renta

Aneta Zadroga

Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy

Z roku na rok rośnie liczba wypadków przy pracy. Co robić, jeśli ulegniesz takiemu wypadkowi? Sprawdź, na jakie świadczenia możesz liczyć i jak załatwić formalności.

Jak będą weryfikowane renty?

Weryfikacja może rozpocząć się kilka miesięcy wcześniej, niż zapowiadało Ministerstwo Pracy. Projekt ustawy dotyczącej weryfikacji rent rząd przyjął w końcu marca. Weryfikacja będzie trwała przez trzy lata - do końca 2007 roku - rentę utraci ok. 90 tys. z 2,2 mln polskich rencistów. Czy będą weryfikować wszystkie renty? Komu i kiedy mogą zabrać rentę? Po lekturze tego przewodnika wielu rencistów przestanie się bać.

Podwyżki emerytur i rent o 6,2 proc.

O 6,2 proc. zwaloryzowane zostaną emerytury i renty - informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Jak dostać rentę z szarej strefy

tys. zł. W lipcu 2002 r. zginął w wypadku samochodowym. Ponieważ jego oficjalne zarobki były niskie, ZUS wypłaca rodzinie jedynie 498 zł renty. Żona Krzysztofa W. wystąpiła do sądu, by PZU SA - ubezpieczyciel tira, którego kierowca spowodował wypadek - dodatkowo wypłacał jej rentę wyrównawczą w

Renty do weryfikacji!

Projekt ustawy dotyczącej weryfikacji rent rząd przyjął w zeszłym tygodniu. Przypomnijmy ogólne zasady weryfikacji: ( ZUS przejrzy renty przyznane na czas nieokreślony, sprawdzając, czy renciści nie mogą wrócić na rynek pracy. Renty czasowe nie będą weryfikowane (po prostu kiedyś dobiegną końca

Jak starać się o odszkodowanie lub rentę z powodu choroby zawodowej?

łatwiej udowodnić (a więc też uzyskać odszkodowanie i rentę). Potem do poradni medycyny pracy (badanie jest bezpłatne, ale musisz mieć skierowanie od lekarza). Poradnie są w każdym mieście wojewódzkim (przy Wojewódzkich Ośrodkach Medycyny Pracy). Tutaj sprawdzą, czy istnieje związek pomiędzy zachorowaniem

"GP": Niższa renta za odmowę pracy

zmniejszyłyby się koszty funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych. Spadłby także odsetek tzw. fikcyjnych orzeczeń, bo renta przestanie być tak opłacalnym źródłem dochodu. Eksperci zwracają uwagę na zagrożenia, jakie przyniesie wprowadzenie takiej zmiany. Konieczne byłyby systemowe zmiany w prawie

Choroba zawodowa i co dalej?

Choroba zawodowa i co dalej?

zachorujesz przez czynnik szkodliwy występujący w środowisku twojej pracy i przekraczający dopuszczalne normy, ale twojej choroby nie ma na liście, renty ani odszkodowania nie dostaniesz. Dokumentacja pracodawcy Zgodnie z Kodeksem pracy choroba zawodowa musi być spowodowana "działaniem czynników

Chory przez pracę

Chory przez pracę

wydaje decyzję o przyznaniu świadczeń z tytułu chorób zawodowych. Musimy jednak złożyć wniosek wraz z decyzją o stwierdzeniu choroby zawodowej we właściwym (ze względu na nasze miejsce zamieszkania) oddziale lub inspektoracie ZUS. Ale uwaga! To nie oznacza, że od razu dostaniemy rentę czy zasiłek

Jak obliczyć emeryturę?

Poseł Anna Bańkowska (Lewica) powiedziała "Gazecie", że do laski marszałkowskiej trafił projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rzecz dotyczy obliczania podstawy wymiaru świadczeń rentowych i emerytalnych. Wielu Polaków nie potrafi

Pół roku premier Kopacz: na rynku pracy stabilnie

Pani premier stabilnie utrzymuje kurs wyznaczony przez jej poprzednika. Co prawda, to za jej kadencji przyjęto przepisy dotyczące oskładkowania umów cywilnoprawnych (mają obowiązywać od 2016 r.) i pensji członków rad nadzorczych (obowiązują od początku 2015 r.), ale to jedna ze sztandarowych obietni

Sąd: Jechał do klienta, więc pracował

Przepisy mówią jasno - Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca rentę wypadkową i odszkodowanie tylko wtedy, jeżeli do wypadku dochodzi w pracy. Za skutki wypadku w drodze do pracy takie świadczenia się nie należą. Tyle że w przypadku tysięcy przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje małe firmy i sami

Ile można dorobić na emeryturze?

Jesteś emerytem lub rencistą? Otrzymujesz świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, rentę rodzinną lub socjalną, zasiłek z pomocy społecznej albo dla bezrobotnych? Dorabiasz? Chcesz dorobić? To sprawdź, jak dorabiać bezpiecznie. Wyjaśniamy, kto i kiedy może dorabiać bezkarnie, kiedy mogą zmniejszyć

Rząd zajmuje się oskładkowaniem umów zlecenia

Rząd zajmuje się oskładkowaniem umów zlecenia

Dziś pracodawcy mogą opłacać składki na ZUS - m.in. emerytalną, rentową i wypadkową - jedynie od jednej wybranej umowy zlecenia. Od pozostałych nie muszą płacić już nic. To prowadzi do sytuacji, w których składki odprowadzane są od umów opiewających na niskie sumy, np. 200 zł. O tym, że nie jest to

Brakuje pieniędzy na emerytury

Wybierz OFE dla siebie w naszym Centrum Finansowym ZUS przygotował właśnie najnowszą prognozę sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego wypłaca świadczenia dla ponad 7 mln osób. To, że wpłacane przez Polaków składki nie pokryją wydatków na emerytury i renty, było do

Rencista płaci składkę dwa razy

Zamieszanie spowodowała przyjęta przez Sejm 1 lipca ub.r nowelizacja Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych. Miała uporządkować system ubezpieczeń, określiła m.in. dokładnie sposób orzekania o niezdolności do pracy oraz

Jest praca dla ministra

pracy. To jedna z najgorszych średnich w Europie. Musimy stworzyć warunki dla dostępu do edukacji dla tych osób, ale nie tylko dla tych, którzy stracili pracę, ale i dla tych osób, które są w zawodach dużego ryzyka utraty pracy, by mogli się przekwalifikować. Fikcyjne renty i wcześniejsze emerytury do

Listonosz ma dość, więc strajkuje

Listonosz ma dość, więc strajkuje

. Niektórzy sami sobie organizują sobie takie "skrzynki". Zostawiają część przesyłek w sklepie, w którym pracuje żona, czy u zaprzyjaźnionej pani w kiosku. Na własne ryzyko, bo jeśli te przesyłki zginą, będą mieli kłopoty w sądzie. Końcówki rent i emerytur? Piękna przeszłość W lutym Kantorczyk

Czy zakazać emerytom dorabiania?

(www.mpips.gov.pl). Do projektu ustawy jednak daleko. - To tezy do dyskusji, próba uporządkowania złożonego problemu. Proszę tego nie traktować jako deklaracji woli ani propozycji resortu - zastrzega wiceminister pracy Krzysztof Pater. Jak się dorabia Do emerytury lub renty dorabia ok. 1,1 mln osób: 300 tys

Proces ofiary syndromu klasy ekonomicznej

stołecznego sądu okręgowego (tu firma ma siedzibę). Zażądał 150 tys. zł zadośćuczynienia i 822 zł 60 groszy dożywotniej renty. Ma prawnika z urzędu. LOT nie czuje się winny. - Stan wiedzy, doświadczenie i procesy na świecie są przeciw temu. Początkowo pasażerowie wygrywali, ale teraz przegrywają. Nie można z

Nie będzie dużych cięć w resorcie pracy

wszystkich resortów w rządzie (...). Będą takie bardziej techniczne oszczędności - powiedział w audycji minister. Goszcząc w studiu Polsat News dodawał: - Nie będzie żadnych cięć związanych ze świadczeniami społecznymi, z emeryturami, rentami, ze świadczeniami dla osób bezrobotnych, ze wsparciem osób

Dział trzeci - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia. Rozdział IIIa - Odprawa rentowa lub emerytalna

Art. 92-1. § 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. §

Więcej ozusowanych wynagrodzeń

Więcej ozusowanych wynagrodzeń

np. pobierają emeryturę lub rentę. Podstawą wymiaru składki jest przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Płatnikiem składek jest natomiast podmiot, w którym działa rada nadzorcza. W pracach nad nowelizacją minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz

Włochy: Lekarz stracił pamięć, ale nauczył się wszystkiego od nowa i wrócił do pracy

rodziny i kolegów z pracy oraz terapii psychologicznej zdołał wygrać z biurokracją i przepisami, na mocy których usiłowano wysłać go bezpowrotnie na rentę inwalidzką. Pierdante Piccioni powrócił do pracy na swoje dawne stanowisko w szpitalu. Blisko dwa lata po wypadku ordynator pogotowia postanowił

Bezrobotny zarejestrowany

lat,nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, nie pobiera świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego;nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o

Związki chcą wzrostu płacy minimalnej. O 7 proc. w 2015 r.

niż 9 proc. wzrostu wynagrodzeń w budżetówce i nie mniejszego niż 5,6 proc. wzrostu płac w gospodarce narodowej. Domagają się również, aby wzrost emerytur i rent w 2015 wynosił nie mniej niż średnioroczny wzrost inflacji w 2014 roku plus połowa realnego wzrostu wynagrodzeń za pracę w 2014 r. Minimalne

Lekcja 39: Realizacja celów w firmie

Pour prospérer, toute entreprise doit non seulement établir ses objectifs, mais aussi développer un systeme cohérent qui lui permettra a évaluer leur réalisation. Cela fait, les résultats d'une telle évaluation doivent etre transmis a ceux qui

Mniej wypadków przy pracy

Działająca przy Sejmie Rada chce sprawdzić w jakich warunkach pracują obecnie Polacy. W czwartek 3 listopada zebrała informacje od ZUS, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Okazuje się, że zmalała liczba wypłacanych przez ZUS rent z tytułu chorób zawodowych i

Krócej do emerytury, więcej pracy dla młodych?

- Propozycja prezydenta zakładająca 40 lat opłacania składek, bez okresu pobierania renty czy czasu studiów, będzie dodatkowym kryterium, obok wieku (67 lat), uprawniającym do przejścia na emeryturę - mówiła kilka dni temu o planowanych zmianach Irena Wóycicka, minister w Kancelarii Prezydenta

Lekcja 37: Jak być dobrym przywódcą?

cohérent. Expliquez a votre équipe la façon dont vous aimeriez qu'ils agissent, et, si possible, mettez a leur disposition un ensemble d'instructions écrites. Récompensez les réussites et réprimandez les défaillances dues a des vices des employ

Został niesłusznie zwolniony z Kancelarii Prezydenta RP. Nie stać go na proces przeciw pracodawcy

wynosi kodeksowe odszkodowanie za zwolnienie - mówi Piotr Sekuła. - Do pracy w pałacu prezydenckim nie wracam. Mam fach w ręku i poradzę sobie na rynku pracy. Do listopada tego roku mam też czasową rentę z powodu problemów z kręgosłupem - dodaje. Pierwsza sprawa sądowa Stolarz przepracował w Kancelarii

Kłopoty z ciążą i choroby układu oddechowego to główne powody zwolnień lekarskich

choroby wykonują swoją pracę. Współautorka raportu dr n. med. Agnieszka Motyl wskazywała, że sprawa kosztów choroby jest bardzo złożona, ponieważ obok kosztów medycznych są to także koszty rent, zasiłków chorobowych, ale też koszty utraconych przychodów. Jak mówiła, na koszty choroby wpływają absencja lub

"Solidarność" skarży rząd do MOP. Chodzi o wiek emerytalny

przeciętna długość życia, ale jednocześnie skraca się długość życia w dobrym zdrowiu. Potwierdzają to oficjalne dane statystyczne. Tak więc uchwalając ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Polska nie spełnia przesłanki dopuszczalności ustalenia wieku

Choroby zawodowe: chory dostanie więcej

wiele trudniejsze. Od kilku miesięcy mam uporczywy katar. Myślę, że to dlatego, że pracuję w miejscu, gdzie jest dużo pyłu. Widziałam, że alergiczny nieżyt nosa znajduje się na liście chorób zawodowych. Czy wystarczy, że pójdę do lekarza i potem mogę się starać o rentę? Sprawa jest dużo bardziej

Wielka Brytania podnosi płacę minimalną

ponosi pracownik w związku z wykonywanym zawodem. Nie wlicza się też płatności na poczet rent i emerytur, odpraw czy napiwków. Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę! Podziel się z nami opinią o tym artykule

Gdy rencista (emeryt) dorabia

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.; ostatnia zmiana: Dz. U. z 2001 r., Nr 27, poz. 298) Większość rencistów i emerytów nie może osiągać dodatkowych przychodów bez negatywnych

Młodzi Wielkopolanie chcą być rolnikami

Krzysztof Tomalak jest najstarszy z trójki rodzeństwa. Jego rodzice mają ok. 20 ha ziemi w miejscowości Krzywosądów w Wielkopolsce. Teraz Krzysiek uczy się w ostatniej klasie Technikum Rolniczego. Po szkole chce zostać na gospodarstwie. - Mam nadzieję, że dzięki rentom strukturalnym z UE prędzej

Świadczenia socjalne w krajach UE

Polsce procent funduszy przeznaczanych na osoby bezrobotne jest podobny do notowanego w Rumunii, Wielkiej Brytanii, Słowenii czy w Bułgarii. Udział pieniędzy przeznaczanych na bezrobotnych w całej Unii Europejskiej oscyluje w granicach 5%. Wciąż największe sumy "zjadają" emerytury i renty

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy

. Przypomniał, że rocznie ok. 500 osób w wyniku wypadku zostaje zmuszona do poruszania się na wózku inwalidzkim. Podkreślił, że renta inwalidzka wypłacana miesięcznie przez 10 lat przez państwo to koszt dla budżetu 96 tys. zł, pracująca osoba niepełnosprawna w tym samym czasie może wypracować 408 tys. zł

[11.04.2013] Osoby niepełnosprawne z szansą na 40 tys. zł dotacji na własną firmę

rentę socjalną. W ciągu pierwszego roku funkcjonowania firmy każdy uczestnik będzie mógł korzystać ze wsparcia doradcy biznesowego (średnio 20 godzin). - Zależy nam, aby projekt zapoczątkował pozytywne zmiany w sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych, by stał się kuźnią talentów biznesowych. Szukamy

Wiek emerytalny: dłuższa praca to tylko wstęp

, wypłacane renty będą znacznie wyższe niż emerytury - twierdzą pracodawcy. A to oznacza, że bardziej będzie się opłacało mieć kontuzję i jej nie leczyć, a potem przejść na rentę, niż pracować do emerytury. Wojciechowski podkreśla też, że bardzo potrzebna jest likwidacja czteroletniego okresu ochronnego przed

Trwają prace nad projektem ustawy o oskładkowania umów zleceń

zyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych, wyższe będą ich emerytury czy renty. Janusz Śniadek (PiS) ocenił, że "góra urodziła mysz", czyli ministerstwo pracy przygotowało projekt, który rozwiązuje problemy tylko niewielkiej grupy osób zatrudnionych na umowy "śmieciowe". Jednocześnie

Oskładkowanie zleceń: rząd na "tak"

nie ulegnie poprawie, bo składka ma charakter świadczenia zwrotnego i państwo będzie musiało oddać tyle, ile teraz pobiera w postaci rent i emerytur. A z uwagi na przemiany demograficzne - przekonuje Żukowska - za kilkadziesiąt lat zdolność państwa do wywiązywania się z tych zobowiązań będzie dużo

Zmiany: na lepsze?

nadzorczych ma zagwarantować w skali roku dodatkowe 650 mln zł w kasie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Taka metoda szukania pieniędzy na obecne renty i emerytury została już skrytykowana przez niektórych ekspertów. Wioletta Żukowska z organizacji Pracodawcy RP uważa, że to rozwiązanie doraźne. - W dłuższej

Misja - podreperować domowy budżet

. Najłatwiej z tej grupy wydostać się młodym z dużych miast, którzy nie mają na utrzymaniu rodziny. Najtrudniej - osobom utrzymującym się z niezarobkowych źródeł (emerytury, renty, alimenty, stypendia) i żyjącym w rodzinach niepełnych. Wyjście z trudnej sytuacji utrudnia też bezrobocie przynajmniej jednego

Wyrwać się z bezrobocia

firmy stracił zajęcie. Czas spędzony w kolejowych warsztatach okupił jednak niemałą liczbą kontuzji. Miał wyrwaną z barku lewą rękę, źle widzi, bo spawał bez odpowiednich okularów, do tego wypada mu dysk - to skutek dźwigania sporych ciężarów. Została mu po tym tylko skromna renta. Jest tokarzem, ofert

"GP": Milion Polaków niepotrzebnie płaci składki

pracujących emerytów ze służb mundurowych. Ponieważ nabyli oni prawo do pełnej emerytury, nie skorzystają z wpłacanych do ZUS składek na emeryturę i rentę. A chodzi tu aż o 29,52 proc. pensji. Kolejna poszkodowana grupa - wylicza dziennik - to osoby, które opłacają do NFZ więcej niż jedną składkę zdrowotną

Jaki zawód, taka choroba - poradnik o chorobach zawodowych

za zawodowe. Dokumentacja ułatwi ci udowodnienie, że masz chorobę zawodową (a więc też ułatwi ci uzyskanie odszkodowania i renty). * Potem do poradni medycyny pracy. Kiedy do niej iść? Podpowie ci lekarz (i da skierowanie). Poradnie są w każdym mieście wojewódzkim. Tutaj sprawdzą, czy twoja choroba

Różne oblicza pracoholizmu

żona nie musi pracować. Kobieta od lat choruje na reumatoidalne zapalenie stawów, ale orzecznicy ZUS konsekwentnie odmawiają przyznania renty. Czasami po głowie chodzi jej myśl, żeby przestać brać leki. Może wtedy choroba wyniszczy jej organizm zgodnie z wytycznymi z tabelki i przyznają jej świadczenie

Przykłady false friends czyli wyrazów, które przypominają polskie słowa, a oznaczają co innego

, współczucie' raport report receipt 'paragon' recepta prescription rent 'czynsz' renta

Dział trzeci - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia. Rozdział IV - Odprawa pośmiertna

uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. § 5. Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. § 6. Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek

Co słychać u pracujących Niemców

Niemcy najczęściej przechodzą na wcześniejszą emeryturę lub rentę z powodu problemów psychicznych - wynika z analiz czasopisma branży ubezpieczeniowej "Map-Report". W 2002 r. aż jedna trzecia badanych była niezdolna do pracy z powodu złego stanu psychicznego. Pozostali mieli kłopoty z

Kłopotliwe słowa, które oznaczają co innego niż pozornie się wydaje

, współczucie' raport report receipt 'paragon' recepta prescription rent 'czynsz' renta

Jak z emerytami jest u sąsiadów

świadczenia. To, ile mogą dorobić osoby, które dostają emeryturę w niepełnym wymiarze, zależy i od wymiaru świadczenia, i od ostatniej pensji. Także renciści (niezdolność lub ograniczona zdolność do pracy, wdowy) mogą dorabiać, przestrzegając skomplikowanych zasad. Np. przy rencie zdrowotnej w wysokości 1/3

Hostessa seniorka? Czemu nie!

. Kilka razy została "pracownikiem miesiąca" i chociaż to taka wewnętrzna zabawa w firmie, bardzo ją to motywuje. Zna niemiecki i rosyjski, całe zawodowe życie przepracowała w hotelarstwie, teraz jest na rencie i dorabia jako recepcjonistka. - To przyjemna praca, cały czas mam kontakt z ludźmi

Status bezrobotnego

60 lat, lub mężczyzna, który ukończył 65 lat (nie są bezrobotnymi ponieważ osiągnęli wiek emerytalny). Bezrobotnym nie jest osoba uprawniona m.in. do renty lub emerytury, renty socjalnej, zasiłku stałego czy świadczenia pielęgnacyjnego. Ustawa wymienia jeszcze kilka przypadków, w których danej osobie

Praca w ZUS: jak się tam dostać i ile można zarobić

pracujących Polaków pobiera składki (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), i - korzystając ze zgromadzonego kapitału - wypłaca mi. in. emerytury tym rodakom, którzy już "zeszli" z rynku pracy oraz renty. Do tego ZUS realizuje także umowy i porozumienia międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń

Niepoliczalne "śmieciówki"

1,4 mln osób. Nigdzie nie pracują na etacie i nie pobierają emerytury lub renty. Wyżej licytuje Ministerstwo Finansów. 4 mln to liczba osób, które na koniec 2013 r. wykazały w zeznaniach podatkowych (PIT) dochody z tytułu umowy-zlecenia lub o dzieło. Niestety, nie wiadomo, dla kogo takie umowy są

Wypadek w pracy. Co robić?

- zazwyczaj od 10 do nawet 25 proc. w najtrudniejszych sprawach. Pracownikom, którzy po wypadku zostali uznani za niezdolnych do pracy, przysługuje prawo do renty, czyli comiesięcznego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez ZUS. Aby ją otrzymać, wymagane są: udokumentowanie, że niezdolność do pracy

The rise of the new nomadics

coffee-shop nomads or the new Bedouins. The movement started in San Francisco's coffee houses during the dotcom gold rush of the late 1990s. The pay-as-you-go office rent? A coffee every couple of hours. "By the time I'd finished writing my book, the Starbucks staff were calling me Little Miss

Nowy ubogi - czyli Nikt [LIST]

dotycząca narządu ruchu, to już koniec. Jeżeli bezrobotny posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, może starać się o rentę. Gdy jednak jest niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym, renta staje się nierealna, podobnie jak praca fizyczna (czasami jedyna oferowana). Bezrobotny 50 plus i w

Doktorat albo życie

- Proszę pani, doktorant to nie zawód! - oznajmił agent ubezpieczeniowy doktorowi historii (doktorat z wyróżnieniami). Doktorowi psychologii pani w NFZ wypomniała, że doktorant nie zarabia, więc emerytura mu się w zasadzie nie należy, a renta to już prawie jak wyłudzenie. Doktorant wydziału

Zakład, że na emerytach da się zarobić?

dla nich wiadomości. Zajmujące się wychowaniem dzieci matki po śmierci męża (który jako jedyny w rodzinie pracował i odkładał składki) będą dostawały tzw. rentę rodzinną. Ale zakłady emerytalne, chociaż przejmą oszczędności zmarłego męża, nie wyłożą na rentę dla żony ani złotówki. Zapłaci za nią

Jak sobie radzą po latach absolwenci etnologii? Odpowiedzi internautów [WASZE LISTY]

dokonać odpowiedniego wyboru., ale nie chcę niczego żałować. Staram się rozwijać w różnych dziedzinach. Jak sobie radzę? Póki co mam się nieźle. Bo zniżki studenckie, bo renta po rodzicach dopóki studiuję, bo sobie dorabiam na recepcji, czasem kogoś uczeszę do ślubu czy umaluję na jakaś imprezę. Ale w

Kogo nie można zwolnić

, czyli przesunąć pracownika na inne stanowisko. W przypadku obniżenia pensji będzie musiał jednak przez sześć miesięcy płacić dodatek wyrównawczy. Inaczej sprawa wygląda, jeśli pracownik w wieku przedemerytalnym nabył prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, bo np. uległ poważnemu wypadkowi przy

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

pracowników służby więziennej), *z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (emerytury rolników). Osoby pobierające emerytury z trzech wymienionych ministerstw reprezentują jedną z uprzywilejowanych grup zawodowych - służby mundurowe. Liczba osób, pobierających emerytury i renty z trzech wymienionych

Pracownicy ZUS grożą strajkiem, mogą być problemy

powiedział na antenie TVN24.pl, że jest przygotowany na każdą ewentualność. Zapewnił, że emeryci i renciści są zabezpieczeni i mogą być spokojni, że dostaną pieniądze na czas. - Nawet w przypadku strajku naszym beneficjentom nie grozi to, że w lutym nie dostaną swoich emerytur i rent. - zapewnił Rypiński

Jak walczyć z bezrobociem?

obniżeniu pozapłacowych kosztów pracy, zamrożeniu płacy minimalnej, wzmocnieniu kontroli nad poszukiwaniem pracy przez bezrobotnych i upowszechnieniu pracy na niepełny etat obniżyła bezrobocie z blisko 15 do 5 proc. W latach 90. Holendrzy dodatkowo ograniczyli możliwości przechodzenia na renty i wczesne

TK: Poprawcie emerytury, równe prawa dla obu płci

art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pozwala on każdej Polce niezależnie od wykonywanego zawodu przejść na wcześniejszą emeryturę po ukończeniu 55 lat i 30 latach pracy. Mężczyźni takiego prawa nie mają. Poza niektórymi wyjątkami (praca w tzw. szczególnych

Nowy system świadczeń rodzinnych

ucząca się (jeśli oczywiście spełnia kryterium wieku i kryterium dochodowe). Jak liczyć dochód do zasiłku? Musisz wykazać wszystkie dochody (ale bez świadczeń z pomocy społecznej!). Czyli np. wynagrodzenie za pracę, z działalności gospodarczej, emerytury i renty, zasiłki chorobowe, stypendia

Zarabianie przez Allegro: stanowisko: Bomber-01

Bomber-01 to jego nick. Naprawdę nazywa się Mateusz Lenort. Zaczął handlować, ponieważ jego rodzice popadli w kłopoty finansowe. Jego tata był na rencie, a mama nie pracowała. W domu nie przelewało się, a jego - wchodzącego w dorosłe życie chłopaka - potrzeby rosły. Pomysł na handel internetowy

Budżet: Lepper chce 900 mln zł. dla rolników

przyszłorocznym budżecie muszą znaleźć się odpowiednie środki na służbę zdrowia, naukę, waloryzację rent i emerytur oraz rolnictwo. Wicepremier ponownie zapowiedział, że jeśli budżet nie będzie spełniał tych warunków, Samoobrona go nie poprze. Andrzej Lepper podkreślił, że w budżecie musi się znaleźć, między

Naciąganie na L4

jest z tytułu wypadku w pracy, z i w drodze do pracy, oraz dla kobiet w ciąży. Długotrwałe zwolnienie oznacza rentę? Na zwolnieniu można być maksymalnie 182 dni. Potem trzeba przejść na rentę. Zawsze? Niekoniecznie, jeśli potrafi się wykorzystać przepisy, sprzyjające okoliczności i wie się, jak działa

Nauka to szansa na dobrą pracę i dobrą przyszłość

zawodzie chciałabym być też instruktorem w klubie fitness i prowadzić zajęcia sportowe. Nie mogę jednak tego robić, dopóki nie skończę odpowiedniego kursu. A to kosztuje. Do niedawna utrzymywałam się wyłącznie z renty po ojcu i z tego, co zarobiłam na promocjach. Nie były to wielkie pieniądze, ale na

Ile zarabiają księża? Zarobki, emerytury i podatki duchownych

może warto przyjrzeć się rozwiązaniom, które u naszych sąsiadów funkcjonują od lat. We Włoszech zarządzaniem składkami społecznymi od księży Kościoła katolickiego oraz duchownych innych wyznań i wypłatą emerytur, a także rent, zajmuje się specjalny Fundusz Kościelny (Fondo clero), który działa w ramach

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej; - urlopu wychowawczego; - pobierania rent i zasiłków, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne

Świadectwo pracy

, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty, danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.Informacje zamieszczane wyłącznie na prośbę pracownikaŚwiadectwo pracy jest to dokument, który ma na celu ujawnienie charakterystycznych cech zatrudnienia

Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka - przez trzy lata. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne - do sześciu lat. Ten dodatek nie przysługuje osobom pobierającym rentę, emeryturę bądź rentę socjalną. Ważne! Przed urlopem wychowawczym trzeba być zatrudnionym przez co najmniej pół roku. W czasie urlopu

Informator "Gazety" o nowych świadczeniach przedemerytalnych

zakładzie co najmniej pół roku i mają staż uprawniający do emerytury (35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn), ale nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego (65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat dla kobiet). Osoby, które stracą prawo do renty w wyniku planowanej przez rząd w przyszłym roku weryfikacji

Świadczenie przedemerytalne

dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla

Rozmowa z panią Stefanią Z., pracującą emerytką z Rzeszowa

rencistkę i dziewięcioletnią wnuczkę. Wprawdzie córka ma rentę socjalną (408 zł), a na dziecko dostaje 250 zł alimentów, ale bez mojej pensji nie dałybyśmy sobie rady. Ile Pani zarabia? - 800 zł, formalnie na pół etatu. Faktycznie jednak pracuję jak na całym etacie, bo moja instytucja jest mała, nie stać

Co powinno być zmienione w obowiązujących przepisach?

obligatoryjnej, jednomiesięcznej odprawie pieniężnej dla pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę - zapis ten utrudniania zatrudnianie fachowców w wieku przedemerytalnym; obowiązek tworzenia służby BHP (obecnie nakładany na przedsiębiorstwa dziesięcio- i więcej osobowe) obowiązywałby jedynie firmy

Expressing anger in the workplace

be a useful communication tool. If you don't express your anger they won't know - she says - What's not OK is losing your temper. How to get cross well? So how can you get cross well? - Phone and email are not the best way to do it - says Donna Miller, a director at Enterprise Rent-a-Car - because

Statystyka może zabić

. Arkadiusza M. na podłodze obok biurka w pokoju 601 komendy policji w śródmieściu Warszawy. W sekcji kryminalnej kierował referatem zajmującym się ściganiem włamywaczy. Z sukcesami. Lekarz stwierdził u 32-latka zawał. Komenda Stołeczna pomogła w pogrzebie, przyznała rentę. Ale kilka miesięcy później

FAQ: eksperci odpowiadają na Wasze pytania

poinformować, że musi Pani wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne (tak nazywa się świadczenie, które można otrzymać, gdy chorujemy ponad 182 dni i skończy się nam prawo do zasiłku chorobowego, a nasz stan rokuje poprawę zdrowia i możliwość powrotu do pracy, czyli nie będziemy musieli iść na rentę). Lekarz

Bezrobocie wciąż spada

dobrowolnie, a niewiele ponad półtora tysiąca uzyskało prawo do renty lub emerytury. Profil polskiego bezrobotnego Większość bezrobotnych to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. Na czterech bezrobotnych pracę utraciło lub zrezygnowało z niej trzech. Według danych GUS obecnie zwolnienia planuje ponad stu

Amerykańska lekcja: jak się dowiedziałem, że moje niewinne dowcipy to molestowanie

właśnie cieszy mnie, że powstaje partia kobiet. Bo u nas jest strasznie mało społecznej wrażliwości na sprawy kobiet. Mówi się tylko o aborcji i daje kwiaty na ósmego marca, a nie zauważa się ich złej sytuacji na rynku pracy, niższych rent i emerytur. Gdyby nie Ameryka , to byłbym szowinistą, kompletnie

Dłuższa praca bez pośpiechu

Rozmowa z Władysławem Kosiniak-Kamyszem, ministrem pracy i polityki społecznej Katarzyna Pawłowska-Salińska: Narzucił Pan sobie ostre tempo: miesiąc urzędowania i dwie ustawy skończone: o składkach rentowych i o waloryzacji rent i emerytur. Ta o wydłużeniu wieku emerytalnego też już gotowa

Positive contribution of migrants

, those from eastern Europe earn noticeably less. Housing East Midlands and Scotland have reported an emerging homeless problem among migrant Poles, with many living in poor quality housing due to unscrupulous landlords. There were reports of pressure on affordable private housing and rent levels in half

Czy górnicy będą musieli odpracować wszystkie dni L-4?

świadczeń, bo weszła w życie ustawa o rewaloryzacji rent i emerytur. Wyodrębniono okresy składkowe i nieskładkowe, a każdy z zakładów pracy, w tym kopalnie, został zobowiązany do prowadzenia tzw. kart zasiłkowych. W nich odnotowuje się wszystkie dni L-4, więc łatwo obliczyć, kto kiedy i ile chorował. Dla

Wyższa pensja, ale tylko z ulgą na dzieci

mld zł pochłonie z tego waloryzacja rent i emerytur). Współkoalicjanci PiS - Samoobrona i LPR - woleliby jednak wydać te pieniądze na podwyższenie płacy minimalnej i najniższych emerytur lub na ulgi podatkowe dla rodzin wielodzietnych. - Pragnę państwa uspokoić, że redukcja składki rentowej nie

Niepełnosprawny pracuje

"osoby poszukujące pracy", jeśli nabyły prawo do renty (emerytury). Oprócz dowodu osobistego i odcinka renty za ostatni miesiąc należy przedstawić jeden z dokumentów: - orzeczenie wydane przez KIZ, także z wpisem "żadna praca" (wydane przed 1 września 1997 r.), - orzeczenie lekarza

Obniżyć koszty pracy, ale jak?

, ograniczając renty inwalidzkie, które dla wielu osób są sposobem na ucieczkę przed bezrobociem. Polska ma jeden z najwyższych wskaźników rencistów w Europie i często renty dostają osoby, które mogłyby pracować. Trzeba jednak dodać, że w ostatnim czasie nastąpiła tutaj istotna poprawa i system świadczeń

Ile ci się należy za dziecko

niepełnosprawności, która powstała przed ukończeniem przez tę osobę 21. roku życia, osobie, która ukończyła 75 lat. Uwaga! Nie należy się osobie, która pobiera już dodatek pielęgnacyjny do renty lub emerytury (z ZUS - 153,19 zł). Ważne! Nie jest uzależniony od dochodów rodziny. Mogą się więc o niego starać nawet

Kiedy praca psuje zdrowie

do utraty zdrowia. Gdy ktoś straci zdrowie w pracy, może się starać o odszkodowanie lub rentę. Niezależnie od tego, czy wina leży po jego stronie, czy pracodawcy. Warunki? Schorzenie musi się znaleźć na liście, a choroba zostać potwierdzona przez lekarza. Zmiany na liście Lista chorób zawodowych jest

Ewa Milewicz: dlaczego robimy Polską Listę Płac?

, to na dodatek zapominamy o całkiem sporych dochodach. Kiedyś pewna pani opowiadała jak źle zarabia w prywatnej firmie krawieckiej i jak jej nie stać nawet na lepsze jedzenie. Po chwili okazało się, że dostaje także tysiąc złotych renty. -Dlaczego Pani o tym nie mówi? - Bo to nie pracodawca mi płaci

Haczyki z notatnika prawnika

pracownikowi. Wysłanie świadectwa np. tylko do ZUS narusza art. 97 par. 1 kodeksu pracy, nawet jeśli pracownik ubiega się np. o rentę inwalidzką i pracodawca sądzi, że przesłanie świadectwa bezpośrednio do ZUS będzie korzystne dla pracownika (wyrok Sądu Najwyższego z 14.11.1996. I PKN 15/96, OSNAP 1997/11/194

Uwierzyły w siebie i znalazły pracę

. Dwóch nastoletnich synów i córeczkę wychowuje samotnie. Cztery lata temu straciła ostatnią pracę. Wcześniej była bibliotekarką, korektorką, agentką ubezpieczeniową. Ewa dwie córki utrzymywała z renty po mężu. I z dorywczych prac, najczęściej ze sprzątania mieszkań. - Gdy spada na ciebie bezrobocie, to

Nie jestem śmieciem

chorobową, więc mogę iść na zwolnienie. Najgorsze są umowy o dzieło. Tak pracującej osobie nie opłaca się żadnych składek: * zdrowotnej, więc nie może korzystać ze służby zdrowia; * emerytalnej -nic jej się nie odkłada na emeryturę; * rentowej, czyli w razie choroby nie ma prawa do renty; * chorobowej, a