praca dla osób niepełnosprawnych siedlce

sprawdź też:

niepełnosprawny

mat. organizatorów

Dzień Integracji, Siedlce

Dzień Integracji, Siedlce

Wojewódzki Urząd Pracy w Siedlcach, Stowarzyszenie Popierania Edukacji Niepełnosprawnych "Hefajstos" oraz Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Akademii Podlaskiej zapraszają na Dzień Integracji, odbywających się na terenie Biblioteki Głównej Akademii Podlaskiej w Siedlcach, ul. Ks. Popiełuszki 9

14 czerwca - "Dzień Otwarty" w WUP w Warszawie

14 czerwca Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz jego filie na terenie województwa mazowieckiego organizują "Dzień Otwarty" swojej instytucji. Ideą jest przybliżenie mieszkańcom Mazowsza działalności publicznych służb zatrudnienia oraz umożliwienie skorzystania z ich usług w dniu wolnym od pracy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Filia w Siedlcach zaprasza studentów.

;Życia Siedleckiego". Serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne, budynek pozbawiony jest barier architektonicznych. Nasze usługi są bezpłatne!