wypowiedzenie umowy na zastępstwo

Bartłomiej Atys, Radca prawny, Kancelaria Prawna Atys i Wspólnicy sp.k.

Jak wypowiedzieć umowę o pracę na zastępstwo?

Jak wypowiedzieć umowę o pracę na zastępstwo?

Nowelizacja kodeksu pracy z 26 lipca 2002 r. wprowadziła możliwość zawierania umowy o pracę na zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Z początkiem 2004 r. wspomnianą regulację uzupełniono o przepis umożliwiający rozwiązanie takiej umowy za 3-dniowym wypowiedzeniem (art. 331 k.p.).

Ile o swoich prawach w pracy wiedzą młodzi?

Podczas warsztatów w ramach akcji Projekt: praca organizujemy także dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy. O co pytali młodzi w Warszawie?

Kiedy szef nie może zwolnić?

W środę 8 stycznia zorganizowaliśmy dla naszych czytelników telefoniczny dyżur ekspertów z Departamentu Prawnego Państwowej Inspekcji Pracy. O co tym razem pytali dzwoniący?

Gdy boisz się zwolnienia

Gdy boisz się zwolnienia

pracuje - na czas nieokreślony, określony, okres próbny czy zastępstwo. Umowę na czas nieokreślony można rozwiązać poprzez wręczenie wypowiedzenia lub rozwiązania jej za porozumieniem stron. Wypowiedzenie oznacza, że pracownikowi przysługuje ściśle wyznaczony przez prawo pracy okres wypowiedzenia, który

Spory o umowy okresowe

Spory o umowy okresowe

nieokreślony. W projekcie nowelizacji przewiduje się także, że zmienią się zasady wypowiadania umów. Okresy wypowiedzenia umowy na czas określony i na czas nieokreślony będą takie same i odpowiednio będą wynosiły: * 2 tygodnie - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy

Umowa o pracę

Umowa o pracę

określony na zastępstwo (na czas określony obejmujący czas nieobecności innego pracownika) na czas nieokreślony Jak można rozwiązać umowę o pracę: za porozumieniem stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia bez okresu wypowiedzenia (dyscyplinarnie) po upływie terminu, na który została podpisana umowa w

Podsumowanie XV Ogólnopolskiego Forum Prawa Pracy

zawarcia czwartej umowy, pracownik byłby traktowany jak zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony. Proponowane zmiany przewidują 4 wyjątki. Mianowicie zawarcie umowy na zastępstwo, umowę na prace sezonowe / dorywcze, umowę na czas kadencji oraz umowy ze względu na obiektywne inne przyczyny

Umowa na zastępstwo

dni, jak i kilka miesięcy. Okres wypowiedzenia tego rodzaju umowy wynosi 3 dni robocze i liczy się od dnia następującego po dniu wypowiedzenia umowy. W przeciwieństwie do innych umów terminowych, umowa na zastępstwo nie chroni pracownicy w ciąży przed rozwiązaniem stosunku pracy. Do umów na czas

Umowa o pracę

może być zawarta na czas nie określony, czas określony, czas wykonywania określonej pracy. Szczególnym rodzajem umowy na czas określony jest umowa na zastępstwo. Każda z wyżej wymienionych umów może być poprzedzona umową na okres próbny.Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić: na mocy porozumienia

Okres wypowiedzenia

wypowiedziana 2 czerwca rozwiąże się na koniec września - jeśli okres wypowiedzenia obejmuje 3 miesiące). Długość okresu wypowiedzenia jest ściśle związana z rodzajem rozwiązywanej umowy, ale może być modyfikowana w określonych sytuacjach. Jedną z nich jest likwidacja pracodawcy, kiedy to -okres wypowiedzenia

Odejść z pracy i nie spalić za sobą mostów

Odejść z pracy i nie spalić za sobą mostów

sam okres wypowiedzenia, zależnie od typu umowy o pracę z tym, że w przypadku wypowiadania umowy o pracę na czas nieokreślony pracownik nie musi uzasadniać swojej decyzji na piśmie. Jeśli chce uzyskać korzystne odstępstwa od regulacji kodeksowych (np. wcześniejsze odejście za porozumieniem stron lub

Umowa na czas określony

określony przekształca się w bezterminową, nie stosuje się również, w przypadku kiedy pracownika zatrudniono na zastępstwo. Umowy na czas określony krótszy niż 6 miesięcy nie wolno wypowiedzieć. Wcześniejsze jej rozwiązanie może nastąpić jedynie za porozumieniem stron lub w trybie natychmiastowym - "

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

umowę na czas wykonania określonej pracy. Dodatkowo odmianą umowy na czas określony jest umowa zawarta na czas zastępstwa nieobecnego pracownika. Pracownikom zatrudnionym na podstawie umów terminowych przysługuje prawo do płatnego urlopu, oraz zasadniczo gwarancja ośmiogodzinnego dnia i przeciętnie

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie

na wykonanie zdjęć do katalogu ubraniowego. Jednak na kilka dni przed zdjęciami zrezygnował z udziału w sesji, nie podając powodu. Agencja obciążyła go częścią kosztów, jakie musiała ponieść w związku z przełożeniem sesji oraz znalezieniem zastępstwa na jego miejsce. Umowę zlecenie często stosuje się

Umowa na zastępstwo

na zastępstwo nie chroni pracownicy w ciąży przed rozwiązaniem stosunku pracy. Toteż gdyby okazało się, że pracownica - zastępczyni jest w ciąży w momencie wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, to umowa ta nie ulega przedłużeniu do dnia porodu (177 § 3(1) k.p. Oznacza to w praktyce, iż pracodawca

Zwolnienie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Zwolnienie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

. Reszta ma gwarancję przedłużenia zatrudnienia do dnia porodu, jeśli wypada on po upływie trzech miesięcy ciąży. Są jednak wyjątki: przepis ten nie obowiązuje, jeśli kobieta: *ma umowę na okres próbny krótszy niż miesiąc, *pracuje na zastępstwo, *jest pracownikiem tymczasowym, zatrudnionym przez agencję

Wypowiedzenie umowy o pracę

czas zastępstwa oraz zawarte na czas określony. W odniesieniu do umów zawartych na okres próbny okres wypowiedzenia umowy wynosi: 3 dni robocze - jeśli umowa na okres próbny nie przekracza 2 tygodni 1 tydzień - jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie 2 tygodnie - jeśli okres próbny wynosi

Nie jestem śmieciem

wypowiedzieć w każdej chwili, bez uzasadnienia, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, nie gwarantuje też zdolności kredytowej. Czy to wystarczy, żeby nazywać ją śmieciową? - Bezterminowość umów na czas nieokreślony jest ułudą - odpowiada dr Joanna Tyrowicz, ekonomistka z UW i Fundacji Inicjatyw Społeczno

Jak się nie dać zwolnić

Jak się nie dać zwolnić

krótszy niż jeden miesiąc. Pracodawca nie musi też przedłużać umowy i może ją wypowiedzieć nawet dzień przed porodem, jeśli: - chodzi o umowę na zastępstwo (art. 177 par. 3 1 K.P.) - jesteś pracownikiem tymczasowym, zatrudnionym przez agencje pracy tymczasowej. W obu przypadkach umowa rozwiązuje się z

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział II - Umowa o pracę

Oddział 1 - Zawarcie umowy o pracę Art. 25. § 1. Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca

Ciąża w pracy: co się należy?

przywrócić cię do pracy. Podobnie, gdy zaszłaś w ciążę na wypowiedzeniu. Uwaga! Jeśli jesteś zatrudniona na umowę na czas określony i niedługo mija termin rozwiązania umowy, na wszelki wypadek poczekaj z zawiadomieniem szefa do końca trzeciego miesiąca ciąży. Wtedy firma będzie musiała przedłużyć z tobą

Kiedy i w jakich okolicznościach można zwolnić z pracy kobietę w ciąży?

musi przedłużyć twojej umowy do momentu porodu (może ją zatem wypowiedzieć), nawet jeśli jesteś w zaawansowanej ciąży. Chodzi o umowy: na czas zastępstwa (art. 177 par. 3(1) KP), - zastępujesz tylko pracownika przebywającego np. na chorobowym oraz jeśli jesteś pracownikiem tymczasowym (zatrudnia

Kodeks pracy

dwutygodniowym wypowiedzeniem. Art. 33.1. [Wypowiedzenie umowy na czas zastępstwa] Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 § 1 zdanie drugie, wynosi 3 dni robocze. Art. 34. [Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny] Okres wypowiedzenia umowy

Mamo, poznaj swoje prawa - odpowiedzi na pytania czytelników

). Zaawansowanie ciąży (czy jest to miesiąc, trzy, czy pięć) nie ma znaczenia. Ważne: I jeszcze jedno - od 1 stycznia tego roku w kodeksie pojawił się nowy typ umowy na zastępstwo, tj. na czas, gdy stały pracownik np. długo choruje. Kobieta zatrudniona na taką umowę, nawet jeśli zajdzie w ciążę, czy też będzie już

Kiedy przyszła mama może stracić pracę

których należysz lub do których zwróciłaś się z prośbą o reprezentację, musi uzyskać od nich zgodę na zastosowanie dyscyplinarki; jeśli związków nie ma, można zwolnić kobietę w ciąży bez pytania kogokolwiek o zdanie. Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę (w czasie ciąży lub urlopu macierzyńskiego) w

Masz prawo być mamą i nie bać się zwolnienia z pracy

wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy). Są też dwa inne przepisy, zgodnie z którymi pracodawca nie musi przedłużyć twojej umowy do momentu porodu, nawet jeśli jesteś w zaawansowanej ciąży. Chodzi o umowy: na czas zastępstwa (art. 177 par. 3(1) - zastępujesz tylko pracownika przebywającego np. na

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

nie zgodzisz się na nowe warunki, stracisz pracę wraz z końcem okresu wypowiedzenia. Nie musi wypowiadać umowy, jeśli w czasie do trzech miesięcy nakaże ci pracować na innym stanowisku. Ta nowa, "czaspwa" praca musi odpowiadać twoim kwalifikacjom, nie możesz zarabiać mniej. Umowa na czas

Ciąża to nie choroba

O tym, że jest w ciąży, Agnieszka dowiedziała się w czwartym tygodniu. Kiedy tylko przestała szaleć z radości, do głowy przyszło pytanie: co z pracą? W firmie pracowała od trzech lat, miała umowę na czas nieokreślony. Na początku planowała pracować do samego porodu. Ale kiedy na spotkaniu szef

Praca w wakacje. Jaką umowę podpisać?

określony Pracodawca zatrudnia cię na pewien czas, np. miesiąc. Umowy podpisanej na okres krótszy niż pół roku nie można wypowiadać. Wyjątkiem jest umowa o pracę tymczasową, tę można bowiem wypowiadać. Okresy wypowiedzenia wynoszą: trzy dni (u. do dwóch tygodni), albo tydzień (u. ponaddwutygodniowe). Na

Dziesięć najważniejszych zmian w kodeksie pracy

ochrony macierzyństwa, nie ma odpraw, nie ma płatnych dni na szukanie nowej pracy. Okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo nie został na razie określony, ale w kolejnej nowelizacji kodeksu pracy, którą zajmie się wkrótce Sejm, taka propozycja się znalazła - trzy dni. Oczywiście pracownik zatrudniony na

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy

szczególnym rozwiązywaniu z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników). Zwolnienia Rozwiązanie umowy na zastępstwo. Okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo wynosi trzy dni robocze (dotychczas wypowiedzeniu podlegały umowy co najmniej półroczne lub takie, które dopuszczały takie

Z kodeksem do Europy

ona uznana za pierwszą umowę na czas określony. Uwaga na wyjątki! Dowolną liczbę umów na czas określony można podpisać, gdy jest to umowa: - na tzw. czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Przykład: zastępujesz etatowego pracownika firmy, który dostał miesiąc

Przewodnik po nowelizacji kodeksu pracy

pracownik Y na analogicznym stanowisku, ale pracujący na "połówce", musi otrzymać 500 zł. Okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo ma wynosić trzy dni robocze. Dotąd ta sprawa w ogóle nie była sprecyzowana. Po raz pierwszy w kodeksie znajdzie się rozdział dotyczący warunków zatrudnienia

Prawna opieka nad matką w ciąży - przypomnienie

porodu. Niestety, od końca ubiegłego roku obowiązuje przepis, który pozwala pracodawcy nie przedłużyć twojej umowy do dnia porodu, nawet jeśli jesteś w zaawansowanej ciąży. Dzieje się tak, gdy pracujesz na tzw. zastępstwo. Urlop macierzyński. Nie można cię zwolnić (wyjątkiem jest likwidacja lub upadłość

Dział ósmy - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

; 3-1. Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. § 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego

O czym powinnaś wiedzieć, zanim zostaniesz mamą

, do których należysz lub do których zwróciłaś się z prośbą o reprezentację, pracodawca musi uzyskać od nich zgodę na zastosowanie zwolnienia dyscyplinarnego. Wypowiedzenie możesz dostać również w przypadku likwidacji lub upadłości firmy, która cię zatrudnia. A co z ochroną, gdy masz podpisaną umowę

Raport o agencjach pracy czasowej w krajach Unii Europejskiej

wypowiedzenia. Prawie połowa osób była zdania, że doświadczenie, jakie zyskały dzięki pracy czasowej, pomogło im znaleźć pracę stałą. 43 proc. podpisało bezterminowe lub terminowe umowy o pracę w ciągu roku od podjęcia pracy za pośrednictwem agencji zatrudnienia. W ten sposób, komentują autorzy badania, oferty

wypowiedzenie

Wypowiedzenie

Jak zrezygnować z pracy? Zdarzają się sytuacje, kiedy pracownik musi zrezygnować z dotychczas zajmowanej posady. Przy takiej ewentualności musi on złożyć pisemne wypowiedzenie umowy o pracę i dostarczyć je w ręce pracodawcy.

Czy zawsze można złożyć wypowiedzenie? Przepisy kodeksu pracy ściśle regulują, kiedy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę. Prawo do wypowiedzenia umowy przysługuje osobom, które zatrudnione są na okres próbny lub na czas nieokreślony. W przypadku umów na czas określony zawartych na okres dłuższy niż pół roku pracownik może złożyć wypowiedzenie tylko, jeśli w umowie zawarta została możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenia. Wypowiedzeniu towarzyszy okres ochronny, który uzależniony jest od stażu pracownika. Daje on pracodawcy czas na znalezienie nowego pracownika.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? Wypowiedzenie umowy o pracę powinno być przygotowane starannie i rzetelnie. Pracownik powinien zawrzeć w nim prośbę o rozwiązanie umowy o pracę, podając datę i miejsce jej zawarcia oraz strony, pomiędzy którymi obowiązywała umowa. Wypowiedzenie musi zawierać także informację o zachowaniu okresu wypowiedzenia. Warto zamieścić w niej również miejsce na potwierdzenie otrzymania wypowiedzenia. Wzór wniosku o wypowiedzenie umowy można znaleźć w internecie.