praca w szkole zawodowej nowe

red.

Europass: Suplement Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe

Europass: Suplement Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe

Wykształcenie zawodowe przestaje być postrzegane jako wykształcenie niepełne, a rynek pracy, zarówno polski, jak europejski ciągle potrzebuje nowych fachowców. Dokument Europass-Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe został pomyślany tak, by osobom kończącym szkoły zawodowe pomóc w znalezieniu dobrej pracy, która pozwoli im w pełni wykorzystać zdobyte umiejętności.

Nadchodzą branżowcy

We wrześniu ostatni rocznik rozpocznie naukę w szkole zawodowej. Od 2017 r. zawodówki zastąpią dwustopniowe branżówki. Te mają lepiej współpracować z pracodawcami i kończyć się inną maturą.

Szkoły zawodowe bez kobiet

Gospodarka potrzebuje tysięcy pracowników z fachem w ręku. Dlatego ukończenie szkoły zawodowej otwiera drzwi do wielu firm, gwarantuje pracę i to przyzwoicie płatną. Ale korzystają na tym głównie panowie...

Ekspert radzi: czy zmiana zawodu po 20 latach pracy ma sens?

pomocne w zdobywaniu zarówno doświadczenia, jak i poszukiwania nowego zajęcia. Masz problem? Pomożemy! Szukasz pracy? Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Potrzebujesz porady z zakresu prawa pracy? A może nie masz pomysłu na to, jak rozwiązać konflikt w zespole? Eksperci GazetaPraca.pl i GoldenLine

Ekspert radzi: co zrobić, kiedy nasz zawód znika z rynku?

Pana możliwości zawodowe. Dobry doradca wzmacnia i towarzyszy w budowaniu nowej drogi. Największa praca i działanie są natomiast po Pana stronie. I to, co należy w Panu cenić, to determinacja do pracy i zmian. Poczucie wartości Ważnym elementem, na który zwróciłabym uwagę, jest proces zwolnienia w

TOP 6 umiejętności, które ułatwią Ci awans w 2018 roku

TOP 6 umiejętności, które ułatwią Ci awans w 2018 roku

Rada dla tych, którzy chcieliby więcej zarabiać, dostać podwyżkę lub po prostu stać siębardziej konkurencyjnymi na rynku pracy - czas na zdobycie nowych umiejętności. Przed końcem roku dobrze jest rozważyć dodatkowe szkolenia, aby w ciągu kilku miesięcy zyskać nową wiedzę i więcej argumentów w

Za mało młodych stawia na kształcenie zawodowe

Za mało młodych stawia na kształcenie zawodowe

. Zgodnie z założeniami reform kształcenia zawodowego, jakie zapowiedziała w czerwcu minister edukacji Anna Zalewska razem z wicepremierem Mateuszem Morawieckim, wybór ścieżki kształcenia ma być poprzedzony obowiązkowym badaniem predyspozycji uczniów w poradni psychologiczno-pedagogicznej. W szkołach mają

Rymarz

wykorzystują te metody. Ich wyroby są zwykle niepowtarzalne i tym samym droższe od tych masowej produkcji. Większość rymarzy pracuje jednak w oparciu o nowe technologie, czyli szyje mechanicznie. Rymarz - wymagania By podjąć pracę rymarza, należy ukończyć szkołę zawodową o tym profilu lub technikum w klasie

Malarz

domów, jak i przy powstaniu dróg i mostów. Malarz - wymagania By podjąć pracę malarza, należy ukończyć szkołę zawodową w klasie o profilu malarskim. Następnie należy zdać egzamin zawodowy. Wielu malarzy fachu uczy się jednak poza szkołą - od rodziców, rodzeństwa, sąsiadów, znajomych lub samodzielnie

Czy szkoły policealne dają pracę?

Czy szkoły policealne dają pracę?

. Według Agnieszki Hilczer z Centrum Doskonalenia Zawodowego, powołującej się na coroczne badania powiatowego urzędu pracy w Poznaniu, bezrobocie wśród tamtejszych absolwentów szkół policealnych jest nieco wyższe (5,7 proc. w przypadku szkół publicznych) niż wśród absolwentów szkół wyższych (3 proc.). Ale

Idealny zawodowiec

zawodową skończyła w Radomiu już cztery lata temu i od tamtego czasu pracuje jako kucharka w stołówce w dużym wydawnictwie. Pracę też miała od razu, ofertę znalazła na organizowanych przez jej Zespół Szkół targach pracy. Niestety niedawno dowiedziała się, że od stycznia musi poszukać nowego zajęcia

Siedem pierwszych prac

Siedem pierwszych prac

łańcuszków. Dlaczego? Bo trend jest bardzo pozytywny. Pokazuje, że żadna praca nie hańbi, a z wielu zajęć można wyciągnąć ważne lekcje. Wśród tysięcy internautów, którzy wzięli w niej udział, sporo jest ludzi, którzy dziś spełniają zawodowe marzenia. Zdradzając, jak zaczynali, pokazują, że droga do sukcesu

Pracodawco, przyjdź do urzędu

Pracodawco, przyjdź do urzędu

pomoc merytoryczną specjalistów z zakresu wspierania w zatrudnieniu osób do 30. roku życia, tworzenia nowych miejsc pracy, rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, ogólnych informacji na temat form wsparcia oferowanych przez urząd pracy. Powiatowy Urząd Pracy w

Jeśli nie studia, to co?

Jeśli nie studia, to co?

Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK to przyjęty w UE układ odniesienia umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach). To poziom kompetencji zawodowych, które umożliwiają rozpoczęcie pracy bez konieczności ukończenia studiów wyższych (czyli np. dyplom szkoły policealnej). W tym krótkim

Wybierz mądrze edukację, by pracować w swoim zawodzie

lub techników wykonuje pracę niezgodną z wyuczonym zawodem. Respondenci pocieszają się jednak tym, że - w ich opinii - absolwentom liceów ogólnokształcących jest jeszcze trudniej znaleźć odpowiednie miejsce na rynku pracy. Istotnym elementem wsparcia absolwentów szkół zawodowych i techników są

Poligrafia szansą dla młodych

Poligrafia szansą dla młodych

dobra wiadomość dla absolwentów techników i szkół wyższych, którzy mogą liczyć na pracę w branży. Wykorzystanie nowych technologii w druku będzie wymagało coraz większej eksperckiej wiedzy. Od rzemieślników do specjalistów Żmudne składanie czcionek i plamy z farby drukarskiej na dłoniach - takie

Mamy dyplomy, nie mamy zawodów

Mamy dyplomy, nie mamy zawodów

". Cytowana przez "Guardiana", przekonuje, że źle położony jest środek ciężkości w finansowaniu brytyjskich szkół. - Zbyt dużo pieniędzy przeznacza się na utrzymanie uniwersytetów. A to uderza w techniczną naturę naszego kraju, bo brakuje pieniędzy na szkolenie zawodowe - uważa

Co mogą stracić nauczyciele?

Co mogą stracić nauczyciele?

wiejskich szkołach pochodzi z tamtych regionów, wciąż co miesiąc pobiera dodatkowe 10 proc. swojego wynagrodzenia (kwota zależna od stopnia awansu zawodowego). Gdyby planowane zmiany w Karcie weszły w życie, nauczyciele wciąż dostawaliby dodatkowe pieniądze za pracę w wiejskiej szkole (tylko ci zatrudnieni

Klucz do przyszłości - aplikacja, która przewidzi zmiany w edukacji i na rynku pracy

Klucz do przyszłości - aplikacja, która przewidzi zmiany w edukacji i na rynku pracy

Ogromna popularność szkolnictwa wyższego, edukacji wyższej, posłanie sześciolatków do szkoły, renesans kształcenia zawodowego, wprowadzenie gimnazjów, wszystkie te decyzje przełożą się na sytuację gospodarczą Polski w perspektywie kilkudziesięciu lat. Politycy i samorządowcy chcieliby mieć szklaną

Nauczyciele protestują

Nauczyciele protestują

np. prace związane z przyjęciem do szkoły nowego rocznika. Gdyby jednak chciał zorganizować w szkole półkolonie lub ferie, musiałby im zapłacić dodatkowo. Ewidencja czasu pracy Ile tak naprawdę pracują nauczyciele? Każdy z pedagogów, którego o to zapytaliśmy, mówił, że średnia daje powyżej ośmiu

Roboty zabiorą nam pracę, być może już za 20 lat

Roboty zabiorą nam pracę, być może już za 20 lat

miejsca pracy nie będą skierowane jedynie do osób po studiach. Już dziś szkoły zawodowe i techniczne stawiają na kierunki, np. mechatronikę, które odpowiedzą zapotrzebowaniu pracodawców w przyszłości.

Czy warto zainwestować w drogi kurs programowania?

Czy warto zainwestować w drogi kurs programowania?

, które je obejmą dobrze zarobią.Istnieje również spora szansa, że będą mogły przyjąć nowoczesny styl pracy, który zakłada m.in. możliwość wykonywania swoich obowiązków z domu oraz w dowolnym czasie (ale z przestrzeganiem ostatecznych terminów). Dla tych, którzy wybór ścieżki zawodowej mają jeszcze przed

Niż uderza w nauczycieli

Niż uderza w nauczycieli

zawsze tak jesteśmy odbierani u nas w kraju - dodaje. Według MEN szansą na zwiększenie liczby miejsc pracy w szkołach jest wprowadzenie od 1 września do szkół podstawowych nowego stanowiska - asystenta nauczyciela. Do jego zadań będzie należało wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wychowawcy w

Zawodówki po liftingu nauczą lepiej

szkoły. - Dzięki takiemu podziałowi po zaliczeniu jednej z kwalifikacji w obrębie danego zawodu uczeń będzie już mógł podjąć pracę - mówi Witold Woźniak, wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Nowy model kształcenia pozwoli młodym decydować o tym, czego chcą się

Ekspert radzi: jak nie spalić za sobą mostów odchodząc z pracy?

moglibyśmy zarekomendować na nasze stanowisko? Polecenie pracownika może pomóc przyspieszyć zrekrutowanie nowego pracownika i pokazać, że zależy nam na losach firmy i pozostaniu w dobrych stosunkach z pracodawcą. Masz problem? Pomożemy! Szukasz pracy? Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać

Nauczyciel śpi spokojnie

pedagogów m.in. w prace związane z przyjęciem do szkoły nowego rocznika. Gdyby jednak chciał zorganizować w szkole półkolonie lub ferie, musiałby im zapłacić dodatkowo. Na nowych zasadach nauczycielom przysługiwałoby 47 dni urlopu, a w nieprzerwanym wymiarze będą mogli skorzystać z niego przez co najmniej

Co z pracą dla uchodźców?

zrealizować. Ideą IPI jest zbudowanie poczucia bezpieczeństwa, choćby przez wsparcie w zdobyciu mieszkania. Swoiste przyzwyczajenie obcokrajowca do zasad funkcjonowania w nowym społeczeństwie. Ale jeśli chodzi o rynek pracy, to wcześniej czy później uchodźcy są pozostawieni sami sobie. Zuzanna Rejmer

Dekarz

sporządza rynny. Zasadnicza część jego pracy odbywa się jednak na wysokości, dlatego też zawód dekarza uważany jest za niebezpieczny, istnieje bowiem ryzyko upadku z wysokości. Praca dekarza - wymagania Aby zostać dekarzem, należy ukończyć szkołę zawodową lub technikum budowlane ze specjalnością dekarską i

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

kopaniach odkrywkowych siarki lub węgla brunatnego, praca w zakładach montażowych czy naprawczych, wykonujących roboty pod ziemią czy członkostwo w zawodowym zespole ratownictwa górniczego). Dodatkowym przywilejem górników jest korzystniejszy przelicznik przepracowanych lat, jaki stosuje ZUS przy obliczaniu

Tapicer samochodowy

samochodowych. Tapicer samochodowy - wymagania By podjąć pracę tapicera samochodowego, należy ukończyć szkołę zawodową lub techników w klasie o profilu tapicerskim. Tapicer powinien być dokładny, sumienny i terminowy. Ile zarabia tapicer samochodowy? Zarobki tapicera samochodowego zależą od jego doświadczenia

Targi Pracy i Promocji Pracodawców OFFerty 2014

doradztwa personalnego i prac tymczasowych. Najważniejszym celem targów jest pomoc w odnalezieniu zawodowej ścieżki kariery, wszystkim poszukującym swego miejsca na rynku pracy. Do tegorocznej edycji targów organizatorzy zaprosili specjalistów z zakresu HR, którzy podpowiedzą, m.in.: jak efektywnie ubiegać

International Career Day 2015

rozpocząć karierę w Polsce. W tym roku wydarzenie ma mieć jeszcze większą skalę. Wezmą w nim udział światowej klasy przedsiębiorstwa, takie jak Procter&Gamble, BNP Paribas Securities Services czy Hays. Zawodowo i z klasą Do Polski przybywa coraz więcej cudzoziemców. Wiele szkół wyższych stworzyło kierunki

Szewc

oferowany przez prywatne szkoły zawodowe lub też bezpłatne szkolenie organizowane przez urząd pracy. Po takim kursie otrzymuje się zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający zdobycie zawodu. Można też uczyć się u doświadczonych rzemieślników. Do wykonywania tego dość już jednak niszowego zawodu potrzebne

Pensja ponad wszystko

odkułam – żartuje. – Na studiach dorabiałam rzadko i mało. Wszyscy nam tłumaczyli, że „bez doświadczenia nie znajdziemy pracy”, więc zbierałam doświadczenie – wspomina. Idzie nowe Podobną pogoń za doświadczeniem zaliczyły tysiące studentów w latach 90. i na przełomie wieków

Mobilność zawodowa Polaków

W publikacji zamieszczone zostały najważniejsze czynniki, które wpływają na zjawisko mobilności zawodowej, czyli wiek, wykształcenie, jak również główne przyczyny poszukiwania nowej pracy. Ponadto, opracowanie zawiera dane dotyczące liczby absolwentów szkół wyższych, którzy w latach 2004-2007

Kompetencje cyfrowe zdominują rynek pracy

doświadczeniem związanym z wykorzystywaniem w pracy umiejętności cyfrowych. Zarówno firmy, jak i szkoły zainteresowanie udziałem w Dniach Otwartych mogą zgłosić chęć udziału pod adresem kontakt@eskills4jobs.pl. f Znaczenie kompetencji cyfrowych Krzysztof Chełpiński przewodniczący Komitetu Wspierania e

Krócej do emerytury, więcej pracy dla młodych?

Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy, którzy weszli na rynek pracy najwcześniej, będą mogli też najszybciej udać się na emeryturę. Z tego rozwiązania skorzystają np. absolwenci szkół zawodowych, czy techników. Ale nie tylko oni. Jeśli mamy kiedyś dogonić tzw. zachód Europy, to młodzi

Wieczny student - to brzmi... dumnie

dostosowany jest do osób pracujących zawodowo, a zwięzła i konkretna formuła pozwala na przyswojenie dużych zasobów wiedzy w relatywnie krótkim czasie. Ponieważ każda z uczelni może opracować własny program i otworzyć nowy kierunek, wybór ścieżek kształcenia jest bardzo szeroki i - co ważne, a może i

Rolnik

rolników jest opinia, że ich zawód nie wymaga żadnych kwalifikacji. Osoba, która chce się kształcić w tym kierunku, może wybrać zasadniczą szkołę zawodową lub technikum o profilu rolniczym. Technikum rolnicze kończy się egzaminem zawodowym i uzyskaniem tytułu technika rolnika. Młodzi rolnicy jednak coraz

Programowanie: przedmiot jak historia czy fizyka

kształcić w sobie kompetencje cyfrowe już na etapie nauki w szkole. Programowanie to dziedzina jak każda inna. Należy poznać jej podstawy, by zdecydować czy to zajęcie dla nas - komentuje Jerzy Mardaus, menedżer regionalny szkoły programowania Codecool. Dodaje, że o ile, by zostać zawodowym programistą

Firmy łowią na szkoleniach. Nawet się nie zorientujesz

Edu-recruitment może być kojarzony przede wszystkim ze sponsorowaniem przez firmy określonego kierunku studiów lub szkół zawodowych, tak żeby wyszkolić kandydatów szytych na miarę. Pracowników szuka się wśród najlepszych absolwentów, a często nawet jeszcze w trakcie nauki. - Taki model działania

Aaaaaaaa idealną pracę przyjmę

lekarstwo: w powiecie szydłowieckim w województwie mazowieckim bezrobocie sięga prawie 32 proc., a w powiecie braniewskim w warmińsko-mazurskim - 27 proc. Niezatrudnialni - Nie ma dla mnie pracy - mówi Karolina. Ma 23 lata, 5 lat temu skończyła gastronomiczną szkołę zawodową. Przez dwa ostatnie lata

Dobry zawód technika. Jak zdobyć fach w ręku?

Leszka Pożyczki, dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu w Urzędzie Miejskim w Radomiu, warto upowszechniać wiedzę na temat kwalifikujących kursów zawodowych. - To bardzo dobry sposób na zdobycie nowych kwalifikacji, dostosowanie się do rynku pracy - mówi. f Uczestnicy kursu obsługi obrabiarek skrawających

Drukarz

fizycznie i odporną na stres. Bardzo ważne jest "dobre oko" do barw - rozpoznawanie różnić nawet bardzo zbliżonych odcieni. Większość drukarni prowadzi szkolenia wewnętrzne dla nowo zatrudnionych pracowników, ale wykształcenie kierunkowe (ukończone technikum poligraficzne lub szkoła zawodowa o

Gap year - potrzebna przerwa od codzienności

. Martin cytowany przez serwis The Conversation. Jego badania pokazują, że osoby, które zdecydowały się na gap year i konstruktywnie go wykorzystały, szybciej przyswajały nowe umiejętności, zdobywały lepszą pracę i prędzej awansowały w porównaniu do tych, które nie miały rocznej przerwy. U "

Unowocześnić polski skansen edukacyjny

Przedsiębiorstwa technologiczne włączają się w projektowanie programów nauczania, tworzą dla szkół nowoczesne witryny internetowe, czy platformy e-learningowe. To potrzebne zmiany, bo luka między tym, czego oczekują młodzi i rynek pracy, a ofertą szkół z każdego poziomu edukacji, jest ewidentna

Plusy i minusy podyplomowych

Magda: Zdecydowałam się na studia podyplomowe, by przyspieszyć mój rozwój zawodowy. Pracuję w dziale zakupów, a studia dotyczyły narzędzi i technik rozwoju środowiska SAP (oprogramowania biznesowego) i były prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Dzięki tym studiom otrzymałam posadę

Młodym trzeba mówić, w jakich zawodach będzie praca

, to i tak bezrobotni by nie skorzystali, bo praca byłaby niezgodna z ich kwalifikacjami. Zapobiec temu - w pewnym stopniu - mogłoby wprowadzenie doradztwa zawodowego podobnego do tego w urzędach już na etapie szkół gimnazjalnych. Teraz, nawet jeżeli uczniowie mają kontakt z doradcą, to określa on ich

Przemysł mocno zwiększa zatrudnienie

mało jest szkół zawodowych przygotowujących do zawodów wymagających umiejętności technicznych. A to przekłada się na większą skłonność firm do poszukiwania pracowników na innych rynkach, m.in. na Ukrainie - komentuje. Dominika Staniewicz, ekspert ds. rynku pracy Business Centre Club, przewiduje, że

Niemcy: Uchodźcy zamiast porządnego zawodu wybierają bieda-pracę

. systemie dualnym, zakładającym ścisłą współpracę szkół i pracodawców. Część kształcenia odbywa się w zakładzie pracy. Taki system nauczania jest niemiecką tradycją i to właśnie w ten sposób uchodźcy mieliby podnosić swoje kwalifikacje. Ale tego nie robią. - Ustaliliśmy, że wielu uchodźców chce możliwie jak

Od humanisty do programisty w sześć tygodni

kursu, mają osoby najbardziej zmotywowane. Pomysł na otwarcie szkoły uczącej w tym duchu wziął się z dysproporcji między liczbą wakatów w zawodach programistycznych a liczbą kształconych w tym kierunku specjalistów. Rynek pracy przyjmie każdą liczbę wykwalifikowanych kadr IT, ale uczelnie wyższe nie

Praca tymczasowa: agencje biją na alarm

demograficzny pozbawił pracy w szkole. Pięć lat temu dostał propozycję pracy w supermarkecie. - Pensja nie była oszałamiająca, bo 1,5 tys. na rękę, ale z kolegą uznaliśmy, że lepiej mieć niewiele, niż nie mieć wcale. I tak zostaliśmy "tempami". To od angielskiego "temporary job" - tłumaczy

Jak szybko i łatwo zwiększyć szanse na lepszą pracę?

dokumentacji potwierdzającej ukończenie danej szkoły, kursów czy zdobycia kwalifikacji. Przydaje się również ostatnie świadectwo pracy i w zasadzie wszystko, co w formalny sposób potwierdza przebieg naszej kariery zawodowej. Jeżeli do tej pory nie uporządkowaliśmy dokumentów, warto to zrobić w wolnej chwili

Hydraulik

interweniuje w przypadku wycieku gazu. Hydraulicy są także zatrudniani w kanałach do ich udrażniania i konserwacji. Hydraulik - wymagania Hydraulików kształcą szkoły zawodowe i technika. Po skończeniu którejś z tych szkół hydraulik zyskuje niezbędną do wykonywania zawodu wiedzę, którą poszerza w trakcie pracy

Obcokrajowcy o polskim rynku pracy: jest dobrze, ale...

brak lojalności pracowników wobec pracodawców. - Jeśli nadarza się okazja do zmiany na lepiej płatną pracę lub lepszy pakiet benefitów pracowniczych, Polacy nie wahają się. W Chinach wygląda to trochę inaczej. Oczywiście dla Chińczyków najistotniejsze są zarobki i rozwój zawodowy, ale częste zmienianie

Zbyt dobre wykształcenie może psuć karierę?

się to na naszą kooperację. Druga - dla nas personalnie sytuacja może powodować stagnację, a niekiedy nawet regres w karierze zawodowej z uwagi na brak nowych wyzwań i inspirujących bodźców do rozwoju. Taka sytuacja może doprowadzić do spadku motywacji do pracy, co w rezultacie przełoży się na nasze

Wyrok, który przekreśla karierę

zawodowych czy w kształceniu w szkołach przywięziennych. Od 2011 roku działa także Fundusz Aktywizacji Zawodowej Rozwoju Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, który między innymi wspomaga finansowo przedsiębiorców zatrudniających więźniów. Dzięki funduszowi pracodawcy otrzymują ryczałem 20

Nie doceniacie nas

niezależność. Jeżeli sytuacja rodzinna nie wymaga naszego pełnego zaangażowania, to większość nie widzi powodu, żeby rezygnować z aktywności zawodowej - podkreśla Kruk. Jej zdaniem rynku pracy nie czeka rewolucja w postaci masowego odpływu kobiet, choć problem na pewno będą miały firmy, które nie traktują

Kiedy warto zmienić zawód?

Jak zacząć karierę po studiach? Czytaj w naszym nowym poradniku "Twoja kariera 2015"! Marta Piątkowska: Czy przekwalifikowanie zawodowe faktycznie jest skutecznym lekarstwem na bezrobocie? Jacek Zimnicki: Patrząc całościowo na polski rynek pracy, można powiedzieć, że na razie nie. Głównie

Biura karier do poprawki

Akademickich Biur Karier. - Akademickie Biura Karier mają ważną rolę do spełnienia w tworzeniu i wzmacnianiu więzi między uczelniami, studentami i rynkiem pracy. Nowy konkurs, ogłoszony specjalnie dla nich, pozwoli im na szybszy, aktywny rozwój - mówi minister Lena Kolarska-Bobińska. Biura będą miały o co się

JOBBING - więcej niż targi pracy!

Kolejny raz wychodzisz z targów z plikiem ulotek i gadżetów w rękach, pustką w głowie, rozczarowany brakiem konkretów i odsyłaniem Cię do stron internetowych pracodawców, które dobrze znasz? W środowisku biur karier znamy Twoją opinię i wzięliśmy ją pod uwagę tworząc nową odsłonę JOBBING. Dzięki

Relacje z konferencji otwierającej OTK 2010

;, innowacyjnym programie rozwoju, który jest receptą na planowanie ścieżek kariery uczniów szkół zawodowych, opowiedziała pani Iwona Zaborowska, kierownik projektu WSAP w Białymstoku. Z ramienia Stowarzyszenia Doradcow Szkolnych i Zawodowych RP, o nowych narzędziach dla doradców zawodowych opowiedziała Pani

Internetowe Targi Edukacyjne. Pomożemy wybrać studia, kurs, szkolenie

, którzy chcieliby podnieść kwalifikacje zawodowe swoją ofertę prezentują szkoły policealne, oferując ciekawe kierunki, praktyki zawodowe czy warsztaty. Wśród wystawców pojawiają się szkoły językowe. Nowości - fanpage i konkursy Zapraszamy również do polubienia naszego nowego fanpage'a. W trakcie targów

Minister pracy: rzucamy koło na ratunek młodym

kolegów z Europy Zachodniej. Jednak na rynku pracy radzą sobie nie najlepiej... - Pytanie, czy to im czegoś brakuje, czy wina leży gdzie indziej? W Polsce nie ma doradztwa zawodowego - ani na poziomie szkoły średniej, ani na studiach. Są uczelnie, których ukończenie daje pracę. To m.in. uczelnie

Trudne współpracy początki

pracodawcami, monitoru-jemy trendy rynku pracy, wspieramy absolwentów w starcie zawodowym". Prawdziwą wagę ich istnienia dobrze odzwierciedlały ran-kingi oceniające jakość uczelni - w jednym z nich istnienie Biura Karier dawało uczelni przewagę w wymiarze jednego punktu. Biura Karier jako działy, których

Praca dzięki kompetencjom cyfrowym

dowiedzieli się m.in., jak znaleźć ciekawy zawód w oparciu o kompetencje cyfrowe, a także, które są najbardziej pożądane na rynku pracy. W trakcie spotkań licealiści mogą z pierwszej ręki dowiedzieć się, dokąd mogą zaprowadzić kompetencje cyfrowe w karierze zawodowej. Swoje historie opowiadają im

Po dyplomie znów na studia

kolejne studia. Aleksandra, 27 lat, specjalistka ds. marketingu i promocji w dużej firmie z branży FMCG: - Studia podyplomowe, które skończyłam, nazywają się "nowoczesna promocja". Trwały dwa semestry, a organizatorem była Szkoła Główna Handlowa. Wybrałam je, bo rozpoczęłam pracę w dziale

Pracownik szyty na miarę

? Dopasować szkołę do potrzeb biznesu? Zorganizować praktyki? Szkoła myślała, że to my powinniśmy zrobić pierwszy krok. My myśleliśmy, że szkoła. Wtedy nic nie wyszło ze współpracy. Ktoś w końcu zrobił ten pierwszy krok. - My. W końcu sama zaczęłam czytać ustawy o szkolnictwie zawodowym. Okazało się, że w

EKSPERT RADZI : kompetencje miękkie czy wiedza analityczna?

wciąż się mogą wiele nauczyć". Masz problem? Pomożemy! Szukasz pracy? Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Potrzebujesz porady z zakresu prawa pracy? A może nie masz pomysłu na to, jak rozwiązać konflikt w zespole? Eksperci GazetaPraca.pl i GoldenLine czekają na Twoje pytanie pod adresem

Powrót złotej rączki

kurs zawodowy albo nawet po praktyce - przyjdzie na egzamin. Nie będzie musiał powtarzać całej szkoły zawodowej czy technikum z powtórką z języka polskiego albo geografii. To szansa np. dla domowych złotych rączek, gdyby chcieli z pasji albo z życiowej konieczności zdobyć nowy zawód. W nowym systemie

Wygrali start do kariery

. Został nim Patryk Matuszewski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, za co w nagrodę otrzymał skuter marki Vespa. Najwięcej - aż 23 staże - ufundowała Poczta Polska. - Jesteśmy przekonani, że stażyści którzy wygrali staż w naszej firmie, wykorzystają ten okres na zdobycie cennych doświadczeń zawodowych

Okiem pracodawcy: Provident Polska

zasobami ludzkimi z przepisami prawa pracy. Karierę zawodową rozpoczynała jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w katedrze prawa pracy; od kilku lat pracuje w biznesie, od początku związana z działem zasobów ludzkich. Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Szczecińskim, doktor

Inżynier na wagę złota

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Niemiecki przykład Niemieckie szkolnictwo nastawione jest na szkolenie specjalistów. Poza uniwersytetami funkcjonują tam wyższe szkoły zawodowe. Do uniwersytetów zalicza się w Niemczech również uczelnie techniczne. Wyższe szkoły zawodowe kładą nacisk na

Studenci aktywni na rynku pracy

Co trzecia młoda osoba aktywna na rynku pracy pozostaje bez stałego zatrudnienia. Co więcej - według prognoz w ciągu kilku najbliższych lat wskaźnik ten może wzrosnąć do 50 proc. Wśród absolwentów szkół wyższych w III kwartale 2013 r. bezrobocie wynosiło ok. 24 proc. Aby nie dołączyć do grona osób

Jak zdobyć nowy zawód w kilka tygodni?

W internecie roi się od ogłoszeń firm edukacyjnych. Oferują szybkie przeszkolenie i zapewniają, że w kilka tygodni zmienią twoje szanse zawodowe. Ogłaszają się szkoły fryzjerskie, kosmetyczne, kształcące operatorów CNC czy nawet... programistów. "Zacznij programować i zmień swoje życie

Średniacy na rządowej kroplówce

Marta Piątkowska: Ostatnio dużo się w Polsce mówi o klasie średniej. Premier Morawiecki zapowiedział nawet, że dzięki polityce socjalnej i wspieraniu przedsiębiorców rząd zbuduje ją od nowa. Co pan na to? Dr Jan Czarzastym adiunkt w Zakładzie Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w

Jak bez doświadczenia rozruszać swoją karierę

skończyła pedagogikę i wiedziała, że nie znajdzie pracy w zawodzie. Do tego zaraz po studiach zaszła w ciążę. Mąż zarabiał dobrze, więc ona zajmowała się domem. Do czasu aż jej córka poszła do szkoły, a mąż odszedł i postanowił rozpocząć nowe życie. Basia została sama. Mąż przelewał Basi na konto początkowo

Rok 2013 w cytatach: co powiedzieli nam eksperci?

wysokie kwalifikacje - do obsługi tego przemysłu. Stąd np. popularność zawodów związanych z informatyką". Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej "W Polsce nie ma doradztwa zawodowego - ani na poziomie szkoły średniej, ani na studiach. A przecież wejście na rynek pracy

Nowe podyplomowe

studiować już po uzyskaniu tytułu licencjata. Co nowego pojawiło się w tym roku w ofercie uczelni? Przedstawiamy wybrane kierunki. Coaching managerski W ciągu dwóch semestrów słuchacze poznają metody profesjonalnego rozwoju postawy managera-coacha, budowania mistrzostwa osobistego oraz znaczenia

Z zawodówki na bezrobocie. Bo te szkoły źle uczą

Raport "Czego (nie) uczą polskie szkoły? System edukacji, a potrzeby rynku pracy w Polsce" Forum Obywatelskiego Rozwoju przygotowało we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta. Analizuje w nim sytuację absolwentów szkół na rynku pracy, w zależności od kierunku ich wykształcenia

Pan samochodzik i fuszerka

, to dodatkowo uzyskują świadectwo szkolne. Do egzaminu czeladniczego przystępują też absolwenci zasadniczych szkół zawodowych. W szkołach mają realizowaną podstawę programową kształcenia ogólnego i teorię zawodową, a praktykę odbywają w zakładach rzemieślniczych. Mechanikami mogą zostać również

Firma przyjazna rodzicom. Czyli jaka?

matek i kobiet w ciąży, oferuje specjalne warunki pracy dla świeżo upieczonych ojców, m.in. dodatkowy 30-dniowy urlop po urodzeniu dziecka, wyprawki dla dzieci, okazjonalne bony i indywidualne ustalanie grafiku pracy. - Obecnie przekazujemy 1 tys. zł na wyprawkę dla każdego nowo narodzonego dziecka

Czego młode pokolenie oczekuje od pracy?

pracy zdalnej i wysokich pensji. Wtedy pracodawcy traktowali ich jako wyzwanie, ale prawdziwe wyzwanie jest dopiero przed nimi. Idzie nowe pokolenie Jak pokazuje raport "Youth Speak 2015" przygotowany przez firmę doradczą PwC i organizację studencką AIESEC (w badaniu wzięło udział ponad 42,2

"HR na szpilkach" w Warszawie

Wszystkie doskonale wiemy, że życie osobiste jak i życie zawodowe to 2 sfery, którym poświęcamy najwięcej czasu. Pragniemy się rozwijać, zdobywać nowe doświadczenia, jednocześnie nie tracąc przy tym siebie. Dzięki "HR na szpilkach" Masz okazję poznać najnowsze techniki stosowane w HR

Plany zawodowe: o czym marzą młodzi

Dzisiaj okres młodzieńczej beztroski trwa krócej niż dekadę temu. Ostatni kryzys pokazał kolejnym rocznikom, że jeśli młode pokolenie odpowiednio wcześnie nie zadba o swoją zawodową przyszłość, może mieć problem z wejściem na rynek pracy. Młodzież wzięła sobie powyższe wnioski do serca. Jeszcze w

Jest życie po korporacji?

pracy odłożyła kilkadziesiąt tysięcy. Oszczędności, ale przede wszystkim doświadczenie zawodowe, pozwoliły jej starać się o franczyzę. Poszło łatwo, po trzech miesiącach siedziała na środku sklepowego holu i czekała na klientów. I tu zaczynają się problemy. - Zdecydowanie odczułam braki w kasie

Polska specjalność: pracownik do wynajęcia

-Wschodniej w kategorii "najszybszy rozwój". I pewnie długo go nie odda, ponieważ zgodnie z prognozami ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych) do 2020 roku zatrudnienie w sektorze wzrośnie do 250 tys. osób. Kto znajdzie tam pracę oraz jakich zarobków może się spodziewać? BPO czyli co? BPO

Uwaga, konflikt!

? To autentyczna sytuacja, z którą miałem do czynienia. W zakładzie pracowało sto osób i trudno się spodziewać, że skoro istnieje ryzyko utraty pracy, to ktoś się wychyli. W takiej sytuacji nie powstanie nic - ani kultura koleżeńska, ani dobra atmosfera, związki zawodowe czy inicjatywy oddolne. Pod

Czy po praktykach będzie praca?

zdolnych, chętnych do współpracy, otwartych na zmiany i nowe wyzwania, chcących poszerzać wiedzę i rozwijać się w dziedzinie, z którą wiążą przyszłość zawodową. Oczekujemy od nich inicjatywy, zapału do pracy i odpowiedzialności za powierzone zadania i obowiązki. Takich osób szukamy, a udział w konkursie

Internetowe CV na miarę

trakcie studiów. Poziom znajomości języków obcych. Informacje o umiejętności posługiwania się konkretnymi programami. Pokaż możliwości: Zaznacz, że jesteś otwarty na nowe wyzwania zawodowe. Wymień obszary, w których chciałbyś się rozwijać. Wskaż stanowiska i branże, które cię interesują. Dodatkowa

Zatrudniam, patrząc na osobowość i pasje, a nie CV

recepcjonistów uczymy zawodu od początku! Ci, którzy kończą szkoły zawodowe, nie znają zawodu w praktyce. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy przepisy są wyśrubowane i nie wystarczy, żeby kucharz miał intuicję. Musi jeszcze znać bardzo dobrze zasady organizacji stanowiska pracy. Już rok przed otwarciem hotelu muszę robić

Młody firmie nie pasuje

Europejskiego Funduszu Leasingowego. "Młodzi opuszczają szkoły bez odpowiedniego przygotowania do podjęcia pracy. Przedsiębiorcy wskazują przede wszystkim na brak praktyki zawodowej i doświadczenia kandydatów" - czytamy w raporcie EFL. Niedopasowanie edukacji do potrzeb pracodawców wytyka uczelniom co

Otwartość przede wszystkim

Marta Piątkowska: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej kształci humanistów w zawodach, którymi rynek pracy jest nasycony. Co takiego robicie, żeby nie wypuszczać kolejnej grupy bezrobotnych? Justyna Bednarczyk-Wilgos: Nie zgodzę się, że wypuszczamy lub wypuszczaliśmy bezrobotnych. Z monitoringu

Co teraz rząd zrobi dla młodych

przedstawicieli szkół i pracodawców. W tej chwili przygotowujemy rozporządzenia do tej ustawy. Dzięki zmianie przepisów ułatwione będzie nie tylko uzyskiwanie wykształcenia zawodowego, ale także uzupełnianie kwalifikacji i zdobywanie nowych kwalifikacji przez aktywnych zawodowo. Co o tym sądzisz

Dorabianie, czyli Polak pracy się nie boi

dzieciakami tak naprawdę odpoczywa. Agnieszka Kasprzyk-Mączyńska, psycholog i doradca zawodowy z Uniwersytetu SWPS nie jest zaskoczona podejściem Justyny. - Nowe zadania i otoczenie sprawiają, że musimy nauczyć się funkcjonować w innym środowisku, zdobyć dodatkowe kompetencje. O ile nie jest to praca

Komu przeszkadza doktorat w CV

szczęścia, pozostaje na uczelniach. Środowisko akademickie z trudem przyjmuje nowy narybek, zwłaszcza że na co dzień zmuszone jest skupiać się na silnej, wewnętrznej konkurencji. Czy więc w czasach kryzysu i obniżania standardów doktorat daje szansę na start w życie zawodowe poza uczelnią? Czy to dobra

Wygraj start do kariery

drugi młody kandydat kontynuuje karierę w naszej firmie - mówi Mastalerz.A jak pokazują dane makroekonomiczne, taki początek drogi zawodowej może być na wagę złota. Bo choć gospodarka powoli zapomina o kryzysie, rynek pracy ciągle czeka na radykalną poprawę. Mimo że bezrobocie rejestrowane w 2014 r

Małe firmy, duże możliwości

Do życiowej rewolucji - porzucenia pracy w korporacji - Aneta zbierała się cztery lata. - Z jednej strony miałam dość, z drugiej tak długo tkwiłam w tym świecie, że miałam poważne obawy, czy odnajdę siebie i satysfakcję zawodową w innych realiach - opowiada. Terapeutka doradziła jej, żeby stworzyła

[26-27.09.2013] EDU Trendy 2013 - Wyznaczamy trendy nowoczesnej edukacji

nauczania. Wymagania dzisiejszego świata i jego rynku pracy wymuszają nowe podejście do systemu edukacji i dostosowania formalnych systemów nauczania do dzisiejszych realiów. Trend uczenia się przez całe życie jest coraz ważniejszym czynnikiem decydującym o prawidłowym ukierunkowaniu ścieżek rozwoju kariery

Idą zmiany. Koniec z przywilejami i urlopami nauczycieli?

okresowi ferii i w czasie ich trwania". Jeżeli jest konieczność, dyrektor może skrócić go o tydzień, angażując pedagogów na przykład w prace związane z przyjęciem do szkoły nowego rocznika. Jeżeli jednak chciałby zorganizować w szkole półkolonie lub ferie, musiałby im zapłacić dodatkowo. Uregulowanie