praca administracja publiczna

Beata Redlicka

Ekspert radzi: Studia podyplomowe - czym kierować się przy wyborze kierunku?

Ekspert radzi: Studia podyplomowe - czym kierować się przy wyborze kierunku?

– Skończyłem studia magisterskie na kierunku administracja. Odbyłem staż w Inspektoracie Budowlanym. Bardzo mi się tam podobało, zwłaszcza że pisałem także projekty aktów administracyjnych. Obecnie pracuję jako pracownik techniczno-biurowy w prywatnej firmie, niestety z naciskiem na „techniczno". Od dłuższego czasu wertuję oferty pracy, także w urzędach.W związku z tym, iż administracja to dość rozległa dziedzina, poważnie zastanawiam się nad studiami podyplomowymi, tak aby stać się specjalistą w wybranej wąskiej dziedzinie.Zastanawiam się nad studiami podyplomowymi z zamówień publicznych. Proszę mi powiedzieć, czy te konkretne studia podyplomowe to właściwy kierunek? Jakie jeszcze studia podyplomowe powinienem wziąć pod uwagę, aby była szansa na pracę po ich ukończeniu? – Marcin

Zaufanie na rynku pracy

Problem zaufania w stosunkach pracy nabrał w ostatnich latach szczególnego znaczenia. Zawirowania w gospodarce światowej, jakich jesteśmy świadkami, są coraz częściej analizowane właśnie z punktu widzenia kryzysu zaufania. Objawia się on zarówno w sferze przedsiębiorczości jak i w administracji publicznej, w relacjach z bankami, instytucjami kontrolnymi itd.

W UE zatrudnienie w administracji publicznej spada, ale w Polsce rośnie

W latach 2008-2013 zatrudnienie w administracji publicznej spadło w 19 spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej - wynika z danych Eurofoundu. W Polsce natomiast nastąpił wzrost o 7 proc.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Praca specjalisty ds. zamówień publicznych Według klasyfikacji zawodów i specjalności Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej praca specjalisty ds. zamówień publicznych polega na "przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi

PiS wyśle urzędników na bezrobocie? PO: Tak

PiS wyśle urzędników na bezrobocie? PO: Tak

- PiS po skoku na TK, zaplanowało zawłaszczenie kolejnej instytucji. Korpus służby cywilnej jest opisany w konstytucji. To są doskonali urzędnicy - apolityczni, szkoleni głównie w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Mieli stabilizować funkcjonowanie polskich urzędów i administracji

Inspektor

biurze, analizując dane z kontroli lub też w terenie, osobiście biorąc udział w inspekcji. Inspektor - wymagania By podjąć pracę inspektora, należy posiadać wykształcenie wyższe. Z reguły praca inspektora wykonywana jest w ramach administracji publicznej, gdzie wymóg specjalizacji w danej dziedzinie jest

Najwyższa Izba Kontroli i Państwowa Inspekcja Pracy wspólnie strzegły praw pracowniczych

Najwyższa Izba Kontroli i Państwowa Inspekcja Pracy wspólnie strzegły praw pracowniczych

- Izba zamierza wzmocnić współpracę z Państwową Inspekcją Pracy i jej 16 okręgowymi inspektoratami. Będzie dzielić się swoją wiedzą w zakresie badania zawieranych umów w jednostkach sektora finansów publicznych, klauzul społecznych i innych praktyk stosowanych przez jednostki administracji rządowej

Administracja rządowa otwiera się na stażystów. 12 tys. praktyk do wzięcia

Administracja rządowa otwiera się na stażystów. 12 tys. praktyk do wzięcia

(odejść) w niektórych instytucjach, sięgającym nawet 20 proc. Wskazała przy tym na problem relatywnie niskich zarobków, które skłaniają wykwalifikowanych pracowników do zmiany miejsca zatrudnienia. Zaznaczyła, że praca w administracji publicznej jest gorzej opłacana w porównaniu do stawek na rynku, ale

Przedsiębiorcy najdłużej pracującą grupą zawodową

Przedsiębiorcy najdłużej pracującą grupą zawodową

klienta, czy konkurować efektywnością, nie ma więc ryzyka, że z nieplanowanych przyczyn dzień pracy nagle się wydłuży - mówi. Kozłowski przypomina, że w administracji publicznej panuje też specyficzna kultura pracy. - O określonej godzinie wszyscy wstają i wychodzą. Urzędnicy mogą sobie na to pozwolić, bo

Gdzie Polakom pracuje się najlepiej?

Gdzie Polakom pracuje się najlepiej?

, że największe zadowolenie cechuje Polaków zatrudnionych w firmach prywatnych. W nich niemal połowa pracowników (47 proc.) uznała, że ich miejsce pracy jest "wyjątkowe i przyjazne". W administracji publicznej i firmach państwowych opinię taką wyrażało po 39 proc. ankietowanych. Okazuje się

Referent

- terminologiczne zamieszanie Referent to bardzo pojemne pojęcie i może oznaczać szereg różnych funkcji. To, co o referencie można powiedzieć na pewno, to że pracuje w biurze. Referentów najczęściej spotkamy w urzędach administracji publicznej i niektórych firmach prywatnych, zwykle jednak tych zatrudniających

EKSPERT RADZI: Jak szukać pracy zgodnej z wykształceniem

EKSPERT RADZI: Jak szukać pracy zgodnej z wykształceniem

tym szukając swojego miejsca na rynku pracy. Studiowanie politologii pozwala na zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej. Przygotowuje nas do pracy w szkolnictwie, administracji publicznej, polityce, placówkach dyplomatycznych, mediach, agencjach informacyjnych, reklamie, public relations, marketingu

Firmy zewnętrzne wchodzą do urzędów. Pracę może stracić prawie 1,5 tys. osób

Firmy zewnętrzne wchodzą do urzędów. Pracę może stracić prawie 1,5 tys. osób

płace, zaopatrzenie, bhp czy ochronę informacji niejawnych. Każdy ma też swoje działy księgowości. Po zmianach powstaną instytucje specjalizujące się w wykonywaniu określonych zadań (np. finansów czy zakupów), obsługujące jednostki administracji publicznej na poziomie np. województwa. Będą to właśnie

Podyplomowe z przyszłością

, procesami, zarządzania zmianą, skutecznego kierowania ludźmi. Ale też krytycznej oceny oraz wdrażania nowych technologii, dedykowanych biznesowi, administracji publicznej i innym organizacjom. Osoby z tzw. biznesu, choćby konsultanci czy doradcy zarządzają procesami, znają je od wewnątrz i widzą, jak szybko

Ekspert radzi: zamiast zawodu zmień branżę

mógłbym się przekwalifikować, jest technik cukiernik. Tymczasem praca ta polega na dźwiganiu, a mnie nie wolno dźwigać powyżej 10 kg ze względu na możliwość odklejenia siatkówki (krótkowidz -5,5 dioptrii w obu oczach).Do pracy w administracji biurowej, kadry, księgowość, jak i praca w handlu czy też

Policjant

Praca policjanta - zalety i wady Praca policjanta polega na czuwaniu nad bezpieczeństwem ludzi oraz utrzymywaniu porządku publicznego. Policjanci w Polsce, tak jak w większości państw na świecie, pełnią służbę publiczną. Zasady pracy policjantów określa ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Doradca podatkowy

postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych. Szczegółowy zakres obowiązków doradców podatkowych określa ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443 z

Wipler krytykuje rząd: zwolnienia grupowe to dopiero początek, tylko pracownicy administracji rządowej mogą spać spokojnie

Wipler krytykuje rząd: zwolnienia grupowe to dopiero początek, tylko pracownicy administracji rządowej mogą spać spokojnie

-klimatycznego. Bezpiecznie może się czuć tylko administracja - Poza tym pożera nas obsługa długu publicznego, który rośnie w zastraszającym tempie. Na spłatę samych odsetek wydamy w tym roku rekordowo dużo. To oznacza koniec inwestycyjnego eldorado, kończy się budowa firm na kredyt. Ale to było wiadomo od dawna

Chcesz zarządzać emeryturami milionów Polaków? Teraz jest szansa, ZUS szuka prezesa

Chcesz zarządzać emeryturami milionów Polaków? Teraz jest szansa, ZUS szuka prezesa

Polaków - mówił Kosiniak-Kamysz. Co ma umieć prezes ZUS? Do zadań nowego szefa Zakładu będzie należało m.in. kierowanie pracami Zarządu, koordynowanie współpracy ZUS z urzędami administracji rządowej, zwłaszcza z Komisją Nadzoru Finansowego, a także z innymi organami rentowymi. Będzie on też powoływał i

Raport: wykształcenie i zaangażowanie drogą do kariery dla kobiet

Raport: wykształcenie i zaangażowanie drogą do kariery dla kobiet

; wiceminister pracy i polityki społecznej Małgorzata Marcińska. Badanie dotyczyło sektora publicznego. Wynika z niego, że większość kobiet kierowniczek pracuje w administracji, edukacji, ochronie zdrowia i pomocy społecznej. Zarządzają najczęściej średnim zespołem (do 50 osób) i prawie wszystkie mają wyższe

Kobieto, rozmawiaj o pieniądzach

Kobieto, rozmawiaj o pieniądzach

pojawiają się w prywatnych przedsiębiorstwach, gdzie sposób wynagradzania nie jest w pełni jawny. Współpracownicy często nie wiedzą, ile zarabiają inni. Dysproporcje w administracji państwowej Kontrola Najwyższej Izby Kontroli pokazuje jednak, że także w jednostkach administracji publicznej oraz spółkach

[15.10.2014] Targi Pracy i Przedsiębiorczości

, hotelarstwo i gastronomia, farmacja, medycyna i usługi opiekuńcze, usługi porządkowe, ochrona osób i mienia, administracja publiczna, służby mundurowe. Organizatorami przedsięwzięcia są: Urząd m.st. Warszawy, Urząd Pracy m.st. Warszawy, Uniwersytet Warszawski, Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej

Praca w ZUS: jak się tam dostać i ile można zarobić

Praca w ZUS: jak się tam dostać i ile można zarobić

związki zawodowe, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej oraz rady narodowe. Ten stan rzeczy trwał jednak krótko. W 1960 roku na mapę polskich instytucji publicznych powrócił Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak zdobyć pracę w ZUS? Najprostszym sposobem jest uważne śledzenie urzędowej strony z ofertami

Fundacja Batorego: niejawne prace nad ustawą o dialogu społecznym

tryb prac legislacyjnych. Przypomniała, że nawet gdy członkowie działającej przy MPiPS Rady Działalności Pożytku Publicznego poprosili o przedstawienie informacji o projekcie na spotkaniu 18 marca, resort odmówił, twierdząc, że prace trwają i zgodnie z ustaleniami do czasu ich zakończenia informacje o

W ministerstwach pracy dla stażystów nie brakuje. Za darmo

zawodowego w administracji publicznej. Obecnie organizacja praktyk i staży nie przewiduje nawiązania stosunku pracy - słyszymy w ministerstwie. Na pensję mogą liczyć tylko ci, których na staż skierował urząd pracy, bo w takim przypadku pensję zapłaci właśnie ten urząd, a nie samo ministerstwo. Staże dla

Czy szkoły policealne dają pracę?

zawodu: od kierowcy, operatora maszyn, kosmetyczki, po technika rachunkowości, administracji czy informatyka. Niektóre kierunki są płatne i kosztują od 100 do 200 zł za semestr. Inne benefity, na które mogą liczyć ich uczniowie to legitymacje studenckie (w szkołach z uprawnieniami szkół publicznych

Roboty zastąpią ludzi

przedsiębiorstwach zajmujących się m.in. zarządzaniem nieruchomościami, czy obsługą i wsparciem biznesu. Średnio liczba miejsc pracy w tych sektorach będzie rosnąć o 3 proc. rocznie. W innych branżach dynamika wzrostu liczby miejsc pracy będzie niższa. W nauce, opiece zdrowotnej, administracji publicznej tempo

Bank Światowy przyjrzał się pensjom w sektorze publicznym

sposób wynagradzania w polskiej administracji stwarzał bodźce do efektywnego funkcjonowania sektora publicznego - wskazał. Autorzy sformułowali też zalecenia, które miałyby poprawić system wynagrodzeń. Pierwszym krokiem powinno być - według nich - opracowanie precyzyjnego systemu klasyfikacji stanowisk

Na Warmii i Mazurach chcą pracować w straży granicznej

kandydatami po studiach ekonomicznych, specjalistami ds. administracji publicznej, pedagogami, specjalistami ds. marketingu, pielęgniarkami, politologami, socjologami oraz nauczycielami. Choć kandydatów jest dużo, nie ma miejsc pracy - nie ma inwestycji, a lokalni pracodawcy nie zatrudniają. Absolwenci

Rewolucyjne pomysły Pawła Kukiza i Centrum im. Adama Smitha: raj dla "Januszów biznesu"

przetargach dla administracji publicznej kryterium wyboru jest najczęściej proste - cena. Często wygrywają je więc firmy, które zatrudniają na najgorszych warunkach. Czy takie warunki zatrudnienia powinna promować administracja publiczna, a nawet sama PIP? Na koniec: z próżnego i Salomon nie naleje. Skoro

"Barometr zawodów" wskazuje szanse na rynku pracy

nauczania początkowego, przedmiotów ogólnokształcących w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele przedszkoli. Na liście zawodów nadwyżkowych znajdują się również socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych, specjaliści administracji publicznej, politolodzy, historycy i

Najlepiej i najgorzej opłacane branże w 2012 roku

płatne okazały się branże usług publicznych: służba zdrowia, administracja, kultura, nauka oraz sektor organizacji pozarządowych. W przypadku służby zdrowia trzeba jednak zwrócić uwagę na wysoką wartość trzeciego kwartyla (4 700 PLN), co świadczy o dużym zróżnicowaniu wynagrodzeń. Od lat wszystkie

Witamy Chorwację, ale pracy wam nie damy

Zabezpieczyła się tak nawet sąsiednia Słowenia, w której w branży budowlanej pracuje ok. 4 tys. Chorwatów. - Traktat akcesyjny Chorwacji dopuszcza czasowe, maksymalnie siedmioletnie zamknięcie rynków pracy i Niemcy, Austria, Wielka Brytania czy Holandia zdecydowały się na to - wylicza Aleksander

Co ma dyplom do pensji

, znajdują zatrudnienie w stolicy, a tu zarobki są po prostu najwyższe, wpływ na to ma m.in. struktura stołecznego rynku pracy - mówi. To tu są centrale zagranicznych korporacji, siedziby mają też ministerstwa i urzędy. To ważne, bo jak wynika z danych GUS, zarobki w administracji państwowej są wyższe niż w

Tusk: ograniczenie umów śmieciowych nie może zwiększyć bezrobocia

- powiedział Tusk. Powtórzył, że już od tego roku rząd będzie chciał systematycznie eliminować z rynku pracy "najbardziej upokarzające dla pracobiorców formy zatrudnienia". Tusk chce także, by w administracji publicznej umowy zastępcze nie były powszechnie stosowane. Na początku roku premier oraz

Karta Różnorodności - jak zostać jej sygnatariuszem?

pracy - otrzymanie możliwości monitorowania wskaźnikami Karty procesu zarządzania różnorodnością w organizacji - nawiązanie współpracy międzysektorowej (biznes - administracja publiczna - NGO) - dołączenie do grona organizacji, które są liderami w zakresie zarządzania różnorodności w Polsce

Nigeria: tragiczny finał rekrutacji do służb państwowych

Nigeria boryka się z ogromnymi trudnościami gospodarczymi. W tym mającym 170 mln mieszkańców kraju, pracy nie ma nawet 41 mln osób. Bank Światowy podaje, że bezrobocie wśród osób poniżej 24 roku życia sięga aż 80 proc. Dlatego tak ogromnym zainteresowaniem cieszą się stanowiska w administracji

Niż uderza w nauczycieli

bez pracy Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w podobnej sytuacji może się w tym roku znaleźć ponad 5,6 tys. nauczycieli ze szkół prowadzonych przez samorządy czy organy administracji rządowej. Ile ostatecznie osób musiało odejść z pracy, okaże się na przełomie października i listopada, ale

Teraz przewlekle chorzy mogą być "Zwyczajnie Aktywni" na rynku pracy

organizacji pacjentów zaproszonych do konkursu oraz przedstawiciele sektora ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, administracji publicznej i biznesu. Nagrody wręczali: Wiesława Kowalska, Naczelnik wydziału w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, dr Jarek Oleszczuk, dyrektor

Jakie zawody mają przyszłość?

. Unowocześniać będzie się również administracja publiczna, która już teraz cierpi na deficyt wykwalifikowanych informatyków. Głównie dlatego, że wolny rynek płaci im kilkakrotnie lepiej niż państwo. Jak to wygląda w praktyce, dobrze wie Michał, 38-letni programista, który karierę zaczynał jako stażysta w

Wyrok, który przekreśla karierę

tego ustawa. - Zawody, które wymagają niekaralności, to te związane z służbą publiczną, czyli na przykład stanowiska urzędnicze, w administracji samorządowej, policji, straży miejskiej - wyjaśnia dr Jóźwiak. Oprócz tego identyczne zaświadczenie będą musiały przedstawić osoby ubiegające się o posadę

Wypadek w pracy. Co robić?

pobierający stypendium w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, księża oraz sportowcy, ale tylko jeśli pobierają stypendium sportowe. Wypadek po drodze Pani Katarzyna ma 52 lata, jest księgową. W marcu szła do pracy, potknęła się i zwichnęła nogę. Zdarzenie, które miało miejsce w drodze do lub z pracy

Na bliskim wschodzie zarobisz "kokosy"

dofinansowanie na samochód lub dojazd do pracy, telefon komórkowy. Na pracodawcy spoczywa również obowiązek wystąpienia o wydanie pozwolenia na pracę, tzw. labour card - czytamy w specjalnym komunikacie ambasady. Najwięcej Polaków, około 2 tys. osób, mieszka w Dubaju. Znajdują zatrudnienie głównie w budownictwie

Ciężkie życie sygnalisty

(między innymi udzielanie sobie przez szefową nieoficjalnych "pożyczek" z kasy instytucji), plagiat wysoko postawionego pracownika uczelni wyższej, ustawienia przetargu w instytucji publicznej, usiłowanie gwałtu na jednej z pracownic dokonane przez kolegę z pracy w jednostce służby zdrowia

Gowin: deregulacja zawodów doprowadzi do spadku bezrobocia

Minister wygłosił na Uniwersytecie Wrocławskim wykład pt. "Reguły deregulacji, czyli dlaczego dobre prawo i wolny rynek leżą w interesie większości obywateli". Gowin podkreślał, że działania administracji rządowej i samorządowej muszą być podporządkowane kilku zasadom. "To swoboda

Co nowego na studiach podyplomowych?

narzędzia związane z cyberprzestępczością. Uczestnikami mogą być zarówno pracownicy firm, jak i administracji publicznej, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Kierunek ten będzie również idealny dla pracowników sektora bankowego i finansowego. Prawo dla mediatorów Kierunek wprowadzono na

Koniec Komisji Trójstronnej?

organizacyjnymi i logistycznymi. Człowiek prezydenta na czele Zgromadzenie ogólne byłoby forum ostatecznego głosowania stron nad stanowiskami Rady - opiniami, rekomendacjami lub inicjatywami legislacyjnymi - przekazywanymi administracji lub opinii publicznej. Pracodawcy chcą, by brak porozumienia był również

Pracowity wschód i leniwy zachód

w porozumieniach zbiorowych w trzech głównych sektorach gospodarki - przemyśle, usługach i sektorze publicznym i porównują przemysł chemiczny, handel detaliczny oraz administrację publiczną. Patrząc na czas pracy pod kątem krajów EU15, nie widać tutaj zbytniej dużej różnicy w godzinach pracy - w

Ponadprzeciętne zarobki dzięki językom skandynawskim

prawie 9,5 mld euro, co czyni kraje skandynawskie piątym co do wielkości inwestorem zagranicznym w Polsce. Szkoły coraz chętniej uczą Kraje północy łączą w sobie cechy szczodrych i transparentnie zarządzanych państw opiekuńczych oraz systemu politycznego, który ograniczył sektor publiczny i preferuje

10 najbardziej obiecujących zawodów w Wielkiej Brytanii w 2010 roku

efektowny sposób niż dotychczas. Dzięki temu istnieje potrzeba na więcej personelu, który posiada zdolności zarządzania programami z bazami, oraz zdolnościami do odzyskiwania i rozpowszechniania informacji. Pracownik administracji - administrator Mimo ograniczonej pracy dla sekretarek administracja jest

Kontroler już się nie ukryje

Logo ZTM będzie umieszczone na rękawie niebieskiej kurtki i z przodu na patce. Otrzyma je 65 zawodowych kontrolerów - etatowych pracowników ZTM. Zarząd Transportu Miejskiego dąży do tego aby kontroler biletów był osobą identyfikowaną z firmą jako urzędnik administracji publicznej. Dzięki niebieskim

Kto zmienia oblicze biznesu w Polsce?

/nagroda/ . Zaangażować mogą się zarówno pracownicy sektora biznesu, jak i podmiotów niebiznesowych: administracji publicznej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, organizacji otoczenia biznesu. Pod uwagę będą brane działania podjęte w 2014 roku - kandydaci oceniani będą pod względem efektów ich

Dzień Różnorodności już 23 maja!

Różnorodności jest projektem międzynarodowym, wdrożonym już w 12 krajach Unii Europejskiej. Treść polskiej wersji Karty tworzona była w procesie konsultacji z przedstawicielami biznesu, administracji publicznej i organizacji reprezentujących interesy różnych grup społecznych. Kartę może podpisać każdy

Płacowa nierównowaga

sektorze publicznym. Inspektorzy NIK stwierdzili, że kobiety, owszem, zarabiają mniej, ale nie wynika to z dyskryminacji, tylko pracy w gorzej opłacanych działach (administracja, księgowość). Dodatkowo panowie częściej biorą nadgodziny. Do tych zarzutów zwolennicy teorii, że kobiety mają gorzej, bo

Po pracę do Brukseli

55 tys. W 2011 r. na całą administrację wydano 8,2 mld euro z wynoszącego 126,5 mld euro unijnego budżetu. Za dużo, uważają państwa unijne i organizacje pozarządowe Kandydaci z Niemiec w mniejszości, ale dobrzy Zainteresowanie dobrze płatną pracą w Brukseli jest duże, zwłaszcza dzisiaj, w czasach

Niezaangażowany jak Polak

na rzecz wybranego przez siebie interesu publicznego, a nie dla osiągnięcia zysku. Agnieszka, która po godzinach pracy aktywnie udziela się w fundacji opiekującej się bezdomnymi zwierzętami, zaprzecza, by jej i pozostałym członkom brakowało zaangażowania. - Patrzymy na tyle cierpienia, że bez

Czarne listy pracodawców na Facebooku

lokale Y. (...) Praca po kilkanaście godzin z szefową nad głową. Nie można się doprosić o umowę. Nerwy siadają po miesiącu. Zakres obowiązków znacznie większy niż ustalony na początku". "Nie polecam pracy w Z. Zamiast przyjaznej atmosfery i (ewentualnie) pierwszego doświadczenia w pracy

Złoty stołek w samorządzie. Dlaczego warto się "załapać" w wyborach

urzędników wybieranych w wyborach - jak np. wójtów, czy burmistrzów. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego armia urzędników zatrudnionych w administracji publicznej liczy ponad 428 tys. osób, z czego ponad 249 tys. osób pracuje w administracji samorządowej. Z informacji GUS wynika też, że średnie

Studia podyplomowe - trwają zapisy, co nowego w ofercie?

, działać w sytuacjach awaryjnych, dostosowywać do nich metody nauczania, wyszukać i ocenić materiały do nauczania języków obcych. Druga z nowości w ofercie uczelni to zarządzanie jednostkami administracji publicznej, które przewiduje m.in. naukę sposobów organizowania pracy własnej i pracowników

To pracodawca odpowiada za molestowanie w pracy. Firmy, które ukrywają patologie, mogą wiele stracić

seksualnego, też zaskoczyło mnie, że wśród pracowników administracji publicznej aż 17 proc. mężczyzn przynajmniej raz podczas swojej kariery zawodowej spotkało się z zachowaniem noszącym znamiona molestowania seksualnego ze strony innych pracowników. Wśród kobiet było to ponad 20 proc. Podobne wskaźniki

Trendsetter i menedżer kultury

Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości. W ramach zajęć słuchacze będą poznawać system ustrojowy sądów powszechnych i tajniki nowoczesnego zarządzania. Tematyka wykładów z zakresu finansów publicznych zostanie połączona z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi. W pracy menedżera ważna jest

Jaki wybrać zawód?

publicznej (samorządowej, rządowej lub państwowej) i niepublicznej. Na absolwetnów czeka ?papierkowa robota?, sztywne godziny pracy oraz stabilność miejsca zatrudnienia. Twój dalszy rozwój Proponowane dodatkowe kursy to: informatyka w administracji, zamówienia publiczne, dyplomacja publiczna czy zarządzanie

Wypadek w pracy - co robić?

uprawiania sportu, jeśli pobierają stypendium sportowe, posłów lub senatorów, słuchaczy pobierających stypendium w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz księży. Wypadek w drodze do lub z pracy Pan Waldemar ma 46 lat, jest bibliotekarzem. Kilka miesięcy temu szedł do pracy, pośliznął się na lodzie

Przyjąć na staż i na tym zyskać

nowe media, która z pewnością przyczyni się do zwiększenia zainteresowania marką w grupie studentów - mówi Anna Łukawska z PwC, koordynator konkursu. - Przede wszystkim mają szansę na zatrudnienie najlepszych. W 19. edycji w gronie fundatorów staży są podmioty z administracji publicznej, agencje

Mit wysokich zarobków: ile naprawdę zarabiają aktorzy, prawnicy i architekci

serialach. - Aktorzy grający w serialach w telewizji publicznej zarabiają za dzień zdjęciowy od 1-2 tysięcy złotych brutto, natomiast zarobki największych gwiazd grających w serialach w telewizji komercyjnej wynoszą od 8 do nawet 12 tysięcy złotych brutto, ale mowa tu o największych nazwiskach polskiego

Informatyków zatrudnię. Gdzie szukać pracy w IT?

: administracja publiczna, edukacja, czy energetyka. To sektory, które - mimo spowolnienia na rynku - nie będą mogły obejść się bez inwestycji w rozwiązania informatyczne. Nie zabraknie więc pracy dla analityków biznesowych, systemowych, czy osób odpowiedzialnych za rozwój systemów. Jakie cechy powinien mieć

Przywileje budżetówki

Praca w budżetówce to marzenie Polaków. Kiedy w 2012 r. Instytut ARC Rynek i Opinia pytał, gdzie chcieliby pracować, większość (58 proc.) odpowiedziała, że na państwowej posadzie. Co czwarty za wymarzone miejsce pracy uznał administrację, co szósty służby mundurowe, a co dziewiąty - państwowe firmy

Mało kobiet we władzach spółek

pokolenie kobiet i mężczyzn startujących równocześnie i w porównywalnych warunkach do kariery na rynku pracy - to przewaga panów osiągających sukces wcale nie byłaby taka oczywista. Wiele źródeł potwierdza, że dobrze wykształconych, odważnych i przedsiębiorczych kobiet stale przybywa. Stąd optymizm i wiara

Gdzie szukać pracy? Kraków: centrum usług

. firm. Być może centra będą też pracowały na rzecz administracji samorządowej. Z danych firmy doradczej PwC wynika, że oszczędności dla samorządu mogą wynieść od 20 do nawet 50 proc. Na świecie sektor publiczny chętnie korzysta z usług centrów, np. w USA robi 20 proc. podmiotów administracji stanowej

Polacy za inwestowaniem w inżynierów kosztem humanistów

samorządowych, władz administracji publicznej, w jakich kierunkach powinny rozwijać się szkoły wyższe, aby w perspektywie 2030 roku mogły stanowić wartość dodaną dla całej gospodarki - napisano na stronie internetowej projektu. Projekt "Akademickie Mazowsze 2030" jest współfinansowany ze środków

Kto dostanie trzynastkę

organizacyjnych, starostw powiatowych, powiatowych jednostek organizacyjnych, urzędów gmin, jednostek pomocniczych gmin, gminnych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych). Według pełnych danych GUS za 2011 rok w administracji publicznej i oświacie (dwie główne grupy uprawnione do trzynastek

Za wysokie pensje, za dużo urlopu? Zarobki eurokratów w ogniu krytyki

biurokratyczny osiąga w którymś momencie stan, w którym nie można wymagać od pracowników jeszcze lepszej, bardziej efektywnej pracy, tłumaczy socjaldemokratka. Jeżeli będzie się na nich dalej oszczędzało, "w efekcie będą pracowali coraz gorzej i będziemy mieli źle funkcjonującą administrację", dodaje

Kto się nadaje na szefa urzędników

. Józefina Hrynkiewicz, dyrektor KSAP. Egzamin, za który trzeba zapłacić 468 zł, składa się z czterech części: sprawdzian wiedzy to 90 pytań dotyczących m.in. prawa, administracji, finansów publicznych, polityki zagranicznej i wiedzy ogólnej; pytań o politykę krajową nie ma; z czterech odpowiedzi wybiera

Audyt dostępności urzędów miast

Od 1 marca 2008r. do 21 kwietnia 2008r. przeprowadziliśmy kolejny audyt serwisów administracji publicznej. Poddaliśmy kontroli dziewięć wybranych urzędów miast w Polsce. Ocenialiśmy serwisy pod kątem dostępności dla osób niewidomych i niedowidzących. Do tego celu posłużyliśmy się programami

Jak łatwiej znaleźć pracę w UE?

przedsiębiorstwami z innych krajów UE. Projekt nowej dyrektywy unijnej przewiduje ponadto, że związki zawodowe i kompetentne organizacje otrzymałyby prawo reprezentowania przed sądami i urzędami administracji publicznej pracowników zagranicznych, których prawa naruszono, i którzy czują się dyskryminowani. Czy to

Jakie bonusy lubią pracownicy?

rygorystyczne warunki. Tak było w przypadku Alicji, trzydziestoletniej pracowniczki administracji publicznej z Wrocławia, której przełożony nie wykazał się, jej zdaniem, dostateczną elastycznością i inicjatywą w kwestii szkoleń. - Muszę je sobie sama wyszukiwać, i to najlepiej bezpłatne. Jeśli odbywają się w

Zarobki w działach personalnych w 2010 roku

;000 PLN. Specjaliści ds. (systemu) wynagrodzeń zarabiali 4 500 PLN. Specjaliści ds. personalnych - 4 000 PLN. O 500 PLN mniej zarabiali specjaliści ds. szkoleń. Najniżej opłacani byli specjaliści ds. rekrutacji (3 360 PLN) oraz specjaliści ds. administracji płac (3 200 PLN

Miękkie umiejętności, twarde realia

konsekwencjami wypowiadania własnych sądów. W zwalczeniu tych niedoborów - jak nazwał je pewien coach - pomogły Pawłowi szkolenia miękkich umiejętności. - Jeśli chciałbyś mnie namówić, żebym wyszedł, nie płacąc za tę kawę, nie uda ci się - zapewnia. Dzisiaj największym problemem Pawła jest brak pracy. Rok temu

Na państwowym garnuszku

wakatu - mówi. Jej zdaniem poziom zainteresowania sektorem publicznym, jak i prywatnym jest dość równomierny, co burzy mit mało atrakcyjnej pracy w instytucji administracji publicznej. - Wraz z wejściem do UE zwiększyła się "armia urzędników", wciąż pojawiają się nowe funkcje i coraz ciekawsze

"DP": Polacy wolą saksy od pracy w służbie publicznej

jednak innych działów administracji rządowej. Na początku miesiąca w małopolskiej policji było 231 wakatów; w samym Krakowie - 86. W komendach powiatowych brakuje średnio od 4-5 proc. stanu osobowego. Policja próbuje łatać dziury w szeregach, przyjmując młody narybek. Zainteresowanie pracą w mundurze

Cel: utrzymać etat

(40 proc.) niż wśród kobiet (35 proc.). Branża też ma znaczenie. Za pracą przeprowadziłoby się 80 proc. osób zatrudnionych w mediach, 55 proc. w górnictwie, 52 proc. administracji publicznej i obrony narodowej, oraz placówek naukowych (50 prac). Rafał, 43-latek z woj. lubelskiego, od 20 lat pracuje w

Urzędnik państwowy

, którzy mają zapewnioną pracę, mimo likwidacji niektórych urzędów. Kandydat ma przed sobą do wyboru dwie ścieżki: zostać urzędnikiem służby cywilnej i rozpocząć pracę lub próbować się dostać do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, a po jej ukończeniu zostać urzędnikiem lepiej wynagradzanym

Deregulacja zawodu maklera i doradcy podatkowego

doradców zostanie reprezentowanie podatników, płatników oraz inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej. Ustawodawca uznał, że licencja w tych przypadkach jest niezbędna, bo te obowiązki doradców często pociągają za sobą nieodwracalne skutki dla reprezentowanej firmy lub osoby. Inne

Jest praca w przemyśle

Raport powstał na podstawie niemal 18 tys. ogłoszeń. Dotyczyły one wyłącznie osób z wyższym wykształceniem i nie obejmowały ofert zgłaszanych przez urzędy administracji publicznej. Okazało się, że w ub.r. najwięcej miejsc pracy stworzył przemył ciężki i lekki. W tych branżach (w porównaniu z 2003 r

Praca na językach

Znajomość języków obcych jest obecnie jednym z największych atutów kandydatów starających się o pracę w centrach usług biznesowych. Jak wynika z raportu ABSL, zlokalizowane w Polsce centra świadczą usługi w 34 językach obcych i dla kilkudziesięciu krajów świata. W cenie jest zarówno niemiecki

Kobiety do męskich zawodów

. równego traktowania Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, która zleciła Najwyższej Izbie Kontroli zbadanie różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn zatrudnionych w administracji. To symptom, że coś drgnęło. Ale na wyrównanie pensji na razie się nie przełożyło. Czy za tym pójdą konkretne działania? - Dochodzenie do

Mobbing w ministerstwie

ramach projektu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a dr Ewa Lisowska przedstawi wyniki badania Gender Index w przedsiębiorstwach. Przedstawione zostaną również doświadczenia z przeprowadzonego w ramach projektu cyklu szkoleń dla administracji publicznej z zakresu gender mainstreaming. Udział w

Celnicy wracają do pracy

posiedzeniu komisji finansów publicznych oraz administracji i spraw wewnętrznych.

Szkolnictwo wyższe a wyzwania rynku pracy

: inżynierskie, matematyczno-statystyczne, fizyczne oraz te związane z ochroną środowiska. Niezależnie od potrzeb rynku pracy domeną uczelni niepublicznych pozostają kierunki humanistyczne i ekonomiczne. Obserwujemy "modę na studiowanie": socjologii, pedagogiki, czy ekonomii. Kierunki ścisłe

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

dług publiczny i jakoś trzeba na to zareagować - dodaje. Kto może się obawiać o pracę? W 2011 roku budżetówka będzie zwalniać. Pod koniec października rząd przyjął projekt ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów

80 proc. zarejestrowanych bezrobotnych to oszuści

przetwórstwie rybnym (osobom bez jakiegokolwiek doświadczenia), w administracji, budownictwie, a nawet w wojsku czy policji. Dodatkowym wabikiem dla bezrobotnych chętnych do szybkiego podjęcia pracy były bezpłatne kursy oraz możliwość zamieszkania w miejscu pracy, by nie musieli codziennie dojeżdżać. Urzędnicy

Kobieta w pracy: ile kosztuje bycie kobietą

Choć badania mówią, że kobiety zarabiają mniej, to nie wszyscy w to wierzą. - U mnie w pracy jest kobieta - dyrektor finansowy, kobieta - szef HR, kobieta - kierownik marketingu. One zarabiają dużo więcej niż ja, na stanowisku kierownika administracji - denerwuje się Mariusz z dużej międzynarodowej

Kto zarabia najwiecej i ile pracuje?

przemysł 3679,3 43,3 ochrona zdrowia i opieka społeczna 3610,9 44,2 administracja publiczna 3557,9 41,2

Dłuższa praca bez pośpiechu

. Pamiętajmy, że te koszta ponoszą nie tylko przedsiębiorcy prywatni, ale też administracja samorządowa, instytucje publiczne. Być może będą mniejsze podwyżki - o to, co pracodawcy zapłacą w ramach podniesionej składki rentowej. Firmy będą może mniej zatrudniać. Ale ta zmiana nie spowoduje zwolnień. Na

Polak potrafi - tyle że dosyć przeciętnie

umiejętności na poziomie 3 i wyższym. Zbliżone wyniki zanotowali też przedstawiciele administracji publicznej. Zatrudnieni z obu grup na ogół nie odstają od pracowników zagranicznych wykonujących te same obowiązki. Jedynym wyjątkiem są kompetencje matematyczne przedstawicieli sektora edukacji. Są one niższe

Nie masz pracy? Czekają na Ciebie miliony euro!

zrewolucjonizowanie systemu edukacji i podniesienie sprawności administracji publicznej - opowiada Barbara Kwapiszewska, wicedyrektor WUP. I tak np. za pieniądze z Unii będziemy wspierać kierunki studiów, które przyniosą Polsce inżynierów. Politechnika Poznańska ma jeszcze inny pomysł - chce szeroko propagować wiedzę

Wyrzucona z urzędu za anons w serwisie randek

39 tys. euro - opowiada. Z zawiązanymi oczami Wizytówka to zaledwie kilkanaście informacji o sobie: "wzrost - średni, znak zodiaku - rak, sylwetka - zwykła, kolor oczu - zielone". W rubryce zawód pani Teresa wpisała pracownik administracji publicznej. "Hazard - nigdy. Papierosy - nie

Uniwersytet Śląski bada karierę swoich absolwentów

poszukiwania przez znajomych (tzw. networking) oraz internet. Najwięcej absolwentów UŚ znalazło pracę w administracji publicznej oraz w edukacji i szkoleniach. Spośród osób, które założyły działalność gospodarczą, zdecydowana większość prowadzi ją samodzielnie lub kieruje mikroprzedsiębiorstwem (do 10

Sieć na pracowników

prac firmy szukają statystycznie jednego kierownika. Kogo szukają w każdej branży? Oto krótki przegląd alfabetyczny. Administracja publiczna - tu szuka się głównie ludzi z wyższym wykształceniem (80 proc. ofert w tej grupie). Biuro i administracja - poszukiwane są najczęściej sekretarki (blisko 40 proc

Czekając na drugą falę

pracowników.Arkadiusz Kuglarz PODKARPACKIE Bezrobotni: 136 404 osób. Rok temu było ich o 5 tys. mniej.Nowe miejsca pracy: 3774Kto zwalnia?Do końca roku pracodawcy zamierzają rozwiązać umowy o pracę z 375 pracownikami (34 z sektora publicznego i 341 z prywatnego).Kto zatrudnia?Goodrich: producent podwozi do samolotów na