stopa bezrobocia francja

bsn, pap

Bezrobocie w Europie najniższe od ponad 3 lat, Polska z bardzo dobrym wynikiem

Bezrobocie w Europie najniższe od ponad 3 lat, Polska z bardzo dobrym wynikiem

W grudniu 2014 r. stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 11,4 proc. wobec 11,5 proc. w listopadzie, a w całej UE sięgnęła 9,9 proc. Takie dane podał w piątek Eurostat. Na tle europy dobrze wypadła Polska, gdzie bezrobocie wyniosło 8,0 proc.

Bezrobocie w Europie: 11,7 proc. Nie jest dobrze

Stopa bezrobocia w strefie euro w kwietniu nieco spadła. Po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 11,7 proc., wobec 11,8 proc. w poprzednim miesiącu - poinformował Eurostat

Niewielki spadek bezrobocia w UE

Przeciętna stopa bezrobocia w 25 państwach Unii Europejskiej wyniosła w styczniu 8,8 proc., wobec 8,9 proc. w grudniu - poinformował w piątek Eurostat, unijna agencja statystyczna

Stopa bezrobocia bez zmian

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w Hiszpanii: 11,4 proc., Francji i Niemczech - po 9,4 proc. oraz Finlandii - 9 proc. Przeciętna stopa bezrobocia w 15 państwach UE wyniosła w sierpniu 8 proc., podobnie jak w lipcu. Dla porównania, bezrobocie w USA wyniosło w sierpniu 6,1 proc. wobec 6,2 w

Nowe miejsca pracy w Polsce? Potrzebujemy innowacji w gospodarce

Nowe miejsca pracy w Polsce? Potrzebujemy innowacji w gospodarce

., bezrobocie w regionie jest wysokie, a tempo tworzenia nowych miejsc pracy słabe. Wynosi ono średnio 14 proc.(według MPiPS w październiku stopa bezrobocia wynosiła 13 proc.), przy niskim wskaźniku aktywności zawodowej - na każde 100 osób w wieku produkcyjnym pracują zaledwie 52 osoby - wynika z danych BŚ

Najwyższe w całej UE bezrobocie jest w Polsce

Najwyższą stopę bezrobocia spośród krajów strefy euro odnotowano w Hiszpanii - 10,4 proc., Niemczech - 10 proc., we Francji - 9,7 proc. oraz Finlandii - 8,6 proc., a najniższą w Irlandii - 4,3 proc. i w Luksemburgu - 4,4 proc. Przeciętna stopa bezrobocia w 25 państwach UE wyniosła 8,9 proc., tak

Krytyczne dane z UE: rynek pracy w zapaści

Krytyczne dane z UE: rynek pracy w zapaści

Dokument przestawia dane za drugi kwartał 2012 roku oraz wyraźne trendy z ostatnich lat.Szczególnie niepokojące są informacje o rynku pracy. Średnia stopa bezrobocia jest w UE rekordowo wysoka i wynosi 10,4 proc. Stałe kurczenie się rynku zatrudnienia od 16 miesięcy sprawiło, że pracę - do lipca

Ilu pracuje, ile zarabiają

Dla młodego Duńczyka znalezienie pracy nie jest wielkim problemem. Stopa bezrobocia wśród ludzi poniżej 25 roku życia wynosi 7.9 proc. i jest jedną z najniższych w Europie. Z kolei młodym Polakom przyszło żyć w kraju o rekordowym w Europie odsetku młodych bezrobotnych (41.4 proc.). Duńskie zarobki

Stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej

Stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej

porównano zmiany natężenia zjawiska bezrobocia w całej Unii Europejskiej oraz w "Starej Unii" (UE15). Dodatkowo w celu uzupełnienia informacji zestawiono wartości, jakie na przestrzeni ostatnich 10 lat przyjmowała stopa bezrobocia we wszystkich krajach aktualnie wchodzących w skład Unii

Obcokrajowcy o polskim rynku pracy: jest dobrze, ale...

Obcokrajowcy o polskim rynku pracy: jest dobrze, ale...

nieuzasadnione zwolnienia. Reforma jest próbą uzdrowienia francuskiego rynku pracy oraz obniżenia stopy bezrobocia, która obecnie utrzymuje się na poziomie ok. 10 proc. Aleksander ma 24 lata. Ukończył Wyższą Szkołę Handlową w Troyes. Od dwóch lat mieszka w Krakowie, gdzie pracuje w dużej korporacji zajmującej

Polska nadal ma największe bezrobocie w UE

spadek stopy bezrobocia (z 19,2 proc. rok temu). Wzrosła ona natomiast m.in. w Szwecji (z 5,5 do 6,6 proc.) i Czechach (z 7,8 do 8,8 proc.). Eurostat szacuje, że w czerwcu w całej UE bez pracy pozostawało 19,4 mln osób, w tym w krajach strefy euro - 12,7 mln. Stopa bezrobocia w Unii utrzymywała się w

Tu jest praca

Tu jest praca

Gdy podobny raport tworzyliśmy w marcu, wiadomości były znacznie gorsze. Firmy opieszale przyjmowały nowych pracowników, a bezrobocie wynosiło 14,2 proc. Dziś stopa bezrobocia zmniejszyła się o 1,2 pkt procentowego i wzrósł optymizm w firmach. Z raportu "Plany Pracodawców" firmy

Wolą wyjechać do innego kraju niż wrócić

Wolą wyjechać do innego kraju niż wrócić

Bezrobocie od połowy 2008 roku, czyli od momentu pojawienia się pierwszych oznak kryzysu gospodarczego na świecie, wzrosło znacznie niemalże we wszystkich krajach Unii. Wśród krajów, do których Polacy wyjeżdżają najchętniej, stopa bezrobocia najmniej, bo zaledwie o ok. pół punktu procentowego

Postulaty związkowców - za i przeciw [ANALIZA]

Postulaty związkowców - za i przeciw [ANALIZA]

wyżej). Jak wyliczyli eksperci Forum Obywatelskiego Rozwoju, w Polsce w latach 90. wzrost najniższego wynagrodzenia o 10 proc. zwiększał stopę bezrobocia w regionach słabo rozwiniętych o 3 pkt proc. Inny model ekonomiczny pokazuje, że wprawdzie po podwyżce płacy minimalnej nie rośnie bezrobocie, ale

Coraz bogatsi i mniej chętni do wyjazdu

latach 2000, 2003, 2005 i 2007. Bezrobocie małe i spada Oficjalnie stopa bezrobocia - jak podał Główny Urząd Statystyczny - wynosi 10,7 proc. Ale "Diagnoza" przekonuje, że w rzeczywistości bezrobotnych jest zdecydowanie mniej. Wszystko zależy bowiem od kryterium. Jeśli przyjąć, że bezrobotnym

Za granicę po pieniądze i przygodę

Za granicę po pieniądze i przygodę

stopie bezrobocia. Jak statystyki przekładają się na rzeczywistość? Według Artura Ragana z agencji Work Express są chętni na wyjazdy zagraniczne. Problem w tym, że mniej niż w poprzednich latach jest ofert pracy. - W krajach takich jak Włochy czy Hiszpania pracy sezonowej jest zdecydowanie mniej

Mniej zabezpieczeń, więcej motywacji do pracy

". W Niemczech, największej gospodarce na kontynencie, stopa bezrobocia wynosi aż 11,4 proc., w porównaniu z 9,2 proc. w 2001 r[dla porównania w 2001 r. wynosiła 9,2 proc.]. W tym samym czasie we Francji odsetek bezrobotnych wzrósł z 8,3 do 9,9 proc. Skuteczność hiszpańskiej polityki gospodarczej

Nie ma kapitalizmu bez etyki

Nie ma kapitalizmu bez etyki

i trudno jest bazować na wcześniejszych doświadczeniach. Zwykle, kiedy gospodarka spowalniała lub kurczyła się, bank centralny obniżał stopy procentowe a rząd podatki, by rozpoczął się ponowny ruch w górę. Teraz mamy nadmiar pieniądza w obiegu i można spodziewać się czegoś odwrotnego do

Chcecie pracy? Zapomnijcie o fabrykach

na stopie bezrobocia - wskaźniku mało precyzyjnym, gdyż zależnym zarówno od zmieniającej się metodologii statystycznej, jak też od sztucznych zabiegów podejmowanych przez rządzących. Od lat nasza polityka społeczna koncentruje się na doraźnym łagodzeniu skutków bezrobocia, a nie na tworzeniu nowych

Brytyjska prasa o Polakach

tak wiarygodne, przewidywało, że z każdego państwa przybędzie do nas od 5 do 13 tys. Obecnie szacuje się, że w Wielkiej Brytanii osiedliło się ponad 350 tys. Polaków. Stanowią oni największy napływ obcokrajowców od czasu, gdy hugenoci musieli uciekać z Francji przed prześladowaniami religijnymi w XVII

Polka uczy Anglików angielskiego

zabarwioną żadnymi uprzedzeniami. Pierwsze pytanie to: - Miss, are you French?" Od razu wyłapują obcy akcent i zakładają, że jestem z Francji. Zdarza mi się usłyszeć pytanie: "Is Poland a part of London?" albo widzieć jak szukają Polski w atlasie wśród maleńkich wysepek koło Islandii. Wtedy

Najwyższe bezrobocie w UE jest w... Polsce

.), na Słowacji (16,4 proc.), na Litwie (11,5 proc.) i w Hiszpanii (11,1 proc.). Z kolei najniższe bezrobocie jest na Cyprze, w Luksemburgu i w Austrii (po 4,2 proc.) oraz w Irlandii (4,5 proc.). Według danych Eurostatu, w czołowych krajach strefy euro - Niemczech i Francji - stopień bezrobocia jest

Zła wiadomość: zostałeś zracjonalizowany

obok srebrnego wizytownika i aerozolu do ust. Przy powitaniu mocno ściska dłoń. Kiedy zakłada nogę na nogę, kontroluje, by stopy były obciągnięte jak u baletnicy. W 1990 roku skończyła arabistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Biegle mówi po angielsku, francusku i rosyjsku. Po obronie magisterium