sąd pracy

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska

Kancelaria Prezydenta RP niesłusznie zwolniła stolarza. Mimo wyroku sądu, nie chce go przyjąć ponownie do pracy

Kancelaria Prezydenta RP niesłusznie zwolniła stolarza. Mimo wyroku sądu, nie chce go przyjąć ponownie do pracy

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP nie przyjęło do pracy na to samo stanowisko zwolnionego stolarza, mimo prawomocnego wyroku sądu. Pracownik znów walczy o swoje prawa

Nie bój się sądu pracy

Wyrzucili cię z pracy, nie zapłacili pensji, jesteś ofiarą mobbingu i chcesz walczyć o swoje racje. W głowie kłębi ci się szereg pytań, a ty nie wiesz, jak wystąpić do sądu pracy. Pomożemy ci.

Ławnik o pracy w sądzie

O blaskach i cieniach pracy ławnika rozmawiamy z Haliną Gniadek, ławnikiem z wydziału karnego Sądu Okręgowego w Warszawie

Urzędnik wygrał proces w sądzie pracy z ministerstwem

wydziale komunikacji społecznej zatrudniono trzy nowe osoby. - Zajmują się tym samym, a nie mają lepszych kwalifikacji ode mnie. Jeden nowy pracownik jest nawet studentem - denerwuje się Żak. Trzy dni po otrzymaniu wypowiedzenia odwołał się do sądu pracy. Swoich interesów postanowił bronić sam

Dział dwunasty - Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Rozdział III - Sądy pracy

Art. 262. § 1. Spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają: 1) sądy pracy - stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych oraz 2) sądy pracy i ubezpieczeń społecznych - stanowiące odrębne jednostki organizacyjne sądów wojewódzkich, zwane sądami pracy. §

Z sądu pracy. Proces o zaległe wynagrodzenie

zaległej pensji, gdy rozstawała się ze swoją firmą. Okazało się, że Gromada nie ma zamiaru zapłacić, bo wyjazd do Augsburga traktowano jak urlop bezpłatny. W 1995 roku pani K. zdecydowała się wnieść sprawę do sądu pracy. Proces trwa już siedem lat. Od OST Gromada była pracownica domaga się 16 tys. zł (3

Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego: nie działalność a etat

Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego: nie działalność a etat

Przedsiębiorcy współpracujący z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą muszą być ostrożni. Jeśli sąd stwierdzi, że stosunek łączący obie strony spełnia cechy stosunku pracy, przedsiębiorca będzie zobowiązany zapłacić wstecz wszystkie składki ZUS od momentu, w którym zawarto pozorną umowę o

Dla Gazety komentuje Teresa Romer, sędzia Izby Pracy Sądu Najwyższego w stanie spoczynku:

Przez lata mojego orzekania w sądach pracy, jeśli nie było dokumentów, ustalaliśmy godziny nadliczbowe na podstawie zeznań świadków. Przy dobrej woli sądów to da się zrobić w ten sposób. Jest tylko jeden problem: od czasu pierwszego wyroku w sprawie pani Łopackiej [sąd orzekł, że skoro pracodawca

Został niesłusznie zwolniony z Kancelarii Prezydenta RP. Nie stać go na proces przeciw pracodawcy

Został niesłusznie zwolniony z Kancelarii Prezydenta RP. Nie stać go na proces przeciw pracodawcy

współpracowaliśmy od lat. Ale kierownik uznał, że zrobiłem manko. Sekuła został zwolniony. Trzy lata temu Piotr Sekuła wytoczył powództwo przeciwko Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP o bezprawne zwolnienie. - Wyrok zapadł pod koniec maja 2014 r. Sąd nakazał przywrócenie mnie do pracy na dotychczasowych

Paragraf Matysiakowej

Paragraf Matysiakowej

właśnie zawiesił jej emeryturę), czy policjantem przywróconym do pracy przez sąd (nie została ponownie zatrudniona). 9 marca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ma rozpatrywać jej skargę na KG Policji, że nie chce - mimo wyroku sądu - przywrócić jej do służby. Historia jest zagmatwana jak urzędowe

Mediacja przed sądem pomaga

oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Zdaniem organizatorów początkiem każdego konfliktu jest łamanie prawa pracy. - Tylko w tym roku do Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie wpłynęło 2 tys. skarg na pracodawców - powiedziała Elżbieta Lipińska z warszawskiej OIP. - Inspektorzy rozpoczęli w województwie

Statystyka może zabić

To przełomowy wyrok, kilka dni temu dostaliśmy jego uzasadnienie. - Sąd eleganckimi słowami napiętnował dwa straszne zjawiska: nacisk na statystykę i niegodne traktowanie podwładnych - mówi mec. Mikołaj Pietrzak, pełnomocnik wdowy. Śmierć przy biurku Rano 14 sierpnia 2007 r. koledzy znaleźli asp

Studencki sposób na zarobek?

Studencki sposób na zarobek?

władze Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, które podejrzewały, że za pośrednictwem ogłoszenia ktoś sprzedaje prace magisterskie i licencjackie. Prokuratura zajęła się sprawą, jednak okazało się, że student nie stanie przed sądem, bo jak wytłumaczył- zbierał jedynie materiały do

Godność pracownika pod ochroną

Psychotesty - sprawdź, czy łatwo poddajesz się stresowi Wyrok przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku zapadł w sylwestra. - Zadośćuczynienie zasądzono z tytułu krzywdy za stałe uporczywe powierzanie ciężkiej pracy fizycznej z naruszeniem przepisów bhp. Najważniejsze, że sąd uznał, że warunkiem koniecznym

W Peru można pić w pracy

W Peru można pić w pracy

, że zwolnienie go z pracy było reakcją przesadną, gdyż mimo że był pod wpływem alkoholu, nikogo nie obraził ani nie zranił. Decyzja sądu w Limie wydana 14 stycznia br. została skrytykowana przez rząd i określona jako niebezpieczny precedens. Minister pracy, Jorge Villasante określił wyrok jako zły

Sąd: Jechał do klienta, więc pracował

są w pracy także w sytuacji, gdy nie siedzą przy biurku, ale się przemieszczają - podkreśla mec. Bartosz Kowalak z kancelarii Kacprzak & Kowalak. Przypadkiem informatyka zajęły się poznańskie sądy: okręgowy - przyznaniem renty wypadkowej, rejonowy - jednorazowym odszkodowaniem. Ten drugi szybko uznał

Pracodawcy pod kontrolą

Pracodawcy pod kontrolą

Wysokość kar nakładanych na pracodawców wzrosła w ubiegłym roku o 40 proc. Państwowa Inspekcja Pracy zgłasza też więcej spraw do prokuratury. Zeszłoroczny wynik to 20 tys. mandatów na łączną kwotę 24 mln zł. O 5,5 mln więcej niż rok wcześniej. Ponadto, PIP coraz częściej przeprowadza powtórne

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Kiedy sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika przywrócenia do pracy? Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. Za niecelowe lub niemożliwe należy uznać

Inspekcja pracy będzie skuteczniejsza?

zakładu bez specjalnego zezwolenia. W praktyce oznacza to, że zanim zdąży uzyskać specjalne pozwolenie pracodawca, który np. zatrudnia pracowników na czarno, zdąży z nimi podpisać umowy. 24 godzinne sądy. Posłowie chcieliby także wprowadzić takie usprawnienia do postępowania przed sądem pracy, aby

Wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę

wypowiedział się także Sąd Najwyższy, który w uchwale z 13.12.1990 r. (III PZP 22/90, OSNCP z 1991 r., Z. 5-6, poz. 64) stwierdził, że odprawa pieniężna, przewidziana w ustawie o zwolnieniach grupowych, przysługuje pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w ustawie niezależnie od

Pracownicy supermakretów walczą o swoje prawa

9 miesięcy pracy nie zapłacono mi za 1200 przepracowanych nadgodzin - opowiada. - Na moim biurku leży 15 kompletów dokumentów złożonych przez byłych pracowników Biedronek - mówi Michał Rościszewski z bydgoskiej Kancelarii Radców Prawnych Chojnacki i Wspólnicy. - Do 10 stycznia złożę do Sądu Pracy

SN: lekarzom należy się wolne, a nie pieniądze

Wojciech Gromkowski ze Szpitala im. Śniadeckiego w Białymstoku, którego sprawę rozpatrywało wczoraj siedmiu sędziów SN. Dr Gromkowski zażądał 30 tys. zł wyrównania, bo za jego pracę na dyżurach nie zapłacono jak za godziny nadliczbowe. Sąd rejonowy w I instancji uznał to roszczenie za niezasadne, ale

Za złamanie zakazu konkurencji zwolnisz pracownika

Za złamanie zakazu konkurencji zwolnisz pracownika

Takie orzeczenie jest bezprecedensowe. Dotychczas sądy zasądzały w tego typu przypadkach wyłącznie odszkodowanie na rzecz byłych pracodawców. Nie rozwiązywały natomiast umów o pracę zawartych przez pracowników z konkurencyjnymi firmami - czytamy w DGP. Siedlecki sąd w imieniu pracownika rozwiązał

Na zlecenie. Umowa stoi?

tego zmuszone przez pracodawcę? - To prawda, że można się zastanawiać, czy umowy cywilnoprawne nie są zawierane pod przymusem. Dlatego każda sytuacja powinna być zbadana przez sąd pracy - mówi starszy inspektor Agnieszka Dercz. Ale kluczowy jest w tej sprawie wyrok Sądu Najwyższego z 2003 roku: "

Nieodebranie z poczty wypowiedzenie uznaje się za doręczone

pracownika nie ma w pracy a także, kiedy nie odbiera wysyłanej do niego korespondencji zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy. W tej kwestii swoje stanowisko wyraził Sąd Najwyższy. Wyrok Sądu Najwyższego Dyrektorka Szkoły Podstawowej powiadamia nauczycielkę o rozwiązaniu współpracy

Samozatrudniony jest pracownikiem

Polmos kazał mu założyć działalność gospodarczą. W październiku 2004 r. Dobrzański i wielu innych w kraju przedstawicieli handlowych producenta alkoholu straciło pracę. Mieszkaniec Rzeszowa skierował pozew do sądu pracy przeciwko Polmosowi. Domagał się ponad 30 tys. zł odszkodowania i uznania go za

Oskarżeni nadkierownicy Biedronek

dowody, że kierownicy podżegali szefów sklepów do fałszowania czasu ewidencji pracy. W efekcie na oficjalnych listach obecności pracowników wpisywano sześć lub osiem godzin, choć w rzeczywistości ludzie pracowali nawet dwa razy dłużej. Akt oskarżenia trafił już do Sądu Rejonowego w Białymstoku. Proces

W Polsce w pracy dzieci ma tylko kobieta

przez kobietę pracodawca, drugi raz kobiety nie zatrudni, a wydłużanie urlopu macierzyńskiego tylko utrudni kobietom zdobycie pracy. Szczególne wymagania - mężczyzna Czy pomysł prezesa Kaczyńskiego coś na problemy kobiet pomoże? A która z nas będzie miała czas i pieniądze, by biegać po sądach? Chyba że

Raport o prywatnym pośrednictwie pracy

oczywiście nie sposób zdobyć. Oszuści przed sądem Policjanci rozpoczęli naloty na te firmy. Przez ponad rok śródmiejska prokuratura prowadziła śledztwo, dwa tygodnie temu akt oskarżenia trafił do sądu. Oskarżono sześć osób, właścicieli i równocześnie pracowników agencji pośredniczących w znalezieniu pracy

Sprawa Biedronki: ''pozew stu'' trafił do sądu

Lech Obara. - Uważam, że zatrudnieni w tej firmie zostali pozbawieni ludzkiej godności. Naruszano ich prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, na co mamy bezsprzeczne dowody - pracownicy nie mieli robionych badań lekarskich, a kasjerzy-sprzedawcy pracowali w praktyce jako tragarze. Dlatego

Kiedy warto iść do sądu i jak to zrobić, aby odzyskać pieniądze

, dokumenty świadczące o wysokości naszego wynagrodzenia, pokwitowania od pracodawcy. Przygotujmy dowody potwierdzające, że nie otrzymywaliśmy pensji, np. wyciągi z konta. Znajdźmy także świadków, którzy podobnie jak my nie otrzymują wynagrodzenia. Jak kończą się podobne sprawy przed sądem pracy? W znakomitej

Krakowski sąd: mężczyzn nie wolno dyskryminować

To pierwszy taki wyrok w Polsce. - Uprzywilejowanie kobiety przy dostępie do zatrudnienia jest krzywdzące dla mężczyzny znajdującego się w takiej samej sytuacji - nie miał wątpliwości sąd. Jego zdaniem Beata P. złamała nie tylko zapisy kodeksu pracy, ale też Konstytucji RP i prawa wspólnotowego

Biedronka będzie apelować

Ponad miesiąc temu Sąd Pracy w Elblągu przyznał rację Bożenie Łopackiej, która domagała się 35 tys. zł za 2,6 tys. godzin nadliczbowych. Była to pierwsza wygrana przed polskim sądem sprawa przeciwko portugalskiej spółce Jeronimo Martins - właścicielowi sieci Biedronka. Do tej pory pani Bożena nie

Powództwo o zapłatę wynagrodzenia

Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę określa art. 85 kodeksu pracy. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Jest ono wypłacane z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10

Skrócenie okresu wypowiedzenia - art. 36[1] kp

Odpowiedź eksperta Co do zasady okres wypowiedzenia zalicza się do okresu pracy pracownika, a w związku z tym przysługują mu wszelkie świadczenia związane ze świadczeniem pracy. W związku z tym za okres wypowiedzenia przysługuje pracownikowi prawo do urlopu wypoczynkowego (proporcjonalnego

Czy za pracę przy maturze nauczycielom należą się ekstra pieniądze

obowiązki nauczycieli nie wykraczają poza 40-godzinny tydzień pracy zapisany w Karcie nauczyciela. Innego zdania są sami nauczyciele. Uważają, że egzaminowanie maturzystów to ogromna praca intelektualna, którą należy docenić. Jeden z pierwszych pozwów trafił już do sądu w Krakowie, nauczycielka żąda ponad

Sędzia o pracy ławników

Aneta Borowiec: Jak jest rola ławnika w sądzie? Włodzimierz Czechowicz, wiceprezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi nadzorujący wydział pracy i ubezpieczeń społecznych: Są tacy, którzy uważają, że instytucja ławnika to zaszłość ze starych czasów i obecnie nie jest potrzebna, ale ustawodawca

Przedszkolne nauczycielki walczą o 2,5 tys. zł

się jednak z tą opinią i w kilku polskich miastach złożyły pozwy sądowe. Kwestia przedszkolnego dodatku trafiła już do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który za każdym razem przyznawał im rację. Wyroki te nie dotyczyły jednak kieleckich nauczycielek. O sprawie pisaliśmy w październiku br. Po naszej

Z Sądu Najwyższego

; uznał Sąd Pracy w Kędzierzynie Koźlu, gdzie rozegrała się ta historia. Ustalił, że strony łączył stosunek pracy. Sprawa dotarła do Sądu Najwyższego. Uwadze sądów nie uszła np. dominująca pozycja właściciela stacji wobec Anety D. Kobieta była młoda, bezrobotna, nie mogła stawiać warunków. Zgodziła się

Prawa matek pracujących na umowę zlecenie lub tzw. samozatrudnieniu

bez przerwy, wykonywał te same obowiązki co inne osoby w firmie, ale zatrudnione na umowę o pracę, otrzymywał to samo wynagrodzenie, to ma dużą szansę na wygranie procesu. Sąd przy ustalaniu istnienia umowy o pracę nie kieruje się tym jaką umowę podpisał pracownik z pracodawcą, ale jakie były

Kobiety w ciąży kontra ZUS

Przed poznańskim sądem okręgowym toczy się blisko 500 procesów z powództwa kobiet. M.in. 31-letniej Natalii, którą ZUS zostawił bez środków do życia w czasie patologii ciąży. Jako zdrowa ciężarna zatrudniła się do specjalistycznych tłumaczeń. Kiedy pojawiły się komplikacje, lekarz nakazał pięć

Ile zarabia się w sądach?

Pan Krzysztof ma 37 lat. Jest sędzią w jednym z warszawskich sądów rejonowych, orzeka w sprawach gospodarczych. Czyli np. rozstrzyga spory między firmami. Swoją pracę lubi. Ceni w niej niezależność, swobodę i stabilność. To, co mu przeszkadza, to przede wszystkim nadmiar pracy. - Warszawskie sądy

Nie wiesz, jakie masz prawa w pracy? Zadzwoń do nas!

krótsze okresy wypowiedzenia, niż ich koledzy na etacie. Nie mogą też dochodzić swoich spraw przed sądem pracy. Mimo tego jednak pracownicy nie skarżą się często na takie łamanie prawa. Dlaczego? Bo boją się, że nie dostaną pracy w ogóle, ale też nie znają swoich praw. Nie wiedzą, kiedy należy im się etat

Protokolant

zatrudniani są przede wszystkim w sądach, gdzie protokołują przebieg rozpraw sądowych. W innych instytucjach państwowych czy firmach prywatnych funkcję protokolanta pełni najczęściej doraźnie wyznaczony do tego pracownik - zazwyczaj urzędnik, sekretarka lub asystentka. Najczęściej więc miejscem pracy

Sędzia

Kto może zostać sędzią? Praca sędziego polega na orzekaniu w sprawach należących do sądów i trybunałów w oparciu o zasady niezawisłości i bezstronności. Zwyczajowo sędzią nazywa się też arbitra czuwającego podczas zawodów sportowych nad przestrzeganiem zasad przez zawodników

Rynek pracy według PIP

wyeliminowaniem patologii z rynku pracy? Roman Giedrojć: - Wymierne efekty ich pracy mówią co innego. Co roku dzięki nim kilkanaście tysięcy osób pracujących na czarno i na umowie cywilnoprawnej w warunkach właściwych dla stosunku pracy dostaje etaty. O tym decydują sądy. - Zgadza się, jednak zakładane w nich

Zwolniony za czat z narzeczoną

życiem prywatnym. Niezasadne byłoby więc powoływanie się na tajemnicę korespondencji. Pracodawca ma przecież dostęp do służbowych maili, a ich kontrola nie jest łamaniem tajemnicy korespondencji tylko nadzorowaniem pracy. Co więcej, trybunał bronił decyzji rumuńskiego sądu, który uznał, że transkrypcję

Groźny mobbing w pracy

jego firmie do zachowań mobbingowych nie dochodziło. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi nakłada na niego Kodeks pracy. Jeśli poinformowanie przełożonych nie pomoże albo to właściciel firmy jest mobberem, ofiara mobbingu powinna zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy albo iść od razu do sądu pracy

Pracowity kwartał PiS-u na rynku pracy

tym firmy będą musiały prowadzić ewidencję czasu pracy "śmieciówkowców" i samozatrudnionych. Jeśli tego nie zrobią, zapłacą karę - od 1 do 30 tys. zł (tę najwyższą może orzec tylko sąd). Firmy będą też musiały płacić pracownikom mającym mniej niż rok doświadczenia przynajmniej "

Umowa o pracę nie chroni przed łamaniem prawa

W piątek Sejm wysłuchał informacji Hickiewicz o działalności PIP w 2013 r. Inspektorzy pracy przeprowadzili w tym czasie 89,8 tys. kontroli u ponad 69 tys. pracodawców i innych podmiotów, w których pracowało 4 mln osób. Ponad połowę skontrolowanych firm stanowiły mikroprzedsiębiorstwa

PIP podsumowuje 3 ostatnie lata: więcej śmieciówek, coraz trudniej z nimi walczyć

tzw. wolną wolę stron i uznawali, że umowa cywilnoprawna zawarta jest za obopólną zgodą pracodawcy i zleceniobiorcy. Ale, jak przekonują urzędnicy PIP, optyka sądów się zmienia. - Obecnie w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy zdecydowanie przeważają rozstrzygnięcia ustalające jego istnienie

Najczęstsze pytania o problemy w pracy

Inspekcji Pracy. Inspektor pracy w wyniku kontroli może stwierdzić zasadność skargi i ma prawo skierować do pracodawcy wystąpienie z wnioskiem o zawarcie umowy o pracę w miejsce zlecenia. Co więcej, może wystąpić do sądu pracy z pozwem o ustalenie istnienia stosunku pracy. Z takim pozwem do sądu może

Ratunku! Szef zaprosił mnie do znajomych na Facebooku

lat może się okazać, że staną się gwoździem do trumny naszej kariery. Dotyczy to nie tylko zdjęć, ale również filmów czy wypowiedzi. - Korzystajmy z serwisów społecznościowych wyłącznie po godzinach pracy, w przeciwnym razie aż prosimy się o zwolnienie. I żaden sąd nie stanie po naszej stronie.

Wpis na Facebooku za cenę kariery

zaufania do pracownika - ocenia jeszcze inny mecenas. Ale zaraz wyjaśnia, że "w ten zawód wpisane jest komentowanie bieżących wydarzeń. Trudno więc uznać taką wypowiedź za godzącą w interes firmy". Rozstrzygnięcia podejmuje się za to - anonimowo - sędzia sądu pracy. - W mojej ocenie nie jest to

Zaległości płacowe rosną w miastach. Co zrobić, gdy firma nie płaci pensji?

powinien zająć się sąd pracy (w sądzie rejonowym), w którego okręgu mieszka pozwany pracodawca lub jest siedziba firmy. Powództwo może też wytoczyć sąd pracy, w okręgu którego pracę wykonywano lub miało się wykonywać. Jeśli jednak kwota sporu jest wyższa niż 75 tys. zł, sprawę w pierwszej instancji

Kampania: Zanim podejmiesz pracę

pracy. Gdy np. pracodawca nie wypłaci ci pensji, swoich praw możesz dochodzić tylko w sądzie. 5.Jeżeli pracujesz bez umowy to pracujesz na czarno i nie jesteś chroniony żadnymi przepisami prawa. 6.Zadbaj, aby pracodawca przeszkolił cię na danym stanowisku pracy, również w zakresie BHP. Jest to

Praca sezonowa 2016: kto zarobi najwięcej?

młodych pracowników – mówi Krzysztof Inglot, pełnomocnik zarządu Work Service. Opiekunki w cenie Czy liczba miejsc pracy przekłada się na wysokość zarobków? Wiele zależy od lokalizacji, kwalifikacji i oferty konkretnego pracodawcy, ponieważ różnice w stawce godzinowej na poszczególnych stanowiskach

"Nie" dla weksli pracowniczych

pieniądze zainwestowane w szkolenie pracownika, gdy ten postanowi odejść z pracy, czy też koszty uszkodzonego lub zniszczonego sprzętu służbowego. Co ważne, to pracodawca sam szacuje, jakie szkody poniósł i nie musi przed sądem udowadniać winy pracownika ani zasadności swoich roszczeń. Wypełnia weksel

Pracownica banku przez sen przelała 222 mln euro emerytowi

jednak z tą decyzją szefostwa i zwróciła po pomoc do sądu pracy w Hessen. Ten stanął po jej stronie i nakazał bankowi przywrócenie jej do pracy. Kobieta pracowała w banku od 1986 roku, zdaniem sądu właściwsze byłoby upomnienie, a nie zwolnienie z pracy. Jak podają niemieckie media, nie wiadomo, czy

Jak chronić pracowników?

zgłaszać naruszenia Kodeksu pracy, składać wnioski do sądu pracy, reagować na wszelkie formy naruszeń praw pracujących, w tym mobbing, inwigilację czy molestowanie. - Miałby docierać tam, gdzie nie dociera Państwowa Inspekcja Pracy - mówili organizatorzy konferencji. Ich zdaniem największym problemem

Niewinne plotkowanie z finałem w sądzie

końcu sama pozwała plotkarza. Oprócz publicznych przeprosin sąd nakazał również zaprzestania dalszego plotkowania i nękania koleżanki. Współczesne iskanie i PR Dr Agnieszka Mościcka-Teske, psycholog z Uniwersytetu SWPS zajmująca się kwestią mobbingu i molestowania w pracy tłumaczy, że plotka to

Jak odzyskać pensję

sprawy przybierają obrót mniej korzystny dla obu stron: pracowników - bo muszą na swoje pieniądze czekać dłużej, i pracodawców - bo grożą im m.in. finansowe sankcje. Co jeszcze mógł zrobić pan Waldemar? Mógł zwrócić się o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy lub bezpośrednio do sądu pracy. Uwaga! Pan

Resort pracy: nie dla weksli pracowniczych

Chodzi o sytuacje, w których pracodawca zmusza pracownika do podpisania weksla, aby zabezpieczyć swoje interesy. Czyli np. odzyskać pieniądze zainwestowane w szkolenie zatrudnionego, gdy ten postanowi odejść z pracy. I - co ważne - to pracodawca sam szacuje, jakie koszty poniósł, a przed sądem nie

Psycholog

terapie indywidualne i grupowe lub - jeżeli ukończył odpowiednią specjalizację - podjąć pracę w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w szkole lub klinice psychiatrycznej. Psychologów zatrudniają również hospicja czy sądy. Psycholog transportu znajdzie zatrudnienie w firmach logistycznych i spedycyjnych

Adwokat

Praca adwokata - charakterystyka zawodu Adwokat (z łaciny advocatus od advocare, wzywać na pomoc) to prawnik świadczący pomoc prawną poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie

W 2014 r. firmy płaciły rzetelniej niż rok wcześniej

od lat odzyskuje lwią część zaległości. W minionym roku inspektorzy pracy przeprowadzili 90,1 tys. kontroli. Ukarali pracodawców 19,5 tys. mandatów, zastosowali 16,9 tys. środków wychowawczych a także skierowali 3,3 tys. wniosków do sądów pracy. Podziel się z nami opinią o tym artykule

Praca sezonowa: po pierwsze - umowa

w odzyskaniu niewypłaconego wynagrodzenia osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych - przypomina Rutkowska. - Spory dotyczące tej kwestii rozstrzygają sądy cywilne. Gdy ktoś ma wątpliwości co do warunków zatrudnienia, może skonsultować się z miejscowym inspektoratem pracy - w całym kraju

Wyrok, który przekreśla karierę

Ta historia mogła przydarzyć się każdemu. Pan Mirosław podpisał się za żonę za jej zgodą, gdy ta przebywała za granicą. Ale sąd skazał go za sfałszowanie podpisu. Dostał karę grzywny - 500 zł. Od tego czasu miał trudności ze znalezieniem pracy. Przez pięć kolejnych lat w rejestrze figurował jako

Notariusz

Praca notariusza - na czym właściwie polega? Notariusz to prawnik notariatu upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych. Mianowania na stanowisko notariusza dokonuje minister sprawiedliwości. Do obowiązków notariusza należy sporządzanie aktów

Komentarze wirtualne, ale zwolnienie prawdziwe

zwolnionych podziałał również fakt, że krytyczne wpisy miały się pojawiać w czasie pracy. Z radia do sądu pracy We wrześniu minionego roku niezwykle głośna była sprawa Ewy Wanat, redaktor naczelnej Radia RDC. Opublikowała na prywatnym "fejsbukowym" profilu opinię dotyczącą obowiązku szkolnego dla

PIP i Prokuratura Generalna zawarły porozumienie. Będą lepiej chronić prawa pracowników?

współpracują od dawna w zwalczaniu nieuczciwych pracodawców. W 2012 r. inspektorzy pracy ujawnili łącznie 88,6 tys. wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym. Sprawcy dostali niemal 19 tys. mandatów karnych na kwotę 22,5 mln zł, a do sądów inspektorzy skierowali 3,8 tys. wniosków o ukaranie. Sądy ukarały

Zwolnili go bo zjadł ciastko. Teraz domaga się miliona funtów odszkodowania

październiku. Prowadząc kawiarnię zarabiał 2 tys. funtów miesięcznie, teraz został z niczym. Postanowił więc poszukać sprawiedliwości w sądzie. - Jestem bankrutem, do tego padłem ofiarą zachowań dyskryminacyjnych - mówił serwisowi Telegraph.co.uk. W rozmowie z dziennikarką serwisu wyznał, że w trakcie pracy

Kiedy szef nie może zwolnić?

pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Uwaga: W poprzednim numerze GazetaPraca.pl podaliśmy informację, że kobiety zatrudnione na zastępstwo objęte są ochroną przed zwolnieniem od trzeciego miesiąca ciąży. To błąd. Przepraszamy.

Polacy na fikcyjnych zwolnieniach chorobowych. Kogo może skontrolować ZUS?

wysokości kosztów przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej. Od decyzji ZUS wstrzymującej wypłatę świadczenia można się odwołać. W pierwszej kolejności należy zwrócić się do komisji lekarskiej ZUS, dopiero później do sądu pracy. Ostatecznie wszelkie niejasności rozstrzygnie sąd, ale odwołanie

Praca podczas upałów. Co nam przysługuje?

Gdy w pomieszczeniu jest więcej niż 28 stopni Celsjusza, a w przypadku pracy na zewnątrz więcej niż 25 stopni, podstawowym obowiązkiem jest zapewnienie podwładnym odpowiedniej ilości płynów. Odpowiedniej, czyli jakiej? "Napoje powinny być udostępnione nieodpłatnie, w ciągu całej zmiany

Wypadek w pracy. Co robić?

Pan Zbigniew ma 52 lata, pracuje w firmie produkującej wkłady kominkowe i tunele wentylacyjne. W maju tego roku urządzenie do cięcia blachy uszkodziło mu rękę. Nie była to jego wina. Zepsuła się maszyna i spadła mu na rękę, przez co złamał trzy palce. To typowy wypadek przy pracy - czyli nagłe

Pan samochodzik i fuszerka

warsztatowych, opowiada o jednym z klientów, któremu mechanik nie wymienił klocków hamulcowych i tarcz, co jest podstawową naprawą, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. – Mechanik wyczyścił je jedynie z brudu, ale wziął pieniądze za wymianę. Jakby ktoś spojrzał na tę pracę, to na pierwszy rzut oka wszystko

Kogo nie można zwolnić

utrata pracy czy pogorszenie jej warunków. Ale może ona skutkować także tym, że nieprzychylny pracodawcy zarząd związku będzie utrudniał działanie firmy, nie godząc się na zwolnienia działaczy. Związkowiec, który mimo braku zgody zarządu związku otrzymał wypowiedzenie, może udać się do sądu pracy. I

Nowe życie radców prawnych

przez budowane na ich potrzeby zespoły adwokacko-radcowskie. W związku ze zmianą przepisów nie planujemy zmian organizacyjnych. Czy zapowiedzi radców oznaczają, że w sądach nie będzie przedstawicieli tej profesji? - Radcy prawni będą w sądach, rynek jest bardzo trudny, ciężko o pracę szczególnie dla

Dorabianie, czyli Polak pracy się nie boi

Justyna z Opola pracuje w ZUS jako urzędnik niższego szczebla. Zarabia 2 tys. zł na rękę. Dorabia jako opiekunka do dzieci. - Jestem pedagogiem. Przed laty szukałam pracy w zawodzie, ale się nie udało. Kocham dzieci i chciałam się nimi zajmować, więc zamieściłam ogłoszenie w internecie. Nie

Terroryści w krawatach. Kto, kogo i dlaczego mobbuje?

statystyk. Co może zrobić prześladowany pracownik? Poskarżyć się PIP albo iść od razu do sądu pracy. Problem w tym, że inspektor PIP nie może tak naprawdę zrobić nic. Co najwyżej przeprowadzić ankietę wśród pracowników, za pomocą której ustali, czy zachowania mobbingowe faktycznie mają miejsce w danej

Świadectwo pracy

może w terminie 7 dni od zawiadomienia go o takiej decyzji skierować wniosek do sądu pracy (art. 97 § 21 k.p.). W razie uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi niezwłocznie nowe świadectwo pracy, nie później

WP wchodzi na giełdę. Boi się podwyżek i odszkodowań za pracę na "śmieciówkach"

koniecznością poniesienia przez Grupę większych obciążeń publicznoprawnych niż wynikające z przyjętej przez Spółki z Grupy kwalifikacji". W dalszej części prospektu firma wyjaśnia, o co dokładnie chodzi: - Kodeks pracy umożliwia wnoszenie do sądu powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy w przypadku

Jaka praca, taka umowa

mamy prawa do płatnego urlopu czy zwolnienia chorobowego, ponieważ nie obowiązuje nas Kodeks pracy. A jeżeli pracodawca okaże się nieuczciwy, swoich praw będziemy musieli dochodzić w sądzie cywilnym. Agencja pracy tymczasowej Zanim zaczniemy myśleć o podpisaniu umowy czy chociażby rejestracji w danej

Wynagrodzenie minimalne w Biedronce - 2 tys. zł brutto

: innowacje społeczne i miejsce pracy. Z drugiej strony kilka lat temu Biedronka była symbolem wyzysku, szczególnie pracownic. Wielokrotnie zarzucały one swoim przełożonym zmuszanie do zbyt ciężkiej pracy. Część tych spraw znalazła swój finał w sądzie pracy. Zobacz także: Biedronka: opłaty za transakcje

Świadectwo pracy w spadku

pracy, aby zasięgnąć rady, co robić dalej. Wszędzie rozkładali ręce i mówili, że jeszcze się z taką sytuacją nie zetknęli. W listopadzie za radą wynajętego prawnika pani Kamila złożyła w sądzie wniosek o to, aby - zgodnie z przepisami - spadek przejęła gmina. - Udział w tym postępowaniu umożliwiłby mi

Schylała się po kolczyk, doznała kontuzji. Chce od pracodawcy odszkodowania

niestety nie wytrzymał jej kręgosłup. Do feralnej próby podniesienia kolczyka doszło w styczniu 2009 r. i od tego czasu pani Pate nie może pracować. W pozwie, który jej prawnicy złożyli w londyńskim sądzie, napisano, że ekspedientka poczuła "nieznośny" ból i doznała "nienaprawialnego"

Surfowanie w sieci w godzinach pracy grozi więzieniem

Finder - pisze serwis Security Focus. Na życzenie jednej ze swoich rozmówczyń mężczyzna zrobił sobie nawet nagie zdjęcie za biurkiem i przesłał je mailowo. Sąd przedstawił pracownikowi zarzut kradzieży (mężczyzna otrzymał wynagrodzenie za pracę, której nie wykonał), wykorzystywania mienia bez zezwolenia

Radca prawny

Praca radcy prawnego Radca prawny to osoba posiadająca wyższe wykształcenie prawnicze, która świadczy pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym. Radca prawny przede wszystkim udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty

Niedziela w supermarkecie? Raczej tak

posłów TR ma ona miejsce wtedy, gdy pracodawca nie pozwala wypowiedzieć się pracownikowi, krzyczy lub pomstuje na niego, doprowadza go do popełniania błędów, oczernia za jego plecami, albo np. niszczy efekty jego pracy. Co ważne, do rozpoczęcia postępowania przed sądem pracy wystarczyłoby, żeby pracownik

Nie umawiaj się na słowo

reszty pieniędzy. Postanowił więc, że pójdzie do sądu. - Czasami jest też tak, że podpisuje się umowę o pracę z pracownikiem, a do tego pewne kwestie ustala się "na gębę". Dopóki obie strony się wywiązują, wszystko jest w porządku. Kiedy dochodzi do sporu, nie można go rozstrzygnąć inaczej niż

Umowy śmieciowe: kto za, kto przeciw

Głos osób - które, pracując na umowie--zleceniu czy o dzieło, na własnej skórze doświadczają jej plusów i minusów pokazuje prawdziwe oblicze polskiego rynku pracy. I w całej dyskusji jest niezbędny, dlatego czekamy na Wasze opinie pod adresem smieciowki@wyborcza.biz Zlecenie w nagrodę - Jestem

Wszystko, co trzeba wiedzieć, aby bezpiecznie pracować za granicą

ustalone w umowie nie są dotrzymane (np. wynagrodzenie jest zdecydowanie mniejsze, nie zapewniono nam miejsca zamieszkania), mamy prawo roszczeń wobec pośrednika, który kierował nas do tej pracy. Natomiast po powrocie do kraju można od pośrednika dochodzić swoich roszczeń przed sądem. W niektórych

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie (tak wyrok Sądu Najwyższego z 28 września 2004 r., IV CK 640/03, opubl. w OSNC z 2005, z. 9, poz. 157). Do lutego br. byłem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron i od tego czasu jestem zatrudniony na umowie

Prokurator krajowy zabrał się za Biedronki

Zbigniewem Ziobro. Minister obiecał objąć szczególnym nadzorem toczące się postępowania w sprawie wyzysku w sieciach handlowych. Tydzień po spotkaniu ministra z mecenasem Obarą stowarzyszenie odniosło sukces na wokandzie. Poznański okręgowy sąd pracy zdecydował, że może ono reprezentować stu pracowników

Praca w upały: Panie kierowniku, woda mi się należy

Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Pracodawcom, którzy łamią prawo i zmuszają do pracy w upale, grozi mandat od 1 tys. zł do 2 tys. zł. Jeśli przeprowadzający kontrolę inspektor uzna, że naruszenie było poważne, bo np. dotyczyło dużej grupy osób, może skierować sprawę do sądu. Ten może ukarać pracodawcę grzywną w

Zaprotestował i trafił do psychiatryka

mu, podpisanej do 30 grudnia 2013 r., umowy o pracę. - Dlaczego? - pytam dyrektora Kacalaka. - Z wielu powodów. Pierwszy: zamierzałem przekształcić aptekę w dział farmacji medycznej szpitala. On się sprzeciwiał. Po drugie: konieczne były oszczędności. Nowa kierownik pracuje za część wynagrodzenia

Kontakt

 DANE TELEADRESOWE - SIEDZIBA: Avista Media Sp. z o.o.ul. Główna 12 55-040 Ślęza, gm. Kobierzyce telefon: +48 (0)71 79 100 60 faks: +48 (0)71 78 596 87 e-mail: praca@avistamedia.pl www: www.avistamedia.pl   KRS nr 0000235431 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy

Alkohol na cenzurowanym

Jeden maluje, trzech innych popija piwo i patrzy. Dwóch układa chodnik, a pięciu pali i opiera się o płot z puszkami w rękach. To dzień pracy na budowie? Nie - stereotyp. Dziś na większość budów "wczorajsi" pracownicy nie mają wstępu i są natychmiast odsyłani do domu. - Na dużych

Bogowie na budowie

ustalenia zarówno przed zwykłym sądem, polubownym, jak i w mediacji - wyjaśnia Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, i radzi, żeby przynajmniej spisać w punktach, nawet na kawałku papieru, rodzaj prac wraz z ceną oraz określić datę ich zakończenia. - Taki dokument

sąd pracy

Sąd pracy

Sąd pracy to instytucja, która pozwala pracownikom (a także pracodawcom) dochodzić swoich praw w przypadku wszelkich niedociągnięć wynikających zazwyczaj z niedotrzymania warunków umowy.

W jakich sytuacjach pracownik udaje się do sądu pracy? Kiedy pracodawca regularnie nie wypłaca pensji, zwalnia, łamiąc jednocześnie umowę o pracę, dopuszcza się mobbingu oraz wielu zaniedbań niezgodnych ze standardami umowy o pracę. Do sądu pracy udajemy się zawsze, gdy w spór wchodzą zagadnienia z zakresu prawa pracy. Czy z napisaniem pozwu należy zwrócić się do prawnika? Można, ale pozew można również napisać samodzielnie, zgodnie z wytycznymi, które odnaleźć możemy bez pomocy adwokata. Należy uwzględnić: nazwę i adres sądu, dane pozywającego i pozwanego, dane pełnomocnika oraz dołączenie pełnomocnictwa, określenie swoich żądań, opisanie okoliczności zajścia, podanie listy świadków.

Czy adwokat jest konieczny?Na pewno jest pomocny, ale w sądzie pracy można bronić się samodzielnie, jeśli tylko uznamy, że nasza potyczka ma szansę powodzenia. Należy pamiętać, że jeśli nie stać nas na adwokata, to zawsze przysługuje nam adwokat z urzędu, jeśli tylko skutecznie udowodnimy, że nasza sytuacja materialna nie pozwala na wynajęcie osoby prywatnej.