praca dla niepełnoletnich

sprawdź też:

niepełnoletni

e-prawnik

Warunki zatrudnienia osoby niepełnoletniej - opinia prawna

Warunki zatrudnienia osoby niepełnoletniej - opinia prawna

Młodociani, czyli w rozumieniu kodeksu pracy, osoby które ukończyły 16 lat ale równocześnie nie przekroczyły wieku lat 18, poddani zostali w Kodeksie Pracy szczególnej regulacji w stosunku do osób pełnoletnich. Te odmienności dotyczą m.in. prawa do urlopów, czasu pracy czy też zasad wynagradzania. Kodeks pracy w rozdziale IIIa działu dziewiątego normuje zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe. Podkreśla się tam, że młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac, czyli takich które nie mogą powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego. Wykonywanie takiej pracy nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego.

Ochrona praw pracowniczych za granicą

Mój narzeczony pracuje w Wielkiej Brytanii, nie ma jeszcze ukończonych 21 lat. Z racji tego zarabia 4,85 funta na godzinę choć inni pracownicy maja 5,35 funta bo są pełnoletnimi pracownikami (maja ukończone 21 lat). Mój narzeczony robi dokładnie to co inni, jest jednym z lepszych pracowników. Pomimo to zarabia mniej, ponadto teraz będzie pracował w innym wymiarze godzin. Wcześniej pracował od 9 do 17.30 lub od 15.00 do 23.30. teraz ma się to zmienić i będzie kończył pracę o godz. 24.00 i następny dzień zaczyna pracę o 9 rano. Ile godzin przerwy powinno być miedzy zmianami? Czy niższa stawka dla pracownika, który nie ma ukończonych 21 lat jest legalna? Czy z racji tego, iż pracuje w późnych godzinach wieczornych może domagać się od pracodawcy większego wynagrodzenia(tzw. stawka nocna)?

Idzie lato, czas do pracy

Wakacje to sezon, kiedy o dorywczą pracę jest najłatwiej. W tym czasie dorobić mogą zwłaszcza ci, którzy na co dzień nie mają na to czasu, bo się uczą. Wakacyjna praca ratuje nie tylko portfele, ale też CV młodych osób.

Praca podczas upałów. Co nam przysługuje?

Praca podczas upałów. Co nam przysługuje?

roboczej, w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników" - tyle mówią przepisy. W praktyce oznacza to, że w każdym momencie pracy, na wyciągnięcie ręki musi być dostępne kilka butelek wody dla każdego pracownika. Dostęp do wody muszą mieć też ci, którzy pracują na zewnątrz i mogą się pobrudzić. Jeśli

Nie masz pracy? Przyjdź na kurs

programie kobiety pełnoletnie, z wykształceniem średnim lub wyższym, zarejestrowane bądź nie zarejestrowane w urzędzie pracy. Jak się zgłosić? Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w pierwszej kolejności powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony www.miejscekobiet.pl. W

Regulamin konkursu "Ulubione miejsce w pracy" ("Regulamin").

§ 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu o nazwie "Ulubione miejsce w pracy" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st

Praca w upały: Panie kierowniku, woda mi się należy

Praca w upały: Panie kierowniku, woda mi się należy

- Temperatura w miejscu pracy przekłada się na wydajność pracownika, jego samopoczucie i zdrowie - tłumaczy Jolanta Zedlewska, rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Zedlewska dodaje, że pracodawca musi chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych

Jaka praca, taka umowa

Jaka praca, taka umowa

Wraz z nadejściem ciepłych miesięcy rynek pracy ożywia się. W tym roku w maju stopa bezrobocia wyniosła 12,5 proc. Dla porównania, w styczniu było to 14 proc. Duża w tym zasługa pracy sezonowej. W okresie letnich miesięcy drugiego oddechu nabiera branża turystyczna, restauracyjna, hotelarska

Regulamin konkursu "Pokaż, co jesz przy kompie" ("Regulamin").

uczestnika określonego w § 4 ust. 2 lit a), książka "Annapurna" jedna dla każdego z uczestników określonych w § 4 ust. 2 lit b) Regulaminu. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody, Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac

Regulamin konkursu "Najlepszy pomysł na działania CSR "

nagrodą jest dla 5 osób jest książka "Annapurna. Góra kobiet" autorstwa Arlene Blum 2. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody, Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac

Regulamin konkursu "Wymyśl hasło zachęcające do pracy w branży handlowej" ("Regulamin").

Regulamin konkursu "Wymyśl hasło zachęcające do pracy w branży handlowej" ("Regulamin"). § 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pt. "Wymyśl hasło zachęcające do pracy w branży handlowej" zwanego dalej "Konkursem" oraz fundatorem nagród jest

Regulamin konkursu "Przepis na danie do kompa" ("Regulamin")

Kata Melk - jedna dla każdego z uczestników określonych w § 4 ust. 2 lit b) Regulaminu. 2.Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody, Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac konkursowych zwycięzców określonych w § 4 ust. 2 Regulaminu wraz

Konkurs "Przyjazne miejsca pracy"

Konkurs "Przyjazne miejsca pracy"

Konkursu pod nazwą " Przyjazne miejsca pracy" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Regulamin konkursu "Poradnik Przedsiębiorczości" ("Regulamin")

Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem". 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego

Warunki zatrudniania osób niepełnoletnich

kształcenia zawodowego, czy też będzie to kształcenie we własnym zakresie, tak by mógł złożyć egzamin na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika. Osoby niepełnoletnie (młodociane), czyli takie, które ukończyły 16 lat i nie przekroczyły 18, mogą być zatrudniane na umowę o pracę, jednak przy spełnieniu

Regulamin konkursu pt. "Zmień to" ("Regulamin")

Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.937.386 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem". 2. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas Targów Career Expo

Praca w McDonald's: jak ją dostać i ile można zarobić?

Praca w McDonald's: jak ją dostać i ile można zarobić?

ukończyły 18 lat, ale w firmie dorobić mogą też młodociani, czyli osoby między 16. a 18. rokiem życia. Mogą oni pracować tylko w ferie i w wakacje, wykonywać określony rodzaj prac i to krócej niż osoby pełnoletnie. Firma chwali się, że z każdym podpisuje umowę o pracę - najpierw na okres próbny (3 miesiące

Regulamin konkursu "Business english w praktyce" ("Regulamin")

§ 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu o nazwie "Business english w praktyce" zwanego dalej "Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st

Regulamin konkursu "Recepta na sukces" ("Regulamin").

SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs: Praca dla studenta". Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 2. Reklamacje rozpatrywać będzie

Około 6,5 tys. ofert pracy na ferie zimowe pojawiło się w Młodzieżowych Biurach Pracy OHP

Do biur OHP mogą zgłaszać się wszyscy, którzy ukończą 15 lat (nie ma górnego limitu wieku). Niepełnoletni podlegają pewnym ograniczeniom, np. nie mogą pracować w nocy ani wykonywać ciężkich robót. W pierwszej kolejności pracę dostają jednak młode osoby z rodzin bardzo biednych albo patologicznych

Nie bój się sądu pracy

1. Czy z moją sprawą mogę iść do sądu pracy? Możesz, jeżeli spór dotyczy prawa pracy, np. chodzi o: niewypłacenie pensji lub wynagrodzenia za nadgodziny, wydanie i sprostowanie świadectwa pracy, przywrócenie do pracy, ustalenie, czy mamy do czynienia z umową o pracę, czy też z umową cywilnoprawną

Konkurs "Praca dla studenta"

Konkurs "Praca dla studenta"

udział do 16 marca. Swoje CV przesyłajcie na adres: gazeta.praca@gazeta.pl z tytułem "Konkurs". Powodzenia! Regulamin konkursu "Praca dla studenta" ("Regulamin") § 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pt. "Praca dla studenta" zwanego dalej "

Jak korzystamy z internetu w pracy?

prywatnych jest normalne i wszyscy, którzy mają taką możliwość korzystają w ten sposób z internetu. Wykres 1. Opinie pełnoletnich internautów na temat korzystania z internetu w pracy (w godzinach pracy) według wieku respondentów. Na wykresie przedstawiono odsetki wskazań dla odpowiedzi "Zgadzam się"

Bezpieczeństwo

bezpieczeństwa w transporcie wewnętrznym. Z uwagi na specyfikę zakładu pracy jako jedno z największych zagrożeń dla pracowników, określono zagrożenie związane z potrąceniem przez wózki widłowe i wózki niskiego transportu palet. Z tego powodu wprowadzono prostą, ale skuteczną zasadę – pracownik, do którego

Wykładowcy AWF do Gowina: Nie każdy może być trenerem

, instruktor sportowy i trener sportowy. Ministerstwo liczy, że dzięki tym zmianom w Polsce powstanie wiele nowych miejsc pracy. W projekcie nowej ustawy zapisano, że aby zostać trenerem lub instruktorem sportowym, wystarczy być pełnoletnim, posiadać wykształcenie średnie, nie mieć wyroków za przestępstwa

Zatrudnienie pracownika młodocianego

nauki zawodu osiągnie wiek 18 lat, wówczas na podstawie przepisów prawa pracy nie będzie już pracownikiem młodocianym. Wówczas do takiego pracownika będą miały zastosowanie przepisy prawa pracy dotyczące pracowników pełnoletnich. Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o

Przepisy dotyczące wakacyjnej pracy nieletnich

niepełnoletnim jedną z trzech umów o pracę: * na czas określony (np. miesiąc) * na czas wykonania określonej pracy (np. zbioru owoców) * na okres próbny Pamiętaj: W umowie warto zaznaczyć, że jest to zatrudnienie przy lekkiej pracy. Uniknie się wtedy nieporozumień. Umowa o pracę musi być na piśmie i

Rejestracja

w innej miejscowości niż miejsce czasowego zameldowania składają oświadczenie, iż nie są zarejestrowane w innym urzędzie pracy. Jakie dokumenty są wymagane przy rejestracji? - dowód osobisty, - legitymacja szkolna lub tymczasowy dowód osobisty (w przypadku niepełnoletnich), - 

Lista Gowina. Trener z papierem w cenie

zaliczyć specjalistyczny kurs (przynajmniej 250 godzin) i zdać egzamin. Kursy nie są tanie. 1,5 tys. zł kosztuje szkolenie na instruktora fitness, 4 tys. zł - na trenera boksu II klasy. Co się zmieni? Trenerem sportu będzie mogła zostać każda pełnoletnia osoba, niekarana za przestępstwa popełnione we

Konkurs: "Myślisz, że umiesz sprzedać wszystko?"

-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.938.376,00 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana

Polacy buszują w internecie za pracą

wśród osób, które znalazły prace nie dawniej niż pół roku temu - w tej grupie już jedna czwarta deklaruje, że zawdzięcza to internetowi. Polacy chcą zmieniać pracę Jedynie jedna piąta aktywnych zawodowo pełnoletnich internautów nie jest zainteresowana zmianą zajmowanego stanowiska i nie przegląda

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

Stało się. Zostałeś bez z pracy. Nadal w szoku, szukasz pomysłu na siebie. Zastanawiasz się, z czego będziesz żył, czym spłacisz kredyt, skąd weźmiesz pieniądze na lekarza... Rada jest prosta. Zarejestruj się w urzędzie pracy! Wystarczy, jeśli jesteś pełnoletni i nie jesteś emerytem, rencistą ani

Pracownik szyty na miarę

widzą, że wykształcenie techniczne jest w cenie i po tej klasie będą mieć pracę. Naprawdę mamy z czego wybierać. Od tego roku mamy pełne klasy, po 17 osób. Odmówiliśmy tylko kilku osobom. Przy rekrutacji bardzo ważna jest dla nas ocena z zachowania i opinia wychowawcy. Nie jesteśmy placówką wychowawczą

Polscy nastolatkowie wracają do pracy w fabrykach

Na początku września LG zamieścił ogłoszenie w prasie, dotyczące zatrudnienia nowych pracowników. Wymogi: musi być absolwentem gimnazjum, mieć ukończone 16 lat, aktualne zaświadczenie lekarskie i zgodę rodziców na pracę. Jak powiedziała portalowi Gazeta.pl Joanna Prasznic z LG Electronics Wrocław

Regulamin konta użytkownika Wortalu Praca

, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Użytkownikiem konta może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia po uzyskaniu

Konkurs "Nietypowa rekrutacja". Wygraj książkę "Czy jesteś wystarczająco bystry, żeby pracować w Google?"

Jakie najdziwniejsze pytanie usłyszeliście na rozmowie kwalifikacyjnej? Odpowiedź (o objętości do 1 000 znaków) prześlijcie na adres: gazeta.praca@gazeta.pl. Najciekawsze z nich opublikujemy w serwisie a 9 osób zostanie nagrodzonych. Mamy dla was 9 książek Williama Poundstone'a "Czy jesteś

Unia Europejska: poradnik o pracy sezonowej zimą

Pokojówki, kelnerki, barmani, sprzątaczki, portierzy - to towar deficytowy nie tylko w wakacje. Ofert pracy dla pracowników sezonowych nie brakuje także zimą. Gdzie do pracy zimą? W góry! Tam, gdzie wraz z pierwszym śniegiem pojawiają się tabuny turystów. Do austriackich gasthofów, francuskich

Praca w wakacje. Jaką umowę podpisać?

cię z kosztów. Dla młodocianych... Jeśli masz więcej niż 16, a mniej niż 18 lat, to wg kodeksu pracy jesteś młodocianym. Możesz legalnie zarabiać w wakacje, ale tylko przy lekkich pracach sezonowych i dorywczych (np. zrywaniu owoców), bez konieczności przygotowania zawodowego. Pracodawca może z tobą

Pilot wycieczek

wycieczek? Najprościej byłoby po maturze ukończyć kurs i zdać egzamin. I taka możliwość dla niecierpliwych istnieje. Ale po kursie niekoniecznie dostanie się pracę, bo biura turystyczne, zwłaszcza renomowane, same kierują na kursy, a prócz tego wymagają zdania egzaminu wewnętrznego. Jest to

Jak załatwić pracę za granicą

Jaką pracę Państwo oferują? - Półroczne kontrakty dla niższego personelu gastronomiczno-hotelarskiego na wyspie Jersey. Jest to więc praca m.in. dla pokojówek, sprzątaczek, kucharzy, recepcjonistek i barmanów. Przy tych stanowiskach nie trzeba mieć wysokich kwalifikacji, ale niewątpliwie

A może seks z robotem?

Dziś na holenderskim uniwersytecie w Maastricht rozpoczyna się pierwsza międzynarodowa konferencja naukowa na temat "osobistych więzi między człowiekiem a robotem". To znak, że nauka coraz śmielej wkracza na tereny zastrzeżone do tej pory dla autorów science fiction. Gwiazdą konferencji

Praca na wakacje dla uczniów, studentów i nie tylko. Gdzie szukać ofert?

dostaniemy jakąś ofertę pracy, będziemy musieli postarać się jeszcze o zaświadczenie lekarskie potwierdzające naszą zdolność do wykonywania danego zawodu. Do pracy w gastronomii potrzebne są zaświadczenia z sanepidu. Pośrednictwo pracy świadczone przez OHP jest nieodpłatne zarówno dla szukających pracy, jak

Rezydent

. Zajmuje się więc planowaniem i organizacją programu zwiedzania, atrakcjami dla turystów, ubezpieczeniem, opieką zdrowotną, paszportami, biletami do muzeów, organizowaniem wycieczek fakultatywnych itp. Predyspozycje Poza znajomością branży turystycznej i oferty biura, rezydent musi w 

Gdy rencista (emeryt) dorabia

wysokości od 70 do 130% przeciętnego wynagrodzenia, - zawieszeniem w przypadku osiągania przez emeryta wyższego dochodu (patrz niżej). Chodzi o równe możliwości dla pracownika i pracodawcy. Pierwszy musi rozstrzygnąć: praca lub emerytura. Drugi ma wybór między zatrudnieniem byłego pracownika-emeryta a

Tajny poradnik wzorowego sprzedawcy

Akcja "Praca natychmiast" - młodzi szukają pracy... Księga zawiera informacje przeznaczone dla wąskiego grona odbiorców, czyli pracowników firmy. Opasły tom, złożony z setek różnokolorowych kartek włożonych w foliowe koszulki mieści się w grubym segregatorze. Podzielone na siedem głównych

Gdzie potrzebują wolontariuszy

. posiłek, zwrot kosztów podróży itp.). Dolnośląskie Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Wałbrzych, ul. Andersa 187, tel. (0-74) 841 54 53, kom. 0-606 971 983. Praca w świetlicy środowiskowo-integracyjnej dla dzieci (pomoc w odrabianiu zadań domowych, nauka niemieckiego i angielskiego itp

Uprawnienia pracodawcy

przypadku osoby niepełnoletniej zatrudnianej w celu przygotowania zawodowego), orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku oraz innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z innych przepisów, np. dokumenty upoważniające do korzystania ze

Jak szukać wolontariatu na świecie

. Gospodarz zapewnia naukę pieczenia chleba, robienia konfitur i mydła oraz wegetariańskie posiłki. Praca w warzywno-kwiatowym ogrodzie w małej miejscowości, dwie godziny pociągiem od Paryża. Praca pięć godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu. Wolontariuszy szukają właściciele schroniska dla zwierząt na

Nowy system świadczeń rodzinnych

pracę. Gdy ją straci, a nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych, może ponownie złożyć wniosek o dodatek - trzeba to zrobić w ciągu dwóch tygodni od zwolnienia! Prawo do dodatku nie przysługuje osobie, która zrezygnowała z pracy (lub została zwolniona z własnej winy). Dodatek nie należy się także

Nieletnim programistom wstęp wzbroniony?

siedmiu latach sytuacja jest podobna, czy polskie firmy informatyczne chcą zatrudniać młodzież? Portale oferujące pracę dla programistów - www.1praca.gov.pl - LinuxDlaFirm.pl - IrelandJobs.pl - JobUniverse.pl - praca.eGospodarka.pl - GazetaPraca.pl - www3.jobs.pl - HRK.pl - Eskorta.com - kariera.wprost.pl

Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

wystąpić w ciągu 30 dni od ustania prawa do zasiłku. Dodatek może być zawieszony, jeżeli matka, ojciec bądź opiekun podejmuje pracę. Gdy ją straci, a nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych, może ponownie złożyć wniosek o dodatek (ważne! w ciągu dwóch tygodni od zwolnienia). Prawo do dodatku nie

Ile ci się należy za dziecko

Gdy urodzisz dziecko Becikowe, czyli 1000 zł dla każdego dziecka (na bliźniaki 2 x 1000 zł, trojaczki 3 x 1000 zł), to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Należy się bez względu na dochody, nawet bogatym! Nieistotne, czy dziecko urodziło się mężatce, konkubinie, rozwódce, pannie

Lista organizacji poszukujących wolontariuszy

www.drclown.pl Poszukujemy osób pełnoletnich, studentów z poczuciem humoru, pomysłowych i dysponujących czasem wolnym w tygodniu w godzinach od 14 do 18 do pracy z dziećmi w charakterze wolontariusza- terapeuty Dr Clowna. Stowarzyszenie Studenci Dla Przedsiębiorczości SIFE Polska ul. Klasztorna 24/25 60-967

Informacja Rządu o sytuacji kobiet w Polsce

pozostających bez pracy do 24 miesięcy - kobiety stanowią ok. 47%, natomiast wśród bezrobotnych przez ponad 24 miesiące - już 63%. W III kwartale 2003 roku przeciętny okres poszukiwania pracy wynosił 16,1 miesiąca i był dłuższy dla kobiet (16,5 miesiąca) niż dla mężczyzn (15,7 miesiąca). Zjawisko długotrwałego