stanowisko administracyjne

Ile zarabiają pracownicy tymczasowi w Polsce?

Zarobki na najpopularniejszych stanowiskach pracy tymczasowej w Polsce.

Słownik stanowisk: kto jest kim w sprzedaży

Słownik stanowisk: kto jest kim w sprzedaży

Asystent ds. sprzedaży – wykonuje przede wszystkim prace administracyjne związane ze wspieraniem procesu sprzedaży. Pomaga zespołowi sprzedażowemu w realizacji planu, przygotowuje raporty sprzedażowe oraz zajmuje się podstawową obsługą klienta. Doradca klienta – pozyskuje nowych

Inspektor

wymogiem koniecznym. Atutem jest na pewno wieloletnie doświadczenie w działalności administracyjnej - początkującemu urzędnikowi z reguły nie powierza się obowiązków inspektora. Inspektor - zarobki Zarobki inspektora zależą od statusu jego stanowiska - czy jest to młodszy, starszy czy główny inspektor - a

Office manager

administracyjnych czy biurowych. Do głównych obowiązków office managera należy przede wszystkim dbałość o prawidłowy przepływ informacji przychodzących i wychodzących, między innymi sprawny odbiór korespondencji i terminowe przekazywanie jej do odpowiednich osób oraz prawidłowy przepływ i archiwizowanie

Ekonomista

zatrudnieni na stanowiskach publicznych - zajmujący się gospodarką globalną państwa lub na szczeblach administracyjnych i samorządowych. Ekonomiści analizują i określają dane rozwojowe państwa takie jak poziom produktu krajowego brutto, dochód na głowę mieszkańca, poziom bezrobocia, inflacji czy kurs waluty

Sekretarka

, rozliczanie wyjazdów służbowych czy odbieranie korespondencji to tylko niektóre zadania w pracy sekretarki. Sekretarka medyczna - nie tylko przerzucanie papierków W niektórych branżach, między innymi w medycynie, nawet osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjnych muszą mieć przygotowanie kierunkowe

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać!

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać!

5 500 PLN brutto miesięcznie). Biorąc pod uwagę podział administracyjny Polski, tradycyjnie najwyższe płace odnotowano w woj. mazowieckim, gdzie połowa pracowników zarabiała miesięcznie przynajmniej 5 500 PLN brutto. Na kolejnych miejscach znalazły się woj. dolnośląskie, pomorskie, małopolskie i

Ładny w pracy ma łatwiej?

Ładny w pracy ma łatwiej?

pracownika. Na stanowiskach branży technicznej, w działach IT i wspierających sprzedaż, a także dla tak zwanego back office, czyli zaplecza administracyjnego, wygląd ma znaczenie drugorzędne. Wymierne korzyści Okazuje się, że określony wygląd może nie tylko zadecydować o wyniku rozmowy rekrutacyjnej, ale też

Kobieto, rozmawiaj o pieniądzach

Kobieto, rozmawiaj o pieniądzach

komunalnych i skarbu państwa kobiety zarabiają mniej. Różnice wynikają m.in. z zakresu obowiązków oraz większej obecnością mężczyzn na kierowniczych stanowiskach. Kobiety odpowiadają częściej za działy organizacyjne i administracyjne, a urzędnicy mężczyźni pracują w komórkach specjalistycznych

Grupowanie stanowisk

Prosta, nieanalityczna metoda wartościowania stanowisk, proces łączenia w grupy stanowisk pracy zgodnie z opracowanym logicznym układem. Podstawy grupowania to:grupowanie według funkcji - łączenie stanowisk pracy wymagających tych samych lub podobnych czynności. Kryterium to umożliwia obsadzenie

Rozmowa kwalifikacyjna - co decyduje o tym, że jest udana?

Rozmowa kwalifikacyjna - co decyduje o tym, że jest udana?

rozmowę. W usługach cenione są w większym stopniu umiejętności praktyczne. Z kolej kandydaci ubiegający się o stanowisko administracyjne powinni zwrócić większą uwagę na używane słownictwo oraz prezencję, a produkcyjne - znajomość języka obcego. * Badanie "Młodzi na rynku pracy - perspektywa

Doradca podatkowy

postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych. Szczegółowy zakres obowiązków doradców podatkowych określa ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443 z

Dyplom czy doświadczenie?

Dyplom czy doświadczenie?

zawodzie. Na studia - jak wielu jej znajomych - poszła bez przekonania przymuszona ogólnym trendem "posiadania tytułu magistra". Pracuje od 18. roku życia z przerwą na dwie ciąże. Teraz, po czterech latach planuje powrót na rynek pracy. Ostatnie stanowisko, jakim może się pochwalić w CV, to

Rynek pracy według PIP

Rynek pracy według PIP

Sejmowych. Co prawda z tą interpretacją nie zawsze zgadzały się sądy, bo np. z orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Gliwicach wynikało, że o kontrolach trzeba uprzedzać. Ale w ostatnich latach WSA w Szczecinie zakwestionował to stanowisko, także NSA wyraźnie uznał je za jednostkowe

Nauczyciel

Praca nauczyciela Nauczyciel to zawód polegający na nauczaniu dydaktycznym, wychowywaniu i opiece nad uczniami. Miejscem pracy nauczyciela jest szkoła publiczna lub prywatna. Jest to stanowisko publiczne określone przez ustawę. Nauczyciel prowadzi zajęcia - lekcje - z grupami uczniów - klasami

Kiedy urzędnik chce przejść do korporacji

Kiedy urzędnik chce przejść do korporacji

administracyjnych, która poszukiwała księgowego. Kilkustronicowe, nieciekawe, niewskazujące kandydatowi możliwości rozwojowych, do tego zamieszczone tylko na stronie tej jednostki. Z punktu widzenia skuteczności rekrutacji – niewielkie szanse na pozyskanie pracownika o odpowiednich kompetencjach. Trudno

Zarobki w Krakowie w 2009 roku

stanowisk należeli sprzedawcy (1 851 PLN) oraz pracownicy administracyjni/biurowi (2 050 PLN). Jak kształtują się zarobki Polaków w 2010 roku? Na jakich stanowiskach oferowano w tym roku najwyższe płace? Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Każdy zainteresowany

Ile sprzedawcy w opiekunie klienta

Ile sprzedawcy w opiekunie klienta

Do głównych obowiązków opiekuna klienta należą m.in.: sprzedaż produktów i usług, obsługa administracyjna sprzedaży czyli przygotowanie umów i dokumentów, branie udziału w przetargach, budowanie i podtrzymywanie relacji biznesowych, sporządzanie raportów. Większość opiekunów klientów pracuje na

Idzie lato, czas do pracy

Idzie lato, czas do pracy

głównie stanowisk fizycznych i produkcyjnych. Jednak oprócz nich coraz częściej poszukujemy osób także na stanowiska biurowe, administracyjne i specjalistyczne - mówi Monika Styczyńska, kierownik w agencji zatrudnienia Manpower. I tłumaczy, że właśnie latem, w okresie urlopowym, wiele firm poszukuje

Chcesz zarządzać emeryturami milionów Polaków? Teraz jest szansa, ZUS szuka prezesa

Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD). Pracodawca, czyli rząd naszego kraju wymaga m.in. wyższego wykształcenia (magister), polskiego obywatelstwa i niekaralności. Potrzebne są też kompetencje kierownicze i co najmniej 6-letni staż pracy, w tym przynajmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym. Wymagana jest

Przedstawiciel medyczny: "uczy" lekarzy mimo, że sam nie jest lekarzem

firmy na stanowiska przedstawicieli farmaceutycznych - mówi Rogalski. Jak wygląda przeciętny tydzień przedstawiciela farmaceutycznego? - Cztery dni spędza się w trasie, a jeden - zwany administracyjnym - w biurze. Praca polega na spotkaniach z lekarzami i farmaceutami, którym proponuje się oferowane

To było El Dorado Europy - benefity po grecku. 420 euro miesięcznie za... mycie rąk

stołówki pracowniczej, osobom które zdecydowały się na obiady w pracy dopłacano 120 EUR miesięcznie do pensji. Pracownikom administracyjnym płacono również 870 EUR miesięcznie za wysyłanie faksów, a wymiaru sprawiedliwości 595 EUR miesięcznie za skuteczne prowadzenie spraw. Na atrakcyjne premie mogli

Praca w Play

Specjalisty ds. Administracyjnych i rozpoczęłam pracę w Kancelarii Ogólnej. Tam zdobyłam wiele cennych umiejętności, szczególnie organizacyjnych, które przydają mi się na moim obecnym stanowisku - Specjalisty ds. Administracyjno-Prawnych w Departamencie Prawnym. Praca w tym dziale daje mi możliwości rozwoju i

Zarobki w finansach ciągle kuszą pracowników

zauważyłam, że wiele firm decyduje się na tworzenie własnych centrów usług wspólnych lub też na wydzielenie działów finansowo-księgowych na zewnątrz. Jest to spowodowane koniecznością poszukiwania oszczędności - uważa ekspertka. Kłopoty z utrzymaniem swojego stanowiska będą najprawdopodobniej mieli

Czterech na pięciu kandydatów kłamie w CV

stanowiska, przykładowo ze specjalisty stając się starszym specjalistą. Mistrzowie autoprezentacji W kwestii koloryzowania własnego wizerunku rekordzistami okazali się handlowcy. Najczęściej zawyżali wyniki bądź nieprawdziwie oceniali swój portfel klientów. Na naginaniu rzeczywistości przyłapało ich aż 66

Społeczny czy potrzebny?

Społeczny inspektor pracy to osoba odpowiedzialna głównie za monitorowanie przestrzegania zasad BHP. Może nim zostać pracownik firmy, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierowniczego. Nie otrzymuje za to wynagrodzenia. Zakres obowiązków, zasady powoływania i przywileje

Praca sezonowa wzywa chętnych

. - Spodziewamy się zapotrzebowania na dłuższe, nawet kilkutygodniowe zastępstwa na stanowiskach administracyjnych, głównie związanych z pracą w recepcji - mówi Magdalena Mulet, konsultant agencji zatrudnienia Manpower. - Zarobki zależą od liczby przepracowanych godzin i wynoszą od 12 do 17 zł brutto za godzinę

Delegowani pracownicy będą lepiej chronieni

- blisko 230 tys. Nieco mniej pracowników wysyłają Niemcy - ponad 200 tys., dalej są takie kraje jak: Francja, Rumunia, Węgry, Belgia i Portugalia. Przedstawiciele państw członkowskich wspólne stanowisko w sprawie delegowania pracowników ustalili już na początku marca. Polskę w pracach nad nową unijną

Okiem pracodawcy: JUWENTUS

1. Osoby, o jakich umiejętnościach mają największą szansę na pracę w Państwa firmie? Wszystko zależy od tego, na jakie stanowisko aplikuje kandydat, ale generalnie najbardziej cenimy w firmie JUWENTUS osoby kreatywne i ambitne, które mają "pomysł na siebie". Tacy ludzie mają u nas szansę

Deregulacja nabiera rozpędu: kolejna transza w Sejmie

poselskich poparli ten projekt. Adam Szejnfeld (PO): - Zmniejszenie reglamentacji administracyjnej, zlikwidowanie barier korporacyjnych (...). To będzie miało znaczenie dla wszystkich obywateli (...). Im więcej wolności w wykonywaniu zawodów, tym jakość świadczonych usług jest wyższa, a cena pozyskiwania

Interim zmienia kulturę zarządzania

kulturę organizacji na bardziej demokratyczną.Obok interwencji kulturowej interim manager wnosi do organizacji bardzo wyraziste nastawienie na cele biznesowe i efektywność. Interim nie jest zatrudniany, by być i zarządzać jakimś procesem - a często tak jest w przypadku stanowisk administracyjnych. Interim

Raporty płacowe SMS

Zobacz regulamin usługi. Chcesz wiedzieć ile powinieneś zarabiać? Wyślij SMS-a pod numer 7216 o treści LP. + kod stanowiska którego szukasz np. - LP.L7 (L7 do kod stanowiska Spedytor) Zarząd Nazwa stanowiska SMS

Czy open space ma sens?

Historia biur typu open space, czyli otwartych powierzchni bez podziału na pokoje, zaczęła się pod koniec XIX w. w Stanach Zjednoczonych. Rewolucja przemysłowa spowodowała zwiększone zapotrzebowanie na pracowników administracyjnych, więc dotychczasowe biura stały się za małe w stosunku do potrzeb

Czekając na podwyżkę

, który polecały jej starsze koleżanki? Pracuje w firmie zajmującej się handlem i właśnie dostała awans. Trafiła tu zaraz po studiach, koleżanki zazdrościły jej, że tak szybko znalazła pracę. Na początku szybko awansowała na wyższe stanowisko, potem już się to nie zdarzyło. Po prawie dziesięciu latach

Kto zarabia najwięcej?

definiowanej przez kulturę, umiejętnościach negocjacyjnych czy stereotypowym przeświadczeniu o niższym zaangażowaniu kobiet w pracę. Tendencja wyższego wynagradzania mężczyzn jest szczególnie mocno widoczna na kierowniczych stanowiskach oraz wśród osób z wyższym wykształceniem. Kobieta pracująca jako

Zarobki pracowników "skarbówki"

zatrudnionych w powyższych urzędach dzieli się na 5 grup, w zależności od zajmowanych stanowisk. Wyróżnia się osoby pełniące funkcję na średnim szczeblu zarządzania, wykonujące stanowiska koordynujące, samodzielne, specjalistyczne i wspomagające. Wynagrodzenia osób pracujących w "skarbówce" różnią się

W pracy pisz bezwzrokowo

Psychotesty - sprawdź, czy łatwo poddajesz się stresowi W zeszłym tygodniu pani Anna była na kolejnej rozmowie kwalifikacyjnej. To miała być praca w renomowanej warszawskiej firmie na stanowisku doradcy klienta. Firma zapewniała też stałą umowę i atrakcyjne wynagrodzenie - wspomina dziś Anna

Paragraf Matysiakowej

przewodniczący komisji. - Emeryta! - odpowiada pani Renata i wyjaśnia, że została przywrócona, ale nie wiadomo, na jakie stanowisko. Wciąż nie dostaje pensji, tylko emeryturę. Składa u pracodawcy "wezwanie do wykonania wyroku sądu". A po miesiącu - skargę do Wojskowego Sądu Administracyjnego, że

Kosiniak-Kamysz: kolejne pół miliarda na walkę z bezrobociem

.), pracowników biurowych i administracyjnych (41 proc.). Jednak niemal co druga firma ma kłopoty z obsadą wolnego stanowiska. Dlaczego? Bo kandydaci nie spełniają oczekiwań (tak odpowiedziało 66 proc. firm) i nie chcą się przeprowadzać za pracą (23 proc.). O dziwo, firmy wiedzą też, że nie płacą najlepiej, a na

Społeczni inspektorzy pracy - sposób na stabilny etat?

członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierowniczego. Jeżeli działające na terenie firmy związki zawodowe wyrażą zgodę, to inspektorem społecznym będzie mógł zostać również pracownik, który do nich nie należy. SIP wybierany jest (odwoływany także), przez pracowników firmy podczas wyborów

Office Manager - kierownik biura

jest to samodzielne stanowisko. W większych kierownikowi biura podlegają pracownicy administracyjni oraz pracownicy recepcji. Także wieczorna zmiana raportuje do kierownika biura.Zakres obowiązków: koordynacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej (także e-maili i faksów), zarządzanie dostawami

Grasz o staż: jak było na praktykach?

, jak wiele korzyści może przynieść udział w konkursie - komentuje Łukawska. Monika Wiśniewska wygrała staż w katowickim oddziale firmy Asseco Poland SA, na stanowisku programisty. Jest na stażu od 3 miesięcy i jak mówi, wiele się przez ten czas nauczyła. - Wspomagam działania zespołu, dzięki czemu

Oburzeni do odzysku - piszą czytelnicy Gazety

, którego nie trzeba uczyć pracować. 2) Pracodawca chętniej zatrudni na stanowisku programisty filozofa, którego wieloletnią pasją jest programowanie niż nabzdyczonego absolwenta informatyki, który po pół roku praktyk uważa, że powinien zarabiać w pierwszej pracy 5 tys. 3) Żadna praca nie hańbi! 4) Nie rób

Urzędnik samorządowy

Definicja Ta profesja pojawiła się na dobre całkiem niedawno, czyli po reformie administracyjnej kraju. Urzędnik samorządowy to stanowisko w administracji samorządowej, czyli miejskiej, gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej. Takich urzędników w Polsce jest prawie 200 tys., a więc

Praca w KGHM: jak ją zdobyć, ile można zarobić?

pierwszej kolejności uważnie śledzić stronę internetową firmy. Firma prowadzi rekrutacje na bieżąco, obecnie szuka np. operator zespołu maszyn i urządzeń przeróbczych, specjalisty ds. projektów dotowanych, albo operatora samojezdnych maszyn górniczych pod ziemią. Kandydat na pierwsze wymienione stanowisko

Doktor uboższy od inżyniera

systemu, w który za pełne wykształcenie uważało się studia magisterskie. Pewnie również obserwują, że magistrowie są lepszymi kandydatami do pracy niż licencjaci. I widocznie tak jest. Aby administracyjnie "docenić" licencjat, państwo musiałoby np. wzorem angielskim współfinansować edukację

Kiedy warto zmienić zawód?

pracy, np. absolwentom wielu kierunków humanistycznych. Są też zawody, na które zapotrzebowanie stopniowo zmniejsza się z powodu globalnego postępu technologicznego. Przykładem mogą być różnego typu pracownicy administracyjni, których stanowiska od około 10 lat topnieją w wyniku komputeryzacji i

Młodzi biorą dziś, co dają

negocjacji ma teraz pracownik, kiedy na to samo stanowisko stoi z nim blisko 30 chętnych? Bierze bez dyskusji to, co dają, bo do wyboru ma bezrobocie i przymieranie na zasiłku. Najważniejsze nie są administracyjne regulacje co do składek od umów, ale przywrócenie statystyk z 2008 roku. Jak to zrobić? - Przy

Kogo brakuje, a kto ma braki

"Niedobór talentów 2011", aż cztery na dziesięć firm z Polski ma trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów na kluczowe dla ich działalności stanowiska. To nadal bardzo dużo - średnia europejska wynosi 34 proc. Ale i tak firm z kłopotami jest w naszym kraju mniej niż np. rok temu

Szukasz pracy na wakacje? Zacznij już teraz. Wiemy kogo i gdzie szukają pracodawcy

rozejrzeć się również w restauracjach i hotelach, handlu detalicznym i hurtowym oraz usługach finansowych, ubezpieczeniowych i związanych z rynkiem nieruchomości. Zajęcie na wakacje? Szukaj już teraz Wakacje to również szansa dla osób posiadających doświadczenie w pracach biurowych i administracyjnych. W

Warto być specjalistą

niepublicznych. Do tej pory największym zainteresowaniem słuchaczy cieszyły się kierunki ekonomiczne i administracyjne oraz pedagogiczne. GUS w podsumowaniu roku akademickiego 2010/2011 podał, że studiowało na nich łącznie 105 tys. osób. Popularność studiów podyplomowych z zakresu ekonomii wynika przede

Czego wymaga się od kierowników?

"Doświadczenie w branży lub w kierunku spokrewnionym", "minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku", "sukcesy w pozyskiwaniu klientów", "doświadczenie w kierowaniu co najmniej 50-osobowym zespołem", "dobra znajomość rynku", czy "

Inżynierowie od zadań specjalnych

innowacyjnych w celu przygotowania prototypów usług i modeli", "przygotowywanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych", "wykształcenie wyższe", "biegła znajomość angielskiego", "innowacyjność". Znajomość technologii czy języków programowania zależy od stanowiska

Trudne współpracy początki

i administracyjnych reprezentujących działy funkcyjne, jak również studentów i absolwentów. Pozorna aktywność pracodawców Pracodawcy pytani o przemyślenia na temat relacji z uczelniami i kształcenia praktycznego reprezentują zwykle postawę krytyczną i zgłaszają potrzebę zmian. Proszeni o

Firma chce, żeby czytali

początku istnienia firmy, wychodząc z założenia, że firma technologiczna musi się stale rozwijać. Gdy przyszłam tu do pracy, zorientowałam się, że biblioteka jest bardzo monotematyczna - wspomina dziś. - Pracownikom brakowało wiedzy biznesowej. W firmie powstawały wtedy stanowiska kierownicze, pierwsi

Urzędnik Unii Europejskiej

Definicja Urzędnik europejski to każdy urzędnik samorządowy lub państwowy, który zajmuje stanowisko w instytucjach polskich lub europejskich związanych z integracją w Polsce czy w Europie. Predyspozycje Ważne są cechy intelektualne i osobowościowe. Po pierwsze - jak każdy

Inżynierowie nie powinni wyjeżdżać

miejskiej, czyli kolejne 100 funtów. Z kolei tygodniowe wyżywienie to minimum 40-70 funtów. Wziąć pod uwagę należy również jednorazowe koszty związane z przeprowadzką na Wyspy oraz koszty administracyjne (ok. 200-300 funtów). Natomiast wynagrodzenie inżyniera wynosi 1500-3000 funtów miesięcznie - dodaje

Urzędnik państwowy

Definicja To profesjonalista zajmujący stanowisko w administracji państwowej, a zatem tej, która jest zarządzana i finansowana centralnie. Może zostać przyjęty do pracy według potrzeb lokalnej jednostki albo skierowany do szkoleń w ramach służby cywilnej i być urzędnikiem

Praca w Brukseli. Oferty można składać jeszcze niecały miesiąc

krajów członkowskich. Na kandydatów czeka 500 miejsc pracy. Są one rozłożone na 10 państw kandydujących, ale nie po równo. O ilości osób z danego kraju zadecydują umiejętności poszczególnych kandydatów. Dlatego z Polski pracę w Brukseli może dostać 30 albo 300 osób. Będzie to praca na stanowiskach

Credit Manager - kierownik ds. kredytów

Szukasz pracy na stanowisku kierownika ds. kredytów? Zobacz oferty pracy w naszym serwisie Polskie odpowiedniki lub opis: kierownik ds. kredytów/ oceny ryzyka kredytowego. Przełożony: dyrektor finansowy, dyrektor zarządzający.Podwładni: pracownicy działu (pomoc administracyjna, researcherzy

Policjant

Definicja Najkrótsza definicja brzmi: policjant to funkcjonariusz państwowy zatrudniony w policji. Jednak zróżnicowanie stanowisk jest tu bardzo znaczne. Policjantami są zarówno pracownicy liniowi, czyli ci, którzy mają bezpośrednio do czynienia z przestępcami, jak i technicy

Staną na głowie, żeby tylko kogoś zatrudnić

wybranym przez siebie czasie lub też za darmo skorzystać z bazy 250 tys. aplikacji z dostępem do 50 CV kandydatów. Gwarancja obejmuje stanowiska m.in.: handlowców, doradców klienta, pracowników obsługi klienta i call center, stanowiska biurowe i administracyjne, księgowe, a także marketingowe. Nowych metod

Detektyw

administracyjne, jest mu łatwiej w tym zawodzie. Dawniej i dziś Detektyw nie jest zawodem o długiej historii. Oczywiście można się doszukiwać tradycji profesji już w starożytności, ale tak naprawdę rozwinęła się ona dopiero w XX w., głównie w krajach demokratycznych, gdzie

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

Jeszcze dwa lata, rok temu etat w budżetówce był jednym z najbardziej pożądanych na rynku pracy. Gwarancja stałej pracy podczas kryzysu kusiła nawet tych, którzy wcześniej nie myśleli o państwowej posadzie. Dla przykładu w 2009 roku na ogłoszenie o pracę na stanowisko sekretarki w Urzędzie

PR Manager - kierownik ds. public relations

Szukasz pracy na stanowisku kierownika ds. public relations? Zobacz oferty pracy w naszym serwisie Z danych firmy doradztwa personalnego TMP Worldwide wynika, że wśród kandydatów na to stanowisko dominują osoby w wieku 30-35 lat, z doświadczeniem w branży FMCG, telekomunikacyjnej, bankowej oraz z

Prokurator

prawa, szeroko - np. pod kątem prawa cywilnego, karnego czy administracyjnego - lub wąsko - pod kątem uznawanych za modniejsze: prawa autorskiego, gospodarczego, europejskiego lub prawa nowych technologii. W wielu ośrodkach funkcjonują już tzw. szkoły prawa, oferujące kursy w ramach

Pracownik ochrony

: ochrony osób, mienia, zabezpieczeń elektronicznych, zabezpieczeń danych, systemów przeciwpożarowych i innych. Pracownik ochrony zajmuje więc różne stanowiska i ma różną pozycję w firmie. Predyspozycje Najważniejsze cechy osobowości pracownika ochrony to umiejętność logicznego myślenia, brak

Help desk manager - kierownik biura (centrum) informatycznego

Szukasz pracy na stanowisku kierownika biura informatycznego? Zobacz oferty pracy w naszym serwisie Stanowisko to najczęściej występuje w firmach zajmujących się obrotem nieruchomościami, firmach budowlanych i developerskich, w dużych instytucjach finansowych (nie tylko w bankach hipotecznych), w

Płace menedżerów w Polsce wyrównują się

Księgowość W ostatnim okresie obserwować można wzrost wynagrodzeń na stanowiskach analityka finansowego oraz kontrolera finansowego. Branże, w których szczególnie wzrosły płace to: FMCG, nieruchomości, produkcja oraz media. Stopniowo wzrasta poziom pensji w sektorze finansowym. Poziom wynagrodzeń w obszarze

Urzędnik

odpowiedniego doświadczenia; Kielce Robert, ma 35 lat, ukończone studia wyższe, zarabia 3300 zł na stanowisku kierowniczym w jednym z kieleckich urzędzów, ma umowę o pracę na stałe. Nie ma premii, nie dorabia na boku. Nie zamierza zmienić pracy. Rzeszów Elżbieta, 47 lat, od 15 lat pracuje w miejscowym urzędzie

Asystentka szefa

Zakres obowiązków osoby pracującej jako asystent czy asystentka zależy od tego, czy jej stanowisko przypisane jest do całego działu czy też tylko do jednej osoby, np. prezesa firmy. Asystentka działu pełni dużo różnych funkcji administracyjnych, pomaga zorganizować pracę, ustala grafiki urlopów itp

Zanika okres próbny

tak istotna, jak była jeszcze kilka czy kilkanaście miesięcy temu - dodaje. Rekruterzy zauważyli pewne prawidłowości. Wśród pracowników administracyjnych, specjalistów z zakresu finansów, bankowości czy technologii okres próbny budzi najmniej emocji. - Zupełnie inaczej odbierane jest to wśród

Praca za biurkiem

zakresu księgowości budżetowej * Wymagania (m.in.): wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne, znajomość przepisów ordynacji podatkowej i ustawy o zamówieniach publicznych, znajomość księgowości budżetowej i rachunkowości podatkowej, przepisów prawa podatkowego, systemów

Contracts Negotiator - specjalista ds. umów

. Przełożony: może raportować do dyrektora ds. handlowych, kierownika działu kontraktów/działu zakupów/ działu prawnego, w mniejszych firmach do dyrektora zarządzającego. Podwładni: jest to zazwyczaj samodzielne stanowisko, ewentualnie praca negocjatora może być wspierana przez asystenta ds. administracyjnych

Jak się pracuje w największym w Polsce aquaparku?

, przyglądali się nawet nocą sprzątaniu obiektów. Po powrocie sami posprzątali i urządzali stanowiska. Aquapark zatrudnia na etacie 25 osób (kadra kierownicza, recepcjonistki, szatniarki, dział techniczny, koordynatorki saun, personel administracyjny) i około 65 pracowników firm zewnętrznych (ratownicy

Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?

okres próbny. To okres pierwszych szkoleń oraz czas, pozwalający na zapoznanie pracownika z firmą, współpracownikami i postawionymi przed nim zadaniami. Po 9 miesiącach pracy jako Doradca Klienta dajemy szansę na pierwszy awans. W uznaniu dobrych wyników pracy i zaangażowanie proponujemy stanowisko

Payroll Manager - kierownik ds. kadrowo-płacowych, menedżer ds. wynagrodzeń

organizacyjnych celów, przygotowywanie okresowych raportów dla władz firmy, sprawdzanie zgodności procedur z wymaganiami prawnymi. Oczekiwane kompetencje: wyższe wykształcenie (preferowane ekonomiczne, najchętniej finanse czy rachunkowość), kilkuletnie doświadczenie na stanowiskach administracyjnych i

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 grudnia 1992 r., sygn. akt I PRN 55/92 pracownik przywrócony do pracy na poprzednich warunkach ma prawo domagać się zatrudnienia na tym samym stanowisku pracy, jakie zajmował uprzednio, nie wystarcza zaś zapewnienie

Białe plamy w CV

napisany chaotycznie, opis doświadczeń jest jednostronny i uwypukla ich dorywczość, epizodyczność i artystyczny charakter. Jeśli pani Marlena nie stara się o pracę w teatrze, powinna zwrócić uwagę przyszłego pracodawcy na inne aspekty doświadczeń: kwestie organizacyjne, administracyjne, kontakt z klientem

Plant Manager - dyrektor przedsiębiorstwa produkcyjnego

W bazie kandydatów TMP Worldwide większość osób pełniących tę funkcję znajduje się w przedziale wiekowym 40-50 lat. W wielu firmach kandydat na stanowisko Plant Manager wyłaniany jest w drodze konkursu. Zapotrzebowanie na kandydatów zgłaszają przeważnie koncerny, producenci komponentów

Savoir-vivre dla biznesmenów: Sekretarz i sekretarka

współpracownicę, która umawia spotkania, rezerwuje hotele, zajmuje się pracą administracyjną. To kluczowa postać w firmie - mówi Rydel. - Niedopita kawa w szklance na biurku, nieład w dokumentach, niechlujny wygląd - to są wyznaczniki fatalnej asystentki prezesa. Jeżeli naszą asystentkę trzeba pouczać, żeby nie

Financial Controller - kontroler finansowy

wsparcie administracyjne w firmie konsultingowej. Następnie można objąć stanowisko młodszego księgowego (Junior Accountant)/ specjalisty d/s finansowo księgowych/ inspektora kredytowego. Kolejnym etapem w karierze jest pozycja analityka finansowego/ księgowego/ zastępcy głównego księgowego. Następnie można

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

-mail lub błędne hasło. Jak zmienić nazwisko, hasło i adres e-mail? Po zalogowaniu pierwszą stroną będzie strona administracyjna Narzędzi ofert pracy. Kliknij ikonę Informacje o koncie - pojawi się strona edycji podstawowych informacji o koncie (między innymi nazwisko, hasło, zwrotny adres e-mail

Banking Consultant - konsultant bankowy

Polskie odpowiedniki lub opis: nazwa tego stanowiska jest różnie tłumaczona - najczęściej pod hasłem Banking Consultant kryje się "konsultant bankowy", pracownik banku, zazwyczaj specjalizujący się w obsłudze danych zagadnień np. systemów IT czy grup klientów, jak w przypadku konsultanta

Land Development Director/ Real Estate Director - dyrektor ds. nieruchomości

Stanowisko to najczęściej występuje w firmach zajmujących się obrotem nieruchomościami, firmach budowlanych i developerskich, w dużych instytucjach finansowych (nie tylko w bankach hipotecznych), w koncernach z branży FMCG oraz w firmach telekomunikacyjnych (wyszukiwanie, dzierżawa, kupno terenów

Spotkajmy się w intranecie

stanowisk szefa komunikacji rośnie o 15 proc. Powstają też redakcyjne zespoły intranetowe - średni zespół intranetowy w Polsce nie przekracza trzech osób, a jeszcze dwa lata temu było to 1,2 osoby w skali kraju. Amerykańska firma Nielsen Norman Group wyliczyła, że na świecie, wśród najlepszych badanych

Tymczasowo coraz częściej

rynku i z ostrożnością podchodzą do rekrutacji na stanowiska etatowe. W chwili gdy gospodarka powoli ożywia się, to właśnie praca tymczasowa daje im możliwość zrealizowania np. dodatkowego zamówienia lub kontraktu. I to bez zobowiązań i ryzyka związanego z zatrudnieniem etatowych pracowników - dodaje. Z

Tax Specialist - specjalista ds. podatków

Stanowisko konsultanta/specjalisty ds. podatkowych występuje najczęściej w spółkach doradztwa podatkowego, firmach konsultingowych (w tym w firmach z tzw. wielkiej piątki), bankach, w biurach podatkowych, urzędach skarbowych, Ministerstwie Finansów. Najwięcej osób pełniących podobne funkcje nie

Farmaceuta, czyli dobry menedżer

styczności z badaniami klinicznymi, a po powrocie do Polski prawie od ręki dostał pracę na stanowisku administratora badań klinicznych. A jeśli ktoś nie chce wyjeżdżać? Mam kolegę po biotechnologii, który bardzo chciałby zostać monitorem, ale ciągle nie może nic znaleźć - Wejście na rynek pracy jest w tym

Podwójny nadzór finansowy? Trwa walka KNF z NBP

starają się jak najmniej rozmawiać w tej sprawie. Nieoficjalnie jedna i druga strona przedstawia swoje argumenty, jednak w formalnej dyskusji o przyszłości nadzoru bądź nadzorów nad bankami dziennikarze otrzymują oficjalne stanowiska. (Nie)stabilność finansowa I tak Komisja Nadzoru Finansowego ustami

Polki zarabiają 20 proc mniej od mężczyzn

cztery, mężczyzn - dziesięciu. W firmach państwowych zatrudniających od 51 do 100 osób przewaga mężczyzn jest dużo mniejsza - tylko dziesięć na osiem. W polskich firmach panuje zasada: im wyższe stanowisko, tym większe różnice w wynagrodzeniu. Jeśli chodzi o dyrektorów, to kobiety zarabiają miesięcznie

Asystentka

Na stanowiska sekretarek i asystentek zawsze zgłasza się dużo osób, najczęściej są to kobiety w wieku 25-35 lat. Większość z nich jest przekonana, że doskonale się nadaje do wykonywania tej pracy, bo trochę mówi po angielsku, ładnie wygląda i potrafi wysyłać faksy. To jednak nie wystarczy

Studencka lista płac, czyli ile i jak dorabiają studenci

nie tylko w klubie, czasem łapie inne, dorywcze zajęcia, np. pomaga przy przeprowadzkach. 1000 zł Student II roku zarządzania, pracujący jako dyrektor administracyjny w prywatnej firmie. Na stanowisko polecił go znajomy. Przedsiębiorstwo zatrudnia 160 osób. Swoje zadania wykonuje w okienkach między

Asystentka

stanowiska samodzielne, np. na kierownika działu lub dyrektora administracyjnego, czyli na stanowisko menedżerskie. Status społeczny Wysoka pozycja asystentki na rynku pracy wiąże się z jej umiejętnościami i doświadczeniem. Dzięki temu jej status jest bliski statusowi kadry zarządzającej firmy. Jak

Rezydent

Definicja Rezydent (łac. residens , - ntis - osiadający celem zamieszkania) to jedno z przyjemniejszych stanowisk w biurze turystycznym. Jak pilot wycieczek, także i ten zawód jest profesją stosunkowo nową. Rezydentem zostaje osoba doskonale wprowadzona w sprawy biura, w 

Maintenance Manager - kierownik utrzymania ruchu

, urządzeń automatyzacji procesów technologicznych oraz przemysł elektrotechniczny i AGD. Stanowisko to często występuje też w formie anglojęzycznej w firmach zarządzających budynkami biurowymi, osiedlami mieszkaniowymi i innymi obiektami. Polskie odpowiedniki lub opis: kierownik utrzymania ruchu, kierownik

Klonowanie pieniędzy

urzędnicy imigracyjni. Do przekroczenia granicy potrzebny jest ważny paszport biometryczny.Nie wszyscy mają z górkiPlanując podbój tamtejszego rynku pracy, trzeba pamiętać, że znalezienie wolnych stanowisk jest trudniejsze niż 2-3 lata temu. Na koniec grudnia 2009 r. stopa bezrobocia wynosiła 8,5 proc

Ogłoszenia o pracę atakują na wejściu

nami. Z fajnymi ludźmi i w fajnej firmie. Czekamy na ciebie" - czytamy w internecie. Na dalszych stronach potencjalnych pracowników zachęcają trzy osoby: Daria, Sebastian i Ryszard, zajmujący kierownicze stanowiska w firmie. Opisują swoje początki i doświadczenia zawodowe w KFC. Brak pracowników