umowa na czas określony ciąża

Bartosz Sendrowicz

Najczęstsze pytania o problemy w pracy

Najczęstsze pytania o problemy w pracy

W ubiegłym tygodniu specjalnie dla naszych czytelników zorganizowaliśmy dyżur prawników z Państwowej Inspekcji Pracy. Oto odpowiedzi na niektóre pytania zadawane przez czytelników.

Kiedy szef nie może zwolnić?

W środę 8 stycznia zorganizowaliśmy dla naszych czytelników telefoniczny dyżur ekspertów z Departamentu Prawnego Państwowej Inspekcji Pracy. O co tym razem pytali dzwoniący?

Ozusowane zlecenia, nowe urlopy rodzicielskie, 1000 zł na dziecko i zmiany okresów wypowiedzeń. Co się zmieni w 2016 r.?

W przyszłym roku wchodzi sporo zmian w przepisach. Będą nowe zasady ozusowania umów cywilnoprawnych, wzrośnie o 100 zł brutto płaca minimalna. Zmienią się też zasady urlopów rodzicielskich

Po dyżurze ekspertów PIP: o co pytaliście najczęściej?

Po dyżurze ekspertów PIP: o co pytaliście najczęściej?

to, kiedy pracodawca może ich zwolnić. Zastanawiało ich, czy ochrona przed zwolnieniem przysługuje pracownicy, która zaszła w ciąże, ale zatrudnionej na zastępstwo. Niestety nie. Umowa na zastępstwo jest umową o pracę, ale ma charakter celowy (celem jest zastępstwo usprawiedliwionej nieobecności

Ciąża w pracy: co się należy?

przywrócić cię do pracy. Podobnie, gdy zaszłaś w ciążę na wypowiedzeniu. Uwaga! Jeśli jesteś zatrudniona na umowę na czas określony i niedługo mija termin rozwiązania umowy, na wszelki wypadek poczekaj z zawiadomieniem szefa do końca trzeciego miesiąca ciąży. Wtedy firma będzie musiała przedłużyć z tobą

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

nie zmieniają nic w samym sposobie oskładkowania umów- zleceń. Zakładają jednak, że pracodawcy i pracownicy w niektórych przypadkach będą płacili więcej. Ciąża na zleceniu Pani Alina ma 28 lat, pracuje w agencji reklamowej na umowie-zleceniu, płaci składki od pełnej pensji, czyli 5 tys. zł brutto

Kogo nie można zwolnić

Kogo nie można zwolnić

nieokreślony. Na okresie próbnym (nie krócej niż miesiąc) lub zatrudnione na czas określony kobiety objęte są ochroną przed zwolnieniem od trzeciego miesiąca ciąży. Gdy umowa kończy się po pierwszym trymestrze ciąży, pracodawca musi ją przedłużyć do dnia porodu. Przykład: Pani Paulina we wrześniu ubiegłego

Gdy boisz się zwolnienia

Gdy boisz się zwolnienia

pracuje - na czas nieokreślony, określony, okres próbny czy zastępstwo. Umowę na czas nieokreślony można rozwiązać poprzez wręczenie wypowiedzenia lub rozwiązania jej za porozumieniem stron. Wypowiedzenie oznacza, że pracownikowi przysługuje ściśle wyznaczony przez prawo pracy okres wypowiedzenia, który

Umowa o pracę na okres próbny

Umowa na okres próbny ma na celu sprawdzenie kompetencji i umiejętności pracownika do pracy oraz zapoznanie się pracownika z warunkami pracy w danym zakładzie pracy. Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy na czas próbny jest nieobowiązkowe. W praktyce jednak umowa ta stosowana jest bardzo

Umowa na zastępstwo

dni, jak i kilka miesięcy. Okres wypowiedzenia tego rodzaju umowy wynosi 3 dni robocze i liczy się od dnia następującego po dniu wypowiedzenia umowy. W przeciwieństwie do innych umów terminowych, umowa na zastępstwo nie chroni pracownicy w ciąży przed rozwiązaniem stosunku pracy. Do umów na czas

Ciąża to nie choroba

Ciąża to nie choroba

O tym, że jest w ciąży, Agnieszka dowiedziała się w czwartym tygodniu. Kiedy tylko przestała szaleć z radości, do głowy przyszło pytanie: co z pracą? W firmie pracowała od trzech lat, miała umowę na czas nieokreślony. Na początku planowała pracować do samego porodu. Ale kiedy na spotkaniu szef

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Pracownik powinien rozwiązać umowę pisemnie, z podaniem przyczyny

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

powyższa nie obowiązuje jednak w sytuacji, gdy przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę stanowią powody leżące po stronie pracodawcy, a do rozwiązania stosunku pracy dochodzi na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z

Kiedy i w jakich okolicznościach można zwolnić z pracy kobietę w ciąży?

tylko w umowach terminowych (umowa na czas określony bądź na czas wykonywania określonej pracy) zawartych na dłużej niż miesiąc. Jeśli twoja umowa wygasa po trzecim miesiącu ciąży, pracodawca musi ją przedłużyć do dnia porodu (art. 177 par. 3 kp). Jednak pamiętaj, nawet przy takiej umowie jesteś

Praca w upały: Panie kierowniku, woda mi się należy

Praca w upały: Panie kierowniku, woda mi się należy

tego nie udało się zapewnić odpowiednich warunków pracy, pracodawca może zaproponować zmianę pomieszczenia, w którym wykonywana jest praca, na takie, które spełnia określone normy. Jeśli nie jest to możliwe, powinien skrócić czas pracy, np. zarządzając przerwę w czasie największego upału w ciągu dnia

Kiedy przyszła mama może stracić pracę

określony bądź na czas wykonywania określonej pracy) zawartych na dłużej niż miesiąc. Jeśli umowa wygasa po trzecim miesiącu ciąży, pracodawca musi ją przedłużyć do dnia porodu (art. 177 par. 3 kp). Ale nawet przy takiej umowie kobieta jest chroniona od momentu poczęcia - tzn. pracodawca nie może jej

Umowa na zastępstwo

w celu zastąpienia nieobecnego pracownika. W istocie rozwiązanie współpracy następuje samoczynnie z upływem zawartego terminu - z chwilą powrotu do pracy nieobecnego stałego pracownika. Pomimo, iż umowa na zastępstwo jest odmianą umowy na czas określony to pamiętać należy, że trzecia z kolei umowa

Zwolnienia i wypowiedzenia

Zwolnienia i wypowiedzenia

siedziby firmy, a także radę pracowników, jeśli jest w firmie. Jesteś kobietą w ciąży albo rodzicem? Jeśli tak, to jesteś dodatkowo chroniona. Kobiety w ciąży pracujące na etacie nie mogą być zwolnione z pracy. Jeśli pracują na czas określony, szef ma obowiązek przedłużyć z nimi umowę do momentu porodu

Relacja z dyżuru prawnika w "Gazecie Praca" i "Poradniku Domowym"

potrzeby po jednym dniu. Pracodawca wręczył pracownikowi wypowiedzenie zmieniające, zgodnie z którym umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony przekształci się w umowę na czas określony do czerwca 2004 r. Czy pracodawca postąpił prawidłowo? Nie. W ten sposób można zmienić jedynie warunki pracy i płacy

Masz prawo być mamą i nie bać się zwolnienia z pracy

do sądu pracy. A oto wyjątki: Upływ trzeciego miesiąca ciąży ma znaczenie tylko w umowach terminowych (umowa na czas określony bądź na czas wykonywania określonej pracy) zawartych na dłużej niż miesiąc. Jeśli twoja umowa wygasa po trzecim miesiącu ciąży, pracodawca musi ją przedłużyć do dnia

Jak się nie dać zwolnić

Jak się nie dać zwolnić

czasie urlopu albo innej usprawiedliwionej nieobecności, chyba że upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, tzn. dobiegła końca umowa na czas określony (art. 41 Kodeksu Pracy, rozdz. II). Usprawiedliwioną nieobecnością jest też odosobnienie ze względu na podejrzenie

Umowa o dzieło i zlecenie: sprawdź, jak je podrasować

Umowa o dzieło i zlecenie: sprawdź, jak je podrasować

strony formalnej to przecież tylko drobna zmiana w umowie. Urlop macierzyński na zleceniu Anna z Krakowa pracowała na umowie-zleceniu. Zaszła w ciążę. Nie miała prawa do zwolnienia lekarskiego ani urlopu macierzyńskiego. Mogłaby mieć, gdyby opłaciła składki na ubezpieczenie chorobowe. To ubezpieczenie

Mamo, poznaj swoje prawa - odpowiedzi na pytania czytelników

terminowych (czyli na okres próbny, na czas określony i na czas wykonywania określonej pracy) zawartych na dłużej niż miesiąc. Jeśli Twoja umowa wygasa po upływie trzeciego miesiąca ciąży, pracodawca musi ją przedłużyć z mocy prawa do dnia porodu (art. 177 § 3 kp). Jednak pamiętaj, nawet przy takiej

Sito nowoczesnej rekrutacji

presją czasu z kilkunastoma problemami pojawiającymi się w pracy. Czasami wśród zadań znajduje się również prezentacja. Kandydat dostaje opis firmy i konkretnego problemu, musi przedstawić swoje stanowisko. Ostateczny kształt zadań zależy od asesorów i to na nich w dużym stopniu ciąży odpowiedzialność za

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział II - Umowa o pracę

Oddział 1 - Zawarcie umowy o pracę Art. 25. § 1. Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca

Zgoda na zmianę warunków zatrudnienia

porozumienie zmieniające wiąże się z pogorszeniem warunków zatrudnienia pracownika np. obniżka wynagrodzenia, zmiana stanowiska pracy lub zmiana czasu trwania umowy z okresu nieokreślonego na określony. Porozumienie nie podlega żadnym ograniczeniom, ale nie można zawierać postanowień mniej korzystnych dla

Ciąża ratuje w kryzysie

płaciła pracownikom. Grażyna nie jest wyjątkiem. Fala wypowiedzeń zalewa małe i duże firmy. Tylko w styczniu urzędy pracy zarejestrowały ponad 160 tys. bezrobotnych. Bezrobocie wynosi już 10,5 proc. Pracę w pierwszej kolejności tracą zatrudnieni na czas określony, ludzie z PR i marketingu, księgowości i

FAQ: eksperci odpowiadają na Wasze pytania

firmie na umowę o pracę na czas określony. Dostałam wypowiedzenie, ale okazało się, że jestem w ciąży, więc zostałam przywrócona do pracy i umowa została mi automatycznie przedłużona do dnia porodu. Czy będę miała prawo do zasiłku macierzyńskiego? - Do zasiłku macierzyńskiego będzie Pani miała prawo, bo

Cel: utrzymać etat

? Z Polskiego Barometru Pracowniczego wynika, że rodzaj umowy w nieznacznym stopniu wpływa na poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Wśród osób pracujących na etacie na czas nieokreślony zagrożonych czuje się 36 proc., zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych 41 proc., a umów o pracę na czas

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

o pracę z pracownikiem dopuszczalne jest tylko w razie spełnienia przesłanek określonych wyczerpująco w przepisach (art. 52 k.p). Przesłankami tymi są: ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 100k.p), popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę

Zwolnienia grupowe od A do Z

grupowego wypowiedzieć pracownikom jedynie warunki pracy i płacy. W takim przypadku jest to dopuszczalne nawet w czasie zwolnienia lekarskiego. Nie jest jednak dopuszczalne zastosowanie procedury definitywnego zwolnienia grupowego wobec pracowników w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego. Jakie korzyści

Zadaniowy czas pracy - nadgodziny

umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni (tak przepis art. 55 § 1 kp).

Praca tymczasowa krok po kroku

(przy umowach dłuższych). Pracodawca i tak płaci ci za całość. Umowa na czas wykonania określonej pracy kończy się z chwilą zrealizowania zadania i nie można jej wypowiadać. Ważne dla kobiet w ciąży! Pracującym kobietom w ciąży nie wolno np. kazać dźwigać ciężarów, zlecać nadgodzin. Pracownice

Polacy na fikcyjnych zwolnieniach chorobowych. Kogo może skontrolować ZUS?

lekarskie jako dodatkowy urlop. Zrobiła tak pani Justyna (imię zmienione). Ma 46 lat. Pracuje w banku. I od lat uskarżała się na bóle kręgosłupa. Ostatni raz zwolnienie lekarskie wzięła dwa lata temu. Ale - podobnie jak wielu Polaków - czasu nie spędzała, leżąc w łóżku. - Dawno nie byłam na urlopie. Uznałam

Ciąża i praca

doprowadziło do upadku firmy. Twoje prawa Jeśli masz umowę na czas nieokreślony, pracodawca nie może cię zwolnić (jedynie dyscyplinarnie - za rażące niedopełnienie podstawowych obowiązków - lub w przypadku upadłości firmy). Jeżeli jesteś zatrudniona na czas określony albo na okres próbny, a rozwiązanie umowy o

Prawa kobiet w ciąży

niższa, kobiecie należy się dodatek wyrównawczy (art. 179 par. 4 kp). A co po urodzeniu dziecka? Pracodawca jest obowiązany zatrudnić pracownicę "przy pracy i w wymiarze określonym w umowie o pracę", czyli na stanowisku, które zajmowała przed zajściem w ciążę (art. 179 par. 6 kp). Pamiętaj

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

pojawić się z obliczeniem prawidłowej wysokości odszkodowania. Jak je obliczyć? Odszkodowanie, przysługuje w wysokości wynagrodzenia (jakie by otrzymał w dniu wydawania wyroku jeśli okres orzekania jest długi) za okres wypowiedzenia. Przy czym, jeżeli rozwiązano umowę o pracę, zawartą na czas określony

Prawa kobiet w ciąży - informator "Gazety Praca"

zatrudnić pracownicę "przy pracy i w wymiarze określonym w umowie o pracę", czyli na stanowisku, które zajmowała przed zajściem w ciążę (art. 179 par. 6 kp). Pamiętaj: Szef nie zmienił warunków pracy na bezpieczne dla twojego zdrowia? Masz prawo odmówić pracy (art. 210 par. 1 kp). Pracodawca nie

Kodeks pracy

pracę Art. 25. [Rodzaje umów] § 1. Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego

10 zasad flexi-pracownika

określonych godzinach. Pamiętaj - będąc flexi-pracownikiem nie jesteś ciągle w pracy. 4. Pamiętaj o regularnych przerwach w pracy. Najlepiej kilkuminutowych co godzinę lub kilkunastominutowych co dwie godziny. Jeśli jesteś kobietą w ciąży masz prawo do 5-minutowych przerw co godzinę. 5. Pomyśl o

Dział ósmy - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

próbnym, nie przekraczającym jednego miesiąca. § 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. §

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

niego świadczenie spełniało warunki umowy o pracę np. określony czas pracy, praca pod nadzorem. W przypadku umowy cywilno prawnej zabezpieczenie wekslem jest możliwe, natomiast w przypadku umowy o pracę nie. Weksel powinien być zwrócony po upływie czasu, na który została zawarta umowa o zakazie

Wypowiedzenie umowy o pracę

pracę: na czas nieokreślony na czas określony, jeśli została zawarta na okres przekraczający sześć miesięcy i zawiera zastrzeżenie o możliwości jej wypowiedzenia na okres próbny Wypowiedzenie umowy o pracę jest łatwiejsze zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, lecz kosztowniejsze z uwagi na

Negocjowanie umów

zazwyczaj w postaci zapisów o zróżnicowanym znaczeniu prawnym. Zapisy uporządkowane według przyjętej przez strony hierarchii ważności wyznaczają porządek prowadzenia negocjacji oraz, będąc objętymi wolą stron, składają się na określoną konstrukcję umowy Obie strony winny jednak pamiętać o tym, iż nie każdy

Kiedy i kogo nie można zwolnić

ma miejsce już przy 10 pracownikach. Niestety, przy zwolnieniach grupowych bezpieczni nie są nawet pracownicy z umowami o pracę na czas określony. Tak było w przypadku pana Kazimierza. Mimo że w umowie zawartej na okres sześciu miesięcy miał wpisaną klauzulę mówiącą, że nie można go zwolnić przed

Praca tymczasowa - najczęściej zadawane pytania

, a jego wynagrodzenie powinno być takie samo jak zwyklch pracowników firmy, która go "wypożycza" z agencji. Umowa na czas określony wygasa automatycznie, gdy mija czas trwania kontraktu. Nie można jej przedłużyć kobietom, które podczas trwania kontraktu zaszły w ciążę, ani osobom, które

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział III - Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę

pracę na czas nie określony, z wyłączeniem przepisów regulujących: 1) tryb postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę, 2) rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy w części dotyczącej orzekania: a) o bezskuteczności wypowiedzeń, b) (uchylona), c) o przywracaniu do pracy. Art. 70. § 1. 

Granice podporządkowania pracownika poleceniom pracodawcy

innego rodzaju, niż określony w umowie o pracę jest możliwe w następujących sytuacjach: czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy w razie uzasadnionych potrzeb pracodawcy na podstawie art. 42 § 4 KP, przestój (art. 81 KP), przeniesienie do innej pracy na podstawie orzeczenia lekarskiego (art. 55

Strzeż się tych paragrafów!

się w sądzie na okoliczności, które służyły obejściu prawa, jeśli obie strony na to się zgodziły. Z drugiej sąd wie, jaka jest sytuacja na rynku pracy, a pracownicy podpisują to czego żąda pracodawca. Jest więc szasna na wygraną. Możliwość wypowiedzenia umowy na czas określony Według ogólnej zasady

Wykonywanie poleceń przełożonych

dotyczą pracy, nie są sprzeczne z rodzajem pracy określonym w umowie o pracę (wyjątki wskazano wyżej), nie są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, nie tylko prawem pracy, ale także cywilnym, administracyjnym czy karnym. Przykład: Polecenie jazdy autobusem ponad dopuszczalny wymiar czasu

Prawna opieka nad matką w ciąży - przypomnienie

likwidacji lub upadłości firmy, która cię zatrudnia. Jeśli w grę wchodzi umowa terminowa, to ważne jest, na jaki czas została zawarta. Jeśli na dłużej niż miesiąc, to podlegasz pełnej ochronie, ale dopiero po ukończeniu trzeciego miesiąca ciąży. Wtedy pracodawca ma obowiązek przedłużyć z tobą umowę do dnia

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

trzeba bać się szefa - nie może zabronić pójścia na tacierzyński. Warunki są trzy: trzeba być zatrudnionym na umowę o pracę, mieć dziecko, które nie skończyło roku i złożyć wniosek o urlop ojcowski nie później niż siedem dni przed jego rozpoczęciem. Na tacierzyński można pójść nawet wtedy, gdy żona

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika 5. nie zawierając kolejnej umowy o pracę w przypadku, gdy zawarta była umowa na czas określony. POROZUMIENIE STRON Jeśli szef zamiast zwolnienia zaproponuje ci rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, pamiętaj, że ta forma rozstania lepiej wygląda w

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

, który nie pozwala jej zwolnić (także kiedy przebywa na urlopie macierzyńskim!). Przywileje dotyczą tylko kobiet pracujących na umowę o pracę. Nieważne, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony. Obejmują one nawet panie zatrudnione na okres próbny, ale tylko wtedy, gdy trwa ponad miesiąc

Prawa matek - wszystko o urlopach i zasiłkach

Czy każdej kobiecie przysługuje urlop macierzyński? Urlop macierzyński przysługuje tylko kobietom zatrudnionym na umowę o pracę. Nie ma natomiast znaczenia staż pracy ani jej wymiar, czyli to, czy pracowałaś na cały etat, czy tylko na część. A jeśli mam umowę na czas określony? Jeśli masz umowę

Przewodnik po nowych przepisach o pracy tymczasowej

tymczasowej, bo to ona jest twoim pracodawcą i tylko cię "wypożycza" innej firmie. Agencja może cię zatrudnić na trzech zasadach: a) Umowy o pracę na czas określony (np. sześć miesięcy). b) Umowy na czas wykonania określonej pracy (np. rozładowania towaru z magazynu). W obu przypadkach pracownika

O czym powinnaś wiedzieć, zanim zostaniesz mamą

terminową? Wszystko jedno - czy na okres próbny, czy na czas określony. Ważne jest, na jaki czas została zawarta. Jeśli na dłużej niż miesiąc - podlegasz pełnej ochronie, ale dopiero po ukończeniu trzeciego miesiąca ciąży. I wtedy pracodawca ma obowiązek przedłużyć z tobą umowę do dnia porodu. Jest tylko

Zwolnienia - poradnik dla pracowników i pracodawców

pracujesz i czy masz umowę na czas nieokreślony, określony czy próbny. Wypowiedzenie umowy na okres próbny trwa: trzy dni, jeżeli umowa jest zawarta na dwa tygodnie tydzień, gdy okres próbny jest dłuższy niż dwa tygodnie dwa tygodnie, kiedy okres próbny wynosi trzy miesiące A jak wypowiadać umowę na

Mamy w pracy mogą więcej?

do zatrudniania młodych kobiet (nawet wolnych i nieplanujących ciąży w ciągu najbliższych kilku lat), wzrost liczby umów na czas określony, dyskryminację kobiet na rynku pracy. Kobiety lubią pracę A przecież... kobiety często deklarują, że lubią swoją pracę. Jeszcze w PRL-u, ale i później

Co szef może o Tobie wiedzieć?

wpływać na funkcjonowanie czy koncentrację, co jest ważne na przykład u kierowców, to pracodawca powinien o tym wiedzieć. A jak z pytaniami o ciążę? Wolno zapytać czy nie? - Pytanie o ciążę można uznać za tzw. pytanie dyskryminacyjne, którego zadawać się nie powinno. Ale jeśli pracodawca zatrudnia kobietę

Dział piętnasty - Przepisy końcowe

wykonujących pracę nakładczą, ze zmianami wynikającymi z odmiennych warunków wykonywania tej pracy. § 2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zakres stosowania przepisów prawa pracy do osób stale wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub umowa o pracę

Co ci przysługuje przy zwolnieniach grupowych

mają oni standardowe umowy o pracę czy np. umowy o dzieło, na czas określony lub nawet w zastępstwie pracownika. Ważne jest jednak, by rozwiązanie umowy terminowej nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika. Jeśli firma rozpoczęła już działania w ramach zwolnień grupowych, a jednego z objętych

Dziesięć najważniejszych zmian w kodeksie pracy

określony. Umowa na zastępstwo będzie jednak z punktu widzenia pracodawcy wygodniejsza. Bo długości zwolnienia lekarskiego często nie sposób od razu określić. A kobietę przyjętą na czas określony, jeśli zajdzie w ciążę, trzeba przyjąć na umowę stałą. Przy pracy na zastępstwo tego nie będzie. Nie ma tu

Dział szósty - Czas pracy. Rozdział IV - Systemy i rozkłady czasu pracy

się w układzie zbiorowym pracy, z zastrzeżeniem § 4. § 4. U pracodawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego działalność w zakresie rolnictwa i hodowli, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, system przerywanego czasu pracy może być stosowany na podstawie umowy o

Jak będąc na samozatrudnieniu wygrać etat

warunki pracodawcy? Wtedy bez względu na nazwę umowy, jaka formalnie wiąże cię z szefem, twoja umowa automatycznie staje się umową o pracę! Z przepisu (par. 22, punkt 1 (1)) jasno wynika, że zatrudnienie na warunkach z par. 22, czyli określona praca, umówione miejsce, czas i kierownictwo pracodawcy

Obowiązki pracodawcy

związku z pozyskiwaniem od kandydatów w czasie negocjacji informacji i danych różnego rodzaju na ich temat, czy to w formie ustnej, czy pisemnej (kwestionariusze osobowe, życiorysy, listy motywacyjne, dokumenty kwalifikacyjne, testy itd.), na pracodawcy ciąży obowiązek starannego obchodzenia się z tymi

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy

religia (już nie "przekonania religijne"), pochodzenie etniczne, orientacja seksualna oraz rodzaj zatrudnienia (na czas określony albo nieokreślony oraz w pełnym albo niepełnym czasie pracy). Wszyscy pracownicy powinni być jednakowo traktowani np. przy podpisywaniu umów o pracę i ich

Od samozatrudnienia do etatu. Czy to możliwe?

wyraźnie, że zatrudnienie na warunkach z par. 22, czyli gdy wykonujesz określoną pracę, w umówionym miejscu, czasie i pod kierownictwem pracodawcy, staje się umową o pracę, nawet jeśli podpisałeś umowę cywilną (zlecenie, o dzieło)! A więc nawet gdy prowadzisz działalność, ale spełnione są warunki z art. 22

Zupełnie nowy Kodeks Pracy

;pracodawcy powinni być zwolnieni od nadmiaru ciężarów socjalnych". W jaki sposób? M.in.: przez liberalizację zasad zatrudniania na umowę na czas określony (obecnie można podpisać tylko dwie takie umowy, ale rząd chce ten przepis zawiesić do momentu wejścia Polski do UE i wprowadzić pełną dowolność

Zanim cię zwolnią. Co każdy pracownik wiedzieć powinien

Gdy zatem chcą z ciebie zrezygnować - jakie właściwie masz prawa? Czas określony - bez szans Jeśli jesteś zatrudniony na okres określony (np. próbny) i umowa kończy się, a pracodawca nie chce jej przedłużyć - nic nie osiągniesz. Nawet gdy się sprawdziłeś, a pracodawcę drażnił np. sposób w jaki

Marzenia z hipoteki. Koszty odwróconego kredytu

zobowiązanie w pierwszych latach to ze względu na wysokość opłat początkowych efektywny koszt reverse mortgage okaże się bardzo wysoki. Nie można także zapominać o opłatach, które kredytobiorca musi ponosić w czasie trwania umowy - składka na ubezpieczenie nieruchomości, opłata za prowadzenie rachunku

Obowiązki pracownika

Obowiązek udzielania niezbędnych informacji Kandydat powinien w zasadzie bez wezwania poinformować pracodawcę o wszelkich wiadomych mu przeszkodach, które uniemożliwiają lub utrudniają pracę na określonym stanowisku (także w określonym miejscu lub czasie), w szczególności zaś o braku odpowiednich

Jak się leczyć w Europie

płacisz pełną cenę, potem ubiegasz się o zwrot części poniesionych kosztów w lokalnej kasie chorych (składasz zaświadczenie, na co się leczyłeś i ile to kosztowało) - wg stawek uzgodnionych w umowach ze świadczeniodawcami (nawet gdy otrzymałeś droższe świadczenia). Koszty, które ponosisz sam: w przypadku

Sprawdź, ile pracujesz i co się Ci należy za pracę w nadgodzinach

nie zleci wykonania żadnych obowiązków, ale pozostajesz do jego dyspozycji, to twój "licznik" bije. Masz prawo do wynagrodzenia. Kogo dotyczą przepisy o czasie pracy? Niestety, przepisy o czasie pracy dotyczą tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę. Nieważny jest rodzaj umowy, czy jest

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o urlopach

Powiedz mi, jak pracujesz, a powiem ci, czy możesz iść na urlop Wszystko zależy od rodzaju umowy, jaką podpisałeś z pracodawcą. Urlop przysługuje tylko zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Jeśli umowa jest podpisana na czas określony, to przysługuje ci odpowiednia część urlopu. Np. każda umowa

Pięć patentów na ugotowanie frajera w Anglii

-letni student z Bydgoszczy: - Facet spotkany przypadkiem w marcu zapewniał, że ma robotę w hotelowej kuchni. Stawka - 7 funtów za godzinę. Mówił też, że oddaje pracę, bo musi wyjechać do Polski. Podobno okazało się, że dziewczyna jest w ciąży. Pytał, czy nie mam kogoś na jego miejsce. Powiedziałem, że