalnie ruszył w środę rano. Skierowany jest oczywiście do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką, ale jak podkreślają organizatorzy - jego adresatami są w szczególności przedstawicie samorządów i innych organizacji lokalnych

Nieformalne układy w miejscu pracy ważniejsze od realnych osiągnięć

Nieformalne układy w miejscu pracy ważniejsze od realnych osiągnięć

Aż 61 proc. respondentów przynajmniej częściowo zgadzało się (suma odpowiedzi raczej się zgadzam i zupełnie się zgadzam), że to "układy" - a nie rzetelna praca - decydują o tym jak przełożony ocenia wykonywane przez pracownika obowiązki zawodowe. Tylko 20% spośród badanych (odpowiedzi

Jak praca, to w sąsiedztwie

Jak praca, to w sąsiedztwie

na fakt wykonywania pracy w domu. Wyniki sondy przeprowadzonej przez portal rynekpracy.pl dowodzą, że najchętniej podejmujemy zatrudnienie w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania. Tym samym należy zakładać, że czas dojazdu do pracy jest jednym z kluczowych elementów branych pod uwagę przez

IX Akademickie Targi Pracy na Politechnice Wrocławskiej

Pracy będzie towarzyszyć szeroka akcja promocyjna. Patronują im: Miasto Wrocław, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Dolnośląskie (Akademia Żaka), serwis GazetaPraca.pl , Gazeta Wyborcza, Multikino, Portal nasza-klasa.pl, Radio Ram, Portal eGospodarka.pl, Portal Rynku Pracy HRK.PL, magazyn

Gdzie jest praca dla specjalistów

Raport "Rynek pracy specjalistów" powstał na podstawie ponad 8 tys. ogłoszeń, które ukazały się w portalu Pracuj.pl od początku stycznia do końca marca. Nie ma wśród nich ofert zgłaszanych przez urzędy administracji publicznej ani propozycji dla studentów lub pracowników fizycznych. W

Lekcja 26: Networking

Networking, or work on relationships, allows many companies to find clients and business partners both in the Internet world and beyond it. Today we propose you to find out what are its basic varieties and whether in the era of social networking face-to-face contacts still make sense. Social network

Lekcja 26: Networking

Mise en réseau, ou le travail sur les relations, permet aux nombreuses entreprises a trouver des clients et des partenaires d'affaires a la fois dans le monde de l'Internet et dans le monde réel. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir quelles sont ses variété

Po jakich studiach zarobisz najwięcej?

Internetowe Badanie Wynagrodzeń 2007 - wypełnij ankietę W ramach Internetowego Badania Wynagrodzeń, portal Wynagrodzenia.pl sprawdził zarobki absolwentów polskich uczelni wyższych. Badanie dotyczyło 17333 absolwentów w roku 2006 oraz 6076 w pierwszej połowie bieżącego roku. W analizie

Konkurs na projekt internetowy: zwycięzcę zatrudni Interia.pl

Audytorem konkursu organizowanego przez Interię jest firma Deloitte. OpenMind powstał z myślą o wsparciu utalentowanych osób mających ciekawe i świeże pomysły na serwisy i usługi internetowe - zaznaczył Jacek Pasławski, prezes portalu - Jest prowadzony według otwartej formuły, ale do uczestnictwa

[26.11.2013] Rekrutacja jak z księżyca i inne trendy HR

Eksperci światowego formatu, przedstawiciele polskich firm z branży HR oraz agencji zatrudnienia na czele z Władysławem Kosiniak-Kamyszem - Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, debatować będą we wtorek, 26 listopada 2013, w centrum konferencyjnym Adgar Plaza w Warszawie na temat przyszłości

Dlaczego niektórzy prezesi zarabiają 1 dolara?

Dlaczego niektórzy prezesi zarabiają 1 dolara?

Prezesi amerykańskich spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych coraz częściej decydują się na pracę za jednego dolara. W 2013 roku za symboliczne wynagrodzenie podstawowe pracują między innymi: Larry Elisson (prezes Oracle), Jeremy Stoppelman (prezes Yelp), Meg Whitman (prezes Hewlett

Polaków romanse w pracy

; potępia je 18 proc. mężczyzn i 24 proc. kobiet. Panie i panowie wykazują się zdecydowaną zgodnością jeśli chodzi o brak zdania (po 18 proc.). Lepiej wykształceni, bardziej wyrozumiali O ile raczej nie zdziwi nas fakt, że przelotne romanse w pracy zdecydowanie częściej tolerują ludzie młodzi (w przedziale

Szkolnictwo wyższe a wyzwania rynku pracy

zawodów i specjalności to wynik niedopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb stale zmieniającego się rynku pracy. W raporcie "Szkolnictwo wyższe a wyzwania rynku pracy" dokonano analizy współczesnej edukacji pod kątem jej dopasowania do wymagań stawianych przez rynek. Coraz mniej studentów

Kto ma największe szanse na pracę?

W badaniu wykorzystano ponad 7 tys. ogłoszeń, które ukazały się w portalu od stycznia do czerwca tego roku. Wszystkie dotyczą rekrutacji na stanowiska specjalistów i menedżerów. Okazało się, że zdecydowanie najwięcej wolnych miejsc na rynku pracy czeka na handlowców - co czwarte ogłoszenie

Oceń swoją wartość na rynku pracy!

100 PLN. Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym dochody Polaków w 2008 roku okazał się staż pracy. Osoby z rocznym stażem pracy (2 500 PLN) zarabiały o połowę mniej niż osoby ze stażem od 11 do 15 lat (5 000 PLN). Kolejnym istotnym czynnikiem było wykształcenie. O ile mediana wynagrodzenia osób z

Świat w pracy

Polecamy Historię, za którą kryje się ustanowienie pierwszego maja dniem wszystkich ludzi pracujących przeczytacie tutaj. Warto przeczytać, dzięki komu wylegujecie się teraz na trawie. Galerię zdjęć "Świat w pracy" Foto forum Mój pierwszy maja - pokażcie jak spędzacie, spedzaliście

Kobiety na rynku pracy - po debacie

Wprawdzie prof. Adam Noga próbował przekonać zebranych, że kobiety, podobnie jak mężczyźni potrafią na przykład podejmować działania biznesowe, ale dr Anna Czarczyńska wskazała, że trudno zdobyć kobiecie na rynku pracy podobna pozycję, jak mężczyzna. Na przykład w zarządach dużych spółek kobiety

Jest praca w przemyśle

Raport powstał na podstawie niemal 18 tys. ogłoszeń. Dotyczyły one wyłącznie osób z wyższym wykształceniem i nie obejmowały ofert zgłaszanych przez urzędy administracji publicznej. Okazało się, że w ub.r. najwięcej miejsc pracy stworzył przemył ciężki i lekki. W tych branżach (w porównaniu z 2003 r

Znajdź pracę przez EURES

Co to jest EURES? EURES to sieć urzędów pracy z Unii i Szwajcarii. Stworzono ją, by ułatwiać wolny przepływ pracowników w obrębie Europejskiego Obszaru Ekonomicznego. Jej działalność koordynuje Komisja Europejska. W każdym z krajów członkowskich działają doradcy EURES, którzy pełnią funkcję

Kariera albo sprzątanie, wybór należy do Ciebie

Bałaganiarze są promowani średnio aż 10 razy w życiu - wynika z badań przeprowadzonych wśród brytyjskiego menedżmentu, które przytacza portal www.jobs.telegraph.co.uk. Co więcej wygląda na to, że im większy bałaganiarz, tym większe są jego szanse na błyskotliwą karierę (niestety autorzy badań nie

Kto, ile i gdzie dorabia

naszej ankciecie nadal studiuje: na studiach wieczorowych lub zaocznych - 54,44 proc. na studiach dziennych - 13,71 proc. na studiach podyplomowych - 29,15 proc. na kursach MBA - 2,70 proc. Dorabianie a płeć, stanowisko, wiek, staż pracy itd. Dodatkowe źródła finansowania znacznie częściej miewają

Medyczny zawód przyszłości - geriatra i opiekun osób starszych

powinni znaleźć opiekunowie osób starszych. Już teraz widzimy ogromne zainteresowanie tymi pracownikami np. w Niemczech. - Jeżeli chodzi o opiekunów osób starszych , to zapotrzebowanie praktycznie niemaleje – przyznaje Anna Baranowska z Portal-Medica. - Najwięcej mamy ofert do pracy zagranicą, ale

PulsHR_Day 2017 - weź pracę w swoje ręce!

bardzo dynamicznie. Zarówno ci, którzy chcą pozyskać dobrych pracowników, jak i ci, którzy szukają wymarzonej pracy, muszą być otwarci na wiedzę i elastyczni na rynku coraz mocniej definiowanym przez nowe trendy i technologie – mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny portalu PulsHR.pl, organizator

Sprawa pytania 28 w teście na policjanta

. było jednak inne. Zaczynało się od słów "W szpitalu A rodzi się dziennie 120 dzieci, a w szpitalu B 12 ". Dalej jest coś więcej, ale większość osób w tym momencie zasypia albo przechodzi do kolejnego pytania. Tymczasem wśród gości portalu znalazło się wielu miłośników matematyki, którzy

W tym roku sezon na pracę się nie kończy. Ile można zarobić?

godzinę, bardzo często uzyskują również dodatkowe gratyfikacje w postaci napiwków, procentu od utargu bądź zakwaterowania. Gdzie szukać ofert pracy? Osobom szukającym pracy sezonowej z pomocą przychodzą internetowe portale rekrutacyjne, lokalne portale ogłoszeniowe oraz agencje zatrudnienia, które

Kiedy najlepiej zacząć szukać wakacyjnej pracy?

z pomocą przyjdą nam strony ambasad, na których z reguły znajdują się podstawowe informacje o tamtejszym prawie pracy w tym m.in. zezwoleniach i minimalnym wynagrodzeniu, o ile takowe obowiązuje danym kraju. Warto również przejrzeć portal  Europejski Portal Mobilności Zawodoweh Eures

Rynek pracownika w służbie zdrowia. Co to oznacza dla szpitali i placówek medycznych?

tylko w jednym miejscu, tym, które go zatrudnia. Proszę jednak pamiętać, że to nie jest takie oczywiste w przypadku rzadkiego specjalisty, aby zgodzić się na taki układ – dodaje właścicielka Agencji Pracy Portal-MedicaHR. Jak Szpitale i placówki szukają specjalistów? Coraz więcej placówek zdaje

Coraz mniej pielęgniarek w polskich szpitalach

Informacje o ciągłym zainteresowaniu polskimi pielęgniarkami potwierdza serwis Portal-Medica przyznając, że zdecydowanie większe zainteresowanie pielęgniarkami widoczne jest u naszych zachodnich sąsiadów niż u polskich pracodawców. Polska jednak widzi problem Rada Kierowników Wojewódzkich Podmiotów

Internetowe badania podań o pracę i życiorysów

dwóch tygodniach. Często pracodawcy, choć dali miesięczny termin przysyłania życiorysów, już po 14 dniach mają nadmiar kandydatów i zamykają rekrutację. Jakość aplikacji sprawdzono, wyodrębniając kryteria: doświadczenie na podobnym stanowisku, staż pracy, kierunkowe wykształcenie i znajomość

Za pracą na zachód - do Polski. Czy Ukraina uratuje naszą służbę zdrowia?

O tym, że na rynku pracy w służbie zdrowia dzieje się źle mówi się od dawna, potwierdza ten fakt także Magdalena Waliszewska z serwisu portal-medica.pl Brakuje nam lekarzy poszczególnych specjalizacji, m.in. anestezjologów, lekarzy ratownictwa medycznego, ale także lekarzy POZ w mniejszych

Konferencja Silesia HR Trends 2015

Przedstawiciele biznesu, nauki i samorządów, eksperci HR oraz rozpoczynający karierę zawodową studenci spotkają się w Katowicach, aby dyskutować o wyzwaniach i perspektywach rynku pracy w województwie śląskim. Konferencji towarzyszyć będzie gala wręczenia nagród TOP 10 Pracodawców Województwa

Ekspert radzi: czy powinniśmy sugerować się negatywnymi opiniami na temat przyszłego pracodawcy?

również wykorzystać portale społecznościowe i napisać do osób pracujących w danej firmie na stanowisku podobnym do tego, które nas interesuje, lub wybrać się na targi pracy, gdzie możemy bezpośrednio zapytać pracowników o interesujące nas detale. Informacji szukajmy także na stronach internetowych firm

Tyle za godzinę zarabiają lekarze. Dużo czy mało?

patrzy na protesty medyków, bo czego oni jeszcze mogą chcieć? - W każdym zawodzie zdarzają się rozbieżności, jednak mówienie że wszyscy lekarzezarabiają dużo jest zdecydowanie krzywdzące – mówi Anna Baranowska z serwisu pracy dla lekarzy portal-medica.pl . - Oferty z tak skrajnie wysokimi

5 wskazówek, jak budować swój wizerunek w sieci

pracownik myślący o odejściu z firmy. Tymczasem portale zawodowe to idealna przestrzeń na pogłębianie wiedzy eksperckiej, sposób na „bycie na bieżąco” i miejsce wirtualnych spotkań z kolegami i koleżankami po fachu. Udostępniaj codziennie ciekawe materiały branżowymi lub badania rynku, a jeżeli

Wakacyjna praca to pierwszy krok do kariery

, a wystarczy jedynie chęć do pracy. – Wśród naszych ofert znajduje się na przykład „pomoc w restauracji”, czyli pracownik, który po prostu będzie pomagał w bieżącej pracy. Gdzie szukać wakacyjnej pracy? Obecnie zdecydowana większość ofert zamieszczana jest w internecie na portalach

Absolwent na rynku pracy. Co zrobić, żeby odnieść sukces?

szybkie znalezienie wymarzonej posady, nie ograniczając się wyłącznie do przygotowania CV i przeglądania ofert zamieszczonych na portalach pracy. Zdaniem Grzegorza Opali, dobrym pomysłem jest stałe podwyższanie swoich kwalifikacji. – W dokumentach aplikacyjnych nadesłanych przez młodych absolwentów

Absolwent na rynku pracy. Co zrobić, żeby odnieść sukces?

szybkie znalezienie wymarzonej posady, nie ograniczając się wyłącznie do przygotowania CV i przeglądania ofert zamieszczonych na portalach pracy. Zdaniem Grzegorza Opali, dobrym pomysłem jest stałe podwyższanie swoich kwalifikacji. – W dokumentach aplikacyjnych nadesłanych przez młodych absolwentów

Kto zarobi na zbliżających się świętach?

LeasingTeam. Gdzie szukać ofert? Przedświąteczne oferty pracy zaczynają pojawiać się już pod koniec października. Warto regularnie śledzić specjalistyczne portale i duże portale ogłoszeniowe, rozpytywać znajomych. Ogłoszenia pojawią się też na tablicach z ogłoszeniami lokalnymi, w prasie ogólnopolskiej i

Ekspert radzi: jak szukać pracy na obecnym rynku zatrudnienia

Obecnie istnieje wiele metod poszukiwania pracy. Na przestrzeni lat rynek pracy w Polsce uległ zmianie – ogłoszenia o pracę z offline przeszły do trybu online. Internet stał się głównym i najszybszym źródłem poszukiwania pracy przez kandydatów, jak i pracowników przez organizacje. Zanim

Przychodzi rekruter na Facebooka, a kandydat na to...

wynika, że aż 97 proc. z nich wykorzystuje portale społecznościowe w pracy, a aż 79 proc. zatrudniło pracownika do pomocy przy social media. Choć wciąż pod tym względem najefektywniejsze są profesjonalne serwisy społecznościowe, takie jak chociażby GoldenLine.pl , to nie można nie doceniać rosnącej

Praca za granicą: jak się do niej przygotować?

Szukanie pracy za granicą to duże wyzwanie. Na co zwrócić szczególną uwagę i zadbać o bezpieczeństwo wyjazdu? Regularnie przeglądaj oferty pracy i wysyłaj CV Każdego dnia w internetowych serwisach ogłoszeniowych można znaleźć interesujące oferty pracy za granicą. Portale umożliwiają łatwą i szybką

Porada eksperta: mam doskonałe kwalifikacje, dlaczego nikt nie odpowiada na moje CV?

strony i kompetencje, tym bardziej warto skorzystać z takiej usługi.  Wiadomość do rekrutera Wiele portali z ofertami pracy w formularzu aplikacyjnym posiada gotowy szablon z tematem i treścią wiadomości. Warto je zmodyfikować, dodając w tytule i treści krótkie, ale istotnie informacje o naszych

Czy Facebook pomaga w rekrutacji

LinkedIn (25 proc.). Facebook był wymieniany jako trzeci (20 proc.). Dobry profil na GoldenLine: jak powinien wyglądać? Handlowiec Tomasz: - Zanim zacząłem szukać pracy, założyłem profil na jednym z takich portali. W odpowiedzi na ofertę, oprócz CV i listu motywacyjnego, wysyłam też link do profilu. Wiem

Efektywność słabą stroną Polaków

Czy 8-godzinny dzień pracy można w całości efektywnie wykorzystać na wypełnianie obowiązków zawodowych? Jak wynika z sondy przeprowadzonej przez portal rynekpracy.pl niespełna 1/3 ankietowanych (29%) efektywnie wykonuje swoje obowiązkowi zawodowe przez 8 i więcej godzin dziennie. Znacznie więcej

Dyplom na zamówienie

praktyce - dodaje Monika Zaręba. Zaczynają się schody W 2013 roku warszawski ratusz wraz z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji zainaugurował projekt KreoBox. Miał to być portal społecznościowy, oferujący studentom i pracodawcom wiele funkcjonalności, wśród których znalazła się baza tematów prac dyplomowych

Ile naprawdę można zarobić na blogu [RAPORT]

Nie trudno jest założyć bloga czy portal tematyczny - inspiracji i pomysłów jest mnóstwo. Dużo trudniej jest jednak pozyskać stałych i wartościowych czytelników, a jeszcze trudniej wypromować nasz tytuł tak, aby sam na siebie zarabiał. Rzecz nie prosta z tego względu, że blogerzy wciąż kwestię

Ekspert radzi: jak odmłodzić CV

na profesjonalnych portalach społecznościowych uwiarygodni nas w oczach pracodawcy jako kandydata, któremu nowoczesne technologie nie są obce. Nie musimy też czekać z założonymi rękoma, warto ze swoim CV udać się do urzędu pracy lub agencji doradztwa personalnego, które posiadają szereg ofert

Najlepsi pracodawcy na Śląsku 2016 r. Rozstrzygnięcie plebiscytu towarzyszącego konferencji Silesia HR Trends

Centrum Kongresowym w Katowicach podczas konferencji Silesia HR Trends. Konkurs został zorganizowany przez PulsHR.pl, lidera w dostarczaniu informacji o trendach na rynku pracy w Polsce. Portal należy do Grupy PTWP – wydawcy Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł, portali m.in.: wnp.pl i

Rekruter zawodem zaufania publicznego?

agencji pracy swoje biura na cały dzień, żeby ta mogła np. przeprowadzić rekrutację dla klienta. Tylko cztery portale Brytyjski rynek rekrutacyjny od polskiego różni się również tym, że w Wielkiej Brytanii istnieją cztery główne portale poświęcone pracy, które funkcjonują na równych zasadach. Przetargi na

Nabór zgłoszeń do III edycji konkursu EB Kreator

marki pracodawcy. To też wysoki poziom merytoryczny wydarzenia i oskarowe emocje – tłumaczy Szymon Motławski z Pracowni EB GoldenLine. - Statuetka i tytuł EB Kreatora są również docenieniem pracy całego zespołu odpowiedzialnego za  realizację działań employer branding – dodaje Motławski

Jak złowić kandydata w mediach społecznościowych?

Zdaniem ankietowanych pracodawcy ciągle nie wykorzystują potencjału drzemiącego np. w portalu Facebook. Aż 90 proc. respondentów oczekuje, że firmy będą miały swój profil na tym portalu. Ale, aby był wartościowym źródłem informacji, powinien pokazywać firmę "od środka", czyli zawierać

Zmiana pracy: chcemy, ale boimy się konsekwencji

. Z ciekawości zajrzałam też na portale branżowe. Jak powiem, że ofert było mrowie, to przesadzę, ale na pewno sporo więcej niż wtedy, gdy zaczynałam pracę - mówi. Na razie rozmowy z rekruterem kończy uprzejmą odmową, bo nie chce być handlowcem, choć podkreśla, że "przyjemnie jest mieć wybór"

Najbardziej niebezpieczne zawody świata

Miłośnikom zwierząt pewnie nie raz wydawało się, że praca w sklepie zoologicznym, przy hodowli psów, albo w schronisku to czysta przyjemność. Ratowanie porzuconych piesków i przytulanie bezpańskich kociaków to jednak tylko jedna strona tej pracy. Jak wskazuje raport portalu CareerCast, zawody

Raport GazetaPraca.pl: kto, kogo i jak podgląda w sieci

znaleźć też konkretne oferty pracy. Umieszcza je tam cztery na dziesięć firm. Choć lepiej byłoby, gdyby w tym celu zajrzeli np. na GoldenLine.pl, czyli biznesowy portal skupiony na rozwoju kariery. To właśnie tu firmy, a raczej ich przedstawiciele, najczęściej umieszczają ogłoszenia o pracę - robi to

Kto zostanie "Kreatorem miejsc pracy 2014"?

- Wbrew opinii, że sytuacja na rynku pracy nie sprzyja zatrudnieniu, chcemy pokazać, że wiele firm, zarówno małych, jak i dużych, zwiększa zatrudnienie i inwestuje w pracowników - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców

Jak zbudować profesjonalny wizerunek w internecie?

narzędziem pracy i naturalnym źródłem informacji o przyszłych pracownikach. Chcesz zbudować swój profesjonalny wizerunek i mieć realny wpływ na to, jak widzą Cię inni użytkownicy sieci, a przez to zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Załóż konta w portalach stworzonych z myślą o kontaktach zawodowych i

Nie szukaj pracy, niech praca znajdzie Ciebie!

oraz lokalnych, a także w specjalistycznych portalach internetowych oraz na stronach firm.   Warto jednak pamiętać, że na rynku pracy poszukiwania odbywają się w dwóch kierunkach - specjalista szuka wymarzonej pracy, natomiast pracodawca rozgląda się za idealnym pracownikiem. Należy zrobić

Web developer

. Web developer - zarobki Zarobki web developera zależą od jego miejsca pracy - czy będzie to wielka korporacja, duża lub mniejsza firma czy też portal internetowy. Znaczenie będzie miało, czy web developer pracuje na etacie czy prowadzi własną działalność gospodarczą. Średnie wynagrodzenie web

Szefie, nie odejdę z pracy, jeśli...

nasze oczekiwania płacowe nie zostaną zaspokojone? Weźmiemy sprawy w swoje ręce. I to dosłownie. Do niedawna najpopularniejszą formą szukania pracy było uruchomienie znajomości. Jednak wzrost liczby ofert zatrudnienia spowodował, że aż 62 proc. badanych stawia na przeglądanie ogłoszeń na portalach pracy

Dlaczego lekarze wyjechali z Polski?

nauczyć.” A jak wyglądają zarobki lekarza stażysty? Lekarz i lekarz dentysta, którzy odbywają staż podyplomowy, otrzymują zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2007 zł.  Czy mają możliwość dorobić? W serwisach pracy dedykowanych służbie zdrowia  takich jak portal-medica.pl

"Kreator miejsc pracy 2014" - jeszcze 16 dni na zgłoszenia

- Wbrew opinii, że sytuacja na rynku pracy nie sprzyja zatrudnieniu, chcemy pokazać, że wiele firm, zarówno małych, jak i dużych, zwiększa zatrudnienie i inwestuje w pracowników - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców

50-latek w urzędzie pracy: na co może liczyć? Nie tylko na zasiłek

szkoleń (i ofert pracy) dostępnej na portalu Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia: zielonalinia.gov.pl lub pod numerem 19524.

Organista kontra proboszcz - rozstrzygnie sąd pracy

ubezpieczeniowych. - Wielokrotnie prosiłem proboszcza, by zawarł ze mną umowę o pracę. Dopiero przez dwa ostatnie lata na pół etatu pracowałem w parafii. Przez pięć lat "na czarno" - wyznał portalowi nowiny24.pl Lis. Organista oczywiście poskarżył się Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, a ten - jak wynika

Hiszpańskie targi pracy - sprostowanie

Hiszpańskie targi pracy, które miały się odbyć w czerwcu, zostały przesunięte na późniejszy termin przez organizatora. Niestety, w wyniku ludzkiego błędu w redakcji, nieaktualna informacja została zamieszczona na stronach portalu GazetaPraca.pl. Wszystkich zainteresowanych serdecznie przepraszamy.

Skuteczne metody poszukiwania pracy

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2012 roku przez firmę Sedlak & Sedlak, respondenci o stażu pracy nieprzekraczającym 1 roku znaleźli wykonywaną pracę w efekcie różnych działań. - Najczęściej badani deklarowali, że znaleźli ją w wyniku samodzielnych poszukiwań (34

Polki - "brakujące córki" Niemców

Sytuacja demograficzna W Niemczech mamy do czynienia ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. Polska odsłona portalu DeutscheWelle.de powołuje się na dane Federalnego Urzędu Statystycznego, opublikowane przez "Die Welt", według których liczba osób, które muszą liczyć na finansową pomoc

XVII edycja Akademii Rozwoju i Przedsiębiorczości

Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości to wydarzenie organizowane z myślą o osobach poszukujących pracy, stażu lub praktyki, które są zainteresowane bezpośrednim spotkaniem z pracodawcami oraz znalezieniem nowych ścieżek kariery zawodowej i szeroko rozumianym rozwojem. Tegoroczna, XVII edycja

"Śmieciówki" na celowniku PIP w 2016 r.

skarżą się bardzo często. GIP do zmiany? Przed grudniowym spotkaniem Rady Ochrony Pracy spekulowano, czy wpłynie wniosek o zmianę na stanowisku Głównego Inspektora Pracy. Kilka tygodni temu należący do byłego naczelnego "Wprost" portal Kulisy24.pl ujawnił, że Hickiewicz sama podjęła decyzję o

Noworoczne postanowienia, które podkręcą Twoją karierę!

propozycje zmian. Potraktujcie je jako inspirację. Rzucę albo zmienię pracę Najbardziej radykalne postanowienie i zarazem cieszące się największą popularnością. Wypalenie zawodowe, kiepski szef, nawał obowiązków, niska pensja, brak perspektyw awansu i rozwoju, zła atmosfera - to najczęstsze składowe

Brytyjczycy dyskryminowani przez Polaków

brytyjskich pracowników - komentuje. Dziennikarze "Daily Express" zwrócili się do ministerstwa pracy i emerytur, odpowiedzialnego za portal Universal Jobmatch, z pytaniem o całkowitą liczbę ogłoszeń, w których stawia się kandydatom wymagania znajomości języka polskiego lub innych

[24.09.2014] Bezpłatna Konferencja - "WORKFLOW & DOCUMENT MANAGEMENT TRENDS" już 24 września 2014 w Warszawie!

, . platformy automatyzujące pracę biura, . workflow - automatyzacja procesów biznesowych, . systemy i portale korporacyjne, . e-faktura, . elektroniczny podpis, . dokumenty w chmurze, . OCR/ICR/OMR - inteligentna rejestracja dokumentów, . digitalizacja dokumentów, . elektroniczna archiwizacja, . skanowanie i

Art Director - dyrektor artystyczny

pracą zespołu, osobowość lidera, bardzo dobre zdolności organizacyjne, zdolność dotrzymywania terminów i wytrwałość w dążeniu do celu, staranność, wytrwałość, kreatywność, inicjatywa, dyspozycyjność, możliwość pracy w zmiennym wymiarze godzin. Ważna jest równie biegła znajomość edytorów graficznych i

Inspiracje, spotkania z ludźmi sukcesu, Targi Pracy i Kariery 24 listopada 2016 r. druga edycja Silesia HR Trends

– Dlaczego warto przyjść na Targi Pracy i Kariery? Przede wszystkim to okazja do czerpania inspiracji i wzorców od najlepszych – to tutaj będzie można poznać i posłuchać ludzi, którzy odnieśli różne, niekwestionowane sukcesy. Z odwiedzającymi Międzynarodowe Centrum Kongresowe podzielą

Zawody, w których stresu jest najwięcej

Amerykański portal Career Cast opublikował listę najlepszych i najgorszych zawodów 2016. W rankingu uwzględniono cztery kryteria - dochód, perspektywy rozwoju zawodowego, środowisko pracy i poziom stresu. W tym ostatnim punkcie badacze wyłonili jedenaście czynników wpływających na emocjonalne

Pracowniku, uważaj, co piszesz. Pracodawca też jest na "fejsie"

Adam, pracownik agencji reklamowej z Bydgoszczy, przyznaje, że "obczaja fejsa" codziennie w pracy. Zanim wypije pierwszą kawę i ogarnie biurko, zdąży odpowiedzieć na wiadomości, skomentować posty znajomych. Czasem wrzuci jakieś zdjęcie. Prawdopodobnie należy do grona 90 proc

Praca na studiach to konieczność

możliwości korzystają studenci kierunków ekonomicznych. Młodzi ludzie mogą również szukać ogłoszeń o pracę w prasie, internecie, czy na portalach społecznościowych o tematyce związanej z karierą. Bardzo popularny stał się też networking. Jak wynika z drugiej edycji Barometru Rynku Pracy Work Service to

[24.02.2014] Bezpłatna konferencja HR Solutions Trends

! Zarejestruj się na wydarzenie już dziś ! Kluczowe zagadnienia, które zostaną poruszone podczas wydarzenia: . Najważniejsze trendy w obszarze technologii dla HR, . Nowoczesne narzędzia e-rekrutacji, . Portale społecznościowe w realizacji misji i zadań HR, . Systemy automatyzujące zarządzanie zasobami ludzkimi

Zbyt leniwi, by znaleźć nową pracę?

Z badań, relacji rekruterów, wpisów na forach internetowych oraz zasłyszanych historii wynika, że najpopularniejszy obecnie sposób szukania pracy nie wymaga od nas większego wysiłku. W skrócie wygląda on tak: zakładamy konto na kilku portalach rekrutacyjnych, zaznaczamy, jakie oferty nas interesują

Warszawskie dni rekrutacji 2016

kompetencje, poznać nowe, nietuzinkowe formy pracy z zespołem oraz zdobyć pomysły, które będą cenne w rozwijaniu i integrowaniu pracowników. To dobra okazja, by nauczyć się czegoś nowego w atmosferze relaksu , dobrego humoru i w sposób aktywny zdobywać wiedzę. Dodatkowo, każdy gracz otrzyma dostęp do nowego

Uwaga na ogłoszenia o pracę jako "tajemniczy klient"

, że sprzedawca się nie uśmiechał. Według ekspertów zarobki w branży mogą wynieść od kilkunastu do nawet kilkuset złotych za zlecenie. Nie dziwi więc, że oferty takiej pracy cieszą się sporym zainteresowaniem. Takie ogłoszenia pojawiły się niedawno w portalach z drobnymi ogłoszeniami. Poszukiwane były

Tu potrzeba ludzi do pracy

przyjąć tylko 1,3 tys. osób. Praca w sieci Oferty z urzędów pracy zazwyczaj dotyczą nieco mniej wykwalifikowanych pracowników. Żeby dowiedzieć się, jak duże jest zapotrzebowanie na tych bardziej wykwalifikowanych, sprawdziliśmy dane z wyspecjalizowanych portali rekrutacyjnych. Jeśli spojrzeć na liczbę

Bieda freelancera

różnych portalach, z dowolną datą i zaznaczeniem, że autorem jest np. firma specjalizująca się w medycynie pracy. Wnioski - Można się przed tym wyzyskiem bronić? - pytam moich rozmówców. Każdy ma jakąś odpowiedź. Marta, tłumaczka odpowiada - Z mojej lekcji wyniosłam kilka wniosków: nie można poddawać się

Zagrożona równowaga

Joanna Kotzian, ekspertka z firmy doradztwa personalnego HRK. Jej organizacja przygotowała właśnie raport o działaniach sprzyjających równoważeniu pracy i życia prywatnego w Polsce. GazetaPraca.pl dotarła do niego jako pierwsza. Na potrzeby tego raportu, badacze z HRK uważnie przestudiowali portale

Czy polskie firmy IT przekonają bogatych klientów z Europy Zachodniej

. Najczęściej korzystają z Facebooka, Twittera oraz portalu LinkedIn, ale aktywnie nie tworzą tam aktywnie treści w języku obcym. Nie lepiej wygląda sprawa w przypadku blogów - w trzech z 19 firm pisane są one po angielsku. To wszystko wyniki badania wykonanego przez OBOAK, na zlecenie Lizard Media. I na tym

Praca w domu i praca chałupnicza - czy można zarabiać siedząc na kanapie?

działalności przedsiębiorstw do świata wirtualnego. Rosnąca rola portali społecznościowych jako kanałów komunikacji z otoczeniem firmy, albo zasoby "w chmurze" - czyli megabity danych łatwo dostępne dla każdej firmy - to wszystko sprawia, że pracę z użyciem tych narzędzi można równie dobrze wykonywać

Szukasz pracy? Uważaj w sieci

Pani Anna jest szefową działu PR w dużej korporacji z branży FMCG, czyli dóbr szybko zbywalnych. Odpowiada za pracę zespołu, który wprowadza na rynek nowe produkty spożywcze - na ogół słodycze i napoje w proszku. Zarówno ona, jak i pracownicy jej działu często współpracują z mediami: lokalnymi

Bezpłatna konferencja HR SOLUTIONS TRENDS już 27 listopada w Warszawie

! Zarejestruj się na wydarzenie już dziś ! Kluczowe zagadnienia, które zostaną poruszone podczas wydarzenia: . Najważniejsze trendy w obszarze technologii dla HR, . Nowoczesne narzędzia e-rekrutacji, . Portale społecznościowe w realizacji misji i zadań HR, . Systemy automatyzujące zarządzanie zasobami ludzkimi

W finansach praca głównie dzięki kontaktom

internetowe portale rekrutacyjne. Przeszukiwanie ogłoszeń o pracę w sieci jako najskuteczniejsze wskazało 35 proc. respondentów z Polski. Badani pracownicy sektora finansowego na świecie uważają, że aktywne poszukiwanie zatrudnienia poprzez media społecznościowe, nawet te specjalizujące się w kontaktach