wniosek o urlop macierzyński

sprawdź też:

urlop macierzyński

Bartosz Sendrowicz

Rodzice na urlopie

Rodzice na urlopie

W połowie zeszłego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące urlopów dla rodziców. Teraz mają oni łącznie do dyspozycji aż 52 tygodnie płatnego urlopu. Co przysługuje rodzicom?

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

W poniedziałek, specjalnie dla naszych czytelników, zorganizowaliśmy dyżur prawników. Na ich pytania odpowiadały Małgorzata Staszewska i Katarzyna Pietruszyńska z Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy

Mamy na rynku pracy ciągle zmagają się ze stereotypami

Kobiety powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim mają większe trudności ze znalezieniem pracy, niż pozostali kandydaci - uznało tak blisko 70 proc. Polaków pytanych przez Instytut Millward Brown na zlecenie Work Service*

Najczęstsze pytania o problemy w pracy

wprost z przepisów prawa cywilnego, np. zleceniodawca (firma) zobowiązałby się do udzielania zleceniobiorcy dni wolnych lub gdy strony określają szczególne sposoby rozliczeń itp. 2. Czy pracownica, która zaszła w ciążę w czasie trwania umowy o pracę na czas określony, np. 3 miesiące, ma prawo do urlopu

Zwolnienie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Zwolnienie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

zakładu pracy lub upadłości. Na urlopie wychowawczym matka jest chroniona od momentu złożenia wniosku do jego końca urlopu. Uwaga! Nie jest chroniona, jeśli złoży wniosek już po tym, gdy szef zacznie procedurę zwolnienia. Urlop wychowawczy, podobnie jak macierzyński (i tacierzyński), nie chroni, gdy

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

Inspektoracie Pracy Jakie wynagrodzenie przysługuje w okresie urlopu rodzicielskiego? Czy w czasie tego urlopu można pracować na pół etatu? W okresie urlopu rodzicielskiego pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński. Jeżeli wniosek o urlop rodzicielski pracownik składa już w trakcie korzystania z dodatkowego

Ozusowane zlecenia, nowe urlopy rodzicielskie, 1000 zł na dziecko i zmiany okresów wypowiedzeń. Co się zmieni w 2016 r.?

rodzicielskiego. Zmniejszy to liczbę składanych wniosków i ułatwi rodzicom życie. Z tego powodu przez 6 pierwszych tygodni urlopu rodzicielskiego zasiłek macierzyński będzie wynosił 100 proc. wynagrodzenia, w późniejszym terminie tak jak do tej pory 60 proc. Jeżeli rodzice od początku planują, że przez pierwszy

Kodeks pracy od nowa

urlopu rodzicielskiego wykorzysta Monika. Przykład 2: Magda i Piotr nie wiedzieli, jak podzielą się urlopem rodzicielskim. Zdecydowali więc, że Magda złoży wniosek o udzielenie bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a bezpośrednio po nim urlopu

Ile o swoich prawach w pracy wiedzą młodzi?

urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie pracownicy przysługuje 20 tygodni takiego urlopu. Bezpośrednio po wykorzystaniu tego okresu matka może ubiegać się o dodatkowe 6 tygodni urlopu macierzyńskiego (art. 1821 § 1 Kodeksu pracy). Pracownica musi złożyć wniosek o udzielenie jej dodatkowego

Nowe urlopy rodzicielskie: dla kogo i jak długi urlop na dziecko

Nowe urlopy rodzicielskie: dla kogo i jak długi urlop na dziecko

. Należy jej się więc 20 tygodni obowiązkowego urlopu macierzyńskiego. Ale po jego zakończeniu kobieta może wziąć jeszcze 4 tygodnie urlopu dodatkowego. Czyli w sumie będzie się opiekowała dzieckiem aż 24 tygodnie. A czy mogłaby oddać ten urlop mężowi? Tak, ale zanim złoży wniosek o urlop. W trakcie urlopu

Kto dostanie trzynastkę

Kto dostanie trzynastkę

skorzystali chociażby z jednego dnia urlopu macierzyńskiego. W połowie zeszłego roku projekt nowelizacji wspomnianej ustawy przygotowało Rządowe Centrum Legislacji. Według proponowanych regulacji na dodatkową pensję liczyć będą mogli także ci pracownicy, którzy skorzystali z urlopu ojcowskiego i dodatkowego

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

obowiązkowego macierzyńskiego. Ale po jego zakończeniu Anna może wziąć jeszcze cztery tygodnie urlopu dodatkowego, bo wypadnie on już w 2012 r. Czyli w sumie zostanie z dzieckiem w domu przez 24 tygodnie. Ale wcale nie musi wziąć aż tyle - może złożyć wniosek np. o dwa albo trzy dodatkowe tygodnie. Może też w

Tato, weź urlop od pracy i zajmij się dzieckiem

Tato, weź urlop od pracy i zajmij się dzieckiem

dowolnym momencie, wręczając wniosek minimum na 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. Nie powinien jednak czekać dłużej niż 12 miesięcy od narodzin dziecka, bo po tym czasie urlop przepada. Co więcej, może wykorzystać go w tym samym czasie, co kobieta macierzyński, chociażby po to, żeby ją wesprzeć i

Nowości rynku pracy

Nowości rynku pracy

Najbardziej zadowoleni będą rodzice małych dzieci - ich przywilejów dotyczy duża część planowanych zmian. Najpierw wejdą w życie przepisy wydłużające urlopy wychowawcze. Teraz mama i tata będą mieli o miesiąc więcej na opiekę nad dzieckiem. Ale coś za coś: każdy z rodziców lub opiekunów dziecka

Zasiłek macierzyński - czy mi się należy?

Zasiłek macierzyński - czy mi się należy?

poinformować pracodawcę, że jesteś w ciąży nie później niż pod koniec 15 tygodnia przed urodzeniem dziecka, a o planowanym urlopie macierzyńskim najpóźniej z 28-dniowym wyprzedzeniem. Wielu pracodawców wymaga takiego powiadomienia na piśmie. Powinnaś również dostarczyć pracodawcy potwierdzenie daty porodu. Na

Firma przyjazna rodzicom. Czyli jaka?

Firma przyjazna rodzicom. Czyli jaka?

zresztą od przełożonych. Z tyłu głowy miała jednak zakodowane historie o kobietach, które po urlopie macierzyńskim traciły pracę. - Skoro umowa nie zabezpiecza mnie przed zwolnieniem, nie gwarantuje urlopu, to szefowie mogą łatwo się mnie pozbyć. Albo przynajmniej o mnie zapomnieć. Bałam się wypadnięcia z

Ciąża w pracy: co się należy?

masz prawo do wykorzystania co najmniej dwóch tygodni macierzyńskiego przed porodem. Ale nie jest to obowiązek i nikt nie może cię do tego zmusić. Potem, po porodzie, będzie ci przysługiwał urlop krótszy o ten czas, który już wykorzystałaś. W przychodni możesz usłyszeć, że L4 już ci się nie należy, i

Unia Europejska: Ojcowie do pieluch

cztery tygodnie tylko dla taty, zależnie od rozwiązania, na które zdecyduje się polski rząd, zostaną wygospodarowane z trzech lat urlopu wychowawczego przysługujących dziś dowolnemu z rodziców lub dołożone do tych trzech lat. O wiele większą zmiany mogą nastąpić w tych krajach, gdzie rodzicom przysługuje

Prawa matek - wszystko o urlopach i zasiłkach

wychowawczym? Na urlopie wychowawczym, podobnie jak na macierzyńskim, jesteś objęta szczególną ochroną - od dnia złożenia wniosku o urlop do dnia zakończenia urlopu pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę, z wyjątkiem sytuacji, które dotyczą także urlopu macierzyńskiego (zwolnienie dyscyplinarne albo z

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 6

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 6

zwolnienia lekarskiego.Jestem na urlopie macierzyńskim. Prawdopodobnie zaraz po nim muszę iść na zwolnienie w związku z ciężką rehabilitacją dziecka. Rozmawiałam o tym z pracodawcą, bo chciałam być w porządku. Szef powiedział, że jeśli nie wrócę od razu po urlopie, to mnie zwolni. Czy ma do tego prawo? Czy

Umowa o dzieło i zlecenie: sprawdź, jak je podrasować

Umowa o dzieło i zlecenie: sprawdź, jak je podrasować

do zwolnienia lekarskiego w ciąży, tyle że po 90 dniach. Za to zasiłek macierzyński przysługiwałaby jej już od momentu urodzenia dziecka przez cały okres 20 tygodni. Jeżeli złożyłaby do pracodawcy jeszcze wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, zasiłek

Gdy pracodawca zwalnia

Gdy pracodawca zwalnia

udziela się na wniosek pracownika. Może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach. W okresie urlopu wychowawczego jesteś chroniona/y przed zwolnieniem od momentu złożenia wniosku o urlop wychowawczy do jego końca. Ważne! Okres pomiędzy złożeniem wniosku o urlop wychowawczy a podanym przez pracownika

Dział ósmy - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

wniosku o udzielenie urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę. § 7. W razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do niewykorzystanej części tego urlopu

[10.12.2014] Fundusze Europejskie 2014-2020. Nowy rok - nowe możliwości!

Tego dnia dowiesz się: . gdzie i jak starać się o dotacje z Unii Europejskiej? . w jaki sposób zrobić to z zyskiem? . czego unikać i na co uważać przy składaniu wniosków? . na co możesz dostać dotacje? . jakie są szanse, a jakie zagrożenia przy korzystaniu z Funduszy UE? Boimy się tego czego nie

O czym powinnaś wiedzieć, zanim zostaniesz mamą

wyższy - 505,80 zł. Jak chroni Cię prawo? Z chwilą złożenia wniosku o urlop wychowawczy pracodawca nie może cię zwolnić, z zastrzeżeniem wyjątków, jak podczas urlopu macierzyńskiego. Jak korzystać z takiego urlopu? O tym, że planujesz wziąć urlop wychowawczy powinnaś powiadomić pracodawcę z co

Co dolega pracującym matkom

528 osób. Ich zdaniem kobiety powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim mają większe trudności ze znalezieniem pracy niż pozostali kandydaci - tak stwierdziło blisko 70 proc. badanych. Równocześnie trzy czwarte respondentów było zdania, że pracujące matki są równie dobrymi pracownikami, jak

Kogo nie można zwolnić

pracy. Wówczas, mimo stosownego wieku, taka osoba może zostać zwolniona. Ciąża i urlopy dla rodziców Pracodawca nie może zwolnić kobiety w ciąży. Kodeks pracy nie pozwala na wypowiedzenie ani rozwiązanie umowy z ciężarną. Uwaga: Przepisy te dotyczą jednak kobiet zatrudnionych na umowę o pracę na czas

Dział siódmy - Urlopy pracownicze. Rozdział I - Urlopy wypoczynkowe

urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego. Art. 164. § 1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. § 2. Przesunięcie terminu urlopu jest

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

zrzec. Pracodawca ma obowiązek dać podwładnemu wolne dni na odpoczynek i zapłacić tak, jak za zwykłe dni pracy. Jeśli tego nie zrobi, łamie prawo (kodeks pracy, art. 152). Żadne zapisy w umowie o pracę nic tu nie zmieniają - po prostu nie są ważne. Tylko dla etatowców Niestety, urlop przysługuje ci

Szczęśliwy rodzic, czyli zysk dla firmy

- Dobrze pamiętam taki odcinek "Ally McBeal" - opowiada 34-letnia Sandra z Krakowa, mama dwuletniej Zosi. - Pracownica pozwała szefa, bo po powrocie z urlopu macierzyńskiego nie chciał jej awansować. Oficjalny powód był taki: jako matka nie jest już w stanie pracować 14 godzin dziennie! A

Jak się nie dać zwolnić

cię do pracy, do dnia porodu przysługuje ci zasiłek równy macierzyńskiemu (art. 30 ust. 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Okres ten wliczany jest do okresu zatrudnienia. Jeśli jesteś już na urlopie macierzyńskim i masz umowę na czas

Porady "Gazety Praca". Z dyżuru prawnika

stronami doszło do nawiązania umownego stosunku pracy na czas nieokreślony". Pracownica korzysta z urlopu macierzyńskiego. Wystąpiła do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. A moja firma musi w tym czasie zrealizować pilne

FAQ: eksperci odpowiadają na Wasze pytania

powinien to powiedzieć Pani co najmniej 60 dni przed zakończeniem okresu zasiłkowego. A Pani co najmniej sześć tygodni przed zakończeniem tego okresu powinna złożyć w ZUS wniosek o świadczenie rehabilitacyjne wraz z zaświadczeniem (od lekarza prowadzącego) o stanie zdrowia. Wtedy nie zostałaby Pani bez

Wszyscy chcą zmieniać kodeks pracy. A może napisać go od nowa?

Co zmieniano w ostatnich latach? Rzeczy fundamentalne - takie jak wprowadzenie elastycznego czasu pracy, czy nowe zasady udzielania urlopów macierzyńskich (ta zmiana powiązana była z pakietem innych ustaw). Ale też rzeczy pozornie drobniejsze, ale niezwykle ważne. Od kilku miesięcy nie ma

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o urlopach

wychowawczy można wziąć nawet w czterech częściach. Możesz więc, na przykład, przedłużyć urlop macierzyński o 3 miesiące wychowawczego, wrócić do pracy i jeśli dojdziesz do wniosku, że łączenie obowiązków w pracy i w domu jest ponad twoje siły, po kilku miesiącach masz prawo znowu skorzystać z urlopu

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

, który nie pozwala jej zwolnić (także kiedy przebywa na urlopie macierzyńskim!). Przywileje dotyczą tylko kobiet pracujących na umowę o pracę. Nieważne, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony. Obejmują one nawet panie zatrudnione na okres próbny, ale tylko wtedy, gdy trwa ponad miesiąc

Prawna opieka nad matką w ciąży - przypomnienie

tygodni urlopu macierzyńskiego masz prawo zrezygnować z reszty na rzecz ojca wychowującego dziecko. Wtedy on podlega szczególnej ochronie. Uwaga! Jeśli podejrzewasz, że chcą cię zwolnić po powrocie z urlopu macierzyńskiego, złóż przed przyjściem do pracy wniosek o urlop wychowawczy. Od tego momentu jesteś

Rozmowa kwalifikacyjna: jak odpowiadać na trudne pytania?

personalnie), jawi się jako bardziej odpowiedzialna osoba. Dlaczego ma pan/pani długą przerwę w zawodowym życiorysie? Każda przerwa w życiorysie zawodowym ma przyczynę, a pracodawca chce się dowiedzieć, co nią było. Bo o ile np. "półroczne szkolenie z języka obcego" lub "roczny urlop

Kiedy i w jakich okolicznościach można zwolnić z pracy kobietę w ciąży?

kodeksu pracy w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę. Zakaz wypowiedzenia dotyczy również osób korzystających z urlopu macierzyńskiego oraz wychowawczego. Po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy i w czasie jego trwania nie wolno

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

chorobą, urlopem macierzyńskim, wychowawczym lub bezpłatnym, czy sprawowaniem funkcji społecznej. - Ten model zatrudnienia pozwala na związanie się pracodawcy z pracownikiem zastępczym jedynie na okres, w którym działalność pracodawcy tego wymaga. Kluczowym atutem umowy na zastępstwo jest też krótki, bo

Urlopy w firmach

nieudzielenie urlopu jest zaledwie 21. Można więc przypuszczać, że zaległości urlopowe wynikają z czegoś innego. Kontrole w firmach pokazują, że na 1072 wniosków o nieprawidłowościach spisanych przez inspektorów, blisko 500 to nieprawidłowości urlopowe. Być może pracownicy wykorzystają te zaległości do marca

Matka to ważny pracownik

coraz częściej decydują się na szybki powrót do pracy, zaraz po urlopie macierzyńskim. Rzadko decydują się na popularny przed laty trzyletni urlop wychowawczy. - Jedne wracają od razu, inne wykorzystują zaległy urlop wypoczynkowy, odwlekając jednak powrót najwyżej do sześciu, ośmiu miesięcy - mówi Ewa

Kiedy i kogo nie można zwolnić

wychowawczym. W tym przypadku matka jest chroniona od momentu złożenia wniosku do jego końca. Ale uwaga! Jeśli złoży wniosek już po tym, jak pracodawca zacznie procedurę zwolnienia, ochrona jej nie obejmuje. Tak jak nie objęła pani Anny, która z wnioskiem o urlop zapukała do gabinetu szefa w środę, podczas gdy

Mamo, poznaj swoje prawa - odpowiedzi na pytania czytelników

, kiedy pracodawca może wręczyć młodej matce wypowiedzenie. Zgodnie z art. 41 kodeksu pracy w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę. Zakaz wypowiedzenia dotyczy również osób korzystających urlopu macierzyńskiego oraz wychowawczego. Po

Czekając na podwyżkę

, która kiedyś dawała jej satysfakcję. Zastanawia się, jak wybrnąć z sytuacji. Coraz częściej świtają jej w głowie dwa wyjścia: zajście w ciążę i urlop macierzyński albo odejście z firmy. Kolejny etap rozwoju? Od kilku lat przedsiębiorcy brak podwyżek tłumaczą kryzysem, koniecznością cięć, "

Masz prawo być mamą i nie bać się zwolnienia z pracy

Wszystkie przywileje związane z ciążą i macierzyństwem przysługują tylko kobietom pracującym. Jeśli masz umowę o pracę, to zapewne spokojnie przetrwasz ciążę i urlop macierzyński. Kiedy można cię zwolnić? Ta kwestia budzi najwięcej pytań kobiet w ciąży i młodych matek - po naszym poradniku z marca

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy

wprowadza się tylko na pisemny wniosek pracownika. Nie może on pracować dłużej niż 12 godzin na dobę, a okres rozliczeniowy trwa najwyżej miesiąc. To oferta przede wszystkim dla uczniów i studentów, aby mogli pogodzić pracę z nauką. Urlopy + Już po pierwszym miesiącu pracy nowy pracownik ma prawo do urlopu

Od samozatrudnienia do etatu. Czy to możliwe?

płaci składki na ZUS, nigdy nie bierze urlopu i boi się zachorować, bo nikt mu nie zapłaci za nieobecność w pracy (nawet usprawiedliwioną). Jak walczyć o swoje w takiej sytuacji? Poniżej najważniejsze informacje - obszerny poradnik w portalu Gazeta.pl/praca. Pamiętaj: Art. 22 par. 11 kodeksu pracy mówi

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

, pracownic w ciąży, w trakcie urlopu macierzyńskiego, czy mężczyzn korzystających z urlopu ojcowskiego. Kto dostanie podwyżkę? Jedną z nielicznych grup, która wyjdzie obronną ręką z oszczędnościowych planów rządu, są nauczyciele. We wrześniu ich pensje wzrosły o 7 proc. Wysokość minimalnego wynagrodzenia

Telepraca (prawie) usankcjonowana

sposób przejścia - z umowy o pracę na regularną umowę o telepracę. Z wnioskiem o taką zmianę będą mogły wystąpić obie strony. Pracownik musi wyrazić zgodę, ale pracodawca nie może go do tego zmusić. Nowe przepisy zakładają też istnienie trzymiesięcznego okresu próbnego, podczas którego zarówno pracodawcy

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział II - Umowa o pracę

. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko w

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

Jak można cię zwolnić? Najczęstszy sposób to rozwiązanie umowy o pracę bez podania prawdziwej lub jakiejkolwiek przyczyny zwolnienia. Bywa też, że pracodawca zwolni cię z pracy z naruszeniem kodeksu pracy, np. w czasie ciąży czy urlopu macierzyńskiego. Czasem pracownik, zanim odejdzie sam, jest

Polscy emigranci przetrwają recesję w Wielkiej Brytanii

odpowiedzi na pytanie, w jakich okolicznościach stracili pracę, według Polarity UK może być interpretowana, jako "silna grupa wśród Polonii, która nie odczuła recesji bądź w trakcie badania była na urlopie macierzyńskim, czy też aktywnie poszukiwała pracy z własnej woli". Jeśli chodzi o "

Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego oraz wcześniejszym okresie zatrudnienia. Jeśli spełniasz wszystkie kryteria, świadczenie zostanie ci przyznane już od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek. Uwaga! Jeśli zmieni się liczba członków twojej rodziny (urodziny, śmierć, usamodzielnienie się dziecka, rozwód

Nowy system świadczeń rodzinnych

, czyli zasiłek wraz z dodatkami, wypłaca się jednemu członkowi rodziny. Temu, który złoży wniosek i komplet dokumentów. Może to być zarówno rodzic, jak i prawny lub faktyczny opiekun dziecka (musi wystąpić do sądu z wnioskiem o tzw. przysposobienie). O zasiłek może zwrócić się także pełnoletnia osoba

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

zatrudnienia. Jeśli nie masz wyboru, zanim cokolwiek podpiszesz przeczytaj, co ci się należy i jakie masz prawa. Umowa o pracę Regulują ją art. od 25 do 67 kodeksu pracy. Jako pracownik masz najwięcej przywilejów, chroni go prawo, związki zawodowe czy inspekcja pracy. - Należą się ci płatne urlopy

Jak będąc na samozatrudnieniu wygrać etat

pensji podczas ciąży i urlopu macierzyńskiego oraz ubezpieczenie na czas urlopu wychowawczego. Co możesz zyskać w sądzie? Udowadniając, że istniał stosunek pracy, możesz otrzymać: wynagrodzenie za nadgodziny; urlop lub ekwiwalent za urlop; diety i zwrot kosztów podróży służbowych; premie, nagrody i

Poradnik "Gazety Praca". Jak wyszkolić pracowników za pieniądze z EFS

pracownicy w tzw. gorszym położeniu. Chodzi np. o kobiety po urlopie macierzyńskim, absolwentów o małym doświadczeniu zawodowym, pracowników o niskim wykształceniu albo tych, którzy przed zatrudnieniem przebywali długo na bezrobociu. Pracodawca może odliczyć wynagrodzenie pracowników za czas szkolenia. To

Kodeks pracy

miesiąc. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko

Czy studia państwowe są lepsze niż prywatne?

podłogowych. Studiował w prywatnej wyższej szkole menedżerskiej, absolwent szkoły zarządzania w Gdańsku. Małgorzata, lat 28, mama rocznej Asi, na urlopie macierzyńskim. Pracuje w urzędzie miasta w G. Absolwentka prywatnej uczelni humanistycznej w G. Początek, w którym dowiadujemy się, jakie emocje szarpały

Informacja Rządu o sytuacji kobiet w Polsce

okresu absencji miało w założeniu ustawodawcy działać stabilizująco na sytuację tej grupy na rynku pracy. Obecny wymiar obowiązkowego urlopu macierzyńskiego spełnia normy wyznaczone w tej materii przez Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 183 o ochronie macierzyństwa. Do końca roku 2001 z prawa

Wielka Brytania: jak znaleźć się i pracę

ważność, kiedy zmieniasz pracę. Musisz wtedy wystąpić o nowe. dowód tożsamości, który wcześniej dołączyłeś do formularza WRS. Jeśli twój wniosek zostanie odrzucony, dostaniesz list odmowny, dowód tożsamości i 50 funtów, które wpłaciłeś. Kopię listu odmownego dostanie także twój pracodawca. Gdy już

Pieniądze ważniejsze niż urlop macierzyński

. kobiet uzależnia decyzję o macierzyństwie od sytuacji w pracy i dla pracy mogły by ją odwlec w czasie. 7 proc. kobiet uważa, że dla pracy jest gotowych w ogóle zrezygnować z macierzyństwa. Dziś kobiety mogą decydować, jak poukładać poszczególne okresy swojego życia. - W czasach, kiedy kobieta żyła