służby cywilne

Konrad Nawrot, Sedlak & Sedlak

Zarobki pracowników "skarbówki"

Zarobki pracowników "skarbówki"

Pracownicy izb i urzędów skarbowych oraz kontroli skarbowej zaliczają się do korpusu służby cywilnej. Poza nimi zaliczają się do niej osoby zajmujące stanowiska urzędnicze m.in. w ministerstwach, urzędach statystycznych, kuratoriach oświaty czy też urzędach wojewódzkich i centralnych. Ile zarabiają osoby zatrudnione w "skarbówce"?

Praca za biurkiem

Szukasz posady? Myślałeś kiedyś o etacie urzędnika? Jeśli tak, to nie zwlekaj i zajrzyj na strony internetowe Urzędu Służby Cywilnej

Urzędnicy

Pracownicy służby cywilnej. To z nimi spotykamy się w ministerstwach i urzędach centralnych lub wojewódzkich. Oni też dbają o nasze finansowe rozliczenia z państwem - w urzędach i izbach skarbowych. Jest ich około 100 tys. Elita to urzędnicy służby cywilnej (mianowani na stanowiska), blisko 1100 osób

Opiekun, przewodnik, czyli oficer

Opiekun, przewodnik, czyli oficer

- Oficera łącznikowego będzie miała każda delegacja, która w czasie półrocznej prezydencji Polski w Unii Europejskiej przyjedzie do Polski. To nie jest tłumacz, ale opiekun, przewodnik. Musimy towarzyszyć delegacji od momentu odebrania z lotniska po pożegnanie - mówi Karina Hübsch. Jest student

Kiedy urzędnik chce przejść do korporacji

Kiedy urzędnik chce przejść do korporacji

Jak wynika z opublikowanego w czerwcu sprawozdania z działalności rządowej za 2015 rok, w ubiegłym roku zanotowano spadek liczby kandydatów starających się o pracę w służbie cywilnej. Po raz kolejny. Utrzymuje się też wzrastający poziom fluktuacji kadr (7,3 proc. w 2015 roku). Oznacza to, że z

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Wyrażony w procentach stosunek liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo (suma zarejestrowanych bezrobotnych i pracujących, z pominięciem osób odbywających czynną służbę wojskową oraz pracowników jednostek budżetowych

Policjant

Praca policjanta - zalety i wady Praca policjanta polega na czuwaniu nad bezpieczeństwem ludzi oraz utrzymywaniu porządku publicznego. Policjanci w Polsce, tak jak w większości państw na świecie, pełnią służbę publiczną. Zasady pracy policjantów określa ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Dla kogo praca w mundurówce?

Praca w służbach mundurowych: policji, w wojsku, Straży Granicznej, służbie więziennej czy w straży pożarnej na pewno nie należy do łatwych. Ale jest stabilna i daje szanse awansu. Dlatego chętnych do pracy jako policjanci czy strażacy nie brakuje. Jakie trzeba spełnić warunki? Policja: trudny test

Specjaliści od ochrony lotnisk

W ciągu dwóch lat 12 polskich lotnisk będzie potrzebowało 2 tys. pracowników do wzmocnienia ochrony. Specjalistów w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego uczyć będzie m.in. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu. To nowe prawo lotnicze wymusi zmiany w systemie organizacji bezpieczeństwa w

Specjaliści od ochrony lotnisk

Specjaliści od ochrony lotnisk

To nowe prawo lotnicze wymusi zmiany w systemie organizacji bezpieczeństwa w portach lotniczych. Obowiązki straży granicznej ograniczone zostaną do kontroli paszportowej i wizowej. Organizację ochrony lotnisk przejmą ich zarządcy. - Służby bezpieczeństwa lotniska będą odpowiedzialne za

Najlepsi pracodawcy na Śląsku 2016 r. Rozstrzygnięcie plebiscytu towarzyszącego konferencji Silesia HR Trends

Najlepsi pracodawcy na Śląsku 2016 r. Rozstrzygnięcie plebiscytu towarzyszącego konferencji Silesia HR Trends

specjalne dla straży pożarnej, wojska czy służb cywilnych – trafiają na wiele zagranicznych rynków. Firma organizuje liczne praktyki zawodowe i rozwija własne centrum badawczo-rozwojowe. Wyróżnienia dla Top Pracodawców Województwa Śląskiego wręczone zostały 24 listopada 2016 r., w Międzynarodowym

Między pracownikami a efektami - czyli efektywność polskiego HR-u w programie Kongresu Kadry

, Kossakowski. Inicjacja. Po raz pierwszy kongresowi towarzyszyć będzie cykl seminariów tematycznych skierowanych min. do: rozpoczynających karierę w działach personalnych, przedstawicieli administracji publicznej, czy menedżerów. Tytuły seminariów to: Młode kadry w HR, HR w administracji i służbie cywilnej

W ministerstwach pracy dla stażystów nie brakuje. Za darmo

;Top staż" nie przewiduje dla stażystów żadnej zapłaty. - Stażyści mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Doświadczenie zawodowe zdobyte w KPRM jest szczególnie pomocne w znalezieniu pracy w służbie cywilnej - powiedziano nam w biurze prasowym, gdy

Urzędnik państwowy

Definicja To profesjonalista zajmujący stanowisko w administracji państwowej, a zatem tej, która jest zarządzana i finansowana centralnie. Może zostać przyjęty do pracy według potrzeb lokalnej jednostki albo skierowany do szkoleń w ramach służby cywilnej i być urzędnikiem

Legislator

biurze legislacyjnym. Rekrutacja do kancelarii składa się z kilku etapów. Po zebraniu ofert od kandydatów, najczęściej poprzez ogłoszenia w prasie, następują kilkuetapowe rozmowy kwalifikacyjne. Na samym końcu negocjowane są warunki zatrudnienia. Przypomnijmy, że ustawa o służbie cywilnej nie obejmuje

Budżetówka 2004: Urzędnicy

Teoretycznie - bo takie przypadki raczej się nie zdarzają. Z drugiej strony trudno też sobie wyobrazić, by urzędnicy osiągnęli górny pułap zarobków. Wynosi on - dla urzędnika mianowanego na wyższym stanowisku i z 20-letnim stażem - 27 tys. zł. Na początek - pracownicy służby cywilnej (zatrudniani

Kto dostanie trzynastkę

Kto dostanie trzynastkę

Rząd w czerwcu zeszłego roku zapowiadał nowelizację Ustawy o służbie cywilnej, która miała zmienić wynagrodzenia urzędników. Głównym powodem do wprowadzenia zmian były oszczędności spowodowane zwiększającą się dziurą budżetową. Od tego roku miały zniknąć trzynastki, a pensje miały zostać zamrożone

Rewolucyjne pomysły Pawła Kukiza i Centrum im. Adama Smitha: raj dla "Januszów biznesu"

etatów, bo będzie on płacony w tej samej wysokości od wszystkich rodzajów umów "bez względu na to, czy praca świadczona będzie na podstawie kodeksu pracy, czy kodeksu cywilnego. Zniknie więc arbitraż cenowy różnych umów co pewnie ucieszy przeciwników umów cywilnoprawnych." Czy ucieszy

Służba zastępcza: wojsko można odrobić

do Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Możesz go złożyć w każdym momencie do chwili otrzymania biletu. Do czasu rozpatrzenia wniosku decyzja o wcieleniu do armii jest wstrzymana. Orzeczenie o przeznaczeniu do służby zastępczej podejmuje już jednostka cywilna - wojewódzka komisja ds. służby zastępczej

Wypadek w pracy. Co robić?

Wypadek w pracy. Co robić?

wyjaśnienia jego okoliczności. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę. Liczy on dwie osoby. Najczęściej są to: pracownik zakładowej służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. Osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim po wypadku przy

Student żołnierz

Student żołnierz

oficerski z dyplomem mgr zarządzania. Będę mógł kontynuować karierę wojskową lub w przypadku jakiegoś niepowodzenia znaleźć pracę na rynku cywilnym. Co opłaca się studiować? Dzień na mojej uczelni zaczyna się o 6.00. Następnie o 6.07 zaprawa, czyli 3 km biegu, 7.00 śniadanie, 7.40 apel, na którym

Jaka praca, taka umowa

Jaka praca, taka umowa

pracownik zatrudniony na ich podstawie nie podlega Kodeksowi pracy, tylko Kodeksowi cywilnemu. Oznacza to m.in. brak płatnego urlopu czy okresu wypowiedzenia. Jednak w przypadku pracy sezonowej, która z definicji trwa krótko, nie są to duże ograniczenia. Wśród umów cywilnoprawnych rozróżniamy głównie umowy

Bezpłatny staż w kancelarii premiera. Dobry przykład?

Bezpłatny staż w kancelarii premiera. Dobry przykład?

czym poinformowaliśmy w opublikowanej ulotce. Osoby, które odbywają praktykę lub staż w Kancelarii Premiera Rady Ministrów, mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Doświadczenie zawodowe zdobyte w KPRM jest szczególnie pomocne w znalezieniu pracy w służbie cywilnej

Kto się nadaje na szefa urzędników

umiejętności kierownicze - wyjaśnia dr Petz. Wyniki pierwszego naboru do PZK będą znane do końca tygodnia. Państwowy Zasób Kadrowy wprowadziły uchwalone przez koalicję PiS-LPR-Samoobrona ustawy o służbie cywilnej i o Państwowym Zasobie Kadrowym. Zostały oprotestowane przez opozycję i większość twórców systemu

Na co może sobie pozwolić pracodawca?

podróży. Badanie alkomatem Wystarczy podejrzenie, że jesteśmy "pod wpływem". Badanie można wykonać wyłącznie za zgodą pracownika. Jeśli takiej zgody nie wyrazimy, szef może wezwać policję lub straż miejską, która już nie musi pytać nas o zdanie. Co jeśli służby porządkowe nie mogą stawić się na

Wiedza na egzamin

Student powinien znać: pojęcie i zakres bezpieczeństwa narodowego i obronności (obrony narodowej), konstytucyjne i ustawowe ujęcie obowiązków obrony Ojczyzny, charakter i zakres zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, ogólną organizację wojskową Polski i organizację obrony cywilnej, formy

Oburzeni do odzysku - piszą czytelnicy Gazety

;przegrałam" z kuzynką prezydenta miasta. Jest nauczycielką w szkole ponadgimnazjalnej, drugi etat ma na uczelni wyższej. Można powiedzieć: widać jest dobra. Ale zaledwie przed dwoma laty była moją studentką. Koleżanka pracuje w służbie cywilnej. Wykonuje banalne czynności administracyjne. Dostaje na

Wojsko szuka kierowców

To oferta dla mężczyzn, którzy mają już za sobą służbę zasadniczą w wojsku. Stanowiska nie są bowiem cywilne, ale właśnie dla żołnierzy zawodowych. - Pensja może nie jest ogromna, ale dla kierowców bez wielkiego doświadczenia w firmach transportowych oferty wcale nie są dużo atrakcyjniejsze. Po

Pracownik wywiadu

Definicja Pracownik służb specjalnych to funkcjonariusz państwowy, zatrudniony w wywiadzie lub kontrwywiadzie. W wywiadzie pracownik ten zajmuje się zdobywaniem tajnych informacji z zakresu wojskowości, polityki i gospodarki innych państw. W kontrwywiadzie jego celem jest

Zaciągnij się. Do wojska...

wojska), opłacany przez MON bilet na wszystkie środki komunikacji na terenie kraju lub ekwiwalent finansowy i objęcie żołnierzy w trakcie służby systemem rekonwersji umożliwiającym przygotowanie ich do pracy na rynku cywilnym (uzupełnianie wykształcenia, zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji i uprawnień).

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

, ćwiczeń, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza: policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Poradnik poborowego - jak trafić do dobrej jednostki lub zdobyć zawód

Polska armia się przeobraża. Nasze wejście do NATO narzuca nam zachodnie standardy i zmierza do uzawodowienia wojska. Liczba żołnierzy zasadniczej służby wojskowej będzie systematycznie malała na korzyść żołnierzy zawodowych. W armii coraz mniej potrzeba sprawnych osób, które potrafią jedynie stać

Żołnierz

ukończenie uczelni cywilnej i staranie się o przyjęcie do służby zawodowej lub kontraktowej. Absolwenci szkół wojskowych kierowani są zwykle do pracy w jednostkach wojskowych na stanowiska dowódczo-techniczne i techniczne, w szkolnictwie wojskowym czy w wojskowych placówkach

Boczna furtka do armii

intensywnie przygotowywała się do służby wojskowej. Na koncie ma dwieście skoków spadochronowych. Anna: - Najbardziej chciałabym służyć w oddziałach desantowych. Mam nadzieję, że po przeszkoleniu znajdę tam miejsce. Mjr Sukiennik: - Z założenia ci żołnierze zostają w rezerwie. Ale oczywiście, jeśli zwolni się

Szturmują szkoły wojskowe

miejsc zabiega około 700 osób. Nauka na uczelniach wojskowych trwa cztery-pięć lat. Obok szkolenia wojskowego obejmuje zajęcia ze specjalizacji cywilnych, na ogół politechnicznych. Na przykład w Gdyni szkoli się mechaników i nawigatorów, we Wrocławiu specjalistów od zarządzania, natomiast WAT proponuje

Praca w polskich służbach specjalnych

podróżuje po świecie i zawsze otoczony jest pięknymi kobietami. A do tego zawsze ma walizkę pełną różnej waluty. - Chyba każdy choć raz w życiu marzył, żeby pracować tak jak on. Ja postanowiłem to zrobić, ale z zupełnie innych powodów - śmieje się były oficer służb specjalnych. Ma przenikliwe spojrzenie i

Zawodowi szeregowi i podoficerowie poszukiwani

funkcjonariuszy zawodowych oraz po 253 osób do korpusu służby cywilnej i na stanowiska pomocnicze. Bardziej wykształceni cywile w straży mogą np. być informatykami czy radcami prawnymi albo wykładowcami w ośrodkach szkoleniowych. Ci z niższymi kwalifikacjami znajdą zajęcie m.in. w kuchni, warsztatach, kotłowniach

Cztery łapy na etacie

przeznaczone do specjalistycznych badań osmologicznych (wykrywają przestępców na podstawie śladów zapachowych). Psy to pracownicy idealni. Nigdy nie narzekają na służbę, pracują zawsze, kiedy tylko ich przełożony wyda im polecenie, i nigdy nie upominają się o podwyżkę. Za swoją wierną służbę otrzymują w

Pierwsza praca za granicą

dokonywanych przez osoby podejmujące pracę z pracodawcami zagranicznymi lub za pośrednictwem publicznych służb zatrudnienia, a także agencji zatrudnienia świadczących usługi". Warto zabrać umowę do domu i dokładnie ją przeczytać. Żeby była zgodna z prawem, musi zawierać wszystkie informacje: - dane

Pierwszy wyjazd bez ryzyka

, - warunki ubezpieczenia społecznego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych, - obowiązki i uprawnienia pracownika oraz agencji, - zakres odpowiedzialności cywilnej pracownika i agencji na wypadek niewywiązania się z umowy jednej ze stron, - informację o tym, kto pokrywa koszty dojazdu

Idealne CV to poświęcenie

Katarzyna Pawłowska-Salińska: Znalazłam ogłoszenie, chcę wysłać CV. Co tam piszę?- Trzeba do tego podejść rozsądnie. Na co dzień znajduję w CV mnóstwo zupełnie zbędnych z mojego punktu widzenia informacji. Np. miejsce zamieszkania, kod pocztowy, liczba dzieci, stosunek do służby wojskowej. Owszem

Idealne CV wymaga poświęceń

, stosunek do służby wojskowej. Owszem, to wskazuje na determinację kandydatów i na to, jak bardzo chcą zakwalifikować się do procesu rekrutacyjnego, ale te informacje zupełnie nam nie pomogą, mogą nawet zaszkodzić. Nie trzeba mówić pracodawcom, jaki jest nasz stan cywilny, ile mamy dzieci itp. Poza tym

Idealne CV wymaga poświęceń

dzieci, stosunek do służby wojskowej. Owszem, to wskazuje na determinację kandydatów i na to, jak bardzo chcą zakwalifikować się do procesu rekrutacyjnego, ale te informacje zupełnie nam nie pomogą, mogą nawet zaszkodzić. Nie trzeba mówić pracodawcom, jaki jest nasz stan cywilny, ile mamy dzieci itp

Ile się zarabia w budżetówce?

Pracownicy służby cywilnej Z nimi spotykamy się w ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich, w archiwach państwowych, urzędach skarbowych i statystycznych, w inspektoratach służb wojewódzkich i powiatowych. Jest ich około 100 tys. Płace podstawowe są bardzo zróżnicowane na poszczególnych

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

, strażacy, pracownicy służby cywilnej, osoby zatrudnione w urzędach skarbowych, wojewódzkich i ministerstwach. Plan oszczędnościowy rządu dotknie też mundurowych. Nie będzie podwyżek dla blisko 100 tys. żołnierzy, a 98 tys. policjantów nadal będzie średnio zarabiać 4 tys. zł. NSZZ "S" Policjantów

Co zrobić z armią z KUP

Rząd chce, by nieliczne już zadania KUP przenieść do dwóch-trzech departamentów Ministerstwa Pracy. W ślad za tymi zadaniami miałaby przejść do resortu część urzędników. A co z resztą? To zmartwienie szefa korpusu służby cywilnej, do którego należą wszyscy pracownicy urzędów centralnych. Dzięki

Pilot

lotnictwo. Nie otrzymują jednak licencji pilota liniowego transportowego (ATPL) - muszą się o nią dopiero postarać. W ten sposób przygotowany pilot pełni służbę w lotnictwie cywilnym transportowym, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz wymaganiami

Ani James, ani Bond

historii: żony). W samochodzie albo domu kochanki - już nie, ona mogłaby oskarżyć wtedy detektywa o naruszenie jej prywatności. Tak samo nagrań z podsłuchu. Oficjalnie żaden detektyw się do tego nie przyzna, bo podsłuchy mogą zakładać tylko służby państwowe. A nieoficjalnie: można przez mikrofon kierunkowy

Policjant

, mimo afer korupcyjnych, jest znaczący. Jak zostać policjantem? Kandydat ma przed sobą dwie ścieżki. Może najpierw zostać przyjęty do służby i zacząć pracę oraz szkolenia lub też może ukończyć studia cywilne i dopiero wtedy pomyśleć o karierze w policji. Każda z dróg ma swoje

Gdzie możesz praktykować

Papierów Wartościowych i Giełd, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Środowiska, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stowarzyszenie Willa Decjusza, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Urząd Miasta i Gminy w Bornem Sulinowie, Urząd Służby Cywilnej

Praca w Niemczech nie wszystkim będzie się opłacać

poczytać o stawkach i wyliczyć swoje wynagrodzenie. W Niemczech podajemy zawsze tylko stawkę brutto, bo stawka netto jest uzależniona od całej palety progów i klas podatkowych, wyliczanych indywidualnie ze względu na stan cywilny, posiadane dzieci itd. Dla przykładu: elektryk zatrudniony w Dü

Celnicy: zawodowi tropiciele kontrabandy

weszły w życie przepisy unijne dotyczące dotacji do towarów żywnościowych eksportowanych poza Unię. Co pół roku początkujący celnik jest oceniany, a po trzech latach zdaje egzaminy: z języka obcego, praktyki zawodowej i przepisów. Jeśli je zaliczy, przyjmowany jest do służby stałej, na różne stanowiska

Dział piętnasty - Przepisy końcowe

których za czas nieobecności lub zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Art. 298-3. (uchylony). Art. 299. (skreślony). Art. 300. W sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one

Pielęgniarka

. Za złamanie zasad etyki zawodowej czy zawinione naruszenie prawa związek z wykonywaniem zawodu, można zostać ukaranym. Przewidziane kary to upomnienie, nagana, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w zakładach służby zdrowia do 5 lat oraz pozbawienie prawa wykonywania zawodu.Istnienie samorządu

Jak mogą cię zwolnić?

działalności w ramach nowej struktury organizacyjnej. Jest to przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę (skutki w sferze stosunków pracy określa art. 231 par. 1 K.P.) zmiany formy prawnej działalności (np. zmiany osobistej działalności gospodarczej na spółkę cywilną czy wniesienie

Niezbędnik pracownika. Najważniejsze daty w 2004 roku

Metalowca kwiecień 1 kwietnia - Prima Aprilis 7 kwietnia - Dzień Zdrowia, Pracownika Służby Zdrowia oraz Dzień Leśnika i Drzewiarza 12 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Lotnictwa I Kosmonautyki 16 kwietnia - Dzień Sapera i Włókniarza 25 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Sekretarki 28 kwietnia - Dzień Drogowca i

Wyjść poza PKB

oni 75 proc. składu sędziów, 70 proc. dyrektorów finansowych i 45 proc. najważniejszych urzędników służby cywilnej. Raport pokazuje również, że jeśli obecny trend się utrzyma w niedługim czasie najlepsze zawody będą "dziedziczone" w niemal 100 proc. przez jedną trzecią uprzywilejowanych i

Położna

, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w zakładach służby zdrowia do 5 lat oraz pozbawienie prawa wykonywania zawodu.Istnienie samorządu zawodowego nie wyklucza możliwości zakładania związków zawodowych pielęgniarek i położnych. Największe znaczenie ma Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i

Armie robotów? Terroryści też będą je mieli

nim żołnierz. Od lat policje na całym świecie używają robotów do wydobywania i przenoszenia w bezpieczne miejsce podłożonych przez przestępców bomb. W Iraku i Afganistanie armia USA używa ich często. Wiele robotów kończy służbę w eksplozji miny-pułapki domowej roboty, ale z ich części składa się

Brukselskie posady dla Polaków

Francuzów (najwyższych rangą urzędników kategorii A aż 1124, podczas gdy Niemców 900, a Brytyjczyków 796). - We Francji pracę w instytucjach Unii traktuje się jako awans - tłumaczy Jacek Czaputowicz, wiceszef Służby Cywilnej. Inaczej jest w Wielkiej Brytanii, gdzie zainteresowanie integracją europejską jest

Jak znaleźć pracę w policji

można pracować jako policjant i pracownik cywilny. Dla cywili. Zasady rekrutacji osób cywilnych są takie jak w "normalnych" zakładach pracy: wystarczy złożyć standardowe podanie z kompletem dokumentów (CV, kopia dyplomu). Cywile, którzy pracują w policji, to np. radcy prawni, księgowi

Adwokat

Definicja Adwokat (łac. advocator - przyzwany na pomoc) to zawód prawniczy, polegający na udzielaniu pomocy prawnej, na obronie oskarżonych w sprawach karnych (za popełnienie przestępstwa) oraz występowanie w zastępstwie stron przed sądami w sprawach cywilnych (np. 

Pracownik ochrony

wykonywania zawodu, usługi w zakresie ochrony - organizacja i funkcjonowanie, podstawy kryminologii, ekonomii i zarządzania, zagadnienia z prawa cywilnego i różne rodzaje prawa - karne i procesowe, handlowe, finansowe i administracyjne. Szlify ochroniarskie nadają jednak

Co szef może o Tobie wiedzieć?

informacji szef ani nie ma prawa wykorzystać, ani przetwarzać. A kryminalna przeszłość? Czy pracodawca może kandydata do pracy poprosić o zaświadczenie o niekaralności? - Tylko w przypadku niektórych zawodów, takich jak radca prawny, pracownicy służby cywilnej, pracownicy ochrony, brokerzy ubezpieczeniowi

Rozmowa z Markiem Nowickim, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

umowie? - Żaden pracodawca nie ma prawa inwigilować bez naszej wiedzy. Podsłuchiwać, robić zdjęcia z ukrycia, nagrywać, przeglądać naszą korespondencję mogą jedynie policja i służby specjalne i to tylko w szczegółowo określonych sytuacjach. Żadna ustawa nie upoważnia do tego pracodawcy! Każdy z nas ma

Marcinkiewicz zweryfikuje prezesów

byli to pracownicy służby cywilnej. PO nie popiera pomysłu obniżania wynagrodzeń zarządom i radom nadzorczym. - Pensje powinny być uzależnione od liczby zatrudnianych pracowników, wielkości obrotów i zysków przedsiębiorstwa - mówi Chlebowski. - Im większa firma i większy zysk, tym większe pensje dla

Informator "Gazety Praca" o naborze kandydatów na ławników

wcześniejszą emeryturę, albo pracujących na część etatu. 2. Kto może zostać ławnikiem? Dobra wiadomość - przepisy nie stawiają zbyt wysokich wymagań. Ławnikiem może nim zostać każdy Polak, który ma pełne prawa cywilne i obywatelskie (czyli sąd nie pozbawił go tych praw) i spełnia następujące warunki

Wychowawca kolonijny - praca dla ludzi o mocnych nerwach

. Aż tu nagle przy podwieczorku okazało się, że brakuje dwóch chłopców. Przeszukaliśmy cały ośrodek, pobliski lasek i nic, ani śladu. Wcięło ich jak kamień w wodę. Z sercem w gardle zawiadomiliśmy policję, postawili na nogi wszystkie służby w okolicy. I co się okazało? Dzieciaki znalazły się we wsi

Molestowanie po polsku: przypadek Magdy X

stron", z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Magda z nerwicą trafiła do szpitala. Gdy zaczęła się domagać od Winterthuru odszkodowania (7 mln zł), towarzystwo skierowało przeciw niej dwa pozwy cywilne o "naruszenie renomy i dobrego imienia spółki". Wówczas Magda powiadomiła prokuraturę o

Obowiązki pracodawcy

) narodowość, 6) przekonania (zwłaszcza polityczne lub religijne) oraz 7) przynależność związkową. Obowiązujące na świecie lub w poszczególnych krajach standardy dodają tutaj jeszcze takie kryteria, jak: 8) stan cywilny, 9) planowanie rodziny, 10) zdrowie, 11) miejsce urodzenia, 12) nazwisko, 13) fotografię, a

Linie lotnicze szukają stewardesss i stewardów

. wyjątkowo niezadowolonego pasażera. Zanim przyjęci rozpoczną pracę, będą musieli jeszcze przejść trzytygodniowe szkolenia w Polsce i za granicą. Poznają nie tylko standardy obsługi pasażera, ale także procedury awaryjne, medycynę lotniczą, zasady współpracy ze służbami naziemnymi, przepisy celne. Zajęcie

Urzędnik samorządowy

. A płace w instytucjach samorządowych są nie gorsze niż w państwowych. Trudniej tu jednak o stabilizację ze względu na związek miejsc pracy z aktualnie rządzącą w danej gminie orientacją polityczną, urzędnik samorządowy nie jest zaś członkiem korpusu służby cywilnej

Marynarz - nawigator

członków załogi i wszystkich służb, ale także na sprawowaniu funkcji urzędnika państwowego podczas rejsu (np. urzędnika stanu cywilnego i władz policyjnych poza granicami kraju - wobec członków załogi i pasażerów). Reprezentuje on interesy armatora wobec załogi i instytucji

Do rezerwy marsz - Jak odrobić wojsko na studiach

tzw. rezerwy bez szkolenia, ale to nie znaczy, że tak będzie zawsze. Jeśli odrobisz wojsko na studiach, możesz się już potem szkoleniem wojskowym nie przejmować. Po drugie - jednym z częstszych problemów przy staraniu się o pracę (oraz o kredyt!) jest pytanie o "stosunek do służby wojskowej"

Dział jedenasty - Układy zbiorowe pracy. Rozdział I - Przepisy ogólne

podstawie niż stosunek pracy; układem mogą być również objęci emeryci i renciści. § 3. Układu nie zawiera się dla: 1) członków korpusu służby cywilnej, 2) pracowników urzędów państwowych zatrudnionych na podstawie mianowania i powołania, 3) pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie

Konsultant w dziedzinie integracji europejskiej

internetowych wielu instytucji zazwyczaj podawane są wyczerpujące i aktualne informacje (np. ogłoszenia o pracę w administracji publicznej, także w CIE, są w Biuletynie Służby Cywilnej). Niektóre instytucje organizują praktyki (np. Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie, Centra Euro Info), które są dobrym

Zupełnie nowy Kodeks Pracy

przejrzysty. Ma zawierać podstawowe rozwiązania, a nie drobiazgowe, bo te mają być regulowane w odrębnych rozporządzeniach (choć i te trzeba ograniczać). Poza tym wiele kompetencji sądów pracy ma zostać przesuniętych do kodeksu cywilnego, a same sądy mają też mieć więcej swobody. Obecny kodeks nie uwzględnia

Planowanie kariery

. Możliwości rozpoczęcia kariery są coraz bardziej różnorodne. Można iść do pracy w konsultingu czy bankowości, można rozpocząć karierę na uczelni, można iść do marketingu, można założyć własny biznes, można iść do służby cywilnej - często podjęcie tej pierwszej decyzji kształtuje życiorys zawodowy na wiele

Aby mieć ładne świadectwo

(grozi za to grzywna). Nie otrzymasz świadectwa, jeśli pracowałeś na podstawie umów cywilnych (umowa zlecenie, o dzieło) na tzw. samozatrudnieniu ani na czarno. W świadectwie pracy trzeba wypełnić wszystkie pola. Jeśli pracownik np. nie korzystał z urlopu wychowawczego albo komornik nie zajął mu konta

Czy zdrożeją ubezpieczenia OC?

Prof. Zbigniew Religa wyliczył, że jego propozycja mogłaby dać kulejącemu budżetowi służby zdrowia 325 mln zł. - Jest za wcześnie, by komentować propozycję ministra - usłyszeliśmy w warszawskiej centrali PZU. - Nie mamy podstawowych danych, by ocenić, w jakim stopniu wpłynie ona na wysokość składek

Informator o nowych przepisach pomocy dla bezrobotnych

policji, Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Ministerstwie Środowiska, Urzędzie Lotnictwa Cywilnego czy Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Cały czas mogą zgłaszać się pracodawcy, więc ofert może być i kilka razy więcej! Jak skorzystać z tych możliwości? Są do wyboru dwa programy. Pierwszy - "

Biała Agencja

, owszem, ale pielęgniarka? Wanda Kuczera była oddziałową w szpitalu dziecięcym w Świętochłowicach. W 1980 r. zakładała tam "Solidarność" Służby Zdrowia, a kilka lat później prowadziła społeczną zbiórkę na remont szpitala, któremu groziła likwidacja. Co to jest samodzielność, dowiedziała się na

Trendsetter i menedżer kultury

też znajomość prawa pracy i prawa cywilnego, co uwzględniono w programie studiów. By móc zbudować prężny zespół i skutecznie nim zarządzać, program studiów został uzupełniony o zajęcia z zakresu psychologii i socjologii. Dodatkowo słuchacze będą mogli poznać tajniki savoir vivre'u i etykiety w

Polska Lista Płac 2003 odcinek pierwszy: pensje od 0 do 1300 zł

- sprzedawca w małej stacji paliwowej pod Gdańskiem. Nie lubi tej pracy ze względu "na chamskich i nerwowych klientów". Szuka czegoś lepszego. Ma 25 lat, studiuje zaocznie. 1 259 zł - inspektorka kontroli w administracji rządowej w Szczecinie. Jako urzędniczka służby cywilnej nie może dorabiać, więc

Co studiować, by się wpasować?

nie zamienił się w "humanistyczne bajanie o Europie". Oprócz historii i geografii jest więc mnóstwo prawa (osobno międzynarodowe, wspólnotowe, europejskie, cywilne, handlowe), ekonomia i administracja, a przede wszystkim języki obce wyryte na blachę. To skusiło Łukasza Paszkowskiego