protokół wypadku przy pracy

bsn

Mniej wypadków przy pracy. Niestety, nie ubywa śmiertelnych [PODSUMOWANIE ROKU]

Mniej wypadków przy pracy. Niestety, nie ubywa śmiertelnych [PODSUMOWANIE ROKU]

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego maleje liczba wszystkich wypadków przy pracy. Niestety przybywa śmiertelnych. W ramach poszczególnych sektorów gospodarki bezpieczeństwo wymaga sporej poprawy. Podobnie jest ze świadomością pracowników.

Pan samochodzik i fuszerka

Kierowcy od zawsze narzekali na mechaników np. że lubią wymieniać działające części, a nie wymieniać tych, które są zepsute. Mechanicy z kolei psioczą na klientów. Jak więc wyjechać z warsztatu i być zadowolonym?

Choroba zawodowa wejdzie do kodeksu pracy?

Sejmowa komisja Polityki Społecznej przyjęła projekt zmian w kodeksie pracy, wprowadzających do kodeksu pracy pojęcie choroby zawodowej i regulujące m.in. zasady zgłaszania chorób zawodowych.

Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy

Dane GUS-u są alarmujące. Z roku na rok wypadków przy pracy jest coraz więcej. W 2010 roku było ich ok. 80 tys. To 15 proc. więcej niż rok wcześniej! Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła w 2010 r. o prawie 40 proc. (96 osób zmarło w wyniku wypadku przy pracy). Najczęściej do wypadków dochodzi w

Etat, zlecenie, dzieło

trzecia pracowników? - Więcej niż im się wydaje. Z prawnego punktu widzenia spoczywa na nich odpowiedzialność za wszystkie czynności, jakie wykonują w trakcie pracy. Przykładowo, jeżeli budowlańcowi na umowie - zleceniu przydarzy się wypadek, w którym pokrzywdzona zostanie osoba trzecia, to jest to tylko

Dział dziesiąty: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział VII - Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmioty właściwe w tych sprawach. § 2. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zawierający dane dotyczące poszkodowanego

Nie bój się sądu pracy

, o odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jeśli w pracy jesteś ofiarą mobbingu. 2. Czy z pozwem muszę się spieszyć i do którego sądu pisać? Tak. Generalnie nasz 7 dni. Termin, w jakim należy go złożyć, zależy od charakteru sprawy. Na złożenie odwołania od wypowiedzenia

Agent jest bardziej doradcą niż sprzedawcą

Agent jest bardziej doradcą niż sprzedawcą

telefon w niedzielę późnym wieczorem, bo ktoś miał wypadek i trzeba mu powiedzieć krok po kroku, co powinien robić. Klienci dzwonią o każdej porze dnia i nocy? - Ostatnio odebrałam telefon o trzeciej rano, bo pan zapomniał wykupić zieloną kartę, czyli ubezpieczenie OC dla kierowców wyjeżdżających do

Polak po szkodzie

Polak po szkodzie

. Zatrudniający grają na zwłokę i po wypadku nie wzywają inspekcji pracy, która mogłaby sporządzić wymagane protokoły - tłumaczy prawnik Biura Dochodzenia Odszkodowań Campter. Po tym, jak zaakceptujesz wysokość rekompensaty, pozostaje jedynie czekać na pieniądze, które trafiają do poszkodowanych średnio w ciągu

Zatrudnię bodyguarda na Euro 2012

Zatrudnię bodyguarda na Euro 2012

być silnie zmotywowany do wykonywania tego zawodu. - To praca niezwykle wymagająca. Nie ma tu miejsca dla indywidualistów, ludzi niepunktualnych i niezdyscyplinowanych, bo zawsze trzeba być w stanie najwyższej gotowości na wypadek zagrożenia - mówi Bartosz Bryl z European Security Academy. - Nigdy nie

Regulamin Konkursu Perły HR

uhonorowanie osób i agencji zatrudnienia, wyróżniających się jakością i efektywnością realizowanych usług w zakresie rekrutacji, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej i outsourcingu, odpowiedzialnych za najważniejszy kapitał każdego przedsiębiorstwa - ludzi. 7. Nagrody w Konkursie przyznawane są za

Jak będąc na samozatrudnieniu wygrać etat

podejmując pracę, zobowiązujesz się do: określonej pracy, np. zostajesz kasjerką, księgową czy lekarzem; na rzecz konkretnej firmy, czyli pracodawcy; w umówionym miejscu, który pracodawca dokładnie określa, a więc wiesz, że musisz stawiać się do pracy w sklepie przy ul. Warszawskiej 8 lub siedzibie

Co zrobić, kiedy pracodawca nie płaci

Pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie swoim pracownikom co najmniej raz w miesiącu (inny wariant to np. tygodniówka - cztery razy w miesiącu) w stałym, z góry określonym terminie (zapisanym w regulaminie pracy). Jeśli dostajesz pensję co miesiąc, to - zgodnie z przepisami - nie później niż do

Co zrobić, kiedy pracodawca nie płaci

Za pomoc w przygotowaniu poradnika dziękujemy departamentowi prawnemu Głównego Inspektoratu Pracy oraz dr. Sebiastianowi Samolowi z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, wspólnikowi kancelarii adwokackiej Kryścio-Samol-Wawrzyniak w Poznaniu. Pracodawca powinien wypłacać wynagrodzenie swoim pracownikom co