pracownik działu należności

sprawdź też:

pracownik

Katarzyna Kozak

Słownik stanowisk: kto jest kim w sprzedaży

Słownik stanowisk: kto jest kim w sprzedaży

Kiedyś w firmach byli wyłącznie handlowcy. Teraz im bardziej rozbudowana organizacja, tym więcej stanowisk w działach sprzedaży. Kto czym się zajmuje?

Słuchawka słuchawce nierówna

Słuchawka słuchawce nierówna

wychodzące wykonują osoby, których zadaniem jest m.in. aktualizacja bazy danych, sprzedaż, przedstawienie oferty, umówienie spotkania, przeprowadzenie ankiety, czy windykacja należności. Ich wynagrodzenie najczęściej składa się z podstawy oraz prowizji uzależnionej od efektów pracy. Choć w gronie pracowników

Urzędnicy poznają tajniki samoobrony

Urzędnicy poznają tajniki samoobrony

Ankieta - na ile znasz swoje prawa? Urzędnicy podczas 40 godzin lekcyjnych dowiedzą się jak rozpoznawać zagrożenie, łagodzić konflikty i reagować w przypadku ataku ze strony klientów. - Pracownik Działu Egzekucji Należności Pieniężnych podejmuje czynności egzekucyjne w godzinach od 7 do 21 w

Podwyżka czy rozwój?

Podwyżka czy rozwój?

. pracowników jest zaangażowanych, 50 proc. pracuje, powiedziałbym, przeciętnie, a 20 proc. wiezie się i działa wręcz dywersyjnie. Te 20 proc. hamulcowych generuje straty w wysokości pół biliona dolarów rocznie! Dlaczego pracownicy sabotują własną firmę? - Bo menedżerowie nie umieją im sprzedać idei pracy. A

Jak długo będziemy potęgą?

dla branży SSC/BPO stworzonego na podstawie danych zebranych przez firmę TEST, księgowy zajmujący się księgą główną może liczyć średnio na wynagrodzenie rzędu 5 tys. zł brutto miesięczne. Tymczasem na tym samym stanowisku w dziale zobowiązań lub dziale należności kwota ta nie przekracza 4200 zł. Jak

Praca w Dziale Operacyjnym (Logistyki)

pracowników magazynu towaru do klientów oraz rozliczenie należności. Stanowiska pracy Kierowców są przypisane do lokalizacji naszych 23 punktów przeładunkowych (depo), których geografia odpowiada rozmieszczeniu biur handlowych. Są to następujące miasta: Białystok, Bydgoszcz, Ciechanów, Częstochowa, Ełk

Zarobki pracowników "skarbówki"

stanowiskach koordynujących mogą liczyć na płace rzędu od 1 874 do 7 870 PLN. Zaliczają się do nich m.in. naczelnik wydziału izby skarbowej i urzędu kontroli skarbowej, a także kierownik działu oraz komornik skarbowy. Wynagrodzenia na tym samym poziomie otrzymują osoby zajmujące stanowiska samodzielne - w

Sezon na zakazany owoc

Sezon na zakazany owoc

Puławskiej. Dalej dwa kolejne. Wszystkie należą do jednego właściciela. Ci, którzy sprzedają owoce, pomidory, ziemniaki i warzywa, to pracownicy. Zarabiają 7-8 zł za godzinę i pracują od rana do 19 lub 20. Na czarno. - Szef zajmuje się dostarczaniem towaru - mówi Aśka, sprzedawczyni. - Do mnie należy odebrać

BHP i ochrona zdrowia pracowników

zdrowotnej, oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy.Wykazać należy, iż profilaktyczne badania lekarskie pracowników jest to wyodrębniony dział w przepisach bhp. Według kodeksu pracy, obowiązki zapisane w art. 229. w pierwszym rzędzie kładą nacisk na pracodawcę. Toteż

Dział Trzeci - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia. Rozdział I - Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą

Art. 77-1.  Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy, zgodnie z przepisami działu jedenastego, z zastrzeżeniem przepisów art. 77-2 - 77-5. Art. 77-2.  § 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej

Pracuj w wakacje, może to początek kariery

Operatorzy wózków widłowych; 6-6,3 zł/godz. Pracownicy fizyczni; 5 zł/godz. Szwaczka; 849-1400 zł Łódź Adecco, www: www.adecco.pl Asystent działu jakości nr ref.171/1813; 7 zł brutto/godz. Asystent działu logistyki nr ref. 171/1855; 7 zł brutto/godz. Dystrybutor ulotek nr ref. 171/1815; 7 zł brutto/godz

Bujając w obłokach

Bujając w obłokach

kurs nurkowaniaObecnie pracowników potrzebuje m.in. Ryanair, który proponuje umowy zarówno na pół roku, jak i na trzy lata. - Każdy steward oraz stewardesa ma przydzieloną bazę postojową, czyli lotnisko, z którego rozpoczyna i na którym kończy pracę. W naszej ofercie jest to Stansted (ok. 50 km od

Kodeks pracy

, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805 Dz.U. 2000 - Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268 Dz.U. 1999 - Nr 99, poz. 1152 Dz.U. 1998 - Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717 Preambuła (skreślony) Dział pierwszy. Przepisy ogólne

Pracownik ochrony

szeregowym pracownikiem ochrony, może trafić do działu konwojowania, do działu patrolowego (ochrona w terenie - tzw. monitoring), do ochrony imprez masowych, do stałej ochrony obiektów lub do stałej ochrony konkretnych osób. Pracownicy ochrony mogą także szukać zatrudnienia zarówno w policji

Z firmowego na polski

- sieciowy arkusz kalkulacyjny, gdzie każdy z pracowników rozlicza się codziennie z każdej godziny, wpisując spędzony czas: na poszczególne projekty i poszczególnych klientów, na pracę dla własnego działu, szkolenie, urlop etc.; zaczardżować (ang. charge) - wpisać czas na kod danego klienta, jak i obciążyć

Dział siódmy - Urlopy pracownicze. Rozdział I - Urlopy wypoczynkowe

części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 167-2. § 1-1. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala

Co w ostatnich tygodniach zmieniło się na rynku szkoleń

być oznaką, że zbliża się koniec kryzysu i firmy szykują się do marketingowej ekspansji i walki o klienta. Większość firm przeprowadziła już podstawowe szkolenia w działach sprzedaży, teraz zdecydowała się na inwestycje w ludzi. Stąd duże zainteresowanie zaawansowane kursami z budowy więzi z klientem

Polak po szkodzie

Polak po szkodzie

. Większość firm działa na terenie Wysp, ale o wypłatę odszkodowania walczą też na rynkach niemieckich czy holenderskich. Jakie są koszty usług takich kancelarii? Spotkania z ekspertem, konsultacja i ocena prawna nic nie kosztują. W przypadku kolizji drogowych całość opłat ponosi firma ubezpieczeniowa sprawcy

Co zrobić, kiedy pracodawca nie płaci

w firmie są związki zawodowe, to sprawa jest prostsza. Związki zawodowe powinny ci pomóc nawet wtedy, gdy nie należysz do związku. Ale co robić, jeśli nie ma związków? W każdej chwili masz prawo pójść do działu płac, kadr czy szefa (w zależności od wielkości twojej firmy) i spytać, dlaczego nie

Dział piętnasty - Przepisy końcowe

porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, określą, w drodze rozporządzeń, zakres stosowania do tych osób przepisów działu dziesiątego w razie wykonywania określonych zadań lub prac na terenie zakładu pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Art. 304-1. Obowiązki, o których mowa w art

Co zrobić, kiedy pracodawca nie płaci

zawodowe powinny ci pomóc nawet wtedy, gdy nie należysz do związku. Ale co robić, jeśli nie ma związków? W każdej chwili masz prawo pójść do działu płac, kadr czy szefa (w zależności od wielkości twojej firmy) i spytać, dlaczego nie płacą pensji. Nasza rada: na początku rozmowy nie stawiaj sprawy na

Jakie masz prawa, kiedy pracodawca ci nie płaci

). Jest ono tej samej wysokości co to, które przysługuje pracownikowi. Jeśli w firmie są związki zawodowe, to z reguły one biorą sprawy w swoje ręce. Kiedy związków nie ma, to każdy pracownik w każdej chwili ma prawo pójść do działu płac, kadr czy szefa firmy (w zależności od wielkości tej firmy

Rady jak przetrwać na rynku pracy

działania swojego działu. Jak? - Szukając w każdej sytuacji możliwości realizacji celów firmy, patrząc na swoje działania oczami klienta (zewnętrznego i wewnętrznego), dbając, by zespół uwzględniał tę perspektywę, inspirując podwładnych do realizowania wizji i celów firmy, wzmacniając ich zaangażowanie

Aby mieć ładne świadectwo

poprzedniej firmie np. 30 dni, to w nowym miejscu pracodawca zapłaci tylko za trzy dni choroby. Uwaga! Nie wolno wpisywać w świadectwie informacji, ile dni pracownik przebywał na chorobowym, należności, których nie dostałeś od pracodawcy z powodu braku środków finansowych (do dnia ustania stosunku pracy

Dział trzeci - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia. Rozdział II - Ochrona wynagrodzenia za pracę

stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie. Art. 87. § 1. Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności: 1)sumy

Czy z Twoim kontem emerytalnym wszystko w porządku?

jeszcze sprawdzać stan konta w OFE? Spokojnie! Jeśli na twoim koncie w OFE wszystko jest w porządku, możesz nie przejmować się składkami w ZUS, bo... tam też MUSI się wszystko zgadzać. Niestety - odwrotnie już to tak nie działa, tzn. nawet jeśli dostałeś już kwit z ZUS (więcej o nim w ramce pod tekstem) i

Jak odzyskać pensję

W 2011 r. kłopoty z otrzymaniem pensji miało 71,5 tys. pracowników, w zeszłym - już 107,6 tys. Przybyło też firm, które płacą nieregularnie. Ich liczba wzrosła z 2,7 tys. w 2011 r. do 2,9 tys. w 2012 r. W ubiegłym roku inspektorzy PIP nałożyli 200 mandatów więcej i wydali o 2 tys. decyzji

Dział dziesiąty - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział VI - Profilaktyczna ochrona zdrowia

kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu

Z ogłoszenia wzięte: Jak się zatrudnia egzekutora

pytania pracownika działu sprzedaży. I tak po kolei wszystkie działy. Na końcu trafił do prezesa. - Po jego pierwszym pytaniu poczułem pot na plecach. Wszedłem do niego lekko zmachany i zarumieniony. A on spojrzał na mnie poważnie i zapytał: Nie zamierza mi tu pan dostać zawału, prawda? Zero uśmiechu. A