praca chroniona dla kobiet

nos, ie

Prawna opieka nad matką w ciąży - przypomnienie

Prawna opieka nad matką w ciąży - przypomnienie

Prawo pracy szczególnie chroni kobiety w ciąży oraz rodziców na urlopach macierzyńskim i wychowawczym

Prawa matek pracujących na umowę zlecenie lub tzw. samozatrudnieniu

Wielu pracodawców, aby obciąć koszty zatrudnia pracowników na podstawie umów cywilnych lub nakazuje im zakładać własne firmy (tzw. samozatrudnienie). Czy kobiety w ciąży i młode matki pracujące na umowę zlecenie, o dzieło albo na tzw. samozatrudnieniu są w chronione przez prawo? Czy mogą w sądzie zabiegać o ustalenie, że tak naprawdę pracowały na umowie o pracę?

Zwolnienie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Zwolnienia na urlopie macierzyńskim i wychowawczym to proceder, którego boi się większość młodych matek. Jakie mają prawa? Czy można zwolnić pracownika na urlopie tacierzyńskim?

Kogo nie można zwolnić

Kogo nie można zwolnić

pracy. Wówczas, mimo stosownego wieku, taka osoba może zostać zwolniona. Ciąża i urlopy dla rodziców Pracodawca nie może zwolnić kobiety w ciąży. Kodeks pracy nie pozwala na wypowiedzenie ani rozwiązanie umowy z ciężarną. Uwaga: Przepisy te dotyczą jednak kobiet zatrudnionych na umowę o pracę na czas

Jak się pozbyć dyskryminacji w pracy?

Jak się pozbyć dyskryminacji w pracy?

pracowników w przedsiębiorstwie. Jej podstawą jest kształtowanie środowiska pracy w taki sposób, by zapewnić jednakowe drogi rozwoju wszystkim pracownikom i coraz większe zyski finansowe. Niezbędnym elementem zarządzania różnorodnością jest zapewnienie równych szans kobietom i mężczyznom w zakresie: dostępu

Niewinne plotkowanie z finałem w sądzie

dowcipy oraz czynił seksualne aluzje pod adresem pracownicy. Za jej plecami chwalił się miłosnymi podbojami psując kobiecie reputację. Mężczyzna został skazany za molestowanie i mobbing w pracy. Czasem plotki rozsiewają podwładni o szefach. Tak było w jednej z wrocławskich restauracji, w której pracownik

Kiedy szef nie może zwolnić?

Kiedy szef nie może zwolnić?

. miejsce pracy) i płacy, ale zgodnie z przepisem art. 178 § 1 Kodeksu pracy pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy. Ciąża z zasady nie chroni też przed zwolnieniem kobiet wykonujących swoje obowiązki w oparciu o umowę cywilnoprawną. Jeden z czytelników pytał

Co z pracą dla uchodźców?

Co z pracą dla uchodźców?

: Oczekujący na nadanie statusu uchodźcy nie mogą przez pół roku pracować w Polsce. W taki sposób chroni się krajowy rynek pracy przed emigracją zarobkową. Gdy otrzymają ten status, mogą szukać pracy na dokładnie takich samych zasadach jak Polacy. Inni obcokrajowcy mają szereg ograniczeń. Muszą mieć pozwolenie

Praca w upały: Panie kierowniku, woda mi się należy

Praca w upały: Panie kierowniku, woda mi się należy

- Temperatura w miejscu pracy przekłada się na wydajność pracownika, jego samopoczucie i zdrowie - tłumaczy Jolanta Zedlewska, rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Zedlewska dodaje, że pracodawca musi chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych

Kogo nie można zwolnić?

Kogo nie można zwolnić?

Nie można zwolnić pracownika, któremu do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje nie więcej niż cztery lata (obecnie to 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn, ale w expose premier Donald Tusk zapowiedział jego zrównanie i stopniowe wydłużanie aż do 67. roku życia). Szef nie może też pozbyć się go nawet

Pół miliona Polaków traci zdrowie w pracy

Najnowsze badania GUS dotyczące warunków pracy w 2012 r. pokazują, że liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia dla zdrowia stale maleje. Spośród 5,3 mln osób objętych badaniem 506,7 tys. pracowało w warunkach zagrożenia. To niemal 10 proc. załogi przebadanych zakładów. Przekrojowe wyniki z

Uwaga, konflikt!

Uwaga, konflikt!

ścieżki kariery w danym miejscu pracy. Może się znać dobrze na zarządzaniu, ale ludzie postrzegają go za niewystarczająco kompetentnego. W Polsce mamy dużą kulturę szacunku dla kompetencji. Czy szef zawsze musi być kompetentny? - Myślę o twardych kompetencjach, w których działa dana firma. Często są takie

Jak pracują polscy detektywi?

Jak pracują polscy detektywi?

samochodzie. Dla każdego pracującego w tym fachu niezbędny jest natomiast aparat fotograficzny. Działania w tej profesji to głównie praca w terenie - śledzenie, obserwowanie i czekanie, nieraz godzinami. Dlatego detektyw musi być oazą spokoju i cierpliwości. - Z pewnością trzeba mieć silną psychikę, dużo

Po dyżurze ekspertek z GIP: odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

podlegam ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę już teraz? Czy ochrona obejmuje tylko pracownice, którym brakuje co najmniej 4 lat do nabycia prawa do emerytury na warunkach powszechnych, czyli 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn? Tak, jest Pani chroniona. Niższy od powszechnego wiek emerytalny

Zwolnienia i wypowiedzenia

Zwolnienia i wypowiedzenia

siedziby firmy, a także radę pracowników, jeśli jest w firmie. Jesteś kobietą w ciąży albo rodzicem? Jeśli tak, to jesteś dodatkowo chroniona. Kobiety w ciąży pracujące na etacie nie mogą być zwolnione z pracy. Jeśli pracują na czas określony, szef ma obowiązek przedłużyć z nimi umowę do momentu porodu

Polska chce być flexi

Polska chce być flexi

pracy, czyli wprowadzić inne formy zatrudnienia, jak np. dzielenie etatu między dwie osoby. Średni czas pracy u jednego pracodawcy wynosi u nas 10 lat, a propozycja atrakcyjnej pracy nie jest postrzegana jako powód do zmiany miejsca zamieszkania. Dla Polaków bezpieczny jest tylko etat. Konkretne

Matki - chronione czy nie

Matki - chronione czy nie

kodeksu pracy, jak to rozwiązać? - Zwyczajnie - mówi Spytek-Bandurska. - Ustawa o zwolnieniach grupowych jest specustawą i jako taka ma pierwszeństwo przed przepisami kodeksu pracy. Dlatego w sytuacji zwolnienia grupowego matki w opisanej sytuacji mogą być zwolnione. Nie są w ogóle chronione przed

Trzeba mieć odwagę mówić

Trzeba mieć odwagę mówić

kwalifikacji, dużo płaci, a do tego pokrywa koszty związane z wyjazdem. Warto być ostrożnym, gdy ma się bardzo krótki termin na podjęcie decyzji o wyjeździe, uniemożliwiający dokładne sprawdzenie pracodawcy czy agencji pośrednictwa. Szczególnie trzeba uważać, gdy oferta dotyczy atrakcyjnej pracy wyłącznie dla

Idą zmiany. Koniec z przywilejami i urlopami nauczycieli?

roczne urlopy dla poratowania zdrowia, które przysługują im już po siedmiu latach pracy, a które na obecnych warunkach nauczyciel może wziąć nawet trzy razy w trakcie całej kariery. Co więcej, powodem do takiego odpoczynku może być przemęczenie, bo karta nie podaje listy chorób uprawniających do wzięcia

Zleceń i dzieł przybywa

Zleceń i dzieł przybywa

określonej długości okresu wypowiedzenia. Co jeszcze charakteryzuje tą umowę? Brak płatnego urlopu, brak odprawy przy zwolnieniu, osoba wykonująca swoje obowiązki w oparciu o nią nie ma też np. prawa do minimalnego wynagrodzenia. Jej interesów nie chroni Kodeks pracy, jak w przypadku etatowców, tylko Kodeks

Jak się nie dać zwolnić

Jak się nie dać zwolnić

obowiązuje od powrotu do pracy. Zwolnienie lekarskie chroni przed zwolnieniami grupowymi, jednak ta ochrona jest ograniczona w czasie (patrz punkt zwolnienie bez wypowiedzenia). Gdy jednak zwolnią Nawet wtedy nie wszystko stracone. Zgodnie z art. 56 K.P. pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez

Kodeks pracy od nowa

niechętnie korzystają z tego rozwiązania (tygodnie odebrane przed porodem skracają czas spędzony z dzieckiem po porodzie), może się wydać ono szczególnie atrakcyjne dla kobiet, które po porodzie chcą jak najszybciej wrócić do pracy, skracając tym samym czas obowiązkowego urlopu macierzyńskiego przypadającego

Gdy boisz się zwolnienia

Gdy boisz się zwolnienia

powodu, dla którego umowa zostaje rozwiązana. Dodatkowo wręczający wypowiedzenie powinien poinformować pracownika, że przysługuje mu możliwość odwołania się od decyzji pracodawcy do sądu pracy. Najczęściej z tego rozwiązania korzystają osoby, które nie zgadzają się z decyzją szefa. Uwaga! Jeżeli ktoś

Kiedy i kogo nie można zwolnić

jest dla nas dobrym znakiem, bo to do Niemiec najwięcej eksportujemy - mówi prof. Wiśniewski. - Drgnęła też branża budowlana. To świetna wiadomość, bo jedno miejsce pracy w budownictwie tworzy pięć w branżach z nim powiązanych. Najłatwiej pracę będzie znaleźć osobom z wykształceniem technicznym: od

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

emerytalnych wśród uprzywilejowanych grup zawodowych. Osoby, rozpoczynające pracę np. jako górnicy, muszą pracować w jednym zawodzie do końca swojej aktywności - zmiana jest dla nich nieopłacalna. To ogranicza mobilność pracowników. Ekspert Delloite R. Antczak mówi wprost, że Polski nie stać na przywileje

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

, wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Uwaga! Ubiegając się o świadczenie kompensacyjne, nauczyciel musi rozwiązać wszystkie umowy o pracę, bez względu na to, gdzie i w jakim wymiarze czasu jest zatrudniony. Przeciętne świadczenie kompensacyjne w zeszłym roku wynosiło 2560 zł brutto. emerytura

Godność pracownika pod ochroną

kasjera-sprzedawcy w sklepie Biedronka w Morągu - jest dramatyczna i długa. Kasjerka zmuszona była - jak inni pracownicy sklepu - poza obsługą kasy także do rozkładania towarów, sprzątania i rozładunku palet z towarem często ważących po 700 kg. Pracy za ciężkiej dla kobiet. Na początku 2004 r. okazało się

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

. Dłuższy dzień pracy dla niepełnosprawnych Od 1 stycznia osoby niepełnosprawne będą pracowały osiem godzin dziennie, a nie siedem. Dotyczy to osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności. Zaostrzono też wymogi dla zakładów pracy chronionej. Od teraz taki status mogą otrzymać firmy

Regulamin konkursu "Najlepszy pomysł na działania CSR "

nagrodą jest dla 5 osób jest książka "Annapurna. Góra kobiet" autorstwa Arlene Blum 2. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody, Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac

Emocje rządzą światem

podziwiana w pracy, że jej niski poziom IE przestaje być dla innych pracowników przeszkodą. O przywództwie: - Zbyt długo menedżerowie postrzegali emocje w pracy jako zgiełk zawadzający w racjonalnym funkcjonowaniu firmy. Ale czasy ignorowania emocji, jako niemających znaczenia dla biznesu minęły. Szef, który

Kiedy przyszła mama może stracić pracę

Przyszłe mamy boją się mówić o ciąży swojemu pracodawcy, obawiając się zwolnienia. Wiele z nich ukrywa ciążę aż do końca trzeciego miesiąca, bo uważają, że dopiero wtedy chroni je kodeks pracy. A to nieprawda! Zgodnie z ogólnymi zasadami kobieta podlega szczególnej ochronie w całym okresie ciąży

Kiedy i w jakich okolicznościach można zwolnić z pracy kobietę w ciąży?

Przyszłe mamy boją się mówić o ciąży swojemu pracodawcy, obawiając się np. wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy o pracę. Wiele z nich ukrywa ciążę aż do końca trzeciego miesiąca, bo uważają, że dopiero wtedy chroni je kodeks pracy. A to nieprawda! Przypominamy: zgodnie z ogólnymi zasadami kobieta

Zgoda na zmianę warunków zatrudnienia

512/02). Ponieważ wyraźne wyrażenie zgody pracownika gwarantuje skuteczność nowego angażu.Przepisy prawa pracy nie chronią pracowników przed zmianą warunków pracy lub płacy. A zatem modyfikacja umowy może też objąć pracowników w wieku przedemerytalnym, szczególnie chronionych związkowców lub kobiety w

Zaprotestował i trafił do psychiatryka

bardzo krytyczne: łamanie praw pacjenta, nierzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej, brak programów terapeutycznych dla chorych, sanitariaty w katastrofalnym stanie, stołówka do remontu, brud. Mógł popełnić samobójstwo Już w październiku zeszłego roku Sawicki próbował walczyć o pracę, wiedząc, że mu

Masz prawo być mamą i nie bać się zwolnienia z pracy

podstawie umów cywilnych lub nakazuje im zakładać własne firmy (tzw. samozatrudnienie). Czy kobiety w ciąży i młode matki pracujące na takich zasadach są chronione przez prawo? Czy mogą w sądzie zabiegać o ustalenie, że tak naprawdę pracowały na umowie o pracę? Dr Sebastian Samol, adiunkt w Katedrze Prawa

Mamo, poznaj swoje prawa - odpowiedzi na pytania czytelników

Pisaliśmy o tym, jakie przywileje przewiduje polskie prawo dla młodych pracujących matek oraz ojców. Podpowiadaliśmy, kiedy i w jaki sposób należy upomnieć się o swoje. Okazało się, że wiele czytelniczek słabo zna swoje prawa i nie umie z nich skorzystać. Czy ciąża chroni przed zwolnieniem? TAK

W kiepskim świecie nie ma miejsca na ludzi sukcesu

, jest płeć osoby sukcesu. O wiele więcej znanych jest mężczyzn, którym się udało. Kobiety rzadziej dochodzą na szczyt kariery zawodowej, najprawdopodobniej z uwagi na inne wymagania, które stawia przed nimi społeczeństwo. Natomiast sama droga jest podobna dla obu płci. Istnieją cztery cechy

Molestowanie w pracy

W zeszłym tygodniu prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia molestowania seksualnego pracownic fabryki chipsów Frito Lay w Grodzisku Mazowieckim. Osiem kobiet wyrzucono z pracy, gdy zaczęły mówić głośno o molestowaniu przez kierownika. Za wykorzystywanie seksualne pracownicy sąd w

Kłamiemy w CV, popieramy lewe zwolnienia

pracowników czy narażanie firmy na straty. Co ciekawe, przeciw takim zwolnieniom protestuje 33 procent kobiet, którym nie podoba się, by ich koleżanki szły na zwolnienia, bo same mają wtedy więcej pracy (dla porównania uważa tak tylko 23 proc. mężczyzn). I sądzą tak tylko osoby starsze, które uważają

Nowy rok, nowe prawo

otrzymywali 70 proc. wynagrodzenia chorobowego. W takiej samej sytuacji wszyscy inni pracownicy dostawali 80 proc. wynagrodzenia chorobowego. Teoretycznie miało to poprawić sytuację pracowników w wieku 50+ na rynku pracy i sprawić, że zatrudnianie ich będzie atrakcyjniejsze dla pracodawców. W efekcie

Umowa na zastępstwo

wypoczynkowego posiada również pracownik - zastępca, oczywiście przyznanie urlopu zależy od stażu pracy (art. 152 k.p.). Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:. 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,. 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Ochrona kobiet w ciążyUmowa

Jak oskubać inwalidów i wyłudzić pieniądze

o pracę do 2009 roku. Za 849 zł miesięcznie. Miałem wykonywać w domu bliżej niesprecyzowane prace biurowe. Zaznaczono jednak, że w tej chwili pracy dla mnie nie ma i będę czekał na nią w stanie gotowości. Za to miałem dostawać 150 zł na miesiąc. W sierpniu poszedł po pieniądze za dwa tygodnie "

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

życiorysie, ale jest dla ciebie mniej korzystna. Po zawarciu porozumienia stron nie możesz się zwrócić do sądu i walczyć o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy. Nie będzie ci też przysługiwał zasiłek dla osoby pozostającej bez pracy. Dlatego rozważ, czy nie będzie dla ciebie lepiej, jeśli zostaniesz

Polak na zwolnieniu - do kontroli

Badanie - Na co Polacy są gotowi, by zachować miejsce pracy? Maria Bielicka: Czy to skutek kryzysu? Kazimierz Staniak: Można tak przypuszczać. Tym bardziej że wiele zwolnień dostajemy od osób, które straciły pracę. Tzw. L 4 chroni przed utratą ubezpieczenia, jeśli się je odda pracodawcy w ciągu 15

Gogle do plasteliny i inne absurdy brytyjskiego BHP

oceniane. W końcu przyznano także, że przepisy dają szerokie pole do popisu tym wszystkim, którzy domagają się i dostają absurdalnie wysokie odszkodowania za absurdalne "wypadki" w pracy. Od dawna przepisy BHP były wyśmiewane. Teraz ma im zostać przywrócona należna powaga. Absurdy kiedyś muszą

Praca tymczasowa krok po kroku

(przy umowach dłuższych). Pracodawca i tak płaci ci za całość. Umowa na czas wykonania określonej pracy kończy się z chwilą zrealizowania zadania i nie można jej wypowiadać. Ważne dla kobiet w ciąży! Pracującym kobietom w ciąży nie wolno np. kazać dźwigać ciężarów, zlecać nadgodzin. Pracownice

Dręczenie w pracy

podobnych numerach odeszłam z pracy. Leżałam w domu i patrzyłam w sufit przez trzy miesiące, włosy wychodziły mi garściami - mówi. Ciąża szczególnie chroniona - Łatwym obiektem mobbingu są kobiety w ciąży - mówi Joanna Grzywińska z Państwowej Inspekcji Pracy. - Pracodawcy potrafią dawać im do zrozumienia

Co ci przysługuje przy zwolnieniach grupowych

nimi pracowników postanawia wyrzucić dyscyplinarnie, przepisy ich dotyczące już go nie chronią. Podobnie jest w przypadku, gdy pracownik traci możliwości do wykonywania pracy, czyli np. kierowca jest sądownie pozbawiony prawa jazdy, bo wsiadł za kółko po kilku głębszych. Nie ma za to znaczenia, czy

O czym powinnaś wiedzieć, zanim zostaniesz mamą

Zacznijmy od początku - musisz pamiętać, że wszystkie przywileje związane z ciążą i macierzyństwem przysługują tylko kobietom pracującym. Jeśli masz umowę o pracę, to zapewne spokojnie przetrwasz ciążę i urlop macierzyński. Nie ma znaczenia, czy pracujesz na cały etat, czy pół etatu, ani jaki masz

Jak zostać pracownikiem służb specjalnych

rękę. Ale w terenie zarabia się znacznie więcej. Chcesz być agenetem? Mamy oferty pracy dla Ciebie. Praca dla agenta celnego, agenta handlowego, agenta nieruchomości... Tajemnica i sztuka mówienia Zdobywanie informacji, na jakich zasadach można znaleźć pracę w ABW i AW, wygląda trochę jak na

Wypowiedzenie umowy o pracę

w przypadkach szczególnych, zwłaszcza w razie chęci rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę z: pracownikami chronionymi, np. kobietą w ciąży oraz w przypadku podjęcia zamiaru wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. W takim przypadku pracodawca zawiadamia

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

ochronę. Warunek: musi wrócić do swojego zakładu w ciągu maksymalnie 7 dni od ustania funkcji z wyboru (art. 74 kodeksu pracy). Od kiedy kobieta jest chroniona Od początku ciąży. I wcale nie jest ważne, kiedy poinformowała o swoim stanie pracodawcę. Przykład: Pani Alina Z. chciała powiedzieć szefowi, że

Formy dyskryminacji w miejscu pracy

. Dyskryminowany pracownik, który decyduje się na dochodzenie swoich praw, jest chroniony przed negatywnymi konsekwencjami ze strony przełożonego. Jeszcze przed 18 stycznia 2009 roku w Kodeksie Pracy znajdował się zapis, iż skorzystanie przez pracownika z uprawnień wynikających z naruszenia zasady równego

Zupełnie nowy Kodeks Pracy

się wymuszać taką formę pracy. W nowym kodeksie samozatrudniający się pracownicy mają mieć podstawową ochronę - określony czas pracy, zagwarantowane bezpieczeństwo i higienę pracy, a kobiety w ciąży i młodociani mają być specjalnie chronieni. Autorzy opracowania zastrzegają, że najważniejsza nadal

Przewodnik po nowych przepisach o pracy tymczasowej

cywilną, to nie chroni cię prawo pracy, w tym korzystne dla ciebie przepisy o wynagrodzeniach, urlopach, chorobowym itd. Z drugiej strony dla pracodawców właśnie umowy cywilne są najatrakcyjniejsze, szczególnie przy zatrudnianiu studentów do 26. roku życia (nie trzeba za nich płacić ZUS). Ważne! Jeśli

Ale Allah wie najlepiej

zakrywać części intymne ciała kobiety, aby nie wzbudzać pożądania u obcych mężczyzn i zazdrości u kobiet. Dla szatana nie ma większej nagrody niż rozbicie małżeństwa, więc to ty sama chcesz się zakryć chustą, aby być dobrą muzułmanką. I być wolną. Hanifah, Hannah i Aisha z pasją i dumą opowiadają o tym, że

Mroczny przedmiot pożądania

bardziej skomplikowany, jeśli futro powstaje na miarę, dla indywidualnego klienta. Pracę zaczyna się od narysowania a potem wycięcia odpowiedniej formy z papieru. Na tej podstawie powstaje patron, czyli wzór z płótna, który przymierza się i nanosi ewentualne poprawki. Potem trzeba jeszcze ułożyć skóry

Forum: Ciąża: kiedy powiedzieć szefowi?

nie chroni ABSOLUTNIE ŻADNE PRAWO. Paula: Aśka, nie wiem, jakiego ty masz szefa, może ma ludzką twarz? Ja na twoim miejscu byłabym fair przede wszystkim wobec siebie i dziecka. Może to okropne, ale takie mam doświadczenia z pracodawcami. Ciąża dla nich to koniec świata i kariery zawodowej "

Zanim cię zwolnią. Co każdy pracownik wiedzieć powinien

(pół urlopu). Ekwiwalent wylicza się od średniego wynagrodzenia z trzech ostatnich miesięcy. Uwaga! Takie same uprawnienia przysługują, gdy sam zwalniasz się z pracy. Co cię chroni? Nie można cię zwolnić, gdy: - brakuje ci co najwyżej dwóch lat do emerytury - w przypadku kobiet - gdy jesteś w ciąży

Najlepszy na świecie jest biznes w klozecie

- przynajmniej niektórym - wydaje się idealne. Okazuje się bowiem, że w toalecie załatwia się nie tylko potrzeby fizjologiczne, ale również sprawy o całkiem innym charakterze. Krystyna Borowik: - Nigdy nie zapomnę, gdy w poprzedniej pracy mój szef rozmawiał w WC przez telefon i załatwiał jakiś bardzo ważny

Sprawdź, ile pracujesz i co się Ci należy za pracę w nadgodzinach

wynagrodzenie ani dodatkowy urlop. Nie wszystkim można wydłużać Uwaga! Pracownikom pracującym w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz kobietom w ciąży bądź opiekującym się dziećmi do czterech lat można wydłużyć dobową normę tylko za ich zgodą. Inne rozkłady czasu pracy obowiązywać też mogą w tzw. ruchu

Praca podczas upałów. Co nam przysługuje?

roboczej, w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników" - tyle mówią przepisy. W praktyce oznacza to, że w każdym momencie pracy, na wyciągnięcie ręki musi być dostępne kilka butelek wody dla każdego pracownika. Dostęp do wody muszą mieć też ci, którzy pracują na zewnątrz i mogą się pobrudzić. Jeśli

Molestowanie: propozycja nie do odrzucenia

zjawisko molestowania seksualnego w miejscu pracy. Molestowanie to podjęte wbrew woli pracownika wyraźne lub dorozumiane zachowanie pracodawcy, przełożonego czy kolegi o podłożu seksualnym lub inne zachowanie odnoszące się do płciowości i naruszające godność kobiety lub mężczyzny w miejscu pracy

Warsaw Trade Tower

wejść, w tym dwa obracające się automatycznie, i olbrzymi hol, gdzie oprócz dwóch recepcjonistek i dwóch ochroniarzy nie widać nikogo. Intymny nastrój udziela się pracownikom biurowca. Chronią swoją prywatność i nie lubią rozmawiać z obcymi, a zwłaszcza z dziennikarzami. Wystrój holu robi wrażenie

Za wcześnie na emeryturę

Emerytalnych szacuje, że wzrost ten wyniósł w ciągu pięciu lat około 40 proc. KPMG wyliczyło, że obecnie obsługa funduszy emerytalnych kosztuje firmy w Wielkiej Brytanii 15 proc. lub więcej środków przeznaczanych na wynagrodzenie. Nowy system jest korzystny dla pracodawców, a na pracowników nakłada obowiązek

Lista organizacji poszukujących wolontariuszy

prowadzenia Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy Regionalne Centrum Wolontariatu ul. Skryta 14/1 60 -779 Poznań tel. (61) 66 11 273 e-mail: poznan@wolontariat.org.pl WWW: www.wolontariat.org.pl osoba do kontaktu: Grażyna Kałek studentów pracy socjalnej, fizjoterapii, arterapeutów do parcy w Dziennym

Ręce przy sobie, dyrektorze

kiedy dowiedzieliśmy się o tym przypadku, najistotniejsza była dla nas szybka reakcja. Reakcją tą było natychmiastowe zwolnienie osoby winnej z obowiązku świadczenia pracy oraz zakaz dla tej osoby wstępu do naszego biura. Ponadto pomimo, że osoba, która dopuściła się molestowania, była w owym momencie

Kraj sportów ekstremalnych

. Zamiast spowitej w kir kobiety na naszych oczach rządy przejęła asertywna, uśmiechnięta sprzedawczyni akceptująca każdy wybór klienta. Ona wie, że nie wolno się narzucać. Kupujesz Polskę? W porządku. Rezygnujesz z jej nabycia? Jeszcze lepiej, zostanie więcej dla innych. Kupiłem. I podobnie jak inni płacę

Wielka Brytania: jak znaleźć się i pracę

W Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej Eures ( www.europa.eu.int/eures ) znajduje się obecnie 17761 ofert pracy na różnych stanowiskach dla cudzoziemców. Wiele ofert można znaleźć także w rodzimych agencjach pośrednictwa pracy. Agencja Grafton Recruitment International w najbliższym czasie