rzeczoznawca samochodowy

sprawdź też:

rzeczoznawca

agataki, PAP

Od 10 sierpnia łatwiejszy dostęp do kolejnych zawodów. Jakich?

Od 10 sierpnia łatwiejszy dostęp do kolejnych zawodów. Jakich?

Kolejna transza deregulacji. Łatwiejszy dostęp do zawodu uzyskają m.in. architekci, inżynierowie budownictwa, urbaniści, doradcy podatkowi i księgowi.

Deregulacja nabiera rozpędu: kolejna transza w Sejmie

W środę odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie kolejnego projektu ustawy deregulacyjnej. Ma ona ułatwić dostęp do 91 zawodów. Wszystkie kluby poselskie poparły dalsze prace nad ustawą. Teraz zajmie się nim komisja nadzwyczajna ds. związanych z ograniczaniem biurokracji.

Makler bez licencji?

Ustawa otwierająca 49 zawodów miała być w Sejmie w kwietniu. Będzie może za miesiąc, dwa. Resort sprawiedliwości mówi o kolejnych 200 zawodach. Będą protesty?

Lista 91 zawodów, do których rząd zamierza ułatwić dostęp

Lista 91 zawodów, do których rząd zamierza ułatwić dostęp

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 37) usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych; 38) doradca podatkowy; 39) rzeczoznawca samochodowy; 40) diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów; 41) urbanista; 42) pilot

Listy czytelników: tak napędza się bezrobocie

Listy czytelników: tak napędza się bezrobocie

znaczeniu. Wprowadzono już obowiązek posiadania licencji dla m.in.: prowadzących księgi rachunkowe, zajmujących się pośrednictwem w nieruchomościach, zarządzaniem tymi nieruchomościami; certyfikatów przez rzeczoznawców samochodowych; świadectw kwalifikacyjnych przez kierowców; świadectw kompetencji przez

Zawodowo cofamy się do średniowiecza

, Samoobrony i LPR ustawę, która nakładała na rzemieślników obowiązek zdania egzaminu potwierdzającego ich kwalifikacje. Chodziło o 1,5 mln fryzjerów, szewców, krawców, właścicieli warsztatów samochodowych, blacharzy, lakierników, malarzy pokojowych, rzeźników, piekarzy, cukierników, kafelkarzy, dekarzy itp

Spada liczba wyłudzeń odszkodowań

graniczy z cudem. Rzadziej dochodzi do wyłudzeń w przypadku ubezpieczeń na życie. Kto dopuszcza się przestępstw? Są to głównie klienci, ale również pracownicy i współpracownicy zakładów ubezpieczeń (w tym warsztaty samochodowe). Zdarzają się również trudne do ujawnienia przypadki fingowania szkód

Jak znaleźć pracę w Irlandii

Irlandii poszukiwani są i będą przede wszystkim przedstawiciele sektora budowlanego, czyli architekci, inżynierowie, rzeczoznawcy i urbaniści, ale także rzemieślnicy: murarze, tynkarze, stolarze, zbrojeniowcy itp. Prócz tego braków doświadcza też irlandzki sektor finansowy, inżynieryjny, służba zdrowia