system

bsn, pap

Jeden system, jasne kwalifikacje zawodowe

Jeden system, jasne kwalifikacje zawodowe

Sejm uchwalił we wtorek ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Nie będzie wątpliwości, co do tego jakie umiejętności mają absolwenci poszczególnych szkół i posiadacze rozmaitych certyfikatów

Lekcja 32: Systemy motywacyjne

W firmach coraz częściej stosowane są różnorodne programy i systemy motywacyjne mające na celu zwiększenie całościowej wydajności pracowników, ich motywacji i lojalności oraz poprawę ich samopoczucia, a także zmniejszenie rotacji zatrudnianych osób. Mimo, że pracownicy zapewne doceniają takie programy, wdraża je mniej niż jedna trzecia wszystkich firm - może jest to więc dobry moment, aby zacząć?

Lekcja 32: Systemy motywacyjne

W firmach coraz częściej stosowane są różnorodne programy i systemy motywacyjne mające na celu zwiększenie całościowej wydajności pracowników, ich motywacji i lojalności oraz poprawę ich samopoczucia, a także zmniejszenie rotacji zatrudnianych osób. Mimo, że pracownicy zapewne doceniają takie programy, wdraża je mniej niż jedna trzecia wszystkich firm - może jest to więc dobry moment, aby zacząć?

System ocen pracowniczych

przyszłości. System ocen pracowniczych obejmuje wiele etapów np. określenie celów, sposobów oceniania, wybranie technik i kryteriów, osób ocenianych i oceniających. Przy tworzeniu nowego, bądź wdrażaniu gotowego systemu bardzo ważną sprawą jest jego adaptacja do warunków istniejących w danej firmie.

System studiów w Polsce

System studiów w Polsce

porównywalnych systemów stopni oraz wdrożenie Suplementu do Dyplomu (co pozwoli na sprawiedliwe uznawanie kwalifikacji akademickich i zawodowych w kraju i za granicą - dyplomów, świadectw itd. Suplement zawiera opis rodzaju, poziomu, treści i statusu ukończonych studiów); powszechne stosowanie systemu punktów

Jak przygotować młodych do rynku pracy? Zmienić system finansowania uczelni

Jak przygotować młodych do rynku pracy? Zmienić system finansowania uczelni

jest obecny system publicznego finansowania uczelni. Opiera się on na tzw. dotacji podstawowej, wyliczanej na podstawie tzw. stałej przeniesienia (kwoty, którą uczelnia otrzymała w zeszłym roku) oraz innych parametrów, które nie odzwierciedlają rzeczywistych potrzeb wydatkowych uczelni. Nie jest brane

Rewolucja w systemach HR? Młodzi ogromnym wyzwaniem

Rewolucja w systemach HR? Młodzi ogromnym wyzwaniem

najcenniejszych talentów, a także dostosować systemy HR do zmieniających się preferencji młodych osób (pokolenia Y), które od kilku lat zaczynają wchodzić na rynek pracy. - Dziś różnorodność w biznesie nie jest tylko kwestią demografii, ale i wyznawanych wartości oraz przekonań pracowników. Wiąże się z etyką

Impel kupił DC System

oraz Błękitny Wieżowiec. Nowym prezesem DC System będzie Dariusz Szmytt, dotychczasowy dyrektor sprzedaży w Impel Cleaning. Grupa Impel to największa w kraju polska grupa firm usługowych. Obsługuje ok. trzech tysięcy klientów. Grupa specjalizuje się w outsourcingu dla przedsiębiorstw. Przejmuje od

Strażnik Systemu powraca

Jak informują organizatorzy, tegoroczna edycja "Strażnika Systemu" przypomina powieść w odcinkach, w której fikcja przeplata się z rzeczywistością, a przyszłe losy bohaterów zależą od poprawności decyzji uczestników rozgrywki. Każdy uczestnik gry wcieli się w postać głównego bohatera

Twarzą w twarz z kapitalizmem

Twarzą w twarz z kapitalizmem

Gwałtowne załamanie rynków finansowych, które dało początek wielkiej recesji, obnażyło grzechy sektora finansowego i ujawniło niebezpieczeństwo związane z bańkami spekulacyjnymi. Jednakże późniejsze wydarzenia pokazały coś więcej: strukturalną słabość systemu tak wielką, że może zagrozić kondycji

Urządzenia Palma bez systemu PalmOS?

Przyczyną podjęcia takiej decyzji jest jakoby niewywiązanie się przez PalmSource z podjętych wcześniej zobowiązań. Palm poinformował jednocześnie, że nadal będzie sprzedawał urządzenia wyposażone w dostępne obecnie wersje systemu PalmOS. Posiadacze urządzeń Palma nie skorzystają jednak z nowych

Elastyczny system czasu pracy

Forma organizacji pracy charakteryzująca się zróżnicowanym sposobem kształtowania dziennego i tygodniowego wymiaru czasu pracy, przy zachowaniu w ustalonym okresie rozliczeniowym limitu 40-godzin pracy tygodniowo. Stosowanie elastycznych systemów czasu pracy może być związane zarówno ze specyfiką

Sony: kolejny problem z antypirackim systemem DRM

System ARccOS wykorzystywany jest przez Sony od ok. 2 lat i jest, jak mówią przedstawiciele japońskiego giganta, systematycznie aktualizowany. Jednakże w ostatnim czasie aktualizacja, którą objęte zostało ok. 20 nowych tytułów DVD spowodowała problemy z kompatybilnością z niektórymi urządzeniami

System pracy weekendowej

Forma elastycznej organizacji czasu pracy, w której dniami roboczymi są dla pracownika piątki, soboty, niedziele i święta. W systemie pracy weekendowej dobowy wymiar czasu pracy może być wydłużony do 12 godzin. Wymaga stosowania maksymalnie miesięcznego okresu rozliczeniowego. System ten może być

System skróconego tygodnia pracy

Forma elastycznego systemu czasu pracy odnosząca się do sytuacji, kiedy pracownik świadczy pracę przez mniej niż 5 dni w tygodniu. W przypadku zatrudnienia na pełny etat wymaga przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy maksymalnie do 12 godzin i stosowania miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu

Niezależny certyfikat bezpieczeństwa dla systemów Windows

rygorystyczna kontrola kodów źródłowych systemów. Krytycy CC twierdzą jednak, że certyfikaty te nie oddają rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa systemów, gdyż testy są bardzo specyficzne i słabo pasują do rzeczywistych scenariuszy, w których Windows nie tylko wykonuje konkretne zadania, ale również jest

MS: nie sprzedawajcie komputerów bez systemu!

Apel opublikowany został w biuletynie wydawanym przez Microsoft dla klientów i partnerów koncernu. Przedstawiciel firmy tłumaczy, że sprzedawanie komputerów bez systemu to "stracona szansa" - "Chciałbym uczulić wszystkich producentów i dystrybutorów zestawów komputerowych aby nie

System kompetencji

  W ocenie i rozwoju pracowników w Play kierujemy się czterema podstawowymi kompetencjami, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy i pełnionego stanowiska.   Customer Obsessed Dokładanie starań, aby zapewnić klientom szybką i skuteczną obsługę, dostosowaną do ich indywidualnych potr

Elastyczny system wynagradzania w Volkswagen Poznań

i jest zależne od opisu danego stanowiska.   Do podstawy płacowej co miesiąc doliczany jest dodatek inflacyjny – ze względu na wzrost cen na rynku dodatek ten jest raz na kwartał aktualizowany.   System wynagradzania w Volkswagen Poznań powiązany z wydajnością jest pomocny w

Poznaj nasz system rekrutacyjny

Jesteśmy firmą działającą w dynamicznie rozwijającym się sektorze budowlanym. Aby realizować nowe wyzwania, potrzebujemy wartościowych, kompetentnych i zaangażowanych pracowników, dysponujących wiedzą oraz doświadczeniem, chcących rozwijać się zawodowo.Dlatego, myśląc o wzroście firmy, myślimy o pr

Czy Europa przegoni Dolinę Krzemową?

Czy Europa przegoni Dolinę Krzemową?

Strategię dla Szkół”, Estonia uczy 7-latki jak kodować, a w polskich szkołach przedmiot ten ma być wprowadzony od września. - Dzieci znając podstawy kodowania, będą w stanie budować skomplikowane systemy, które wymagają krytycznego myślenia, kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów. Nie są

Jak płacić dobrze, sprawiedliwie i efektywnie

Jak płacić dobrze, sprawiedliwie i efektywnie

efektów Systemy wynagradzania w polskich firmach pozostawiają wiele do życzenia. Zdaniem Kazimierza Sedlaka w naszym kraju pensje rzadko są powiązane z wynikami pracy. - Wszędzie na świecie panuje tendencja, aby łączyć wynagrodzenia z efektywnością i wydajnością pracownika oraz efektywnością i zyskami

Nowy system świadczeń rodzinnych

Kto może ubiegać się o nowe świadczenia? Każda rodzina, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza netto (na rękę) 504 zł (lub 583 zł z dzieckiem niepełnosprawnym). Taki dochód to podstawa do starania się również o dodatki (o nich szczegółowo za chwilę). Według nowej ustawy świadczenia, cz

Nowe zasady rekrutacji pracowników Instytucji Europejskich

W 2010 roku EPSO (European Personel Selection Office) wprowadziło w życie nowe zasady rekrutacji pracowników Instytucji Europejskich. Powodem przeprowadzenia reformy była konieczność usprawnienia procesu rekrutacji (wcześniejszy system oznaczał nawet 2 lata oczekiwania na zatrudnienie

Urlopy po nowemu. Sejm przyjął zmiany w kodeksie pracy

urlopem rodzicielskim, co uprości system urlopowy. Od chwili wejścia znowelizowanej ustawy w życie, wydłużeniu ulegnie okres, w którym rodzic może wziąć urlop rodzicielski. Aktualnie do wszystkich płatnych urlopów związanych z rodzicielstwem, rodzic ma prawo tylko do momentu ukończenia przez dziecko 12

Dział szósty - Czas pracy. Rozdział IV - Systemy i rozkłady czasu pracy

Art. 135. § 1. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym

Doradztwo zawodowe do zmiany

kwietnia 2016 r. doradztwo było realizowane już w gimnazjach - zadeklarowała. Co prawda już dziś niektóre gimnazja prowadzą takie doradztwo, ale minister - i na tym polega przełom - chce stworzenia całego systemu wsparcia młodych na wczesnym etapie edukacji. Jak na razie tylko około 15 proc. gimnazjów i

ERP Systems Consultant - doradca ds. systemów wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem

Najczęściej nazwy stanowisk z tej grupy tworzone są od nazw konkretnych zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, np. Baan Consultant, J.D. Edwards Consultant, Siebel Consultant. Powstanie systemów klasy ERP (ERP jest skrótem od angielskich słów: Enterprise Resource

Królowie eurosocjalu

Już 23 czerwca Brytyjczycy zagłosują w referendum i zadecydują, czy Wielka Brytania jako pierwsza opuści europejską Wspólnotę. Jednym z punktów zapalnych w dyskusji o Brexicie jest trwający do dziś napływ imigrantów z UE ściśle kojarzony z nadwerężenie systemu socjalnego kraju. Premier David

[24.09.2014] Bezpłatna Konferencja - "WORKFLOW & DOCUMENT MANAGEMENT TRENDS" już 24 września 2014 w Warszawie!

Tematyka konferencji, ma na celu zaprezentowanie, wpływu systemów elektronicznego obiegu dokumentów na optymalizację oraz usprawnienie pracy przedsiębiorstw.Liderzy technologii, będą rozmawiać o najnowszych trendach w zakresie udoskonalania procesu zarządzania dokumentacją oraz informacją biznesową

Pracodawcy i związkowcy - jednym głosem o podwyżkach dla pielęgniarek

przepisy są "bardzo lakoniczne i nie odpowiadają na pytania dotyczące relacji zapisów rozporządzenia do np. Kodeksu pracy". Dodają, że należy stworzyć nowy system wynagradzania wszystkich grup medycznych, nie tylko pielęgniarek i położnych. - W naszej ocenie nie można zachować przepisów w obecnym

Mamy dyplomy, nie mamy zawodów

. Jednocześnie podkreśla, że brytyjski system edukacyjny "produkuje" za dużo osób z ogólnym wykształceniem wyższym. Oczywiście kosztem wykwalifikowanych robotników i techników. Zdaniem prof. Wolf w ten sposób nie da się powstrzymać luki kompetencyjnej. Dla Artura Dzigańskiego, szefa Zespołu Szkolnictwa

Trener pracy - nowa instytucja wsparcia dla niepełnosprawnych na rynku pracy

Niepełnosprawnych i KARE Promoting Inclusion for People with Intellectual Disabilities z Irlandii. - W polskim systemie prawnym nie ma wpisanej instytucji trenera pracy jako standardu, nie ma narządzi do ich rekrutacji czy szkoleń. W krajach Europy Zachodniej takie wspomaganie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Więcej ozusowanych wynagrodzeń

umów-zleceń wprowadzi system bardziej uczciwej konkurencji - unikanie kosztów związanych z obowiązkowymi składkami do ZUS nie będzie już takie proste, a koszty pracy na etacie i w oparciu o umowę-zlecenia staną się zbliżone - uważa wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina. Przypomina

Od stycznia zarobki członków rad nadzorczych - ozusowane

plany rządu na 2014 r. Nowelę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pozytywnie oceniali związkowcy, choć nie do końca spełnia ona ich postulaty. W ich ocenie oskładkowanie umów zleceń powinno dotyczyć całego dochodu, a nie tylko - jak przewiduje nowela - do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Z

Bezpłatna Konferencja Digital Signage Summit już 19 marca w Warszawie!

Kluczową zaletą rozwiązań Digital Signage jest przede wszystkim możliwość aktualizacji przekazu oraz treści poprzez Internet oraz szybka komunikacja z wieloma odbiorcami jednocześnie - w jednej lub wielu lokalizacjach. O tych oraz wielu innych możliwościach systemów DS, będą rozmawiać branżowi

Co z pracą dla uchodźców?

nie dostaje nawet informatora, jak poruszać się po rynku pracy, nie ma rządowych programów informacyjnych. Jego powodzenie na rynku pracy zależy tylko i wyłącznie od jego elastyczności, gotowości do nauki nowych rzeczy, zrozumienia systemu zatrudnienia. Także od tego, czy nauczy się języka i znajdzie

Ile kosztuje wyjście na papierosa

pracowników wykorzystujących czas pracy na czynności z nią niezwiązane jest 10 czy 100 - powiedział Leszek Zając z firmy produkującej komputerowe systemy analiz czasu pracy. Jak przekonuje, taki system daje korzyści i pracodawcy, i pracownikom. Każda nadgodzina jest przypisywana do indywidualnego konta. Można

9-letni inżynier Microsoftu

W wieku 6 lat Marko został najmłodszym na świecie administratorem systemów certyfikowanym przez Microsoft. "Przedstawiciele z firmy Microsoft po zdanym egzaminie dali mi gry komputerowe i płyty DVD z filmami rysunkowymi. To było miłe ale tak naprawdę te rzeczy mnie nie interesują"

Za wysokie pensje, za dużo urlopu? Zarobki eurokratów w ogniu krytyki

musi być w stanie zaoferować też odpowiednie uposażenia, argumentuje Sefcovic. Dziewięć tygodni urlopu Jakkolwiek; na urzędniczym aparacie UE można jeszcze dużo zaoszczędzić, uważa europosłanka Ingeborg Gräßle (CDU). Polityk chadecji od lat walczy o transparentny system zarobków w UE i o

Nowe miejsca pracy w Polsce? Potrzebujemy innowacji w gospodarce

., a Turcji, Szwecji, czy Estonii 30 proc. W Polsce, podobnie jak w innych państwach regionu, trzeba większego dopasowania edukacji do rynku pracy. - Systemy edukacyjne i szkoleniowe dają umiejętności oczekiwanych przez pracodawców. To wyzwanie wymaga ponownego przemyślenia podstaw systemów

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

wysokości emerytur wyższe niż przeciętnie. Reforma emerytalna z 2009 roku nieco zmodyfikowała zasady przechodzenia na emeryturę przez nauczycieli. Ogólnie podzieliła tę grupę zawodową na 3 grupy: *urodzonych przed 1.01.1949 roku - emerytura przyznawana na podstawie przepisów systemu emerytalnego

Za tydzień II Kongres Profesjonalistów IT

, Audience Team Lead, Microsoft Sp. z o. o. - W trakcie wystąpień plenarnych, a później debaty, będzie mowa także o tym, co innowacyjne narzędzia mogą wnieść do firmy, jakie korzyści dla przedsiębiorców wynikają z zastosowania systemów informatycznych oraz w jakim kierunku będzie rozwijała się branża ICT. Do

Trzeba inwestować w przyszłą emeryturę

- Czy dłuższa praca jest jedynym pewnym sposobem na powiększenie swojej przyszłej emerytury? - Wysokość emerytur z nowego, zreformowanego systemu emerytalnego zależy od wielkości zgromadzonego kapitału. Im dłużej osoba objęta ubezpieczeniem emerytalnym pracuje, tym dłużej płaci składki i tym

CV w wersji wideo będzie powszechne w urzędach?

Serwis pressmedia.com.pl donosi, że z wideo CV mogą już korzystać mieszkańcy Tarnowa. System stworzony w WSIiZ nie wymaga od użytkowników skomplikowanych umiejętności. CV tworzone jest w prosty sposób w interaktywnym kiosku a do dyspozycji użytkowników pozostaje łatwy w obsłudze, dotykowy ekran

Minister edukacji: większe wynagrodzenia dla lepszych nauczycieli

efektywniejszego systemu wynagradzania nauczycieli wymagało zmian w Karcie Nauczyciela. - Nie ma związku przyczynowo skutkowego między Kartą Nauczyciela, a jakością pracy - powiedział Broniarz. Według niego, jakość pracy nauczycieli przede wszystkim zależy od prawidłowo działającego nadzoru pedagogicznego. W

Szkoły nie gwarantują pracy, potrzebni doradcy zawodowi

karierę zawodową w oparciu o rzetelne analizy rynku pracy, a nie wiedzę potoczną czy opinie kolegów. Eksperci uważają, iż system kształcenia trzeba dostosowywać do potrzeb lokalnych rynków pracy i postulują prowadzenie szkoleń zawodowych u pracodawców, a nie - jak dotychczas - w szkołach. Mazowieckie

Spotkajmy się w intranecie

nieco cichnie. Plotka zawsze obniża wiarygodność pracodawcy, dlatego warto mieć miejsce, gdzie można wszystko wyjaśnić. I po kłopocie? - Nie, nie ma tak dobrze. Intranet nie powinien być miejscem, w którym się gasi pożary, tylko takim, w którym świadomie ogranicza się ich wybuchanie. Żeby ten system

Praca zdalna jest niepopularna

poczty elektronicznej (93 proc.). Stosunkowo rzadko narzędziem komunikacji są telefony stacjonarne - jako główne narzędzie komunikacji korzysta z nich tylko 55 proc. firm, z komunikatorów internetowych - typu skype - jeszcze mniej, bo 33 proc. Pytani o główne wady takiego systemu pracy pracodawcy

HR Index - Ogólnopolskie badanie praktyk HR trwa!

HR Index to otwarta inicjatywa badawczo-rozwojowa. Badanie ma na celu kompleksową ocenę poziomu działów HR w Polsce, a także określenie najbardziej efektywnych praktyk HR i wskazanie trendów rynkowych. Badanie i diagnoza strategii HR realizowane są za darmo, bez względu na profil działania i wielkoś

Listy czytelników: Pokolenie "kopiuj-wklej"

i ta błoga pewność, rozleniwiająca, że będzie przecież poprawka, a potem pewnie i jeszcze jedna, i może jeszcze jedna. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest kretyński system edukacji od 6-latka po magisterium. Dzieciaki w szkole podstawowej uczą się zdać testy, a w średniej zdać maturę. Przychodzą na

Reforma emerytalna: dłuższa praca to więcej niepewności

satysfakcję oraz nie być przymusowa. A o reformie emerytalnej ciężko powiedzieć, że spotkała się z ciepłym przyjęciem obywateli. Skąd ten opór? - System emerytalny to rodzaj umowy społecznej, którą pracownik zawiera z państwem w momencie opłacenia pierwszej składki. Robiąc to, godził się na określone warunki

Z Microsoftu odszedł człowiek odpowiedzialny za sukces Windows 7

Szok jest tym większy, że Sinofsky opuszcza firmę dwa tygodnie po premierze nowego systemu operacyjnego Windows 8, który miał być przełomem dla Microsoftu. Firmie wielokrotnie zarzucano, że nie nadąża za zmieniającymi się realiami, w których coraz częściej stacjonarne komputery zastępowane są przez

Szef przeczyta maile, sprawdzi każdy grymas?

;, Microsoft ma w zanadrzu system, który "optymalizuje aktywność użytkownika". Jednym z jego elementów jest rejestrowanie np. pracy serca człowieka siedzącego przed komputerem. Ale nie tylko - jak wynika z opisu zgłoszonego przez koncern z Redmond do amerykańskiego urzędu patentowego - w grę wchodzi

Jaki wybrać zawód?

-spożywczym, w gospodarstwach rolnych, fermach produkcyjnych i hodowlanych, w zakładach, firmach i instytucjach zajmujących się doskonaleniem procesów produkcji i przetwarzania żywności. Twój dalszy rozwój Dodatkowe szkolenia z audytu wewnętrznego systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO) lub z

Wcale się nie dziwię, że pracujecie na "śmieciówkach" [LIST]

To wy jesteście odpowiedzialni za swoje życie, wybory i umiejętności (bądź ich brak). Jeśli Waszym usprawiedliwieniem jest zły "system" (dziwna, pajęcza sieć, która jakimś trafem tylko Was odsiewa z rynku pracy i oddziela od upragnionej umowy o pracę), nauczyciele i profesorowie ze

Polska chce być flexi

powinna wynosić 2,0 dziecka na kobietę, a w najniższym wymiarze 1,6. Jeśli ta sytuacja w Polsce się nie zmieni, za 20-30 lat będziemy mieli więcej emerytów niż osób aktywnych zawodowo. Dlatego będziemy się starać także promować narzędzia w Polsce już dostępne, jak telepraca i część etatu. Dziś w systemie

Vista: antypirackie uaktualnienie

Zasada działania nowego systemu jest stosunkowo prosta - pracownicy Microsoftu sprawdzili, jak działają dostępne już w sieci kopie Visty, które nie wymagają aktywacji po zainstalowaniu. Okazało się, że są to zwykle swoiste hybrydy, w których do kodu finalnej wersji systemu dodano fragmenty wydań

Rewolucja w czasie pracy

Ucz się angielskiego - za darmo Według KPP elastyczne godziny czasu pracy oraz zmiana podejścia do systemu pracy mogą uchronić wiele osób przed utratą posady a pracodawcom ułatwią zachowanie personelu. - To rozwiązanie ułatwi firmom zatrzymanie wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników - mówi

"GP": Niższa renta za odmowę pracy

"Dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie systemu obniżenia tego świadczenia nawet o połowę, jeśli osoba je pobierająca odrzuci kolejne propozycje pracy przedstawione przez urząd pracy" - powiedział dziennikowi wiceminister pracy oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław

Tłumacz od IBM w Iraku

Firma IBM ogłosiła wczoraj, że wojsko będzie używać jej systemu Mastor potrafiącego automatycznie tłumaczyć mowę pomiędzy wieloma językami. Mastor składa się z modułu rozpoznawania mowy, systemu "rozumiejącego" język naturalny oraz syntezatora mowy. Jak mówi David Nahamoo, zajmujący się w

Jawność wynagrodzeń a jawność życia społecznego

Standardem jest, że obywatele mają dostęp do informacji o wydatkach z budżetu państwa, mają prawo wglądu do dokumentów urzędowych, co pozwala na realne kontrolowanie władzy. W wielu krajach, takie patrzenie urzędnikom na ręce, przybiera również formę obligatoryjnego obowiązku ujawniania służbowej ko

Debata z minister nauki m.in. o reformach szkolnictwa wyższego

system doprowadził do tego, że osoby studiujące wiele kierunków - trzy, cztery czy pięć - blokowały miejsca osobom, które nie dostały się na studia - podkreśliła. Według jej obliczeń, dzięki odblokowaniu miejsc na uczelniach, szansę na bezpłatne studia będzie miało około 40 tys. osób. Dodała, że

Microsoft: pakiet uaktualnień dla Visty

systemu w stan uśpienia podczas trwania połączenia PPP. Ostatnia poprawka przeznaczona jest dla aplikacji Microsoft Windows Customer Experience Improvement Program (CEIP), czyli opcjonalnego programu analizującego, jak użytkownicy korzystają z Visty. Udostępnione właśnie uaktualnienia dostępne są za

Symantec: "Vista bezpieczna? Ha ha ha!"

, który znalazł się w przepisanym stosie TCP/IP; Microsoftowi bowiem zależało na ujednoliceniu obsługi protokołów IP4 i IPv6. Obecność nowinek ma się bardzo niekorzystnie odbić nie tylko na bezpieczeństwie, ale też na stabilności systemu - zwłaszcza w początkowej fazie jego obecności na rynku. Czyżby

Jak zaprojektować ścieżki karier w firmie?

- Chcąc zaprojektować dobrze funkcjonujący system ścieżek karier musimy wziąć pod uwagę takie czynniki jak cele i plany rozwojowe firmy, a także cele pracowników. Jeśli na etapie planowania ścieżek pominiemy te aspekty grozi nam stworzenie systemu, który dobrze wygląda na kartce papieru, ale jest

Błąd opóźnił Vistę

. Allen poinformował, że 13 października w systemie wykryto nowy, wyjątkowo uciążliwy błąd, który w pewnych okolicznościach może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia Visty - tak, że do przywrócenia funkcjonowania komputera niezbędna będzie reinstalacja systemu. Błąd naprawiono już w udostępnionym

Pierwsza poważna luka w Viście?

O wykryciu problemu poinformował niejaki George Ou - z jego ustaleń wynika, iż możliwe jest nieautoryzowane uruchomienie w systemie Windows Vista niebezpiecznych programów za pomocą... odpowiednich komend głosowych. Ou twierdzi, iż zdołał w ten sposób uruchomić "złośliwy" program na

(Nie)lojalny "igrek"

A zależy ona głównie od możliwości rozwoju umiejętności przywódczych, elastyczności warunków pracy oraz poczucia, że jej wykonywanie ma cel i sens. Takie wnioski płyną z międzynarodowego badania firmy doradczej Deloitte - "The 2016 Deloitte Millennial Survey. Winning over the next generation of

Siemens czyta znaki drogowe

Specjalny komputer pokładowy przetwarza informacje pochodzące ze sprzężonej z nim kamery i wyławia z obrazu znaki drogowe dzięki systemowi rozpoznawania wzorów (ang. pattern-recognition). Odpowiednie ostrzeżenia i komunikaty są następnie wyświetlane na szybie przed kierowcą. Dla przykładu

Video CV - nagraj sobie pracę

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie zainwestował w system Video CV czyli interaktywny kiosk z kamerą. Każda osoba szukająca pracy może za jej pomocą nagrać kilkuminutową prezentację, która po zweryfikowaniu przez pracownika urzędu będzie umieszczona na stronie internetowej - informuje Radio Kraków

Zadaniowy czas pracy

, jak inkasenci, listonosze, dozorcy. Zadaniowy czas pracy nie może być stosowany, gdy pracownik przez cały czas wykonywania pracy pozostaje w zakładzie pracy pod bezpośrednim nadzorem przełożonego oraz w przypadku pracy wysoko skooperowanej (np. przy taśmie produkcyjnej). Tego systemu czasu pracy nie

Bezrobotni zarejestrują się przez internet

- System zaoszczędzi czas zarówno rejestrującym się, jak i pracownikom urzędu - tłumaczy w serwisie wirtualnemedia.pl dyrektor PUP w Gdańsku Roland Budnik - obecnie przy 120-150 bezrobotnych rejestrujących się dziennie w Gdańsku czas oczekiwania w kolejce wynosi nawet cztery godziny. Nowy

SP3 dla Windows XP opóźniony

przesunięcia terminu udostępniania SP3 - warto jednak przypomnieć, iż z wcześniejszych deklaracji przedstawicieli firmy wynikało, że opóźnienia w pracach nad następcą Windows XP - czyli systemem Windows Vista - mogą bezpośrednio wpływać na tempo prac nad SP3. Wydaje się, że właśnie z taką sytuacją mamy do

Windows Vista powodem do zmartwień dla Unii

Komisję "martwi możliwość umieszczenia w systemie elementów dostępnych oddzielnie jako produkty sprzedawane przez Microsoft lub innych producentów oprogramowania". "Istnieje również prawdopodobieństwo, iż Microsoft nie udostępni konkurentom informacji technicznych niezbędnych tym

Microsoft: łatki nie dla wszystkich

SUS to usługa podobna do znanego większości użytkownikom Windows systemu Windows Update - różnica polega na tym, że Software Update Service stworzono z myślą o użytkownikach korporacyjnych. Teoretycznie, wszystkie uaktualnienia udostępniane przez Microsoft powinny pojawiać się w obu systemach

Bezpieczeństwo IT największym wyzwaniem polskich firm

Ponad połowa pracowników polskich MŚP deklaruje, że wykonuje pracę poza godzinami biurowymi, ale to nie najnowsze, wspierające efektywność pracy zdalnej, rozwiązania IT są dla nich priorytetem. Najważniejsze dla zatrudnionych jest bezpieczeństwo danych. Aż 83 proc. respondentów badania wskazuje, że

Praca zmianowa

Odpowiedź eksperta Praca zmianowa może być stosowana w każdym systemie czasu pracy. Trudno jest mi wypowiedzieć się na temat podanego rozkładu czasu pracy, gdyż nie podał go Pan w całości i nie wskazał dni tygodnie (chodzi o pracę w niedzielę). Praca w niedzielę jest dopuszczalna przy pracy

Francuski Microsoft zhakowany

Na witrynie experts.microsoft.fr/ - obecnie wyłączonej - pojawił się olbrzymi napis "HACKED" i "Twój System P0siadany Przez Tureckich Hakerów!": HACKED! Hi Master (: Your System 0wned By Turkish Hackers! redLine ownz y0u! Special Thanx And Gretz RudeBoy |SacRedSeer| The_Bekir

WGA powraca z założenia

"Programu WGA Notifications nie da się permanentnie usunąć z listy dostępnych dla danego systemu aktualizacji - to nasza świadoma decyzja" - tłumaczy David Lazar, szef działu Genuine Windows w Microsofcie. Oznacza to, że nawet jeśli użytkownik podczas przeglądania dostępnych aktualizacji

Vista i Office 2007 dostępna dla deweloperów

Microsoft zakończył pracę nad finalną wersją Windows Vista już w minionym tygodniu - więcej o niej można przeczytać w artykule "Windows Vista RTM - wersja ostateczna czy do poprawki?". Podczas gdy na oficjalną premierę zarówno systemu, jak i pakietu Office 2007, zwykli użytkownicy musza

Kontrola użytkowników w Viście da się obejść

Paveza wskazuje, iż nawet w przypadku kont z ograniczonymi uprawnieniami użytkownika niektóre działające w systemie programy mają wyższe uprawnienia, a złośliwy kod można "podpiąć" pod "oficjalny" proces systemowy. Programista posłużył się przykładem popularnej gry Pac-Man

XXI konferencja w cyklu Konwent HR,Wynagrodzenia i motywacja, czyli jak zadbać o odpowiednią efektywność pracowników, hotel Sheraton, Warszawa

potędze marzeń i wytrwałości w drodze do osiągania własnych celów. W programie konferencji znajdą Państwo wiele interesujących tematów, a wśród nich m.in.: - szkolenie i rozwój pracownika jako motywatory - efektywny system wynagrodzeń zmiennych kluczem do poprawy wydajności produkcji - jak motywować siły

Vista będzie kosztować...

Jak podaje portal Neowin.net - powołując się na kanadyjski oddział Microsoftu - Windows Vista Ultimate (najbogatsza wersja systemu) będzie kosztować ok. 450 dolarów amerykańskich. Edycja Home Premium to wydatek rzędu 299 lub 269,69 dolarów, tyle samo ma kosztować Vista Ultimate Upgrade. Cena Home

Następca Visty to... Fidżi?

Z informacji przedstawionych przez The Microsoft Watch wynika, że system, który ma być następcą Visty bywa czasami nazywany przez analityków śledzących poczynania Microsoftu "Vista R2". Ale bardziej prawdopodobne jest, że jego roboczą nazwą będzie Fidżi (czyli nazwa kraju położonego na

Gates: Vista sprzedaje się świetnie

Gates ogłosił, iż do ubiegłego tygodnia na całym świecie klienci kupili blisko 40 mln kopii Visty - oznacza to, że Vista sprzedaje się w pierwszych miesiącach po premierze dwa razy lepiej niż Windows XP. Współzałożyciel koncernu z Redmond oficjalnie potwierdził też, iż oficjalną nazwą systemu o

Ameryka chce sama kontrolować Internet

Zjednoczonych sprzeciwili się propozycjom przekazania kontroli nad Internetem (przypomnijmy, że to właśnie amerykańska organizacja Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN, zarządza internetowym systemem adresowym, m.in. administruje sufiksami domen krajowych). Wiele państw, zwłaszcza

Komputer: "Dotknij mnie, a będę twój..."

System składa się z interaktywnego wyświetlacza oraz umieszczonej w krześle elektrody. Kiedy użytkownik zdecyduje się na dotknięcie ekranu, przez jego ciało przepłynie prąd elektryczny. Dzięki temu DiamondTouch potrafi odróżnić, w którym miejscu i przez kogo panel został dotknięty. Głównym celem

Infolinia dla bezrobotnych nie działa

Wczoraj Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z Telekomunikacją Polską uruchomił system teleinformatyczny 7/24, na który wydano 11,5 miliona złotych. Pionierski w Polsce program składa się z dwóch elementów: specjalnej całodobowej infolinii dla bezrobotnych i pracodawców, gdzie pracuje 47 doradców

Konkurs! Wygraj zaproszenie na konferencję "Wynagrodzenia i Benefity"

Kwidzyn, Katarzyny Kosel z Carrefour Polska, Pauliny Zawadzkiej-Laskowskiej z Danfoss oraz Beaty Mikołajczak z Lukas Banku poznają Państwo niekonwencjonalne i skuteczne systemy motywacyjne, spełniające swoje zadania: Skuteczne i niekonwencjonalne elementy motywacji pozapłacowej - co, komu, kiedy i w jaki

Microsoft: trzy krytyczne dziury, jeden patch

Z informacji zawartych w biuletynie MS 05-053 wynika, że błędy usuwane przez udostępnione właśnie patche pozwalają na zdalne przejęcie kontroli nad systemem - wystarczy, że "napastnik" skłoni użytkownika do obejrzenia odpowiednio spreparowanego pliku graficznego. Obrazek taki może być np

We-learning na portalach społecznościowych

Portale społecznościowe coraz częściej stają się miejscem wspólnej nauki, czyli tzw. we-learningu - pisze Dziennik Gazeta Prawna. Nową formę edukacji zauważyły również firmy. Z badań przeprowadzonych przez Bersin & Associates na grupie 800 menadżerów wynika, że 2/3 z nich uważa nieformalne szkolenia

Microsoft inwestuje w komórkowe multimedia

koncernu. Johnson zdradził również, że Microsoft prowadzi już zaawansowane rozmowy z firmami, udostępniającymi materiały multimedialne oraz producentami sprzętu służącego do ich odtwarzania (m.in. Motorolą). Ich wspólnym celem jest - jak mówią partnerzy - stworzenie systemu DRM, który umożliwi skuteczne i

Nowe formy zatrudnienia a ocena pracowników

wyników jakie osiągają, a które można oszacować wskaźnikami twardymi, tzw. KPI (key performance indicator). Dla telepracownika obsługi klienta może być to ilość pozytywnie przeprowadzonych rozmów, dla sprzedawcy - wielkość sprzedaży, a dla programisty - liczba zaimplementowanych funkcji systemu. Ze swoich

Vista rośnie w siłę

umożliwienie użytkownikom wykorzystania w charakterze dodatkowego wyświetlacza... telefonu komórkowego połączonego z komputerem (np. przez Bluetooth). Windows Vista w 7 smakach... Wiadomo już, że system Windows Vista będzie dostępny w siedmiu odmianach: - Starter Edition - wersja pozbawiona wielu

Lekcja 39: Realizacja celów w firmie

Pour prospérer, toute entreprise doit non seulement établir ses objectifs, mais aussi développer un systeme cohérent qui lui permettra a évaluer leur réalisation. Cela fait, les résultats d'une telle évaluation doivent etre transmis a ceux qui

Uaktualnienie dla Windows XP Media Center

wszystkich elementów domowego systemu multimedialnego" - tłumaczy Justin Jed, odpowiedzialny w Microsofcie za multimedialną wersję Windows XP. Przedstawiciel koncernu zastrzegł jednocześnie, że nowe opcje systemu będą dostępne jedynie dla tych użytkowników, którzy zdecydują się na dokupienie do swojego

Sprawa Biedronki: Śledztwo w sprawie wyzysku utknęło

przesłuchiwani świadkowie - w ramach pomocy prawnej przez komendy policji w miejscu zamieszkania świadków. A więc nie zanosi się na szybkie zakończenie sprawy. - Kluczowe dla zbadania, czy istniał zorganizowany system wyzysku, byłoby ustalenie, czy rozmyślnie zatrudniano w sklepach za mało pracowników - mówi

Ballmer: Vista zainteresuje użytkowników Linuksa

Podczas spotkania z ekspertami Steve Ballmer przedstawił swoje prognozy co do debiutu rynkowego systemu Windows Vista, a także główne kierunki rozwoju produktów Microsoftu. Ballmer wiele mówił o poprawieniu zabezpieczeń w Windows Vista - "Początkowo zakładaliśmy, że Longhorn [to była robocza

Jak sprzedaje się Vista?

konferencji Turner nie pozostawił jednak wątpliwości, kto jest liderem na rynku systemów operacyjnych: "Z naszych wyliczeń wynika, że w ciągu pięciu tygodni od premiery liczba sprzedanych kopii Visty przekroczyła liczbę wszystkich zainstalowanych systemów operacyjnych Apple'a". Rzecznik prasowy