pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia

Powództwo o zapłatę wynagrodzenia

Od dnia 22 grudnia jestem na wypowiedzeniu. Rozwiązałam umowę o pracę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym czasie wykorzystuję zaległy urlop i umowa wygasa mi na koniec stycznia 2008 r. Pracodawca otrzymał wypowiedzenie, ale ja do dnia dzisiejszego, czyli do dnia 10.01.2008 r., nie otrzymałam wynagrodzenia za grudzień. Istnieje możliwość, że nie dostanę również wypłaty za styczeń, gdyż pracodawca ma problemy finansowe i jest w zasadzie niewypłacalny. Czy mogę już teraz podać pracodawcę do sądu pracy za brak wypłaty za grudzień (chodzi o wynagrodzenie za okres od 22 do 31 grudnia)? Na jakiej podstawie składam pozew? Jak wygląda taki pozew do sądu? A może pracodawca ma jakiś czas na wypłatę tego wynagrodzenia?

Jak odzyskać pensję

Pracodawcy zalegali pracownikom w 2012 r. ponad 230 mln zł: to niewypłacone pensje i inne należności. O dwie trzecie więcej niż w 2011 r. - podaje Państwowa Inspekcja Pracy. Gdzie i jak szukać pomocy?

Po dyżurze ekspertek z GIP: odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

zamówienie do wykonania (w sposób pozostawiony - w zasadzie - jego uznaniu) dla zamawiającego, za zapłatą wynagrodzenia, określonego w umowie dzieła, czyli osiągnięcia uzgodnionego przez strony rezultatu (art. 627 kodeksu cywilnego). Umowę o dzieło odróżnia od innych umów przede wszystkim to, że: .wykonawca

Przykład pozwu o zapłatę zaległej pensji

Poznań, dnia 15.11.2004 r. Do Sądu Rejonowego w Poznaniu Wydział X Pracy ul. Matejki 50 60-770 Poznań (patrz: przypis 1) Powód: Jan Kowalski, ul. Wierzbowa 10/4, 00-001 Poznań, Pozwany: XYZ sp. z o.o., ul. Trybunalska 89, 00-001 Poznań wartość przedmiotu sporu: 4000,- zł (przypis 1) POZEW O ZAPŁATĘ

Co zrobić, kiedy pracodawca nie płaci

w sprawach skomplikowanych i o duże pieniądze, np. w sprawie o 1,5-5 tys. zł minimalna stawka adwokata to 450 zł). W pozwie pracownik może domagać się od pracodawcy, prócz wypłaty zaległego wynagrodzenia, także odsetek za opóźnienie oraz odszkodowania (na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego i art

Co zrobić, kiedy pracodawca nie płaci

(opłaca się to tylko w sprawach skomplikowanych i o duże pieniądze, np. w sprawie o 1,5-5 tys. zł minimalna stawka adwokata to 450 zł). W pozwie pracownik może domagać się od pracodawcy, prócz wypłaty zaległego wynagrodzenia, także odsetek za opóźnienie oraz odszkodowania (na podstawie art. 471 kodeksu

Co, gdy nie dostajesz pensji na czas

do sądu? Przede wszystkim musisz przygotować pozew o zapłatę (pomoże ci go napisać pracownik sądu lub prawnik). Pozew zanosisz osobiście do sądu pracy właściwego dla siedziby twojej firmy lub wysyłasz pocztą (listem poleconym!). Pozew musi zawierać: kwotę, jaką winny jest ci pracodawca (obliczasz ją