wysokość zasiłku

Katarzyna Kozak

Królowie eurosocjalu

Królowie eurosocjalu

W dyskusji o Brexicie pada argument, że emigranci zbyt często żerują na hojnym brytyjskim systemie socjalnym. Tymczasem wysokość podstawowych zasiłków w UK jest dużo niższa niż w innych krajach

Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych to koszt 500 mln zł

Minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska jeszcze w tym roku ma złożyć wniosek o podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1000 zł brutto. Podwyżka zostanie sfinansowana ze środków zebranych w Funduszu Pracy.

Ekspert radzi: świadczenia przysługujące bezrobotnej kobiecie w ciąży

- Zajmuję się domem i nie pracuję zawodowo. Jestem podpięta pod ubezpieczenie zdrowotne męża. Nie jestem zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Spodziewam się dziecka. Czy w związku z tym przysługują mi jakieś świadczenia? - pyta nasza czytelniczka.

Świadczenia socjalne w krajach UE

W zależności od skali występujących problemów, mentalności mieszkańców czy ekipy rządzącej, większą wagę przywiązuje się do jednych świadczeń, a pomija znaczenie innych. W Hiszpanii na zasiłki dla bezrobotnych wydaje się niemal 12% wszystkich dostępnych świadczeń. W Polsce ich udział w puli

Więcej rodzin w trudnej sytuacji dostanie zasiłek

Więcej rodzin w trudnej sytuacji dostanie zasiłek

świadczenia zaliczamy małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego i będące na utrzymaniu dzieci do 25. roku życia. A także niepełnosprawne dziecko starsze (jeśli rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne). Wysokość zasiłku rodzinnego obecnie wynosi 89 zł na dziecko do ukończenia piątego roku życia

To było El Dorado Europy - benefity po grecku. 420 euro miesięcznie za... mycie rąk

To było El Dorado Europy - benefity po grecku. 420 euro miesięcznie za... mycie rąk

wyspie Zakinthos 700 osób pobierało zasiłek dla niewidomych. Nieco mniej nieuczciwych obywateli było na Kalymnos, gdzie okazało się, że na 152 osoby które otrzymywały zasiłek, aż 100 niewidomych nagle zostało "cudownie uzdrowionych" po przeprowadzeniu kontroli. W 2013 roku pod lupę wzięto

Rodzic dorabia na urlopie

Rodzic dorabia na urlopie

- nie ma to wpływu na wysokość pobieranego zasiłku macierzyńskiego. Umowę cywilnoprawną można zawrzeć także z dotychczasowym pracodawcą, który udzielił urlopu macierzyńskiego. Podkreślić jednak należy, iż są to sytuacje wyjątkowe, obowiązki które wykonuje pracownik podczas takiej formy współpracy muszą

Rodzice biorą urlopy

Rodzice biorą urlopy

urlopu macierzyńskiego gwarantujące rodzicom możliwość opieki nad dzieckiem do 12. miesiąca życia. W tym czasie otrzymują oni zasiłek macierzyński równy 60 proc. wysokości wynagrodzenia, jeżeli podczas urlopu macierzyńskiego matka pobierała 100 proc. wynagrodzenia. Z kolei rodzic, który od razu skorzysta

50-latek w urzędzie pracy: na co może liczyć? Nie tylko na zasiłek

. Bezrobotnemu przysługuje stypendium w wysokości 120 proc. kwoty zasiłku na czas szkolenia, a także 20 proc. zasiłku na dokończenie szkolenia, jeśli w jego trakcie znalazł pracę. Dofinansowanie można otrzymać również na ukończenie studiów podyplomowych. Ponownie należy złożyć wniosek. Ich koszt nie powinien

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

bezrobotny i stracił prawo do zasiłku). Okresy pobierania zasiłku wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość zasiłku zależy od stażu pracy. Przez

Polacy na fikcyjnych zwolnieniach chorobowych. Kogo może skontrolować ZUS?

Polacy na fikcyjnych zwolnieniach chorobowych. Kogo może skontrolować ZUS?

i narządów. Wysokość zasiłku to najczęściej 80 proc. przeciętnej miesięcznej pensji z 12 miesięcy poprzedzających zwolnienie (to tzw. podstawa wymiaru zasiłku). Za pobyt w szpitalu przysługuje zasiłek w wysokości 70 proc. dochodów. Od początku 2011 r. osoby, które ukończyły 50. rok życia, za pobyt w

Szwajcarski zasiłek dla bezrobotnych wypłacany w Polsce

Szwajcarski zasiłek dla bezrobotnych wypłacany w Polsce

(KIGA - Kantonales Amt fur Industrie, Gewerbe und Arbeit). Prawo do zasiłku z tytułu utraty pracy mają jedynie osoby legalnie przebywające w kraju, posiadające pozwolenie na pracę i zatrudnione legalnie. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodów osiąganych w ciągu ostatniego półrocza przed utratą

Ozusowane zlecenia, nowe urlopy rodzicielskie, 1000 zł na dziecko i zmiany okresów wypowiedzeń. Co się zmieni w 2016 r.?

rok życia dziecka będzie się nim zajmowała jedynie matka - wtedy może wybrać wypłacanie zasiłku w wysokości 80 proc. wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy. Po zmianach łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na nie więcej niż pół etatu nadal będzie możliwe. Wymiar urlopu rodzicielskiego

Zasiłek dla bezrobotnych: komu przysługuje zasiłek z urzędu pracy?

jak prawo do zasiłku, jest to, jakiej będzie on wysokości. Podstawowa stawka to 551 zł i 8 gr. Tyle dostanie ktoś, kto pracował co najmniej 5 lat. Jeśli jednak staż pracy jest dłuższy niż 20 lat, zasiłek wynosił będzie 120% kwoty podstawowej. W przypadku stażu pracy krótszego niż 5 lat zasiłek

Dlaczego lekarze wyjechali z Polski?

Dlaczego lekarze wyjechali z Polski?

nauczyć.” A jak wyglądają zarobki lekarza stażysty? Lekarz i lekarz dentysta, którzy odbywają staż podyplomowy, otrzymują zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2007 zł.  Czy mają możliwość dorobić? W serwisach pracy dedykowanych służbie zdrowia  takich jak portal-medica.pl

Rząd zajmuje się oskładkowaniem umów zlecenia

Rząd zajmuje się oskładkowaniem umów zlecenia

zmiana przepisów. Rząd proponuje oskładkowanie wszystkich kolejnych zleceń w miesiącu przynajmniej do wysokości płacy minimalnej. W tym roku to 1680 zł. Resort przypomina też, że obowiązkowe opłacanie składek na ZUS przynajmniej od wysokości płacy minimalnej sprawi, że osoby pracujące na umowach

Test dla polskich pracodawców: jak tym razem obejdą przepisy?

Test dla polskich pracodawców: jak tym razem obejdą przepisy?

działających na małych marżach (np. w handlu, usługach porządkowych, ochroniarskich, produkcji) już teraz boryka się z podwyższonymi kosztami zatrudniania, bo od nowego roku zlecenia ozusowane są do wysokości pensji minimalnej. Po wprowadzeniu gwarantowanej stawki godzinowej mogą zdecydować się na zwolnienie

Zasiłek macierzyński - czy mi się należy?

Zasiłek macierzyński - czy mi się należy?

. SMP powinien być wypłacany przez 39 tygodni. Zazwyczaj przez pierwsze 6 tygodni stanowi 90 proc. średnich zarobków, a przez następne 33 tygodnie płacony jest w wysokości standardowej (obecnie 123.06 funtów). NATOMIAST MATERNITY ALLOWANCE to zasiłek, który jest wypłacany przez Job Centre (Brytyjski

Czy warto się szkolić?

informacji. Jeżeli bezrobotna osoba nie pobiera zasiłku, to nie ma problemu. Zapisuje się na szkolenie, dostaje dodatkowe stypendium (jego wysokość jest uzależniona od godzin kursu) i jeszcze zwrócą jej koszty dojazdu na szkolenie. Gorzej, gdy bezrobotny pobiera zasiłek. Zasiłek wstrzymują, a dają stypendium

Uprawnienia

wejściu w życie nowych przepisów o promocji zatrudnienia, czyli od 1 czerwca 2004 r., wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi 504,20 zł. Ta kwota obowiązuje już od 1 marca 2004 r., kiedy odbyła się ostatnia waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych, wg starych zasad. Powyższa, podstawowa kwota zasiłku

Prawo do zasiłku chorobowego

opłacane. Z powyższego wynika zatem, że od 31 dnia choroby będzie Pani mieć prawo do wynagrodzenie chorobowego, a potem do zasiłku chorobowego. Pani umowa o pracę ulega przedłużeniu do dnia porodu zgodnie z art. 177 KP. Wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w przypadku choroby w okresie ciąży wynosi

Jak wyliczyć pensję za okres choroby

Odpowiedź eksperta Wysokość wynagrodzenia chorobowego jest zróżnicowana w zależności od przyczyny nieobecności. Przyczyna nieobecności Wysokość wynagrodzenia chorobowego wypadek w drodze do pracy

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

- proporcjonalną do płaconych składek. Różnicą jest natomiast składka chorobowa - ją od umowy-zlecenia płaci się dobrowolnie. Dzięki niej, gdy w wyniku choroby nie możemy pracować, ZUS wypłaca zasiłek chorobowy. Kobiety w ciąży, które opłaciły tę składkę, mają prawo do zasiłku macierzyńskiego. Rządowe propozycje

Umowa o dzieło

, koszt uzyskania przychodu przy tego typu umowie to minimum 20 proc. bez względu na ponoszone przez wykonawcę wydatki. Pracujący na podstawie takiej umowy nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego i innych dni wolnych przewidzianych przez prawo pracy. Nie otrzymuje też świadczeń socjalnych: zasiłku dla

Dodatki płacowe

Składniki wynagrodzenia całkowitego uzupełniające, przewidziane przez przepisy prawa, układy zbiorowe i regulaminy pracy. Są to świadczenia o stałym lub przejściowym charakterze spełniające rolę ekwiwalentu za określone czynności lub warunki pracy. Wysokość dodatków ustalana jest procentowo od

Brutto - netto na Wyspach

Stawki w ogłoszeniach o pracy na Wyspach wydają się wysokie, pamiętaj jednak, że musisz od nich odjąć podatek i składkę na ubezpieczenie społeczne. Jak wyliczyć, ile będzie wynosiła twoja pensja "na rękę"? Jaki podatek Wysokość podatku, jaki płacisz zależy od tego, ile zarabiasz. W roku

Prawa pracowników tymczasowych

wynagrodzenia chorobowego, a potem do zasiłku wypłacanego przez ZUS dla pracowników tymczasowych nie jest uregulowane w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, a zatem ma Pani prawo do wynagrodzenia chorobowego, a potem do zasiłku z ZUS (oba w wysokości 100% - choroba w czasie ciąży). Natomiast do

Smutny powrót emigrantów

pracowali mogą liczyć na transfer zasiłku. Jest on wypłacany przez trzy miesiące w takiej wysokości jaka była za granicą. - Zasiłek waha się od 2 do 3 tysięcy, a czasem nawet więcej i jest on zdecydowanie korzystniejszy niż półmiesięczny zasiłek krajowy - podkreśla Radosław Czerwiński z powiatowego urzędu

Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

! Wysokość wszystkich świadczeń i progów dochodowych podajemy w kwotach netto, czyli na rękę. Zasiłek rodzinny Jak jest teraz. Przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 548 zł lub 612 zł (samotnie wychowujący dziecko lub rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym) - na dziecko do 16. roku

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

urlopu macierzyńskiego (najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego), to za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje mu zasiłek macierzyński w wysokości 60% podstawy wymiaru. Przepisy umożliwiają też łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego

FAQ: eksperci odpowiadają na Wasze pytania

? - Jeżeli opłacała Pani składki chorobowe terminowo i w odpowiedniej wysokości (takie, jakie obowiązywały w danym kwartale), przysługuje Pani zasiłek macierzyński na taki sam okres, przez jaki trwałby urlop macierzyński każdej pracownicy. Jeśli to Pani pierwsze dziecko, to należy się Pani 16 tygodni. Może

Niższe świadczenie przedemerytalne i ostrzejsze kryteria

. Propozycja ta przynosząc budżetowi oszczędności, ma jednocześnie uzdrowić relacje między wysokością zasiłku dla bezrobotnych, nowym świadczeniem przedemerytalnym a przyszłą emeryturą świadczeniobiorcy. Obecnie często bywa, że zasiłek lub świadczenie przedemerytalne jest wyższe niż hipotetyczna przyszła

Bezrobotny zarejestrowany

lat,nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, nie pobiera świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego;nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o

Kodeks pracy od nowa

urlopu rodzicielskiego w swojej firmie. W tym wypadku pracodawca również nie może mu odmówić. Zmiany w zasiłkach Bez zmian pozostaje wysokość zasiłku macierzyńskiego za czas podstawowego urlopu macierzyńskiego oraz zasiłku wypłacanego podczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego - jest on płatny w

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

zawodowy reprezentujący interesy pracownika. (Podstawa prawna: art. 1867 i art. 1868 Kodeksu pracy; art. 1, 5 i 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników). W jakiej wysokości należy się wynagrodzenie za

Pracodawcy wydają fortunę na bezrobotnych

bezrobocia. Dowodem wzrostu będzie zmian podstawy jej wyliczania. Teraz stanowi 70 proc. zasiłku pielęgnacyjnego - 294 zł. Od stycznia wzrośnie do 538 zł, ponieważ podstawą stanie się wysokość zasiłku dla bezrobotnych - podaje "Rzeczpospolita". - Jeśli nowy rząd zastanawia się, w jaki sposób

Umowa o dzieło i zlecenie: sprawdź, jak je podrasować

pozwala pójść na zwolnienie lekarskie, a w wypadku urodzenia dziecka - na otrzymanie zasiłku macierzyńskiego. Dla pracujących na umowę zlecenie ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i można się do niego zgłosić się w każdej chwili. Wystarczy złożyć wniosek w kadrach. Objęcie ubezpieczeniem następuje od

Krojenie świadczeń

prasowej. Projekty tzw. ustaw okołobudżetowych, które pozostawił rząd Jerzego Buzka, zakładały m.in. zamrożenie świadczeń z pomocy społecznej, zasiłków dla bezrobotnych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, obniżenie o połowę kryterium do pobierania zasiłku rodzinnego. Nowy rząd nie zaakceptował tego

Nowy system świadczeń rodzinnych

zasiłek? Dziecku przebywającemu w rodzinie zastępczej (rodzaj i wysokość należnych wtedy świadczeń regulują przepisy o pomocy społecznej) lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym

Promocja zatrudnienia - aktywne formy walki z bezrobociem

może również dotyczyć aktywnego poszukiwania pracy. Bezrobotnemu skierowanemu na szkolenie przysługuje dodatek szkoleniowy w wysokości 20% podstawowej kwoty zasiłku (patrz rozdział: Ile wynosi zasiłek?). Należy pamiętać, że osoba, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu

Zasiłki rodzinne w UE

należałyby im się świadczenia (zasiłek i dodatki) o równowartości 30 euro, a tam, gdzie mieszka żona - aż 100 euro. Ile ostatecznie dostaną? Z pierwszego kraju 30 euro, a drugi dopłaci tyle, by suma dała 100 euro, czyli 70 euro. Tak właśnie działa zasada najwyższej możliwej wysokości. Ważne! Wszelkie

Przywileje budżetówki

system awansu, od którego zależy wysokość wynagrodzenia (według danych NIK aż 80 proc. nauczycieli ma najwyższe: trzeci lub czwarty stopień awansu zawodowego). Sposób rozliczania czasu pracy. Nauczyciel musi pracować 40 godzin tygodniowo, ale monitorowany jest jedynie czas, który spędza przy tablicy, a

Ile można dorobić na emeryturze?

Jesteś emerytem lub rencistą? Otrzymujesz świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, rentę rodzinną lub socjalną, zasiłek z pomocy społecznej albo dla bezrobotnych? Dorabiasz? Chcesz dorobić? To sprawdź, jak dorabiać bezpiecznie. Wyjaśniamy, kto i kiedy może dorabiać bezkarnie, kiedy mogą zmniejszyć

Co czeka bezrobotnego jeśli zostanie rachmistrzem

ponieść inną drobną stratę. Otóż w ramach tzw. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu urzędy pracy organizują rozmaite szkolenia absolwenckie. Osoba korzystająca z nich pobiera stypendium w wysokości 60 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli ma za sobą jakąś dorywczą pracę, dodatek maleje do 20 proc

Jaka praca, taka umowa

zdecydować, czy chce opłacać składkę chorobową. Obecnie wynosi ona 2,45 proc. wynagrodzenia. Dlaczego warto ją opłacać? Bo zyskujemy dzięki temu prawo do zwolnienia lekarskiego, a także zasiłku macierzyńskiego odpowiadającego urlopowi macierzyńskiemu i rodzicielskiemu, które są płatne. Uwaga! W przypadku

Nauczyciel śpi spokojnie

pedagogów (52 proc.) osiągnęła najwyższy stopień awansu zawodowego, czyli została nauczycielem dyplomowanym. Blisko jedna trzecia (27 proc.) to nauczyciele mianowani, 17 proc. kontraktowi, a jedynie 5 proc. stażyści. To istotna statystyka, ponieważ przekłada się na wysokość wynagrodzeń uzależnionych od

Pytanie o prawa matek w Holandii

proporcja sumy, którą wpłaca pracownik i pracodawca zależy od dochodów pracownika. Kobiety w ciąży na zwolnieniu lekarskim otrzymują zasiłek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. W Holandii urlop macierzyński nazywa się urlopem ciążowym i trwa od sześciu tygodni przed porodem do sześciu tygodni po urodzeniu

Stypendia dla bezrobotnych absolwentów

wysokości 60 proc. zasiłku również w czasie kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych albo wyższych, ale tylko jeśli uczy się wieczorowo lub zaocznie.

Prawa matek - wszystko o urlopach i zasiłkach

on każdej ubezpieczonej kobiecie. Po urodzeniu dziecka ZUS wypłaca zasiłek w wysokości 100 proc. Podstawy wymiaru. Czas, przez który będziesz dostawać zasiłek, jest równy pełnej długości urlopu macierzyńskiego. Okresowy zasiłek macierzyński od niedawna dostają także matki korzystające z pomocy

Formalności: Pobyt we Francji

utrzymanie. Ich wysokość jest oceniana wg minimalnego dochodu gwarantowanego. Dla osoby samotnej jest to 454,63 euro (na dzień 1 czerwca 2009), lub - jeśli zainteresowany spełnia warunek wieku - wg zasiłku solidarnościowego dla osób starszych, czyli 677,13 euro miesięcznie na osobę (na dzień 1 kwietnia 2009

Rodzice na urlopie

Kamili i pana Rafała - dotyczy kolejnej części urlopu rodzicielskiego - określa się w nim termin zakończenia poprzedniej części i zakres już wykorzystanego urlopu. Uwaga: zarówno urlop macierzyński (podstawowy i dodatkowy), jak i rodzicielski, są płatne. Nie zmieniła się wysokość zasiłku za okres

Nowości rynku pracy

. To w sumie daje prawie rok na opiekę nad maluchem. Co ważne, urlopami rodzice będą mogli się dzielić: już po 14. tygodniu wszystko jest do podziału między mamę i tatę. Niestety, im dłuższy urlop, tym zasiłek będzie niższy - za czas urlopu rodzicielskiego mama albo tata dostaną tylko 60 proc. podstawy

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

Staramy się o dziecko Lecząc niepłodność, możemy korzystać ze zwolnień lekarskich na takich samych zasadach, jak podczas choroby. Czy, kiedy i na jak długo je dostaniemy, decyduje lekarz prowadzący. Mamy prawo do zasiłku chorobowego (patrz: słowniczek) w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru (podczas

Brak wypłaty w terminie

przysługuje Panu odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Rozwiązanie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem (czyli jest prawo do zasiłku dla bezrobotnych). Oczywiście nie ma Pan obowiązku rozwiązania umowy. Ponadto

MBA czy podyplomowe - co wybrać?

studiów podyplomowych do wysokości 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia (ale nie więcej niż 300 proc.). W takiej sytuacji przysługuje mu tylko 20 proc. zasiłku dla bezrobotnych aż do ukończenia studiów. Jeśli natomiast w trakcie studiów takiej osobie uda się znaleźć pracę, nie traci prawa do dotacji aż do

Wypadki przy pracy

spowodowanej wypadkiem przy pracy. Co nam przysługuje? W zależności od rodzaju wypadku i jego wpływu na stan zdrowia pracownika, można liczyć na następujące świadczenia: - Zasiłek chorobowy w wysokości wynagrodzenia miesięcznego, wypłacany maksymalnie przez 182 dni, licząc od pierwszego dnia po wypadku. Do

Czy to Polki wykańczają brytyjskie szpitale?

- jest ich co roku coraz więcej; szacuje się, że nawet 150 tys. rocznie. - To imigranci zabierają nam łóżka w szpitalach, korzystają z zasiłków - piszą od ponad dwóch miesięcy brytyjskie gazety. W antyimigranckich tekstach celują "Daily Mail", "Daily Express" i "Evening Standard

Informator "Gazety" o nowych świadczeniach przedemerytalnych

je otrzymywać w dotychczasowej wysokości (jakiej i od czego to zależy, wyjaśniamy za chwilę). A jak ma być od kwietnia 2004 r.? Rząd chce zmotywować bezrobotnych do szukania pracy, a nie przechodzenia na zasiłek. I dlatego osoba, która utraciła pracę, nie będzie mogła od razu starać się o świadczenie

Wypadek w pracy. Co robić?

prywatnych, w tym także na posesji należącej do osoby poszkodowanej. Jeżeli więc złamiemy rękę albo skręcimy nogę na własnym podwórku, ale stało się to, gdy wybieraliśmy się do lub wracaliśmy z pracy, dalej możemy liczyć na płatne zwolnienie. Ile wynosi odszkodowanie? Wysokość odszkodowania precyzyjnie

Dział trzeci - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia. Rozdział IV - Odprawa pośmiertna

Art. 93. § 1. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. § 2. Wysokość odprawy, o której mowa

Nie urlopy a żłobki i przedszkola pomogą rodzicom

najszybciej, jest szaleństwem. Więc robi się coś dokładnie odwrotnego. Dziwi im się pani? - Dziwię się temu, że stawiają na rozwiązanie, które sprawdza się na krótką metę. Przez rok będą pobierały zasiłek w wysokości 80 proc. pensji, czyli mniej niż tysiąc złotych. Po tym czasie część przejdzie na wychowawczy

Gwałtowny wzrost bezrobocia w Islandii

Wyspę. Na przyszły rok premier Geir Haarde przewiduje dalszy, znaczny wzrost bezrobocia. Aby uchronić się przed bankructwem państwa, Islandia musiała zaciągnąć kredyt wysokości 2,1 miliarda USD w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Agencja dpa pisze, że w obliczu wielkich trudności gospodarczych

Mniej zabezpieczeń, więcej motywacji do pracy

się, czy w kolejnym miesiącu będzie miał pracę i dochód w wysokości około 600 euro, czy nie. Takich jak on krótkoterminowych pracowników jest w Hiszpanii 4 mln, co stanowi jedną trzecią wszystkich zatrudnionych. Pracują za niskie wynagrodzenie na umowy obejmujące od jednego dnia do pół roku. Dzięki

Świadczenie przedemerytalne

przez urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Wysokość świadczenia przedemerytalnego - 670 zł miesięcznie (dotyczy świadczeń przyznawanych od 1 sierpnia 2004 r.)

Emigranci już nie wrócą. Chyba że na emeryturę

siłą powróciły ataki na imigrantów. Między innymi Polaków przedstawiano jako głównych sprawców kłopotów na brytyjskim rynku pracy - tych, którzy tylko korzystają z brytyjskich zasiłków. Szacuje się, że w latach 2008-10 pracę mogło stracić nawet 100 tys. Polaków. Trudna sytuacja na brytyjskim rynku

Bezrobotny sam jak palec

na szkolenia indywidualne. Są skuteczne, gdy pracodawca oświadcza, że po nich zatrudni bezrobotnego. Szkolenia grupowe są mniej efektywne - ponad 40 proc. A dotacje na założenie firmy? - W tym roku przyznaliśmy ok. 100 dotacji, każda w wysokości sześciu średnich pensji. Ile z tych osób wraca po roku

Praca na czarno, praca na szaro - konsekwencje

taki układ, musi liczyć się z tym, że jeśli ulegnie wypadkowi lub zachoruje, pieniądze dostanie od kwoty zgłoszonej do ZUS-u. Np. jeśli pracownik dostawał "do ręki" 2 tys. zł, a oficjalnie tylko 800, to jego zasiłek chorobowy będzie prawie trzykrotnie mniejszy. Poza tym wysokość emerytury czy

Przewodnik "Gazety Praca" po nowej ustawie o promocji zatrudnienia

nie większy niż 30 proc. zasiłku, ale niezależnie od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia! Będzie go otrzymywał przez połowę okresu, przez jaki otrzymywał by zasiłek. Dla absolwentów nie, dla młodych tak Do tej pory absolwenci z rejonów zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem mogli liczyć na

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

, niezależnie od stanowiska. Jej wysokość oblicza się tak jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Zwolniony nauczyciel zatrudniony na umowę o pracę otrzyma dodatkowo: wynagrodzenie miesięczne, jeśli pracował w szkole krócej niż 2 lata; dwumiesięczne, jeśli pracował od 2 do 8 lat; trzymiesięczne, jeśli

Holendrzy chcą zmusić Polaków do integracji

- już tysiąc. Bez zdanego egzaminu nie można otrzymać pozwolenia na stały pobyt. "Jeśli chcesz zasiłku, państwo może zażądać czegoś od ciebie" Politycy nie ukrywają, że w przypadku Polaków chodzi im przede wszystkim o naukę języka. I nie ustają w wysiłkach, by kursy integracyjne były

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

uprawnienie do zasiłku chorobowego, okres pobierania tego zasiłku należy odliczyć od okresu, za który pracownikowi ma być przyznane wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Jeżeli jednak umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego

Za wysokie wykształcenie... O szukaniu pracy z dyplomem doktora

pracował dotąd na umowę o dzieło - nie ma prawa do zasiłku. Zostanie natomiast, jak inni bezrobotni, objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Sytuację na rynku pracy pogarsza fakt, że oferty dla osób z tytułem doktora trafiają się rzadko. Wiąże się to z niżem demograficznym na uczelniach i minimalną rotacją w

Staż z urzędu pracy

otrzymują - 120 proc. wysokości zasiłku - to nie wynagrodzenie, a stypendium. Co więcej, ponieważ stażysta nie jest zatrudniony w danej firmie czy instytucji, o jego czasie pracy decyduje nie szef, a starosta. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej

Sushi po polsku

czekać około roku.Monika wykorzystała jeszcze jedno źródło wsparcia finansowego, mianowicie zasiłek dla bezrobotnych. Zamiast pobierać go co miesiąc, można zdecydować się na jednorazową wypłatę gotówki w wysokości 60 proc. należnej całości (w tym przypadku 3 tys. euro), wówczas pozostałe 40 proc

Naciąganie na L4

dni? agata_s2 Zwolnienie do 33 dni jest płatne przez pracodawcę w wysokości 80% wynagrodzenia, oczywiście pracodawca może ustanowić korzystniejsze przepisy (wyższy procent), powyżej dostaje się zasiłek chorobowy. ciekawa Jestem na L4 od soboty. Teraz zastanawiam się jak będę miała zapłacone. Wiem

Wolą wyjechać do innego kraju niż wrócić

wysokość zasiłków, których pobieranie jest często o wiele bardziej opłacalne, niż powrót do kraju.

Wyjść poza PKB

proc. z nas zarabia mniej niż 400 funtów tygodniowo. Finansowy kryzys te dysproporcje jeszcze tylko pogłębił, a ludzie, którzy potracili prace, zmuszeni zostali drastycznie obniżyć swój standard życia, bo przecież 60 funtów tygodniowo w ramach zasiłku nie pozwala na normalne funkcjonowanie. Inaczej

Po dyżurze ekspertek z GIP: odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

? Zgodnie z art. 85 § 1 Kodeksu pracy wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych

ZUS. Gdy pracodawca nie płaci pensji, składek zdrowotnych i emerytalnych

O odpowiedź na te pytania poprosiliśmy specjalistów z ZUS. Ubezpieczenie chorobowe. Jeżeli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia i nie odprowadza do ZUS składek, to i tak jesteśmy ubezpieczeni. Nie tracimy prawa do zasiłku chorobowego, emerytalnego i innych świadczeń. Dla ZUS ważny jest moment

Jak starać się o odszkodowanie lub rentę z powodu choroby zawodowej?

od tego, czy będą kolejne odwołania, trwa to od kilku miesięcy do... kilku lat. Co ci się należy Po stwierdzeniu choroby zawodowej możesz otrzymać: Zasiłek chorobowy - 100 proc. twojej pensji (na pół roku, ale można to przedłużyć - nie dłużej jednak niż na dalsze trzy miesiące). Świadczenie

Gdy rencista (emeryt) dorabia

konsekwencji dla swoich świadczeń. Inaczej mówiąc, jeżeli zarabiają oni więcej niż dopuszczają pewne limity, ich renty lub emerytury ulegają zmniejszeniu lub zawieszeniu. Przedstawione poniżej informacje: Dotyczą zasad zawieszania/zmniejszania wysokości rent i emerytur obowiązujących od dn. 1 stycznia 1999

Informator o nowych przepisach pomocy dla bezrobotnych

stypendium w wysokości 20-40 proc. zasiłku dla bezrobotnych, urząd sfinansuje także koszt dojazdu na zajęcia. Szkolenia będą trwać od 1,5 do maksymalnie trzech miesięcy. Koszt kursu to średnio 1-1,5 tys. zł, płaci urząd. W ramach projektu będzie można też skorzystać z indywidualnych konsultacji z doradcą

Pieniądze to nie wszystko

Gdyby wysokość pensji była najważniejszym elementem decydującym o naszym stosunku do pracy, sprawa byłaby prosta. Pracownicy szukaliby ofert z najwyższymi pensjami, pracodawcy liczyliby tylko kasę, a Magda nie złożyłaby wypowiedzenia. Magda ma 31 lat, mieszka w niewielkim mieście i dobrze pamięta

O absurdzie brytyjskich podziałów klasowych

zasiłkach lub po prostu nie potrafią pracować. O chęciach nie ma co wspominać, szczególnie, że nie opłaci im się to w porównaniu z wysokością zasiłków, jakie otrzymują. Pytani o próby szukania pracy mają zazwyczaj tą samą odpowiedź - pracy nie ma, ponieważ imigranci ją zabrali! Ironicznie jednak, każdy

Pogotowie reporterskie "Gazety Praca"

rejestracji w urzędzie pracy przysługuje mu zasiłek. Gdy w świadectwie jest, że to on wypowiedział umowę, to zasiłek otrzyma po trzech miesiącach. Czy nowy pracodawca może zmienić warunki pracy i np. obniżyć pensję? - Może, ale musi wcześniej wypowiedzieć stare. Dzieje się tak, kiedy pracownik na piśmie

Dopłaty do gosposi - nowy pomysł Ministerstwa Gospodarki

więcej niż łączna wysokość składek, które ma do zapłacenia legalna gosposia lub niania). Drugi pomysł: swoista ulga podatkowa w PIT - Kowalscy w zeznaniu podatkowym mogliby odpisać od dochodu 19 proc. wydatków poniesionych na opłacenie składek (pod warunkiem że gosposia przepracowała pełny rok). Nie

Jaki zawód, taka choroba - poradnik o chorobach zawodowych

kilku miesięcy do... kilku lat. 2. Co ci się należy Po stwierdzeniu choroby zawodowej możesz otrzymać: * Zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. twojej pensji (na pół roku, ale można to przedłużyć). * Świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 100 proc. twojej pensji (maks. 12 miesięcy). * Zasiłek

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

życiorysie, ale jest dla ciebie mniej korzystna. Po zawarciu porozumienia stron nie możesz się zwrócić do sądu i walczyć o odszkodowanie lub przywrócenie do pracy. Nie będzie ci też przysługiwał zasiłek dla osoby pozostającej bez pracy. Dlatego rozważ, czy nie będzie dla ciebie lepiej, jeśli zostaniesz

Pogotowie reporterskie "Gazety Praca"

nie informował. Co to znaczy? - To znaczy, że zatrudniona jest na warunkach sprzed pójścia na urlop macierzyński, a potem wychowawczy. Czy jej szef może teraz zmienić jej wysokość pensji? - Nie, bo jest znowu w ciąży, a więc pracodawca nie może jej wypowiedzieć warunków umowy o pracę. Nie będzie tego

Pracujesz na czarno? Donieś na swego szefa

(czyli pracodawcę) wyłączną odpowiedzialność za niepobranie przez płatnika podatku dochodowego lub pobrania tego podatku w zaniżonej wysokości przyczyni się do ograniczenia "szarej strefy" w zatrudnieniu". - Pracujemy nad dopisaniem analogicznego przepisu do ustawy o ubezpieczeniach

Pozytywnie o Polakach

, co uprawniało ich do korzystania z opieki socjalnej - zasiłków i różnych dodatków społecznych. Okazało się, że 60 proc. imigrantów korzysta z tych świadczeń w mniejszym stopniu niż sami Brytyjczycy. Co więcej, z badań wynika, że przybysze płacą większe podatki do budżetu, niż wynosi suma świadczeń

Informacja Rządu o sytuacji kobiet w Polsce

wychowuje co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia. Zasiłek ten przysługuje przez okres 36 miesięcy. Za osobę pobierającą gwarantowany zasiłek okresowy ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wysokości zasiłku, chyba że osoba ta podlega ubezpieczeniu z innego

Jak się sprawdza ustawa o promocji zatrudnienia

- i nie ma się co dziwić, zyskują pracownika (maksymalnie na rok) za darmo. Bezrobotny jest opłacany przez urząd pracy (co miesiąc otrzymuje stypendium w wysokości zasiłku - 504 zł 20 gr, a od 1 czerwca 521 zł 90 gr). Większość PUP-ów to właśnie na staże przeznacza najwięcej pieniędzy. W Warszawie

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział II - Umowa o pracę

o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. § 2. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi

Ubezpieczenie społeczne w UE

sumowane i brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń np. z tytułu emerytury lub zasiłku dla bezrobotnych. Unijne rozporządzenia gwarantują prawo do uzyskania emerytury w każdym kraju, w którym płaciliśmy składki co najmniej przez rok, pod warunkiem, że emerytura nam w tym kraju przysługuje. Co to

Bułeczki Igora

wysokości ponad 3000 euro. Igor pracował na czas określony, więc otrzymał tylko ekwiwalent za urlop. Dziewczyna Igora dość szybko znalazła pracę w sklepie. Igor dalej szukał bezskutecznie. Najbardziej zezłościli go miejscowi Polacy. Jeden z nich, właściciel firmy remontowo-budowlanej, obiecywał, że na pewno

Jak pracować legalnie w Wielkiej Brytanii i Irlandii

w wysokości 50 funtów ponieść muszą wszyscy ci, którzy po raz pierwszy rejestrują się w Home Office. Opłatę płacisz jednak tylko przy pierwszej rejestracji. O nowe zaświadczenie ubiegasz się jednak za każdym razem, kiedy zmieniasz pracę. Ale tylko przez pierwszy rok! Po przepracowaniu 12 miesięcy

Ile się zarabia w budżetówce?

. mundurówka (jej wysokość jest różna dla żołnierzy i strażaków, zależy też od stopnia i... płci) - zapomogi, zasiłki i ekwiwalenty pieniężne (np. za mieszkanie służbowe) - nagroda jubileuszowa Żołnierze zawodowi Wysokość wynagrodzeń i podwyżek (w tym roku średnio ok. 4 proc.) określają rozporządzenia ministra

Co ty wiesz o pomostówkach - informator emerytalny "Gazety"

przed 1 sierpnia złożysz wniosek, to otrzymasz świadczenie jeszcze na starych zasadach. Co się zmieni? Przede wszystkim wysokość świadczenia. Dziś to od 603 do 1006 zł z groszami (brutto). Po 1 sierpnia dostaniesz 670 zł. Ale nie od razu - najpierw (na pół roku) 503 zł zasiłku dla bezrobotnych. Musisz

Zwolnienia - poradnik dla pracowników i pracodawców

wypowiedzenie było nieuzasadnione lub naruszyło przepisy. Przykład? Pracodawca, podając przyczynę zwolnienia, napisał, że nie wykonywałeś jego poleceń, a tak naprawdę zlikwidował twój etat z przyczyn ekonomicznych. Wtedy będziesz mógł wrócić do pracy albo otrzymasz odszkodowanie w wysokości od dwutygodniowej do

Wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku Wysokość zasiłku dla bezrobotnych po waloryzacji znacznie się różni od kwot jakie bezrobotny otrzymywał jeszcze przed waloryzacją. W chwili obecnej wysokość zasiłku dla bezrobotnych możemy podzielić na trzy etapy, gdzie w każdym z nich jesteśmy w stanie określić konkretną kwotę jaką bezrobotny otrzyma po przyznaniu mu statusy bezrobotnego.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest zróżnicowana i uzależniona od czasu przepracowanych lat oraz okresu zatrudnienia w danym zakładzie pracy. W chwili obecnej zasiłek dla bezrobotnych może być podzielony na:

80% ? dla osób, które przepracowały mniej niż 5 lat; 100% ? dla osób które przepracowały od 5 do 20 lat; 120% ? dla osób które przepracowały minimum 20 lat;