tabela praca

rynekpracy.pl

Nowo utworzone miejsca pracy na polskim rynku w 2007 roku

Nowo utworzone miejsca pracy na polskim rynku w 2007 roku

Opracowanie zawiera szczegółowe informacje dotyczące nowo powstałych miejsc pracy w Polsce w 2007 roku. Uwzględnia zarówno miejsca pracy w firmach rozpoczynających swoją działalność, jak i stanowiska pracy utworzone w wyniku wszelkich zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach już wcześniej istniejących. W tabelach zamieszczonych w publikacji przedstawiono między innymi dane na temat ilości nowych miejsc pracy w poszczególnych województwach, regionach oraz zbiorczo - w całym kraju.

Specjaliści i menedżerowie zarabiają ponad dwa razy więcej niż przeciętny pracownik

Średnie wynagrodzenie miesięczne oferowane specjalistom i menedżeromw Polsce wyniosło w 2017 roku 11 662 zł brutto. Pensja proponowanakandydatom wzrosła aż o 14 proc. w porównaniu do ubiegłego roku i jest2,5 razy wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wg GUS wsektorze przedsiębiorstw w październiku br. - wynika z "Raportu Płacowego Antal 2017".

Co musisz wiedzieć o zarobkach i kosztach życia w Danii

Jak podaje serwis Wynagrodzenia.pl Dania zmaga się obecnie z deficytem wykwalifikowanych pracowników. Może to być okazja dla pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej, emigrujących w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy, zwłaszcza że wynagrodzenia w Danii należą do najwyższych na świecie.

[11-12.05.2015] Trójmiejskie Targi Pracy 2015

Te największe pod względem liczby odwiedzających, wystawców i ofert pracy targi kariery w północnej Polsce odbędą się w dniach 11-12 maja (najbliższy poniedziałek i wtorek) na Politechnice Gdańskiej w Nowym Gmachu Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Pracodawcy czekają na

Wynagrodzenia absolwentów różnych uczelni wyższych w 2013 roku

Wynagrodzenia absolwentów różnych uczelni wyższych w 2013 roku

zarobki? Decyzję pozostawiamy maturzystom. Poniżej prezentujemy ranking uczelni według otrzymywanych przez ich absolwentów wynagrodzeń. W tabeli 1. przedstawiono ranking wynagrodzeń absolwentów studiów magisterskich (w tym magisterskich inżynierskich) 19 różnych uczelni, których staż pracy nie przekraczał

Dyskryminacja w zakresie wynagrodzenia

Odpowiedź eksperta Jeżeli Pana wynagrodzenie mieści się w widełkach zawartych w zał. nr 1 do rozporządzenia, to powinien Pan sprawdzić, czy odpowiada ono tabeli zaszeregowań stanowisk pracy (zał nr 2 do rozporządzenia). Jeżeli wynagrodzenie odpowiada tej tabeli, to rzeczywiście wydaje się, że

Małe kroki, duża zmiana

Małe kroki, duża zmiana

składa czterech na dziesięciu rodaków. Tuż po tych prozdrowotnych zapowiedziach zaczynamy snuć plany zawodowe. Mniej więcej co czwarty z nas chce lepszej pracy, wyższej płacy i bardziej prestiżowego stanowiska. Niestety, w przytłaczającej większości - aż w 95 proc. przypadków - noworoczne plany spalą na

Ubodzy krewni w Unii Europejskiej

bogactwo – tłumaczy. Jego słowa znajdują potwierdzenie w zestawieniu wynagrodzeń według siły nabywczej. Polska zajmuje w nim dziewiątą pozycję od końca. Za nami plasują się wszystkie kraje, w których pensje nominalne są niższe, i dodatkowo Estonia. Zmiany są za to na szczycie tabeli. Irlandia, która

Wschód i Zachód - czego pragną pracownicy?

miejscach (tabela nr 1). Studenci na rynkach wschodzących chcą zostać menedżerami i zarządzać ludźmi (średnio 2. miejsce) oraz być niezależnymi w pracy (4. miejsce), w przeciwieństwie do swoich rówieśników z krajów zachodnich, dla których te cele znalazły się na niższych miejscach (odpowiednio 4. i 8

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

zawodowych są przywileje związane z zabezpieczeniem społecznym, w szczególności przywileje emerytalne. Prawo wcześniejszego przejścia na emeryturę przysługuje kilku grupom zawodowym. Poniżej tabela 1., podsumowująca zakres przywilejów emerytalnych wybranych grup. Służby mundurowe są przykładem próby

Konkurs "Nietypowa rekrutacja": wyniki

Konkurs "Nietypowa rekrutacja": wyniki

? - pokazując mi tabelę z rozkładem jazdy autobusów - Jaką antykoncepcję pani stosuje? - Jeździ pani na nartach? - Co pani sądzi o koparko-ładowarkach? Dzięki takim pytaniom już nic mnie na rozmowie nie wzruszy i potrafię zachować stoicki spokój w każdej sytuacji... 2. Najdziwniejsze pytanie, jakie dostałam w

Po tych uczelniach zarobisz najwięcej

taką tendencję można zaobserwować tylko do pewnego momentu. Zwykle zarobki osób o stażu pracy przekraczającym 9 lat były niższe niż tych, którzy przepracowali od 6 do 8 lat. Szczegółowe informacje o wynagrodzeniach kierowników o różnym stażu pracy zaprezentowano w tabeli 2. Sprawdź, ile powinieneś

Wynagrodzenia w działach obsługi klienta w 2013 roku

. Wynagrodzenia na różnych poziomach zatrudnienia W tabeli 1. zaprezentowano wysokość wynagrodzeń na poszczególnych szczeblach zatrudnienia. W 2013 roku najniższe płace otrzymywali pracownicy szeregowi. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń brutto wyniosła 2 250 PLN. Duże zróżnicowanie zaobserwowano w

Jakie wymagania na typowe stanowiska

Jakie wymagania na typowe stanowiska

powinien być idealny kandydat do pracy. Cechy z opisu stanowisk często pojawiają się także w ogłoszeniach o pracy: Kiedy przyda ci się nasza ściąga? 1. Gdy chcesz dowiedzieć się, czy pasujesz na dane stanowisko. Chcesz być analitykiem? Nie wiesz, czy się nadajesz? Zobacz, czego wymaga się od analityków! 2

Wynagrodzenia osób rozpoczynających pracę w 2008 roku

% ankietowanych w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2008. Porównując ich zarobki do ogółu badanych widać, że mediana ich płacy była o 34% niższa. Jednocześnie co 10. osoba mająca staż pracy do jednego roku zarabiała mniej niż 1 375 PLN miesięcznie (tabela 1). Ważnym składnikiem wynagrodzenia całkowitego osób ze

Internetowe Badanie Wynagrodzeń 2007 - podsumowanie

. Analizując relacje pomiędzy wynagrodzeniami i stażem pracy warto również zobaczyć, jak kształtują się płace w zależności od wieku (tabela 9). Jak wynika z tabeli ludzie młodzi, którzy nie ukończyli 20 lat, zarabiają 1716 PLN. W drugiej grupie wiekowej 21-25 lat mediana wynagrodzenia rośnie o 39,9% do 2400

Pracowity wschód i leniwy zachód

Pracowity wschód i leniwy zachód

wskaźnik wynosi 21,9 dnia urlopowego płatnego w ciągu roku. Tabela 1: Średni roczny czas pracy uzgodniony w porozumieniach zbiorowych w 2007 r. w krajach UE, z uwzględnieniem dni wolnych od pracy Cały raport EIRO jest dostępny tutaj

Wynagrodzenia w mediach, reklamie, wydawnictwach i PR w 2008 roku

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń pokazało, że w 2008 roku wynagrodzenia w wydawnictwach, mediach, firmach zajmujących się reklamą i PR były determinowane przede wszystkim przez szczebel w organizacji. (tabela 1). Tendencja była taka, że im wyżej w hierarchii organizacyjnej, tym wyższe zarobki

Wynagrodzenia w działach sprzedaży w 2007 roku

Wynagrodzenia w działach sprzedaży w 2007 roku

kwalifikacje posiadane przez pracowników oraz staż ich pracy. Zależności te obrazują poniższe tabele. Pierwsza z nich - tabela 6, przedstawia, jak kształtują się wynagrodzenia w zależności od posiadanego wykształcenia. Tradycyjnie już, najgorzej opłacaną grupą są osoby posiadające wykształcenie podstawowe i

Elastyczny system wynagradzania w Volkswagen Poznań

Volkswagen Poznań przywiązuje dużą wagę do zróżnicowania świadczeń i do związanych z tym składników wynagradzania ukierunkowanych na wydajność. Jednocześnie mocna podstawa płacowa daje każdemu pracownikowi wiarygodne bezpieczeństwo.   Wynagrodzenie zasadnicze jest ustalone w tabeli wynagrodzeń

Wynagrodzenia pracowników o różnym poziomie wykształcenia w 2008 roku

Niniejszy artykuł dotyczy zróżnicowania wynagrodzeń pod kątem wykształcenia pracowników. Tabela 1 przedstawia mediany wynagrodzeń całkowitych brutto dla osób zatrudnionych na różnych szczeblach zarządzania, posiadających różne wykształcenie. Na podstawie tych danych można stwierdzić, iż

Regionalne zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń w 2008 roku

. Natomiast w regionach południowo - zachodnim i północno zachodnim wynagrodzenia nie odbiegały od siebie znacznie. W tabeli 1 zestawiono dane o wynagrodzeniach w regionach dla różnego szczebla zarządzania. Dla każdego z wyszczególnionych poziomów najniższe zarobki otrzymywali pracownicy zatrudnieni na

Wynagrodzenia w zależności od wykształcenia

Wynagrodzenia w zależności od wykształcenia

rozwój polskiego rynku pracy i zapotrzebowanie na wykształconą, wykwalifikowaną siłę roboczą sprawiły, że w ostatnich latach mieliśmy wzmożone zainteresowanie studiami wyższymi. Przyjrzyjmy się zatem dla absolwentów jakich kierunków wynagrodzenia w 2007 roku były najwyższe (tabela 2). Z danych wynika

Wynagrodzenia kierowników w 2008 roku

/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany. Dane ogólne Jak wynika z tabeli 1

Wynagrodzenia pracowników szeregowych w 2008 roku

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 - ile zarabiają Polacy? Dane podstawowe Tabela 1 zawiera informacje o wynagrodzeniach na poszczególnych poziomach zarządzania. Płace połowy pracowników szeregowych znajdują się w przedziale od 1 714 PLN do 3 350 PLN, zaś mediana to 2 400 PLN. Starsi

Złoty stołek w samorządzie. Dlaczego warto się "załapać" w wyborach

ponad 40 mln ton surowca rocznie, czyli około 60 proc. krajowego wydobycia. Ale wójt najbogatszej gminy - Sławomir Chojnowski - wcale nie jest najlepiej zarabiającym samorządowcem. W 2013 r. zadeklarował w oświadczeniu majątkowym dochód z pracy jako wójt w wysokości niespełna... 54 tys. zł (to dochód z

Więcej pracy - również w wakacje

procentem pracodawców deklarujących spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Wynik ze znakiem dodatnim wskazuje planowany wzrost zatrudnienia, ze znakiem ujemnym - jego redukcję. Poniższa tabela pokazuje ilu pracodawców planuje zatrudnienie w najbliższym kwartale: Najwięcej

Szkolnictwo wyższe a wyzwania rynku pracy

rynku pracy. Opracowanie liczy 72 strony; zawiera 35 tabel i 23 wykresy. Raport można kupić na stronie internetowej www.rynekpracy.pl Trwa Internetowe Badanie Wynagrodzeń 2008

Musisz się wyróżnić, lanie wody nie pomoże

pokazując możliwości współpracownikom. Zaczęłam od wyręczania innych w prostych, organizacyjnych czynnościach. Uzupełniałam tabele, pisałam krótkie raporty, tłumaczyłam teksty. Z czasem zaczęłam uczestniczyć w spotkaniach mających na celu wybór dostawców szkoleń dla pracowników banku. Czułam, że moja praca

Wynagrodzenia w działach księgowości w 2008 roku

, chorwacki. Znacznie mniejszy nacisk kładzie się z kolei na wykształcenie kierunkowe. Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 - ile zarabiają Polacy? Tabela 1 przedstawia wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w księgowości na różnych poziomach zarządzania. W 2008 roku najmniej zarabiali pracownicy

Czy górnicy rzeczywiście zarabiają za mało?

2007 roku to 4685 zł i w porównaniu do analogicznego okresu z 2006 roku było wyższe o 9,3%. To jednak nie wszystko, co otrzymują górnicy. Dzięki Karcie Górnika mają ponad 20 dodatkowych przywilejów - m.in. 13 i 14 pensje, skrócony czas pracy, co najmniej 6 ton deputatu węglowego rocznie (cena węgla

Zarobki w Niderlandach

). Wtedy warunki pracy i wynagrodzenia określa tzw. CAO - układ zbiorowy zawierający tabele płac, minimalne i maksymalne stawki godzinowe, a także koszty nadgodzin. Warto się z nim zapoznać przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy za pośrednictwem biura. Jeśli zostałeś oddelegowany do pracy w Holandii przez

Wynagrodzenia w przemyśle lekkim w 2007 roku

. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany

Automatyczny wzrost płac. Czy warto zastosować taki mechanizm w Polsce?

to niewielkie kraje, w których mnogość interesów różnych grup zawodowych nie jest tak zróżnicowana, jak w gospodarkach o dużych rynkach pracy i silnej pozycji związków zawodowych. Najważniejsze informacje na temat automatycznej indeksacji płac w tych czterech krajach europejskich przedstawiono w

Jak skutecznie obijać się w pracy

kamuflażu. - Po zainstalowaniu przez naciśnięcie jednego przycisku zamkną gry czy wszystkie strony internetowe z rozrywką i zamiast nich wyświetlą np. specjalnie spreparowane zdjęcie arkusza kalkulacyjnego Excel z wykresami i tabelami. To stworzy pozory intensywnej pracy nad jakimś projektem. Inne programy

Promocja zatrudnienia - aktywne formy walki z bezrobociem

w związku z tym skierowany decyduje się na zakwaterowanie w miejscowości, w której podejmuje pracę). Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Ustawa wyróżnia sześć grup, do których kierowane są specjalne formy wsparcia. Wyróżnione grupy przedstawia tabela

Zarobki w Warszawie w 2007 roku

kobiety. Płace są również mocno uzależnione od stażu pracy (tabela 5). Jak widać, zarobki rosną wraz ze wzrostem doświadczenia zawodowego, jednak tylko do poziomu, w którym staż pracy wynosi 11-15 lat. Mediana dochodów w tym wypadku wynosi 6 700 PLN i jest ponad 2-krotnie wyższa niż u osób

Wynagrodzenia Polaków w różnym wieku

Wynagrodzenie całkowite osób w różnym wieku Tabela 1 przedstawia informacje o wynagrodzeniach osób w różnym wieku na poszczególnych szczeblach zarządzania. W badanej zbiorowości nie było jednej grupy wiekowej, która dla każdego szczebla organizacji uzyskałaby największe stawki wynagrodzeń

Znajdź pracę przez EURES

Co to jest EURES? EURES to sieć urzędów pracy z Unii i Szwajcarii. Stworzono ją, by ułatwiać wolny przepływ pracowników w obrębie Europejskiego Obszaru Ekonomicznego. Jej działalność koordynuje Komisja Europejska. W każdym z krajów członkowskich działają doradcy EURES, którzy pełnią funkcję

Wynagrodzenia w logistyce, transporcie, spedycji i komunikacji w 2007 roku

badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany. W tabeli

Pracownicy cenią sobie prywatną opiekę medyczną

stanowiskach wykonawczych. Prowadziliśmy też akcje profilaktyczne i na spotkaniach z lekarzem medycyny pracy namawialiśmy pracowników do rzucenia palenia i zrzucenia zbędnych kilogramów - mówi. Zestawienie różnego rodzaju korzyści z wprowadzenia prywatnej opieki medycznej dla pracowników zawarte jest w tabeli:

Jaki zawód, taka choroba - poradnik o chorobach zawodowych

chorób zawodowych (zobacz w naszej tabeli). Po trzecie, musi ją potwierdzić lekarz medycyny pracy (gdzie się zgłosić, kiedy - o tym już za chwilę). 1. Zbieraj kwity * Do lekarza jak najwcześniej! Spójrz na naszą tabelę. Jeśli podejrzewasz, że twoje dolegliwości związane są z pracą, idź jak najszybciej do

"Psychologia współczesna" Spencera Rathusa

Walory dydaktyczne pracy w połączeniu z licznymi ilustracjami sprawiają, że czytelnik otrzymuje podręcznik bardzo atrakcyjny zarówno intelektualnie, jak i wizualnie. Tekst książki jest ciekawy i można się z niego wiele dowiedzieć, nawet jeśli już się jest psychologiem. Z recenzji wydawniczej prof

Standardy Kierowania Zespołem Handlowym

Spójrz na siebie krytycznie. Na świat przenikliwie. Bo nikt tego za ciebie nie zrobi. Specjalizacja w kierowaniu sprzedażą, tu doświadczenie kłóci się z technologią. Co to znaczy? To znaczy, że doświadczenie w pracy ze sprzedawcami jest ważne, ale przestarzałe procedury i standardy skazują cię

Ile zarabiają unijni urzędnicy w Polsce

pensje w instytucjach europejskich są jednak jawne. Na stronach internetowych Unii można znaleźć tabelę płac (patrz obok). Wiadomo więc, że ambasador Dethomas jako urzędnik wysokiej kategorii (A3) otrzymuje między 8 tys. 951 a 12 tys. 731 euro miesięcznie. Do tego, jak powiedziano nam w ambasadzie

Wynagrodzenia w nauce i szkolnictwie w 2008 roku

/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany. Wynagrodzenie podstawowe i

Wynagrodzenia w służbie zdrowia w 2008 roku

). Stanowiło to 131% zarobków osób o stażu 2-3 lata (mediana 2 450 PLN) i 112% wynagrodzenia, jakie otrzymywały osoby o najdłuższym stażu pracy (mediana 2 855 PLN). Jak wynika z tabeli 7, dłuższy staż pracy na danym stanowisku niekoniecznie wiązał się z istotnie wyższym zarobkami. W przypadku pracowników

Wynagrodzenia w branzy usługowej w 2008 roku

płace przysługują natomiast dyrektorom operacyjnym - w tej grupie pracowników, mediana zarobków wynosi 15 000 PLN. Osoby pracujące na różnych szczeblach zatrudnienia otrzymują także różne rodzaje i pakiety świadczeń dodatkowych. Ponadto, wśród benefitów wyszczególnionych w tabeli 1 wyróżnić można

Budżetówka 2004: Nauczyciele

stopniu awansu). Im wyższe stopień awansu zawodowego i grupa kwalifikacji, tym wyższe wynagrodzenie zasadnicze. Wynagrodzenia zasadnicze ustala co roku minister edukacji. Poniżej zamieszczamy tabelę z nowymi, już podwyższonymi wynagrodzeniami (w nawiasach wysokość tegorocznej podwyżki). To ważne

Wynagrodzenia w różnych regionach Polski w 2007 roku

badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany. Dane

Wynagrodzenia w gospodarce chińskiej

przy ustalaniu płac przez pracodawców. Ponadto, rząd chiński nie podaje do wiadomości części danych. Przykładowo, dane odnośnie płac za godzinę pracy są dostępne od 2002 roku. Dodatkowo, niektóre dane nie są w ogóle zbierane przez żaden urząd statystyczny. Z tabeli 1 oraz wykresu 1 wynika, że płaca

Wynagrodzenia w zależności od płci w 2007 roku

public relations - tam mężczyźni zarabiają o 6,3% więcej niż kobiety - oraz w dziale logistyki i transportu - tam ich zarobki są wyższe jedynie o 3,3% niż zarobki kobiet. Zróżnicowanie wynagrodzeń w zależności od stażu pracy W tabeli 6 zaprezentowano wysokość wynagrodzeń całkowitych według stażu pracy

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2008 roku

stażu pracy od 4 do 5 lat zarabiali o 210 PLN mniej (mediana 2 190 PLN), a pracownicy o stażu od 11 do 15 lat o 55 PLN mniej (mediana 2 345 PLN). Jak wynika z tabeli 3, grupą wiekową, w której wynagrodzenia w sektorze publicznym były najwyższe, byli pracownicy mający od 36 do 40 lat. Mediana zarobków

TOP 10 najlepiej wynagradzanych członków zarządów spółek giełdowych

wynagradzanych menedżerów znalazł się Sławomir Lachowski, były prezes BRE Bank S.A. Jego wynagrodzenie za 2008 rok wyniosło 6 955 147 PLN, z czego 4 300 000 PLN stanowił bonus za rok 2007, a 2 000 000 PLN - odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Trzecie miejsce zajął Józef Wancer - prezes Banku BPH S.A

Ranking uczelni wyższych i kierunków wg HR-owców

Najbardziej cenione języki obce Czynnikiem, który w największym stopniu decyduje o zatrudnieniu absolwenta jest znajomość języków obcych. To, na co zwracają szczególną uwagę pracodawcy to także zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole. Niemniej ważna jest pozauczelniana aktywność studencka

Z ogłoszenia wzięte: Z uśmiechem do pracy

Ewa Drozdowska, 23 lata, skończyła Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy Do Warszawy przyjechała miesiąc temu z Legnicy. Jej chłopak został służbowo przeniesiony do stolicy, dla miłości zostawiła pracę sprzedawcy i zaczęła się pakować. W pierwszy poniedziałek kupiła "Gazetę" i od razu trafiła

Wynagrodzenia w miastach różnej wielkości w 2008 roku

charakteryzuje populację badaną. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Mediana natomiast jest wartością dzieląca badaną populację na pół. Jeżeli w tekście nie zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy

Jak starać się o odszkodowanie lub rentę z powodu choroby zawodowej?

chorób zawodowych (to ta tabela po prawej stronie). Po trzecie, musi ją potwierdzić lekarz medycyny pracy (gdzie go szukać, wyjaśnimy już za chwilę). Historia choroby Idź jak najszybciej do lekarza (zakładowego albo pierwszego kontaktu), jeśli podejrzewasz, że twoje dolegliwości związane są z pracą. Im

Czarna lista płac - ile zarabiamy nielegalnie?

. Przygotowanie jednej fryzury zajmuje 8-12 godzin. 1000 zł - student socjologii za skład książki (ponad 300 stron w tym tabele, rysunki i wzory matematyczne). Pracę dostał po znajomości, musiał nauczyć się obsługiwać programu do łamania publikacji PageMaker. Zajęło mu to cztery tygodnie. Normalna stawka - ok

Nie ma sianka, nie ma granka - czyli o zarobkach piłkarzy

nic. Zarobki zależą od humoru sponsora klubu. Bywa, że ufunduje tylko stroje ze swoim logo i sfinansuje drużynie przejazdy na mecze. Jeśli chcesz tam grać - szukaj sobie innego zajęcia. Płatnego i z elastycznym czasem pracy. Po prostu - szkoda gadać. IV liga - starczy na bułki... ...ale trzeba

Raport o rynku pracy w USA

Raport to 240-stronicowy dodatek do tygodnika poświęcony pracy. Przedstawia trendy na amerykańskim rynku, radzi, jak wybrać studia, jak się przygotować do rozmowy z przyszłym szefem. Ważniejsze jest myślenie Na największym światowym rynku pracy dziś pracownik, nie pracodawca, stawia warunki. Już na

O Polaków stosunku do emigrantów

Na dole tabeli, wśród narodowości, których obawiamy się najmniej znaleźli się (od końca): Czesi, Estończycy, Łotysze i Litwini. Aż połowa respondentów, którzy obawiają się napływu obywateli innych państw chciałaby ograniczenia przyjazdów Cyganów, 47 proc. Rumunów, a Ukraińców 41 proc. Co trzecia

Urzędnicy

wydziałów w urzędach wojewódzkich i ich zastępcy. Na tych stanowiskach zarabiać można od 1007 zł 29 gr do 18094 zł 54 gr (pomiędzy 0,604 a 10,850 kwoty bazowej). I teraz wszystkie dodatki Stażowy, czyli za wysługę lat. Przysługuje ci, jeśli przepracowałeś co najmniej pięć lat. Liczy się tu każda praca

Bunt w placówkach Dominet Banku

informator twierdzi, że jego prowizja od kredytów samochodowych (to najpopularniejszy produkt banku) spadła z 6 do 3 proc. Wiceprezes Dominet Banku Dorota Cacek przyznaje, że bank zmienił tabelę wynagrodzeń, bo obowiązująca od wiosny ustawa antylichwiarska ustala limit prowizji związanych z kredytem na 5

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2007 roku

zaznaczono inaczej, to wartości zawarte w tabelach i wykresach należy traktować jako mediany. W artykule przedstawiono szczegółowe dane dotyczące wynagrodzeń oferowanych w sektorze publicznym. Przeanalizowano wpływ różnych zmiennych na poziom płac pracowników tu zatrudnionych. Wśród pracowników sektora

Nauczyciele

rok w szkole dostaje się jeden procent wynagrodzenia zasadniczego. Zapamiętaj! Dodatek stażowy może wynieść maksymalnie 20 proc., nawet jeśli nauczyciel przepracował w szkole więcej niż 20 lat. Wypłacany jest od czwartego roku pracy. Praca po godzinach. Wielu nauczycieli pracuje więcej, niż wynosi

Ja w sprawie Polskiej Listy Płac

wynagrodzenia. Wojciech S. Kaczorowski, rzecznik prasowy Banku Millennium Nie ma gadżetów -To ja jestem prawdopodobnie tym agentem ubezpieczeniowym firmy Allianz, który znalazł się w ostatnim odcinku Polskiej Listy Płac. Zarabia tyle, co ja - 10 tys. zł, też zmienił ostatnio miejsce pracy, ma 40 lat i wyższe

Branża zdrowotna to też pomysł na biznes

Małgorzata pracowała w państwowej przychodni w poznańskiej dzielnicy Wilda. Była tam pediatrą, dostawała pensję i nie musiała zawracać sobie głowy pracą i modernizacją poradni. Zawsze jednak miała wielkie plany. Gdy pojawiła się szansa zdania egzaminu z medycyny rodzinnej, szybko się zdecydowała. - Byłam

Sędziowie i prokuratorzy - strażnicy sprawiedliwości

dostaje (jak wynika z tabeli obok) od 1084 zł 60 gr do 2711 zł 40 gr. Czyli miesięczne wynagrodzenie Katarzyny Kowalskiej mieści się w przedziale od 10 113 zł 40 gr do 11 740 zł 20 gr. Dodatkowa praca? Tylko za zgodą prezesa... Sędzia (prokurator) "po godzinach" może co najwyżej pracować

Zarządzanie czasem

wykonane o minutę krócej. - No to jeszcze raz - mówi. Tym razem uczestnicy robią więcej miejsca i dzielą się pracą. Połowa wybiera fistaszki, druga - pistacje, a pestki z dyni zostają po prostu zgarnięte ze stołu wprost do odpowiedniej miski. Według trenerki realizacja tym razem zabrała tylko 3 min, ale

Zadbaj o pieniądze za granicą

mieć w polskim banku konta walutowego. Wystarczy złotowe - bank automatycznie przeliczy walutę na złotówki. Inna sprawa, że kurs niekoniecznie będzie korzystny, więc warto zawczasu sprawdzić tabele kursów i porównać stawki z kantorowymi - w wielu przypadkach bardziej się opłaca założyć konto walutowe i

Łyknąć z karnetu, oddać na ciągłych

graczy, którzy potrafili w pewnym momencie powiedzieć "dość!" - mówi Rudolf. - Dzięki temu zatrzymał całą kasę. Innych takich twardzieli nie znam. Wykład o gotyku czy nadwyżka Indykpolu Rudolf skończył 30 lat i nigdy nie miał stałej pracy. Siedzimy w luksusowym mieszkaniu, które wynajmuje na

Recenzenci o "Psychologii współczesnej"

, elementy psychologii stosowanej, psychologii zdrowia i psychoterapii). Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami, rycinami i tabelami, ułatwiającymi przyswojenie materiału, oraz opatrzona obszerną bibliografią i słownikiem terminów.

Różnice pomiędzy różnymi rodzajami umów

. Umowa o pracę Umowa zlecenie Umowa o dzieło Praca na czarno Pisemnie czy na gębę Umowę możesz zawrzeć ustnie, ale najpóźniej

Streszczenie zadań konkursowych

70. (retro, sexy, pin up...). Prace powinny zawierać: zdjęcia przedstawiające atmosferę tematu (maks. pięć zdjęć) - mogą być zaczerpnięte z dowolnych źródeł (czasopisma, pokazy mody itp.), kartę kolorystyczną tematu (maks. sześć kolorów), projekty odzieży z dowolnych tkanin i dzianin na sezon wiosna