ubezpieczenie zdrowotne

Jacek Pawlicki, Bruksela

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego

Po euro do portfeli obywateli UE może trafić kolejny "kawałek Europy": jednolita w całej Unii elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego

Leczenie w UE tylko z europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego?

Leczę tylko za okazaniem europejskiej karty - informują Polaków niektórzy medycy z krajów Unii Europejskiej. Problem w tym, że Polacy takie karty dostaną za rok

Ekspert radzi: świadczenia przysługujące bezrobotnej kobiecie w ciąży

- Zajmuję się domem i nie pracuję zawodowo. Jestem podpięta pod ubezpieczenie zdrowotne męża. Nie jestem zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Spodziewam się dziecka. Czy w związku z tym przysługują mi jakieś świadczenia? - pyta nasza czytelniczka.

Będzie reforma urzędów pracy

Będzie reforma urzędów pracy

precyzyjnie do doradców zawodowych. Zakłada również połączenie ośrodków pomocy społecznej z urzędami pracy, by aktywizować tę grupę, która jest długotrwale bezrobotna - powiedział Kosiniak-Kamysz. W reformie podjęty będzie też temat ubezpieczenia zdrowotnego. - Tutaj jesteśmy na finale rozmów z ministrem

Nie chciała sortować śmieci, zabrali ubezpieczenie

Urbańską i jej dzieci ubezpieczenia ZUS, bo zasiłku dla bezrobotnych nie dostawała od dawna. Urbańska odwołała się do wojewody śląskiego, który kontroluje powiatowe urzędy pracy. Jej skargę będzie rozpatrywać Monika Błaszczyk z wydziału polityki społecznej. - Sortować odpady można po podstawówce

Składka chorobowa: kiedy warto ją zapłacić?

Składka chorobowa: kiedy warto ją zapłacić?

dla nich dobrowolne i mogą jej nie odprowadzać. Chorobowe czy zdrowotne? Ubezpieczenie chorobowe mylone jest z ubezpieczeniem zdrowotnym. To duży i powszechny błąd. Ubezpieczenie zdrowotne to opłata, którą co miesiąc odprowadzamy do NFZ po to, żeby móc korzystać z państwowej opieki medycznej. Innymi

Plaga pracy "na czarno". Nawet 600 tys. Polaków pracuje bez umowy

- Zakładając, że te osoby otrzymywałyby wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej w 2015 r., to jest 1750 zł brutto, straty dla budżetu z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, nieopłacanych zaliczek na

MPiPS: oskładkować umowy zlecenia i wynagrodzenia rad nadzorczych

MPiPS: oskładkować umowy zlecenia i wynagrodzenia rad nadzorczych

Niedawno pisaliśmy, że minister pracy i polityki społecznej zamierza uporządkować kwestie oskładkowania niektórych umów cywilnoprawnych. Ministerstwo pracy szacuje, że gdyby nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

Akceptujemy pracę na czarno, ale nie wyłudzanie zasiłków

Akceptujemy pracę na czarno, ale nie wyłudzanie zasiłków

do pobierania zasiłków przez osoby do tego nieuprawnione. Aż 78 proc. respondentów potępiło takie zachowanie. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której nie przeszkadza nam, że część społeczeństwa nie płaci podatków, składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. A przecież korzystają z

Niedoceniona jak niania

Niedoceniona jak niania

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne liczone od minimalnej pensji, czyli do końca 2016 roku – 1850 zł brutto. Nie dotyczy to wszystkich sytuacji – taką umowę mogą podpisać rodzice dzieci od 20. tygodnia życia do zakończenia tego roku szkolnego, w którym dziecko kończy trzeci rok życia. Oboje też

Trwają prace nad projektem ustawy o oskładkowania umów zleceń

Trwają prace nad projektem ustawy o oskładkowania umów zleceń

pozostałych umów odprowadzane są tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne. Niejednokrotnie dzieje się to wbrew woli pracowników, którzy jako słabszy podmiot na rynku pracy nie mają możliwości wyboru wyższego ubezpieczenia. Proponowane regulacje dotyczyć będą osób posiadających co najmniej dwie umowy zlecenia

Koniec z bezpłatnymi stażami absolwentów?

Koniec z bezpłatnymi stażami absolwentów?

trzech miesięcy na bezpłatnym stażu, woli przyjąć na praktykę kolejną osobę. Jeśli nowelizacja Platformy zostanie uchwalona, takie sytuacje mogą zdarzać się rzadziej. Nie tylko wynagrodzenie Oprócz wypłaty wynagrodzenia, na pracodawcę spadnie także obowiązek objęcia praktykanta ubezpieczeniem zdrowotnym

Pensja to za mało, by przyciągnąć pracowników

Pensja to za mało, by przyciągnąć pracowników

ubezpieczenie jest dla nich najważniejsze. Ponieważ tamtejsza opieka zdrowotna jako oddzielny element traktuje usługi dentystyczne, Brazylijczycy dopisali je do listy oczekiwanych udogodnień. Podobnie w Meksyku - aż 65 proc. meksykańskich pracowników uznaje ubezpieczenie zdrowotne za bardzo ważne. Ponadto wśród

Specjalizacja, płatne urlopy i luźne godziny pracy, czyli co nas czeka w 2017 r.?

Specjalizacja, płatne urlopy i luźne godziny pracy, czyli co nas czeka w 2017 r.?

, ale dziś na nikim nie robią większego wrażenia. Tymczasem  najnowsze badania wskazują, że dla młodych ludzi dużo atrakcyjniejsze niż bogato wyposażone biuro stały się gwarantowane pakiety medyczne i ubezpieczenia zdrowotne. Równie ważnym czynnikiem warunkującym zadowolenie z pracy jest

W Portugalii dług wobec odpowiednika ZUS będzie karany więzieniem

kwotę powyżej 3,5 tys. euro traktowane jest jako defraudacja środków publicznych. Autorzy nowelizacji wskazują, że zaostrzenie prawa pozwoli przeciwdziałać coraz częstszym w Portugalii przypadkom unikania przez przedsiębiorców uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla swoich

Umowa o dzieło

bezrobotnych, ubezpieczenia zdrowotnego (nie ma prawa do korzystania z bezpłatnej służby zdrowia), ubezpieczenia emerytalnego (nie odkłada kapitału do emerytury), ubezpieczenia rentowego, ubezpieczenia chorobowego (nie przysługują mu zasiłki), ubezpieczenia wypadkowego (nie ma prawa do odszkodowania za wypadek

Lojalny pracownik z planem emerytalnym

Lojalny pracownik z planem emerytalnym

atrakcyjny benefit, ale przy założeniu, że część kosztów ponosiłby pracodawca. W przypadku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych i opieki medycznej poziom podobnych deklaracji wyniósł 76 proc. W przypadku dodatkowych ubezpieczeń na wypadek inwalidztwa poziom tych deklaracji wyniósł 25 proc. *Metodologia

Rząd ogranicza biurokrację w pracy

Rząd ogranicza biurokrację w pracy

. Rozwiązanie to powinno zwiększyć dostęp osób mniej zamożnych do bezpłatnych porad prawnych. Bez zaświadczenia o składkach zdrowotnych Nowe przepisy zakładają zwolnienie płatników składek, opłacających za ubezpieczonych jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, z obowiązku przekazywania im raportów

Myślisz o dziecku? Twój szef już to wie

Myślisz o dziecku? Twój szef już to wie

Firmy zajmujące się zdrowiem, ubezpieczeniami, sprzedażą leków i innych produktów współpracują z pracodawcami. Udostępniają im np. dane o receptach, które wykupują ich pracownicy, wizytach u dentysty czy lekarza, kupowanych produktach czy nawet udziale w wyborach. Analizują, czy pracownik kupuje

Przetrwać na własnym rachunku

proc. Ale może to być mylące, bo do samozatrudnionych OECD zalicza np. rolników indywidualnych. Według GUS samozatrudnionych jest w Polsce 1,1 mln. Z kolei ZUS podaje, że na koniec IV kwartału 2014 roku 1 mln 368 tys. osób płaciło składki na ubezpieczenie zdrowotne jedynie za siebie, a 950 tys

Miliony na poprawę bezpieczeństwa w firmach

Miliony na poprawę bezpieczeństwa w firmach

Co roku w Polsce dochodzi do niemal 100 tys. wypadków przy pracy, w tym kilkuset śmiertelnych. Bezpieczeństwo ma poprawić projekt realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy współpracy ekspertów z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP). W 2015 roku do rozdania jest niemal 45 mln zł

Czy urzędy pracy wreszcie będą lepsze?

Czy urzędy pracy wreszcie będą lepsze?

zdrowotnych dla bezrobotnych. Osoba bez pracy sama ma decydować, czy zależy jej tylko na składce zdrowotnej, czy też chce się aktywizować zawodowo. Dla pierwszej grupy ma zostać wydzielone osobne okienko w urzędach pracy, gdzie będzie można uzyskać samo ubezpieczenie. Projekt ma być częścią pakietu ustaw

Coraz więcej Amerykanów niezadowolonych z pracy

niezadowolenia jest to, że wielu ludzi trzyma się nielubianej pracy tylko dlatego, że związana jest z dobrym ubezpieczeniem zdrowotnym (większość Amerykanów korzysta z ubezpieczenia zapewnianego przez zakład pracy).Inne sondaże nie potwierdzają jednak wyników badań Conference Board. Według ankiety Instytutu

Polki - "brakujące córki" Niemców

wyjazdów do pracy przy opiece nad seniorami odbywa się za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej (APT). Oprócz pensji (od 1000 euro miesięcznie) dla Polek liczy się bezpieczeństwo: regularne odprowadzanie składki ZUS, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Tego typu gwarancje dają agencje pracy

Bezrobotni dostaną... Viagrę

jest wiele osób, które niedawno utraciły pracę i jednocześnie ubezpieczenie zdrowotne - podkreśla jeden z szefów firmy, Jorge Puente. Oferta koncernu farmaceutycznego jest skierowana do osób, które wcześniej przez co najmniej 3 miesiące zażywały leki tej firmy, a po 1 stycznia zostały zwolnione z pracy

Zatrzymać najlepszych pracowników

podstawowa opieka zdrowotna. Często pracownicy dostają też: telefon służbowy do użytku prywatnego, dostęp do szkoleń i kursów zawodowych, ubezpieczenie na życie, imprezy integracyjne, komputer do prywatnego użytku, szkolenia językowe i elastyczny czas pracy. Mniejszą popularnością cieszą się np

Po dyżurze ekspertów PIP

związane z oskładkowaniem umów - przywilejami emerytalnymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Chcieli wiedzieć, czy przysługuje im urlop macierzyński i płatne zwolnienie lekarskie. Pytali też o zasady wypowiedzenia obowiązujące na umowach cywilnoprawnych oraz o to, czy korzystanie ze służbowego samochodu i

Etat, kontrakt czy samozatrudnienie?

pozostaje podobna - nienormowany czas pracy, brak płatnego urlopu, uzależnienie od terminów itd. W przypadku samozatrudnienia trzeba pamiętać jednak o tym, że samemu opłaca się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatki, a także prowadzi księgowość. Prawo do zasiłku chorobowego nabywa

Co będzie z nami na starość? [LIST]

Zatrudnieni głównie na śmieciowe umowy i za śmieciowe stawki, nie byli w stanie zabezpieczyć sobie emerytury ani ubezpieczenia zdrowotnego. Nie było ich stać, by kupić mieszkanie na własność, więc tułali się po wynajętych, a na starość nie zawsze mogą liczyć na kwaterunek lub lokal socjalny z

Emerytura na zleceniu

oskładkowaniu umów-zleceń (takie jakich chce Ministerstwo Finansów). Ministerstwo Pracy szacuje, że gdyby nowelizacja Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych weszła w życie 1 stycznia 2014 r., wpływy do Funduszu Ubezpieczeń

Jak zmotywować pracownika?

podstawowy pakiet opieki zdrowotnej. Na drugim miejscu jest karta uprawniająca do korzystania z fitness klubu, czy pływalni. Inne często oferowane świadczenia to: telefon służbowy do użytku prywatnego, dostęp do szkoleń i kursów zawodowych oraz dodatkowe ubezpieczenie na życie. Firmy dają też pracownikom

Po co do urzędu pracy?

spowolnienia gospodarczego warto jednak odwiedzić urząd pracy. Choćby z tego powodu, że ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje byłego pracownika przez miesiąc po zwolnieniu. Po tym okresie za leczenie trzeba płacić lub ubezpieczyć się samodzielnie. Wypadnięcie z systemu sporo kosztuje - dobrowolna składka na

Pracownikom oferujemy

oraz kursach specjalistycznych.   Poza wynagrodzeniem zapewniamy:   Pakiet socjalny, w skład którego wchodzą: prywatna opieka medyczna w ramach programu Ubezpieczenia Zdrowotnego Generali, karta Multisport – Benefit Systems, karnety na pływalnię Warszawianka, bilety do Multikina

Bezrobocie sięga prawie 40 proc., a pod urząd pracy podjeżdżają mercedesy. Tak się żyje w mieście o największym bezrobociu w Polsce

nas biedy, zdaję sobie sprawę z tego, że część bezrobotnych pracuje, ale robią to w szarej strefie - mówi. Zasiłek dla bezrobotnych pobierać można - w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i finansowej - od 6 do 12 miesięcy. Ale ubezpieczenie zdrowotne przysługuje każdemu zarejestrowanemu

Europa zróżnicowana pod względem opodatkowania pracy

kosztów pracy. Największym obciążeniem wynagrodzeń pozostają składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wyjątkami od tej reguły pozostają Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Malta oraz Dania. Wysokie koszty z tego tytułu ponoszą mieszkańcy Francji, Niemiec oraz państw Europy Środkowo-Wschodniej

Umowy śmieciowe: studenci nie zapłacą od nich ZUS

rynku pracy dla tych osób, które może zarabiają mniej więcej tyle samo, ale nie mają ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego, które jest bardzo ważne dla startu zawodowego. To nie jest tylko polski, ale ogólnoeuropejski problem - wyjaśniał minister administracji i cyfryzacji. Jak

50-latek w urzędzie pracy: na co może liczyć? Nie tylko na zasiłek

zarejestrowaniu Jako pełnoprawna osoba bezrobotna zyskujemy nie tylko bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne i prawo do zasiłku, ale również dostęp do pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w pełnym zakresie. W praktyce oznacza to możliwość zostania skierowanym na specjalistyczne badania lekarskie lub

Praca sezonowa - jak jej szukać?

wyjazdem. Nie za bardzo wiem dlaczego muszę wykupywać ubezpieczenie jeśli pracodawca mnie ubezpiecza z dniem podpisania umowy. Posiadam również kartę EKUZ(europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego) ~blanco56: O jaki typ ubezpieczenia może chodzić mojemu pracodawcy? Czy przypadkiem nie ma tu próby

Umowa o dzieło i zlecenie: sprawdź, jak je podrasować

może wynieść przyszła emerytura. Siła nabywcza tych pieniędzy będzie o wiele mniejsza niż obecnie. Zakładając utrzymywanie inflacji w ryzach na średnim poziomie 3,5 proc. rocznie, za 20 lat 1000 zł będzie znaczył tyle, ile dla nas obecne 500 zł. Ubezpieczenie zdrowotne na umowie o dzieło Jedną z

Nie ufaj "ekspertom"

zarobiliśmy 20 zł. Jeżeli tego nie zrobimy, grozi nam kara finansowa oraz czasowa utrata statusu osoby bezrobotnej, co jest równoznaczne m.in. z brakiem bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Na forach prym wiodą pytania dotyczące pracy i ciąży, wypowiedzenia umowy, prawa do urlopu, problemów z otrzymaniem

Nowe zasady w urzędach pracy

bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego. - To jest rzecz, która w wymiarze pracy urzędników powiatowych urzędów pracy miałaby bardzo namacalne skutki z kierowaniem tego wsparcia do tych, którzy najbardziej go potrzebują - ocenił Kosiniak-Kamysz. Wiceminister pracy Jacek Męcina zadeklarował wcześniej, że

Praca w wakacje - ile można zarobić w Polsce, a ile za granicą?

zapewnione ubezpieczenie zdrowotne i opiekę pracodawcy na miejscu, szczególnie gdy nie znamy języka. W internecie mnożą się niesprawdzone oferty pracy - radzi Karolina Serwańska.

Chory przez pracę

zakaźnych i pasożytniczych; (jednostki zakładów opieki zdrowotnej, w których nastąpiła hospitalizacja - w zakresie rozpoznawania chorób zawodowych u pracowników hospitalizowanych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby. Co zrobić, gdy lekarz nie uzna choroby za zawodową? Możesz się odwołać i zażądać

Jaka praca, taka umowa

przypadku tej umowy - o ile pracownik ukończył 26. rok życia i nie jest zatrudniony gdzie indziej na etacie - obowiązkowo odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz składka zdrowotna. Oznacza to, że możemy korzystać nieodpłatnie z państwowej służby zdrowia. Dodatkowo pracownik może

Jak w Atenach załatwić pozwolenie na legalna pracę i pobyt na ponad trzy miesiące

, - zaświadczenie o miejscu zamieszkania, lub oświadczenie osoby goszczącej - oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego Grecję - oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu danej osoby, które potwierdziła inspekcja pracy

Niepoliczalne "śmieciówki"

kolei. Najniższą liczbę podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z danych, które przekazał nam ZUS, wynika, że składkę na ubezpieczenie zdrowotne od umowy cywilnoprawnej (zlecenia) na koniec maja tego roku odprowadzało 919,5 tys. osób. Nieco więcej takich umów doliczył się resort pracy. - Według naszych

Pomoc dla firm w tarapatach

przedsiębiorcy po zawarciu umowy o wypłatę świadczeń i złożeniu wykazu pracowników uprawnionych do pomocy. - Po otrzymaniu pieniędzy, przedsiębiorca powinien niezwłocznie wypłacić świadczenia pracownikom oraz odprowadzić należne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Środki na opłacenie składek na

Bezpieczny wyjazd

sporządzona w języku polskim. Jeśli jednak podpisujemy umowę bezpośrednio z zagranicznym pracodawcą, trudno od niego wymagać, aby tłumaczył ją na polski. Jednak bez względu na język, koniecznie musimy wiedzieć, co podpisujemy. Brak umowy to praca na czarno, czyli bez ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego

Został niesłusznie zwolniony z Kancelarii Prezydenta RP. Nie stać go na proces przeciw pracodawcy

przeszedł badania lekarskie. Orzeczenie: "wobec przeciwwskazań zdrowotnych niezdolny do wykonywania pracy na ww. stanowisku". - Do pracy nie zostałem przyjęty - dodaje Sekuła. Według Kancelarii Prezydenta przyjęcie Sekuły do pracy byłoby złamaniem prawa. "Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta

Bezrobocie w Polsce znowu w dół

, gdyby wprowadzono możliwość odrębnej rejestracji osób nieposzukujących pracy, które chcą jedynie zostać objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Zresztą nad wprowadzeniem takiej możliwości pracuje resort pracy. Za kilka dni poda on szacunkowe dane dotyczące stopy bezrobocia rejestrowanego w czerwcu

Praca w Bułgarii

siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne - przybyłych do Bułgarii w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mających pełne ubezpieczenie zdrowotne i

Wynagrodzenie "do wypłaty"

1. Od kwoty brutto (tzw. nowe brutto) odejmuje się: składkę na ubezpieczenia emerytalne - 9,76 % składkę na ubezpieczenia rentowe - 6,50 % składkę na ubezpieczenia chorobowe - 2,45 % razem - 18, 71 % 2. Otrzymujemy tzw. podstawę opodatkowania i podstawę do składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ile kosztuje legalne zatrudnienie gosposi?

Zatrudnionemu legalnie pracownikowi musimy zapłacić minimalną pensję (760 zł brutto plus ZUS, razem 1096,99 zł). Po opłaceniu wszystkich składek (składka emerytalna, rentowa, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne) pracownikowi zostaje 558,96 zł. Osoby prowadzące działalność gospodarczą

Ile o swoich prawach w pracy wiedzą młodzi?

prawem, na umowie-zleceniu przysługuje ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. To znaczy, że takie składki są od tej umowy odprowadzane. Dobrowolne jest natomiast tzw. chorobowe. Jeśli zaś chodzi o urlop, to prawo do niego nie wynika wprost z Kodeksu cywilnego. Ale nie ma żadnych

Microsoft chce pomóc w leczeniu?

Internet & American Life Project pokazują bowiem, iż ok. 80% amerykańskich internautów regularnie szuka w Intermecie informacji o chorobach, leczeniu, lekach, szpitalach oraz ubezpieczeniach zdrowotnych. Wiadomo już, że Medstory stanie się częścią utworzonego niedawno w Microsofcie działu Health Solutions

"GP": Milion Polaków niepotrzebnie płaci składki

. Przepisy nakładają bowiem obowiązek opłacania składki zdrowotnej z każdego tytułu. Jeśli ktoś jest ubezpieczony w NFZ, bo jest pracownikiem lub emerytem, to prowadząc firmę, musi opłacać składkę po raz kolejny. Takich osób jest 439 tys. Eksperci podkreślają, że takie przepisy są niezgodne z konstytucją

Chory? Nie zgrywaj bohatera. Zostań w domu, bo i tak nic nie zrobisz

- podsumowuje Gurszyńska. Dodatkowo lekarze alarmują, że nieleczone przeziębienie bądź grypa mogą doprowadzić do poważniejszych chorób, których leczenie może wymagać nawet pobytu w szpitalu. Do lekarza mogą iść ci wszyscy, którzy opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne (nieważne, czy jest się zatrudnionym

Zleceń i dzieł przybywa

. 1. Kodeksu cywilnego. Wszystko musi być zgodne z prawem i "zasadami współżycia społecznego". Ważne! Jeśli umowa zlecenie jest jedynym źródłem dochodu, to firma musi odprowadzać składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne. Jeśli praca jest świadczona w siedzibie zleceniodawcy

Na bliskim wschodzie zarobisz "kokosy"

podkreśliła, że w Dubaju i Abu Zabi swoje przedstawicielstwa ma wiele zagranicznych firm i banków. - Dysponują one pakietami socjalnymi, w skład których wchodzi opłata za mieszkanie, szkołę dla dzieci, ubezpieczenie zdrowotne dla całej rodziny, raz w roku bilet do kraju zamieszkania. Niektóre z firm oferują

XXVI KONFERENCJA W CYKLU KONWENT HR

Zdrowotnych Ubezpieczeń Korporacyjnych, SIGNAL IDUNA Prawne i organizacyjne aspekty wdrażania procedury antymobbingowej w dużej firmie sieciowej na przykładzie Real Polska, Magdalena Stalpińska, Dyrektor Pionu Personalnego REAL POLSKAZapraszamy Państwa do zapoznania się z programem konferencji

Praca tymczasowa - zalety i wady

pracę tymczasową, pracownicy mają prawo do płatnego urlopu, okresu wypowiedzenia, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego czy prawo do zasiłku chorobowego, co jest dla nich wymierną korzyścią. Dwie strony medalu W zamyśle ustawodawcy praca tymczasowa została stworzona w celu uelastycznienia

Przydatne linki - Wielka Brytania

zatrudnienia Ambasada Wielkiej Brytanii Program Rejestracji pracowników Opieka zdrowotna w Wielkiej Brytanii Recruitment and Employment Confederation (brytyjskie agencje pośrednictwa pracy) Izby Handlowe w Wielkiej Brytanii Prawa wynikające z umowy, warunki pracy, płaca minimalna Opodatkowanie i składki

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

działalność gospodarczą. Kształt umowy o świadczenie usług, prawa i obowiązki stron, tak jak w przypadku opisanych powyżej innych umów cywilnoprawnych, zależą od woli stron. Samozatrudniony podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Dodatkowo opłaca składkę na

Jak pomagać bezrobotnym?

sytuacja - mają dostać pracę. Projekt trwa. Ale to nie wszystko. Nyski PUP rozdziela bezrobotnych gotowych podjąć pracę, od tych, którzy potrzebują wyłącznie ubezpieczenia zdrowotnego. Zdaniem Kordiana Kolbiarza nawet 40 proc. bezrobotnych nie jest zainteresowanych podjęciem żadnej pracy. - Dlatego

PIP o łamaniu praw pracowniczych w latach 2010-2012

zatrudnienia - stwierdza PIP.- Ponadto fakt powierzania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności umów o dzieło, które nie wiążą się z obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, skutkuje zaniechaniem przez osoby świadczące pracę na tej podstawie dopełniania

Formalności: Pobyt we Francji

poszukują pracy i, że w krótkim czasie mają realną szansę na je znalezienie.Osoby nieaktywne - mogą przebywać we Francji pod warunkiem posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (prywatnego francuskiego lub zagranicznego, lub ubezpieczenia społecznego w kraju pochodzenia), jak również wystarczających środków na

Młodzi mają coraz gorzej

ukończył 34. roku życia. Nie wszyscy chcą zakładać firmy, większość liczy, że przynajmniej będzie mieć opłaconą składkę i ubezpieczenie zdrowotne. W znalezienie pracy wierzą nieliczni. Świadczy o tym chociażby badanie portalu StudentsWatch wykonane w pierwszej połowie tego roku, z którego wynika, że na

Kosztowne zwolnienia chorobowe

podstawie polskiego prawa pracownikom przebywającym na zwolnieniu chorobowym przysługuje 80% ich pensji płacone przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Więcej, bo całość należnego wynagrodzenia, otrzymują kobiety, których nieobecności w pracy wynikają z ciąży czy połogu. Z danych ZUS wynika

Polska bez etatów. Ponad milion osób ma tylko umowy o dzieło lub zlecenia

bezrobocie, szczególnie dla młodych. Dzięki nim mogą zdobyć doświadczenie i środki do życia - komentuje Monika Zakrzewska z PKPP Lewiatan. Pracodawcy uciekają od etatów, bo przy umowie o dzieło nie płacą składek na ubezpieczenie społeczne ani zdrowotne pracowników. Podobnie z samozatrudnionymi, czyli

SLD ma pomysł na pracę dla młodych

organizowane pod konkretne zapotrzebowania pracodawców. Szkoły wyższe i zawodowe mogłyby otrzymywać dofinansowanie na prowadzenie kierunków nauczania realizujących zapotrzebowanie pracodawców. Ponadto od umów zleceń pobierane byłyby składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W ten sposób - argumentują

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

swoje obowiązki na podstawie umów-zleceń (o ile nie są studentami lub emerytami, ani nie mają innej umowy) też są objęte ubezpieczeniem społecznym: emerytalno-rentowym i zdrowotnym. Oznacza to, że gdy zachorują, lekarz w szpitalu udzieli im pomocy, a gdy przejdą na emeryturę, to ją dostaną

19 i 26 czerwca, Dowiedz się, zanim wyjedziesz, Słupsk

systemu EURES), - jak bezpiecznie wyjechać do pracy za granicą, - jak wyglądają warunki życia i pracy w Irlandii i Wlk. Brytanii, - jakie formalności obowiązują w powyższych krajach (min. dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego, podatków, założenia konta w banku). ""Dowiedz się zanim wyjedziesz

Resort pracy chce zlikwidować lukę w przepisach o zasiłkach macierzyńskich

ubezpieczenie chorobowe. Dla przedsiębiorców lub osób współpracujących z rodziną przy prowadzeniu firmy nie jest to składka obowiązkowa, w przeciwieństwie np. do składek: emerytalnych, rentowej, czy zdrowotnej, które płacić trzeba.Obecnie przedsiębiorca, który zdecyduje się płacić składkę chorobową, może sam

Waszym zdaniem: zlecenie kontra etat

, twórczą. Jednak co ma powiedzieć np. pracownik fizyczny, on zarabia 2 tys. maksymalnie i nie ma żadnych bonusów, ubezpieczenia zdrowotnego, pojazdu, sprzętu itp. Jemu starcza akurat na opłaty i michę. Nie ma możliwości odłożenia na emeryturę". I właśnie niepłacenie składek lub odprowadzanie ich od

WP wchodzi na giełdę. Boi się podwyżek i odszkodowań za pracę na "śmieciówkach"

do czasu pracy, urlopów (także zaległych), a ponadto może ponieść wyższe koszty świadczeń pracowniczych, przede wszystkim wyższe lub zaległe składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, rentowe i Fundusz Pracy do ZUS, wyższe lub zaległe zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu

Choroby zawodowe: chory dostanie więcej

zakaźnych i pasożytniczych; jednostki zakładów opieki zdrowotnej, w których nastąpiła hospitalizacja - w zakresie rozpoznawania chorób zawodowych u pracowników hospitalizowanych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby. Od dwóch lat mam pylicę płuc, ale lekarz nie uznał mojej choroby za zawodową. Czy

Praca nakładcza

pracowniczych np. prawo do urlopu, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z drugiej - otrzymuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie wykonaną pracę. Ponadto, odmiennie niż przy stosunku pracy - wykonawca nie podlega bezpośredniemu kierownictwu nakładcy, może wykonywać pracę w domu w dogodnym dla niego czasie. W

Kogo szukają firmy z Krzemowej Doliny?

programistów jest znacznie większe niż ich dostępność. Dlatego kandydatów kuszą m.in. darmowym jedzeniem, członkostwem w fitness clubach, czy ubezpieczeniem zdrowotnym. No i pensją wynoszącą około 120 tys. dolarów rocznie. Na czwartym miejscu uplasowali się analitycy danych. Wraz z rosnącą potrzebą

Nianie chcą być legalne

ankietowanych to przede wszystkim ubezpieczenie zdrowotne dla niani (tak odpowiedziało 77,5 proc.), opłacone składki emerytalne (75 proc.), a także zwolnienie rodzica z konieczności płacenia ubezpieczenia za nianię (62 proc.). Dalej wymieniano: gwarancję stabilnego zatrudnienia (49 proc.), większe

Na co może sobie pozwolić pracodawca?

. Pamiętajmy również, że jeśli przebywamy na zwolnieniu lekarskim, nie tylko ZUS, ale także pracodawca (pod warunkiem że zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego więcej niż 20 zatrudnionych w swojej firmie) może skontrolować nasz stan zdrowia lub po prostu - czym zajmujemy się, będąc na L4. Kontrola "

Co oprócz pensji?

sportowe jest jednym z najpopularniejszych świadczeń pozapłacowych. Częściej pracownicy dostają tylko podstawową opiekę zdrowotną. Inne często otrzymywane świadczenia to: telefon służbowy do użytku prywatnego, dostęp do szkoleń i kursów zawodowych, ubezpieczenie na życie, imprezy integracyjne, komputer do

Bezrobocie spadło ale nie jest tak dobrze, jak przewidywali eksperci

pracy trwa dłużej niż się spodziewali i tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego - tłumaczy.Czego możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości? - W ustawie budżetowej przewidywane bezrobocie to 12,3 proc. myślę jednak, że po tradycyjnych spadkach w lecie, na koniec roku będzie ono trochę wyższe i

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

określonego dzieła, lecz cykliczne świadczenie pracy polegającej na nauczaniu języka obcego. Jestem zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. Czy i jakim składkom na ubezpieczenie podlega moja umowa? Obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu i zdrowotnemu podlegają

Wielka Brytania: jak załatwic sobie studia?

. Jak załatwić mieszkanie, konto, ubezpieczenie Ubezpieczenie zdrowotne. Potrzebny będzie druk E-111 z Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdzający ubezpieczenie w Polsce. Na jego podstawie można korzystać z usług placówek brytyjskiej National Health Service. Aby uzyskać zwrot kosztów leczenia w Wielkiej

10% Polaków pracuje w szarej strefie

wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (60 proc. przeciętnego wynagrodzenia) i na ubezpieczenie zdrowotne (75 proc. przeciętnego wynagrodzenia) osób prowadzących działalność gospodarczą i zróżnicowanie tych podstaw zależnie od osiąganych dochodów. Mobilizacja osób ubezpieczonych w KRUS i pracujących w

Forumowicze pytają, "Gazeta" odpowiada

ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Część tych składek (tj. składkę emerytalną, chorobową i pół składki rentowej) pracodawca potrąca z pensji pracownika i odprowadza do ZUS. Tak samo jest w przypadku umowy na czas wywołania określonej

Dokumenty, formalności i porady dla wyjeżdżających do pracy w Hiszpanii

Wyjeżdżając z Polski do Hiszpanii należy mieć ze sobą: ważny paszport i dowód osobisty, najlepiej nowego typu (stary ze względu na brak daty ważności często bywa kwestionowany); w przypadku utracenia jednego dokumentu będzie można legitymować się drugim Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Francja: ministerstwo zdrowia chce drzemania w pracy

drzemki? To nie może być tematem tabu" - powiedział w ubiegłym tygodniu minister zdrowia Xavier Bertrand i wezwał do dalszych badań. Zapowiedział, że będzie propagować zwyczaj drzemek w pracy, jeśli badania wykażą ich przydatność. Wkrótce państwowa firma ubezpieczeń zdrowotnych zacznie rozsyłać

Przydatne linki - Irlandia

Schroniska i hostele Firmy oferujące prywatne ubezpieczenie zdrowotne www.vhi.ie www.bupa.ie www.vivas.ie Jeśli znacie jakieś ciekawe linki dotyczące pracy w Irlandii prosimy podzielcie się nimi z innymi wpisując adresy w komentarzach

Polsko-niemieckie porady ZUS

będą przedstawiciele ZUS i NFZ oraz ich niemieckich odpowiedników. Uzyskać więc będzie można szczegółowe informacje nie tylko na temat ubezpieczeń emerytalno-rentowych, ale także wypadkowych oraz zdrowotnych.

Czy zdrożeją ubezpieczenia OC?

nieznany albo nie miał wykupionego OC). Jego zdaniem ubezpieczyciele nie mogą zgodzić się na pełne pokrywanie kosztów leczenia, bo ofiary wypadków drogowych same opłacają składkę zdrowotną i wypadkową. Gdyby jednak obciążyć każdą polisę np. w kwotą 2 euro, to przy około 13 mln polis, dałoby to kwotę ponad

Trudne życie na proficie

firmie z branży pośrednictwa finansowego, do dziś nie otrzymał umowy o pracę. Pracodawca zaoferował mu umowę-zlecenie z wynagrodzeniem stałym w wysokości 500 zł miesięcznie i dodatkowymi profitami, jak ubezpieczenie zdrowotne. Daniel ofertę przyjął. To było jego pierwsze zajęcie po zakończeniu studiów

Po szarej stronie rynku

z nich jest Konrad. Podobnie jak Rafał dobiega trzydziestki, choć nie wygląda. Postawny, spokojny, szeroko uśmiechnięty. Z Rafałem ma jeszcze jedną wspólną cechę. Do czerwca zeszłego roku pytania o poważne problemy zdrowotne zbywał wzruszeniem ramion. Wtedy miał wypadek na motorze - przejeżdżał obok

Kłopoty z leczeniem sezonowych pracowników, czyli doktor na własny rachunek

pośrednictwa pracy w WUP w Krakowie. Wtedy musiał się wyrejestrować z listy bezrobotnych, a tym samym stracił prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Tym samym wpadł w ubezpieczeniową pułapkę: w Polsce już nie miał prawa do bezpłatnego leczenia, w Niemczech jeszcze go nie miał. - Wiedziałem, że jadę do legalnej

Podejmowanie pracy za granicą, Gdańsk

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) - co to są służby EURES - działanie służb EURES na europejskim rynku pracy - sposoby poszukiwania pracy przez sieć EURES 2) Warunki życia i pracy w Szwecji i Norwegii - informacje ogólne - prawa pracownicze - system podatkowy - ubezpieczenia społeczne

Nie opłacał ZUS-u

został skierowany do sądu - poinformował PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp., Janusz Walczak. Jego zdaniem, zarząd nie przekazywał obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Zawiadomienie o

Normy po drugiej stronie kasy

W hipermarketach kasjer na zeskanowanie jednego produktu ma średnio ok. 2 sekund. Wyliczył to związkowiec Alfred Bujara, szef sekretariatu krajowego banków, handlu i ubezpieczeń NSZZ "S". Średnio, czyli nie wszędzie. W Tesco np. związkowcy protestują przeciw wyśrubowanym normom - 1,5 tys

Rodzic dorabia na urlopie

. Trzeba jednak pamiętać, że nie może ona wyłączać możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Jeżeli rodzic zdecyduje się na założenie działalności gospodarczej, będzie musiał odprowadzać zarówno składki na ubezpieczenia społeczne, jak i składkę zdrowotną samodzielnie. Pracodawca nie będzie

Praca w Luksemburgu

połowę podatku mniej niż osoby samotne, ale tylko w sytuacji, gdy druga połowa nie pracuje. Poza podatkiem trzeba jeszcze zapłacić ubezpieczenie (NNW, ok. 1 proc.), ubezpieczenie zdrowotne (ok. 7 proc.), emerytalne oraz fundusz bezrobotnych (tzw. chemage). Osoby, które chcą osiedlić się na terenie

Fala emigracji z Polski do Irlandii wcale nie maleje

Takie dane ujawniło właśnie irlandzkie ministerstwo spraw społecznych i rodziny, które nadaje numery irlandzkiego ubezpieczenia społecznego (PPS). W 2006 r. taki numer nadano prawie 90 tys. Polaków. To o 25 tys. więcej niż w całym 2005 r. W dodatku dane za ostatni rok nie obejmują jeszcze grudnia

ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne

Obywatele państwa obciążeni są obowiązkową składką ubezpieczeniową stanowiącą 9% dochodów osobistych (7,75% odliczane jest od podatku dochodowego, zaś 1,25% pokrywa ubezpieczony), która odprowadzana jest do instytucji ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ)