wynagrodzenie w ciąży

Ewa Drzewiecka

Prawa pracowników tymczasowych

Prawa pracowników tymczasowych

Od półtora roku pracuję w Agencji Pracy Tymczasowej. Umowy podpisuję co miesiąc (nie zawsze jest ciągłość, w marcu nie miałam podpisanej umowy). Praca jest dość ciężka i na trzy zmiany. Teraz dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Czy, jeśli dostałabym zwolnienie lekarskie w czasie trwania umowy, miałabym prawo do wynagrodzenia chorobowego a potem zasiłku wypłacanego z ZUS? (Agata)

Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

Firma budowlana (działalność w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zamierza podpisać ze szkołą zawodową umowę dotyczącą praktyk zawodowych dla uczniów. Jakie warunki musi spełniać firma, która zamierza przyjąć uczniów na praktyki zawodowe? Jakie ciążą obowiązki na takiej firmie w związku z tymi praktykami? Czy firma będzie ponosić koszty w związku z tymi praktykami w postaci wynagrodzeń i składek ZUS?

Składka chorobowa: kiedy warto ją zapłacić?

Pracując na umowie-zleceniu lub prowadząc firmę, mamy wybór: możemy opłacać co miesiąc składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe lub tego nie robić i zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych. Komu opłaca się płacić chorobowe, a kto może się bez niego obejść?

Praca w ostatnich miesiącach ciąży równie szkodliwa dla dziecka jak palenie

Praca w ostatnich miesiącach ciąży równie szkodliwa dla dziecka jak palenie

% wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego), jednak tylko tym, które są zatrudnione na umowę o pracę na okres dłuższy od miesiąca. Tymczasem duża część młodych Polek pracuje na umowę o dzieło czy umowę zlecenie i w przypadku zajścia w ciążę nie może liczyć na żadną ochronę prawną.

Kłopoty z ciążą i choroby układu oddechowego to główne powody zwolnień lekarskich

Kłopoty z ciążą i choroby układu oddechowego to główne powody zwolnień lekarskich

(22 proc.), urazy (10 proc.) oraz choroby układu krążenia (12 proc.). Współautorka raportu dr n. med. Katarzyna Gorzelak-Kostrzewska podkreśliła, że najwięcej zwolnień lekarskich wynika z problemów z ciążą. - W ciążę zachodzą kobiety coraz starsze, w związku z tym jest więcej powikłań, a więc ciężarne

Ciąża w pracy: co się należy?

przywrócić cię do pracy. Podobnie, gdy zaszłaś w ciążę na wypowiedzeniu. Uwaga! Jeśli jesteś zatrudniona na umowę na czas określony i niedługo mija termin rozwiązania umowy, na wszelki wypadek poczekaj z zawiadomieniem szefa do końca trzeciego miesiąca ciąży. Wtedy firma będzie musiała przedłużyć z tobą

Najczęstsze pytania o problemy w pracy

Najczęstsze pytania o problemy w pracy

wprost z przepisów prawa cywilnego, np. zleceniodawca (firma) zobowiązałby się do udzielania zleceniobiorcy dni wolnych lub gdy strony określają szczególne sposoby rozliczeń itp. 2. Czy pracownica, która zaszła w ciążę w czasie trwania umowy o pracę na czas określony, np. 3 miesiące, ma prawo do urlopu

Ozusowane zlecenia, nowe urlopy rodzicielskie, 1000 zł na dziecko i zmiany okresów wypowiedzeń. Co się zmieni w 2016 r.?

Ozusowane zlecenia, nowe urlopy rodzicielskie, 1000 zł na dziecko i zmiany okresów wypowiedzeń. Co się zmieni w 2016 r.?

trzecim miesiącu ciąży, zostaną przedłużone do dnia porodu. Po rozwiązaniu umowy o pracę mama i tak otrzyma zasiłek macierzyński. Minimalna w górę Pensja minimalna to jedyne wynagrodzenie, które na mocy ustawy jest podwyższane co roku. Zmiana wchodzi w życie od 1 stycznia. W 2016 roku pensja minimalna

Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego: nie działalność a etat

Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego: nie działalność a etat

wydawnictwem edukacyjnym od 2002 r. i sprzedając jego produkty w szkołach. Kobieta otrzymywała stałe miesięczne wynagrodzenie i znajdowała się pod stałą kontrolą wydawnictwa. W 2007 roku zaszła w ciążę i zawarła z wydawnictwem umowę o pracę, jednak tylko do 31 grudnia 2007. Po tym terminie pracodawca nie

Ciąża to nie choroba

Ciąża to nie choroba

. Należy jej się również urlop macierzyński oraz wychowawczy, który kobieta może rozbić czasowo wedle własnych potrzeb. Zwolnienie lekarskie na okres ciąży może trwać maksymalnie 270 dni (9 miesięcy). W tym czasie kobiecie przysługuje wynagrodzenie równe jej średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy. Prawo

Ginekolog

ginekologa jest o tyle szczególne, że pacjentki często mają większe opory przed mówieniem o swoich dolegliwościach niż w przypadku chorób układu oddechowego czy pokarmowego. Co więcej, ginekolog towarzyszy kobiecie w trudnym okresie ciąży i połogu, dlatego też powinien wykazywać się ogromną cierpliwością

Zwolnienie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Zwolnienie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

korzystałaby z ochrony przed zwolnieniem. Pracownica, która dowiedziała się, że jest w ciąży już po tym, jak szef wręczył jej wypowiedzenie musi przedstawić mu zaświadczenie lekarskie, że w momencie przyjęcia dokumentu była w ciąży. Rodzice na urlopie macierzyńskim mogą stracić pracę w przypadku likwidacji

Kodeks pracy: będą zmiany

Kodeks pracy: będą zmiany

szkodliwe dla zdrowia". Obecną treść tego przepisu ministerstwo proponuje rozszerzyć i nadać następujące brzmienie: "Kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią nie mogą być zatrudniane przy pracach uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na

Praca podczas upałów. Co nam przysługuje?

Praca podczas upałów. Co nam przysługuje?

traktowanie w upale mogą liczyć osoby niepełnoletnie oraz kobiety w ciąży i karmiące piersią. Panie np. nie powinny pracować w pomieszczeniach, w których występują nagłe wahania temperatury. Młodociani natomiast - pod żadnym pozorem - nie mogą pracować w pomieszczeniu, w których jest cieplej niż 30 stopni

Kłopoty z wypłatą. Co robić?

wynagrodzenie? Kodeks tego nie reguluje, jednak pensja nie może być niższa od minimalnej. - Generalny zakaz wypowiadania umów o pracę dotyczy m.in. pracownic w ciąży oraz osób w okresie przedemerytalnym - komentuje Łukasz Supera, aplikant adwokacki. - Pracownikom tym nie wolno obniżać wynagrodzenia bez ich

Jak wyliczyć pensję za okres choroby

lub z pracy 100% choroba przypadająca w czasie ciąży 100% dawcy tknek i narządów 100% choroba zakaźna

Szczęśliwy pracownik

Szczęśliwy pracownik

wydajność pracownika, tylko ceni się osoby, które pierwsze przychodzą do pracy, a wychodzą ostatnie - dodaje Agnieszka. Anna Bieńczyk, która kilka lat temu pracowała przez rok w Wielkiej Brytanii, wspomina, jak bardzo zdziwiła ją uprzejmość tamtejszych przełożonych. - Podczas pobytu w Anglii zaszłam w ciążę

Kiedy i w jakich okolicznościach można zwolnić z pracy kobietę w ciąży?

podlega szczególnej ochronie w całym okresie ciąży (art. 177 par. 1 kodeksu pracy), czyli od poczęcia dziecka do dnia rozwiązania. Nie można ci w tym czasie wypowiedzieć umowy o pracę (są wyjątki, ale o tym za chwilę) i masz prawo do pełnopłatnego okresu chorobowego. Nie ma znaczenia, czy pracodawca wie

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

- proporcjonalną do płaconych składek. Różnicą jest natomiast składka chorobowa - ją od umowy-zlecenia płaci się dobrowolnie. Dzięki niej, gdy w wyniku choroby nie możemy pracować, ZUS wypłaca zasiłek chorobowy. Kobiety w ciąży, które opłaciły tę składkę, mają prawo do zasiłku macierzyńskiego. Rządowe propozycje

Nie ufaj "ekspertom"

Nie ufaj "ekspertom"

to śmieć. W urzędzie nic nie mów". Nic bardziej mylnego! Każdą umowę, z tytułu której dostajemy wynagrodzenie, należy zgłosić do urzędu pracy, jeżeli jesteśmy w nim zarejestrowani jako osoba bezrobotna. Nie ma wyjątków. Zasada obowiązuje nawet w odniesieniu do umowy o dzieło, na której

Elastyczne formy zatrudnienia

chcą podjąć pracy w pełnym wymiarze godzin lub w jednym miejscu pracy. Maja zastosowanie przede wszystkim w przypadku: niepełnosprawnych, kobiet w ciąży lub wychowujących dziecko, osób uczących się lub studiujących, emerytów, rencistów, osób już pracujących, ale poszukujące dodatkowego źródła dochodu

Kiedy przyszła mama może stracić pracę

rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, DzU nr 90, poz. 844). Pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy kobiecie w ciąży (ale nie może jej zwolnić). Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, to

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

część tego urlopu powinien wykorzystać też ojciec. To może prowadzić do sytuacji, że firmy niechętnie będą zatrudniały potencjalne mamy, z obawy przed tym, że w przypadku ciąży odejdą z firmy aż na rok (taki okres wynika z połączenia urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego) Z kolei przepisy

Prawo do zasiłku chorobowego

opłacane. Z powyższego wynika zatem, że od 31 dnia choroby będzie Pani mieć prawo do wynagrodzenie chorobowego, a potem do zasiłku chorobowego. Pani umowa o pracę ulega przedłużeniu do dnia porodu zgodnie z art. 177 KP. Wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w przypadku choroby w okresie ciąży wynosi

"GP": zamiast przywrócenia do pracy, wyższe odszkodowanie

Według dziennika, który opisuje projekt nowelizacji kodeksu pracy, prawo do przywrócenia na zajmowane stanowisko zachowają kobiety w ciąży i związkowcy. W zamian za przywrócenie do pracy, zwolniony otrzymywałby wyższe odszkodowanie, nawet w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Obecnie to

Life work balance

; Udogodnienia dla kobiet w ciąży Zaczynając od stanowisk stażowych, kończąc na najwyższym kierownictwie, w Volkswagen Poznań pracuje ponad 300 kobiet, co stanowi 6 % zatrudnionych pracowników. Stąd zrodziła się potrzeba stworzenia projektu udogodnień dla kobiet w ciąży Program Przyszła Mama. Obejmuje on 

Zadaniowy czas pracy - nadgodziny

sytuacji przysługują pracownikom, prawo przewiduje możliwość żądania wypłaty od pracodawcy zaległego wynagrodzenia za godziny pracy i godziny nadliczbowe wraz z odsetkami (na pracodawcy ciąży obowiązek udowodnienia, iż wypłacił wynagrodzenie) jak i prawo żądania odszkodowania, jeśli pracownik poniósł

Akcja ZUS

ZUS coraz częściej odmawia wypłaty zasiłków macierzyńskich, bo jak ustaliła fundacja Rodzić po Ludzku, ZUS prowadzi tzw. akcję "Brzuszki". Pracownicy szczególnie kontrolują kobiety w ciąży. Według fundacji ZUS odmawia zasiłku, gdy kobieta zawrze umowę o pracę w ciąży (zwłaszcza na czas

Gdy pracodawca zwalnia

rozwiązana. Z jednym wyjątkiem - jeśli pracownica, z którą zawarto umowę, jest w ciąży, zostaje ona przedłużona do dnia porodu. Uwaga! Umowa na czas określony może być rozwiązana w każdej chwili za porozumieniem stron. Umowa o zastępstwo wygasa wraz z upływem terminu, na który ją zawarto, lub gdy do pracy

Odejść, żeby móc wrócić

Katowic, a w piątek "wesoły pociąg" do Warszawy - wspomina. Kursowała tak kilka lat. Jak pociąg pędziła również jej zawodowa kariera - dostawała kolejne awanse, poszerzała kompetencje. Po urodzeniu pierwszego dziecka wróciła do Warszawy i po dwóch latach zaszła w drugą ciążę. Miała sporo czasu

Praca w upały: Panie kierowniku, woda mi się należy

. Jak wyjaśnia Zedlewska, pracodawcy powinni pamiętać, że w takim okresie pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia i nie traci urlopu. Na szczególne traktowanie w upale mogą liczyć osoby niepełnoletnie oraz kobiety w ciąży i karmiące piersią. Kobiety np. nie mogą pracować w pomieszczeniach, w których

Dłuższy macierzyński ma już rok

w ciąży, a nawet tych, które - według pracodawcy - mogą planować założenie rodziny. Z dziećmi zostają kobiety W Polsce z urlopów rodzicielskich i wychowawczych korzystają głównie kobiety. Zgodnie z powszechnym, stereotypowym przekonaniem to matka powinna opiekować się dzieckiem. Ma to pewne

Nie doceniacie nas

zrezygnowała z pracy dla własnej wygody, tobym im to odebrała - tym wnioskiem Agnieszka kończy rozmowę. Programowa dezaktywizacja Prof. Ewa Lisowska z SGH mówiła "Wyborczej": "Projekt 500+ zmierza do odsunięcia kobiet z rynku pracy. Nie tworzy rozwiązań, które ułatwiają powrót do pracy po ciąży

Prawa kobiet w ciąży

masz wygraną. Nic nie tracisz Pracując krócej, na innym stanowisku lub w ogóle nie przychodząc do pracy (gdy przełożony zwalnia z tego obowiązku), kobieta ma prawo do pensji takiej samej jak przed zajściem w ciążę. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli podstawa wynagrodzenia na nowym stanowisku jest

Prawa kobiet w ciąży - informator "Gazety Praca"

tego obowiązku), kobieta ma prawo do pensji takiej samej jak przed zajściem w ciążę. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli podstawa wynagrodzenia na nowym stanowisku jest niższa, kobiecie należy się dodatek wyrównawczy (art. 179 par. 4 kp). A co po urodzeniu dziecka? Pracodawca jest obowiązany

Gdy boisz się zwolnienia

wypowiedzenia. Po pierwsze umowa może nie zostać przedłużona, czyli wygaśnie w dniu, do którego została podpisana. Pracodawca nie ma obowiązku jej przedłużenia. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pracownica zajdzie w ciążę, wtedy umowa zostaje automatycznie przedłużona do dnia porodu. Okres wypowiedzenia w

Masz prawo być mamą i nie bać się zwolnienia z pracy

wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy kobiecie w ciąży (ale nie może jej zwolnić). Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, to pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia (do końca okresu, w którym korzystałaby ze szczególnej ochrony przed

Przywileje budżetówki

wynagrodzenie, jeżeli ulegli wypadkowi w drodze do pracy lub podczas powrotu do domu, oraz na zwolnieniu chorobowym w ciąży. Sędziowie mają też prawo do trzynastej pensji, nie otrzymują premii i mają zakaz pracy poza sądem. Z dodatków do płacy zasadniczej można wymienić dwa najbardziej typowe: dodatek za

Dział trzeci - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia. Rozdział III - Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy

prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu, 2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia, 3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na

Giftwork, czyli jak zbudować zaufanie pracowników

korporacja, świetnie radząca sobie na konkurencyjnym rynku. W relacjach wewnętrznych to przede wszystkim jednak firma rodzinna. - Kiedy byłam w ciąży z bliźniakami, przełożony przyszedł do mnie i zapytał, co może dla mnie zrobić, aby mnie wesprzeć - to bardzo miłe - słyszymy od jednej z pracownic. Wszystko

Kosztowne zwolnienia chorobowe

podstawie polskiego prawa pracownikom przebywającym na zwolnieniu chorobowym przysługuje 80% ich pensji płacone przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Więcej, bo całość należnego wynagrodzenia, otrzymują kobiety, których nieobecności w pracy wynikają z ciąży czy połogu. Z danych ZUS wynika

Prawnik odpowiada na pytania naszych czytelników

różni się diametralnie. Kodeks jest regularnie nowelizowany, ale np. aby rozwiązać bez wypowiedzenia umowę o pracę z pracownicą w ciąży należy, zgodnie z ustawą, uzyskać zgodę organizacji związkowej. Jak stosować to w małym biurze, w którym nie ma związków? Odpowiedź dało orzecznictwo, ale nie każdy

Czekając na podwyżkę

, która kiedyś dawała jej satysfakcję. Zastanawia się, jak wybrnąć z sytuacji. Coraz częściej świtają jej w głowie dwa wyjścia: zajście w ciążę i urlop macierzyński albo odejście z firmy. Kolejny etap rozwoju? Od kilku lat przedsiębiorcy brak podwyżek tłumaczą kryzysem, koniecznością cięć, "

Forum: Ciąża: kiedy powiedzieć szefowi?

spowodowane przeziębieniem, w ciąży masz prawo do 100 proc. wynagrodzenia (i płatny pierwszy dzień). Aśka: A ja jestem w "ciąży adopcyjnej" i tu dopiero jest problem. W każdej chwili mogę być zwolniona. I kiedy powiedzieć pracodawcy? Jak już przyznają nam dziecko? To nie fair wobec szefa. Ale mnie

Resort pracy chce zlikwidować lukę w przepisach o zasiłkach macierzyńskich

najwyższej podstawy, a od takiej kwoty ZUS musi mu następnie wypłacać zasiłek macierzyński.Nie ma obowiązku, by kobieta, która założy firmę, a jest w ciąży, opłacała składkę chorobową od najwyższej podstawy przez dłuższy okres, np. 12 miesięcy. Może założyć firmę nawet na miesiąc - dwa miesiące przed porodem

Ciąża i praca

obowiązku świadczenia pracy, pozostawiając ci jednak wynagrodzenie równe temu, jakie otrzymywałaś przed zajściem w ciążę. Gdybyś czuła się w ciąży źle i musiała skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, otrzymasz za czas swojej nieobecności 100 proc. wynagrodzenia. Ważna lojalność Działaj rozważnie. Możesz

Pytanie o prawa matek w Holandii

proporcja sumy, którą wpłaca pracownik i pracodawca zależy od dochodów pracownika. Kobiety w ciąży na zwolnieniu lekarskim otrzymują zasiłek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. W Holandii urlop macierzyński nazywa się urlopem ciążowym i trwa od sześciu tygodni przed porodem do sześciu tygodni po urodzeniu

Pogotowie reporterskie "Gazety Praca"

temu, po ponad czterech latach urlopu, okazało się jednak, że znowu jest w ciąży, poinformowała o tym pracodawcę. - Nie mógł mnie zwolnić, ale poinformował, że podczas mojej nieobecności zmieniły się zasady wypłaty wynagrodzeń i teraz zarabiam dwa razy mniej niż przed pójściem na urlop - mówi Ewa

Jak się nie dać zwolnić

zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844). Pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy, ale nie może zwolnić kobiety w ciąży. Jeżeli wypowiedzenie warunków spowoduje obniżenie wynagrodzenia, to pracownicy

Uelastycznienie czasu pracy - fakty i mity

ciągu tygodnia. Pod szczególną ochroną nadal pozostaną m.in. kobiety w ciąży czy pracownicy młodociani. Wydłużenie okresu rozliczeniowego pozwoli jedynie na lepsze dopasowanie czasu pracy pracowników do wielkości zamówień czy liczby zleceń. Gdy dłużej zostaniemy w pracy, innego dnia będziemy mogli

Zwolnienia i wypowiedzenia

siedziby firmy, a także radę pracowników, jeśli jest w firmie. Jesteś kobietą w ciąży albo rodzicem? Jeśli tak, to jesteś dodatkowo chroniona. Kobiety w ciąży pracujące na etacie nie mogą być zwolnione z pracy. Jeśli pracują na czas określony, szef ma obowiązek przedłużyć z nimi umowę do momentu porodu

Etat tylko dla wybranych

pracy, kiedy jedna z koleżanek zaszła w ciążę i była szansa na podpisanie umowy zastępstwa. - Choć miałam najlepsze wyniki w zespole, podpisano ją z kimś innym. W uzasadnieniu usłyszałam, że tamta osoba potrzebowała jej bardziej, bo ma rodzinę, a ja jestem studentką bez zobowiązań. Motywacja spadła do

Matka, ojciec, pracownik

dokładnie co? - Przyszłej mamie staramy się zaoferować pracę dostosowaną do jej stanu zdrowia i samopoczucia w okresie ciąży, natomiast po urodzeniu dziecka zapewniamy dodatkowy urlop macierzyński, który może zostać wykorzystany zarówno przez pracownika-ojca, jak i pracownika-matkę. Jeżeli naszemu koledze

FAQ: eksperci odpowiadają na Wasze pytania

Z powodu ogromnego zainteresowania eksperci nie byli w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, a zwłaszcza odpisać na wszystkie e-maile. Oto niektóre pytania czytelników Jestem w ciąży i źle się czuję. Dwa dni temu skończył mi się zasiłek chorobowy, bo byłam na zwolnieniu 182 dni. Zostałam bez

Szukamy najlepszych rozwiązań...

Jednakże w człowieku przy pracy musimy uznać również istotę ludzką. Musimy, innymi słowy, położyć nacisk na przymiotnik "ludzki" (Peter F. Drucker).   "Właśnie oczekuję narodzin trzeciej córeczki - jestem w szóstym miesiącu ciąży. Pracując w Imperial Tobacco Polska S.A. łatwo

Kiedy pracownikowi można obniżyć wynagrodzenie?

na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli strony zastrzegły w takiej umowie możliwość jej wypowiedzenia.Szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem zmieniającym podlegają między innymi: pracownica w ciąży, pracownik, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres

Relacja z dyżuru prawnika w "Gazecie Praca" i "Poradniku Domowym"

obejścia przepisów o czasie pracy (wyrok SN z dnia 13 marca 1997 r. I PKN 43/97, OSNAP 1997/24/494). Pracownica poinformowała pracodawcę o tym, że jest w ciąży, już po wręczeniu jej wypowiedzenia. Czy pracodawca faktycznie nie może jej zwolnić? Przecież kiedy wręczał jej wypowiedzenie, to o ciąży nie

Rząd wpisał politykę prorodzinną do kodeksu pracy

chorobowych dla kobiet w ciąży do 270 dni. "W tej chwili jest to 180 dni, co w przypadku trudnych ciąż i konieczności pozostawania w domu powoduje duże kłopoty" - zaznaczyła minister pracy. Ponadto, aby otrzymać tzw. becikowe, od 10. tygodnia ciąży matka będzie musiała pozostawać pod opieką lekarską

Nagrodzono firmy przyjazne matkom w pracy

macierzyńskie, a 22 proc. spotkało się z negatywną reakcją pracodawcy po poinformowaniu o ciąży. Prawie co trzecia matka na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym spodziewa się zwolnienia, a pracę traci co szósta. Weź udział w Internetowym Badaniu Wynagrodzeń 2009

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

małżeństwie, w wolnym związku, czy też rodzic wychowuje je samotnie. Becikowe może dostać tylko jedno z rodziców - albo matka, albo ojciec - lub prawny opiekun dziecka. Dotąd było tak, że rodzic dziecka musiał przedstawić zaświadczenie, że kobieta w ciąży poddała się przynajmniej jednemu badaniu wykonanemu

Polacy na fikcyjnych zwolnieniach chorobowych. Kogo może skontrolować ZUS?

przypada na okres ciąży - zasiłek chorobowy sięga 100 proc. pensji. Uwaga! Przez pierwsze 33 dni osobie przebywającej na zwolnieniu lekarskim wynagrodzenie wypłaca pracodawca, potem zasiłek chorobowy wypłaca ZUS. Dzieje się tak w przypadku zakładów pracy zatrudniających do 20 osób. W przypadku większych

Zwolnienia grupowe od A do Z

grupowego wypowiedzieć pracownikom jedynie warunki pracy i płacy. W takim przypadku jest to dopuszczalne nawet w czasie zwolnienia lekarskiego. Nie jest jednak dopuszczalne zastosowanie procedury definitywnego zwolnienia grupowego wobec pracowników w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego. Jakie korzyści

Umowa na zastępstwo

na zastępstwo nie chroni pracownicy w ciąży przed rozwiązaniem stosunku pracy. Toteż gdyby okazało się, że pracownica - zastępczyni jest w ciąży w momencie wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, to umowa ta nie ulega przedłużeniu do dnia porodu (177 § 3(1) k.p. Oznacza to w praktyce, iż pracodawca

Kobiety na starość będą biedniejsze

wychowawczy, to po co w nią inwestować. Nie opłaca się wysyłać na szkolenia, dawać nowych zadań albo podwyżki. Jeżeli sama się o siebie nie upomni, to nikt nic jej nie da.Uważa się, że w czasie ciąży czy wychowywania dziecka kobieta nic nie robi. Przecież siedzi w domu, gotuje obiad, wychowuje, sprząta

Ile zarabiają księża? Zarobki, emerytury i podatki duchownych

-Wirtembergii - 8 proc. Zarówno anglikańscy jak i katoliccy księża w Wielkiej Brytanii do celów podatkowych traktowani są jako osoby pracujące na własny rachunek i rozliczają się z przychodów jako indywidualni podatnicy. Oznacza to, że ciąży na nich obowiązek przygotowania dorocznego rozliczenia podatkowego na

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

przepisów odrębnych dotyczących szczególnej ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy (ochronie ograniczonej podlega jedynie kobieta w ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego, tj. pracodawca może jedynie wypowiedzieć jej dotychczasowe warunki pracy i płacy). Ponadto

Konkurencyjne wynagrodzenie i benefity

też narodziny dziecka. W takich sytuacjach zawsze można liczyć na upominek ze strony firmy i zrozumienie, że nowa sytuacja życiowa , tj. ciąża i macierzyństwo, rodzi konieczność zmiany w życiu prywatnym i zawodowym poprzez łączenie roli rodzica i pracownika. "Pracę w firmie w okresie ciąży

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

. wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, za godziny nadliczbowe, dodatek funkcyjny w wyniku uśrednienia tych składników. Wówczas otrzymane wynagrodzenie za czas urlopu może być minimalnie niższe. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu ciąży wynosi 100% podstawy wymiaru, czyli jeżeli Pani jedynym

Rodzice na urlopie

rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez niego. Co do zasady, pracodawca nie może zwolnić zatrudnionej w okresie ciąży, a także podczas jej urlopu macierzyńskiego. Może to zrobić tylko w dwóch przypadkach: z winy pracownicy (bez wypowiedzenia) albo z powodu likwidacji lub upadłości firmy. Urlop rodzicielski

Browary i gorzelnie zwalniają. Mniej pijemy?

wynikać ze zmian społecznych. Przestajemy tolerować siadanie za kółkiem po spożyciu, czy picie alkoholu przez kobiety w ciąży. - Jeszcze nigdy picie nie było dla Polaków czymś tak wstydliwym jak dziś. Kiedyś lubiliśmy się chwalić, ile możemy wypić. Dziś już mało kto uważa, że tęga głowa może stanowić

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem-ojcem

Dział ósmy - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz tych prac. Art. 177. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w

Ciężarna na kontrolę

To, że ZUS na masową skalę odmawia wypłaty zasiłku macierzyńskiego kobietom w ciąży, wyszło na jaw rok temu. Decyzję o wstrzymaniu wypłat ZUS podejmował, gdy kobieta zaszła w ciążę w okresie krótszym niż trzy miesiące od podpisania umowy o pracę - chodziło głównie o umowy na czas nieokreślony - lub

Naciąganie na L4

jest z tytułu wypadku w pracy, z i w drodze do pracy, oraz dla kobiet w ciąży. Długotrwałe zwolnienie oznacza rentę? Na zwolnieniu można być maksymalnie 182 dni. Potem trzeba przejść na rentę. Zawsze? Niekoniecznie, jeśli potrafi się wykorzystać przepisy, sprzyjające okoliczności i wie się, jak działa

Nowy rok, nowe prawo

bezrobotny - jeden kurs". Od lutego bezrobotni będą mogli być kierowani na kilka kursów, pod warunkiem że potencjalnie pomogą im one znaleźć pracę. Więcej osób będzie też mogło zyskać status bezrobotnego (i korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego oraz ze szkoleń). Po pierwsze, zachowają go kobiety w ciąży

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

- za cały czas pozostawania bez pracy należy się jej odszkodowanie. To szczególny przywilej, bo innym pracownikom należałoby się w takiej sytuacji tylko wynagrodzenie za maksymalnie trzy miesiące (art. 56 i 57 kodeksu pracy). Nawet jeżeli kobieta w trakcie ciąży straciła pracę i ubezpieczenie

Pierwsza praca za granicą

, aby otrzymać prawo pobytu i prawo do opieki lekarskiej. Warto upewnić się, jaka jest minimalna stawka płacy i sposób rozliczania nadgodzin; na jaką ochronę mogą liczyć kobiety w ciąży i po urodzeniu dziecka; poznać minimalny wymiar płatnego urlopu oraz upewnić się co do warunków wynajmu pracowników

Pierwszy wyjazd bez ryzyka

przyjeździe, aby otrzymać prawo pobytu i prawo do opieki lekarskiej. Warto upewnić się, jaka jest minimalna stawka płacy i sposób rozliczania nadgodzin; na jaką ochronę mogą liczyć kobiety w ciąży i po urodzeniu dziecka; poznać minimalny wymiar płatnego urlopu oraz upewnić się co do warunków wynajmu

Mamy w pracy mogą więcej?

kobiet - 40 proc. z nich na pełnym etacie. Najczęściej pracowały kobiety powyżej 35 r. życia (aż 75 proc. z nich). Więcej kobiet, które pracowały zawodowo, było w grupie z ponad średnim wykształceniem (68 proc.). Jedna trzecia kobiet boi się problemów związanych z ciążą Dotyczy to jednak głównie kobiet z

Dyskryminacja Brytyjczyków. Praca tylko dla Polaków?

z raportu sieci biur darmowych porad prawnych (Citizens Advice Bureau). Jednak nawet i ci "szczęściarze" bywają zmuszani do pracy na 12 godzinnych zmianach przez 6 dni w tygodniu. Nawet i tam do ciężkiej pracy fizycznej zmusza się kobiety w ciąży. Raport CAB był zresztą tak szokujący, że

Dyrektor czy dyrektorka?

Z Anną Mistewicz rozmawia Joanna Sokolińska Zatrudniła Pani kiedyś kobietę w ciąży? Kiedyś rekomendowałam kandydatkę na stanowisko asystentki w dużej firmie. Jasno mówiła, że zależy jej na tej pracy, ale chce pracować 'od do', bo ma troje dzieci i chce mieć dla nich czas. To nie było przeszkodą

Krawiec od zadań specjalnych

na brzuchatego, żeby nie wyglądał jak kobieta w ciąży, i na zgarbionego, jak ja. Pan Jan ocenia, że księża to wymagający klienci. - Zdarza się, że skusi księdza głupia oszczędność i wypierze sutannę, zamiast oddać ją do czyszczenia. Wtedy przychodzi po ratunek. Ale dla takiej sutanny ratunku nie ma

Kiedy i kogo nie można zwolnić

gwarancję przedłużenia jej do dnia porodu, jeśli pierwotny termin rozwiązania umowy wypada po upływie trzech miesięcy ciąży. Umowa pani Justyny, specjalistki od marketingu, mówiła o półrocznym zatrudnieniu i miała kończyć się w maju. W styczniu kobieta zaszła w ciążę. W maju była więc już w czwartym jej

O co nie wolno pytać na rozmowie kwalifikacyjnej

macierzyńskie - przyznaje Agnieszka Nordbo z firmy doradztwa personalnego TempService. - Ostatnio mieliśmy klienta, który trzykrotnie zatrudnił kobiety, które albo już były w ciąży, albo wkrótce w nią zaszły. Dlatego prosił, by na stanowisko znaleźć mu kobietę po 35. roku życia, z dziećmi - dodaje. Magdalena

Co ci przysługuje przy zwolnieniach grupowych

, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje nie więcej niż cztery lata, kobiety w ciąży, pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim, pracownicy będący członkami zakładowej organizacji związkowej, upoważnieni do reprezentacji związku wobec pracodawcy i społeczni inspektorzy pracy. Ile można

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

, pracownic w ciąży, w trakcie urlopu macierzyńskiego, czy mężczyzn korzystających z urlopu ojcowskiego. Kto dostanie podwyżkę? Jedną z nielicznych grup, która wyjdzie obronną ręką z oszczędnościowych planów rządu, są nauczyciele. We wrześniu ich pensje wzrosły o 7 proc. Wysokość minimalnego wynagrodzenia

Prawa matek - wszystko o urlopach i zasiłkach

tu jedynie o wynagrodzenie zasadnicze, ale o wszystkie jego składniki - dodatki funkcyjne, stażowe itp.). Trzeba się liczyć z tym, że pracodawca z "widełek" wybierze najniższe wynagrodzenie. A jeśli w trakcie urlopu wychowawczego zajdę w ciążę i urodzę następne dziecko, czy będzie mi

Praca tymczasowa krok po kroku

(przy umowach dłuższych). Pracodawca i tak płaci ci za całość. Umowa na czas wykonania określonej pracy kończy się z chwilą zrealizowania zadania i nie można jej wypowiadać. Ważne dla kobiet w ciąży! Pracującym kobietom w ciąży nie wolno np. kazać dźwigać ciężarów, zlecać nadgodzin. Pracownice

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział II - Umowa o pracę

. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko w

Z bliższej perspektywy - wywiad z Dorotą

pracy, satysfakcjonujące wynagrodzenie, wolne weekendy, możliwość rozwoju i awansu. Przeszłam proces rekrutacji, jednakże ponieważ zaszłam w ciąże musiałam zrezygnować. Po około 2 latach zajrzałam na stronę KRD by zobaczyć czy nadal firma ma wakaty. Ponownie złożyłam aplikację i ponownie się dostałam

Laureaci III edycji plebiscytu

należy się temu szefowi, który na wieść o ciąży swojej pracownicy nie tylko nie wyrzucił jej z pracy, ale jeszcze zatroszczył się o to, by nie była zbyt uciążliwa.. Prawdziwi sprzymierzeńcy Tymczasem jury szukało firm, o których można powiedzieć, że zrobiły coś więcej ponad to, co nakazuje kodeks

Kodeks pracy

miesiąc. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

Jak można cię zwolnić? Najczęstszy sposób to rozwiązanie umowy o pracę bez podania prawdziwej lub jakiejkolwiek przyczyny zwolnienia. Bywa też, że pracodawca zwolni cię z pracy z naruszeniem kodeksu pracy, np. w czasie ciąży czy urlopu macierzyńskiego. Czasem pracownik, zanim odejdzie sam, jest

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

rozwiązania umowy bez wypowiedzenia jest zgoda zakładowej organizacji związkowej - wymagana tylko w przypadku, gdy pracodawca rozwiązuje umowę w trybie natychmiastowym z niektórymi pracownikami szczególnie chronionymi (np. pracownica w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego), Przepis art. 52 § 3 k.p

Zgoda na zmianę warunków zatrudnienia

ciąży - gdyż nie ma tu zastosowania przepis art. 42 par. 2 k.p. Poza tym pracodawca uprawniony jest dokonać w dowolnym dla siebie czasie zmiany umowy - w czasie obecności, lub nieobecności pracownika w pracy.PrzykładTreść porozumienie zmieniające może być sformułowana np.: "Strony stosunku pracy

Strzeż się tych paragrafów!

są opisane w kodeksie. Jakimi? Czytaj poniżej. Zakaz zajścia w ciążę. Niektórzy pracodawcy już podczas rozmowy kwalifikacyjnej żądają od kandydatek podpisania oświadczenia, że nie zajdą w ciążę. Wpisują też takie zobowiązanie do umów o pracę. Takie "zobowiązanie" jest nic nie warte, a

Jak pogodzić pracę z macierzyństwem za Oceanem

pełnopłatnego urlopu macierzyńskiego oraz gwarancję, że przez do 17. tygodniu urlopu nie straci pracy. Co roku firma refunduje do 600 dol. kosztów, które służą poprawie zdrowia i samopoczucia, np. zajęcia z osobistym trenerem. Oferuje też dobre miejsca parkingowe dla kobiet w ciąży (blisko wejścia do budynku

Od samozatrudnienia do etatu. Czy to możliwe?

można więc pozbyć się go nawet z dnia na dzień). Ale do sądu pracy warto się zwrócić, kiedy: pracodawca chce zrezygnować ze współpracy, masz już dosyć i nie masz nic do stracenia, jesteś w ciąży - jeśli udowodnisz stosunek pracy, zyskasz prawo do pensji podczas ciąży i urlopu macierzyńskiego oraz

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział III - Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę

; 2. W razie odwołania pracownicy w okresie ciąży, organ odwołujący jest obowiązany zapewnić jej inną pracę, odpowiednią ze względu na jej kwalifikacje zawodowe, przy czym przez okres równy okresowi wypowiedzenia pracownica ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem

Położna

obowiązku ustawicznego zbierania tzw. punktów edukacyjnych za za uczestniczenie w dokształcaniu się.Status społeczny i wynagrodzenie Uznanie społeczne dla tego zawodu jest duże, bo wiąże się z ważną społecznie rolą - ochroną zdrowia kobiet w ciąży i noworodków. Prestiż zawodu nie jest jednak tak duży jak