wypowiedzenie umowy o świadczenie usług

bsn

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

W poniedziałek 15 kwietnia, w redakcji "Gazety" odbył się dyżur specjalistów z Państwowej Inspekcji Pracy, poświęcony umowom cywilnoprawnym. Na pytania czytelników odpowiadali Wojciech Gonciarz i Katarzyna Pietruszyńska, oboje z Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy. Oto odpowiedzi na najciekawsze pytania.

Umowa agencyjna - co to takiego?

Umowa agencyjna to jedna z najmniej znanych form zatrudniania. Czym jest i jakie zobowiązania niesie ze sobą dla stron ją zawierających? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać agentem?

Kolejne cięcia w TVP. Po wakacjach pracę straci 78 osób, także znani dziennikarze i prezenterzy

Do września LeasingTeam planuje przeprowadzenie procesu zwolnień grupowych. Pracę ma stracić 78 pracowników TVP. "Procedura już ruszyła, a osoby wytypowane do zwolnienia zostały o tym poinformowane" ustalił dziś portal Wirtualnemedia.pl.

Zleceń i dzieł przybywa

Zleceń i dzieł przybywa

tu o zleceniobiorcy, który, podpisując umowę, zgodził się świadczyć określone w niej usługi na rzecz zleceniodawcy. Uwaga! W odniesieniu do tej umowy nie mówimy o pracowniku i pracodawcy. Nie ma mowy o żadnym rodzaju podporządkowania stron względem siebie. Mamy z nim za to do czynienia w przypadku

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

wykonuje pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło, nie podlega z tego tytułu żadnym ubezpieczeniom społecznym. Samozatrudnienie Pojęcie samozatrudnienia nie jest kompleksowo uregulowane w polskim prawodawstwie. Z reguły jest to świadczenie usług dla przedsiębiorców przez osoby prowadzące jednoosobową

Gig economy, czyli menedżer na zleceniu

Gig economy, czyli menedżer na zleceniu

tworzenie się rynku pracownika. – Dążenie do większej swobody w kwestii czasu i miejsca pracy jest jedną z konsekwencji rozwoju technologii, które umożliwiają świadczenie usług z dowolnego miejsca na ziemi – mówi Hanna Listek. – Praca na zasadach freelancerskich dotyczy zatem wszelkich

Umowa agencyjna

zwykłą w danych stosunkach miarę. Umowa o świadczenie usług agencyjnych powinna być zawarta w formie pisemnej. W treści takiego dokumentu należy określać wszystkie postanowienia umowy. Umowa ta może być też zawarta w formie dowolnej, toteż niezachowanie formy pisemnej nie oznacza nieważności umowy

Zanim odejdziesz z pracy

Zanim odejdziesz z pracy

formie pisemnej. Jeśli działu HR nie ma, składamy je na ręce szefa. Zanim jednak złożymy wypowiedzenie i ogłosimy nasze odejście oficjalnie, podpiszmy z przyszłym pracodawcą list intencyjny, a najlepiej umowę o pracę. Zadbajmy o to, żeby były w niej doprecyzowane kwestie dotyczące daty rozpoczęcia pracy

Etat, zlecenie, dzieło

Świadczeń Pracowniczych i odzyskać trzy pensje. Osoby na umowach śmieciowych nie mają na to szansy. Są traktowani jak pozostali wierzyciele, którym wypłaca się pieniądze na szarym końcu tuż po m.in. ZUS-ie i skarbie państwa. Nie łapią się również na zwolnienia grupowe. - Nie mają okresu wypowiedzenia, nie

Kodeks pracy

pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, 5) układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie części obowiązków dyrektora? 2. Czy po kilku miesiącach od zmiany pracodawcy mogę dochodzić tego wynagrodzenia? Prawnik: Jeżeli do umowy o pracę otrzymał Pan zakres obowiązków, to w tym przypadku może Pan dochodzić dodatkowego wynagrodzenia za świadczenie pracy w

Masz prawo być mamą i nie bać się zwolnienia z pracy

Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, partner w Kancelarii Adwokackiej "Kryścio-Samol-Wawrzyniak": - W swojej praktyce spotkałem się z wieloma procesami o ustalenie, że osoba świadcząca pracę na umowę-zlecenie bądź umowę o świadczenie usług de facto

Zasiłek dla bezrobotnych: komu przysługuje zasiłek z urzędu pracy?

dostanie. Dostanie go natomiast ten, kto przez wspomniane 365 dni świadczył usługi na podstawie umowy zlecenia lub współpracował przy wykonywaniu takich umów. Pod jednym warunkiem - składki na Fundusz Pracy odprowadzał od kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (czyli 1126 zł w roku 2008). Zasiłek

Prawa matek pracujących na umowę zlecenie lub tzw. samozatrudnieniu

zlecenia bądź umowę o świadczenie usług de facto pracowała na umowę o pracę. Takich pozwów jest więcej w czasie, gdy kończą się prace sezonowe, a pracownikom zależy na stałej posadzie. To, czy pozew zostanie uznany zależy od wielu czynników. Jeśli ktoś pracował m.in. na podstawie umowy cywilnej kilka lat

Wypowiedź "Dla Gazety": Maurice Delbar, prezes Creyf's Polska, członek zarządu Związku Agencji Pracy Tymczasowej

zarządzania kadrami, ma w tym cel. Inną kwestią, jest to, że pracownicy tymczasowi często dostają stały etat. Ale to ich zasługa, bo zapracowali na to swoją motywacją i sumiennością. Żadna ustawa nie zagwarantuje im etatu. Z kolei wprowadzenie tygodniowego okresu wypowiedzenia przy umowach powyżej dwóch

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

ubezpieczony, a więc nie przysługują ci żadne świadczenia - nie masz prawa do urlopu, zwolnienia lekarskiego, emerytury, renty. Brak w umowie opłat na ubezpieczenie społeczne ma wpływ na wielkość podatku, który zapłacisz. Jest on obliczony od kwoty zapisanej w umowie, która zostaje pomniejszona o tzw. koszty

Różnice pomiędzy różnymi rodzajami umów

, np. jako przerwa w świadczeniu usług, za którą nie przysługuje wynagrodzenie. Płatny urlop to wyjątek. Podobnie jak w umowie-zleceniu zależy od ustaleń między stronami. Płatny urlop jest jednak wyjątkiem. Zachorujesz, to znaczy, że masz pecha. Dla tych, którzy

Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy

wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług; - wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem lub współpracą przy prowadzeniu działalności pozarolniczej; - wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

nie pobierasz stałych zasiłków lub świadczeń z pomocy społecznej. Oczywiście nie możesz być nigdzie zatrudniony ani wykonywać pracy na umowę-zlecenie, o dzieło ani agencyjnej. Nie możesz być także rolnikiem, odbywać kary więzienia lub być aresztowanym. Ważna jest też twoja sytuacja majątkowa. Jeśli

Samozatrudniony jest pracownikiem

pensji za wrzesień 2004 r., 3077 zł za okres wypowiedzenia umowy o pracę i ponad 4 tys. zł za niezgodne z prawem zwolnienie. Polmos musi także wystawić świadectwo pracy mieszkańcowi Rzeszowa. - Zapis w umowie wyraźnie mówił, że będę świadczył usługi w imieniu i na rzecz Polmosu. Wszyscy świadkowie

Wady i zalety kontraktu menedżerskiego

imponującej wielkości. Kontrakt menedżerski może być zawarty w formie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego. I tę drugą możliwość wykorzystuje się najczęściej (jako umowę o świadczenie usług). W takiej umowie znajdują się podobne informacje co w zwykłej umowie o pracę, a więc m.in. dane dotyczące pracy

Jakie masz prawa, kiedy pracodawca ci nie płaci

zainteresować, co się dzieje. Co możesz zrobić? Rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia Jeśli nie możesz doczekać się na wypłatę (przepisy nie przewidują, czy to ma być miesiąc, czy dwa tygodnie; to zależy od ciebie, kiedy czujesz się pokrzywdzony), to masz prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia

Co, gdy nie dostajesz pensji na czas

, ale już w sądzie pracy. Bez względu na to, którą ścieżkę wybierzesz, gdy pracodawca nie wypłaca ci wynagrodzenia, masz prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Przepisy nie mówią, po jakim czasie możesz to zrobić - tylko od ciebie zależy, czy wypowiesz umowę o pracę po tygodniu czy trzech

Czekając na drugą falę

pracowników.Arkadiusz Kuglarz PODKARPACKIE Bezrobotni: 136 404 osób. Rok temu było ich o 5 tys. mniej.Nowe miejsca pracy: 3774Kto zwalnia?Do końca roku pracodawcy zamierzają rozwiązać umowy o pracę z 375 pracownikami (34 z sektora publicznego i 341 z prywatnego).Kto zatrudnia?Goodrich: producent podwozi do samolotów na

Informator o pracy za Odrą i Nysą

zleceniodawcami niemieckimi umowy o dzieło, czyli na świadczenie usług. To samo dotyczy również firm jednoosobowych. Właśnie świadczenie usług w ramach małej, najczęściej jednoosobowej firmy jest nową, coraz częściej wykorzystywaną przez Polaków furtką w niemieckich restrykcjach na rynku pracy, która otworzyła

Kit czy korzyść - oto sprzedażowe pytanie...

podań wyłowiłem Justynę, właśnie o tym świadczy - opowiada. Zdaniem pana Michała to "coś", co musi mieć handlowiec, to bliżej nieokreślona umiejętność przykuwania czyjejś uwagi i koncentracji. - Trochę jest tak, że aby sprzedać produkt, handlowiec musi najpierw "sprzedać" siebie. Czy

Zwalniam pana i proszę nie płakać

. Dlatego w okresie wypowiedzenia stosujemy tzw. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, co może nie jest do końca formalne, ale praktykowane. Zresztą inna jest sytuacja, jak ktoś odchodzi sam, a inna, gdy jest zwolniony. Wtedy celebrowanie pożegnania byłoby okrutne. Wykonałem ruch trochę pozorny Prezes

wypowiedzenie

Wypowiedzenie

Jak zrezygnować z pracy? Zdarzają się sytuacje, kiedy pracownik musi zrezygnować z dotychczas zajmowanej posady. Przy takiej ewentualności musi on złożyć pisemne wypowiedzenie umowy o pracę i dostarczyć je w ręce pracodawcy.

Czy zawsze można złożyć wypowiedzenie? Przepisy kodeksu pracy ściśle regulują, kiedy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę. Prawo do wypowiedzenia umowy przysługuje osobom, które zatrudnione są na okres próbny lub na czas nieokreślony. W przypadku umów na czas określony zawartych na okres dłuższy niż pół roku pracownik może złożyć wypowiedzenie tylko, jeśli w umowie zawarta została możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenia. Wypowiedzeniu towarzyszy okres ochronny, który uzależniony jest od stażu pracownika. Daje on pracodawcy czas na znalezienie nowego pracownika.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? Wypowiedzenie umowy o pracę powinno być przygotowane starannie i rzetelnie. Pracownik powinien zawrzeć w nim prośbę o rozwiązanie umowy o pracę, podając datę i miejsce jej zawarcia oraz strony, pomiędzy którymi obowiązywała umowa. Wypowiedzenie musi zawierać także informację o zachowaniu okresu wypowiedzenia. Warto zamieścić w niej również miejsce na potwierdzenie otrzymania wypowiedzenia. Wzór wniosku o wypowiedzenie umowy można znaleźć w internecie.