wykaz prac o szczególnym charakterze

red.

Po dyżurze ekspertek z GIP: odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

Po dyżurze ekspertek z GIP: odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

W poniedziałek, 7 stycznia, w redakcji "Gazety" odbył się dyżur specjalistek z Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

Na wakacje zarobię sam

Polskie dzieciaki chcą pracować. Rozdają ulotki, myją szyby w samochodach, zbierają owoce. Tylko pracodawcy rzadko zatrudniają je legalnie.

Samozatrudniony jest pracownikiem

Lesław Dobrzański z Rzeszowa, były przedstawiciel handlowy Polmosu Wrocław, był pracownikiem tej firmy, a nie samodzielnym przedsiębiorcą - uznał wczoraj rzeszowski sąd pracy. Wyrok może być początkiem lawiny roszczeń tysięcy innych osób pracujących w ten sposób

Granice podporządkowania pracownika poleceniom pracodawcy

, zgodnego z przepisami i rodzajem pracy, uzasadnia odpowiedzialność pracownika lub rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (a w szczególnych przypadkach bez wypowiedzenia, por. wyrok SN z 9.9.2004 r., I PK 396/03, OSN z 2005 r., Nr 6, poz. 258). Odmowa podporządkowania się poleceniom pracodawcy

Co ty wiesz o pomostówkach - informator emerytalny "Gazety"

zatrudnieni przy różnych szkodliwych substancjach (opisują je załączniki do rozporządzenia rządu z 7 lutego 1983 r. "o wieku emerytalnym pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze" - znajdziesz je klikając w link (plik w formacie PDF) A praca w szczególnym

Informacja Rządu o sytuacji kobiet w Polsce

% dzieci poniżej 3 lat - w żłobku." Wciąż nie zacierają się podziały na zawody męskie i kobiece. Sprzyja to utrwalaniu się nierówności na rynku pracy. Wynagrodzenie kobiet różni się od wynagrodzenia mężczyzn o takim samym wykształceniu, a różnica ta jest szczególnie drastyczna w przypadku osób z