pozew do sądu pracy

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska

Mediacja przed sądem pomaga

Mediacja przed sądem pomaga

Uniknęlibyśmy wielu konfliktów w naszych miejscach pracy, mniej byłoby strajków, pozwów do sądu pracy i skarg do Państwowej Inspekcji Pracy, gdybyśmy doceniali mediację jako sposób rozwiązywania sporów w firmach.

Pracownicy supermakretów walczą o swoje prawa

Siedem pozwów przeciwko Biedronce złożą w Sądzie Pracy byli pracownicy sieci z Bydgoszczy

Sprawa Biedronki: ''pozew stu'' trafił do sądu

Do poznańskiego sądu pracy wpłynął zbiorowy pozew stu byłych pracowników sieci Biedronka. Domagają się oni od Jeronimo Martins 3,4 mln zł odszkodowania za utratę godności.

Powództwo o zapłatę wynagrodzenia

, nie ma potrzeby wypełniania formularza. W treści pozwu pracownik może wnioskować o wydanie przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie zobowiązują jednak pracownika do załączenia do pozwu pisemnego wezwania pracodawcy do zapłaty zaległych

Biedronka będzie apelować

Ponad miesiąc temu Sąd Pracy w Elblągu przyznał rację Bożenie Łopackiej, która domagała się 35 tys. zł za 2,6 tys. godzin nadliczbowych. Była to pierwsza wygrana przed polskim sądem sprawa przeciwko portugalskiej spółce Jeronimo Martins - właścicielowi sieci Biedronka. Do tej pory pani Bożena nie

Czy za pracę przy maturze nauczycielom należą się ekstra pieniądze

obowiązki nauczycieli nie wykraczają poza 40-godzinny tydzień pracy zapisany w Karcie nauczyciela. Innego zdania są sami nauczyciele. Uważają, że egzaminowanie maturzystów to ogromna praca intelektualna, którą należy docenić. Jeden z pierwszych pozwów trafił już do sądu w Krakowie, nauczycielka żąda ponad

Przedszkolne nauczycielki walczą o 2,5 tys. zł

się jednak z tą opinią i w kilku polskich miastach złożyły pozwy sądowe. Kwestia przedszkolnego dodatku trafiła już do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który za każdym razem przyznawał im rację. Wyroki te nie dotyczyły jednak kieleckich nauczycielek. O sprawie pisaliśmy w październiku br. Po naszej

Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego: nie działalność a etat

Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego: nie działalność a etat

chciał zgodzić się na przedłużenie umowy o pracę i nalegał, by kontynuować współpracę na poprzednich zasadach. Od stycznia 2008 r. strony powróciły więc do współpracy opartej działalności gospodarczej. Złożenie pozwu W połowie 2010 roku kobieta zdecydowała się wystąpić do sądu o ustalenie istnienia

Skrócenie okresu wypowiedzenia - art. 36[1] kp

Odpowiedź eksperta Co do zasady okres wypowiedzenia zalicza się do okresu pracy pracownika, a w związku z tym przysługują mu wszelkie świadczenia związane ze świadczeniem pracy. W związku z tym za okres wypowiedzenia przysługuje pracownikowi prawo do urlopu wypoczynkowego (proporcjonalnego

Groźny mobbing w pracy

Groźny mobbing w pracy

jego firmie do zachowań mobbingowych nie dochodziło. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi nakłada na niego Kodeks pracy. Jeśli poinformowanie przełożonych nie pomoże albo to właściciel firmy jest mobberem, ofiara mobbingu powinna zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy albo iść od razu do sądu pracy

Najczęstsze pytania o problemy w pracy

Inspekcji Pracy. Inspektor pracy w wyniku kontroli może stwierdzić zasadność skargi i ma prawo skierować do pracodawcy wystąpienie z wnioskiem o zawarcie umowy o pracę w miejsce zlecenia. Co więcej, może wystąpić do sądu pracy z pozwem o ustalenie istnienia stosunku pracy. Z takim pozwem do sądu może

Niewinne plotkowanie z finałem w sądzie

„Z uwagi na długotrwały stres [Beata] nie była w stanie skupić się na pracy. Ucierpiało jej dobre imię i reputacja. Plotki obniżyły zaufanie do niej i jej wiarygodność w oczach współpracowników. Była izolowana w kontaktach towarzyskich, postrzegana jako osoba „problematyczna". Całe

Nie bój się sądu pracy

, o odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jeśli w pracy jesteś ofiarą mobbingu. 2. Czy z pozwem muszę się spieszyć i do którego sądu pisać? Tak. Generalnie nasz 7 dni. Termin, w jakim należy go złożyć, zależy od charakteru sprawy. Na złożenie odwołania od wypowiedzenia

Zaległości płacowe rosną w miastach. Co zrobić, gdy firma nie płaci pensji?

Zaległości płacowe rosną w miastach. Co zrobić, gdy firma nie płaci pensji?

- mogą wydać polecenie zapłaty. To decyzja administracyjna, którą trzeba wykonać natychmiast. Szef może się od niej odwołać w terminie 14 dni, ale nie wstrzymuje to nakazu płacowego. Możemy też wybrać od razu drogę sądową. Trzeba złożyć we właściwym sądzie odpowiednio napisany pozew. Co do zasady sprawą

Jak odzyskać pensję

Jak odzyskać pensję

wysokości zaległości, bo np. nie można jednoznacznie ustalić, ile godzin nadliczbowych miał pracownik, sprawą będzie się musiał zająć sąd. 3. Iść po pieniądze do sądu W wielu przypadkach pracownicy zwracają się bezpośrednio do sądu pracy. Muszą wtedy złożyć we właściwym sądzie odpowiednio napisany pozew

Kancelaria Prezydenta RP niesłusznie zwolniła stolarza. Mimo wyroku sądu, nie chce go przyjąć ponownie do pracy

Kancelaria Prezydenta RP niesłusznie zwolniła stolarza. Mimo wyroku sądu, nie chce go przyjąć ponownie do pracy

kolegą spokojnie kończyli układać wykładzinę. - Ale po dwóch tygodniach, kiedy robota była już gotowa, obaj dostaliśmy wypowiedzenia - mówi Sekuła. Pracodawca może mieć zaufanie Gdy pan Piotr się otrząsnął, złożył pozew do sądu pracy o niesłuszne zwolnienie. Po dwóch latach wygrał i przed sądem rejonowym

Został niesłusznie zwolniony z Kancelarii Prezydenta RP. Nie stać go na proces przeciw pracodawcy

Został niesłusznie zwolniony z Kancelarii Prezydenta RP. Nie stać go na proces przeciw pracodawcy

znów skierował pozew do sądu pracy. W lutym na pierwszej rozprawie sędzia spytał, czy strony są gotowe na ugodę. - Wtedy pomyślałem sobie, że znów przede mną 2-3 lata sądowych przepychanek. Już na poprzedni proces się zadłużyłem. Kosztowało mnie to prawie 15 tys. zł. Nie mam już pieniędzy na adwokatów

Schylała się po kolczyk, doznała kontuzji. Chce od pracodawcy odszkodowania

niestety nie wytrzymał jej kręgosłup. Do feralnej próby podniesienia kolczyka doszło w styczniu 2009 r. i od tego czasu pani Pate nie może pracować. W pozwie, który jej prawnicy złożyli w londyńskim sądzie, napisano, że ekspedientka poczuła "nieznośny" ból i doznała "nienaprawialnego"

Resort pracy: nie dla weksli pracowniczych

Resort pracy: nie dla weksli pracowniczych

Chodzi o sytuacje, w których pracodawca zmusza pracownika do podpisania weksla, aby zabezpieczyć swoje interesy. Czyli np. odzyskać pieniądze zainwestowane w szkolenie zatrudnionego, gdy ten postanowi odejść z pracy. I - co ważne - to pracodawca sam szacuje, jakie koszty poniósł, a przed sądem nie

"Nie" dla weksli pracowniczych

"Nie" dla weksli pracowniczych

, składa pozew w sądzie i czeka na pieniądze, bo dokument wzywa do "bezwarunkowego zapłacenia" widniejącej na nim kwoty. Znaleźć pracę na Facebooku, LinkedIn, Goldenline - czy to możliwe? Weź udział w badaniu i wyraź swoją opinię Jedyne, co pracownik może zrobić w takiej sytuacji, to wnieść

Wypowiedzenie w okresie próbnym

Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny nie wymaga uzasadnienia. Zatem wyjaśnienie podane w rozwiązaniu umowy w ogóle nie było potrzebne. Oczywiście może się Pani odwołać do sądu pracy, ale moim zdaniem sąd odrzuci Pani pozew, gdyż jak napisałam wyżej, pracodawca nie musi uzasadniać

W stolicy też pozywają hipermarkety

Pracownicy dużych sieci handlowych z Warszawy i podstołecznych miasteczek, do tej pory skierowali do sądu pracy prawie 200 pozwów. Najwięcej pretensji jest do francuskich sieci: Carrefour - ponad 70 spraw, Auchan i Geant - po blisko 30 pozwów. Ok. 20 spraw ma brytyjskie Tesco, 10 ma również

Bogowie na budowie

Bogowie na budowie

wie lepiej To był dopiero początek jej przygód. Następny był pan Kazik, hydraulik i elektryk w jednej osobie. Żwawo zabrał się do pracy. Zaczął od przeciągnięcia przez podwórko czterometrowej rury odpływowej. - Majster zawołał dwóch pomocników, kopali przez parę godzin. Nie przyszło mi do głowy, żeby

Zwolniony zgodnie z prawem

. - Wielu dzwoniących do mnie czytelników tak naprawdę zwolniono z przyczyn ekonomicznych, ale pracodawca podawał w uzasadnieniu inne powody, żeby uniknąć konieczności płacenia odprawy - mówi prawnik. Można zwrócić się do sądu pracy, ale trzeba działać szybko. - W wielu wypadkach pracownicy stracili

Przykład pozwu o zapłatę zaległej pensji

Poznań, dnia 15.11.2004 r. Do Sądu Rejonowego w Poznaniu Wydział X Pracy ul. Matejki 50 60-770 Poznań (patrz: przypis 1) Powód: Jan Kowalski, ul. Wierzbowa 10/4, 00-001 Poznań, Pozwany: XYZ sp. z o.o., ul. Trybunalska 89, 00-001 Poznań wartość przedmiotu sporu: 4000,- zł (przypis 1) POZEW O ZAPŁATĘ

Godność pracownika pod ochroną

, że ciąża, w której była, obumarła. Kobieta wystąpiła do sądu pracy z pozwem o 100 tys. zł zadośćuczynienia za naruszenie czterech dóbr osobistych: prawa do posiadania potomstwa, uszczerbku na zdrowiu, godności pracowniczej oraz prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sąd I instancji (w

Burger King zapłaci 25 tys. dol. kary za nakaz noszenia spodni

sądu, a ten uznał, że zachowanie menedżera było jednak dyskryminacyjne. - Pani McShan została zmuszona do opuszczenia restauracji, mimo iż zapewniono ją, że strój zgodny z jej wyznaniem zostanie uszanowany - czytamy w pozwie. Teraz Burger King musi zapłacić swojej byłej pracownicy 25 tys. dolarów

Dzień wolny przy umowie zlecenia

. Oznacza to, że umowa zlecenia nie liczy się w całości. Problem polega jednak na tym, że albo Pani i pracodawca zgodnie zamieniacie umowę zlecenia w umowę o pracę albo występuje Pani do sądu o uznanie łączącej Pani relacji z pracodawcą za stosunek pracy (musi Pani udowodnić, że rzeczywiście pracuje Pani

Wygrali z Biedronką

rozładowywania towarów z ciężarówek do sprzątania sklepu. Twierdzą - i sąd podkreślił, że nie ma powodów, by im nie wierzyć - że średnio dziennie pracowali po dziesięć godzin. Nie wytrzymali tempa i w 2003 r. zwolnili się. Pozwy do sądu złożyli dopiero jesienią 2004 r. Prawnicy Jeronimo Martins, właściciela

Wzór pozwu o zapłatę zaległych wynagrodzeń

Poznań, dnia 15.12.2003 r. Do Sądu Rejonowego w Poznaniu Wydział X Pracy ul. Matejki 50 60-770 Poznań (patrz: przypis 1) Powód: Jan Kowalski, ul. Wierzbowa 10/4, 00-001 Poznań Pozwany: XYZ sp. z o.o., ul. Trybunalska 89, 00-001 Poznań Wartość przedmiotu sporu: 4000,- zł (przypis 1) POZEW O

Brak pensji za to, że odchodzimy z pracy

zażądać od pracodawcy nie tylko wynagrodzenia, ale także odprowadzenia składek na ZUS. W razie braku reakcji pracodawcy należy wystąpić z pozwem do sądu pracy, sprawa powinna zakończyć się na drugiej rozprawie. Niestety, w obu przypadkach konieczne jest sporządzenie odpowiednich dokumentów, w celu

Pozew o Xboksa 360

Pozew złożony został w sądzie rejonowym w Illinois. Z jego treści wynika, że konsola Xbox 360 jest źle zaprojektowana - jej procesor i zasilacz ustawicznie się przegrzewają, co powoduje częste zakłócenia pracy urządzenia (przede wszystkim zawieszenia się). Robert E. Byers twierdzi również, że błędy

Gdy boisz się zwolnienia

powodu, dla którego umowa zostaje rozwiązana. Dodatkowo wręczający wypowiedzenie powinien poinformować pracownika, że przysługuje mu możliwość odwołania się od decyzji pracodawcy do sądu pracy. Najczęściej z tego rozwiązania korzystają osoby, które nie zgadzają się z decyzją szefa. Uwaga! Jeżeli ktoś

Odpowiedzialność za powierzone mienie

następnie do prawidłowego sporządzenia remanentu. W takiej sytuacji, jeżeli pracodawca chce uzyskać od Pań jakieś odszkodowanie, może jedynie wystąpić do sądu i udowadniać, że odszkodowanie mu się należy (moim zdaniem ma nikłe szanse). Regulamin pracy wydaje pracodawca zatrudniający co najmniej 20

SN: lekarzom należy się wolne, a nie pieniądze

ekwiwalentem za naruszenie norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - podkreślił sędzia Sanetra. Sprawa dr. Gromkowskiego wróci teraz do Sądu Okręgowego w Białymstoku i ten prawdopodobnie uchyli pierwszy wyrok. Uchwała będzie też miała znaczenie dla innych toczących się procesów. - Kończy batalię, którą

Po dyżurze ekspertek z GIP: odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

wystąpić do sądu pracy z pozwem o zapłatę.

Pytanie o czas procesów

Czy sądy pracy będą szybciej niż do tej pory rozpatrywać sprawy o wypłatę zaległych wynagrodzeń pracowniczych? Włodzimierz Czechowicz, wiceprezes stołecznego sądu rejonowego, odpowiedzialny za Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: - Oczywiście, że można skrócić ten czas. Ale aby to zrobić, niezbędne

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

życiorysie, ale jest dla ciebie mniej korzystna. Po zawarciu porozumienia stron nie możesz się zwrócić do sądu i walczyć o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy. Nie będzie ci też przysługiwał zasiłek dla osoby pozostającej bez pracy. Dlatego rozważ, czy nie będzie dla ciebie lepiej, jeśli zostaniesz

Szykanowany czy przewrażliwiony?

- Jeżeli pozwałby pan swojego szefa do sądu, to miałby pan czelność i honor przychodzić do pracy i prosić go, by dawał panu pieniądze i nadal pana utrzymywał? Myślę, że nie. Jeżeli ten policjant ma odrobię honoru, to powinien się zwolnić. Ja bym tak zrobił. Policjant przekroczył granicę lojalności

Inspekcja Pracy kontroluje Śląską Akademię Medyczną

zobowiązaliśmy rektora do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Miał uregulować spłatę w terminie 30 dni i poinformować nas o tym - mówi Przemysław Pogłódek, rzecznik PIP w Katowicach. Rektor zignorował żądania inspekcji. W końcu uczelniana "Solidarność" napisała pozew do sądu o zwrot pieniędzy. Pozew

Roszczenie o udzielenie urlopu może ulec przedawnieniu

praktyce może dojść do sytuacji, w której pracownikowi nie uda się wykorzystać urlopu do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku, za który należy się urlop. Nie oznacza to jednak utraty prawa do urlopu.Jeśli urlop nie został wykorzystany w wyniku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy

Auchan poległ na nadgodzinach

. Oszacował, że Auchan powinno mu oddać około 34 tys. złotych. Złożył pozew do sądu pracy. Proces rozpoczął się jesienią ubiegłego roku. Mężczyzna tłumaczył przed sądem: - Wiem, że powinienem domagać się, by polecenia o pozostawaniu w pracy po godzinach wydawano mi na piśmie. Wiem również, że mogłem odbierać

Samozatrudniony jest pracownikiem

Polmos kazał mu założyć działalność gospodarczą. W październiku 2004 r. Dobrzański i wielu innych w kraju przedstawicieli handlowych producenta alkoholu straciło pracę. Mieszkaniec Rzeszowa skierował pozew do sądu pracy przeciwko Polmosowi. Domagał się ponad 30 tys. zł odszkodowania i uznania go za

Mobbing

pracownika, który rozwiązał umowę o pracę z powodu mobbingu (co Pani nie dotyczy, bo nie rozwiązała Pani umowy o pracę, tylko otrzymała wypowiedzenie). Jeśli otrzymała Pani wypowiedzenie na piśmie, z pouczeniem o możliwości odwołania się do sądu pracy, wówczas takie wypowiedzenie umowy na okres próbny jest

Trendsetter i menedżer kultury

dla takich osób Uczelnia Łazarskiego przygotowała te studia. - Proponujemy alternatywę wobec nielicznych i rozproszonych szkoleń i kursów. Oferujemy kompleksowe przygotowanie do nowego zawodu menedżera sądowego - mówi autor programu studiów sędzia Artur Rycak, główny specjalista Departamentu Sądów

Kiedy warto iść do sądu i jak to zrobić, aby odzyskać pieniądze

Kiedy do sądu?: najwcześniej po 2-3 miesiącach zaległości Jak?: Wnieść pozew albo zgłosić się osobiście do sądu Ile kosztuje adwokat?: W sprawie o 1,5-5 tys. zł stawka minimalna to 450 zł Aneta Borowiec: Jeżeli pracodawca nie ogłosił upadłości, a my zdecydujemy się na drogę prawną, to co powinniśmy

Zadaniowy czas pracy - nadgodziny

może nastąpić bądź w postępowaniu polubownym (pojednawczym) bądź też na drodze sądowej, poprzez skierowanie do sądu pracy pozwu o wypłatę zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami za zwłokę. Na drodze sądowej można się także domagać odszkodowania za poniesione szkody. Okoliczności opisane w stanie

Pracowniku, pomóż sobie sam

stowarzyszenia jest kosztowne. Stowarzyszenie uzyskuje pieniądze m.in. ze szkoleń dla pracodawców i pracowników. Za dwugodzinny kurs trzeba zapłacić 990 zł. Działalność stowarzyszeń sprowadza się do porad prawnych i pisaniu pozwów do sądu. Na wokandzie mobbingowany musi radzić sobie sam. No, chyba że stać go

Jesteśmy na bruku, bez zaległych pensji

. Wydział pracy w słubickim sądzie zalały pozwy byłych pracowników przeciwko SP ZOZ. - Dotarło do nas ponad 1700 pozwów. Takiej ilości spraw jak teraz nie mieliśmy przez ostatnich kilka lat - mówi pracownica sądu. Zdaniem Rosołowskiej, cała ta sytuacja to wina powiatu. - Władze zdecydowały o likwidacji

Prawa matek pracujących na umowę zlecenie lub tzw. samozatrudnieniu

pracodawcy skierował pozew do sądu. Szansę na wygranie takiego procesu wydają się nikłe. Walcz o odprawę Na co należy zwrócić uwagę jeśli po powrocie do pracy na młodą matkę czeka wypowiedzenie? - Po pierwsze nie należy demonizować obawy przed wypowiedzeniem, bo pracę można stracić w każdym czasie, a nie

Czy górnicy będą musieli odpracować wszystkie dni L-4?

nogę, a drugi raz zapalenie płuc - mówi pan Emil, który oburzony zatelefonował do naszej redakcji. Szykuje się ostra walka, bo górnicze związki zawodowe już zapowiedziały pozwy do sądu. Chcą, aby w tej sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy i wskazał, jak interpretować przepisy. Górnicy przekonują, że

Kontratak właściciela Biedronki

generalny JMD Pedro Pereira da Silva i Lesław Kański (członek zarządu) zwracają uwagę, że "żaden pozew ani żaden wniosek złożony do tej pory przez Stowarzyszenie nie został pozytywnie rozstrzygnięty przez sądy oraz inne organy". - Jakim prawem twierdzą, że roszczenia są niezasadne, skoro

Od samozatrudnienia do etatu. Czy to możliwe?

kp, to łączy cię z pracodawcą stosunek pracy. Zanim do sądu Opisz swoją sytuację pracodawcy (oficjalne pismo, e-mail). Zaznacz, że twoja praca niewiele ma wspólnego z samozatrudnieniem i zgodnie z przepisami jest stosunkiem pracy - przed sądem będziesz miał dowód, że walczyłeś o swoje. Gdy to nie

Mobbing - udowodnij i wygraj

Katarzyna Włodkowska: Z państwa danych wynika, że zaledwie co 20. pracownik wygrywa sprawę sądową o mobbing. Dlaczego? Anna Makowska, szefowa Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego: Po pierwsze, sądy pracy pomniejszają rangę spraw o mobbing, prawdopodobnie nie zdając sobie sprawy, jak

Jak wywalczyć nadgodziny

podstawie art. 117 kodeksu postępowania cywilnego, składając pozew, zwrócić się jednocześnie o przyznanie pełnomocnika z urzędu. Gdyby w trakcie procesu okazało się, że taki pełnomocnik jest bierny - zwrócić się do sądu o jego zmianę. O pomoc przed sądem można się też zwrócić do inspektora pracy. Na

Jak będąc na samozatrudnieniu wygrać etat

stosunku pracy. Dokładnie tak się to nazywa, więc nie zapomnij o tej formułce! Pozew możesz napisać osobiście i zostawić w sądzie lub poprosić o pomoc pracowników sądu. Zgodnie z art. 466 kodeksu postępowania cywilnego pracownik, który działa bez adwokata, może to zrobić ustnie do protokołu. Co to znaczy

Symantec chce wstrzymania premiery Visty

Pozew w tej sprawie złożony został w sądzie federalnym w Seattle - powód twierdzi w nim, że Microsoft bez wymaganych licencji wykorzystuje w swoich produktach rozwiązania, do których prawa ma Symantec. Koncern z Redmond oskarżony został również o złamanie kontraktu licencyjnego z firmą Veritas

Mediator pogodzi prezesów i rodziców

. Dwie osoby zarządzające firmami pokłóciły się. To była sprawa osobista, ale sprawiła, że popsuły się też relacje zawodowe. Firmy przestały współpracować, zaczęły się pozwy do sądu itp. W końcu obie panie skierowano na mediacje. Gdy emocje opadły, strony zdecydowały się poszukać rozwiązania, które

Była pracownica domaga się od Tesco 90 tys. zł

Krystyna (nie chce podawać nazwiska w obawie o utratę obecnej pracy) pracowała w hipermarkecie na poznańskim os. Batorego. Najpierw należał do sieci Hit, w 2002 roku odkupionej przez Tesco. Kobieta domaga się pieniędzy za przepracowane poza etatem kilka tysięcy godzin w latach 2001-04. Dobromiła

Dział dwunasty - Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Rozdział II - Postępowanie pojednawcze

polubowne załatwienie sprawy przez komisję pojednawczą zastępuje pozew. Pracownik zamiast zgłoszenia tego żądania może wnieść pozew do sądu pracy na zasadach ogólnych. Art. 255. § 1. W razie niewykonania ugody przez pracodawcę podlega ona wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania

Co daje przedsiębiorcom arbitraż

stronach internetowych sądów arbitrażowych. Warto pamiętać, że jeśli mamy klauzulę arbitrażową w umowie, to skierowanie sprawy do sądu powszechnego jest trudniejsze. Sąd powszechny odrzuci nasz pozew, jeśli druga strona zwróci uwagę, że w umowie jest zapis na sąd polubowny. Wyroki sądu arbitrażowego

Co, gdy nie dostajesz pensji na czas

do sądu? Przede wszystkim musisz przygotować pozew o zapłatę (pomoże ci go napisać pracownik sądu lub prawnik). Pozew zanosisz osobiście do sądu pracy właściwego dla siedziby twojej firmy lub wysyłasz pocztą (listem poleconym!). Pozew musi zawierać: kwotę, jaką winny jest ci pracodawca (obliczasz ją

Przedstawiciel handlowy Wrigleya chce zapłaty za nadgodziny

Sprawa właśnie ruszyła przed poznańskim sądem: z jednej strony 29-letni Sebastian M. i mało znana kancelaria prawnicza, z drugiej - najsłynniejsza fabryka gum do żucia i renomowani adwokaci. Sebastian M. przedstawił w sądzie dokumenty rozliczenia czasu pracy, z których wynika, że pracował po 12-14

Związkowiec skarży związek

- opowiada Andrzej Mierzwiński. - I tak straciłem pracę. Mierzwiński zgłosił się do NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolska, ale tam nikt nie przejął się jego losem. - Wprawdzie związek napisał mi pozew do sądu pracy, ale zrobił to tak fatalnie, powołując się na nieaktualne przepisy, że wkrótce

Sklep zmuszał do bezpłatnej pracy w nadgodzinach. Prokuratura na tropie Biedronki

Sprawa Tomasza Ł., któremu grozi teraz do pięciu lat, związana jest z falami pozwów przeciwko firmie Jeronimo Martins, właścicielowi sieci sklepów Biedronka. Byli pracownicy oskarżają firmę o zmuszanie ich do bezpłatnej pracy w nadgodzinach. Według prokuratury od stycznia 2001 do maja 2004 r

Wyrzucona z urzędu za anons w serwisie randek

wszystkich wiedzą - mówi. Ale to na Zbigniewie Grzesiaku spoczywać będzie teraz udowodnienie przed sądem, w czym jego godność została naruszona. Bo pani Teresa na wymówienie odpowiedziała pozwem do sądu pracy o uznanie wypowiedzenia za bezzasadne i bezskuteczne. Pisze m.in.: "Moje orientacja seksualna

Z okazji 8 marca dziś "Gazeta Praca" dla kobiet

Kodeks pracy od 1 stycznia zakazuje każdego przejawu dyskryminacji. Co z tego, skoro wielu kadrowców nie wie, co z tym zrobić? Przepisy o dyskryminacji ze względu na płeć obowiązywały już wcześniej, ale w praktyce takie sprawy bardzo rzadko trafiały do sądów. Dlaczego więc dziś o tym piszemy? Z

Co zrobić, kiedy pracodawca nie płaci

, oraz - oczywiście - kto się zwrócił o pomoc do Inspekcji. Kiedy iść do sądu Po miesiącu, dwóch zaległości w wypłacaniu pensji możesz wystąpić do sądu pracy. Nie musisz wcześniej zwracać się o kontrolę firmy i pomoc do PIP. Co musisz przygotować? Przede wszystkim - pozew o zapłatę (prawidłowo wypełniony

Z okazji dnia kobiet informator: jak walczyć z dyksryminacją

procedury uzyskania od pracodawcy informacji o zarobkach innych pracowników. 3. Zbadaj, czy twoja niższa pensja nie wynika z regulaminu. Może masz krótszy staż pracy albo niższe wykształcenie? Zobacz, czy nie brakuje ci czegoś, co jest premiowane wyższą pensją. 4. Zanim złożysz wniosek do sądu, pokaż

Co zrobić, kiedy pracodawca nie płaci

- pozew o zapłatę. Pozew zanosisz osobiście do sądu pracy właściwego dla siedziby twojej firmy lub wysyłasz pocztą (listem poleconym!). Jeśli masz jakieś wątpliwości, zgłoś się do kierownika sekretariatu w sądzie i poproś o pomoc. Pozew musi zawierać: kwotę, jaką winny ci jest pracodawca (obliczasz ją sam

Wal-Mart jak Biedronka

nielegalnych imigrantów na stanowiskach sprzątaczy. Oni zarabiali oczywiście jeszcze mniej niż najtańsi legalni pracownicy. W kilku stanach USA trwają dochodzenia w sprawie menedżerów Wal-Martu, którzy przyznali się do zmuszania pracowników do pracy poza oficjalnymi godzinami. W stanie Oregon 400 pracowników

Pracodawca mi nie płacił

pracownikiem firmy. Wniosła sprawę do sądu o przywrócenie do pracy i wypłatę zaległego wynagrodzenia. Aneta Borowiec: Ile pieniędzy jest winien Pani pracodawca? Joanna Małkowska: Około 15 tys. Dlaczego zdecydowała się Pani skierować sprawę do sądu? - Miałam nadzieję, że to pozwoli mojemu pracodawcy przemyśleć

Wypowiedzenie umowy o pracę

niewinnego i złożył pozew do Sądu Pracy po miesiącu od rozwiązania stosunku pracy żądając przywrócenia do pracy. Żądanie złożone przez Adama Nowaka należy uznać za złożone w terminie, jednak termin do jego złożenia powinien zostać mu przywrócony, gdyż nie został pouczony przez Jana Kowalskiego o możliwości

Oni ujawnili wielkie afery - najbardziej znani sygnaliści na świecie

warunki pracy w sklepach tej sieci. W 2004 r. złożyła do sądu pozew przeciwko właścicielowi Biedronki - Jeronimo Martins Dystrybucja (JMD). Główne zarzuty formułowane przez Łopacką to: fałszowanie ewidencji pracy, nieopłacanie godzin nadliczbowych i konieczność przeładowywania ciężkich towarów. Po

Studenci szukają doświadczeń

W marcu na 30 miejsc do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej było stu chętnych - chwali się Paulina Zdanowska, wiceprezes Poradni. - Studenci wiedzą, że pomagając w poradni, zyskują doświadczenie i nowe, dodatkowe umiejętności przydatne w późniejszej pracy. Dzisiaj w UPP pracuje ok. 150 osób. Ponad

Biurowy Wielki Brat - jak inwigilują w USA

. Kiedy pracownicy oswajali się z internetem i e-mailem, nie zawsze wykorzystując je do celów wyłącznie zawodowych, pracodawcy zaczęli stosować podsłuchy w telefonach i programy skanujące zawartość poczty internetowej. Upominani pracownicy, gdy dowiadywali się, że są podglądani, kierowali pozwy do sądów

Ciężarna na kontrolę

nawet billingów telefonicznych - jeśli z dat wynika, że byłaś w pracy. Gdy wyrok jest niekorzystny Jeśli przegrasz sprawę przed sądem okręgowym, możesz złożyć odwołanie do sądu apelacyjnego. Jeśli w pierwszym procesie nie wzięto pod uwagę wszystkich dowodów, to sąd apelacyjny może skierować twoją sprawę

Masz prawo być mamą i nie bać się zwolnienia z pracy

do sądu pracy. A oto wyjątki: Upływ trzeciego miesiąca ciąży ma znaczenie tylko w umowach terminowych (umowa na czas określony bądź na czas wykonywania określonej pracy) zawartych na dłużej niż miesiąc. Jeśli twoja umowa wygasa po trzecim miesiącu ciąży, pracodawca musi ją przedłużyć do dnia

Molestowanie seksualne w USA

drugie dotyczy sytuacji, gdy pracownik czuje się napastowany przez kolegów - np. kobieta, której koledzy wieszają w pracy zdjęcia nagich kobiet. W każdym przypadku napastowana osoba skarży do sądu nie swego zwierzchnika lub kolegów z pracy, lecz firmę. - Amerykańskie prawo dotyczące molestowania nie

Nie tylko Biedronka jest pozywana przez pracowników

złożył do sądu pozew o wypłatę za przepracowane nadgodziny. - Ludzie zaczęli wygrywać z marketami, pomyślałem: dlaczego nie ja - opowiada. Wyliczył, że za ok. 320 nadgodzin sklepo jest mu winnny 2 232 zł. Do rozprawy nie doszło, bo przystał na układ szefowej Kauflandu. Wziął pieniądze i podpisał

Pan Julio nie chce, żebyś tu pracowała

". Obie kobiety zapowiadają , że jeśli nie wrócą do pracy, złożą pozew do sądu przeciwko szefom fabryki. A czy wrócą? Na razie firma milczy na ten temat. W obronie kobiet tydzień temu przed fabryką pikietowali działacze ze związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Dyrekcja fabryki wezwała policję

Tyrają w niemieckiej rzeźni

zainteresować sprawą niemiecką prokuraturę i urząd pracy. Interweniować będzie nasz konsulat w Kolonii. Dziś do Rietbergu mają zjechać przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Pracowników Migracyjnych. Będą przekonywać oszukanych Polaków, by w sądach pracy składali przeciwko Tönnies i polskim

Polacy z rzeźni Tönnies idą do sądu

domkach. Ewa Szymaszko z Ełku za miesiąc pracy w rzeźni dostała niewiele ponad tysiąc euro. O pasek płacowy i wyliczenie, ile godzin przepracowała, nie mogła się doprosić. Do Tönnies ściągnęła ją aż z Anglii firma Marko-bis z Wielunia. Pracowała przy rozbiorze mięsa. - Warunki były fatalne. Często

Praca tymczasowa - najczęściej zadawane pytania

rodzaj pracy (chodzi m.in. o stałe godziny pracy, podporządkowanie i obowiązek wykonywania poleceń przełożonego, o czym mówi art. 22 par. 1 KP) powinny podpisać umowę o pracę. Taka sytuacja nie jest zgodna z prawem i można się na to poskarżyć w Państwowej Inspekcji Pracy lub złożyć pozew do sądu pracy

"Rzeczpospolita" pozwie prezesa PZU

oskarżenie - dodał. Kittel zapowiedział, że razem z redakcją "Rzeczpospolitej" pozwie Netzela do sądu. - Oświadczenie narusza moje dobra osobiste. Udzielanie odpowiedzi na te pytania nie ma sensu, bo oświadczenie jest obliczone na to, by przekazać zawartą w nim tezę. Chodzi o to, aby mnie

Kiedy i kogo nie można zwolnić

przyjdzie nam do głowy rozstać się z posadą z dnia na dzień, musimy liczyć się z pozwem do sądu, gdzie pracodawca może domagać się od nas odszkodowania. Jest jeszcze jeden specyficzny typ wypowiedzenia, który z utratą pracy wiąże się tylko wówczas, jeśli go od szefa nie przyjmiemy. To tzw. wypowiedzenie

Student z Łodzi pisze gry na iPhone'a

weszło ok. 200 tys. osób, a do studenta łódzkiej Politechniki zgłosił się PopCap Games, twórca oryginalnego "Bejeweled". - Myślałem, że chcą mnie pozwać do sądu - przyznaje Młynarczyk. Ale zamiast pozwu przedstawiciele PopCap złożyli mu propozycję pracy nad oficjalną wersją "Bejeweled"

Po publikacji "Gazety": Ministerstwo Pracy skontroluje ZUS

zgadza się takim myśleniem, dlatego złożył w sądzie pracy pozew przeciwko ZUS. Mogła na bezrobocie Po naszym artykule w "Gazecie", okazało się, że przypadek olsztyński nie jest jedyny. Podobny los spotkał pracownicę firmy zajmującej się dystrybucją książek w Warszawie. Maciej R. zatrudnił w

Prokurator

i pisemnej. Pisemna trwa dwa dni i obejmuje prawo karne procesowe i materialne oraz prawo cywilne procesowe i materialne. Polega na sporządzeniu apelacji od wyroku w sprawie karnej, sprzeciwu lub skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz pozwu (wniosku) w sprawie

Jakie masz prawa, kiedy pracodawca ci nie płaci

pracę bez wypowiedzenia". Jeżeli pracodawca nadal nie wypłaca ci pieniędzy, sprawę skieruj do sądu pracy. Pamiętaj, że w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę pracodawca może też wystąpić do sądu pracy - przeciwko temu pracownikowi - o odszkodowanie (art. 611 i nast. kp

Zawód na czasie - windykator

- mówi Iwona Słomska, rzeczniczka prasowa największej w Polsce firmy windykacyjnej Kruk. Tylko w ubiegłym roku firma zajmowała się ponad milionem spraw, a do sądu skierowała 78 tysięcy pozwów. To oznacza, że w większości pozostałych przypadków windykatorzy Kruka okazali się skuteczni i udało im się

Kto zarabia, kto wydaje?

chodziłam piechotą; samochodu też nie mogłam ruszać, bo - zdaniem Marcina - beznadziejnie jeżdżę. Po siedmiu miesiącach Ela złożyła w sądzie pozew o rozwód. - Rozstaliśmy się przez jego chore przywiązanie do pieniędzy - podsumowuje. - Żałuję tylko tego, że zmarnowałam przy kimś takim siedem lat mojego życia

Ile ci się należy za dziecko

nieskutecznie usiłował wyegzekwować pieniądze od dłużnika (tzn. nie odzyskał pełnego długu). Warunek! Prawo do takiej zaliczki mają tylko osoby, które nie wychowują żadnego (nawet jednego!) ze swoich dzieci z ich ojcem lub matką! Co ważne, nawet osoby nierozwiedzione, które złożyły już w sądzie pozew o rozwód

Ręce przy sobie, dyrektorze

płatną pracę". Krzysztof K. nie pracuje już w firmie, z powodu tego oświadczenia ma dziś sprawę w sądzie - wspomniany członek zarządu zarzuca mu "naruszenie godności i dobrego imienia". Wymieniona przez niego pracowniczka firmy zaprzeczyła jego słowom na piśmie. I pracuje do dziś. Mec

Zarobić na rozwodzie

Rozwód przez pracę - samotne życie emigrantów Katarzyna dziarsko łapie za szpadel i zabiera się za kopanie dołka. Krzysztof, jej były mąż, też ma swoją łopatę i "swój" dołek przygotowuje obok. Oboje są wyraźnie rozbawieni. Nic dziwnego - nie napracują się za nadto, bo pojemniki, które

Prokurator krajowy zabrał się za Biedronki

niedopuszczalny. - Nie ma ono kompetencji do zawierania ugody, nawet jeśli reprezentuje je prawnik - wyjaśniała wówczas Justyna Duda, przewodnicząca wydziału sądu pracy w średzkim sądzie. Sąd okręgowy zmienił tę decyzję. "Stowarzyszenie ma zapisane w statucie ochronę równości oraz niedyskryminacji. Domaga

Universal pozywa MySpace

odpowiedzi zaprzeczyło, że robi coś nielegalnego i poinformowało, że współpracuje z UMG. "Blisko współpracujemy z UMG w celu ochrony praw autorskich i bardzo niefortunnie się stało, że zdecydowali się oni złożyć niepotrzebny i bezpodstawny pozew. Dostarczamy użytkownikom narzędzi do dzielenia się swoją

Molestowanie i mobbing w pracy

pracodawca i pracownik mogą przywoływać różne. Sąd swobodnie ocenia materiał dowodowy na podstawie całokształtu zebranych dowodów. Na poparcie powyższych wiadomości można przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (II PK 112/2006) "Pracownik, który domaga

Unia Europejska: jak założyć firmę

, jednak niezbędna jest szczegółowa znajomość przepisów. Polacy w firmie usługobiorcy powinni mieć wydzielone oddzielne pomieszczenie do pracy, przełożony musi być pracownikiem tej samej firmy, umowy o pracę muszą być podpisane z polskim przedsiębiorcą według polskiego prawa, to polska firma powinna płacić

Europa w pracy

stanowisko, zwolniono ją po 17 latach kwitnącej kariery. Na Wyspach wszyscy bacznie obserwują przebieg sprawy, która może zachęcić inne kobiety do walki o swoje. Dla banku to nie pierwszy taki proces. W USA setki byłych pracownic już złożyły pozwy do sądu z tego samego powodu. Menedżer i literatura Jak

sąd pracy

Pozew do sądu pracy

Wyodrębnienie prawa pracy. Prawo pracy ma w polskim systemie prawnym szczególne miejsce. Świadczy o tym chociażby fakt, że jego przepisy zawarte są w osobnym Kodeksie, a sądy prowadzą odrębne wydziały dla spraw z zakresu prawa pracy. Jest to związane z dużą doniosłością stosunków, jakie panują na linii pracownik- pracodawca i koniecznością jak najdogłębniejszej ich regulacji. Prawo w sposób szczególny chroni głównie podwładnego.

Sprawy, które trafiają do sądu. Sądy pracy borykają się najczęściej ze sprawami wnoszonymi przez czujących się poszkodowanymi pracowników. W przeważającej mierze dotyczą one wypłaty zaległych wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych, nieścisłości w świadectwach pracy, a także wyzysku ze strony pracodawcy. Coraz częściej do sądu trafiają także sprawy, w których przedmiotem sporu jest zarzut o stosowaniu mobbingu.

Tok postępowania sądowego. Każdy, kto czuje się poszkodowany w związku ze swoimi sprawami zawodowymi, może wnieść pozew do Sądu. Sądem pierwszej instancji są tutaj zazwyczaj Sądy Rejonowe. W pozwie trzeba dokładnie określić strony i wartość przedmiotu spory, przedstawić swoje żądania, a także przedstawić popierające je dowody. W czasie rozprawy sąd przesłucha strony i wezwanych świadków, a następnie wyda wyrok zgodny z literą prawa.