sąd pracy

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska

Kancelaria Prezydenta RP niesłusznie zwolniła stolarza. Mimo wyroku sądu, nie chce go przyjąć ponownie do pracy

Kancelaria Prezydenta RP niesłusznie zwolniła stolarza. Mimo wyroku sądu, nie chce go przyjąć ponownie do pracy

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP nie przyjęło do pracy na to samo stanowisko zwolnionego stolarza, mimo prawomocnego wyroku sądu. Pracownik znów walczy o swoje prawa

Nie bój się sądu pracy

Wyrzucili cię z pracy, nie zapłacili pensji, jesteś ofiarą mobbingu i chcesz walczyć o swoje racje. W głowie kłębi ci się szereg pytań, a ty nie wiesz, jak wystąpić do sądu pracy. Pomożemy ci.

Organista kontra proboszcz - rozstrzygnie sąd pracy

Do bezprecedensowego sporu pracownika z szefem doszło na Podkarpaciu. Organista zarzuca proboszczowi, że ten zatrudniał go na czarno, i to przez pięć lat. Sprawę opisuje serwis nowiny24.pl

Duński Sąd Pracy ukarał polską firmę budowlaną

, którego sekcja budowlana skierowała sprawę do sądu pracy. W wyniku rozprawy Ampol został obarczony obowiązkiem wypłacenia swoim byłym polskim pracownikom równowartości ponad 1,36 mln zł jako rekompensaty za zaniżone płace. Ponadto firma ma zapłacić karę równowartości ponad 126 tys. zł na konto 3F. W

Ławnik o pracy w sądzie

Paweł Nosowski: - Czy zdarzyło się, że wchodzi Pani na salę sądową, a oskarżoną okazuje się osoba, którą Pani zna, np. sąsiad? Halina Gniadek: - Nie, choć zdarza się, że z widzenia znam świadków. Aby uniknąć takich spotkań, zostałam ławnikiem w sądzie w Warszawie, a nie w Pruszkowie, gdzie mieszkam

Urzędnik wygrał proces w sądzie pracy z ministerstwem

wydziale komunikacji społecznej zatrudniono trzy nowe osoby. - Zajmują się tym samym, a nie mają lepszych kwalifikacji ode mnie. Jeden nowy pracownik jest nawet studentem - denerwuje się Żak. Trzy dni po otrzymaniu wypowiedzenia odwołał się do sądu pracy. Swoich interesów postanowił bronić sam

Dział dwunasty - Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Rozdział III - Sądy pracy

Art. 262. § 1. Spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają: 1) sądy pracy - stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych oraz 2) sądy pracy i ubezpieczeń społecznych - stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów wojewódzkich, zwane sądami pracy. §

Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego: nie działalność a etat

Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego: nie działalność a etat

Przedsiębiorcy współpracujący z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą muszą być ostrożni. Jeśli sąd stwierdzi, że stosunek łączący obie strony spełnia cechy stosunku pracy, przedsiębiorca będzie zobowiązany zapłacić wstecz wszystkie składki ZUS od momentu, w którym zawarto pozorną umowę o

Z sądu pracy. Proces o zaległe wynagrodzenie

zaległej pensji, gdy rozstawała się ze swoją firmą. Okazało się, że Gromada nie ma zamiaru zapłacić, bo wyjazd do Augsburga traktowano jak urlop bezpłatny. W 1995 roku pani K. zdecydowała się wnieść sprawę do sądu pracy. Proces trwa już siedem lat. Od OST Gromada była pracownica domaga się 16 tys. zł (3

Nie tylko pracodawca jest winny, gdy wręcza wypowiedzenie

Nie tylko pracodawca jest winny, gdy wręcza wypowiedzenie

W takiej sytuacji - dodał sąd - nie można uznać, że winny wypowiedzeniu umowy o pracę jest tylko pracodawca. Wyrok dotyczył jednego z wydawnictw, w którym po ponad dziewięciu latach pracy szef wręczył redaktorce propozycję zmiany warunków pracy za porozumieniem stron. Zaproponował jej nowe

Dla Gazety komentuje Teresa Romer, sędzia Izby Pracy Sądu Najwyższego w stanie spoczynku:

Przez lata mojego orzekania w sądach pracy, jeśli nie było dokumentów, ustalaliśmy godziny nadliczbowe na podstawie zeznań świadków. Przy dobrej woli sądów to da się zrobić w ten sposób. Jest tylko jeden problem: od czasu pierwszego wyroku w sprawie pani Łopackiej [sąd orzekł, że skoro pracodawca

Urzędniczka z urzędu miasta skazana za mobbing

Urzędniczka z urzędu miasta skazana za mobbing

Urzędniczka Anna W. została skazana na pół roku ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne, po 20 godz. miesięcznie. Ma też zapłacić pięciu osobom po 500 zł nawiązki, zaś dwóm kolejnym odpowiednio: 1,5 tys. zł oraz 8 tys. zł. Sąd orzekł też roczny zakaz

SN o umowach o pracę zawieranych na podstawie ustawy antykryzysowej

SN o umowach o pracę zawieranych na podstawie ustawy antykryzysowej

Ustawa z lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców - zwana potocznie ustawą antykryzysową - pozwalała na zawieranie kilku umów o pracę na czas określony. Obecnie większość jej przepisów już nie obowiązuje, ale przed sądami nadal toczą się spory

Na stażu musisz zostać do końca. Za wszelką cenę

Na stażu musisz zostać do końca. Za wszelką cenę

pracy, na tym samym stanowisku i mają takie same obowiązki, to ich czas pracy powinien być taki sam. Ale wojewoda świętokrzyski nie poddał się tak łatwo i zaskarżył ten wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego. A ten w piątek uchylił wyrok kieleckiego WSA (sygn. I OSK 135/13). W uzasadnieniu sędzia

Został niesłusznie zwolniony z Kancelarii Prezydenta RP. Nie stać go na proces przeciw pracodawcy

Został niesłusznie zwolniony z Kancelarii Prezydenta RP. Nie stać go na proces przeciw pracodawcy

współpracowaliśmy od lat. Ale kierownik uznał, że zrobiłem manko. Sekuła został zwolniony. Trzy lata temu Piotr Sekuła wytoczył powództwo przeciwko Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP o bezprawne zwolnienie. - Wyrok zapadł pod koniec maja 2014 r. Sąd nakazał przywrócenie mnie do pracy na dotychczasowych

PO i PSL przeciwne zwiększeniu uprawnień inspektora pracy

PO i PSL przeciwne zwiększeniu uprawnień inspektora pracy

sędziowie orzekający w zakresie prawa pracy oraz Główny Inspektor Pracy. - PIP powołana jest tylko do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, nie może zaś wkraczać w zakres kompetencji zastrzeżonych przez ustawodawcę dla sądów powszechnych, sądów pracy - posłanka przytoczyła opinię

Paragraf Matysiakowej

Paragraf Matysiakowej

właśnie zawiesił jej emeryturę), czy policjantem przywróconym do pracy przez sąd (nie została ponownie zatrudniona). 9 marca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ma rozpatrywać jej skargę na KG Policji, że nie chce - mimo wyroku sądu - przywrócić jej do służby. Historia jest zagmatwana jak urzędowe

Pracownik wysłany za granicę musi być wcześniej ubezpieczony w polskim ZUS

Pracownik wysłany za granicę musi być wcześniej ubezpieczony w polskim ZUS

Skargę do SN złożyła spółka z Wrocławia, która chciała, by ZUS wydał jej zaświadczenie potwierdzające, że pracownik, którego wysłała w 2009 r. na kilka miesięcy do pracy we Francji, jest objęty ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w Polsce. Dzięki zaświadczeniu spółka mogłaby opłacać za niego składki

Mediacja przed sądem pomaga

oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Zdaniem organizatorów początkiem każdego konfliktu jest łamanie prawa pracy. - Tylko w tym roku do Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie wpłynęło 2 tys. skarg na pracodawców - powiedziała Elżbieta Lipińska z warszawskiej OIP. - Inspektorzy rozpoczęli w województwie

Statystyka może zabić

Statystyka może zabić

To przełomowy wyrok, kilka dni temu dostaliśmy jego uzasadnienie. - Sąd eleganckimi słowami napiętnował dwa straszne zjawiska: nacisk na statystykę i niegodne traktowanie podwładnych - mówi mec. Mikołaj Pietrzak, pełnomocnik wdowy. Śmierć przy biurku Rano 14 sierpnia 2007 r. koledzy znaleźli asp

Studencki sposób na zarobek?

Studencki sposób na zarobek?

władze Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, które podejrzewały, że za pośrednictwem ogłoszenia ktoś sprzedaje prace magisterskie i licencjackie. Prokuratura zajęła się sprawą, jednak okazało się, że student nie stanie przed sądem, bo jak wytłumaczył- zbierał jedynie materiały do

Godność pracownika pod ochroną

Psychotesty - sprawdź, czy łatwo poddajesz się stresowi Wyrok przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku zapadł w sylwestra. - Zadośćuczynienie zasądzono z tytułu krzywdy za stałe uporczywe powierzanie ciężkiej pracy fizycznej z naruszeniem przepisów bhp. Najważniejsze, że sąd uznał, że warunkiem koniecznym

Sąd: Jechał do klienta, więc pracował

są w pracy także w sytuacji, gdy nie siedzą przy biurku, ale się przemieszczają - podkreśla mec. Bartosz Kowalak z kancelarii Kacprzak & Kowalak. Przypadkiem informatyka zajęły się poznańskie sądy: okręgowy - przyznaniem renty wypadkowej, rejonowy - jednorazowym odszkodowaniem. Ten drugi szybko uznał

W Peru można pić w pracy

, że zwolnienie go z pracy było reakcją przesadną, gdyż mimo że był pod wpływem alkoholu, nikogo nie obraził ani nie zranił. Decyzja sądu w Limie wydana 14 stycznia br. została skrytykowana przez rząd i określona jako niebezpieczny precedens. Minister pracy, Jorge Villasante określił wyrok jako zły

Pracodawcy pod kontrolą

Wysokość kar nakładanych na pracodawców wzrosła w ubiegłym roku o 40 proc. Państwowa Inspekcja Pracy zgłasza też więcej spraw do prokuratury. Zeszłoroczny wynik to 20 tys. mandatów na łączną kwotę 24 mln zł. O 5,5 mln więcej niż rok wcześniej. Ponadto, PIP coraz częściej przeprowadza powtórne

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Kiedy sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika przywrócenia do pracy? Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. Za niecelowe lub niemożliwe należy uznać

Wystawiał fałszywe zaświadczenia pracownikom. Co za to grozi?

do pracy i potwierdzających przeprowadzenie odpowiedniego badania. Przedstawione specjaliście zarzuty dotyczą okresu od maja 2005 r. do kwietnia 2012 r. - Dowody wskazują, iż lekarz w zamian za łapówki od 20 do 200 zł wydawał zaświadczenia o zdolności do pracy bez przeprowadzenia stosownych badań

Wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę

wypowiedział się także Sąd Najwyższy, który w uchwale z 13.12.1990 r. (III PZP 22/90, OSNCP z 1991 r., Z. 5-6, poz. 64) stwierdził, że odprawa pieniężna, przewidziana w ustawie o zwolnieniach grupowych, przysługuje pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ustawie niezależnie od

Inspekcja pracy będzie skuteczniejsza?

zakładu bez specjalnego zezwolenia. W praktyce oznacza to, że zanim zdąży uzyskać specjalne pozwolenie pracodawca, który np. zatrudnia pracowników na czarno, zdąży z nimi podpisać umowy. 24 godzinne sądy. Posłowie chcieliby także wprowadzić takie usprawnienia do postępowania przed sądem pracy, aby

Na zlecenie. Umowa stoi?

tego zmuszone przez pracodawcę? - To prawda, że można się zastanawiać, czy umowy cywilnoprawne nie są zawierane pod przymusem. Dlatego każda sytuacja powinna być zbadana przez sąd pracy - mówi starszy inspektor Agnieszka Dercz. Ale kluczowy jest w tej sprawie wyrok Sądu Najwyższego z 2003 roku: "

Pracownicy supermakretów walczą o swoje prawa

9 miesięcy pracy nie zapłacono mi za 1200 przepracowanych nadgodzin - opowiada. - Na moim biurku leży 15 kompletów dokumentów złożonych przez byłych pracowników Biedronek - mówi Michał Rościszewski z bydgoskiej Kancelarii Radców Prawnych Chojnacki i Wspólnicy. - Do 10 stycznia złożę do Sądu Pracy

Za złamanie zakazu konkurencji zwolnisz pracownika

Takie orzeczenie jest bezprecedensowe. Dotychczas sądy zasądzały w tego typu przypadkach wyłącznie odszkodowanie na rzecz byłych pracodawców. Nie rozwiązywały natomiast umów o pracę zawartych przez pracowników z konkurencyjnymi firmami - czytamy w DGP. Siedlecki sąd w imieniu pracownika rozwiązał

SN: lekarzom należy się wolne, a nie pieniądze

Wojciech Gromkowski ze Szpitala im. Śniadeckiego w Białymstoku, którego sprawę rozpatrywało wczoraj siedmiu sędziów SN. Dr Gromkowski zażądał 30 tys. zł wyrównania, bo za jego pracę na dyżurach nie zapłacono jak za godziny nadliczbowe. Sąd rejonowy w I instancji uznał to roszczenie za niezasadne, ale

Nieodebranie z poczty wypowiedzenie uznaje się za doręczone

pracownika nie ma w pracy a także, kiedy nie odbiera wysyłanej do niego korespondencji zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy. W tej kwestii swoje stanowisko wyraził Sąd Najwyższy. Wyrok Sądu Najwyższego Dyrektorka Szkoły Podstawowej powiadamia nauczycielkę o rozwiązaniu współpracy

Chiny: Pracownicy skazani po protestach

otrzymało następujący sygnał: kiedy pracownicy bronią swoich praw i stają się choć trochę radykalni, mogą zostać ukarani - wyjaśniał specjalizujący się w prawie pracy Duan Yi, reprezentujący jednego ze strażników. Z kolei hongkońska organizacja pozarządowa broniąca praw człowieka wyjaśnia, że względnie

Matury sprawdzi księgowy

Proces jest precedensowy. Polonistka Renata Jarosz domaga się 27 zł za każdą z 91 godzin przepracowanych przy maturze, czyli blisko 2,5 tys. zł. Podobne pozwy złożyły inne nauczycielki z Krakowa. W sumie jest ich ponad 20. W lipcu sąd zażądał szczegółowych wyliczeń pracy nauczycielki. W środę

W pracy lubiany, po pracy ścigany

Hard Core City to jest do tego samego portu co my. Z tym samym towarem co my. Tyle, że ich towar jest połowę tańszy. I że według jego danych będą w porcie trzy dni przed nami. Ofiary w wieku od 20 do 35 lat zeznały, że były tak zszokowane napaściami, iż skorzystały z lekarskiego zwolnienia z pracy na

Samozatrudniony jest pracownikiem

Polmos kazał mu założyć działalność gospodarczą. W październiku 2004 r. Dobrzański i wielu innych w kraju przedstawicieli handlowych producenta alkoholu straciło pracę. Mieszkaniec Rzeszowa skierował pozew do sądu pracy przeciwko Polmosowi. Domagał się ponad 30 tys. zł odszkodowania i uznania go za

Dwóch Polaków skazanych za oszustwa wobec rodaków

wykwaterowani z pubu przez osobników uzbrojonych w kije baseballowe i znaleźli się na ulicy bez środków do życia. Ponieważ sprawa dotyczyła sprowadzania ludzi do W. Brytanii pod pozorem legalnej pracy, dochodzenie prowadziła agencja ochrony granic UKBA. Jej regionalny dyrektor Jeremy Oppenheim powiedział sądowi

Oskarżeni nadkierownicy Biedronek

dowody, że kierownicy podżegali szefów sklepów do fałszowania czasu ewidencji pracy. W efekcie na oficjalnych listach obecności pracowników wpisywano sześć lub osiem godzin, choć w rzeczywistości ludzie pracowali nawet dwa razy dłużej. Akt oskarżenia trafił już do Sądu Rejonowego w Białymstoku. Proces

Za te pieniądze nie protokołuję

800 zł brutto - tyle może dostać na rękę świeżo upieczony pracownik administracyjny sądu w Warszawie. Chętni do pracy są jednak szybko z niej rezygnują, kiedy okazuje się, że wbrew obiegowej opinii praca protokolanta to nie tylko bezmyślne siedzenie na rozprawie i wpisywanie do akt tego, co

W Polsce w pracy dzieci ma tylko kobieta

przez kobietę pracodawca, drugi raz kobiety nie zatrudni, a wydłużanie urlopu macierzyńskiego tylko utrudni kobietom zdobycie pracy. Szczególne wymagania - mężczyzna Czy pomysł prezesa Kaczyńskiego coś na problemy kobiet pomoże? A która z nas będzie miała czas i pieniądze, by biegać po sądach? Chyba że

Proces gangu wyzyskującego pracowników

Polak miał być członkiem gangu, którego działalność, według prokuratora Jonathana Kirka, polegała na ściąganiu pracowników z Polski i innych nowych państw unijnych i zmuszaniu ich do niewolniczej pracy oraz praniu pieniędzy za pośrednictwem kilku firm. Akt oskarżenia zarzuca G., mieszkającemu w

Raport o prywatnym pośrednictwie pracy

oczywiście nie sposób zdobyć. Oszuści przed sądem Policjanci rozpoczęli naloty na te firmy. Przez ponad rok śródmiejska prokuratura prowadziła śledztwo, dwa tygodnie temu akt oskarżenia trafił do sądu. Oskarżono sześć osób, właścicieli i równocześnie pracowników agencji pośredniczących w znalezieniu pracy

Sprawa Biedronki: ''pozew stu'' trafił do sądu

Lech Obara. - Uważam, że zatrudnieni w tej firmie zostali pozbawieni ludzkiej godności. Naruszano ich prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, na co mamy bezsprzeczne dowody - pracownicy nie mieli robionych badań lekarskich, a kasjerzy-sprzedawcy pracowali w praktyce jako tragarze. Dlatego

Kiedy warto iść do sądu i jak to zrobić, aby odzyskać pieniądze

, dokumenty świadczące o wysokości naszego wynagrodzenia, pokwitowania od pracodawcy. Przygotujmy dowody potwierdzające, że nie otrzymywaliśmy pensji, np. wyciągi z konta. Znajdźmy także świadków, którzy podobnie jak my nie otrzymują wynagrodzenia. Jak kończą się podobne sprawy przed sądem pracy? W znakomitej

Krakowski sąd: mężczyzn nie wolno dyskryminować

To pierwszy taki wyrok w Polsce. - Uprzywilejowanie kobiety przy dostępie do zatrudnienia jest krzywdzące dla mężczyzny znajdującego się w takiej samej sytuacji - nie miał wątpliwości sąd. Jego zdaniem Beata P. złamała nie tylko zapisy kodeksu pracy, ale też Konstytucji RP i prawa wspólnotowego

Powództwo o zapłatę wynagrodzenia

Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę określa art. 85 kodeksu pracy. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Jest ono wypłacane z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10

Biedronka będzie apelować

Ponad miesiąc temu Sąd Pracy w Elblągu przyznał rację Bożenie Łopackiej, która domagała się 35 tys. zł za 2,6 tys. godzin nadliczbowych. Była to pierwsza wygrana przed polskim sądem sprawa przeciwko portugalskiej spółce Jeronimo Martins - właścicielowi sieci Biedronka. Do tej pory pani Bożena nie

Skrócenie okresu wypowiedzenia - art. 36[1] kp

Odpowiedź eksperta Co do zasady okres wypowiedzenia zalicza się do okresu pracy pracownika, a w związku z tym przysługują mu wszelkie świadczenia związane ze świadczeniem pracy. W związku z tym za okres wypowiedzenia przysługuje pracownikowi prawo do urlopu wypoczynkowego (proporcjonalnego

Biedronka nie chce uznać racji byłych pracowników

za pośrednictwem olsztyńskiej kancelarii przesłali do sądów pracy w Elblągu, Olsztynie, Ostródzie, Warszawie oraz Poznaniu w sumie 9 pozwów. Jedna z byłych pracownic domaga się od właściciela Biedronek 130 tysięcy złotych m.in. za straty moralne i zadośćuczynienie za utratę zdrowia, bo w jej opinii

Czy za pracę przy maturze nauczycielom należą się ekstra pieniądze

obowiązki nauczycieli nie wykraczają poza 40-godzinny tydzień pracy zapisany w Karcie nauczyciela. Innego zdania są sami nauczyciele. Uważają, że egzaminowanie maturzystów to ogromna praca intelektualna, którą należy docenić. Jeden z pierwszych pozwów trafił już do sądu w Krakowie, nauczycielka żąda ponad

Proces o utratę pracy wskutek mobbingu

Precedensowy proces toczy się przed białostockim sądem pracy. W środę sąd przesłuchał informacyjnie powódkę oraz kilkoro pierwszych świadków. - Jeżeli sąd uzna, że podana przez pracodawcę przyczyna wypowiedzenia (brak kwalifikacji) nie jest prawdziwa - i my się tylko do tego odnosimy - powódce

Przedszkolne nauczycielki walczą o 2,5 tys. zł

się jednak z tą opinią i w kilku polskich miastach złożyły pozwy sądowe. Kwestia przedszkolnego dodatku trafiła już do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który za każdym razem przyznawał im rację. Wyroki te nie dotyczyły jednak kieleckich nauczycielek. O sprawie pisaliśmy w październiku br. Po naszej

Sędzia o pracy ławników

Aneta Borowiec: Jak jest rola ławnika w sądzie? Włodzimierz Czechowicz, wiceprezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi nadzorujący wydział pracy i ubezpieczeń społecznych: Są tacy, którzy uważają, że instytucja ławnika to zaszłość ze starych czasów i obecnie nie jest potrzebna, ale ustawodawca

Z Sądu Najwyższego

; uznał Sąd Pracy w Kędzierzynie Koźlu, gdzie rozegrała się ta historia. Ustalił, że strony łączył stosunek pracy. Sprawa dotarła do Sądu Najwyższego. Uwadze sądów nie uszła np. dominująca pozycja właściciela stacji wobec Anety D. Kobieta była młoda, bezrobotna, nie mogła stawiać warunków. Zgodziła się

Prawa matek pracujących na umowę zlecenie lub tzw. samozatrudnieniu

bez przerwy, wykonywał te same obowiązki co inne osoby w firmie, ale zatrudnione na umowę o pracę, otrzymywał to samo wynagrodzenie, to ma dużą szansę na wygranie procesu. Sąd przy ustalaniu istnienia umowy o pracę nie kieruje się tym jaką umowę podpisał pracownik z pracodawcą, ale jakie były

Kobiety w ciąży kontra ZUS

Przed poznańskim sądem okręgowym toczy się blisko 500 procesów z powództwa kobiet. M.in. 31-letniej Natalii, którą ZUS zostawił bez środków do życia w czasie patologii ciąży. Jako zdrowa ciężarna zatrudniła się do specjalistycznych tłumaczeń. Kiedy pojawiły się komplikacje, lekarz nakazał pięć

Akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który oszukał ponad 8 tys. osób

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Bogusława Marcinkowska poinformowała w środę, że oskarżony mężczyzna od 2002 roku zamieszczał w mediach ogłoszenia o możliwości podjęcia pracy chałupniczej przy składaniu długopisów czy biżuterii. Zainteresowane osoby były najpierw obligowane do

Ile zarabia się w sądach?

Pan Krzysztof ma 37 lat. Jest sędzią w jednym z warszawskich sądów rejonowych, orzeka w sprawach gospodarczych. Czyli np. rozstrzyga spory między firmami. Swoją pracę lubi. Ceni w niej niezależność, swobodę i stabilność. To, co mu przeszkadza, to przede wszystkim nadmiar pracy. - Warszawskie sądy

Nie wiesz, jakie masz prawa w pracy? Zadzwoń do nas!

krótsze okresy wypowiedzenia, niż ich koledzy na etacie. Nie mogą też dochodzić swoich spraw przed sądem pracy. Mimo tego jednak pracownicy nie skarżą się często na takie łamanie prawa. Dlaczego? Bo boją się, że nie dostaną pracy w ogóle, ale też nie znają swoich praw. Nie wiedzą, kiedy należy im się etat

Protokolant

zatrudniani są przede wszystkim w sądach, gdzie protokołują przebieg rozpraw sądowych. W innych instytucjach państwowych czy firmach prywatnych funkcję protokolanta pełni najczęściej doraźnie wyznaczony do tego pracownik - zazwyczaj urzędnik, sekretarka lub asystentka. Najczęściej więc miejscem pracy

Sędzia

Kto może zostać sędzią? Praca sędziego polega na orzekaniu w sprawach należących do sądów i trybunałów w oparciu o zasady niezawisłości i bezstronności. Zwyczajowo sędzią nazywa się też arbitra czuwającego podczas zawodów sportowych nad przestrzeganiem zasad przez zawodników

Rynek pracy według PIP

wyeliminowaniem patologii z rynku pracy? Roman Giedrojć: - Wymierne efekty ich pracy mówią co innego. Co roku dzięki nim kilkanaście tysięcy osób pracujących na czarno i na umowie cywilnoprawnej w warunkach właściwych dla stosunku pracy dostaje etaty. O tym decydują sądy. - Zgadza się, jednak zakładane w nich

Zwolniony za czat z narzeczoną

życiem prywatnym. Niezasadne byłoby więc powoływanie się na tajemnicę korespondencji. Pracodawca ma przecież dostęp do służbowych maili, a ich kontrola nie jest łamaniem tajemnicy korespondencji tylko nadzorowaniem pracy. Co więcej, trybunał bronił decyzji rumuńskiego sądu, który uznał, że transkrypcję

Pracowity kwartał PiS-u na rynku pracy

tym firmy będą musiały prowadzić ewidencję czasu pracy "śmieciówkowców" i samozatrudnionych. Jeśli tego nie zrobią, zapłacą karę - od 1 do 30 tys. zł (tę najwyższą może orzec tylko sąd). Firmy będą też musiały płacić pracownikom mającym mniej niż rok doświadczenia przynajmniej "

Ratunku! Szef zaprosił mnie do znajomych na Facebooku

lat może się okazać, że staną się gwoździem do trumny naszej kariery. Dotyczy to nie tylko zdjęć, ale również filmów czy wypowiedzi. - Korzystajmy z serwisów społecznościowych wyłącznie po godzinach pracy, w przeciwnym razie aż prosimy się o zwolnienie. I żaden sąd nie stanie po naszej stronie.

Dyrektor przez 10 lat pobierał pensję, choć nie pracował

charakter mojej pracy jest poufny - powiedział urzędnik. Sprawa Carlesa Recio może w najbliższych dniach trafić do sądu. Prawnicy przypominają, że przed rokiem w podobnej sprawie skazano byłego urzędnika ratusza w Kadyksie. Mężczyzna odpowiedzialny za kontrolę robót budowlanych przez sześć lat nie pracował

Groźny mobbing w pracy

jego firmie do zachowań mobbingowych nie dochodziło. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi nakłada na niego Kodeks pracy. Jeśli poinformowanie przełożonych nie pomoże albo to właściciel firmy jest mobberem, ofiara mobbingu powinna zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy albo iść od razu do sądu pracy

PIP podsumowuje 3 ostatnie lata: więcej śmieciówek, coraz trudniej z nimi walczyć

tzw. wolną wolę stron i uznawali, że umowa cywilnoprawna zawarta jest za obopólną zgodą pracodawcy i zleceniobiorcy. Ale, jak przekonują urzędnicy PIP, optyka sądów się zmienia. - Obecnie w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy zdecydowanie przeważają rozstrzygnięcia ustalające jego istnienie

Umowa o pracę nie chroni przed łamaniem prawa

W piątek Sejm wysłuchał informacji Hickiewicz o działalności PIP w 2013 r. Inspektorzy pracy przeprowadzili w tym czasie 89,8 tys. kontroli u ponad 69 tys. pracodawców i innych podmiotów, w których pracowało 4 mln osób. Ponad połowę skontrolowanych firm stanowiły mikroprzedsiębiorstwa

Najczęstsze pytania o problemy w pracy

Inspekcji Pracy. Inspektor pracy w wyniku kontroli może stwierdzić zasadność skargi i ma prawo skierować do pracodawcy wystąpienie z wnioskiem o zawarcie umowy o pracę w miejsce zlecenia. Co więcej, może wystąpić do sądu pracy z pozwem o ustalenie istnienia stosunku pracy. Z takim pozwem do sądu może

Wpis na Facebooku za cenę kariery

zaufania do pracownika - ocenia jeszcze inny mecenas. Ale zaraz wyjaśnia, że "w ten zawód wpisane jest komentowanie bieżących wydarzeń. Trudno więc uznać taką wypowiedź za godzącą w interes firmy". Rozstrzygnięcia podejmuje się za to - anonimowo - sędzia sądu pracy. - W mojej ocenie nie jest to

Otyłość może być uznana za niepełnosprawność

zawodowym. Takie osoby podlegają ochronie przed dyskryminacją. Zwolniony, bo za gruby? Unijny trybunał wypowiedział się na prośbę duńskiego sądu, mającego orzec w sprawie Karstena Kaltofta, opiekuna dziecięcego, który po 15 latach pracy dla gminy Billund w 2010 r. dostał wypowiedzenie. Jako powód zwolnienia

Zaległości płacowe rosną w miastach. Co zrobić, gdy firma nie płaci pensji?

powinien zająć się sąd pracy (w sądzie rejonowym), w którego okręgu mieszka pozwany pracodawca lub jest siedziba firmy. Powództwo może też wytoczyć sąd pracy, w okręgu którego pracę wykonywano lub miało się wykonywać. Jeśli jednak kwota sporu jest wyższa niż 75 tys. zł, sprawę w pierwszej instancji

Praca sezonowa 2016: kto zarobi najwięcej?

młodych pracowników – mówi Krzysztof Inglot, pełnomocnik zarządu Work Service. Opiekunki w cenie Czy liczba miejsc pracy przekłada się na wysokość zarobków? Wiele zależy od lokalizacji, kwalifikacji i oferty konkretnego pracodawcy, ponieważ różnice w stawce godzinowej na poszczególnych stanowiskach

Kampania: Zanim podejmiesz pracę

pracy. Gdy np. pracodawca nie wypłaci ci pensji, swoich praw możesz dochodzić tylko w sądzie. 5.Jeżeli pracujesz bez umowy to pracujesz na czarno i nie jesteś chroniony żadnymi przepisami prawa. 6.Zadbaj, aby pracodawca przeszkolił cię na danym stanowisku pracy, również w zakresie BHP. Jest to

Niewinne plotkowanie z finałem w sądzie

końcu sama pozwała plotkarza. Oprócz publicznych przeprosin sąd nakazał również zaprzestania dalszego plotkowania i nękania koleżanki. Współczesne iskanie i PR Dr Agnieszka Mościcka-Teske, psycholog z Uniwersytetu SWPS zajmująca się kwestią mobbingu i molestowania w pracy tłumaczy, że plotka to

"S" namawia do bojkotu Lidla, bo zwolnił związkowców

Rzecznik prasowy związku - Marek Lewandowski - zapowiedział w poniedziałek, że sprawa bezprawnego zwolnienia władz związku w Lidlu trafi do sądu. Komisja Krajowa związku z kolei rozważa skargę na władze Lidla do Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Jak chronić pracowników?

zgłaszać naruszenia Kodeksu pracy, składać wnioski do sądu pracy, reagować na wszelkie formy naruszeń praw pracujących, w tym mobbing, inwigilację czy molestowanie. - Miałby docierać tam, gdzie nie dociera Państwowa Inspekcja Pracy - mówili organizatorzy konferencji. Ich zdaniem największym problemem

"Nie" dla weksli pracowniczych

pieniądze zainwestowane w szkolenie pracownika, gdy ten postanowi odejść z pracy, czy też koszty uszkodzonego lub zniszczonego sprzętu służbowego. Co ważne, to pracodawca sam szacuje, jakie szkody poniósł i nie musi przed sądem udowadniać winy pracownika ani zasadności swoich roszczeń. Wypełnia weksel

Pracownica banku przez sen przelała 222 mln euro emerytowi

jednak z tą decyzją szefostwa i zwróciła po pomoc do sądu pracy w Hessen. Ten stanął po jej stronie i nakazał bankowi przywrócenie jej do pracy. Kobieta pracowała w banku od 1986 roku, zdaniem sądu właściwsze byłoby upomnienie, a nie zwolnienie z pracy. Jak podają niemieckie media, nie wiadomo, czy

Psycholog

terapie indywidualne i grupowe lub - jeżeli ukończył odpowiednią specjalizację - podjąć pracę w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w szkole lub klinice psychiatrycznej. Psychologów zatrudniają również hospicja czy sądy. Psycholog transportu znajdzie zatrudnienie w firmach logistycznych i spedycyjnych

Adwokat

Praca adwokata - charakterystyka zawodu Adwokat (z łaciny advocatus od advocare, wzywać na pomoc) to prawnik świadczący pomoc prawną poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie

W 2014 r. firmy płaciły rzetelniej niż rok wcześniej

od lat odzyskuje lwią część zaległości. W minionym roku inspektorzy pracy przeprowadzili 90,1 tys. kontroli. Ukarali pracodawców 19,5 tys. mandatów, zastosowali 16,9 tys. środków wychowawczych a także skierowali 3,3 tys. wniosków do sądów pracy. Podziel się z nami opinią o tym artykule

Komentarze wirtualne, ale zwolnienie prawdziwe

zwolnionych podziałał również fakt, że krytyczne wpisy miały się pojawiać w czasie pracy. Z radia do sądu pracy We wrześniu minionego roku niezwykle głośna była sprawa Ewy Wanat, redaktor naczelnej Radia RDC. Opublikowała na prywatnym "fejsbukowym" profilu opinię dotyczącą obowiązku szkolnego dla

Jak odzyskać pensję

sprawy przybierają obrót mniej korzystny dla obu stron: pracowników - bo muszą na swoje pieniądze czekać dłużej, i pracodawców - bo grożą im m.in. finansowe sankcje. Co jeszcze mógł zrobić pan Waldemar? Mógł zwrócić się o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy lub bezpośrednio do sądu pracy. Uwaga! Pan

Resort pracy: nie dla weksli pracowniczych

Chodzi o sytuacje, w których pracodawca zmusza pracownika do podpisania weksla, aby zabezpieczyć swoje interesy. Czyli np. odzyskać pieniądze zainwestowane w szkolenie zatrudnionego, gdy ten postanowi odejść z pracy. I - co ważne - to pracodawca sam szacuje, jakie koszty poniósł, a przed sądem nie

Wyrok, który przekreśla karierę

Ta historia mogła przydarzyć się każdemu. Pan Mirosław podpisał się za żonę za jej zgodą, gdy ta przebywała za granicą. Ale sąd skazał go za sfałszowanie podpisu. Dostał karę grzywny - 500 zł. Od tego czasu miał trudności ze znalezieniem pracy. Przez pięć kolejnych lat w rejestrze figurował jako

Notariusz

Praca notariusza - na czym właściwie polega? Notariusz to prawnik notariatu upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych. Mianowania na stanowisko notariusza dokonuje minister sprawiedliwości. Do obowiązków notariusza należy sporządzanie aktów

Dla ponad 70 proc. Polaków nic nie usprawiedliwia opóźnienia wypłaty

; - uważa, cytowany w komunikacie KRD, Konrad Siekierka z kancelarii prawnej VIA LEX. "Niepłacącego pracodawcę powinniśmy pisemnie wezwać do zapłaty zaległego wynagrodzenia. Gdy nie wywiąże się z tego zobowiązania we wskazanym terminie, radzę jak najszybciej złożyć pozew do sądu pracy. Im szybciej

Szef nie musi dać płatnego zwolnienia na dni protestów

układu zbiorowego pracy podejmowane codziennie w okresie tygodnia, czy szkolenie związkowe przewidziane na 3 lub 5 dni - wyjaśnia. Eksperci posiłkują się także wyrokami Sądu Najwyższego. Ten 6 czerwca 2001 r. (sygn. I PKN 460/00) orzekł, że doraźna jest czynność niecierpiąca zwłoki, której nie można

7527 lat więzienia dla dyrektorów kopalni za katastrofę

Taka kara grozi każdemu z ośmiu oskarżonych, w tym prezesowi spółki Soma Komur, Canowi Gurkanowi. Wszystkim postawiono zarzut morderstwa. Szefowie kopalni są też oskarżeni o to, że chcąc zwiększyć swoje zyski celowo zaniedbali bezpieczeństwo górników i narzucili im nieodpowiednie warunki pracy. Po

Zwolnili go bo zjadł ciastko. Teraz domaga się miliona funtów odszkodowania

październiku. Prowadząc kawiarnię zarabiał 2 tys. funtów miesięcznie, teraz został z niczym. Postanowił więc poszukać sprawiedliwości w sądzie. - Jestem bankrutem, do tego padłem ofiarą zachowań dyskryminacyjnych - mówił serwisowi Telegraph.co.uk. W rozmowie z dziennikarką serwisu wyznał, że w trakcie pracy

Praca sezonowa: po pierwsze - umowa

w odzyskaniu niewypłaconego wynagrodzenia osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych - przypomina Rutkowska. - Spory dotyczące tej kwestii rozstrzygają sądy cywilne. Gdy ktoś ma wątpliwości co do warunków zatrudnienia, może skonsultować się z miejscowym inspektoratem pracy - w całym kraju

Pan samochodzik i fuszerka

warsztatowych, opowiada o jednym z klientów, któremu mechanik nie wymienił klocków hamulcowych i tarcz, co jest podstawową naprawą, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. – Mechanik wyczyścił je jedynie z brudu, ale wziął pieniądze za wymianę. Jakby ktoś spojrzał na tę pracę, to na pierwszy rzut oka wszystko

PIP i Prokuratura Generalna zawarły porozumienie. Będą lepiej chronić prawa pracowników?

współpracują od dawna w zwalczaniu nieuczciwych pracodawców. W 2012 r. inspektorzy pracy ujawnili łącznie 88,6 tys. wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym. Sprawcy dostali niemal 19 tys. mandatów karnych na kwotę 22,5 mln zł, a do sądów inspektorzy skierowali 3,8 tys. wniosków o ukaranie. Sądy ukarały

Firmy nie płacą swoim pracownikom. Co robić, żeby odzyskać pensję?

Polsce aż tyle osób pracuje byle jak i wcale się tego nie wstydzi. Co jeszcze? Sprawdź w poniedziałkowej "Gazecie Praca". A we wtorek w "Gazecie Wyborczej" doradzimy, z czym i kiedy warto zwrócić się do sądu pracy.

Dorabianie, czyli Polak pracy się nie boi

Justyna z Opola pracuje w ZUS jako urzędnik niższego szczebla. Zarabia 2 tys. zł na rękę. Dorabia jako opiekunka do dzieci. - Jestem pedagogiem. Przed laty szukałam pracy w zawodzie, ale się nie udało. Kocham dzieci i chciałam się nimi zajmować, więc zamieściłam ogłoszenie w internecie. Nie

Praca podczas upałów. Co nam przysługuje?

Gdy w pomieszczeniu jest więcej niż 28 stopni Celsjusza, a w przypadku pracy na zewnątrz więcej niż 25 stopni, podstawowym obowiązkiem jest zapewnienie podwładnym odpowiedniej ilości płynów. Odpowiedniej, czyli jakiej? "Napoje powinny być udostępnione nieodpłatnie, w ciągu całej zmiany

sąd pracy

Sąd pracy

Sąd pracy to instytucja, która pozwala pracownikom (a także pracodawcom) dochodzić swoich praw w przypadku wszelkich niedociągnięć wynikających zazwyczaj z niedotrzymania warunków umowy.

W jakich sytuacjach pracownik udaje się do sądu pracy? Kiedy pracodawca regularnie nie wypłaca pensji, zwalnia, łamiąc jednocześnie umowę o pracę, dopuszcza się mobbingu oraz wielu zaniedbań niezgodnych ze standardami umowy o pracę. Do sądu pracy udajemy się zawsze, gdy w spór wchodzą zagadnienia z zakresu prawa pracy. Czy z napisaniem pozwu należy zwrócić się do prawnika? Można, ale pozew można również napisać samodzielnie, zgodnie z wytycznymi, które odnaleźć możemy bez pomocy adwokata. Należy uwzględnić: nazwę i adres sądu, dane pozywającego i pozwanego, dane pełnomocnika oraz dołączenie pełnomocnictwa, określenie swoich żądań, opisanie okoliczności zajścia, podanie listy świadków.

Czy adwokat jest konieczny?Na pewno jest pomocny, ale w sądzie pracy można bronić się samodzielnie, jeśli tylko uznamy, że nasza potyczka ma szansę powodzenia. Należy pamiętać, że jeśli nie stać nas na adwokata, to zawsze przysługuje nam adwokat z urzędu, jeśli tylko skutecznie udowodnimy, że nasza sytuacja materialna nie pozwala na wynajęcie osoby prywatnej.