pracownik młodociany

sprawdź też:

pracownik

e-prawnik

Zatrudnienie pracownika młodocianego

Zatrudnienie pracownika młodocianego

Zatrudniam pracownika młodocianego na umowę o pracę na czas określony (nauka zawodu) od 01.09.2004 r. do 31.08.2007 r. Chciałbym dalej pracownika zatrudnić od 01.09.2007 r. Pracownik wykorzystał 26 dni urlopu (208 godzin). Jaką umowę powinienem sporządzić (na czas określony czy nieokreślony) z jakim wynagrodzeniem zasadniczym (wiem, że w pierwszym roku obowiązuje mniej niż 936,00) i czy będzie się należał temu pracownikowi urlop wypoczynkowy do końca roku? Ile mam urlopu wypoczynkowego liczyć od roku 2008?

Firmy sięgają po młodocianych pracowników

W tym roku firmy zatrudniły 122 tys., młodocianych w zamian za refundację ich wynagrodzenia. Z takiej okazji skorzystało 38 tys. przedsiębiorstw.

Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

Pracodawca, rzemieślnik, chce zatrudnić pracownika młodocianego. Jakie kwalifikacje powinien posiadać pracodawca, lub jego pracownicy aby móc zatrudnić pracownika młodocianego na praktyczną naukę zawodu? Proszę o podanie aktów prawnych.

Wynagrodzenie młodocianych a nieobecność w szkole

Wysokość wynagrodzenia młodocianego ustalają przepisy wykonawcze. Zależy ona od stażu nauki i poziomu przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 1996 r

Polscy nastolatkowie wracają do pracy w fabrykach

Polscy nastolatkowie wracają do pracy w fabrykach

Barbórki i "trzynastki, ale na starcie płacą dużo więcej niż firmy państwowe. Młodzi zarabiają na hamburgerach Na okres tegorocznych wakacji McDonald's Polska zatrudnił ponad 1700 młodocianych, najwięcej w Warszawie (460 pracowników), ale również w Gdańsku, Łodzi i wielu innych miastach. Wymogiem dla

Praca młodocianych w czasie przerwy świątecznej

Przepisy kodeksu pracy stanowią, iż młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić w okresie ferii szkolnych urlopu. Pracodawca ma obowiązek udzielić takiego urlopu. Wymagane jest tu, by młodociany nabył już prawo do urlopu (młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej

Urlop wypoczynkowy w świadectwie pracy

Co do zasady, pracodawca w świadectwie pracy, wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny; odrębnie wskazuje się liczbę dni i

Idzie lato, czas do pracy

Idzie lato, czas do pracy

młodocianych pracowników, dobrze wie McDonald's. Chociaż w Polsce wakacyjna praca młodzieży nie jest tak popularna jak na Zachodzie, w ubiegłym roku w tej sieci restauracji szybkiej obsługi pracowało prawie 2 tys. młodocianych. - Żeby myśleć o zatrudnieniu takich osób, trzeba mieć uzyskać zezwolenie Państwowej

Warunki zatrudnienia osoby niepełnoletniej - opinia prawna

zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Jako, że pracownik młodociany jest obowiązany dokształcać się do ukończenia 18 lat, pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się. Zatrudnienie

Warunki zatrudniania osób niepełnoletnich

młodocianym (a tylko taką możesz zawrzeć z młodocianym nie posiadającym kwalifikacji zawodowych) to umowa powinna określać sposób dokształcania teoretycznego, czyli wskazywać, czy Twój młody pracownik będzie się uczył w zasadniczej szkole publicznej, w szkole prowadzonej przez pracodawcę, w ośrodku

Zatrudnienie młodocianego poniżej 16 roku życia

Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. określa przypadki, kiedy wyjątkowo dopuszczalne jest zatrudnianie młodocianych przed ukończeniem 16 roku życia. Z osobą, która nie ukończyła 16 roku życia i nie ukończyła gimnazjum, może być zawarta umowa o pracę, w celu

Dział dziewiąty - zatrudnianie młodocianych. Rozdział III - Dokształcanie

Art. 197. § 1. Pracownik młodociany jest obowiązany dokształcać się do ukończenia 18 lat. § 2. W szczególności pracownik młodociany jest obowiązany: 1) do dokształcania się w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, jeżeli szkoły takiej nie ukończył, 2) do

Dział dziewiąty - Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I - Przepisy ogólne

) zatrudnianie osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum. Art. 192. Pracodawca jest obowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy. Art. 193. Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję pracowników

Praca sezonowa: po pierwsze - umowa

Praca sezonowa: po pierwsze - umowa

, * umowę o dzieło. Pracownikami sezonowymi są często osoby młodociane, które nie ukończyły 18 lat, ale są po gimnazjum. Dla nich przepisy przewidują szczególne rozwiązania, które ich chronią: * mogą wykonywać tylko prace lekkie (zbieranie owoców, biurowe prace pomocnicze, sprzątanie wnętrz czy obsługa

Praca podczas upałów. Co nam przysługuje?

Praca podczas upałów. Co nam przysługuje?

roboczej, w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników" - tyle mówią przepisy. W praktyce oznacza to, że w każdym momencie pracy, na wyciągnięcie ręki musi być dostępne kilka butelek wody dla każdego pracownika. Dostęp do wody muszą mieć też ci, którzy pracują na zewnątrz i mogą się pobrudzić. Jeśli

Jaka praca, taka umowa

Jaka praca, taka umowa

pracownik zatrudniony na ich podstawie nie podlega Kodeksowi pracy, tylko Kodeksowi cywilnemu. Oznacza to m.in. brak płatnego urlopu czy okresu wypowiedzenia. Jednak w przypadku pracy sezonowej, która z definicji trwa krótko, nie są to duże ograniczenia. Wśród umów cywilnoprawnych rozróżniamy głównie umowy

Dofinansowanie kształcenia młodocianego

pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli: pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia

Regulamin pracy

dodatkowych dni wolnych od pracy oraz porę nocną, termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia, wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom, rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego, obowiązki dotyczące bezpieczeństwa

Praca sezonowa - jak jej szukać?

Praca sezonowa - jak jej szukać?

Sezon wakacyjny to świetny sposób na zarobek. Wiele firm poszukuje osób zastępujących stałych pracowników, organizowane są wyjazdy do prac sezonowych, firmy z kilku branż (jak np. gastronomia) zwiększają w tym czasie zatrudnienie. Jak w gąszczu ogłoszeń znaleźć rzetelne propozycje pracy? Na co

Praca w upały: Panie kierowniku, woda mi się należy

Praca w upały: Panie kierowniku, woda mi się należy

- Temperatura w miejscu pracy przekłada się na wydajność pracownika, jego samopoczucie i zdrowie - tłumaczy Jolanta Zedlewska, rzecznik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Zedlewska dodaje, że pracodawca musi chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

pracodawcom dodatku dewizowego i świadczeń, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 8 i 9. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Pracownikiem jest również młodociany zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w celu przygotowania

Praca tymczasowa: rynek kwitnie, ale czy poprawiają się warunki?

Praca tymczasowa: rynek kwitnie, ale czy poprawiają się warunki?

np. hipermarketu. Zasady takiej pracy reguluje Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zakłada, że Kowalski powinien mieć umowę o pracę, ale nie może pracować tak dłużej niż 18 miesięcy (w ciągu 36 miesięcy). Pracodawca - czyli agencja - opłaca za niego wszystkie składki, a sama umowa powinna

Uelastycznienie czasu pracy - fakty i mity

Uelastycznienie czasu pracy - fakty i mity

ciągu tygodnia. Pod szczególną ochroną nadal pozostaną m.in. kobiety w ciąży czy pracownicy młodociani. Wydłużenie okresu rozliczeniowego pozwoli jedynie na lepsze dopasowanie czasu pracy pracowników do wielkości zamówień czy liczby zleceń. Gdy dłużej zostaniemy w pracy, innego dnia będziemy mogli

Na wakacje zarobię sam

, artystyczną i reklamową. I za każdym razem niezbędna jest zgoda inspekcji pracy na zatrudnienie 14-15-latka. By ją otrzymać, potrzebne są: badanie psychologiczne dziecka, pisemna zgodą rodziców (wymagana jest przy zatrudnianiu każdego młodocianego) i wiele innych zezwoleń. Z nieletnim pracownikiem trzeba

Pan samochodzik i fuszerka

pracowali fachowcy – podkreśla Kosakowska. Mechanikiem samochodowym można zostać na kilka sposobów. W celu nauki zawodu absolwenci gimnazjum mogą się zatrudnić jako młodociani pracownicy w warsztacie samochodowym. Po trzech latach takiej praktyki mogą zdać egzamin czeladniczy, a jeśli chodzą do szkoły

Dział czwarty - Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział IV - Regulamin pracy

) termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia, 6) wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom, 7) rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego, 7a) wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym

Zadaniowy czas pracy

można stosować wobec pracowników młodocianych. Przy zadaniowym czasie pracy pracownik ma wpływ na rozkład swojego czasu pracy. Rozkład czasu pracy może być samodzielnie ustalony przez pracownika bądź wynikać z ogólnych wskazań pracodawcy, ale nie może zostać ściśle określony przez pracodawcę

Praca w McDonald's: jak ją dostać i ile można zarobić?

interesy. Z kolei Wojciech Szpila, który ma kilka restauracji w Bydgoszczy, mówił wyborczej.biz, że praca licencjobiorcy polega głównie na zarządzaniu ludźmi i dbaniu o to, żeby lokal był czysty, a obsługa miła i przeszkolona. - Tego nie można robić z centrali. My jesteśmy bliżej swoich pracowników niż

Młodzież zarobi na wakacje

mogą się wahać w granicach 1,8-2,2 tys. zł brutto. Wszystkie oferty pracy są na stronie www.wup.mazowsze.pl, a także w siedzibie WUP w Warszawie przy ul. Ciołka 10 a, pok. 310. Młodociany pracownik może pracować do 8 godz. na dobę. Pracodawca powinien podpisać z nim umowę o pracę z określeniem terminu

Przepisy dotyczące wakacyjnej pracy nieletnich

Możesz zatrudniać młodocianych (wg kodeksu pracy to osoby w wieku od 15 do 18 lat), ale tylko przy lekkich pracach sezonowych i dorywczych, czyli właśnie zrywaniu owoców czy warzyw. Przy innych pracach młodociany może być zatrudniony tylko w celu przygotowania go do zawodu. Masz prawo podpisać z

Zakres podmiotowy, przedmiotowy

obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej, systemy i rozkłady czasu pracy, terminy dodatkowych dni wolnych od pracy, porę nocną, termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia, wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom , rodzaje prac i wykaz

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział IIa - Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej

, 7) zatrudniania młodocianych, 8) zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, 9) wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. § 2. Do pracowników, o których mowa w art. 67-1, wykonujących wstępne prace montażowe lub instalacyjne poza budownictwem przez okres

Umowa o pracę na okres próbny

takowa umowa nie ma zastosowania w przypadku stosunku pracy na podstawie: spółdzielczej umowy o pracę, mianowania, naboru czy powołania. Ponadto według kodeksu pracy art. 194 nie wolno zawierać umów na okres próbny z pracownikami młodocianymi, w ramach umowy o pracę w z celu przygotowania zawodowego.

Płace w Wielkiej Brytanii w 2009 roku

wynagrodzenia były najwyższe, a tygodniowo zarabiali oni na poziomie 550,6 GBP. Natomiast zdecydowanie najniżej opłacani byli pracownicy młodociani. Osoby pomiędzy 16 a17 rokiem życia otrzymywały płace ponad 3 krotnie niższe niż osoby po 40-tce. Sytuacja ta wynika zarówno z braku doświadczenia zawodowego, jak i

Pracownik szyty na miarę

szkolenie teoretyczne... - Ustawy regulują wiele formalności, np. jak ma wyglądać umowa z młodocianym pracownikiem. Nasi firmowi prawnicy musieli zacząć specjalizować się w prawie oświatowym. Odwiedziliśmy też Volkswagena, który kształcił już mechatroników - pokazali, jak to u nich działa, ale i tak

Nie umawiaj się na słowo

rynku pracy, czego powinni oczekiwać od pracodawcy. - Chcemy zachęcić pracowników i pracodawców do podnoszenia wiedzy na temat praw i obowiązków w pracy, zasad zawierania umów, pracy tymczasowej i sezonowej, pracy młodocianych, zakazu dyskryminacji, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków

Młody, nie daj się wykiwać

przykrości spotykają najczęściej młodych pracowników? Zaniżone zarobki, czas pracy wydłużany do 12 godzin na dobę, bezprawne zatrudnianie młodocianych przy ciężkich pracach, bez przerw, tzw. praca na próbę, gdzie po trzech dniach zatrudniony zwalniany jest bez wynagrodzenia, znikający pracodawcy, czyli firmy

Dział trzynasty - Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (oznaczenie oraz tytuł rozdziału I skreślone).

rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych, 6) nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników - podlega karze grzywny. Art. 282. § 1. Kto, wbrew obowiązkowi: 1) nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia

Renesans specjalisty ds. bhp

do pracy na szkoleniu bhp. - Do tej pory zarówno szefowie, jak i pracownicy traktowali przymusowe szkolenia jako zło konieczne - mówi Przemysław Ł. Siemiątkowski, redaktor naczelny pism "BHP w firmie", "Specjalista ds. bhp" oraz "BHP w pytaniach i odpowiedziach"

Praca w wakacje. Jaką umowę podpisać?

Masz kilka możliwości pracy w wakacje. Możesz być zatrudniony jako pracownik sezonowy, tymczasowy (na podstawie umów z kodeksu pracy) lub świadczyć pracę na podstawie umowy cywilnej - zlecenie lub o dzieło. Wiele osób pracuje też "na czarno", bez żadnej umowy, ale robią to na własną

Moje piękne, przepracowane wakacje

zarobić na wyjazd nad morze ze znajomymi w sierpniu. Koledzy tak pracują, pomyślałem, że i ja spróbuję - przyznaje uczeń jednego z krakowskich liceów, dodając, że za godzinę pracy dostaje 9 zł. Najbardziej popularne wśród młodocianych pracowników zajęcia wakacyjne to roznoszenie ulotek i praca przy

Praca dla młodzieży: kiedy nastolatki mogą ruszyć do pracy?

na brak zajęcia nie mogą narzekać. Najczęściej pracodawcy zatrudniają ich do ogródków kawiarnianych, do pracy w sklepach, do roznoszenia ulotek, pomocy przy organizacji imprez kulturalnych i sportowych. Młodociany pracownik nie może pracować dłużej jak 6 godzin, nie może brać nadgodzin ani pracować w

Co nowego w prawie pracy?

przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Zmiany w przepisach są niezbędne, ponieważ obowiązujące w Polsce regulacje dotyczące rad pracowniczych są niezgodne z regulacjami obowiązującymi w Unii Europejskiej. ETS uznał za niezgodny z prawem fakt nie wliczania pracowników młodocianych do ogólnej liczby zatrudnionych. Na

Dział dziesiąty - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział VI - Profilaktyczna ochrona zdrowia

. 229. § 1. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają: 1) osoby przyjmowane do pracy, 2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Badaniom

Zupełnie nowy Kodeks Pracy

się wymuszać taką formę pracy. W nowym kodeksie samozatrudniający się pracownicy mają mieć podstawową ochronę - określony czas pracy, zagwarantowane bezpieczeństwo i higienę pracy, a kobiety w ciąży i młodociani mają być specjalnie chronieni. Autorzy opracowania zastrzegają, że najważniejsza nadal

Kodeks pracy

Rozdział I. Przepisy wstępne Art. 1. [Przedmiot regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Pojęcie pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Art. 3. [Pojęcie

Z kodeksem do Europy

, zatrudniania młodocianych, bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień związanych z rodzicielstwem, zatrudniania pracowników czasowych, zakazu dyskryminacji w zatrudnianiu. Zgodnie z przepisami zakazującymi dyskryminacji cudzoziemiec nie może być jednak ani lepiej, ani gorzej traktowany niż Polak na tym

Płaca minimalna na świecie

W krajach Unii Europejskiej zagwarantowana przez prawo płaca minimalna jest najwyższa w Luksemburgu i wynosi w przeliczeniu 8,59 dol. za godzinę. Jest to stawka dla pracowników wykwalifikowanych. Minimalna płaca dla pracownika niewykwalifikowanego lub poniżej 18. roku życia wynosi w przeliczeniu

Nieletnim programistom wstęp wzbroniony?

ceni się najbardziej takie cechy jak odpowiedzialność, sumienność, terminowość, samodzielność - a to również rozwija się z wiekiem. Statystycznie rzecz biorąc można się spodziewać, że z młodocianymi pracownikami może być więcej nieprzewidzianych problemów niż z ich starszymi kolegami (np. którzy już