timex

Jak rynek pracy widzi pięćdziesięciolatków

Doświadczony, opanowany, doceniający dobre warunki pracy, poszukiwany, tylko że bez wiary w siebie. Taki portret pięćdziesięciolatka maluje rynek pracy

Najważniejsze gadżety minionych 50 lat

ERS-110 (1999) 45. Sony Mavica MVC-FD5 (1997) 46. Learjet Stereo-8 (1965) 47. Timex/Sinclair 1000 (1982) 48. Sharp Wizard OZ-7000 (1989) 49. Jakks Pacific TV Games (2002) 50. Poqet PC Daniel Cieślak