urlop na żądanie

red.

Kodeks pracy 2012: urlop na żądanie

Kodeks pracy 2012: urlop na żądanie

Urlop na żądanie to nie oddzielny rodzaj urlopu, ale prawo każdego pracownika do wzięcia dnia wolnego, o który może poprosić najpóźniej w tym dniu. Takich dni można zażądać tylko cztery razy w roku.

Urlop na żądanie

Wszyscy pracujący wiedzą, że mają prawo do urlopu. Czasem można go zażądać...

Na żądanie? Nie biorę!

Polacy niezbyt chętnie korzystają z urlopów na żądanie. A jednak pracodawcy żądają ograniczenia tego przywileju. Dlaczego?

Wcześniejszy powrót z urlopu na żądanie pracodawcy. Kto ponosi koszty?

. Przyjmuje się, że kosztami bezpośrednimi są koszty, które pracownik poniósł w celu zorganizowania wypoczynku urlopowego, np. opłacenia pobytu w hotelu, koszty przejazdu w obie strony. Do bezpośrednich nie należą koszty poniesione w związku z urlopem, np. wydatki na sprzęt turystyczny.

Relacja z dyżuru prawnika w "Gazecie Praca" i "Poradniku Domowym"

dzień urlopu "na żądanie', to ile dni takiego urlopu może otrzymać od kolejnego pracodawcy? Czy pracownik może jednorazowo wykorzystać cały swój urlop "na żądanie"? Wymiar urlopu "na żądanie" wynosi cztery dni w każdym roku kalendarzowym, niezależnie od liczby pracodawców. Jeśli

Roszczenie o udzielenie urlopu może ulec przedawnieniu

., pracodawca powinien udzielić go pracownikowi najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Możliwość wykorzystania zaległego urlopu nie dotyczy części urlopu udzielanego na żądanie. Zaległy urlop musi być zatem w całości wykorzystany na wniosek w sposób określony w art. 163 k.p.W

Urlop wypoczynkowy w świadectwie pracy

godzin urlopu na żądanie (art. 167[2] kp) wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania stosunku pracy. W związku z powyższym w świadectwie pracy powinien pan wskazać ilość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w daniach i godzinach, może być to wykonany w sposób przez Pana wskazany tj. 38 dni (228

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

pracujesz na podstawie umowy cywilnoprawnej - o dzieło lub zlecenia - nie masz prawa do urlopu wypoczynkowego ani żadnego innego wynikającego z kodeksu pracy (np. urlopu bezpłatnego, urlopu na żądanie). Ile wolnego? Już po miesiącu pierwszej pracy masz prawo do odpoczynku. Należy ci się wtedy 1/12 rocznego

Co oprócz pensji?

Co oprócz pensji?

uregulowania prawnego - tak pojawiły się ustawowe dni wolne od pracy. Pracownicy chcą więcej Upowszechnienie się prawa do urlopu wcale nie ograniczyło żądań pracowników. Wraz z rozwojem gospodarczym i cywilizacyjnym zaczęli oni starać się o kolejne udogodnienia - opiekę medyczną, dofinansowanie wczasów

Praca tymczasowa: agencje biją na alarm

Praca tymczasowa: agencje biją na alarm

certyfikatu (nie są wpisane do KRAZ), stosuje nieetyczne zapisy umów obciążające pracowników np. bardzo wysokimi karami za spóźnienia lub wzięcie urlopu "na żądanie". Zawiera umowy o wolontariat, a po jego zakończeniu płaci pod stołem. Zdaniem SAZ niektóre firmy nie płacą też podatku VAT, tworząc

Problemy z obliczaniem urlopu dla niepełnoetatowców

! Sięgają one zenitu przy urlopie na żądanie. Pracownikowi przysługują cztery dni w roku, kiedy o wolnym dniu może poinformować w dniu, kiedy bierze ten urlop. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami oznacza to 32 godz. urlopu na żądanie dla kogoś, kto pracuje na pełen etat. A więc jeżeli ktoś pracuje 4

Świadectwo pracy

obowiązany jest wykazać świadectwo pracy na żądanie pracownika.W razie wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika (art. 631 § 1 k.p), pracodawca sporządza świadectwo pracy i włącza je do akt osobowych zmarłego pracownika. Z wnioskiem o wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy może wystąpić

Przetrwać na własnym rachunku

Przetrwać na własnym rachunku

życiem. Jaka przyszłość czeka samozatrudnienie w Polsce? - Perspektyw rozwoju dla tej formy zatrudnienia można upatrywać w kontekście coraz bardziej popularnej ekonomii współdzielenia - twierdzi Bartosz Kaczmarczyk. - Trudno bowiem sklasyfikować dostawców usług na żądanie - jak np. kierowców Ubera - jako

Recesja dopadnie Niemcy? Oszczędności i zwolnienia

zwiększyć jej efektywność. Zaskakujące w całej sytuacji jest to, że Siemens w ciągu ostatnich 15 miesięcy stworzył aż 23 tys. nowych miejsc pracy. Z czego 6 tys. w Niemczech. Praca na zlecenie? Brak urlopu na żądanie? Kłopoty z wypłaceniem wynagrodzenia? Sprawdź, czy znasz swoje prawa w pracy! Pod koniec

Dział siódmy - Urlopy pracownicze. Rozdział I - Urlopy wypoczynkowe

przepisów art. 155-1. Art. 167-2. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Art. 167-3. Łączny wymiar urlopu

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć

ani żadnego innego wynikającego z kodeksu pracy (np. urlopu bezpłatnego, urlopu na żądanie). Kiedy Już po miesiącu swojej pierwszej pracy masz prawo do odpoczynku. Należy ci się wtedy 1/12 rocznego urlopu (z każdym kolejnym miesiącem liczba dni wolnych proporcjonalnie rośnie). Przykład. Jesteś

Ma być trudniej o "kacowe"

Ma być trudniej o "kacowe"

zdania, taka opinia pozostanie również argumentem dla sądu pracy - mówi wiceminister Mleczko. Ostatni postulat dotyczy urlopu na żądanie, czyli tzw. kacowego. To urlop brany w sytuacji wyjątkowej, gdy pracownik nie może wcześniej ustalić wolnego z pracodawcą. Ostatnio taki urlop jako formę strajku masowo

Groźny mobbing w pracy

Groźny mobbing w pracy

sądu (adres i nazwa sądu), oznaczenie stron, czyli nazwę i adres firmy oraz dane osoby wnoszącej pozew. Ważne jest też poprawne nazwanie składanego dokumentu. Pośrodku górnej części powinno być więc napisane: "pozew". Następnym obowiązkowym elementem jest tzw. żądanie. Czyli określenie, czego

Alkohol na cenzurowanym

Alkohol na cenzurowanym

sytuacji można skorzystać z urlopu na żądanie - zauważa dr Zakrzewski. Rocznie to 4 dni urlopu (dla osób zatrudnionych na umowie o pracę), który można wziąć w każdej chwili, dzwoniąc rano do szefa i informując, że dziś nie będzie nas w pracy. W Niemczech alkohol jest przyczyną 44 proc. wszystkich

Ponad stu policjantów nie pracuje.Chcą podwyżki

policjantów? Większość jest na zwolnieniach, które dostali od lekarzy ogólnych albo psychiatrów. Niektórzy wzięli dzień wolnego za honorowe oddanie krwi czy na badania profilaktyczne. Byli tacy, którzy brali urlop na żądanie. W ten sposób funkcjonariusze chcą zaprotestować przeciwko niskim zarobkom. - Co

Zaprotestował i trafił do psychiatryka

Zaprotestował i trafił do psychiatryka

spowodowało, że nie szukałem w tej kwestii rozstrzygnięć sądowych - mówi dyrektor. Ale już w lipcu br. Sawicki dostał pismo od pełnomocnika dyrektora z żądaniem wystosowania przeprosin za pomówienie szefa. Aptekarz ma wysłać je do wszystkich instytucji, do których składał skargi na dyrektora. Jeśli nie, to

Co przyszługuje młodej mamie (lub tacie) w pracy

żądanie kobiety pracodawca musi udzielić jej urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; po 14 tygodniach macierzyńskiego kobieta może zrezygnować z pozostałej części na rzecz ojca dziecka. Urlop wychowawczy Przysługuje tylko pracownikom (matkom i ojcom) z co najmniej półrocznym stażem

Wszyscy chcą zmieniać kodeks pracy. A może napisać go od nowa?

Wszyscy chcą zmieniać kodeks pracy. A może napisać go od nowa?

w stosunkach pracy weksli podpisywanych przez pracowników, lub oświadczeń o poddaniu się egzekucji na rzecz pracodawcy. To patologia, na którą skarżą się pracownicy. Obawiają się, że taki weksel może być elementem szantażu. Nowe przepisy mają sprawić, że żądanie takiego weksla lub oświadczenia

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku) i 177 (tj. do pracownic w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego) oraz w przepisach szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, chyba że uwzględnienie żądania

Co mówi prawo o urlopach

powrotu naraziła przedsiębiorstwo na straty, przegrasz sprawę. Może pocieszy cię to, że wszystkie koszty, jakie poniesiesz w związku z powrotem, ma opłacić firma. Pamiętaj, że możesz żądać przyznania płatnego urlopu z dnia na dzień, bez podawania przyczyny. Pracodawca musi ci go udzielić, ale w ten sposób

Byle do piątku, czyli kto i dlaczego markuje pracę

przydamy, mogli zostać w domu. Jednak wiele osób, chociaż może wziąć urlop na żądanie lub w uzasadnionych przypadkach zwolnienie lekarskie, mimo wszystko woli przyjść do pracy. Powody są różne. Właśnie dobiega końca ważny projekt, którym zajmowali się od początku i nie będzie miał ich kto zastąpić, albo w

Jak się nie dać zwolnić

wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie, którego wartość nie może być większa od równowartości wynagrodzenia za przysługujący pracownikowi okres wypowiedzenia. Żądanie

Prawnik odpowiada:

dni odwołać się od tej decyzji pracodawcy do sądu pracy z żądaniem przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Podstawa prawna: art. 30 § 4 kodeksu pracy Dwóch pracodawców naraz Czy będąc na urlopie w czasie wypowiedzenia u jednego pracodawcy, można już pracować na umowę o pracę w

Zima w pracy

. Nie oznacza to jednak, że do pracy możemy nie dotrzeć w ogóle. Mimo spóźnienia należy zachować określony wymiar godzin pracy. Jeżeli przerazi nas zimowa aura i na widok słupka rtęci odechce się wychodzić z domu, najlepiej skorzystać z urlopu na żądanie, pamiętając jednak o tym, żeby poinformować

Związkowcy chcą tysiąca złotych podwyżki

zamiennych) będą wspólnie walczyć o podwyżki i bonusy w branży. Najważniejsze żądanie to tysiąc złotych podwyżki dla każdego pracownika. Związkowcy chcą też zwiększenia dodatku za prace nadliczbowe, zmniejszenie norm na nocnej zmianie oraz urlopu zdrowotnego po przepracowaniu minimum 5 lat. Przewodniczący

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o urlopach

zwolniony z obowiązku planowania urlopów. Będzie mógł porozumieć się z pracownikiem i ustalić najdogodniejsze dla obu stron terminy. WAŻNE: Od Nowego Roku będziemy mogli także żądać od szefa przyznania płatnego urlopu z dnia na dzień, bez podawania przyczyn. Musi nam go udzielić, ale w ten sposób nie możemy

O czym powinnaś wiedzieć, zanim zostaniesz mamą

Zacznijmy od początku - musisz pamiętać, że wszystkie przywileje związane z ciążą i macierzyństwem przysługują tylko kobietom pracującym. Jeśli masz umowę o pracę, to zapewne spokojnie przetrwasz ciążę i urlop macierzyński. Nie ma znaczenia, czy pracujesz na cały etat, czy pół etatu, ani jaki masz

Mama tacie nierówna

Mocniej zaświeciło słońce, na spacery do parku masowo ruszyli rodzice z małymi dziećmi. - Jak to się dzieje, że w naszym parku na 30 wózków pchanych przez kobiety przypada jeden pchany przez mężczyznę? - zastanawiała się jedna z mam, które spotkałam niedawno na spacerze. - Przecież są już urlopy

Pytanie do Gazety Praca

świadectwo pracy. Nawet jeśli między kolejnymi umowami są tylko dwa dni przerwy. I to jest jego obowiązek niezależnie od tego, czy pracownik go poprosi o świadectwo. Jeśli następna umowa o pracę jest podpisywania natychmiast po wygaśnięciu poprzedniej, to pracodawca musi wydać świadectwo tylko na żądanie

Pracodawca: - Planuje Pani ciążę?

macierzyńskie, o to, czy zetknęli się z tym, że kobieta po urodzeniu dziecka miała problemy z powrotem do pracy, czy w ogóle z wykorzystaniem przysługującego jej urlopu. Pytani byli o urlopy "tacierzyńskie", o to kto, w przypadku choroby dziecka powinien pójść na zwolnienie lekarskie i idąc dalej

Zdrowie się burzy

szkolenia. - Wymaga się od nas ciągłego kształcenia, musimy mieć na to czas - tłumaczy Krzysztof Bukiel, szef OZZL. Ministerstwo Zdrowia twardo mówi, że żądania OZZL nie będą spełnione. W czwartek minister zdrowia Zbigniew Religa powiedział: - To, co było możliwe, zostało zrobione. Dalsze podwyżki w tym

Niepełnosprawny pracuje

dodatkowy 10-dniowy urlop. Jednak zgodnie z wymienionym powyżej Rozporządzeniem (§2.2), w przypadku wykorzystania dodatkowego urlopu wypoczynkowego pracodawca może udzielić zwolnienia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas, który stanowi różnicę pomiędzy liczbą dni roboczych (np. 14 dni) w czasie

Prawna opieka nad matką w ciąży - przypomnienie

porodu. Niestety, od końca ubiegłego roku obowiązuje przepis, który pozwala pracodawcy nie przedłużyć twojej umowy do dnia porodu, nawet jeśli jesteś w zaawansowanej ciąży. Dzieje się tak, gdy pracujesz na tzw. zastępstwo. Urlop macierzyński. Nie można cię zwolnić (wyjątkiem jest likwidacja lub upadłość

Polacy na fikcyjnych zwolnieniach chorobowych. Kogo może skontrolować ZUS?

lekarskie jako dodatkowy urlop. Zrobiła tak pani Justyna (imię zmienione). Ma 46 lat. Pracuje w banku. I od lat uskarżała się na bóle kręgosłupa. Ostatni raz zwolnienie lekarskie wzięła dwa lata temu. Ale - podobnie jak wielu Polaków - czasu nie spędzała, leżąc w łóżku. - Dawno nie byłam na urlopie. Uznałam

Pięć godzin dla matki i dziecka

dla kobiet, które po urlopie wychowawczym chciałyby wrócić do pracy. Takie pięciogodzinne darmowe oddziały działają m.in. w przedszkolach w Poznaniu. Pokazaliśmy przykłady dwóch matek, które skorzystały z tego prawa. Dzięki temu jedna ma czas na studia, a druga na pracę przedstawiciela handlowego

Pan Julio nie chce, żebyś tu pracowała

. Wywalczyły już wodę do picia i słuchawki ochronne. Wreszcie zaczęły dostawać wypłatę na czas. Skończyły się też przymusowe urlopy - wcześniej, jak nie było pracy i fabryka stawała, szefowie kazali kobietom wypisywać wolne. Wciąż żądają 30-procentowej podwyżki - w tej chwili średnia płac w firmie wynosi

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

dzień tygodnia. Ponieważ pracuje Pan w soboty i niedziele to najprawdopodobniej należy się Panu również wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. raskol: W firmie nie ma zwyczaju "wyganiania" ludzi na zaległy urlop. Ogólnie ciężko o urlop. Jak dochodzić swoich praw o zaległy urlop? Jak ma się

Aby mieć ładne świadectwo

inne uprawnienia. Chodzi np. o dodatkowe przywileje wynikające z układów zbiorowych pracy, tu także wpisuje się w przypadku osób niepełnosprawnych czy wykorzystali dziesięć dni płatnego urlopu na rehabilitację, urlop na żądanie pracownika 162(2) - można wziąć cztery dni w roku, czy wykorzystałeś

Gdyńscy celnicy poszli na urlopy

legalne urlopy tzw. chwilówki, każdy ma prawo do czterech takich dni w roku - tłumaczy Jarosław Łukowicz, pracujący w Gdyni wiceprzewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Służb Celnych RP. - Mamy do czynienia ze spontaniczną reakcją rozgoryczonych ludzi na ignorowanie ich problemów przez kolejne ekipy

Lekarze w cenie

20 tys. Dyrektor wie, że jeśli dobrze nie zapłaci, lekarze odejdą do konkurencji. Tak jak w innym łódzkim szpitalu - im. Barlickiego, gdzie wszyscy chirurdzy szczękowi złożyli wypowiedzenia, bo dyrekcja nie chce spełnić ich żądań. - Jeśli pójdzie tak dalej, nie będzie nas stać na pracę lekarzy

Wypowiedzenie umowy o pracę

Rejonowego dla Warszawy Pragi, Wydział X Pracy w terminie czternastu dni od doręczenia Panu/Pani niniejszego pisma". Terminy odwołań oraz żądań przywrócenia i odszkodowania Należy podkreślić, że zachowanie terminów jest niezbędne dla złożenia określonego żądania. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o

Umowa o dzieło

, a nie za samo działanie. Dzieło może mieć natomiast charakter niematerialny, np. w przypadku działalności twórczej czy doradczej. Wykonawca dzieła powinien je wykonać zgodnie ze sposobem i w terminie określonym w umowie. Jeżeli wykonane dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia. Możliwe

Ochroniarze wyjdą na ulice?

- Chcemy poszanowania naszych praw, wyższych zarobków, umów o pracę, płatnych urlopów i świadczeń zdrowotnych - mówi Krzysztof Zgoda z NSZZ "Solidarność". Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Zatrudnienie w Polsce w 2007 r." podaje, że pracownik ochrony jest - obok

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział II - Umowa o pracę

jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. § 2. Sąd

Kiedy i w jakich okolicznościach można zwolnić z pracy kobietę w ciąży?

wypowiadać umowy o pracę. Uwaga! Jedyny wyjątek to zwolnienia grupowe. Wtedy można cię zwolnić, gdy jesteś na urlopie wychowawczym, ale pod warunkiem że wzięłaś go na więcej niż trzy miesiące (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z

Jak będąc na samozatrudnieniu wygrać etat

prawnika czy osobiście? To zależy od ciebie i od sprawy. Co wtedy, gdy sąd zapyta, czy modyfikujesz, czy podtrzymujesz żądanie pozwu? W sadzie pracy nie ma obowiązku posiadania własnego adwokata, więc jeżeli czujesz się na siłach, sam możesz walczyć o swoje. Przy sprawach bardziej skomplikowanych lepiej

Pay Gap to mit

pytają o podwyżkę, ponieważ nie wierzą w siebie, nie są skłonne do podejmowania ryzyka i rywalizacji. Nauczone zostały przecież w dzieciństwie, że powinny być posłuszne dobre, opiekuńcze, a nie agresywne. A tak właśnie, w ich mniemaniu, żądanie podwyżki, choćby najbardziej uzasadnione, odbierze

Leczenie w UE tylko z europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego?

Narodowy Fundusz Zdrowia regularnie przypomina wszystkim wyjeżdżającym, aby nie zapomnieli zabrać na urlop, delegację czy jadąc do pracy do krajów Unii Europejskiej druku E-111. Uprawnia on bowiem do skorzystania z unijnej pomocy medycznej. Tych zaleceń posłuchała pani Janina z Poznania, ale... i

Od samozatrudnienia do etatu. Czy to możliwe?

ubezpieczenie na czas urlopu wychowawczego. W sądzie W pozwie trzeba dokładnie opisać, czego żądasz od pracodawcy i z jakiego tytułu. W tym przypadku opisz, że mimo prowadzenia własnej działalności jesteś traktowany i pracujesz jak etatowi pracownicy i prosisz o ustalenie istnienia stosunku pracy. Pamiętaj o

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy

wprowadza się tylko na pisemny wniosek pracownika. Nie może on pracować dłużej niż 12 godzin na dobę, a okres rozliczeniowy trwa najwyżej miesiąc. To oferta przede wszystkim dla uczniów i studentów, aby mogli pogodzić pracę z nauką. Urlopy + Już po pierwszym miesiącu pracy nowy pracownik ma prawo do urlopu

Przewodnik po nowych przepisach o pracy tymczasowej

do agencji pracy tymczasowej. Jeśli to nie poskutkuje, poskarż się w najbliższym oddziale państwowej inspekcji pracy. Skontrolują firmę pracodawcy-użytkownika i na podstawie dokumentów sprawdzą, kto ile zarabia. Wtedy masz argumenty do swoich żądań o odszkodowanie, np. w sądzie pracy. Odszkodowanie

Praca w wakacje. Jaką umowę podpisać?

roku. Zazwyczaj chodzi o pracę, kiedy firma ma dużo zleceń i potrzeba kogoś do pomocy (często dzieje się tak w wakacje). W grę wchodzi także zastąpienie pracownika będącego na chorobowym lub urlopie. Może to być zarówno praca fizyczna (np. rozładowanie magazynu, pakowanie towarów), jak i umysłowa

Masz prawo być mamą i nie bać się zwolnienia z pracy

wniosku o urlop wychowawczy i w czasie jego trwania nie wolno wypowiadać umowy o pracę. Uwaga! Jedyny wyjątek to zwolnienia grupowe. Wtedy można cię zwolnić, gdy jesteś na urlopie wychowawczym, ale pod warunkiem że wzięłaś go na więcej niż trzy miesiące (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o

Kodeks pracy

określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. § 2. Sąd pracy

Celnicy: zawodowi tropiciele kontrabandy

narażamy życie, kontrolując przemytników, nie a starcza nam na życie - argumentowali. Protest skończył się po obietnicach podwyżek złożonych przez premiera Tuska, ale celnicy zapowiadają, że to nie koniec ich żądań. W Polsce jest około 14 tysięcy celników, z czego około 4 tysiące pracuje przy przejściach

Strzeż się tych paragrafów!

Umowy o pracę W umowach o pracę szczegółowe postanowienia nie powinny być mniej korzystniejsze dla pracownika, niż gwarantuje to prawo pracy (art. 9 kp). Nie wolno żądać od niego, aby zrzekł się wynagrodzenia, prawa do urlopu, płatnych nadgodzin. Można natomiast obarczać go obowiązkami, które nie

Czy z Twoim kontem emerytalnym wszystko w porządku?

składka nie wpłynęła, byłeś na bezpłatnym urlopie A co robić, jeśli nie byłeś na zwolnieniu, urlopie, a mimo to nie masz na koncie części składek (za niektóre miesiące składka wpłynęła, a za niektóre nie)? To zdarza się często. Przyczyną mogą być błędy w: miesięcznym raporcie imiennym przesyłanym przez

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

Z powodu kryzysu firmy oszczędzają w pierwszej kolejności na etatowych pracownikach, bo należą się im przywileje takie jak płatne urlopy, zwolnienia lekarskie, odprawy. Pracodawca musi też opłacać za nich składki na ZUS. Pracownika nie jest też łatwo zwolnić. Stąd popularność innych rodzajów

2006: Co tam, panie, w komputerach?

każdego tygodnia natknąć się możemy na informacje o nowych pozwach kierowanych przez przedstawicieli organizacji zajmujących się zbiorową ochroną praw autorskich. Nawet taki gigant, jakim stał się YouTube, musiał ugiąć się przed takimi żądaniami. W październiku z serwisu zniknęło prawie 30 000 plików

Polski oszust we Włoszech

30-letni Jarosław G. z Iławy werbował kandydatów do pracy poprzez ogłoszenia w lokalnych gazetach. Pierwsze z nich pojawiły się na początku roku. Ci, którzy zdecydowali się na wyjazd na włoską plantację pomidorów musieli zapłacić 50 euro za usługę pośrednictwa. Mężczyzna żądał też kopii dowodów

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

wypowiedzenia zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu przyczyn zwolnienia. Powtórne zatrudnienie takiego pracownika następuje na podstawie nowej umowy o pracę.W przypadku rozwiązania bezprawnego pracownik zwolniony z pracy może wedle swojego wyboru żądać przywrócenia do pracy albo odszkodowania. O

Kiedy przyszła mama może stracić pracę

dniach ciąży zostaniesz zwolniona - masz prawo żądać od pracodawcy przywrócenia cię do pracy (ale powinnaś przedstawić w pracy zaświadczenie od lekarza). Jeśli tego nie zrobi - zwróć się do sądu pracy. A oto wyjątki: Upływ trzeciego miesiąca ciąży ma znaczenie tylko w umowach terminowych (umowa na czas

Jak zgodnie z prawem zostać stażystą

będzie gotowa zatrudnić cię na praktyki w ten sposób, i to zawsze na umowę na czas określony. Jako pracownik masz najwięcej przywilejów, chroni cię prawo. Należy ci się płatny urlop, zasiłek na czas choroby, płatne nadgodziny. Firma płaci wszystkie obowiązkowe ubezpieczenia, staż pracy liczy się do

Kraje starej UE nie chcą pracowników z nowej

tydzień. Oficjalnie nie podano dlaczego, ale jak ustaliliśmy, raport wciąż wywołuje kontrowersje w samej Komisji. Gabinety wielu komisarzy zgłosiły poprawki. Belgijski komisarz ds. rozwoju i pomocy humanitarnej Louis Michel (obecnie na urlopie w związku z udziałem w wyborach w Belgii) miał kazać swoim

Śląsk. Nielegalni górnicy

. Przez pół roku walczyli o uratowanie kopalni. Wywieźli na taczkach dyrektora, zamurowali się z prezesem spółki, okupowali cechownię. Wszystko na nic. Bank Światowy dawał pieniądze na reformę górnictwa i żądał, żeby ich kopalnię zamknąć. Bo ma najdroższy i najgorszy węgiel. - Tylko że ten bank nie

Poradnik o tym, jak wyjechać do pracy na Cypr

- w całej Polsce kilkadziesiąt firm rekrutuje do pracy za granicą (muszą mieć certyfikat MGiP). Zanim skorzystasz z pomocy prywatnego pośrednika, sprawdź, czy ma on zgodę na pośrednictwo zagraniczne - szczegóły - www.praca.gov.pl/npp lub w wojewódzkich urzędach pracy w całym kraju. Dla kogo jest

Uwaga! Praktyki!

, i to zawsze na umowę na czas określony. Jako pracownik masz najwięcej przywilejów, chroni cię prawo. Należy ci się płatny urlop, zasiłek na czas choroby, płatne nadgodziny. Firma płaci wszystkie obowiązkowe ubezpieczenia, staż pracy liczy się do emerytury. Masz zagwarantowaną płacę minimalną

Prawa kobiet w ciąży - informator "Gazety Praca"

wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Pamiętaj! Szef musi cię zwalniać na każde badanie zalecone przez lekarza. Nawet jeśli musisz jeździć na badania przez kilka dni z rzędu, a w firmie akurat nawał roboty. Prawo do chorobowego Na zwolnieniu lekarskim (art. 92 par. 2 kp) kobieta zachowuje prawo do 100 proc

Prawa kobiet w ciąży

firma będzie miała kłopot. Takie uzasadnienie to dyskryminacja ze względu na płeć - pracodawca musi się liczyć z tym, że w sądzie niedoszła pracownica wygra, a on zapłaci jej odszkodowanie. Zakazane oświadczenie. Pracodawca nie może też żądać od kandydatki do pracy pisemnego zobowiązania, że nie zajdzie

Nie patrz w sufit - rozmowa z psychologiem o bezrobociu

Aneta Borowiec: Długotrwałe bezrobocie prowadzi do poważnych zmian osobowości, psychologowie nazwali to syndromem bezrobotnego. Czym się on objawia? Elżbieta Sołtys*: Wyróżniamy kilka faz syndromu. Pierwszą nazywamy heroiczną - osobie, która straciła pracę, świat wali się na głowę, ale jest

Przegląd kursów językowych za granicą

Wszyscy wiemy, że do nauki języka niezbędna jest wytrwałość. Co, gdy tej jednak brakuje, a znajomość angielskiego czy niemieckiego jest nam konieczna? Najlepiej poświęcić urlop na naukę języka za granicą. Oprócz zajęć za szkolną ławą czekają nas zmagania z tubylcami, a tym samym konieczność

Nigdy nie sprowadzę tu rodziny

możecie zarobić Tydzień Polaka w zamglonym Wrexham wygląda wciąż tak samo. "Od popijawy do popijawy i od urlopu do urlopu" - tak mówią. Poniedziałek. Pobudka o piątej. Osiem, czasem dwanaście godzin przy nawijaniu kabli na bele, gotowanie sosu pomidorowego do mrożonek lub montowanie kuchenek

Jak pracować legalnie w Wielkiej Brytanii i Irlandii

płatnego urlopu (choć mogą być o odstępstwa od tej zasady). Informacje na temat swoich praw znajdziesz na stronie Departamentu Handlu i Przemysłu: www.dti.gov.uk/er/index.htm . Jeśli będziesz miał pytania, skontaktuj się z Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS, www.acas.org.uk) lub z

Sprawdź, ile pracujesz i co się Ci należy za pracę w nadgodzinach

nie zleci wykonania żadnych obowiązków, ale pozostajesz do jego dyspozycji, to twój "licznik" bije. Masz prawo do wynagrodzenia. Kogo dotyczą przepisy o czasie pracy? Niestety, przepisy o czasie pracy dotyczą tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę. Nieważny jest rodzaj umowy, czy jest

Polska lista podwyżek - kto, o ile i jak załatwił sobie wyższą pensję

przez dziesięć godzin dziennie od poniedziałku do piątku zarabia teraz 900 zł na rękę. Dodatkowo dostaje na paliwo, kiedy jedzie na urlop (200-300 zł). 100 zł specjalista ds. administracji w Trójmieście, 32 lata. Teraz zarabia 2900 netto. W tej firmie podwyżki są przeważnie raz w roku, około 100 zł

Jak się leczyć w Europie

. niepełnosprawnym, dzieciom do lat sześciu, niewidomym i głuchoniemym, przewlekle chorym, kobietom w ciąży. Pogotowie: numer telefonu - 118. 1 źródło NFZ O planowanym leczeniu za granicą czytaj na gazeta.pl/przystanek Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Na urlop, do rodziny i na studia za granicę jeździmy od

Zwalniam pana i proszę nie płakać

: jeśli w jakiejś branży kryzys jest krótkotrwały, można dać pracownikom urlopy bezpłatne. Warszawska agencja reklamowa Y zaproponowała zwalnianym odprawy w wysokości pięciomiesięcznych zarobków albo półroczny urlop prawie bezpłatny (z małą częścią wynagrodzenia - żeby mieli na bieżące opłaty). Z

Kopalnie na sprzedaż. Sobieski puchnie z dumy

Rybak. - Jemu brakowało pół roku do dwudziestolecia i odejścia na urlop górniczy. Ja miałem wtedy jeszcze 12 lat pracy na dole do emerytury. Dzieci spały, kiedy usiadł w kuchni z żoną Ireną. Co robić? Brać odprawę? Zostać i czekać, aż wszystko się rozsypie? Odprawa wystarczy na półtora roku, dwa lata