wynagrodzenie nauczycieli

Sedlak&Sedlak

Wynagrodzenia: ile zarabiają nauczyciele?

Wynagrodzenia: ile zarabiają nauczyciele?

Mimo wrześniowych podwyżek, nauczyciele wciąż narzekają na zarobki. Ile faktycznie zarabiają pedagodzy?

Ile zarabiają nauczyciele?

Ile miesięcznie zarabiają nauczyciele? Czy kryzys wpłynął na poziom ich wynagrodzeń? Z danych pochodzących z wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, prowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak, wynika, że mediana płacy całkowitej na tym stanowisku w I połowie 2009 roku wyniosła 2 250 PLN. Wynagrodzenie podstawowe w tym okresie ustalono na poziomie 2 100 PLN.

Czy za pracę przy maturze nauczycielom należą się ekstra pieniądze

Egzaminy dojrzałości jeszcze trwają, a do sądów pracy już wpływają od zniecierpliwionych nauczycieli pierwsze pozwy o dodatkowe wynagrodzenie za pracę przy nowej maturze. Czy pieniądze nauczycielom się należą? I czy czeka nas lawina sądowych spraw o "zapłatę za maturę"? Co nauczycielom radzą związki zawodowe?

Budżetówka 2004: Nauczyciele

Zasadniczo, czyli ile? Fundamentem pensji nauczyciela jest tzw. wynagrodzenie zasadnicze. Zależy ono przede wszystkim od tzw. stopnia awansu zawodowego (są cztery stopnie: nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany), a także od kwalifikacji (również cztery grupy kwalifikacji w każdym

Emeryci i fachowcy zastępują nauczycieli

Emeryci i fachowcy zastępują nauczycieli

Bogusław Januś uczył przedmiotów elektronicznych w Zespole Szkół Łączności w Krakowie. Dwa lata temu złożył wymówienie. Mieszkanie, żona, dziecko i studia podyplomowe - tego wszystkiego nie dało się utrzymać za 900 zł, które dostawał do ręki jako nauczyciel stażysta. Teraz pracuje w prywatnej

Co musisz wiedzieć o zarobkach i kosztach życia w Danii

Co musisz wiedzieć o zarobkach i kosztach życia w Danii

/miesiąc) Do najlepiej opłacanych grup zawodowych w Danii należą lekarze i menedżerowie, którzy otrzymują ponad 9 tys. EUR miesięcznie. Niewiele mniej zarabiają dentyści, prawnicy i programiści – między 7 a 8 tys. EUR. Przeciętne wynagrodzenie pielęgniarek i nauczycieli utrzymuje się nieco powyżej

Nauczyciele protestują

Nauczyciele protestują

Karta nauczyciela, która przypisuje konkretną kwotę do poszczególnych stopni awansu zawodowego. W 2015 r. kwota bazowa wynosi 2717,59 zł brutto. Dla porównania średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw obecnie wynosi 3980 zł brutto. Ale warto zauważyć, że od lat z danych Głównego Urzędu

Nauczyciel śpi spokojnie

pedagogów (52 proc.) osiągnęła najwyższy stopień awansu zawodowego, czyli została nauczycielem dyplomowanym. Blisko jedna trzecia (27 proc.) to nauczyciele mianowani, 17 proc. kontraktowi, a jedynie 5 proc. stażyści. To istotna statystyka, ponieważ przekłada się na wysokość wynagrodzeń uzależnionych od

Co mogą stracić nauczyciele?

Co mogą stracić nauczyciele?

mógłby być podzielony na części, ale przerwa pomiędzy nimi powinna wynosić co najmniej 3 lata. Dodatki do pensji Dodatków, z których obecnie mogą korzystać nauczyciele, jest kilkanaście, w tym m.in.: dodatek za trudne oraz uciążliwe warunki pracy (20 proc. wynagrodzenia zasadniczego), dodatek

Asystenci pomagają w szkole

Asystenci pomagają w szkole

te mają za zadanie wspierać nauczyciela w prowadzeniu zajęć. Konkretny zakres zadań wyznacza dyrektor szkoły. - Asystenta nauczyciela zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego. Do asystenta

Bibliotekarz

jego obowiązków należy także tworzenie narzędzi przydatnych do samodzielnego przeszukiwania zbioru informacji. Wymagania oraz zakres obowiązków bibliotekarzy reguluje ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1997 nr 85 poz. 539). Nauczyciel bibliotekarz a bibliotekarz archiwista

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

lub dyskryminujące, nauczyciel ma prawo do przywrócenia do pracy albo do odszkodowania, równego maksymalnie trzymiesięcznemu wynagrodzeniu. Do kiedy można zwolnić? Teoretycznie wypowiedzenie nauczyciele powinni dostawać najpóźniej trzy miesiące przed datą zakończenia umowy o pracę. Ale w praktyce

USA: Pierwszy strajk nauczycieli od ćwierć wieku

wynagrodzenia, jedną z najważniejszych jest nowy system ewaluacji pracy belfrów. Miałby się opierać na ocenie wyników pracy ich podopiecznych. Nauczyciele nie chcą jednak jego implementacji, bo jak przekonują, nie uwzględnia on wielu czynników zewnętrznych wpływających na wyniki nauki. - System miał pomagać

TOP 6 umiejętności, które ułatwią Ci awans w 2018 roku

TOP 6 umiejętności, które ułatwią Ci awans w 2018 roku

niewystarczająca. Język niemiecki, podobnie jak rosyjski, zna dobrze co dwudziesty Polak, a francuski,hiszpański i włoski zaledwie kilka procent. Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW)potwierdza trend znany od lat – osoby dobrze posługujące się co najmniej jednymjęzykiem obcym są atrakcyjniejsze na rynku

Przywileje budżetówki

system awansu, od którego zależy wysokość wynagrodzenia (według danych NIK aż 80 proc. nauczycieli ma najwyższe: trzeci lub czwarty stopień awansu zawodowego). Sposób rozliczania czasu pracy. Nauczyciel musi pracować 40 godzin tygodniowo, ale monitorowany jest jedynie czas, który spędza przy tablicy, a

To już ostatnie podwyżki dla nauczycieli

zarobkach. Jak to możliwe? Otóż nie każdy nauczyciel otrzymał podwyżkę w takiej samej wysokości - 50 proc. to po prostu średnia. Realny wzrost wynagrodzeń zależy głównie od stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Najwięcej zyskali stażyści - rządowi chodziło o to, żeby zatamować odpływ młodych ludzi z

Idą zmiany. Koniec z przywilejami i urlopami nauczycieli?

. Według danych NIK aż 80 proc. nauczycieli ma trzeci lub czwarty stopień awansu zawodowego. Przekłada się to głównie na wysokość ich wynagrodzeń, która jest uzależniona od siatki zaszeregowania, a nie efektów czy jakości pracy. Samorządy, które wypłacają szkolne pensje, narzekają również na sposób

Anglista

nauczyciele języka angielskiego zatrudnieni na etatach w szkołach państwowych bądź prywatnych. Anglista prowadzący własną działalność może wykonywać swoją pracę zdalnie - na rynku edukacyjnym pojawia się coraz więcej ofert kursów prowadzonych online, przy wykorzystaniu nowych technologii takich jak np. Skype

Nauczyciel funkcjonariuszem publicznym - dwie strony medalu

Nauczyciel funkcjonariuszem publicznym - dwie strony medalu

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 - ile zarabiają Polacy? W październiku w Wielkiej Brytanii wchodzi w życie nowy kodeks wzmacniający rolę nauczycieli, nakładając na pedagogów obowiązki i prawa funkcjonariuszy zaufania publicznego. Rozwiązania przygotowane przez Krajową Radę Nauczycielską mają

Kto dostanie trzynastkę

Kto dostanie trzynastkę

liczyć na trzynastą pensję, trzeba było w danym urzędzie przepracować minimum pół roku. Według projektu nowelizacji ustawy o trzynastkach nauczyciele i urzędnicy, którzy pracowali krócej niż sześć miesięcy, również będą mieć prawo do dodatkowego wynagrodzenia. Warunek - w trakcie dotychczasowej pracy

Wynagrodzenia w nauce i szkolnictwie w 2008 roku

800 PLN. Jednocześnie 10% zatrudnionych w dziale nauki i szkolnictwa zarabia mniej niż 1 400 PLN. Nauczyciel w państwowej szkole, w pierwszym roku pracy, zarabia 950 PLN. Natomiast nauczyciel sprawujący opiekę merytoryczną nad praktykantem otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie według stawki 1,30 PLN za

Szczęście programisty, niedola urzędnika

Szczęście programisty, niedola urzędnika

Benefity, wysokość wynagrodzenia, atmosfera w pracy czy liczba zawodowych wyzwań - to wszystko składa się na zadowolenie z pracy. W przekroju branżowym z wymienionych czynników najbardziej zadowoleni są informatycy. W zasadzie oddają oni pole tylko w przypadku jednej zmiennej - przywiązania do

Do sądu na własne ryzyko - rozmowa ze związkowcem

Magdalena Kula: Czy nauczyciele mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę przy maturze? Bogusław Soczyński, radca prawny sekcji krajowej oświaty i wychowania NSZZ "Solidarność": Moim zdaniem tak. Nauczyciele narzekali, że podczas matur pracowali nawet 12-15 godzin dziennie. A skoro

Ranking najgorzej opłacanych stanowisk w 2009 roku

pozostawiają nadal wiele do życzenia (1 788 PLN). Listę najmniej dochodowych stanowisk zamykają ex aequo: sekretarki medyczne, recepcjoniści i nauczyciele wychowania przedszkolnego. Otrzymywali oni wynagrodzenia rzędu 1 800 PLN brutto. Jak kształtują się zarobki Polaków w 2010 roku? Na jakich stanowiskach

Kompetencje cyfrowe zdominują rynek pracy

rokrocznie znajduje się w ścisłej czołówce pod względem wysokości wynagrodzeń. Dlatego tak ważnym jest, aby kolejne roczniki świadomie kierowały swoją edukacją i nabywały umiejętności, które w przyszłości umożliwią im szybkie znalezienie zatrudnienia. Europa walczy o przyszłe kadry W tym celu w ramach

Ile zarabiają w szkole a ile na korepetycjach?

nauczyciela - starają się o nie samorządowcy, którzy chcą dla oszczędności obciąć nauczycielom kilka przywilejów, np. urlop na poratowanie zdrowia (po 7 latach pracy można wziąć w sumie 3 lata płatnego wolnego, wystarczy zmęczenie pracą). Średnie wynagrodzenie nauczycieli, również obliczone przez MEN po

Podyplomowe w liczbach

dyplom MBA (9,5 tys. zł). Studia podyplomowe w branży IT opłacają się tylko programistom i konsultantom ds. IT. Jak wyliczył portal wynagrodzenia.pl, różnica w zarobkach po podniesieniu kwalifikacji przez programistę wynosi 1 tys. zł, w wypadku konsultanta ds. IT aż 2 tys. zł. Wynagrodzenia na innych

Nauczyciele boją się o zarobki

W poniedziałek ZNP ogłosił pogotowie protestacyjne. Na budynkach niektórych olsztyńskich szkół przed południem pojawiły się flagi. - W projekcie budżetu zatwierdzonym przez ministra finansów zmniejszona została tzw. kwota bazowa, na podstawie której wyliczane są wynagrodzenie dla nauczycieli, ten

Stówa ekstra dla młodych pedagogów w Poznaniu

uczyć w szkole, bo szukałem ciekawej pracy, którą mógłbym łączyć z ciągnięciem drugiego kierunku studiów. Pieniądze na pewno nie były główną motywacją. Informacje z Poznania. Polecamy: Dlaczego kobiety idą do wojska? Przez rok wynagrodzenie podstawowe nauczyciela stażysty, takiego jak Morawski

Stereotyp upada. Ukraińcy w Polsce

znacznie więcej Ukraińców niż pokazują to oficjalne dane. Dają się skusić obietnicami większego wynagrodzenia i godzą się na brak formalnej umowy z pracodawcami. Wśród pracujących w szarej strefie mają być też tacy, którzy np. wykonują wykończenia domów, nie wystawiając rachunków. Praca na czarno bardziej

Ciężka praca, niska płaca

W walce o szacunek i poważanie Polaków pielęgniarki stoją na podium. Ich pracę doceniło 98 proc. respondentów, którzy w 2013 roku wzięli udział w badaniu CBOS. Lepsi okazali się m.in. strażacy i górnicy, ale za to nauczyciele czy lekarze musieli ustąpić im miejsca. Wniosek jest prosty - szanujemy

Emeryt poszukiwany

. Chodzi o osoby będące na wcześniejszej emeryturze. Limity obowiązują też osoby na emeryturze pomostowej czy nauczycieli na świadczeniach kompensacyjnych Wysokość emerytury takiej osoby ulega zmniejszeniu, jeżeli dochód pracownika przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 września 2014 r. ta

Nauczyciele

Zasadniczo... Fundamentem nauczycielskiej pensji jest tzw. wynagrodzenie zasadnicze. Zależy ono od stopnia awansu (czy jesteś nauczycielem stażystą, kontraktowym, mianowanym czy dyplomowanym) i od twoich kwalifikacji (są cztery grupy kwalifikacji w każdym stopniu awansu zawodowego). W tym roku

Hierarchia źródeł prawa pracy

aktami wyższego rzędu. W polskim systemie prawnym istnieje następująca hierarchia źródeł prawa pracy:Konstytucja RP. Ustawy (Kodeks pracy, Karta Nauczyciela). Akty wykonawcze do ustaw (rozporządzenia Rady Ministrów i poszczególnych ministrów). Układy zbiorowe pracy. Regulaminy i statuty określające prawa

Nowa twarz współczesnego robotnika

siłę roboczą, skierowaną do masowego odbiorcy. Słowem: skończyły się czasy, w których pracownik był potrzebny wyłącznie do pracy przy taśmie. Po wojnie pracowników „kupiono” obietnicą udziału w owocach wzrostu gospodarczego i regularnego wzrostu wynagrodzeń. Poprawiły się warunki pracy

Ile zarobią nauczyciele?

1829, wzrost: 54-87 zł (dyplomowany - było: od 1287 do 2090, będzie: od 1351 do 2195, wzrost: 64-105 zł * Ci nauczyciele w praktyce dostają 936 zł, czyli minimalne wynagrodzenie w kraju, różnicę dopłacają samorządy. Ich pensja po ministerialnej podwyżce nie drgnie. Na zmianie płac skorzystają w tym

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

W przeważającej części przywileje zawodowe dotyczą profesji sfery budżetowej. Wymienić tu można nauczycieli, służby mundurowe czy pracowników sądownictwa. Poza sektorem publicznym ustawodawca objął swego rodzaju przywilejami w szczególności rolników. Młodzi emeryci Podstawowym rodzajem przywilejów

Warszawiak zarabia 6 tys. zł. I dostaje podwyżkę [RAPORT]

. Przeciętne wynagrodzenie w kraju wynosi 3,7 tys. zł brutto, czyli o 2,3 tys. mniej niż w Warszawie. Różnice na korzyść mieszkańców stolicy widać też, gdy przeanalizujemy zarobki w poszczególnych branżach. Najlepiej płaci sektor IT: w Warszawie przeciętnie 8 tys. zł miesięcznie, w całej Polsce o 2 tys. mniej

Wszędzie dobrze, ale w budżetówce najlepiej

awansu zawodowego (są cztery: nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany).To do tak wyliczanej pensji podstawowej trzeba doliczyć kilkanaście dodatków, które mogą stanowić nawet jedną trzecią całego wynagrodzenia. Niektóre z nich są wyliczane procentowo od pensji zasadniczej - jej podwyżka

Mniejsze pensje wakacyjne dla wykładowców

postępuje?! U nas nie ma zwyczaju, żeby zmniejszać wykładowcom pensje. Mamy rozliczenia roczne i z góry płacimy pensję wykładowcom, także w wakacje. Również na Uniwersytecie Warszawskim wynagrodzenie nauczycieli akademickich w czasie wakacji pozostaje bez zmian. A jak nowe zwyczaje w Olsztynie ocenia

Praca tymczasowa: agencje biją na alarm

trwać dłużej niż 18 miesięcy u jednego pośrednika. Przed upływem 18 miesięcy pracownik tymczasowy był więc "przenoszony" do innej agencji (czasami spółki córki), a jego faktyczne miejsce pracy się nie zmieniało. Efekty takiej polityki poznał Stanisław, 46-letni nauczyciel fizyki, którego niż

Nauczyciel

;krajach zachodnich. Wiąże się to głównie z poziomem wynagrodzeń osiąganych przez nauczycieli, ale nie tylko. Kwalifikacje zawodowe znaczą tu także sporo. Mimo to są już w Polsce szkoły elitarne, gdzie nauczyciel posiada wysoką pozycję społeczną, jest szanowany i nieźle wynagradzany. Jak

Szkoły zawodowe bez kobiet

liczyć na pensje rzędu 3-3,5 tys. zł brutto (tyle zarobią np. stolarz i tokarz). To wynagrodzenia o przynajmniej kilkaset złotych wyższe niż w przypadku absolwentów czołowych uczelni. Niestety, ta zawodowa hossa wymyka się miarom poprawności politycznej, bo bardziej sprzyja panom. W pierwszej kolejności

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

odbycie praktycznej nauki zawodu, środki te są przeznaczone na: refundowanie pracodawcom wynagrodzenia instruktorów praktycznej nauki zawodu, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami - do wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela

Więcej wolnego już nie będzie

Weź udział w Internetowym Badaniu Wynagrodzeń 2008 Zdaniem posłanki Lewicy Izabeli Jarugi-Nowackiej wolne 6 stycznia faworyzowałoby katolików. Dlatego nowy projekt zakładał, że odpoczynek ma być świecki, dla wszystkich - nawet dla niewierzących. Posłowie Lewicy napisali w uzasadnieniu swego

Po 200 złotych na belfra

je wśród swoich nauczycieli według własnego uznania. Jak? MEN określa pensję zasadniczą nauczyciela - czyli ok. 65 proc. całego wynagrodzenia - a reszta to dodatki, których wysokość ustalają gminy. Ale Hall wycofała się z tego. - Nie zgodziłyby się związki zawodowe, które wolą walczyć z MEN niż z

Stres w pracy: da się nim zarządzać

warunki pracy - złe oświetlenie, czy ustawienie urządzeń, które utrudniają wykonywanie zadań. I w takim przypadku poprawa warunków pracy rozwiąże problem. Możliwe, że system wynagrodzeń w firmie jest niewłaściwy, nie motywuje wystarczająco pracowników do efektywnej pracy. Tu należałoby się zastanowić nad

Wynagrodzenia w zależności od wykształcenia

Internetowe Badanie Wynagrodzeń 2008 - wypełnij nową ankietę Internetowe Badanie Wynagrodzeń (IBW) to największe w Polsce pozarządowe badanie płac. Uczestniczyła w nim rekordowa liczba 80008 osób. W obliczeniach uwzględniliśmy dane 72111 osób. Niniejszy artykuł jest podsumowaniem najważniejszych

1,2 miliona Polaków pracuje na dwa etaty

Liczba osób pracujących na więcej niż jeden etat systematycznie wzrasta od 2006 roku - wynika z raportu przytoczonego przez serwis gazetaprawna.pl. Sytuacja ta jest rezultatem niskich wynagrodzeń, szczególnie w sektorze publicznym, oraz drożejących kredytów hipotecznych. Najczęściej dodatkową pracę

Rynek pracy

Rodzaj rynku, na którym przedmiotem wymiany pomiędzy kupującym a sprzedającym jest praca. W przypadku rynku pracy kupującym jest oferujący zatrudnienie pracodawca, a sprzedającym - pracownik otrzymujący za swoją pracę określone wynagrodzenie. Rynek pracy kształtowany jest poprzez podaż pracy oraz

Nie doceniacie nas

pracownika po ludzku. - Zakładanie, że ludzie w swoich wyborach zawodowych kierują się jedynie pieniędzmi, jest błędne. Gdyby tak było, nie mielibyśmy już chociażby nauczycieli czy pielęgniarek. To silnie sfeminizowane zawody od lat słynące z niskich wynagrodzeń, w których wciąż są ręce do pracy. Dla ludzi

Pierwsi w państwie

(obliczony wg zasady wyjaśnionej powyżej: 1603 zł 56 gr razy 3). W sumie daje to 16035 zł 60 gr. I jeszcze 20 procent Czyli dodatek stażowy. W przypadku obecnego prezydenta będzie to maksymalna stawka - 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego (zasady naliczania dodatku stażowego są identyczne jak u nauczycieli

Górnicy nie mają się z czego uczyć

Kalkulator wynagrodzeń - sprawdź wysokość swoich zarobków Problem dotyczy w tej chwili 6 tys. młodych ludzi - tylu uczy się w reaktywowanych kilka lat temu szkołach górniczych. Kopalnie wypłacają najlepszym uczniom stypendia i nagrody, a absolwentom gwarantują zatrudnienie. Z jednym tylko mają

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

, pracownic w ciąży, w trakcie urlopu macierzyńskiego, czy mężczyzn korzystających z urlopu ojcowskiego. Kto dostanie podwyżkę? Jedną z nielicznych grup, która wyjdzie obronną ręką z oszczędnościowych planów rządu, są nauczyciele. We wrześniu ich pensje wzrosły o 7 proc. Wysokość minimalnego wynagrodzenia

Bieda dotknęła amerykańskich prezesów

Skończyły się złote czasy dla prezesów (CEO - Chief Executive Officer) wielkich spółek w USA. Ich olbrzymie wynagrodzenia spadły w tym roku o 33 proc., do poziomu z 1996 roku, czyli średnio o 7,4 mln dol. rocznie. To jednak nie daje pełnego obrazu sytuacji, bowiem rekordzista, prezes Oracle Corp

Ile się zarabia w budżetówce?

). Przykładowe zarobki: - komendant wojewódzki: 7358 zł - starszy brygadier, 26 lat służby - dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej: 3390 - starszy kapitan, 17 lat służby - stażysta: 1542 zł - strażak, 13 lat służby Nauczyciele Jak w całej budżetówce pensje nauczycieli składają się z wynagrodzenia zasadniczego

Jest praca - małopolskie

, specjaliści ds. handlu i marketingu, a także pielęgniarki i nauczyciele języków obcych. Brakuje ludzi w gastronomii i budownictwie oraz pracowników biurowych, administracyjni. W Niepołomicach trwa budowa fabryki ciężarówek MAN-a Obok zakładu, w którym pracę ma znaleźć 650-1000 pracowników (rekrutacje i

Jest praca - kujawsko-pomorskie

. Urzędy pracy w regionie poszukują handlowców, informatyków, nauczycieli języków obcych, opiekunek do dzieci i osób starszych, spawaczy, stolarzy i techników elektronicznych i oczywiście budowlańców. Informacje Bezrobocie w styczniu 2007 r. wynosiło 19,6 proc. (o 3,2 proc. mniej niż rok temu). Przeciętne

Będzie strajk szkolnych sprzątaczek?

Wejdź i wypełnij - Internetowe Badanie Wynagrodzeń 2008 Z początkiem września do skrzynek elektronicznych w sekretariatach poznańskich szkół trafił e-mail. "Drogie koleżanki i koledzy pracownicy administracji i obsługi. PYTAMY!!! Czy ta śmiesznie niska podwyżka nas zadowala?! Proponujemy

Windykator to nie osiłek?

prowadzenia rozmowy czy asertywność przydają mi się w życiu codziennym i na pewno będą pomocne w dalszej karierze - mówi. Jej praca polega głównie na tym, by przekonać klientów firmy, czyli dłużników, do dobrowolnego uregulowania zaległości. Obok niej pracują historycy, kulturoznawcy czy nauczyciele. - Żaden

Okiem pracodawcy: Provident Polska

kariery ale również uczestniczenia w interesujących projektach i inicjatywach. To także szansa na pracę na innych rynkach lub ścisła z nimi współpraca. Dobre warunki pracy, interpretowane w sposób szeroki, to zarówno konkurencyjne wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe, narzędzia pracy, wyposażenia biura

Technik farmaceutyczny - zawód do likwidacji

nawet 8 tys. zł netto. - Oczywiście nieco inaczej jest w ośrodkach akademickich, w których "podaż" magistrów jest duża. Tam można zaproponować niższe wynagrodzenie - dodaje Żyro. - Ale punkty apteczne w większości przypadków prowadzą technicy. Zadzwoniłam do apteki na warszawskim Wilanowie

Nauczyciel/ka

Trójmiasto 45-letnia polonistka (klasy 4-6) z 21-letnim stażem zarabia ok. 2300 zł, na co składa się pensja zasadnicza nauczyciela dyplomowanego oraz dodatki (motywacyjny, za staż, za wychowawstwo). Ostatnią podwyżkę dostała na początku roku (200 zł brutto). Nie dorabia, nie szuka innej pracy bo

Zawody w krzywym zwierciadle

zostały nam bezkrytycznie wtłoczone. To dzięki nim doskonale wiemy, jakie cechy przypisać m.in. policjantom, lekarzom, strażakom czy nauczycielom, chociaż osobiście nie znamy nikogo, kto para się takim zajęciem. I jak bardzo byśmy się nie starali, we wszystkich dziedzinach życia, zanim do głosu dojdzie

Sprzątaczka lepsza od... ministra

zawody inteligenckie, wymagające długotrwałej edukacji wyraźnie tracą. - Jeszcze czternaście lat temu pierwsze miejsca wśród najbardziej poważanych profesji zajmowali kolejno profesor uniwersytetu, lekarz, nauczyciel i sędzia. Na wysokich pozycjach lokowali się inżynier, dyrektor fabryki, oficer zawodowy

Magistrowie robią kursy dekarzy i fryzjerów

do kwiaciarni - przyznaje Małgorzata, która skończyła polonistykę. Wynagrodzenia robotnika i pracownika z branży usługowej przewyższają zarobki nauczyciela. W Zielonej Górze fryzjer zarabia 1,5-2 tys. zł, a dobry murarz, szpachlarz czy płytkarz do 3 tys. zł. Dla porównania: nauczyciel stażysta z

Polak potrafi - tyle że dosyć przeciętnie

posiadanymi kompetencjami a wynagrodzeniem. Polacy w zestawieniu wypadają przeciętnie. Wyniki zbliżone do średniej w OECD osiągnęli wyłącznie pracownicy sektora usług. Najlepiej wypadli ci, których praca wiąże się m.in. z usługami z zakresu informatyki, finansów, ubezpieczeń, komunikacji, reklamy

Jest praca - dolnośląskie

Wrocławiu szuka kilkudziesięciu pracowników administracji oraz instruktorów i ratowników. W urzędach pracy są jeszcze oferty dla nauczycieli, głównie języka angielskiego, operatorów maszyn, kierowców, spawaczy, przedstawicieli handlowych, sprzedawców, budowlańców i drogowców. Informacje Bezrobocie na Dolnym

Pani z budżetówki, pan w firmie

Jak podaje w ostatnim raporcie portal Rynekpracy.pl, aż 80 proc. pracujących w gastronomii i zakwaterowaniu to kobiety. W służbie zdrowia jeszcze więcej - 82 proc. Wśród nauczycieli kobiety to "tylko" 77 proc. (statystyki psują profesorowie mężczyźni na wyższych uczelniach). Za to na

Podwyżki 2007 - Komu, kiedy, ile?

Joanna Ćwiek: Wszędzie mówi się o tym, ze pensje wzrastają. Pracownicy coraz częściej buntują się, grożą odejściem i żądają podwyżek. Czy presja podwyżkowa jest dziś faktem? Dr Michał Boni, ekspert rynku pracy: Tak. Z danych GUS wynika, że w marcu bieżącego roku wynagrodzenia w sektorze

Czy naprawdę lubisz to, co robisz?

. Psychologia jest nauką doświadczalną, zmuszającą do ciągłego myślenia, zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi w badaniach. Ciężko mówić tutaj o rutynie. Czyli docenia pan głównie możliwość rozwoju i atmosferę. Tymczasem z badań wynika, że dla większości Polaków liczy się wynagrodzenie i poczucie

Gospodarka zwalnia, ale nie pensje

do początku 2009 roku (wtedy większe pensje dostaną nauczyciele). Rosnące wynagrodzenia to podstawowy motor napędzający naszą gospodarkę. Mamy więcej w kieszeniach, to stać nas na więcej. Ale i niebezpieczeństwo - jesteśmy bowiem bardziej skłonni akceptować podwyżki cen. Analitycy Banku Millennium

Obijamy się w pracy

zajęty, a dla mnie to doskonałe ćwiczenie na poprawienie krążenia" tłumaczył pewien respondent. Pracownicy nie czują wyrzutów sumienia, że się obijają. 33 proc. tłumaczyło swoją bezczynność brakiem obowiązków zawodowych, 23 proc. zemstą za zbyt niskie wynagrodzenie, a 15 proc zwalało winę na

Tylko Polacy dorabiają

fachowcem w swojej dziedzinie i za swoją pracę otrzymywać godziwe wynagrodzenie. - Dodatkowego zajęcia najczęściej szuka się z biedy, a nie z potrzeby rozwoju zawodowego - tłumaczy dr Anna Kwiatkiewicz z Katedry Gospodarowania Zasobami Pracy SGH. Dlatego dorabiają prawie wyłącznie mieszkańcy dawnych krajów

Z(orient)owany na pracę

firmy. Również na forach portali społecznościowych trafiają się oferty Polaków, którzy potrzebują pomocników, przedstawicieli handlowych czy nauczycieli języka polskiego za wschodnią granicą. - Zatrudniam dwóch Polaków, którzy pomagają mi porozumieć się z kontrahentami - zdradza sprowadzający na nasz

Jak się pracuje w branży IT

wyzwania, oraz dobre warunki zatrudnienia. Do minusów zaliczam brak ustalonego harmonogramu - tuż przed wyjściem potrafi pojawić się jakiś problem i zatrzymać nas na następne trzy godziny w pracy. Paweł Weder, z wykształcenia nauczyciel języka niemieckiego, pracuje jako kierownik projektów w firmie

Plotki - zarobki

Nieprawdą jest, że pensje nauczycieli, sędziów, prokuratorów, żołnierzy, policjantów, lekarzy i innych pracowników tzw. budżetówki zostaną automatycznie podniesione do "unijnego poziomu" z chwilą naszej integracji z UE. Chciałoby się powiedzieć - niestety... Po pierwsze: różne kraje

Auchan poległ na nadgodzinach

Mirosław Słabosz, nauczyciel z zawodu, pracował w podczęstochowskim Auchan jako menedżer. - Zdarzało się, że byłem na nogach i trzydzieści godzin - opowiada. Jesienią 2003 r. Słabosz był na zwolnieniu lekarskim. Wezwano go do Auchan z informacją, że zostanie zwolniony dyscyplinarnie za

Przede wszystkim PRaktyka

wynagrodzenie jest naprawdę wysokie. Dobry PR-owiec zarabia w korporacji od 8 do 20 tys. zł brutto. PR-owiec coacher, wyspecjalizowany w sytuacjach kryzysowych - nawet do 200 tys. zł miesięcznie. Światowe gwiazdy PR-u dostają do 12 mln dolarów za jedną udaną kampanię wyborczą. Mierniki skuteczności Według

Sędziowie i prokuratorzy - strażnicy sprawiedliwości

Podstawowo Podstawą do obliczania wynagrodzenia sędziów i prokuratorów jest oczywiście kwota bazowa. Do wynagrodzenia zasadniczego dochodzą: dodatek za wysługę lat i dodatki funkcyjne. W tym roku kwota bazowa wynosi 1355 zł 71 gr (w ubiegłym roku było to 1303 zł 57 gr). Aby ustalić wynagrodzenie

Oto, ile zarabiają księża

Diecezjalnej w Bydgoszczy. Ile wtedy zarabia? Dokładnie tyle, co jego koledzy po fachu. Może też awansować (np. jako nauczyciel) i wtedy ma zarobki odpowiednio wyższe. Dla porównania: w szkole nauczyciel-stażysta (najniższy szczebel drabiny awansu) zarabia 1218 zł brutto (na rękę - około 850 zł. nauczyciel

Po lekcjach idą do pracy

zadania, takie jak rozdawanie ulotek, sprzątanie, pomoc przy inwentaryzacjach, telemarketing, roznoszenie gazet, edycja stron internetowych czy rozstawianie towaru. - I nie ma co się dziwić. Taki młody pracownik nie jest specjalnie wymagający, jeśli chodzi o wynagrodzenie, a do tego nie trzeba za niego

Zdrowie się burzy

roku są niemożliwe. Jego rzecznik Paweł Trzciński dodaje: - Nie stać nas na to. Minister Zbigniew Religa obiecał zwiększenie wynagrodzeń i wywiązywał się z tego już w ubiegłym roku. Lekarze: kiedyś też były, ale się skończyły Medycy jednak wytykają błędy podwyżkowej ustawy. - Pozostawiła bez

Nowe miejsca pracy w ubezpieczeniach

liczy na nauczycieli, lekarzy, byłych wojskowych (według menedżerów towarzystwa najlepiej się sprawdzają). Mile widziane jest doświadczenie w sprzedaży lub w pracy związanej z kontaktami z ludźmi. Rekrutacja składa się z kilku części: rozmowy z menedżerem, który w razie przejścia selekcji zaopiekuje

Rynki pracy 2010

udokumentować kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Warunki zatrudnienia są zazwyczaj ustalane indywidualnie. W nadchodzących miesiącach deficyt siły roboczej będzie też widoczny w służbie zdrowia. Pielęgniarki, które wyruszą na podbój tamtejszego rynku pracy, mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 1,5-2 tys

Wychowawca kolonijny - praca dla ludzi o mocnych nerwach

wyszaleć. Czy to harcerski obóz w środku lasu, czy kolonia w ośrodku wypoczynkowym nad morzem - wszędzie można nieźle nabroić, jeśli tylko ma się na to ochotę. Internetowe Badanie Wynagrodzeń 2009 - ile zarabiają Polacy? Damian, 31- letni ratownik medyczny z Wrocławia, na obozy i kolonie jeździł przez

Pay Gap to mit

innymi dlatego trudno jest interpretować europejskie statystyki w kontekście dyskryminacji. Poza tym na wynagrodzenie danego pracownika/cy składają się jego/jej atuty osobowościowe, które również decydują o tym, czy jest on/ona ważnym elementem firmy. Statystyki nie rozpoznają jednak podejścia do pracy

Polki zarabiają 20 proc mniej od mężczyzn

cztery, mężczyzn - dziesięciu. W firmach państwowych zatrudniających od 51 do 100 osób przewaga mężczyzn jest dużo mniejsza - tylko dziesięć na osiem. W polskich firmach panuje zasada: im wyższe stanowisko, tym większe różnice w wynagrodzeniu. Jeśli chodzi o dyrektorów, to kobiety zarabiają miesięcznie

Aaa... budowlańca chętnie przyjmę

stypendia i organizuje praktyki dla uczniów, ale też prowadzi bezpłatne lekcje pokazowe na swoich budowach. Poza tym nauczyciele zawodu mogą uczestniczyć w wybranych szkoleniach technicznych prowadzonych dla pracowników firmy. Spółka zakłada także możliwość zakupu pomocy naukowych dla każdej ze szkół, z

Praca to moje sacrum

Europy i tego głównie dowiedzą się moi studenci na zajęciach. Zwraca uwagę na niskie zarobki pedagogów, które zniechęcają kadrę do dalszej pracy. - Nauczyciele mieli i mają pewne przywileje. Kadra chce wcześniej iść na emeryturę, bo ma małe wynagrodzenie. Kolejne pięć lat pracy, dlaczego nie? Ale trzeba

Idź na studia podyplomowe

, że w ogóle mam pracę. Ale to nie jest szczyt moich marzeń - mówi Anna. Z zazdrością obserwuje, jak jej koleżanki z firmy wykonują inne - jej zdaniem - bardziej ambitne prace. Jest jeszcze i drugi powód. To kwestia wynagrodzenia. Za swoją pracę na recepcji Jakubiak zarabia ok. 2,5 tys. zł brutto. Z

Podwyżki w mundurówce

Wczoraj rozliczyliśmy nauczycieli i urzędników. Dziś prześwietlamy portfele funkcjonariuszy służb mundurowych, czyli wojskowych, policjantów, służby celnej, pograniczników, strażaków. Ołówki i kalkulatory w dłoń! Zapraszamy do liczenia... Wynagrodzenie funkcjonariuszy służb mundurowych (tzw

Czarna lista płac - ile zarabiamy nielegalnie?

60 gr na minutę - lektorka języka francuskiego w prywatnej szkole językowej w Warszawie. Wykonuje pracę, którą wedle dokumentów zajmuje się inny nauczyciel. Dzięki tej "kreatywnej" księgowości szkoła oszczędza na pensjach. 4 zł na godzinę - student fizyki w Warszawie za położenie gładzi

Polska lista podwyżek - kto, o ile i jak załatwił sobie wyższą pensję

. Pracuje 100 godzin miesięcznie. 50 zł wywalczył w maju robotnik ogólnobudowlany w małej prywatnej firmie (głównie prace wykończeniowe) w Szczecinie. Teraz zarabia 1250 zł netto. Nie chce wyjechać, bo nie zna języka. 58 zł nauczyciel stażysta, magister z przygotowaniem pedagogicznym, w szkole podstawowej w

Aaaaaamatora zatrudnię

zapełniają się byłymi fryzjerami, handlowcami, kamieniarzami czy nauczycielami, takimi jak Grzegorz Paszkiel. Po czterech latach pracy w magazynie (otrzymywał ponad 1,4 tys. zł wynagrodzenia) poszedł z prośbą o pracę na budowę. - Praca cięższa, ale dwa razy lepiej płatna - mówi Paszkiel. Bez doświadczenia i

Na co najczęściej chorujemy?

głosem (można wtedy mówić głośno, nie obciążając strun głosowych). Nauczyciele wywalczyli w szkołach pedagogicznych bezpłatne zajęcia z emisji głosu. U Uszkodzenia słuchu. Stwierdza się je u jednej piątej chorych, głównie u operatorów ciężkich maszyn i młotów pneumatycznych, mechaników okrętowych

Umowa zlecenie i o dzieło: wróg czy przyjaciel?

nauczyciel w szkole podstawowej i niewiele pieniędzy za moją pracę! W podobnej sytuacji byli i są inni nauczyciele/wykładowcy, kolejne szczury na kiju - ze wszelkich szkół/uczelni prywatnych w całej Polsce! Krążą mity o zarobkach w uczelniach prywatnych. Tymczasem zarobki są na średnio-niskim poziomie. Dużą

Polska Lista Płac 2004 - odc. 2. Zarobki od 1400 zł do 2500 zł

godzinę). 42 lata, wykształcenie zawodowe. 1500 zł - polonistka (nauczyciel kontraktowy) w podstawówce na wsi pod Rzeszowem. Bonus: szkolenia zawodowe przygotowujące do stopnia nauczyciela mianowanego. Dorabia do pensji 600 zł (korepetycje). Ma 43 lata, pracuje średnio 35 godzin w tygodniu. 1500 zł

Położna

zdrowia w przypadku nagłego niebezpieczeństwa, podobnie jak urzędnicy państwowi, żołnierze, policjanci, niektórzy prawnicy i nauczyciele, jest tzw. funkcjonariuszem publicznym. Oznacza to, że jest pod szczególną ochroną prawną, czyli łatwiej ścigać osoby, które dokonały przestępstw na jej szkodę.Zgodnie z

Gerontolog

 szybkim tempie, ponieważ wzrośnie także autorytet zawodu oraz wynagrodzenia. Coraz więcej osób będzie potrzebować doradców i fachowców, którzy pokierują ich życiem na starość. Jak zostać gerontologiem? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Nie ma przecież żadnych studiów gerontologicznych