tabela

Paweł Nosowski

Różnice pomiędzy różnymi rodzajami umów

Różnice pomiędzy różnymi rodzajami umów

Poniższa tabela przedstawia podstawowe wady i zalety poszczególnych rodzajów umów

Nowo utworzone miejsca pracy na polskim rynku w 2007 roku

Opracowanie zawiera szczegółowe informacje dotyczące nowo powstałych miejsc pracy w Polsce w 2007 roku. Uwzględnia zarówno miejsca pracy w firmach rozpoczynających swoją działalność, jak i stanowiska pracy utworzone w wyniku wszelkich zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach już wcześniej istniejących. W tabelach zamieszczonych w publikacji przedstawiono między innymi dane na temat ilości nowych miejsc pracy w poszczególnych województwach, regionach oraz zbiorczo - w całym kraju.

Streszczenie zadań konkursowych

Każdy kandydat powinien rozwiązać po dwa zadania z dowolnej dziedziny. Poniżej ich streszczenie. Pełnej wersji, wraz z niezbędnymi wykresami, tabelami, danymi szukaj na stronie www.grasz.pl. Przypominamy, że rozwiązania większości zadań przesyła się drogą elektroniczną. Tylko odpowiedzi na zadania dotyczące mody należy przesłać tradycyjną pocztą do PricewaterhouseCoopers.

Specjaliści i menedżerowie zarabiają ponad dwa razy więcej niż przeciętny pracownik

Specjaliści i menedżerowie zarabiają ponad dwa razy więcej niż przeciętny pracownik

szczycie tabeli, biorąc pod uwagę wysokość zarobków w 2017 roku, plasują sięspecjaliści i menedżerowie pracujący w obszarze IT ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem brutto na poziomie 12 600 zł (+16 proc. r/r). Na drugim miejscu znajduje się farmacja – 11 879 zł brutto (+4 proc. r/r), a na trzecim

Wynagrodzenia w małych miastach w 2013 roku

Najlepiej wynagradzani pracownicy w małych miejscowościach otrzymywali przynajmniej 5 250 PLN. Z kolei 25% najlepiej zarabiających w większych ośrodkach mogło liczyć na miesięczną pensję w wysokości co najmniej 7 500 PLN brutto. W tabeli 1. przedstawiono dane o wynagrodzeniach w wybranych

Dyskryminacja w zakresie wynagrodzenia

Odpowiedź eksperta Jeżeli Pana wynagrodzenie mieści się w widełkach zawartych w zał. nr 1 do rozporządzenia, to powinien Pan sprawdzić, czy odpowiada ono tabeli zaszeregowań stanowisk pracy (zał nr 2 do rozporządzenia). Jeżeli wynagrodzenie odpowiada tej tabeli, to rzeczywiście wydaje się, że

Co musisz wiedzieć o zarobkach i kosztach życia w Danii

Co musisz wiedzieć o zarobkach i kosztach życia w Danii

jeszcze brać pod uwagę koszty życia. Według danych Eurostatu, ceny jedzenia i napojów bezalkoholowych w Danii są najwyższymi w całej Unii Europejskiej (w Europie drożej jest tylko w Norwegii i Szwajcarii). Poniższa tabela przedstawia porównanie cen wybranych artykułów w Polsce i w Danii. Porównanie cen

Wynagrodzenia absolwentów różnych uczelni wyższych w 2013 roku

Wynagrodzenia absolwentów różnych uczelni wyższych w 2013 roku

zarobki? Decyzję pozostawiamy maturzystom. Poniżej prezentujemy ranking uczelni według otrzymywanych przez ich absolwentów wynagrodzeń. W tabeli 1. przedstawiono ranking wynagrodzeń absolwentów studiów magisterskich (w tym magisterskich inżynierskich) 19 różnych uczelni, których staż pracy nie przekraczał

Ile zarabiają prezesi spółek giełdowych?

Ile zarabiają prezesi spółek giełdowych?

raz dziesiąty. W tegorocznej edycji badania przeanalizowaliśmy dane na temat wynagrodzeń 1 254 menedżerów z 336 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyniki analiz przedstawiono w postaci rankingów i zestawień. Raport zawiera 146 stron (tym 77 tabel, 33 wykresów i 10

Ubodzy krewni w Unii Europejskiej

bogactwo – tłumaczy. Jego słowa znajdują potwierdzenie w zestawieniu wynagrodzeń według siły nabywczej. Polska zajmuje w nim dziewiątą pozycję od końca. Za nami plasują się wszystkie kraje, w których pensje nominalne są niższe, i dodatkowo Estonia. Zmiany są za to na szczycie tabeli. Irlandia, która

Wschód i Zachód - czego pragną pracownicy?

miejscach (tabela nr 1). Studenci na rynkach wschodzących chcą zostać menedżerami i zarządzać ludźmi (średnio 2. miejsce) oraz być niezależnymi w pracy (4. miejsce), w przeciwieństwie do swoich rówieśników z krajów zachodnich, dla których te cele znalazły się na niższych miejscach (odpowiednio 4. i 8

Kobiety zarabiają mniej

Kobiety zarabiają mniej

;jedynie" 500 zł - dodaje specjalista z Sedlak & Sedlak. Szczegółowe informacje o wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w wybranych województwach zostały przedstawione w tabeli 1. Jeżeli przyjrzymy się zarobkom kobiet i mężczyzn z różnym wykształceniem okazuje się, że wraz ze wzrostem poziomu

Wynagrodzenia w działach obsługi klienta w 2013 roku

. Wynagrodzenia na różnych poziomach zatrudnienia W tabeli 1. zaprezentowano wysokość wynagrodzeń na poszczególnych szczeblach zatrudnienia. W 2013 roku najniższe płace otrzymywali pracownicy szeregowi. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń brutto wyniosła 2 250 PLN. Duże zróżnicowanie zaobserwowano w

Ile w 2009 roku zarabiali Polacy?

Najwyższe dochody w 2009 roku osiągali mieszkańcy Warszawy (5 200 PLN). Drugie i trzecie miejsce, z różnicą w wysokości zaledwie 1 PLN, zajęły Gdańsk (3 951 PLN) i Poznań (3 950 PLN). Końcowe miejsca w tabeli przypadły Kielcom i Lublinowi, z wynagrodzeniami w wysokości odpowiednio 2 880 i 2 800 PLN

Wynagrodzenia osób z wykształceniem technicznym i humanistycznym

zarabiali odpowiednio: 3 300 PLN i 3 100 PLN. Najniższe płace otrzymywali absolwenci kierunków związanych ze sportem i rehabilitacją. Ich przeciętne wynagrodzenie wynosiło 3 030 PLN. Było ono o 45% niższe od płac absolwentów studiów technicznych. W tabeli 1. zaprezentowano szczegółowe informacje o

Internetowe Badanie Wynagrodzeń 2007 - podsumowanie

W przypadku naszego badania obejmującego głównie młodych ludzi z wyższym wykształceniem różnica wynosi aż 20%. W 2006 roku mediana wynagrodzenia wynosiła 2500 PLN, w 2007 roku 3000 PLN (tabela 1). Warto podkreślić, że zmiany te nie dotyczą wszystkich. Okazuje się, że do największych beneficjentów

[11-12.05.2015] Trójmiejskie Targi Pracy 2015

i Patronami Medialnymi przygotowaliśmy serię prezentacji i wykładów. Ich harmonogram oraz szczegółowy opis znajduje się tabeli niżej oraz w serwisie internetowym www.targipracy.gdansk.pl . Plany rekrutacyjne w przypadku większości firm to 20-30 nowych pracowników w najbliższym czasie. Jednak

Polskie firmy szukają pracowników

Polskie firmy szukają pracowników

firmy w Pana/ Pani oddziale w ciągu trzech miesięcy, do końca czerwca (kwiecień, maj, czerwiec) w porównaniu do obecnego kwartału (styczeń, luty, marzec)? Jak przedstawia tabela poniżej, 33% pracodawców w Polsce planuje zwiększenie całkowitego zatrudnienia w najbliższym kwartale, a tylko 3% planuje

Europass: Paszport Językowy

tabeli samooceny, opracowanej przez Radę Europy. Zdefiniowano w niej sześć poziomów biegłości językowej w zakresie czytania, pisania, rozumienia i samodzielnego formułowania wypowiedzi. Paszport Językowy pozwala na przedstawienie także całej "biografii językowej" posiadacza dokumentu, czyli

Wynagrodzenia w działach sprzedaży w 2007 roku

Wynagrodzenia w działach sprzedaży w 2007 roku

bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany. Dane podstawowe W

Wynagrodzenia w mediach, reklamie, wydawnictwach i PR w 2008 roku

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń pokazało, że w 2008 roku wynagrodzenia w wydawnictwach, mediach, firmach zajmujących się reklamą i PR były determinowane przede wszystkim przez szczebel w organizacji. (tabela 1). Tendencja była taka, że im wyżej w hierarchii organizacyjnej, tym wyższe zarobki

Jakie świadczenia dodatkowe pracownicy lubią najbardziej?

Jakie świadczenia dodatkowe pracownicy lubią najbardziej?

firmach o różnej wielkości. Im większe zatrudnienie tym większe prawdopodobieństwo otrzymywania benefitów przez zatrudnionych. Tylko 51 proc. pracowników małych otrzymuje świadczenia dodatkowe (tabela 1), a w firmach bardzo dużych jest to aż 88,7 proc. respondentów. Kolejne ważne spostrzeżenie dotyczy

Konkurs "Nietypowa rekrutacja": wyniki

Konkurs "Nietypowa rekrutacja": wyniki

? - pokazując mi tabelę z rozkładem jazdy autobusów - Jaką antykoncepcję pani stosuje? - Jeździ pani na nartach? - Co pani sądzi o koparko-ładowarkach? Dzięki takim pytaniom już nic mnie na rozmowie nie wzruszy i potrafię zachować stoicki spokój w każdej sytuacji... 2. Najdziwniejsze pytanie, jakie dostałam w

Najlepiej opłacane zawody w USA

W pierwszej dziesiątce najwyżej opłacanych profesji jest aż 9 zawodów związanych z medycyną (tabela 1). Listę płac otwierają chirurdzy z rocznymi zarobkami 206 770 USD czyli ok. 17 230 USD miesięcznie. Dopiero na 9 miejscu znajdują się wykonujący "nie-medyczne" zajęcia - dyrektorzy

Wynagrodzenia pracowników o różnym poziomie wykształcenia w 2008 roku

Niniejszy artykuł dotyczy zróżnicowania wynagrodzeń pod kątem wykształcenia pracowników. Tabela 1 przedstawia mediany wynagrodzeń całkowitych brutto dla osób zatrudnionych na różnych szczeblach zarządzania, posiadających różne wykształcenie. Na podstawie tych danych można stwierdzić, iż

Wynagrodzenia kierowników w 2008 roku

/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany. Dane ogólne Jak wynika z tabeli 1

Ile zarabiają kierownicy?

Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. W obliczeniach uwzględniono wynagrodzenia 17 721 pracowników zatrudnionych na 40 stanowiskach kierowniczych. Raport liczy 127 stron, zawiera 221 tabel i 2 wykresy. Więcej informacji o raporcie znajdą Państwo na www.wynagrodzenia.pl

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

zawodowych są przywileje związane z zabezpieczeniem społecznym, w szczególności przywileje emerytalne. Prawo wcześniejszego przejścia na emeryturę przysługuje kilku grupom zawodowym. Poniżej tabela 1., podsumowująca zakres przywilejów emerytalnych wybranych grup. Służby mundurowe są przykładem próby

Małe kroki, duża zmiana

panuje nad własnym komputerem, a nie potrafi zrobić prostej tabeli w popularnym Excelu. Podobnie jest z programem do tworzenia prezentacji PowerPoint czy zarządzaniem służbową skrzynką pocztową zintegrowaną z kalendarzem. Szacuje się, że przeciętny użytkownik korzysta jedynie z podstawowych możliwości

Angielski klub, polska gospodarność

Popularni The Shots na co dzień występują w Coca-Cola League Two, w której w sezonie 2008/09 zajęli 15. pozycję. Jednak wedle zapewnień Krzysztofa Machały, będącego jednym z czterech zarządzająch klubem dyrektorów, kolejne sezony powinny pokazać progres i marsz w górę tabeli. - Nasza drużyna

Wynagrodzenia osób rozpoczynających pracę w 2008 roku

% ankietowanych w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2008. Porównując ich zarobki do ogółu badanych widać, że mediana ich płacy była o 34% niższa. Jednocześnie co 10. osoba mająca staż pracy do jednego roku zarabiała mniej niż 1 375 PLN miesięcznie (tabela 1). Ważnym składnikiem wynagrodzenia całkowitego osób ze

Po tych uczelniach zarobisz najwięcej

taką tendencję można zaobserwować tylko do pewnego momentu. Zwykle zarobki osób o stażu pracy przekraczającym 9 lat były niższe niż tych, którzy przepracowali od 6 do 8 lat. Szczegółowe informacje o wynagrodzeniach kierowników o różnym stażu pracy zaprezentowano w tabeli 2. Sprawdź, ile powinieneś

Wynagrodzenia w przemyśle lekkim w 2007 roku

. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany

Wynagrodzenia w zależności od wykształcenia

interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany. Z danych zebranych w tabeli 1 wynika, że w 2007 roku wynagrodzenie rosło wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia

Wynagrodzenia pracowników szeregowych w 2008 roku

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 - ile zarabiają Polacy? Dane podstawowe Tabela 1 zawiera informacje o wynagrodzeniach na poszczególnych poziomach zarządzania. Płace połowy pracowników szeregowych znajdują się w przedziale od 1 714 PLN do 3 350 PLN, zaś mediana to 2 400 PLN. Starsi

Jakie wymagania na typowe stanowiska

się na liście osób do zwolnienia. Przełożony będzie cię oceniał, korzystając z kryteriów dostarczonych przez dział kadr. A te opracowano właśnie na podstawie cech zwartych w opisie twojego stanowiska. Co w tabeli W tabeli poniżej przedstawiamy wymagania wobec pracowników 16 przykładowych stanowisk

Regionalne zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń w 2008 roku

. Natomiast w regionach południowo - zachodnim i północno zachodnim wynagrodzenia nie odbiegały od siebie znacznie. W tabeli 1 zestawiono dane o wynagrodzeniach w regionach dla różnego szczebla zarządzania. Dla każdego z wyszczególnionych poziomów najniższe zarobki otrzymywali pracownicy zatrudnieni na

Wynagrodzenia Polaków w różnym wieku

Wynagrodzenie całkowite osób w różnym wieku Tabela 1 przedstawia informacje o wynagrodzeniach osób w różnym wieku na poszczególnych szczeblach zarządzania. W badanej zbiorowości nie było jednej grupy wiekowej, która dla każdego szczebla organizacji uzyskałaby największe stawki wynagrodzeń

Słowniczek terminów z zakresu wynagrodzeń budżetówki

, ZUS) Dodatek stażowy, czyli za "wysługę lat" - doliczany do wynagrodzenia zasadniczego. Zazwyczaj wyliczany tak: po 5 latach 5 proc. podstawy, za każdy następny rok 1 proc., ale maksimum 20 proc. Kategoria zaszeregowania - miejsce w tabeli wynagrodzeń, odpowiada zajmowanemu stanowisku

Intel coraz agresywniejszy, AMD walczy siłą spokoju

najtańszego dwurdzeniowego Athlona miała spaść do poziomu bliskiego Pentium D 805. Zapowiadano, że wyniesie ona ok. 120 dolarów. Niestety, po kilku godzinach z informacji się wycofano. Zgodnie z uaktualnioną tabelą, 23 października najtańszy Athlon64 X2-3800+ będzie kosztował tyle samo, ile 24 lipca br

Zarobki w Warszawie w 2007 roku

Warszawie. Płace w stolicy są, podobnie jak w innych miastach kraju, mocno uzależnione od zajmowanego stanowiska (tabela 1). Zależność wygląda tak, że wynagrodzenie rośnie wraz ze szczeblem w organizacji. Najmniej zarabiają osoby zatrudnione na stanowiskach wykonawczych, gdzie mediana dochodów wynosi 2

Recenzenci o "Psychologii współczesnej"

, elementy psychologii stosowanej, psychologii zdrowia i psychoterapii). Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami, rycinami i tabelami, ułatwiającymi przyswojenie materiału, oraz opatrzona obszerną bibliografią i słownikiem terminów.

Zarobki menedżerów spółek sektora informatycznego

26 spółek oraz analizy efektywności płac. Opracowanie liczy 39 stron; zawiera 20 tabel i zestawień. Raport można kupić na stronie internetowej www.wynagrodzenia.pl Zobacz Internetowe Badanie Wynagrodzeń 2008

Wynagrodzenia w działach księgowości w 2008 roku

, chorwacki. Znacznie mniejszy nacisk kładzie się z kolei na wykształcenie kierunkowe. Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 - ile zarabiają Polacy? Tabela 1 przedstawia wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w księgowości na różnych poziomach zarządzania. W 2008 roku najmniej zarabiali pracownicy

Wynagrodzenia w branzy usługowej w 2008 roku

płace przysługują natomiast dyrektorom operacyjnym - w tej grupie pracowników, mediana zarobków wynosi 15 000 PLN. Osoby pracujące na różnych szczeblach zatrudnienia otrzymują także różne rodzaje i pakiety świadczeń dodatkowych. Ponadto, wśród benefitów wyszczególnionych w tabeli 1 wyróżnić można

Wynagrodzenia w różnych regionach Polski w 2007 roku

badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany. Dane

Budżetówka 2004: Samorządowcy

tabelach wynagrodzeń zajmują stanowiska wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz starostów i marszałków województw. Nie podlegają tabelom zaszeregowań, mają dokładnie określone przedziały zarobków (wybrane przykłady w ramce). Oprócz wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego mają jeszcze dodatek

Czy górnicy rzeczywiście zarabiają za mało?

wydobywający węgiel należą do najbardziej narzekających na swoje płace. Z wypowiedzi udzielanych mediom wynika, że ci pracujący pod ziemią zarabiają od 1200 do 2500 zł. Poniższa tabela zawiera zestawienie płac brutto za lata 2005, 2006 oraz 2007 (III kwartały): Co się więc dzieje z pieniędzmi wydawanymi przez

Złoty stołek w samorządzie. Dlaczego warto się "załapać" w wyborach

gminy w kraju to Przytuły (niedaleko Łomży) i Radgoszcz (położona na północ od Tarnowa) - na mieszkańca każdej z nich przypada mniej niż 350 zł z wpływów podatkowych. Ale patrząc na zarobki ich wójtów, różnicy między zasobnością tych gmin, a tych ze szczytu tabeli nie widać. Wójt niewielkiej gminy

Więcej pracy - również w wakacje

procentem pracodawców deklarujących spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Wynik ze znakiem dodatnim wskazuje planowany wzrost zatrudnienia, ze znakiem ujemnym - jego redukcję. Poniższa tabela pokazuje ilu pracodawców planuje zatrudnienie w najbliższym kwartale: Najwięcej

"Psychologia współczesna" Spencera Rathusa

, psychologii zdrowia i psychoterapii). Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami, rycinami i tabelami, ułatwiającymi przyswojenie materiału, oraz opatrzona obszerną bibliografią i słownikiem terminów.

Wynagrodzenia w zależności od płci w 2007 roku

bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany. Przytoczone kwoty to

Elastyczny system wynagradzania w Volkswagen Poznań

Volkswagen Poznań przywiązuje dużą wagę do zróżnicowania świadczeń i do związanych z tym składników wynagradzania ukierunkowanych na wydajność. Jednocześnie mocna podstawa płacowa daje każdemu pracownikowi wiarygodne bezpieczeństwo.   Wynagrodzenie zasadnicze jest ustalone w tabeli wynagrodzeń

Wynagrodzenia w logistyce, transporcie, spedycji i komunikacji w 2007 roku

badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany. W tabeli

Ile zarabiają unijni urzędnicy w Polsce

pensje w instytucjach europejskich są jednak jawne. Na stronach internetowych Unii można znaleźć tabelę płac (patrz obok). Wiadomo więc, że ambasador Dethomas jako urzędnik wysokiej kategorii (A3) otrzymuje między 8 tys. 951 a 12 tys. 731 euro miesięcznie. Do tego, jak powiedziano nam w ambasadzie

Automatyczny wzrost płac. Czy warto zastosować taki mechanizm w Polsce?

tabeli poniżej. Belgia Belgijski system automatycznego dostosowywania poziomów zarobków należy do najbardziej sztywnych w Europie. Jego restrykcje sprowadzają się do bardzo dużego zaangażowania rządu w procesach negocjacji płacowych i scentralizowanego poziomu ustalania tempa zmian wynagrodzeń. Co roku

Wynagrodzenia użytkowników serwisu GazetaPraca.pl w 2009 roku

mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach traktować jako mediany wynagrodzenia całkowitego brutto. Na początku przyjrzyjmy się wynagrodzeniom osób odwiedzających portal GazetaPraca.pl zatrudnionych na

Wynagrodzenia w miastach różnej wielkości w 2008 roku

charakteryzuje populację badaną. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy

Szóste urodziny IDG.pl - rozdajemy prezenty!

ok. 10 minut (choć z reguły zajmuje to dużo więcej czasu), to na pobieżną lekturę udostępnionych przez nas tekstów musicie zarezerwować sobie blisko 1000 godzin. Pamiętać też trzeba o obejrzeniu wszystkich załączonych do tekstów fotografii (grafik, schematów, tabel) - tych jest ponad 30 tys

TOP 10 najlepiej wynagradzanych członków zarządów spółek giełdowych

; zawiera łącznie dane o wynagrodzeniach 1295 członków zarządów z 308 spółek notowanych na warszawskiej GPW. Opracowanie liczy 99 stron, zawiera 33 tabele, 51 wykresów oraz 7 rankingów i zestawień. Raport można zakupić na stronie www.wynagrodzenia.pl.

Ranking uczelni wyższych i kierunków wg HR-owców

obejmująca między innymi wolontariat, angażowanie się w takie inicjatywy jak np. samorządy studenckie. Zestawienie zostało przedstawione w tabeli: Takie kompetencje i umiejętności są bardzo pożądane, jednak według odpowiedzi respondentów wciąż niewystarczające. By je posiąść decydująca może okazać się

Sprzedawca - zawód ponadczasowy

przeprowadzona bardzo racjonalnie, np. na podstawie auto testów, raportów spalania, tabeli cen porównywalnych modeli, z drugiej strony wiąże się z ogromnym napięciem emocjonalnym. Wszak zakup auta czy mieszkania jest często spełnieniem marzeń klienta. O silne emocje ciężko w przypadku zakupów przez internet

Standardy Kierowania Zespołem Handlowym

dla nas spraw jako ludzi. Jeżeli należysz do grona niedojrzałych menedżerów, to możesz mieć tendencje do stosowania wobec wszystkich sprzedawców tzw. klasycznego zarządzania przez cele. Objaśnia to poniższa tabela: Specjalizując się więc w zarządzaniu sprzedażą, koncentrując się na przemyślanych

Nie ma sianka, nie ma granka - czyli o zarobkach piłkarzy

powiedział lokalnej prasie Stanisław Rajewicz, dyrektor III-ligowej Cartusii Kartuzja, stypendia dla piłkarzy w tym zespole wynoszą od 300 do 3 tys. zł. Premie są uzależnione od aktualnego miejsca w tabeli. Klub nie płaci natomiast za zwycięstwa. Drużyna może otrzymywać premie ze wygrane mecze, ale pod

Budżetówka 2004: Nauczyciele

stopniu awansu). Im wyższe stopień awansu zawodowego i grupa kwalifikacji, tym wyższe wynagrodzenie zasadnicze. Wynagrodzenia zasadnicze ustala co roku minister edukacji. Poniżej zamieszczamy tabelę z nowymi, już podwyższonymi wynagrodzeniami (w nawiasach wysokość tegorocznej podwyżki). To ważne

Szkolnictwo wyższe a wyzwania rynku pracy

rynku pracy. Opracowanie liczy 72 strony; zawiera 35 tabel i 23 wykresy. Raport można kupić na stronie internetowej www.rynekpracy.pl Trwa Internetowe Badanie Wynagrodzeń 2008

Pracowity wschód i leniwy zachód

wskaźnik wynosi 21,9 dnia urlopowego płatnego w ciągu roku. Tabela 1: Średni roczny czas pracy uzgodniony w porozumieniach zbiorowych w 2007 r. w krajach UE, z uwzględnieniem dni wolnych od pracy Cały raport EIRO jest dostępny tutaj

Uwaga na amortyzację

licencji, patentów czy know-how, których wartość przekracza 3,5 tys. zł. Jaki procent możemy wrzucić w koszty? To rozstrzyga sążnista tabela, która jest załącznikiem do ustaw o podatkach dochodowych (PIT i CIT). Np. stawka amortyzacji na "budynki niemieszkalne" wynosi 2,5 proc., a na "kotły

Musisz się wyróżnić, lanie wody nie pomoże

pokazując możliwości współpracownikom. Zaczęłam od wyręczania innych w prostych, organizacyjnych czynnościach. Uzupełniałam tabele, pisałam krótkie raporty, tłumaczyłam teksty. Z czasem zaczęłam uczestniczyć w spotkaniach mających na celu wybór dostawców szkoleń dla pracowników banku. Czułam, że moja praca

Pracownicy cenią sobie prywatną opiekę medyczną

stanowiskach wykonawczych. Prowadziliśmy też akcje profilaktyczne i na spotkaniach z lekarzem medycyny pracy namawialiśmy pracowników do rzucenia palenia i zrzucenia zbędnych kilogramów - mówi. Zestawienie różnego rodzaju korzyści z wprowadzenia prywatnej opieki medycznej dla pracowników zawarte jest w tabeli:

Ile zarobili w ubiegłym roku członkowie zarządów i pracownicy 20 największych spółek giełdowych?

Tabela: średni miesięczny dochód brutto (wyliczony przez nas dochód składa się z miesięcznej pensji, ewentualnych premii, nagród i wypłaconych odpraw, zawiera też pełne koszty ponoszone przez pracodawcę np. składek na ZUS.) nazwa spółki Ile

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2008 roku

W tabeli 1 znajdują się dane na temat zarobków w sektorze publicznym na poszczególnych szczeblach zarządzania. Połowa pracowników szeregowych zatrudnionych w sektorze publicznym zarabiała w przedziale pomiędzy 1 700 PLN a 3 050 PLN. Co dziesiąty z nich zarabiał poniżej 1 400 PLN. W przypadku

Wynagrodzenia w nauce i szkolnictwie w 2008 roku

/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany. Wynagrodzenie podstawowe i

O Polaków stosunku do emigrantów

Na dole tabeli, wśród narodowości, których obawiamy się najmniej znaleźli się (od końca): Czesi, Estończycy, Łotysze i Litwini. Aż połowa respondentów, którzy obawiają się napływu obywateli innych państw chciałaby ograniczenia przyjazdów Cyganów, 47 proc. Rumunów, a Ukraińców 41 proc. Co trzecia

Wynagrodzenia w gospodarce chińskiej

przy ustalaniu płac przez pracodawców. Ponadto, rząd chiński nie podaje do wiadomości części danych. Przykładowo, dane odnośnie płac za godzinę pracy są dostępne od 2002 roku. Dodatkowo, niektóre dane nie są w ogóle zbierane przez żaden urząd statystyczny. Z tabeli 1 oraz wykresu 1 wynika, że płaca

Zarobki w Niderlandach

). Wtedy warunki pracy i wynagrodzenia określa tzw. CAO - układ zbiorowy zawierający tabele płac, minimalne i maksymalne stawki godzinowe, a także koszty nadgodzin. Warto się z nim zapoznać przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy za pośrednictwem biura. Jeśli zostałeś oddelegowany do pracy w Holandii przez

Znajdź pracę przez EURES

bogate formy graficzne i zdjęcia sylwetki, po prostu uzupełniasz standardowy wzór. Kiedy robisz to po raz pierwszy, musisz kliknąć na " New CV" i zalogować się. Przechodzisz tym samym na stronę, gdzie uzupełniasz tabelę z podstawowymi informacjami o sobie: imię, nazwisko, adres zamieszkania i

Urzędnicy

zaszeregowania (na tej podstawie ustala się wysokość wynagrodzenia zasadniczego) oraz stawkę dodatku funkcyjnego. Dotarliśmy do tabel wynagrodzeń (wybrane przykłady przedstawiamy w ramkach poniżej). Bez zmian w zaszeregowaniu Kwoty zaszeregowania nie zmieniły się od ubiegłego roku. Ale to nie znaczy, że bez

Wynagrodzenia w służbie zdrowia w 2008 roku

Zarobki, na jakie mogli liczyć zatrudnieni w służbie zdrowia w 2008 roku (mediana 2 800 PLN) były niższe niż wśród ogółu badanych uczestniczących w badaniu (mediana 3 800 PLN). W tabeli 1 przedstawiono szczegółowe dane dotyczące wynagrodzeń na poszczególnych szczeblach zarządzania. Najlepiej

Jak skutecznie obijać się w pracy

kamuflażu. - Po zainstalowaniu przez naciśnięcie jednego przycisku zamkną gry czy wszystkie strony internetowe z rozrywką i zamiast nich wyświetlą np. specjalnie spreparowane zdjęcie arkusza kalkulacyjnego Excel z wykresami i tabelami. To stworzy pozory intensywnej pracy nad jakimś projektem. Inne programy

Obniżka podatkowych limitów

ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Zaokrągla się ją przy tym do 100 zł. Zaglądamy na stronę internetową NBP do tabel kursów średnich. 3 października to pierwszy dzień roboczy tego miesiąca, euro wyceniano na 3,9158 zł. Po przemnożeniu tej kwoty

Czarna lista płac - ile zarabiamy nielegalnie?

. Przygotowanie jednej fryzury zajmuje 8-12 godzin. 1000 zł - student socjologii za skład książki (ponad 300 stron w tym tabele, rysunki i wzory matematyczne). Pracę dostał po znajomości, musiał nauczyć się obsługiwać programu do łamania publikacji PageMaker. Zajęło mu to cztery tygodnie. Normalna stawka - ok

Promocja zatrudnienia - aktywne formy walki z bezrobociem

w związku z tym skierowany decyduje się na zakwaterowanie w miejscowości, w której podejmuje pracę). Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Ustawa wyróżnia sześć grup, do których kierowane są specjalne formy wsparcia. Wyróżnione grupy przedstawia tabela

Raport o rynku pracy w USA

.), psychologii i historii. Wolniej, bo tylko o 4,5 proc., rosną pierwsze zarobki inżyniera, informatyka, menedżera. Wybierając kierunek studiów, młody Amerykanin sprawdza tabelę najwyższych zarobków. Królują na niej lekarze. Chirurg w 1997 r. zarobił 100 920 dol. (rocznie), dentysta 91 280 dol. W związku ze

Ja w sprawie Polskiej Listy Płac

kwota jest do osiągnięcia. Zgodnie z tabelą płac minimalnych ITF (International Transport Workers Federation - Międzynarodowa Federacja Transportowców) II oficer powinien miesięcznie zarabiać co najmniej 2258 dol. Dotyczy to statków pod tzw. wygodnymi, bądź jak kto woli tanimi banderami (flag of

Jaki zawód, taka choroba - poradnik o chorobach zawodowych

chorób zawodowych (zobacz w naszej tabeli). Po trzecie, musi ją potwierdzić lekarz medycyny pracy (gdzie się zgłosić, kiedy - o tym już za chwilę). 1. Zbieraj kwity * Do lekarza jak najwcześniej! Spójrz na naszą tabelę. Jeśli podejrzewasz, że twoje dolegliwości związane są z pracą, idź jak najszybciej do

Bunt w placówkach Dominet Banku

informator twierdzi, że jego prowizja od kredytów samochodowych (to najpopularniejszy produkt banku) spadła z 6 do 3 proc. Wiceprezes Dominet Banku Dorota Cacek przyznaje, że bank zmienił tabelę wynagrodzeń, bo obowiązująca od wiosny ustawa antylichwiarska ustala limit prowizji związanych z kredytem na 5

Z kartą płatniczą na wakacje

zawsze narzuci ci nieco wyższy kurs, niż rynkowy. Banki robią podobnie. Różnice kursowe są dla nich źródłem dodatkowego zarobku. Przy każdym zakupie w obcej walucie bank przeliczy kwotę na złotówki po stosowanym przez siebie kursie (tabele sa wywieszone w oddziałach, można je też sprawdzić w internecie

Z ogłoszenia wzięte: Z uśmiechem do pracy

jest więc także doświadczenie w handlu lub obsłudze klienta. No i oczywiście obsługa komputera. - Ale bez ściemy, bo kłamstwo ma krótkie nogi. Nierzadko zdarzało mi się wyczytać, że kandydat świetnie zna Excella, a gdy zapytałem na rozmowie, jak się tworzy tabelę przestawną, to widziałem przerażenie w

Nauczyciele

mianowanego ma ok. 80 proc. polskich nauczycieli). Nowak jest wychowawcą. Poza tym opiekuje się stażystą. W miesiącu ma 10 stałych nadgodzin. Mieszka w dość zamożnej gminie. Ile zarabia Nowak i ile dostał podwyżki w tym roku? Krok pierwszy. Spójrzmy do tabeli. Ponieważ Nowak jest nauczycielem mianowanym i

Jak starać się o odszkodowanie lub rentę z powodu choroby zawodowej?

chorób zawodowych (to ta tabela po prawej stronie). Po trzecie, musi ją potwierdzić lekarz medycyny pracy (gdzie go szukać, wyjaśnimy już za chwilę). Historia choroby Idź jak najszybciej do lekarza (zakładowego albo pierwszego kontaktu), jeśli podejrzewasz, że twoje dolegliwości związane są z pracą. Im

Branża zdrowotna to też pomysł na biznes

. szpitala. - Wtedy bowiem pacjent wszystko może załatwić od ręki - tłumaczy. Jeden zachęci czterech Chociaż prywatną poradnię można prowadzić bez dyplomu lekarskiego, zdaniem pani Małgorzaty podejście lekarza w tym biznesie bardzo pomaga. - Tu nie można zrobić tabeli plusów i minusów ani przewidzieć, ile

Zarządzanie czasem

zamian za emisję jej reklamy na antenie. Wyznacza też pomocnika i termin. - Jola wybieram cię, bo jesteś dobra w tym, co robisz - zaznacza Artur. Jola zadaje kilka szczegółowych pytań. Następnie Grażyna instruuje Monikę, by jako jej pracownica przygotowała odpowiednie zestawienia w tabelach dla jej

Zadbaj o pieniądze za granicą

mieć w polskim banku konta walutowego. Wystarczy złotowe - bank automatycznie przeliczy walutę na złotówki. Inna sprawa, że kurs niekoniecznie będzie korzystny, więc warto zawczasu sprawdzić tabele kursów i porównać stawki z kantorowymi - w wielu przypadkach bardziej się opłaca założyć konto walutowe i

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2007 roku

zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany. W artykule przedstawiono szczegółowe dane dotyczące wynagrodzeń oferowanych w sektorze publicznym. Przeanalizowano wpływ różnych zmiennych na poziom płac pracowników tu zatrudnionych. Wśród pracowników sektora

Sędziowie i prokuratorzy - strażnicy sprawiedliwości

dostaje (jak wynika z tabeli obok) od 1084 zł 60 gr do 2711 zł 40 gr. Czyli miesięczne wynagrodzenie Katarzyny Kowalskiej mieści się w przedziale od 10 113 zł 40 gr do 11 740 zł 20 gr. Dodatkowa praca? Tylko za zgodą prezesa... Sędzia (prokurator) "po godzinach" może co najwyżej pracować

Łyknąć z karnetu, oddać na ciągłych

interesów. Szefowie gangów też inwestują, choć sami nie śledzą tabel, bo to dla nich zbyt skomplikowane. Powierzają pieniądze specjalistom od zarządzania. Zdaniem Andrzeja najlepszymi inwestorami są ludzie młodzi, w wieku 25-30 lat. Dla niektórych warszawska giełda jest już za ciasna. Potrzebują bardziej