wypowiedzenie warunków pracy i płacy

sprawdź też:

płaca

Anna Maria Sierpińska

Zgoda na zmianę warunków zatrudnienia

Zgoda na zmianę warunków zatrudnienia

Jakakolwiek zmiana w umowie o pracę wymaga od pracodawcy - zastosowania określonych procedur prawnych i konsultacji z pracownikiem. Pracodawca ma prawo na podstawie tzw. porozumienia zmieniającego zmienić warunki pracy lub płacy pracownika. Ponadto przepisy przewidują również, że pracodawca uprawniony jest też do wypowiedzenia zmieniającego dotychczasowych warunków umowy.

Odprawa po urlopie wychowawczym

Dd września 2001 roku jestem zatrudniona na stałe jako pracownik księgowy na podstawie umowy o pracę w firmie transportowej. Siedziba mojej firmy i miejsce pracy znajduje się w mieście, w którym mieszkam i takie też miejsce mam wpisane na umowie o pracę jako miejsce wykonywania pracy. W marcu 2005 roku urodziłam dziecko i do lipca 2005 przebywałam na urlopie macierzyńskim. Po urlopie macierzyńskim wróciłam do pracy i pracowałam do września 2006 roku. We wrześniu 2006 udałam się na urlop wychowawczy i przebywam na nim do dziś. Od maja 2007 roku chciałam wrócić do pracy, ale dowiedziałam się że firma przeniosła swoją siedzibę i biura do innego miasta oddalonego od poprzedniego miejsca pracy o ok. 60 km. Rozumiem, iż po powrocie do pracy powinnam dostać wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Moje pytanie: Czy jeśli nie zgodzę się na zaproponowane nowe miejsce pracy to oprócz należącego mi się trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia należy mi się również odprawa? Jeśli tak to w jakiej wysokości? (Monika)

Kiedy szef nie może zwolnić?

W środę 8 stycznia zorganizowaliśmy dla naszych czytelników telefoniczny dyżur ekspertów z Departamentu Prawnego Państwowej Inspekcji Pracy. O co tym razem pytali dzwoniący?

Polskie opiekunki zastrajkowały w Szwajcarii. I wygrały podwyżkę

Unia reprezentującym opiekunki. Jednakże warunki pracy i płacy uzyskane przez pracowników odpowiadają warunkom pracy określonym przez proponowany układ zbiorowy. Pośrednio strajkujące Polki wspierała polska centrala związkowa OPZZ. Od września 2012 Adam Rogalewski z OPZZ pracuje w Unii - jest

Co musisz wiedzieć o zarobkach i kosztach życia w Danii

Co musisz wiedzieć o zarobkach i kosztach życia w Danii

Warunki pracy w Danii Z perspektywy pracownika przyzwyczajonego do realiów polskiego rynku pracy, Dania jest specyficznym krajem. Nie posiada jednolitego kodeksu pracy, nawet płaca minimalna nie jest odgórnie ustalona. Wszystkie regulacje dotyczące czasu pracy, długości urlopu, wieku emerytalnego

Kogo nie można zwolnić

Kogo nie można zwolnić

, pani Paulina będzie już w czwartym miesiącu ciąży. Kobiet w ciąży nie wolno zwalniać podczas zwolnień grupowych. Ale, podobnie jak w przypadku pracowników w wieku przedemerytalnym, pracodawca może wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy, choć jeśli oznacza to obcięcie pensji, musi wypłacić

Umowa o pracę

Dokument potwierdzający nawiązanie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, czyli zatrudnienie pracownika na określonych w umowie warunkach. Kodeks Pracy precyzuje, co obowiązkowo umowa o pracę winna zawierać: strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, wśród

Wynagrodzenie godziwe

przed potrąceniami, które mogą być dokonywane tylko na warunkach i w granicach przewidzianych w ustawodawstwie krajowym, w układach zbiorowych, bądź w rzecznictwach arbitrażowych. Próbę określenia poziomu płacy godziwej podjął Komitet Niezależnych Ekspertów Rady Europy. Komitet ten uznał, że punktem

Kolejne cięcia w TVP. Po wakacjach pracę straci 78 osób, także znani dziennikarze i prezenterzy

Kolejne cięcia w TVP. Po wakacjach pracę straci 78 osób, także znani dziennikarze i prezenterzy

pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 roku (Dz. U. 2013,Nr 90, poz. 844, ze zm., dalej ustawa). W konsekwencji, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, którym pracodawca planuje objąć grupę 243 osób a także wypowiedzenie umów o pracę, w tym w szczególności

Szef nie może zwolnić za krytykę na Facebooku

muszą przynajmniej część z tych zasad zweryfikować, nie wszystkie są bowiem zgodne z prawem. - Pracownicy zawsze mieli prawo rozmawiać między sobą o pracy. Ta wymiana informacji prowadziła do podniesienia płacy, czy też warunków pracy - mówił cytowany przez NYT Mark Pearce, szef Narodowej Rady ds

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

przepisów odrębnych dotyczących szczególnej ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy (ochronie ograniczonej podlega jedynie kobieta w ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego, tj. pracodawca może jedynie wypowiedzieć jej dotychczasowe warunki pracy i płacy). Ponadto

Płaca godziwa

powinni mieć zagwarantowany rozsądny okres wypowiedzenia w razie rozwiązania stosunku pracy, potrącenia z wynagrodzenia mogą mieć miejsce tylko na warunkach przewidzianych w ustawodawstwie krajowym i w układach zbiorowych, lub w oparciu o orzeczenia arbitrażowe.

Wypowiedzenie umowy o pracę - termin wypowiedzenia

umowę o pracę w dniu 10 marca 2008 roku, rozwiązanie stosunku pracy nastąpiłoby w dniu 30 czerwca 2008 roku. W okresie wypowiedzenia, pracodawca może zarówno zwolnić Pana z obowiązku świadczenia pracy (z zachowaniem dotychczasowych warunków wynagrodzenia i ubezpieczenia), powinien Pan jednak wykorzystać

Kiedy umowa jest śmieciowa?

Kiedy umowa jest śmieciowa?

to oni, przyzwyczajeni do konkurowania niskimi płacami, oduczeni inwestowania w firmy i ludzi, nie umieją być "innowacyjni", "elastyczni", "zaadaptować do zmieniających warunków rynkowych"? Dlaczego znowu to my, pracownicy, mamy za to płacić?". Pytamy Czytelników

Po dyżurze ekspertek z GIP: odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

przyczyn niedotyczących pracowników dopuszcza jednakże możliwość wypowiedzenia pracownikowi, o którym mowa w art. 39 k.p., dotychczasowych warunków pracy i płacy - jest to wypowiedzenie zmieniające, nie zaś definitywne. Należy dodać, że jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie

Kodeks pracy 2012: urlop bezpłatny

Kodeks pracy 2012: urlop bezpłatny

, pracodawca może pracownika z niego odwołać. Musi mieć bardzo ważne powody - np. gdy z pracy nagle odeszła jedyna osoba, która mogła tę na urlopie zastąpić. Szef nie może jej w czasie trwania urlopu bezpłatnego wypowiedzieć umowy ani wręczyć wypowiedzenia zmieniającego (określające zmianę warunków pracy i

Kogo nie można zwolnić?

Kogo nie można zwolnić?

, jeśli wiek emerytalny osiągnie w czasie trwania okresu wypowiedzenia. Wiek przedemerytalny chroni też w przypadku zwolnień grupowych. Wtedy pracodawca może najwyżej zmniejszyć płacę lub zmienić warunki pracy. Przed zwolnieniem chronią zwolnienie lekarskie, urlop wypoczynkowy, szkoleniowy oraz

Kłopoty z wypłatą. Co robić?

płacy oraz przedstawi zmiany na piśmie. W tej sytuacji nie ma zbyt wielu możliwości. Można podpisać nową umowę i zgodzić się tym samym na przedstawione w niej warunki lub złożyć odmowę. W tym drugim przypadku oznacza to rozwiązanie umowy o pracę - czyli zaczyna biec okres wypowiedzenia (zaczyna się z

Pracowniku, zanim wyjedziesz, poznaj swoje prawa!

agencją pracy, która "wypożycza" pracownika firmom. Jednak bez względu na rodzaj pracodawcy i to, że w kraju umowa ustna ma charakter wiążący, warto domagać się dokumentu na piśmie. W umowie powinny znaleźć się wszystkie informacje na temat warunków pracy, w tym ustalenia na temat urlopu

Przejęcie zakładu pracy - przejęcie zadań

oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania. Przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub

Co nas czeka w 2015 r.?

dzieckiem i osób niepełnosprawnych. W połączeniu ze zwiększeniem wsparcia finansowego dla szukających pracy do 5,5 mld zł (czyli o 500 mln) pozwoli to na dalszy spadek liczby osób bezrobotnych. Chcemy jednak dążyć nie tylko do wzrostu zatrudnienia, ale też poprawy warunków pracy. Chodzi przede wszystkim o

Zwolnienie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Zwolnienie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

pracy tymczasowej. Ciężarna jest też chroniona przed zwolnieniem grupowym. Pracodawca może tylko wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy. W dodatku, jeśli oznaczałoby to obcięcie pensji, kobiecie przysługuje dodatek wyrównawczy do nowego wynagrodzenia do końca okresu, kiedy normalnie

Trzeba mieć odwagę mówić

Trzeba mieć odwagę mówić

kobiet. Ale nawet taka szczególna ostrożność nie gwarantuje bezpiecznej i legalnej pracy. Często mimo wiarygodnego ogłoszenia po przyjeździe na miejsce okazuje się, że są inne warunki, niż ustalono. Jeśli do tego pracodawca zwleka z podpisaniem umowy o pracę, to proponuję jak najszybciej się wycofać

Elastyczne zatrudnienie - na czym polega?

.Kodeksu Pracy zawarcie z pracownikiem umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może oznaczać ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasowym - mówi Edyta Dubikowska. - Z pracą w

5 zł albo bezrobocie

zmienimy swojego podejścia, to nic się w branży nie zmieni - tłumaczy Kuczer. Konsekwentne renegocjowanie umów i cywilizowanie warunków pracy ochroniarzy to jedna droga. Ale są też inne scenariusze. Firmy mogą zacząć zatrudniać głównie emerytów, bo płacą minimalnie niższe składki. Mogą też założyć nowe

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział II - Umowa o pracę

;(skreślony). Art. 42. § 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. § 2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe

Kodeks pracy

o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. § 2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. § 3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków

Jak się nie dać zwolnić

zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844). Pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy, ale nie może zwolnić kobiety w ciąży. Jeżeli wypowiedzenie warunków spowoduje obniżenie wynagrodzenia, to pracownicy

Jak mogą cię zwolnić?

chwilą wydania jej ogłoszenia przez sąd. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Wypowiedzenie zmieniające Pracodawca przedstawia pracownikowi na piśmie nowe warunki pracy, inne stanowisko lub inne wynagrodzenie. Jeśli pracownik nie przyjmie tych nowych warunków, umowa

Kiedy i w jakich okolicznościach można zwolnić z pracy kobietę w ciąży?

(art. 177 kp i ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, DzU nr 90, poz. 844). Pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy kobiecie w ciąży (ale nie może jej zwolnić). Jeżeli

Szukasz zatrudnienia? Na to zwróć uwagę

punktów. Przykład: - Otrzymałam propozycję pracy od konkurencyjnej firmy, zaproponowali lepsze warunki, więc się zgodziłam i złożyłam wypowiedzenie - mówi Alicja, 42-letnia menedżerka w branży telekomunikacyjnej. - Krótko po tym otrzymałam telefon, że zarząd cofnął decyzję o wakacie i bardzo im przykro

Pogotowie reporterskie "Gazety Praca"

obniżyć pensję, to musi wcześniej wypowiedzieć poprzednie warunki płacy. Kiedy pracownik się zgodzi na nowe, to po okresie wypowiedzenia otrzyma wynagrodzenie na nowych warunkach. A jeżeli się nie zgodzi? - To wtedy po okresie wypowiedzenia umowa o pracę zostanie rozwiązana. Pracodawca Ewy o niczym jej

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział I - Przepisy ogólne

stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. § 5. Pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7

Zwolnienia grupowe od A do Z

grupowego wypowiedzieć pracownikom jedynie warunki pracy i płacy. W takim przypadku jest to dopuszczalne nawet w czasie zwolnienia lekarskiego. Nie jest jednak dopuszczalne zastosowanie procedury definitywnego zwolnienia grupowego wobec pracowników w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego. Jakie korzyści

Nie bój się sądu pracy

, o odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jeśli w pracy jesteś ofiarą mobbingu. 2. Czy z pozwem muszę się spieszyć i do którego sądu pisać? Tak. Generalnie nasz 7 dni. Termin, w jakim należy go złożyć, zależy od charakteru sprawy. Na złożenie odwołania od wypowiedzenia

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział III - Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę

wniosek lub za zgodą pracownika pracodawca może zatrudnić go w okresie wypowiedzenia przy innej pracy, odpowiedniej ze względu na jego kwalifikacje zawodowe, a po upływie okresu wypowiedzenia zatrudnić na uzgodnionych przez strony warunkach pracy i płacy. Art. 72. § 1. Jeżeli odwołanie

Dział dwunasty - Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Rozdział III - Sądy pracy

; 2. Nie podlegają właściwości sądów pracy spory dotyczące: 1) ustanawiania nowych warunków pracy i płacy, 2) stosowania norm pracy, 3) pomieszczeń w hotelach pracowniczych. § 3. Zasady tworzenia sądów pracy, organizację i tryb postępowania przed tymi sądami regulują odrębne

Zwolnienia - poradnik dla pracowników i pracodawców

wypowiedzenia. Uwaga! Nie masz tych praw w razie upadłości lub likwidacji firmy. Wypowiedzenie zmieniające Jeśli pracodawca przedstawi ci na piśmie nowe warunki pracy i płacy (gorsze stanowisko albo niższą pensję), a nie chcesz stracić posady, musisz je przyjąć. W innym razie po zakończeniu wypowiedzenia

Kiedy i kogo nie można zwolnić

miesiącu. Pracodawca musiał zagwarantować pani Justynie zatrudnienie do września, czyli do momentu, kiedy na świat przyszedł jej syn. Ciężarna jest również chroniona przed zwolnieniem grupowym. Pracodawca może jedynie wypowiedzieć jej dotychczasowe warunki pracy i płacy, a jeśli to oznacza obcięcie pensji

Relacja z dyżuru prawnika w "Gazecie Praca" i "Poradniku Domowym"

potrzeby po jednym dniu. Pracodawca wręczył pracownikowi wypowiedzenie zmieniające, zgodnie z którym umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony przekształci się w umowę na czas określony do czerwca 2004 r. Czy pracodawca postąpił prawidłowo? Nie. W ten sposób można zmienić jedynie warunki pracy i płacy

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

jak pracownicy na etacie? Ktoś, kto wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy-zlecenia, ma słabszą ochronę przed zwolnieniem z pracy niż etatowiec - krótszy okres wypowiedzenia i nie przysługują jej np. odprawy, gdy straci pracę nie ze swojej winy. Gdy pani Alina zajdzie w ciążę, pracodawca będzie

Masz prawo być mamą i nie bać się zwolnienia z pracy

wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy kobiecie w ciąży (ale nie może jej zwolnić). Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, to pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia (do końca okresu, w którym korzystałaby ze szczególnej ochrony przed

Załoga Goplany sprzeciwia się obniżkom pensji

zakładzie wyczuwa się niezadowolenie. - Czas na ustosunkowanie się do wypowiedzenia warunków płacowych upływa 14 stycznia. Ludzie zdają sobie jednak sprawę, że jeśli ich nie zaakceptują, mogą stracić pracę - mówi Skrzypczak. Jego zdaniem nie oznacza to jednak, że w zakładzie będzie strajk. Do protestu

Kiedy przyszła mama może stracić pracę

rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, DzU nr 90, poz. 844). Pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy kobiecie w ciąży (ale nie może jej zwolnić). Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, to

Co chcielibyście wiedzieć o prawie pracy? - odpowiedzi

za przepracowany miesiąc. Czy kodeks pracy dopuszcza porzucenie pracy przez pracownika z dnia na dzień, w uzasadnionych przypadkach? Prawnik: Pracownik może rozwiązać z pracodawcą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie art. 55 pod warunkiem, że spełnione są warunki określone treścią tego

Podwyżki dla lekarzy. Decyzję podejmie rząd

decyzja o projekcie ustawy pozwalającym przesunąć środki z Funduszu Pracy do Narodowego Funduszu Zdrowia - zapowiedziała minister podczas nadzwyczajnego zjazdu OZZL. Wtedy będzie można mówić o konkretach dotyczących wynagrodzeń lekarzy i 11 tys. zł dla specjalistów w 2010 r. Eugeniusz Muszyc, szef

Płaca minimalna na świecie

Źródło: W.M. Mercer Raport opracowano na podstawie danych o warunkach zatrudniania w 56 krajach świata. Zdaniem Aminy Nasir, senior researchera firmy, wprowadzenie euro umożliwi łatwiejsze porównanie różnic w wynagrodzeniu i kosztach pracy. Może to doprowadzić do rywalizacji pomiędzy krajami. Jest też

Trzeba zmienić kodeks pracy. Ale jak?

pracowników. Mieczysław Kabaj: Postulowałbym wprowadzenie czterech okresów wypowiedzenia związanych ze stażem pracy. Bo przecież im dłużej pracownik pracuje, tym bardziej przyczynia się do rozwoju firmy - i powinien coś za to otrzymać. Co więcej, dłuższy okres wypowiedzenia jest szczególnie przydatny dla

Umowa o dzieło i zlecenie: sprawdź, jak je podrasować

gwarantuje m.in. prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego i rodzicielskiego, zwolnienia lekarskiego, okres wypowiedzenia, a przede wszystkim świadczenia emerytalno-rentowe oraz zdrowotne. - Najbardziej frustruje mnie to, że pracuję równie ciężko i długo jak osoby zatrudnione na etacie, a w porównaniu z nimi

Jest praca dla ministra

odczuwamy niedosyt pracowników. Musimy ulepszyć pośrednictwo zawodowe. Trzeba zinformatyzować cały rynek pracy w Polsce i korzystać z pośrednictwa elektronicznego. Druga sprawa to stworzenie warunków dla utrzymania osób starszych na rynku pracy. W Polsce ludzie w wieku 58 lat definitywnie odchodzą z rynku

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

miesiące, pracodawca może cię z niego odwołać. Musi mieć jednak bardzo ważne powody - np. gdy z pracy nagle odeszła jedyna osoba, która mogła cię zastąpić. Szef nie może w czasie trwania urlopu bezpłatnego wypowiedzieć ci umowy ani wręczyć wypowiedzenia zmieniającego (określające zmianę warunków pracy i

Na zlecenie. Umowa stoi?

cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy określonych właśnie w paragrafie 1. Nieważna jest w tej sytuacji nazwa zawartej przez strony umowy. Teraz w kryzysie, tnąc koszty, firmy nagminnie przyjmują pracowników na umowy cywilnoprawne. Dotyczy to szczególnie osób młodych i tych w wieku 50+. Bardzo

Będzie łatwiej zwalniać

1 lipca ograniczona zostanie ochrona związkowców. Chodzi o przepis utrudniający zwolnienie lub pogorszenie warunków pracy lub płacy pracownikowi, który jest członkiem zarządu lub komisji rewizyjnej związku zawodowego. Obecnie taki pracownik jest chroniony przez całą kadencję oraz rok po jej

Praca w wakacje. Jaką umowę podpisać?

, związaną z określonym sezonem, tj. z właściwą porą roku, a zwłaszcza z warunkami atmosferycznymi. Pracą sezonową będzie np. praca na polu (w czasie żniw, wykopków, zbioru jabłek), w lesie (w szkółkach leśnych, przy pozyskiwaniu drewna, runa leśnego), w miejscowościach i ośrodkach wypoczynkowych (hotele

Praca tymczasowa krok po kroku

z pracodawcą Zanim zostaniesz pracownikiem tymczasowym, agencja musi uzgodnić (na piśmie) z firmą, w której będziesz pracował m.in.: rodzaj pracy, którą masz wykonywać, (wymagane kwalifikacje, przewidywany termin umowy, miejsce, w którym będziesz pracował, wysokość twojej pensji, warunki

Czy związki rozumieją nowoczesną gospodarkę?

Corporation (CEDC) dziesięcioletnią gwarancję zatrudnienia, nagrodę prywatyzacyjną (dziesięć miesięcznych pensji), podwyżkę o 4,5 proc. oraz roczne indeksowanie płacy o wskaźnik inflacji. Podobne warunki dawał drugi z inwestorów - Sobieski Dystrybucja. Związkowcy go jednak nie chcieli, tłumacząc, że CEDC daje

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

wypowiedzenie trwa dwa tygodnie, dłuższym niż pół roku, a krótszym niż trzy lata - miesięczne wypowiedzenie; jeśli w jednej firmie pracujesz co najmniej trzy lata - trzymiesięczne. Pamiętaj: Jeśli szef chce zmienić obowiązujące w umowie warunki pracy może to zrobić tylko za wypowiedzeniem (art. 42 kp). Jeżeli

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy

rozwiązywaniu, ustalaniu warunków zatrudnienia, awansach, dostępie do szkoleń. Co robić, jeśli np. w umowie o pracę znalazł się punkt dyskryminujący pracownika? Taki punkt jest nieważny i trzeba go zastąpić nowym (do tej pory kodeks pracy nakazywał anulować punkty naruszające równe traktowanie kobiet i mężczyzn

Umowa zlecenie i o dzieło: wróg czy przyjaciel?

płacą. Urlop mi się nie należy. Wypracowuję miesięcznie 180 godz. Spełniam wszystkie warunki pracy na umowę etatową, ale nigdy jej nie dostanę, a bardzo bym chciał. lazar Cieszę się ze zlecenia Pracuję na umowę-zlecenie: bo muszę dorobić do nie najwyższej emerytury i dowartościować się (że 60 lat to dla

Strzeż się tych paragrafów!

sześć miesięcy, to można przewidzieć w niej możliwość wcześniejszego, dwutygodniowego wypowiedzenia. Dzięki temu w razie nagłej potrzeby pracodawca i podwładny mogą bezproblemowo się rozstać (mówi o tym art. 33 kodeksu pracy). Wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony Okresy

Pięć sposobów, jak wywalczyć podwyżkę

kolejne etapy rekrutacji, kiedy ma zostać zatrudniony, informuje swojego szefa, że dostał propozycję lepszą od tego, co ma. Wynegocjowane warunki w nowej firmie traktuje jak kartę przetargową. To poważna i skuteczna strategia czy łobuzeria? - pytam. Aleksandra Szymanowicz: - Metoda na pewno jest skuteczna

Naciąganie na L4

Poszłabym na L4, ale co wymyślić:)) Liselle ...nie wiem, co powiedzieć, żeby mi to L4 dali :) Otóż złożyłam wypowiedzenie, za dwa tygodnie zaczynam nową pracę. Myślałam, że mam jeszcze kilka dni urlopu więcej, a tu okazało się że nasza pani kadrowa zapomniała mi zaktualizować dane w systemie. No

Mamy w pracy mogą więcej?

aktywność zawodowa kobiet była wysoka ze względu na duży popyt na płacę, jej niską efektywność i niskie wynagrodzenia. Opiekuńcze państwo zapewniało żłobki i przedszkola. Transformacja polityczna i gospodarcza zmieniła ten obrazek, czyli warunki łączenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Porównajmy

Jak za granicą walczą z dyskryminacją pracowników ze względu na wiek

pod uwagę to, że populacja Unii starzeje się i za jakiś czas może być za mało pracowników na rynku. Unijna dyrektywa dotyczy wszystkich etapów zatrudnienia, począwszy od reklam o rekrutacji, poprzez kwalifikację kandydatów, po warunki zatrudnienia, płacę oraz wypowiedzenie bądź zakończenie stosunku

Niepełnosprawny pracuje

bezrobotnych. Oczywiście, aby otrzymać zasiłek musimy spełniać dwa warunki: PUP nie ma dla nas odpowiedniej propozycji zatrudnienia i jednocześnie, w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji, byliśmy zatrudnieni przynajmniej 365 dni. UWAGA: Pamiętajmy, że pracodawcy zatrudniający osoby

Po prosteście "Solidarności" w świdnickim McDonaldzie

"S". - Jeżeli ludzie się zorganizują, to łatwiej im mówić o swoich potrzebach i problemach - dodaje Krzysztof Zgoda z działu rozwoju związku z gdańskiej centrali "S". - Najchętniej pomagamy tym, którzy chcą negocjować swoje warunki pracy i płacy. Jesteśmy wyczuleni na sytuację, że

Wady i zalety kontraktu menedżerskiego

na kontraktach menedżerskich? Kontrakty menedżerskie dają ogromną swobodę - inaczej niż w przypadku zwykłej umowy o pracę jest to umowa pomiędzy dwoma równymi sobie partnerami i jej warunki możne prawie dowolnie negocjować. Zwykła umowa o pracę ma przeważnie kilka stron, bo wszystkie niewyjaśnione

Zupełnie nowy Kodeks Pracy

proponuje, by "zrewidować zakres obciążenia". A także by pracodawcy nie musieli już potrącać z wynagrodzeń pracowników pieniędzy na alimenty. Nowością w polskim prawie pracy być może będą także osobne przepisy dla małych firm (zatrudniających mniej niż 20 pracowników), w których warunki pracy

Ozusowane zlecenia, nowe urlopy rodzicielskie, 1000 zł na dziecko i zmiany okresów wypowiedzeń. Co się zmieni w 2016 r.?

Rok 2016 przynosi dużo nowości, jeśli chodzi o uregulowania dotyczące rynku pracy. Oto najważniejsze z nich. Porządki w etatach Od przyszłego roku zrównane zostaną okresy wypowiedzeń w etatach na czas określony i nieokreślony. Dotychczas, w umowach o pracę bez terminu ważności obowiązywały - w

Przewodnik po nowych przepisach o pracy tymczasowej

lutego do 30 kwietnia 2004 r., wymiar czasu pracy - np. pół etatu, cały etat, miejsce, w którym będziesz pracował - np. siedziba firmy XYZ przy ul. Ładnej 3 w Warszawie, wysokość twojej pensji (o tym, ile powinieneś zarobić, czytaj w punkcie 5.), warunki zatrudnienia, w jakich będziesz pracował

Forum: Ciąża: kiedy powiedzieć szefowi?

w ciąży. Podziękowałam za taką pracę, bo warunki naruszały moją godność. I tak samo moją godność naruszałoby naciąganie pracodawcy, nawet chama i swołoczy. Rozumiem zwolnienia motywowane złym samopoczuciem albo zagrożeniem ciąży. Nie podlegają dyskusji. Ciąża to nie początek wojny oni - my. Może

"Śmieciówki" na celowniku PIP w 2016 r.

wypadków, do tego są w niej kłopoty z pracą na czarno i wypłatami pensji pod stołem. Więcej do kontrolowania W przyszłym roku inspektorów czeka poszerzenie zakresu kontroli. Wynika to bezpośrednio z nowelizacji różnych przepisów, m.in. Kodeksu pracy. Zmiany dotyczące zrównania okresów wypowiedzenia etatów

Nowy system świadczeń rodzinnych

decyzję o wypowiedzeniu warunków płacy). Poza tym: ( kopię dokumentu tożsamości, ( odpis aktu urodzenia dziecka, ( orzeczenie o jego niepełnosprawności (jeśli po raz pierwszy starasz się o dodatek, musisz stawić się w zespole ds. orzekania). W zależności od rodzaju świadczenia bądź dodatku powinieneś

Zmiany treści wypowiedzenia umowy o pracę

obowiązek wystawić pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy. Pracodawca nie może uzależnić wydania świadectwa pracy od jakichkolwiek warunków. Spełnienia przez pracodawcę swoich roszczeń może się Pani domagać na drodze sądowej, wnosząc powództwo przeciwko pracodawcy do sądu

Informator o pracy za Odrą i Nysą

, tygodniowego czasu pracy, urlopu, dodatkowych wypłat, ale także np. zasad wypowiedzenia. Płace minimalne to ostatnio gorący temat u naszych sąsiadów. Szacuje się, że powinna ona wynosić 1442 euro miesięcznie (8.50 za godzinę). Prawo pracy określa ośmiogodzinny dzień pracy, tzn. 48 godzin przez sześć dni w

Zmiany treści wypowiedzenia umowy o pracę

pracy niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy. Pracodawca nie może uzależnić wydania świadectwa pracy od jakichkolwiek warunków. Spełnienia przez pracodawcę swoich roszczeń może się Pani domagać na drodze sądowej, wnosząc powództwo przeciwko pracodawcy do sądu pracy. Roszczenia pracownicze zwolnione

wypowiedzenie

Wypowiedzenie

Jak zrezygnować z pracy? Zdarzają się sytuacje, kiedy pracownik musi zrezygnować z dotychczas zajmowanej posady. Przy takiej ewentualności musi on złożyć pisemne wypowiedzenie umowy o pracę i dostarczyć je w ręce pracodawcy.

Czy zawsze można złożyć wypowiedzenie? Przepisy kodeksu pracy ściśle regulują, kiedy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę. Prawo do wypowiedzenia umowy przysługuje osobom, które zatrudnione są na okres próbny lub na czas nieokreślony. W przypadku umów na czas określony zawartych na okres dłuższy niż pół roku pracownik może złożyć wypowiedzenie tylko, jeśli w umowie zawarta została możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenia. Wypowiedzeniu towarzyszy okres ochronny, który uzależniony jest od stażu pracownika. Daje on pracodawcy czas na znalezienie nowego pracownika.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? Wypowiedzenie umowy o pracę powinno być przygotowane starannie i rzetelnie. Pracownik powinien zawrzeć w nim prośbę o rozwiązanie umowy o pracę, podając datę i miejsce jej zawarcia oraz strony, pomiędzy którymi obowiązywała umowa. Wypowiedzenie musi zawierać także informację o zachowaniu okresu wypowiedzenia. Warto zamieścić w niej również miejsce na potwierdzenie otrzymania wypowiedzenia. Wzór wniosku o wypowiedzenie umowy można znaleźć w internecie.