rzeczoznawca

Deregulacja nabiera rozpędu: kolejna transza w Sejmie

W środę odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie kolejnego projektu ustawy deregulacyjnej. Ma ona ułatwić dostęp do 91 zawodów. Wszystkie kluby poselskie poparły dalsze prace nad ustawą. Teraz zajmie się nim komisja nadzwyczajna ds. związanych z ograniczaniem biurokracji.

Okiem pracodawcy: Jones Lang LaSalle

Chcecie wiedzieć, czego u kandydatów do pracy szukają firmy? Zapytaliśmy o to osoby bezpośrednio odpowiedzialne za rekrutację. Poniżej publikujemy odpowiedzi.

Dział dziesiąty - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział III - Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

uprawnionych rzeczoznawców, zgodnie z odrębnymi przepisami. § 2. Obiekt budowlany, w którym znajdują się pomieszczenia pracy, powinien spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. § 3. Przebudowa obiektu budowlanego, w którym znajdują się pomieszczenia pracy

Zasady rekrutacji

rekrutacji na stanowiska sprzedażowe (związane z pracą w terenie i aktywnym pozyskiwaniem Klientów). W przypadku zainteresowania taką ofertą, w finalnym etapie rekrutacji kandydaci są również zapraszani na jeden dzień pracy z naszym rzeczoznawcą technicznym w terenie. Dzięki temu dowiadują się, na czym

Poznaj nasz system rekrutacyjny

na stanowiska sprzedażowe (związane z pracą w terenie i aktywnym pozyskiwaniem Klientów). W przypadku zainteresowania taką ofertą, w finalnym etapie rekrutacji kandydaci są również zapraszani na jeden dzień pracy z naszym rzeczoznawcą technicznym w terenie. Dzięki temu dowiadują się, na czym polega

Zawodowo cofamy się do średniowiecza

. Przepisy nie weszły w życie tylko dzięki temu, że nie zaakceptował ich Senat. Teraz ograniczeń w dostępie do zawodu domagają się pośrednicy nieruchomości, rzeczoznawcy oraz zarządcy nieruchomości. Dziś i tak potrzebna jest im licencja, ale chcą więcej - żeby pośrednik, zarządca czy rzeczoznawca miał takie

Spada liczba wyłudzeń odszkodowań

powstających przy współudziale rzeczoznawców, lekarzy czy nawet przez policję, którzy najczęściej wystawiają nieprawdziwe świadectwa i opinie. - Coraz doskonalszą i bardziej wyrafinowaną działalność prowadzą zorganizowane grupy przestępcze - twierdzą przedstawiciele PIU. Według prezesa PIU Jerzego Wysockiego

Dyplom po dyplomie

Dyplom po dyplomie

4 tys. zł. Pół roku temu ukończyła studia, kontynuuje staż zawodowy, by zdobyć licencję. - Rzeczoznawstwo bardzo mi pomaga w pracy w banku. Ale gdy tylko uzyskam licencję rzeczoznawcy majątkowego, rozpocznę własną działalność - zapowiada. O studiach podyplomowych myśli także Kamila Kurowska z

Kobieto! Zrób studia i zostań inżynierem

, albo kilkanaście propozycji pracy. Po studiach humanistycznych, dobrze jest, kiedy trafi się jedna - przekonuje Dominika Chełminiak. Podobnie myśli Zofia Brzozowska, absolwentka UTP. - Pracowałam jako konstruktor, teraz zmieniam pracę i będę rzeczoznawcą. Jestem bardzo zadowolona. Na razie nie mam

Fachowiec z dwoma dyplomami

jednego z warszawskich banków. Gdy zaczynała pracę w banku, zauważyła, że na stołecznym rynku jest duże zapotrzebowanie na specjalistów ds. wyceny nieruchomości. Dlatego zdecydowała się na podyplomowe studia. Po studiach odbyła staż, a po uzyskaniu licencji rzeczoznawcy majątkowego założyła własną

Łatwiej na studia podyplomowe

Łatwiej na studia podyplomowe

zdecydowała się na podyplomowe studia w tym zakresie. Zarobione pieniądze w dużej części przeznaczała na opłaty. Każdy z dwóch semestrów kosztował ją po 4 tys. zł. Teraz kontynuuje staż zawodowy, by zdobyć licencję rzeczoznawcy majątkowego. Potem rozpocznie własną działalność. 4 tys. zł za każdy semestr

Podyplomowe dla wszystkich

Podyplomowe dla wszystkich

platformie Internetu, systemy kryptograficzne dla ochrony transakcji elektronicznych w internecie itd.; wycena i gospodarka nieruchomościami - to propozycja Uniwersytetu Śląskiego. Studia przygotowują do wszystkich zawodów przewidzianych przez ustawę o gospodarce nieruchomościami: rzeczoznawcy majątkowego

Dział trzynasty - Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (oznaczenie oraz tytuł rozdziału I skreślone).

rzeczoznawców, 3) wbrew obowiązkowi wyposaża stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności, 4) wbrew obowiązkowi dostarcza pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności, 5) wbrew obowiązkowi

Land Development Director/ Real Estate Director - dyrektor ds. nieruchomości

. nieruchomości w firmie, referent ds. nieruchomości, ewentualnie jako specjalista ds. sprzedaży i marketingu/ specjalista ds. obsługi klienta. Kolejna pozycja to stanowisko rzeczoznawcy majątkowego, starszego negocjatora (zwłaszcza w wyspecjalizowanych międzynarodowych agencjach nieruchomości), kierownika ds

Jak znaleźć pracę w Irlandii

Irlandii poszukiwani są i będą przede wszystkim przedstawiciele sektora budowlanego, czyli architekci, inżynierowie, rzeczoznawcy i urbaniści, ale także rzemieślnicy: murarze, tynkarze, stolarze, zbrojeniowcy itp. Prócz tego braków doświadcza też irlandzki sektor finansowy, inżynieryjny, służba zdrowia

Informacja Rządu o sytuacji kobiet w Polsce

1. Prawa kobiet w aspekcie powszechnych praw człowieka Rząd Polski uznaje prawa kobiet za niezbywalną część katalogu praw człowieka, a ich przestrzeganie stanowi - zdaniem Rady Ministrów - nie tylko o jakości budowanej demokracji, ale o samej istocie systemu politycznego, w którym wartości takie jak

Rzeczoznawca

Rzeczoznawca

Rzeczoznawca to zawód związany z szacowaniem nieruchomości. Aby móc uprawiać zawód rzeczoznawcy majątkowego, należy uzyskać odpowiednie uprawnienia. Rzeczoznawcy znajdują zatrudnienie w firmach zajmujących się szacowaniem nieruchomości, ale niejednokrotnie decydują się też na zakładanie własnej działalności gospodarczej.

Dostęp do zawodu jest ograniczony. Według przepisów, uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego może otrzymać tylko osoba posiadająca tytuł magistra. Niezbędne jest też ukończenie studiów podyplomowych przygotowujących do wyceny nieruchomości. Konieczne jest odbycie praktyki i zdanie egzaminu. Ten ostatni składa się z części pisemnej oraz ustnej. Osoba starająca się o nadanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego musi też posiadać zaświadczenie o niekaralności.

Ścieżka zawodowa i zarobki. Rzeczoznawca majątkowy zajmuje się określaniem wartości rynkowej czy katastralnej nieruchomości, a także wartości jej odtworzenia. Może znaleźć zatrudnienie także w banku, który oferuje swoim klientom kredyty hipoteczne. Wiedza rzeczoznawcy jest tutaj bardzo przydatna. Bardzo często rzeczoznawca otwiera własną działalność. Jej prowadzenie bez stosowanych uprawnień podlega karze grzywny oraz pozbawienia wolności.