wypowiedzenie umowy o świadczenie usług

bsn

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

W poniedziałek 15 kwietnia, w redakcji "Gazety" odbył się dyżur specjalistów z Państwowej Inspekcji Pracy, poświęcony umowom cywilnoprawnym. Na pytania czytelników odpowiadali Wojciech Gonciarz i Katarzyna Pietruszyńska, oboje z Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy. Oto odpowiedzi na najciekawsze pytania.

Umowa agencyjna - co to takiego?

Umowa agencyjna to jedna z najmniej znanych form zatrudniania. Czym jest i jakie zobowiązania niesie ze sobą dla stron ją zawierających? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać agentem?

Kolejne cięcia w TVP. Po wakacjach pracę straci 78 osób, także znani dziennikarze i prezenterzy

Do września LeasingTeam planuje przeprowadzenie procesu zwolnień grupowych. Pracę ma stracić 78 pracowników TVP. "Procedura już ruszyła, a osoby wytypowane do zwolnienia zostały o tym poinformowane" ustalił dziś portal Wirtualnemedia.pl.

Zleceń i dzieł przybywa

Zleceń i dzieł przybywa

tu o zleceniobiorcy, który, podpisując umowę, zgodził się świadczyć określone w niej usługi na rzecz zleceniodawcy. Uwaga! W odniesieniu do tej umowy nie mówimy o pracowniku i pracodawcy. Nie ma mowy o żadnym rodzaju podporządkowania stron względem siebie. Mamy z nim za to do czynienia w przypadku

Gdy pracodawca zwalnia

Gdy pracodawca zwalnia

niż zatrudniać. Sprawdź, jakie prawa przysługują ci w razie zwolnienia. Na etacie Umowa o pracę to najkorzystniejsza forma zatrudnienia - chroni nas Kodeks pracy, który gwarantuje m.in. płatny okres wypowiedzenia lub - w wyjątkowych przypadkach - ochronę przed zwolnieniem. Umowa na czas nieokreślony

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

wykonuje pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło, nie podlega z tego tytułu żadnym ubezpieczeniom społecznym. Samozatrudnienie Pojęcie samozatrudnienia nie jest kompleksowo uregulowane w polskim prawodawstwie. Z reguły jest to świadczenie usług dla przedsiębiorców przez osoby prowadzące jednoosobową

Gig economy, czyli menedżer na zleceniu

Gig economy, czyli menedżer na zleceniu

tworzenie się rynku pracownika. – Dążenie do większej swobody w kwestii czasu i miejsca pracy jest jedną z konsekwencji rozwoju technologii, które umożliwiają świadczenie usług z dowolnego miejsca na ziemi – mówi Hanna Listek. – Praca na zasadach freelancerskich dotyczy zatem wszelkich

Umowa agencyjna

zwykłą w danych stosunkach miarę. Umowa o świadczenie usług agencyjnych powinna być zawarta w formie pisemnej. W treści takiego dokumentu należy określać wszystkie postanowienia umowy. Umowa ta może być też zawarta w formie dowolnej, toteż niezachowanie formy pisemnej nie oznacza nieważności umowy

Zanim odejdziesz z pracy

Zanim odejdziesz z pracy

formie pisemnej. Jeśli działu HR nie ma, składamy je na ręce szefa. Zanim jednak złożymy wypowiedzenie i ogłosimy nasze odejście oficjalnie, podpiszmy z przyszłym pracodawcą list intencyjny, a najlepiej umowę o pracę. Zadbajmy o to, żeby były w niej doprecyzowane kwestie dotyczące daty rozpoczęcia pracy

Etat, zlecenie, dzieło

Świadczeń Pracowniczych i odzyskać trzy pensje. Osoby na umowach śmieciowych nie mają na to szansy. Są traktowani jak pozostali wierzyciele, którym wypłaca się pieniądze na szarym końcu tuż po m.in. ZUS-ie i skarbie państwa. Nie łapią się również na zwolnienia grupowe. - Nie mają okresu wypowiedzenia, nie

Kodeks pracy

pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, 5) układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie części obowiązków dyrektora? 2. Czy po kilku miesiącach od zmiany pracodawcy mogę dochodzić tego wynagrodzenia? Prawnik: Jeżeli do umowy o pracę otrzymał Pan zakres obowiązków, to w tym przypadku może Pan dochodzić dodatkowego wynagrodzenia za świadczenie pracy w

Zasiłek dla bezrobotnych: komu przysługuje zasiłek z urzędu pracy?

dostanie. Dostanie go natomiast ten, kto przez wspomniane 365 dni świadczył usługi na podstawie umowy zlecenia lub współpracował przy wykonywaniu takich umów. Pod jednym warunkiem - składki na Fundusz Pracy odprowadzał od kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (czyli 1126 zł w roku 2008). Zasiłek

Masz prawo być mamą i nie bać się zwolnienia z pracy

Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, partner w Kancelarii Adwokackiej "Kryścio-Samol-Wawrzyniak": - W swojej praktyce spotkałem się z wieloma procesami o ustalenie, że osoba świadcząca pracę na umowę-zlecenie bądź umowę o świadczenie usług de facto

Prawa matek pracujących na umowę zlecenie lub tzw. samozatrudnieniu

zlecenia bądź umowę o świadczenie usług de facto pracowała na umowę o pracę. Takich pozwów jest więcej w czasie, gdy kończą się prace sezonowe, a pracownikom zależy na stałej posadzie. To, czy pozew zostanie uznany zależy od wielu czynników. Jeśli ktoś pracował m.in. na podstawie umowy cywilnej kilka lat

Wypowiedź "Dla Gazety": Maurice Delbar, prezes Creyf's Polska, członek zarządu Związku Agencji Pracy Tymczasowej

zarządzania kadrami, ma w tym cel. Inną kwestią, jest to, że pracownicy tymczasowi często dostają stały etat. Ale to ich zasługa, bo zapracowali na to swoją motywacją i sumiennością. Żadna ustawa nie zagwarantuje im etatu. Z kolei wprowadzenie tygodniowego okresu wypowiedzenia przy umowach powyżej dwóch

Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy

wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług; - wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem lub współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej; - wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

ubezpieczony, a więc nie przysługują ci żadne świadczenia - nie masz prawa do urlopu, zwolnienia lekarskiego, emerytury, renty. Brak w umowie opłat na ubezpieczenie społeczne ma wpływ na wielkość podatku, który zapłacisz. Jest on obliczony od kwoty zapisanej w umowie, która zostaje pomniejszona o tzw. koszty

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

nie pobierasz stałych zasiłków lub świadczeń z pomocy społecznej. Oczywiście nie możesz być nigdzie zatrudniony ani wykonywać pracy na umowę-zlecenie, o dzieło ani agencyjnej. Nie możesz być także rolnikiem, odbywać kary więzienia lub być aresztowanym. Ważna jest też twoja sytuacja majątkowa. Jeśli

Różnice pomiędzy różnymi rodzajami umów

, np. jako przerwa w świadczeniu usług, za którą nie przysługuje wynagrodzenie. Płatny urlop to wyjątek. Podobnie jak w umowie-zleceniu zależy od ustaleń między stronami. Płatny urlop jest jednak wyjątkiem. Zachorujesz, to znaczy, że masz pecha. Dla tych, którzy

Kolejny dzień bez wydobycia węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

Kolejny dzień bez wydobycia węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

), wstrzymano przyjęcia do pracy (zatrudnienie zmniejszy się o ok. 1,3 tys. osób), zmniejszono nadgodziny i ilość osób zatrudnionych pracy w weekendy. Ponieważ rynkowe załamanie trwa nadal, w ostatnim czasie zarząd JSW wprowadził kolejne oszczędności - renegocjowane są umowy z firmami zewnętrznymi, a część

Samozatrudniony jest pracownikiem

pensji za wrzesień 2004 r., 3077 zł za okres wypowiedzenia umowy o pracę i ponad 4 tys. zł za niezgodne z prawem zwolnienie. Polmos musi także wystawić świadectwo pracy mieszkańcowi Rzeszowa. - Zapis w umowie wyraźnie mówił, że będę świadczył usługi w imieniu i na rzecz Polmosu. Wszyscy świadkowie

Wady i zalety kontraktu menedżerskiego

imponującej wielkości. Kontrakt menedżerski może być zawarty w formie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego. I tę drugą możliwość wykorzystuje się najczęściej (jako umowę o świadczenie usług). W takiej umowie znajdują się podobne informacje co w zwykłej umowie o pracę, a więc m.in. dane dotyczące pracy

Jakie masz prawa, kiedy pracodawca ci nie płaci

zainteresować, co się dzieje. Co możesz zrobić? Rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia Jeśli nie możesz doczekać się na wypłatę (przepisy nie przewidują, czy to ma być miesiąc, czy dwa tygodnie; to zależy od ciebie, kiedy czujesz się pokrzywdzony), to masz prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia

Co, gdy nie dostajesz pensji na czas

, ale już w sądzie pracy. Bez względu na to, którą ścieżkę wybierzesz, gdy pracodawca nie wypłaca ci wynagrodzenia, masz prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Przepisy nie mówią, po jakim czasie możesz to zrobić - tylko od ciebie zależy, czy wypowiesz umowę o pracę po tygodniu czy trzech

Czekając na drugą falę

pracowników.Arkadiusz Kuglarz PODKARPACKIE Bezrobotni: 136 404 osób. Rok temu było ich o 5 tys. mniej.Nowe miejsca pracy: 3774Kto zwalnia?Do końca roku pracodawcy zamierzają rozwiązać umowy o pracę z 375 pracownikami (34 z sektora publicznego i 341 z prywatnego).Kto zatrudnia?Goodrich: producent podwozi do samolotów na

Informator o pracy za Odrą i Nysą

zleceniodawcami niemieckimi umowy o dzieło, czyli na świadczenie usług. To samo dotyczy również firm jednoosobowych. Właśnie świadczenie usług w ramach małej, najczęściej jednoosobowej firmy jest nową, coraz częściej wykorzystywaną przez Polaków furtką w niemieckich restrykcjach na rynku pracy, która otworzyła

Kit czy korzyść - oto sprzedażowe pytanie...

podań wyłowiłem Justynę, właśnie o tym świadczy - opowiada. Zdaniem pana Michała to "coś", co musi mieć handlowiec, to bliżej nieokreślona umiejętność przykuwania czyjejś uwagi i koncentracji. - Trochę jest tak, że aby sprzedać produkt, handlowiec musi najpierw "sprzedać" siebie. Czy

Zwalniam pana i proszę nie płakać

. Dlatego w okresie wypowiedzenia stosujemy tzw. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, co może nie jest do końca formalne, ale praktykowane. Zresztą inna jest sytuacja, jak ktoś odchodzi sam, a inna, gdy jest zwolniony. Wtedy celebrowanie pożegnania byłoby okrutne. Wykonałem ruch trochę pozorny Prezes

wypowiedzenie

Wypowiedzenie

Jak zrezygnować z pracy? Zdarzają się sytuacje, kiedy pracownik musi zrezygnować z dotychczas zajmowanej posady. Przy takiej ewentualności musi on złożyć pisemne wypowiedzenie umowy o pracę i dostarczyć je w ręce pracodawcy.

Czy zawsze można złożyć wypowiedzenie? Przepisy kodeksu pracy ściśle regulują, kiedy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę. Prawo do wypowiedzenia umowy przysługuje osobom, które zatrudnione są na okres próbny lub na czas nieokreślony. W przypadku umów na czas określony zawartych na okres dłuższy niż pół roku pracownik może złożyć wypowiedzenie tylko, jeśli w umowie zawarta została możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenia. Wypowiedzeniu towarzyszy okres ochronny, który uzależniony jest od stażu pracownika. Daje on pracodawcy czas na znalezienie nowego pracownika.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? Wypowiedzenie umowy o pracę powinno być przygotowane starannie i rzetelnie. Pracownik powinien zawrzeć w nim prośbę o rozwiązanie umowy o pracę, podając datę i miejsce jej zawarcia oraz strony, pomiędzy którymi obowiązywała umowa. Wypowiedzenie musi zawierać także informację o zachowaniu okresu wypowiedzenia. Warto zamieścić w niej również miejsce na potwierdzenie otrzymania wypowiedzenia. Wzór wniosku o wypowiedzenie umowy można znaleźć w internecie.