praca w gospodarstwie rolnym

PAP

Włochy walczą z wykorzystywaniem imigrantów

Włochy walczą z wykorzystywaniem imigrantów

Władze Włoch kolejny raz zapowiedziały zerową tolerancję wobec plagi wykorzystywania i oszukiwania imigrantów, którzy otrzymują głodowe zarobki za pracę w gospodarstwach rolnych. Po raz pierwszy stanowczą walkę z tym zjawiskiem podjęto po tym, gdy w 2006 roku ujawniono taki proceder na wielką skalę w Apulii, gdzie ofiarą oszustw padli liczni Polacy.

CBOS: Polacy zadowoleni z pracy, ale do innego miasta za nią nie wyjadą

Dla połowy pracujących podstawowym źródłem dochodów jest umowa o pracę na czas nieokreślony, zmniejszyła się mobilność zawodowa Polaków, ale pracujący są na ogół zadowoleni ze swej pracy i nie planują zmiany. Tak wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu CBOS*

Bezrobotni pilnują lasów

Bezrobotni pilnują lasów

działalności rolnej pochodzi z funduszy unijnych. Program cieszy się sporą popularnością - w ciągu ostatnich 3 lat w Portugalii powstało 5 tysięcy małych gospodarstw rolnych. Pisaliśmy też o tym, że niefortunnym pomyśle portugalskiego premiera, który jako lek na bezrobocie zaproponował emigrację.

Sposób na bezrobocie: rolnicze start-upy

Sposób na bezrobocie: rolnicze start-upy

większa popularnością cieszy się rolnictwo. Jak informuje agencja Agence France Presse (AFP), w ciągu ostatnich 3 lat w Portugalii powstało 5 tysięcy rolniczych "start-upów", czyli małych gospodarstw rolnych. Pieniądze na sfinansowanie ich rozwoju pochodzą z funduszy unijnych, a przyznawanie

Kompetencje ważniejsze niż konkretny zawód

Kompetencje ważniejsze niż konkretny zawód

, wynika, że najbardziej brakuje nam pracowników fizycznych o różnych kwalifikacjach. Chodzi o zbrojarzy, tokarzy, spawaczy, różnych monterów, dekarzy - to ci wykwalifikowani. I m.in. o pomocników w gospodarstwach rolnych, szeregowych budowlańców. Kolejne miejsca zajmują już jednak osoby wysoko

Bezrobotny zarejestrowany

powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych, nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości

Rośnie zainteresowanie zawodem bacy

Rośnie zainteresowanie zawodem bacy

Niedawno zakończył się drugi kurs bacowski z udziałem 20 osób. - Zainteresowanie kursem było znaczne, chętnych było więcej niż mogliśmy przyjąć - oceniła Ewa Ryjak, kierująca Działem Systemów Produkcji Rolnej, Ekologii i Ochrony Środowiska MODR w Karniowicach. Młodzi na hali Baca to osoba, której

Czy warto wyjechać do Norwegii?

Czy warto wyjechać do Norwegii?

Mimo obiegowych opinii - praca dla Polaków w Norwegii wcale nie leży na ulicy. Wie o tym pan Paweł. Ma 38 lat, a od trzech lat pracuje w Norwegii. Jest - jak o sobie mówi - wykwalifikowanym pracownikiem fizycznym. Pracuje w gospodarstwie rolnym, do którego przyjeżdżał zarabiać jeszcze jako młody

Polska ziemia obiecana

Polska ziemia obiecana

. mniej. Polskie saksy Polscy pracodawcy szczególnie chętnie sięgają po pracowników sezonowych ze Wschodu, np. do zbiorów owoców lub warzyw czy w budownictwie. We wschodnich województwach Polski w sezonie - czyli od lutego do października - w sadach, gospodarstwach rolnych czy firmach produkcyjnych często

Od 1 stycznia 2016 r. umowy zlecenia będą ozusowane

Od 1 stycznia 2016 r. umowy zlecenia będą ozusowane

PiS pytał przedstawicieli rządu, czemu dzielą tą ustawą Polaków na lepszych i gorszych. - Czym różni się członek rady nadzorczej, rolnik i mały przedsiębiorca. Dlaczego członek rady nadzorczej ma płacić miesięczne składki na ZUS wyliczane od dochodu, rolnik, który posiada gospodarstwo rolne do 50 ha

Sezon na pracę się opóźnia

Sezon na pracę się opóźnia

Pogoda nie sprzyja tym, którzy dorabiali lub znajdowali zatrudnienie właśnie przy pracach sezonowych. Przedłużająca się zima o kilka tygodni opóźniła moment rozpoczęcia prac sezonowych związanych m.in. z porządkowaniem, robotami remontowo-budowlanymi, pracami rolnymi czy chociażby otwieraniem

Szara strefa

własności, również u osób fizycznych i w indywidualnych gospodarstwach rolnych),nieopodatkowaną pracę na własny rachunek. Przyczynami występowania "szarego" obszaru gospodarczego są stosunkowo wysokie podatki w gospodarce oficjalnej, spadek realnych dochodów obywateli, znaczna podaż siły roboczej

Niska mobilność zawodowa Polaków

Niska mobilność zawodowa Polaków

. Najmniej skłonni do zmiany pracy są właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby w nich zatrudnione (tylko 4 proc. z nich zmieniało pracę w ostatnich pięciu latach). Niechętnie decydują się na zamianę pracownicy instytucji publicznych (19 proc. ). Natomiast najbardziej mobilne są osoby zatrudnione w spółkach

Państwo zapomniało o byłych pracownikach PGR-ów?

gazeta. Prace nad odpowiednią ustawą prowadzi już nadzwyczajna podkomisja ds. Agencji Nieruchomości Rolnych. W zasadzie w Sejmie trudno znaleźć jest zdecydowanych przeciwników wsparcia osób ze środowisk popegeerowskich, dyskusja między posłami dotyczy raczej spraw szczegółowych. To daje więc nadzieję, że

Polska rolniczym "gigantem"

Polska rolniczym "gigantem"

sprzedaż - jeśli w ogóle - przeznaczana jest jedynie niewielka część zbiorów. Jednostki duże, o powierzchni powyżej 30 ha, stanowią w Polsce 2,4% wszystkich gospodarstw rolnych. To odwrotnie niż w krajach z tzw. rolnictwem intensywnym, gdzie większość farm charakteryzuje duży areał upraw. Dlaczego liczba

Premier i ministrowie ujawnili swoje zarobki

Premier i ministrowie ujawnili swoje zarobki

. Wicepremier, mister gospodarki Waldemar Pawlak zarobił również na swoim gospodarstwie rolnym ok. 35 tys. Minister rolnictwa Marek Sawicki także jest właścicielem gospodarstwa. Jednak - jak zaznaczył - przychód w wysokości 90 tys. zł, jaki przyniosło, równy był poniesionym kosztom. Według obecnych przepisów

MRR chce zwiększyć zatrudnienie na wsi do 54 proc.

dwa razy większa niż w naszym kraju" - powiedział. Zdaniem wiceministra, polską wieś charakteryzuje bardzo duże rozdrobnienie. W grupie miejscowości do 5 tys. mieszkańców, 61 proc. z nich zamieszkuje 101-500 osób. Przypomniał, że przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego w Polsce jest dwa razy

Kto szuka pracowników?

Kto szuka pracowników?

nie jest zły wynik - dodaje.Najwięcej okazji do podjęcia pracy będą mieli mieszkańcy województwa małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Prognoza zatrudnienia w tych województwach wynosi 8 proc. netto (to różnica pomiędzy pracodawcami, którzy planują zatrudniać, a tymi, którzy będą

Dobry zawód technika. Jak zdobyć fach w ręku?

Dobry zawód technika. Jak zdobyć fach w ręku?

. Niektóre osoby jeszcze podczas trwania kursu znalazły sobie pracę. Kilka osób wyjechało za granicę. Pracę w Radomiu znaleźli m.in. Robert Paździur i Marcin Gołosz. - Zawsze mnie ciągnęło do spraw technicznych, sam nie wiem, po co poszedłem do liceum ogólnokształcącego - mówi pan Robert. W swoim domowym

Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

gospodarstwach rolnych, przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, czyli: pracowników, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi stanowi podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin przewidzianym dla nauczycieli, określonym w odrębnych przepisach; pracodawców

Szkolenia w internecie: jak zostać rolnikiem

m.in. pracownicy oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W dziale kształcenia barzkowickiego ośrodka najczęściej pojawiają się osoby, które zaczynają pracę na gospodarstwie rodziców albo chcą je przejąć. Ale często zniechęcają ich ceny kursów (400-800 zł plus ok. 500 zł za egzamin

Dofinansowanie kształcenia młodocianego

albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązującego ich tygodniowego czasu

Zielone studia podyplomowe

kurs rolnictwa ekologicznego. To studia dla osób, które chciałyby mieć uprawnienia i umiejętności do prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz nauczyć się, jak zdobywać środki z funduszy strukturalnych. Studia przygotowują też do organizacji rolnictwa ekologicznego i projektowania ogrodów oraz terenów

Sezon na pracownika sezonowego

). Niektórzy idą jeszcze dalej - kuszą, tak jak robi to właściciel relatywnie niewielkiego, dwuhektarowego gospodarstwa rolnego w Łubiance na Podlasiu, Andrzej Solnik, tzw. trzynastkami. - Z siłą roboczą jest coraz gorzej i zwykle musimy bazować na przyjezdnych. Bardzo wiele osób pracuje doraźnie - przychodzą

Rolnik

systemem jednolitym, magisterskim. Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera i uprawnienia do prowadzenia wszelkich gospodarstw rolnych. Studentów wszystkich specjalności w całej Polsce obowiązuje po pierwsze grupa przedmiotów podstawowych (lata I-III), do których należy m.in. chemia

Jaki wybrać zawód?

-spożywczym, w gospodarstwach rolnych, fermach produkcyjnych i hodowlanych, w zakładach, firmach i instytucjach zajmujących się doskonaleniem procesów produkcji i przetwarzania żywności. Twój dalszy rozwój Dodatkowe szkolenia z audytu wewnętrznego systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO) lub z

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

gospodarstw przechodzić mają pod opiekę instytucji macierzystych, których zlecenia do tej pory wykonywali, czyli np. resortów czy urzędów wojewódzkich. Kto śpi spokojnie? O pracę nie muszą się obawiać zatrudnieni w kancelariach Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także pracownicy Trybunału

Zostań średniowiecznym rzemieślnikiem lub postacią z legendy

jest inny projekt - "Nasze miejsca pracy w Krainie Legend Świętokrzyskich", skierowany głównie do osób nieaktywnych zawodowo lub prowadzących małe gospodarstwa rolne. Po szkoleniu mają się oni wcielić w postaci z podań m.in. czarownice, zbójów, wije i boginię Mokosz. W lipcu odbyły się

Od lipca składki do ZUS

niemieccy właściciele gospodarstw rolnych zatrudniających pracowników sezonowych nie odprowadzali składek na ubezpieczenie społeczne do Polski, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), tylko płacili je w Niemczech. Jest to niezgodne z prawem wspólnotowym, które wymaga, by składki były płacone w kraju, w

Czas na europejskie zbiory

pozwolenie na pracę tymczasową. Plusem dla Polaków jest małe zainteresowanie pracami sezonowymi w rolnictwie wśród Norwegów. Minusem - konkurencja ze strony Bułgarów, Rumunów i Litwinów. SZWAJCARIA Osoby starające się o angaż muszą mieć wykształcenie rolnicze, posiadać w Polsce własne gospodarstwo lub mieć

Pracują legalnie w Niemczech, bo znaleźli furtki w przepisach

gospodarstw rolnych zgłaszają zapotrzebowanie, którego nie można wypełnić, to lokalni urzędnicy mogą decydować o przyjęciu pracowników z innych krajów, nawet spoza UE - tłumaczy Piotr Winiarski, który prowadzi w Berlinie firmę konsultingową Polen Deutschland Consult. Inna furtka do legalnej pracy to zasada

Co ci przysługuje przy zwolnieniach grupowych

gospodarczej lub gospodarstwa rolnego. W praktyce najczęściej firmy, które w oficjalnych komunikatach głoszą hasła typu: "Zwalnianym pracownikom zapewniamy dobre warunki socjalne", wypłacają wszystkim odszkodowanie w wysokości trzymiesięcznej pensji.

Sezon ogórkowy na sezonowych pracowników

zapłata w płodach rolnych, są już w zaniku - mówi Bożena Karwat - Woźniak z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Wolą pracować za większe pieniądze - Problem ze znalezieniem nie tylko sezonowych rąk do pracy narasta od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i otwarciu granic państw

Tysiąc firm daje pracę w małej gminie

małych firm transportowych. Na terenie gminy istnieje również kilka dużych zakładów produkcyjnych. Trzy lata temu radni z Morawicy przyjęli program zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości. Ze zwolnienia możne skorzystać przedsiębiorca - w zależności od ilości tworzonych miejsc pracy przez

Nieuczciwi pośrednicy zmieniają się w gangsterów

Piotr Bociek, 22 lata, skończył podstawówkę, dorywczo pracował w niewielkiej firmie produkującej nawozy sztuczne. O rok starszy Sławomir Markowski, z zawodu mechanik (zawodówka), od trzech lat prowadzi 16-hektarowe gospodarstwo rolne. Obydwaj mieszkają pod Kętrzynem. Do Warszawy przyjechali na

Ile można dorobić na emeryturze?

sytuacji, gdy nie masz swojego pracodawcy, bo nie pracujesz nigdzie na etacie), honorarium autorskie, dieta radnego, wynagrodzenie sołtysa albo członka rady nadzorczej. Nie są zarobkiem alimenty ani zasiłki lub zapomogi z opieki społecznej. Nie są zarobkiem dochody z gospodarstwa rolnego. (Ale uwaga

Praca dla studentów

. Resztę muszą załatwić już bezpośrednio z potencjalnym pracodawcą - mówi Kinga Majchrzak z Ośrodka Promocji Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej. W większości oferowane zajęcia to praca fizyczna - w gospodarstwach rolnych czy gastronomii. Nie każdy musi, czy może, zdecydować się na wyjazd. Stara się więc

Czarna lista płac - ile zarabiamy nielegalnie?

składają się myśliwi, którzy biorą udział w polowaniu. 80 zł dziennie - 25-latek spod Olsztyna za pomoc w największym gospodarstwie rolnym w okolicy. Pracuje od 6 rano do 20, w czasie sezonu (zbieranie warzyw, żniwa, wykopki) pracuje nawet do 23. 100 zł dziennie - 27-latek, który sprzedaje odzież na

Jaka to praca, w jakich krajach i za ile

-22) 841 00 81-84, e-mail: warschau-ob@bmaa.gv.at , Ambasada RP w Austrii, e-mail: info@botschaftrp.at , www.botschaftrp.at WIELKA BRYTANIA Jaka praca? W hotelach, pubach, restauracjach, parkach rozrywki, w gospodarstwach rolnych, przy hodowli. Ile można zarobić? Średnio 4-5 funtów. Pracownicy 18

Praca sezonowa: niemieccy farmerzy krytykują nowe stawki minimalne

Prawie 30 tys. niemieckich farmerów, czyli 10 procent wszystkich gospodarstw rolnych w Niemczech, uprawia szparagi i truskawki. Uchwalona przez rządzącą koalicję jednolita płaca minimalna w wysokości 8,50 euro, która ma obowiązywać od roku 2015, mocno w nich uderzy - twierdzą. Producenci szparagów

Ziemia obiecana w Goworowie, czyli co mnie tu trzyma?

z działką można kupić za 70-100 tys. zł. Najwięksi pracodawcy: gospodarstwa rolne po byłym PGR w Ponikwi Małej i Brzeźnie (hodowla karpia królewskiego, produkcja mleka, tuczu drobiu), masarnia w Goworowie, Bank Spółdzielczy, zakłady

Wszystko o mikropożyczkach

, zaledwie na połowę zmiennej stopy oprocentowania kredytu lombardowego w stosunku rocznym (a więc na 6,75 proc.). A w powiatach zagrożonych strukturalnym bezrobociem - tylko na 30 proc. zmiennej stopy (czyli 4,05 proc.). Pożyczkę należy spłacić w trzy lata, a w gospodarstwach rolnych przez cztery lata. Aby

Będzie łatwiej zwalniać

: - nabyłeś prawo do emerytury lub renty, - pracujesz w innej firmie na cały etat lub w kilku firmach łącznie w pełnym wymiarze czasu pracy, - masz własną działalność gospodarczą, - prowadzisz co najmniej pięciohektarowe gospodarstwo rolne. Przepisy dotyczące zwolnień grupowych obowiązują także pracodawcę

Na ile polski Kościół daje zarobić?

całym kraju księża prowadzą gospodarstwa rolne, często na ziemiach popegeerowskich. Ksiądz nauczy rolnika jak z Unią żyć Niektórzy księża biorą nawet udział w profesjonalnych szkoleniach. Półtora roku temu ksiądz Jan Flisikowski, proboszcz parafii św. Marcina z Tours w Borzyszkowach zaskoczył wszystkich

Przewodnik po rządowym programie pomocy absolwentom

.). Pożyczkę należy spłacić w trzy lata (od dnia wypłacenia pieniędzy), a w gospodarstwach rolnych - przez cztery lata. Aby otrzymać pożyczkę, pracodawca musi jednak zadeklarować, że będzie zatrudniał absolwenta przez co najmniej dwa lata. Czy pożyczki można nie spłacić? Starosta może odroczyć spłatę

Trzeba się spisać - bezrobotni i spis powszechny

Powszechny i Powszechny Spis Rolny. Ankieterzy zapytają każdego o wiek, wykształcenie, zawód i warunki mieszkaniowe. Rolnicy dodatkowo będą musieli opisać prowadzone przez siebie gospodarstwa. Do przeprowadzenia tej skomplikowanej operacji w całym kraju GUS zatrudni 180 tys. rachmistrzów.

Wielkia Brytania i Irlandia - czy warto pracować legalnie

-hotelarskim brakuje pokojówek, recepcjonistów, kucharzy i pomocy kuchennych. Robotnicy mogą starać się o pracę na budowach, fermach hodowlanych czy w gospodarstwach rolnych. Jedyny warunek - naprawdę trzeba mówić przyzwoicie po angielsku. Kolejnym krokiem jest znalezienie pracodawcy, który zechce zatrudnić

Kapitał początkowy na przyszłą emeryturę

? ( Osobom urodzonym przed 31 grudnia 1948 r. ( Przy obliczaniu kapitału nie będą brane pod uwagę okresy prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie - rolnicy mają odrębny system emerytalny. Do kiedy ZUS ma czas? Jak już pisaliśmy wyżej, do końca 2003 roku zaświadczenia w naszym imieniu

Rozmowa z niemieckim badaczem polskiej imigracji zarobkowej

w Niemczech. Kiedy w 1991 r. wprowadzono możliwość pracy sezonowej dla Polaków, zezwolenia dostało 78 tys. osób. W 1995 r. było ich już 170 tys., a w ub.r. 236 tys. A więc zapotrzebowanie na polskie ręce do pracy rośnie? - Tak. Wiąże się to m.in. ze zmianą profilu produkcji rolnej. W Niemczech

Znaleźli pracę i...

dogadaniem się. W tej chwili pracuje tam ok. dwudziestu Polaków, ale latem przyjedzie ich znacznie więcej. Pracę znalazłam przez znajomych. Wujek mojego kolegi, który jest Francuzem i ma we Francji gospodarstwo rolne, pomaga w organizacji takich wyjazdów. Francuzi, którzy potrzebują pracowników, składają mu

Uwaga, przyszli emeryci! Pilnujcie kapitału początkowego

. 3. A komu nie? Kapitału nie będzie się wyliczać urodzonym przed 31 grudnia 1948 roku. Ich emerytura będzie wyliczana dalej na starych zasadach. Zakład nie będzie brał pod uwagę okresów prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie, nawet jeśli w tym okresie były odprowadzane składki na

Niezbędnik poborowego

armia powinna płacić zasiłek dla rodziny żołnierza. A pieniędzy na to nie ma... Odroczenie dla rolnika. Jeszcze trzy lata temu właściciele gospodarstw rolnych do wojska nie szli w ogóle (powszechną praktyką była wtedy nagła przemiana młodych mieszczuchów w "farmerów" z półhektarowym

Niezbędnik poborowego

pieniędzy na to nie ma... Odroczenie dla rolnika Jeszcze trzy lata temu właściciele gospodarstw rolnych do wojska nie szli w ogóle (powszechną praktyką była wtedy nagła przemiana młodych mieszczuchów w "farmerów" z półhektarowym poletkiem). Teraz z myślą o rolnikach wprowadzono zapis w ustawie

Kotletten to bokobrody

roku 1992 większość pracowała w kombinacie rolnym i zakładach zbożowych. Nieliczni uprawiali czterohektarowe gospodarstwa. - Potem przyszli Niemcy - Irek Jakubczyk, rodowity osinianin, ekspedient w bazarowej budzie z kryształami, tak nazywa otwarcie przejścia granicznego w swojej wsi. - Od nas