wysokość zasiłku

Katarzyna Kozak

Królowie eurosocjalu

Królowie eurosocjalu

W dyskusji o Brexicie pada argument, że emigranci zbyt często żerują na hojnym brytyjskim systemie socjalnym. Tymczasem wysokość podstawowych zasiłków w UK jest dużo niższa niż w innych krajach

Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych to koszt 500 mln zł

Minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska jeszcze w tym roku ma złożyć wniosek o podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1000 zł brutto. Podwyżka zostanie sfinansowana ze środków zebranych w Funduszu Pracy.

Zarobki w branży pogrzebowej

W przypadku śmierci, gdy zmarły był ubezpieczony, ZUS wypłaca jego rodzinie zasiłek pogrzebowy. Ma on służyć pokryciu kosztów związanych z pogrzebem. Od 1 marca 2011 wysokość zasiłku wynosi 4 000 PLN. W 2010 roku zanotowano w Polsce 378 478 zgonów. Wartość rynku można więc oszacować na kwotę 151 mln PLN.

Ekspert radzi: świadczenia przysługujące bezrobotnej kobiecie w ciąży

Ekspert radzi: świadczenia przysługujące bezrobotnej kobiecie w ciąży

. Przez okres 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka wypłacany jest im zasiłek w wysokości 1 tys. zł na rękę. Przy tym świadczeniu nie obowiązuje kryterium dochodowe. To, czy ojciec dziecka pracuje na etacie nie ma znaczenia. Becikowe Jednorazowe świadczenie wysokości 1 tys. zł wypłacane jest każdemu, kto

Świadczenia socjalne w krajach UE

W zależności od skali występujących problemów, mentalności mieszkańców czy ekipy rządzącej, większą wagę przywiązuje się do jednych świadczeń, a pomija znaczenie innych. W Hiszpanii na zasiłki dla bezrobotnych wydaje się niemal 12% wszystkich dostępnych świadczeń. W Polsce ich udział w puli

Nauczycielu: co możesz zrobić, jeśli zwolnią cię ze szkoły

Nauczycielu: co możesz zrobić, jeśli zwolnią cię ze szkoły

kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Jaka jest wysokość zasiłku i czy jest zależna od stażu pracy? Wysokość zasiłku od 01.06.2013r. wynosi: - 823,60 zł miesięcznie w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do

Więcej rodzin w trudnej sytuacji dostanie zasiłek

Więcej rodzin w trudnej sytuacji dostanie zasiłek

świadczenia zaliczamy małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego i będące na utrzymaniu dzieci do 25. roku życia. A także niepełnosprawne dziecko starsze (jeśli rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne). Wysokość zasiłku rodzinnego obecnie wynosi 89 zł na dziecko do ukończenia piątego roku życia

Tysiące osób na lewych zwolnieniach?

Tysiące osób na lewych zwolnieniach?

świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa nakładają też na ZUS obowiązek ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy choremu ustaje tytuł do ubezpieczenia. Świadczenie chorobowe jest wówczas obniżane do wysokości 100 proc. przeciętnego

To było El Dorado Europy - benefity po grecku. 420 euro miesięcznie za... mycie rąk

To było El Dorado Europy - benefity po grecku. 420 euro miesięcznie za... mycie rąk

wyspie Zakinthos 700 osób pobierało zasiłek dla niewidomych. Nieco mniej nieuczciwych obywateli było na Kalymnos, gdzie okazało się, że na 152 osoby które otrzymywały zasiłek, aż 100 niewidomych nagle zostało "cudownie uzdrowionych" po przeprowadzeniu kontroli. W 2013 roku pod lupę wzięto

Rodzic dorabia na urlopie

Rodzic dorabia na urlopie

- nie ma to wpływu na wysokość pobieranego zasiłku macierzyńskiego. Umowę cywilnoprawną można zawrzeć także z dotychczasowym pracodawcą, który udzielił urlopu macierzyńskiego. Podkreślić jednak należy, iż są to sytuacje wyjątkowe, obowiązki które wykonuje pracownik podczas takiej formy współpracy muszą

Rodzice biorą urlopy

Rodzice biorą urlopy

urlopu macierzyńskiego gwarantujące rodzicom możliwość opieki nad dzieckiem do 12. miesiąca życia. W tym czasie otrzymują oni zasiłek macierzyński równy 60 proc. wysokości wynagrodzenia, jeżeli podczas urlopu macierzyńskiego matka pobierała 100 proc. wynagrodzenia. Z kolei rodzic, który od razu skorzysta

Po miesiącu ubezpieczenia ZUS musi wypłacić maksymalny zasiłek

podstawa wymiaru składki. SN wskazał, że osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej, która przystąpiła dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego i w czasie tego ubezpieczenia urodziła dziecko, nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego, którego wysokość zależała od zadeklarowanej przez nią

Polskie dzieci na brytyjskim zasiłku

Polskie dzieci na brytyjskim zasiłku

laburzystowskiego posła Johna Manna; Timms nie podał jednak ogólnej wysokości świadczeń. Brytyjski zasiłek na dziecko wynosi 20 funtów tygodniowo za pierwsze dziecko i 13,2 funta za następne. Wysokość nie jest uzależniona od poziomu przychodów. Zasiłek zwykle wypłacany jest matce. Nie oznacza to jednak, że każde z

50-latek w urzędzie pracy: na co może liczyć? Nie tylko na zasiłek

50-latek w urzędzie pracy: na co może liczyć? Nie tylko na zasiłek

. Bezrobotnemu przysługuje stypendium w wysokości 120 proc. kwoty zasiłku na czas szkolenia, a także 20 proc. zasiłku na dokończenie szkolenia, jeśli w jego trakcie znalazł pracę. Dofinansowanie można otrzymać również na ukończenie studiów podyplomowych. Ponownie należy złożyć wniosek. Ich koszt nie powinien

Polacy na fikcyjnych zwolnieniach chorobowych. Kogo może skontrolować ZUS?

Polacy na fikcyjnych zwolnieniach chorobowych. Kogo może skontrolować ZUS?

i narządów. Wysokość zasiłku to najczęściej 80 proc. przeciętnej miesięcznej pensji z 12 miesięcy poprzedzających zwolnienie (to tzw. podstawa wymiaru zasiłku). Za pobyt w szpitalu przysługuje zasiłek w wysokości 70 proc. dochodów. Od początku 2011 r. osoby, które ukończyły 50. rok życia, za pobyt w

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

bezrobotny i stracił prawo do zasiłku). Okresy pobierania zasiłku wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość zasiłku zależy od stażu pracy. Przez

Będą zmiany w urlopach dla rodziców

Będą zmiany w urlopach dla rodziców

są na podstawie umowy o pracę, przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni urlopu dodatkowego oraz 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Przez pierwsze 26 tygodni urlopu rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. swojego dotychczasowego wynagrodzenia, a przez kolejne - 60

Ozusowane zlecenia, nowe urlopy rodzicielskie, 1000 zł na dziecko i zmiany okresów wypowiedzeń. Co się zmieni w 2016 r.?

Ozusowane zlecenia, nowe urlopy rodzicielskie, 1000 zł na dziecko i zmiany okresów wypowiedzeń. Co się zmieni w 2016 r.?

rok życia dziecka będzie się nim zajmowała jedynie matka - wtedy może wybrać wypłacanie zasiłku w wysokości 80 proc. wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy. Po zmianach łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na nie więcej niż pół etatu nadal będzie możliwe. Wymiar urlopu rodzicielskiego

Szwajcarski zasiłek dla bezrobotnych wypłacany w Polsce

Szwajcarski zasiłek dla bezrobotnych wypłacany w Polsce

(KIGA - Kantonales Amt fur Industrie, Gewerbe und Arbeit). Prawo do zasiłku z tytułu utraty pracy mają jedynie osoby legalnie przebywające w kraju, posiadające pozwolenie na pracę i zatrudnione legalnie. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodów osiąganych w ciągu ostatniego półrocza przed utratą

Zasiłek dla bezrobotnych: komu przysługuje zasiłek z urzędu pracy?

jak prawo do zasiłku, jest to, jakiej będzie on wysokości. Podstawowa stawka to 551 zł i 8 gr. Tyle dostanie ktoś, kto pracował co najmniej 5 lat. Jeśli jednak staż pracy jest dłuższy niż 20 lat, zasiłek wynosił będzie 120% kwoty podstawowej. W przypadku stażu pracy krótszego niż 5 lat zasiłek

Co jedenasta osoba na zwolnieniu mogła pracować

kwartale br. zanotowano absencję chorobową ubezpieczonych na łączną liczbę 46,6 mln dni. Liczba zwolnień lekarskich w półroczu wynosi 8-9 mln. ZUS ma prawo do obniżania o 25 proc. wysokości zasiłku chorobowego i opiekuńczego za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia

Test dla polskich pracodawców: jak tym razem obejdą przepisy?

Test dla polskich pracodawców: jak tym razem obejdą przepisy?

działających na małych marżach (np. w handlu, usługach porządkowych, ochroniarskich, produkcji) już teraz boryka się z podwyższonymi kosztami zatrudniania, bo od nowego roku zlecenia ozusowane są do wysokości pensji minimalnej. Po wprowadzeniu gwarantowanej stawki godzinowej mogą zdecydować się na zwolnienie

Rząd zajmuje się oskładkowaniem umów zlecenia

Rząd zajmuje się oskładkowaniem umów zlecenia

zmiana przepisów. Rząd proponuje oskładkowanie wszystkich kolejnych zleceń w miesiącu przynajmniej do wysokości płacy minimalnej. W tym roku to 1680 zł. Resort przypomina też, że obowiązkowe opłacanie składek na ZUS przynajmniej od wysokości płacy minimalnej sprawi, że osoby pracujące na umowach

Zasiłek macierzyński - czy mi się należy?

. SMP powinien być wypłacany przez 39 tygodni. Zazwyczaj przez pierwsze 6 tygodni stanowi 90 proc. średnich zarobków, a przez następne 33 tygodnie płacony jest w wysokości standardowej (obecnie 123.06 funtów). NATOMIAST MATERNITY ALLOWANCE to zasiłek, który jest wypłacany przez Job Centre (Brytyjski

Na zwolnieniu, a zdolni do pracy

Nowy certyfikat do cv? - zdobadź go! Tylko teraz za darmo Wypłatę zasiłku wstrzymano 15,7 tys. osób. Oznacza to, że za zdolnych do pracy uznano 11,6 proc. kontrolowanych. Zakład obniżył o 25 proc. wysokość zasiłków chorobowych osób, które spóźniły się z dostarczeniem zwolnienia lekarskiego

Czy warto się szkolić?

informacji. Jeżeli bezrobotna osoba nie pobiera zasiłku, to nie ma problemu. Zapisuje się na szkolenie, dostaje dodatkowe stypendium (jego wysokość jest uzależniona od godzin kursu) i jeszcze zwrócą jej koszty dojazdu na szkolenie. Gorzej, gdy bezrobotny pobiera zasiłek. Zasiłek wstrzymują, a dają stypendium

Hiszpania: wpadła szajka wyłudzająca ubezpieczenia społeczne

pracowników, aby w sposób niezgodny z prawem uzyskać świadczenia lub zgodę na pracę dla cudzoziemców" - wyjaśniła policja. Łącznie zarejestrowano ponad 8,4 tys. fałszywych pracowników, co pozwoliło im uzyskać na przykład 2,1 tys. zasiłków dla bezrobotnych, a 362 cudzoziemców usiłowało tą drogą

Ok. 100 tys. Polaków pobiera zasiłki na dzieci za granicą

zasiłek. Nie można pobierać dwóch świadczeń. Gdyby tak się zdarzyło, trzeba jedno z nich zwrócić, informując Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o powodach takiego działania. Bogaty Zachód Różnica w wysokości zasiłków na dzieci w Polsce i większości państw UE jest istotna. Przede wszystkim w innych krajach

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

- proporcjonalną do płaconych składek. Różnicą jest natomiast składka chorobowa - ją od umowy-zlecenia płaci się dobrowolnie. Dzięki niej, gdy w wyniku choroby nie możemy pracować, ZUS wypłaca zasiłek chorobowy. Kobiety w ciąży, które opłaciły tę składkę, mają prawo do zasiłku macierzyńskiego. Rządowe propozycje

Uprawnienia

wejściu w życie nowych przepisów o promocji zatrudnienia, czyli od 1 czerwca 2004 r., wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi 504,20 zł. Ta kwota obowiązuje już od 1 marca 2004 r., kiedy odbyła się ostatnia waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych, wg starych zasad. Powyższa, podstawowa kwota zasiłku

Prawo do zasiłku chorobowego

opłacane. Z powyższego wynika zatem, że od 31 dnia choroby będzie Pani mieć prawo do wynagrodzenie chorobowego, a potem do zasiłku chorobowego. Pani umowa o pracę ulega przedłużeniu do dnia porodu zgodnie z art. 177 KP. Wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w przypadku choroby w okresie ciąży wynosi

Umowa o dzieło

, koszt uzyskania przychodu przy tego typu umowie to minimum 20 proc. bez względu na ponoszone przez wykonawcę wydatki. Pracujący na podstawie takiej umowy nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego i innych dni wolnych przewidzianych przez prawo pracy. Nie otrzymuje też świadczeń socjalnych: zasiłku dla

Jak wyliczyć pensję za okres choroby

Odpowiedź eksperta Wysokość wynagrodzenia chorobowego jest zróżnicowana w zależności od przyczyny nieobecności. Przyczyna nieobecności Wysokość wynagrodzenia chorobowego wypadek w drodze do pracy

Dodatki płacowe

Składniki wynagrodzenia całkowitego uzupełniające, przewidziane przez przepisy prawa, układy zbiorowe i regulaminy pracy. Są to świadczenia o stałym lub przejściowym charakterze spełniające rolę ekwiwalentu za określone czynności lub warunki pracy. Wysokość dodatków ustalana jest procentowo od

Trwają prace nad projektem ustawy o oskładkowania umów zleceń

W środę w komisji odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu, który zakłada m.in. większą ochronę ubezpieczeniową pracujących na umowy zlecenia: osoby pracujące na takich umowach - niezależnie, na ilu, ale co najmniej na dwóch - będą opłacały składki przynajmniej od wysokości płacy minimalnej

Brutto - netto na Wyspach

Stawki w ogłoszeniach o pracy na Wyspach wydają się wysokie, pamiętaj jednak, że musisz od nich odjąć podatek i składkę na ubezpieczenie społeczne. Jak wyliczyć, ile będzie wynosiła twoja pensja "na rękę"? Jaki podatek Wysokość podatku, jaki płacisz zależy od tego, ile zarabiasz. W roku

Smutny powrót emigrantów

pracowali mogą liczyć na transfer zasiłku. Jest on wypłacany przez trzy miesiące w takiej wysokości jaka była za granicą. - Zasiłek waha się od 2 do 3 tysięcy, a czasem nawet więcej i jest on zdecydowanie korzystniejszy niż półmiesięczny zasiłek krajowy - podkreśla Radosław Czerwiński z powiatowego urzędu

Prawa pracowników tymczasowych

wynagrodzenia chorobowego, a potem do zasiłku wypłacanego przez ZUS dla pracowników tymczasowych nie jest uregulowane w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, a zatem ma Pani prawo do wynagrodzenia chorobowego, a potem do zasiłku z ZUS (oba w wysokości 100% - choroba w czasie ciąży). Natomiast do

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

urlopu macierzyńskiego (najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego), to za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje mu zasiłek macierzyński w wysokości 60% podstawy wymiaru. Przepisy umożliwiają też łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego

Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

! Wysokość wszystkich świadczeń i progów dochodowych podajemy w kwotach netto, czyli na rękę. Zasiłek rodzinny Jak jest teraz. Przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 548 zł lub 612 zł (samotnie wychowujący dziecko lub rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym) - na dziecko do 16. roku

Wielka Brytania: największy wzrost liczby bezrobotnych od 15 lat

. Ogólna liczba bezrobotnych, obejmująca również osoby bez pracy, nieupoważnione do pobierania zasiłku i zarejestrowane w urzędach pracy, wyniosła na koniec maja 1,62 mln i była wyższa o 12 tys. w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami. Odpowiada to stopie bezrobocia w wysokości 5,2 proc. W ocenie

FAQ: eksperci odpowiadają na Wasze pytania

? - Jeżeli opłacała Pani składki chorobowe terminowo i w odpowiedniej wysokości (takie, jakie obowiązywały w danym kwartale), przysługuje Pani zasiłek macierzyński na taki sam okres, przez jaki trwałby urlop macierzyński każdej pracownicy. Jeśli to Pani pierwsze dziecko, to należy się Pani 16 tygodni. Może

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

zawodowy reprezentujący interesy pracownika. (Podstawa prawna: art. 1867 i art. 1868 Kodeksu pracy; art. 1, 5 i 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników). W jakiej wysokości należy się wynagrodzenie za

Kodeks pracy od nowa

urlopu rodzicielskiego w swojej firmie. W tym wypadku pracodawca również nie może mu odmówić. Zmiany w zasiłkach Bez zmian pozostaje wysokość zasiłku macierzyńskiego za czas podstawowego urlopu macierzyńskiego oraz zasiłku wypłacanego podczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego - jest on płatny w

Niższe świadczenie przedemerytalne i ostrzejsze kryteria

. Propozycja ta przynosząc budżetowi oszczędności, ma jednocześnie uzdrowić relacje między wysokością zasiłku dla bezrobotnych, nowym świadczeniem przedemerytalnym a przyszłą emeryturą świadczeniobiorcy. Obecnie często bywa, że zasiłek lub świadczenie przedemerytalne jest wyższe niż hipotetyczna przyszła

Bezrobotny zarejestrowany

lat,nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, nie pobiera świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego;nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o

Umowa o dzieło i zlecenie: sprawdź, jak je podrasować

pozwala pójść na zwolnienie lekarskie, a w wypadku urodzenia dziecka - na otrzymanie zasiłku macierzyńskiego. Dla pracujących na umowę zlecenie ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i można się do niego zgłosić się w każdej chwili. Wystarczy złożyć wniosek w kadrach. Objęcie ubezpieczeniem następuje od

Pracodawcy wydają fortunę na bezrobotnych

bezrobocia. Dowodem wzrostu będzie zmian podstawy jej wyliczania. Teraz stanowi 70 proc. zasiłku pielęgnacyjnego - 294 zł. Od stycznia wzrośnie do 538 zł, ponieważ podstawą stanie się wysokość zasiłku dla bezrobotnych - podaje "Rzeczpospolita". - Jeśli nowy rząd zastanawia się, w jaki sposób

Tychy: zwolnienia i mniej pracy

odprawy w wysokości od 9 do 18 miesięcznych pensji w zależności od stażu pracy. Gdyby ktoś nie przyjął tych warunków, dostałby tylko trzymiesięczną odprawę, wynikającą z kodeksu pracy. Cieślar poinformował także, że w zakładzie uruchomiono punkty konsultacyjne dla zwalnianych pracowników, obsługiwane

Ile zarabiają księża? Zarobki, emerytury i podatki duchownych

dzięki zasadzie 8 promili, czyli odpisów od podatku w tej wysokości, deklarowanych przez obywateli na utrzymanie Kościoła katolickiego. Co roku włoski Kościół otrzymuje z "8 promili" blisko miliard euro. W Niemczech księża mają status porównywalny do statusu urzędników państwowych i podlegają

Promocja zatrudnienia - aktywne formy walki z bezrobociem

może również dotyczyć aktywnego poszukiwania pracy. Bezrobotnemu skierowanemu na szkolenie przysługuje dodatek szkoleniowy w wysokości 20% podstawowej kwoty zasiłku (patrz rozdział: Ile wynosi zasiłek?). Należy pamiętać, że osoba, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu

Nowy system świadczeń rodzinnych

zasiłek? Dziecku przebywającemu w rodzinie zastępczej (rodzaj i wysokość należnych wtedy świadczeń regulują przepisy o pomocy społecznej) lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym

Krojenie świadczeń

prasowej. Projekty tzw. ustaw okołobudżetowych, które pozostawił rząd Jerzego Buzka, zakładały m.in. zamrożenie świadczeń z pomocy społecznej, zasiłków dla bezrobotnych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, obniżenie o połowę kryterium do pobierania zasiłku rodzinnego. Nowy rząd nie zaakceptował tego

Czytelnicy pytają, prawnik odpowiada - cz. 1

nie przysługuje niestety nawet w zmniejszonej wysokości. Warunkiem ustawowym jest bowiem, aby pracownik otrzymywał w relewantnym okresie co najmniej wynagrodzenie minimalne (niezależnie od wymiaru czasu pracy). Osoby ubiegające się o zasiłek dla bezrobotnych, które pracowały w niepełnym wymiarze czasu

Przywileje budżetówki

system awansu, od którego zależy wysokość wynagrodzenia (według danych NIK aż 80 proc. nauczycieli ma najwyższe: trzeci lub czwarty stopień awansu zawodowego). Sposób rozliczania czasu pracy. Nauczyciel musi pracować 40 godzin tygodniowo, ale monitorowany jest jedynie czas, który spędza przy tablicy, a

Zasiłki rodzinne w UE

należałyby im się świadczenia (zasiłek i dodatki) o równowartości 30 euro, a tam, gdzie mieszka żona - aż 100 euro. Ile ostatecznie dostaną? Z pierwszego kraju 30 euro, a drugi dopłaci tyle, by suma dała 100 euro, czyli 70 euro. Tak właśnie działa zasada najwyższej możliwej wysokości. Ważne! Wszelkie

Jaka praca, taka umowa

zdecydować, czy chce opłacać składkę chorobową. Obecnie wynosi ona 2,45 proc. wynagrodzenia. Dlaczego warto ją opłacać? Bo zyskujemy dzięki temu prawo do zwolnienia lekarskiego, a także zasiłku macierzyńskiego odpowiadającego urlopowi macierzyńskiemu i rodzicielskiemu, które są płatne. Uwaga! W przypadku

Nauczyciel śpi spokojnie

pedagogów (52 proc.) osiągnęła najwyższy stopień awansu zawodowego, czyli została nauczycielem dyplomowanym. Blisko jedna trzecia (27 proc.) to nauczyciele mianowani, 17 proc. kontraktowi, a jedynie 5 proc. stażyści. To istotna statystyka, ponieważ przekłada się na wysokość wynagrodzeń uzależnionych od

Chory pracownik to drogi pracownik

wysokości 2,45 proc. odliczana jest od pensji każdego pracownika - w większości pokrywa koszt ich nieobecności. Średnio na jeden miesiąc zwolnienia mama pracuje przez cztery lata, to dłużej niż inny pracownik, bo jej zasiłek wynosi 100 proc. pensji, a nie 80 proc., jak to ma miejsce przy większości zwolnień

Rodzice na urlopie

Kamili i pana Rafała - dotyczy kolejnej części urlopu rodzicielskiego - określa się w nim termin zakończenia poprzedniej części i zakres już wykorzystanego urlopu. Uwaga: zarówno urlop macierzyński (podstawowy i dodatkowy), jak i rodzicielski, są płatne. Nie zmieniła się wysokość zasiłku za okres

Ile można dorobić na emeryturze?

Jesteś emerytem lub rencistą? Otrzymujesz świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, rentę rodzinną lub socjalną, zasiłek z pomocy społecznej albo dla bezrobotnych? Dorabiasz? Chcesz dorobić? To sprawdź, jak dorabiać bezpiecznie. Wyjaśniamy, kto i kiedy może dorabiać bezkarnie, kiedy mogą zmniejszyć

Co czeka bezrobotnego jeśli zostanie rachmistrzem

ponieść inną drobną stratę. Otóż w ramach tzw. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu urzędy pracy organizują rozmaite szkolenia absolwenckie. Osoba korzystająca z nich pobiera stypendium w wysokości 60 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli ma za sobą jakąś dorywczą pracę, dodatek maleje do 20 proc

Pytanie o prawa matek w Holandii

proporcja sumy, którą wpłaca pracownik i pracodawca zależy od dochodów pracownika. Kobiety w ciąży na zwolnieniu lekarskim otrzymują zasiłek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. W Holandii urlop macierzyński nazywa się urlopem ciążowym i trwa od sześciu tygodni przed porodem do sześciu tygodni po urodzeniu

Nowości rynku pracy

. To w sumie daje prawie rok na opiekę nad maluchem. Co ważne, urlopami rodzice będą mogli się dzielić: już po 14. tygodniu wszystko jest do podziału między mamę i tatę. Niestety, im dłuższy urlop, tym zasiłek będzie niższy - za czas urlopu rodzicielskiego mama albo tata dostaną tylko 60 proc. podstawy

Formalności: Pobyt we Francji

utrzymanie. Ich wysokość jest oceniana wg minimalnego dochodu gwarantowanego. Dla osoby samotnej jest to 454,63 euro (na dzień 1 czerwca 2009), lub - jeśli zainteresowany spełnia warunek wieku - wg zasiłku solidarnościowego dla osób starszych, czyli 677,13 euro miesięcznie na osobę (na dzień 1 kwietnia 2009

Bony pieniężne: kto je dostaje i na co wydaje

podwyższają podstawy wynagrodzenia. To z kolei ma znaczenie przy naliczaniu ekwiwalentu urlopowego oraz kwoty zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Innymi słowy, premia gotówkowa, poza tym, że dostajemy pieniądze do ręki, podwyższa nam również wynagrodzenie w wymienionych przypadkach. Bony - nie - wyjaśnia

Stypendia dla bezrobotnych absolwentów

wysokości 60 proc. zasiłku również w czasie kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych albo wyższych, ale tylko jeśli uczy się wieczorowo lub zaocznie.

Prawa matek - wszystko o urlopach i zasiłkach

on każdej ubezpieczonej kobiecie. Po urodzeniu dziecka ZUS wypłaca zasiłek w wysokości 100 proc. Podstawy wymiaru. Czas, przez który będziesz dostawać zasiłek, jest równy pełnej długości urlopu macierzyńskiego. Okresowy zasiłek macierzyński od niedawna dostają także matki korzystające z pomocy

Trzymiesięczna umowa o pracę warunkiem otrzymania dodatków

- Nie może to być ani umowa-zlecenie, ani umowa o dzieło - dodał. Dodatek relokacyjny w wysokości sześciokrotności zasiłku dla bezrobotnych będzie wypłacany osobom zwolnionym z pracy w związku z trudną sytuacją przedsiębiorstwa, które podjęły nową pracę co najmniej 50 km od dotychczasowego miejsca

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

Staramy się o dziecko Lecząc niepłodność, możemy korzystać ze zwolnień lekarskich na takich samych zasadach, jak podczas choroby. Czy, kiedy i na jak długo je dostaniemy, decyduje lekarz prowadzący. Mamy prawo do zasiłku chorobowego (patrz: słowniczek) w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru (podczas

Etat, zlecenie, dzieło

przysługuje im odprawa, a po wszystkim w niektórych przypadkach również zasiłek dla bezrobotnych. Zostają z niczym. Ci na umowie-zleceniu przecież płacą składki, dlaczego mieliby nie dostać zasiłku? - Bo jednym z podstawowych kryteriów jego otrzymania jest płacenie składek minimum od 1,5 tys. zł brutto. Tyle

MBA czy podyplomowe - co wybrać?

studiów podyplomowych do wysokości 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia (ale nie więcej niż 300 proc.). W takiej sytuacji przysługuje mu tylko 20 proc. zasiłku dla bezrobotnych aż do ukończenia studiów. Jeśli natomiast w trakcie studiów takiej osobie uda się znaleźć pracę, nie traci prawa do dotacji aż do

Wypadki przy pracy

spowodowanej wypadkiem przy pracy. Co nam przysługuje? W zależności od rodzaju wypadku i jego wpływu na stan zdrowia pracownika, można liczyć na następujące świadczenia: - Zasiłek chorobowy w wysokości wynagrodzenia miesięcznego, wypłacany maksymalnie przez 182 dni, licząc od pierwszego dnia po wypadku. Do

Brak wypłaty w terminie

przysługuje Panu odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Rozwiązanie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem (czyli jest prawo do zasiłku dla bezrobotnych). Oczywiście nie ma Pan obowiązku rozwiązania umowy. Ponadto

Czy to Polki wykańczają brytyjskie szpitale?

- jest ich co roku coraz więcej; szacuje się, że nawet 150 tys. rocznie. - To imigranci zabierają nam łóżka w szpitalach, korzystają z zasiłków - piszą od ponad dwóch miesięcy brytyjskie gazety. W antyimigranckich tekstach celują "Daily Mail", "Daily Express" i "Evening Standard

Wypadek w pracy. Co robić?

prywatnych, w tym także na posesji należącej do osoby poszkodowanej. Jeżeli więc złamiemy rękę albo skręcimy nogę na własnym podwórku, ale stało się to, gdy wybieraliśmy się do lub wracaliśmy z pracy, dalej możemy liczyć na płatne zwolnienie. Ile wynosi odszkodowanie? Wysokość odszkodowania precyzyjnie

Nie urlopy a żłobki i przedszkola pomogą rodzicom

najszybciej, jest szaleństwem. Więc robi się coś dokładnie odwrotnego. Dziwi im się pani? - Dziwię się temu, że stawiają na rozwiązanie, które sprawdza się na krótką metę. Przez rok będą pobierały zasiłek w wysokości 80 proc. pensji, czyli mniej niż tysiąc złotych. Po tym czasie część przejdzie na wychowawczy

Informator "Gazety" o nowych świadczeniach przedemerytalnych

je otrzymywać w dotychczasowej wysokości (jakiej i od czego to zależy, wyjaśniamy za chwilę). A jak ma być od kwietnia 2004 r.? Rząd chce zmotywować bezrobotnych do szukania pracy, a nie przechodzenia na zasiłek. I dlatego osoba, która utraciła pracę, nie będzie mogła od razu starać się o świadczenie

Dział trzeci - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia. Rozdział IV - Odprawa pośmiertna

Art. 93. § 1. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. § 2. Wysokość odprawy, o której mowa

Gwałtowny wzrost bezrobocia w Islandii

Wyspę. Na przyszły rok premier Geir Haarde przewiduje dalszy, znaczny wzrost bezrobocia. Aby uchronić się przed bankructwem państwa, Islandia musiała zaciągnąć kredyt wysokości 2,1 miliarda USD w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Agencja dpa pisze, że w obliczu wielkich trudności gospodarczych

Emigranci już nie wrócą. Chyba że na emeryturę

siłą powróciły ataki na imigrantów. Między innymi Polaków przedstawiano jako głównych sprawców kłopotów na brytyjskim rynku pracy - tych, którzy tylko korzystają z brytyjskich zasiłków. Szacuje się, że w latach 2008-10 pracę mogło stracić nawet 100 tys. Polaków. Trudna sytuacja na brytyjskim rynku

Mniej zabezpieczeń, więcej motywacji do pracy

się, czy w kolejnym miesiącu będzie miał pracę i dochód w wysokości około 600 euro, czy nie. Takich jak on krótkoterminowych pracowników jest w Hiszpanii 4 mln, co stanowi jedną trzecią wszystkich zatrudnionych. Pracują za niskie wynagrodzenie na umowy obejmujące od jednego dnia do pół roku. Dzięki

Świadczenie przedemerytalne

przez urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Wysokość świadczenia przedemerytalnego - 670 zł miesięcznie (dotyczy świadczeń przyznawanych od 1 sierpnia 2004 r.)

Bezrobotny sam jak palec

na szkolenia indywidualne. Są skuteczne, gdy pracodawca oświadcza, że po nich zatrudni bezrobotnego. Szkolenia grupowe są mniej efektywne - ponad 40 proc. A dotacje na założenie firmy? - W tym roku przyznaliśmy ok. 100 dotacji, każda w wysokości sześciu średnich pensji. Ile z tych osób wraca po roku

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

, niezależnie od stanowiska. Jej wysokość oblicza się tak jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Zwolniony nauczyciel zatrudniony na umowę o pracę otrzyma dodatkowo: wynagrodzenie miesięczne, jeśli pracował w szkole krócej niż 2 lata; dwumiesięczne, jeśli pracował od 2 do 8 lat; trzymiesięczne, jeśli

Za wysokie wykształcenie... O szukaniu pracy z dyplomem doktora

pracował dotąd na umowę o dzieło - nie ma prawa do zasiłku. Zostanie natomiast, jak inni bezrobotni, objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Sytuację na rynku pracy pogarsza fakt, że oferty dla osób z tytułem doktora trafiają się rzadko. Wiąże się to z niżem demograficznym na uczelniach i minimalną rotacją w

Praca na czarno, praca na szaro - konsekwencje

taki układ, musi liczyć się z tym, że jeśli ulegnie wypadkowi lub zachoruje, pieniądze dostanie od kwoty zgłoszonej do ZUS-u. Np. jeśli pracownik dostawał "do ręki" 2 tys. zł, a oficjalnie tylko 800, to jego zasiłek chorobowy będzie prawie trzykrotnie mniejszy. Poza tym wysokość emerytury czy

Przewodnik "Gazety Praca" po nowej ustawie o promocji zatrudnienia

nie większy niż 30 proc. zasiłku, ale niezależnie od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia! Będzie go otrzymywał przez połowę okresu, przez jaki otrzymywał by zasiłek. Dla absolwentów nie, dla młodych tak Do tej pory absolwenci z rejonów zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem mogli liczyć na

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

uprawnienie do zasiłku chorobowego, okres pobierania tego zasiłku należy odliczyć od okresu, za który pracownikowi ma być przyznane wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Jeżeli jednak umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego

Holendrzy chcą zmusić Polaków do integracji

- już tysiąc. Bez zdanego egzaminu nie można otrzymać pozwolenia na stały pobyt. "Jeśli chcesz zasiłku, państwo może zażądać czegoś od ciebie" Politycy nie ukrywają, że w przypadku Polaków chodzi im przede wszystkim o naukę języka. I nie ustają w wysiłkach, by kursy integracyjne były

Staż z urzędu pracy

otrzymują - 120 proc. wysokości zasiłku - to nie wynagrodzenie, a stypendium. Co więcej, ponieważ stażysta nie jest zatrudniony w danej firmie czy instytucji, o jego czasie pracy decyduje nie szef, a starosta. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej

Związkowe i rządowe pomysły na pracę

część, którą pokryje rząd w finansowaniu wynagrodzenia, będzie mniej więcej w wysokości zasiłku dla bezrobotnych (niewiele ponad 500 zł miesięcznie - PAP) - powiedział premier. Ministerstwo pracy popiera Minister pracy Jolanta Fedak dodała, że rząd chce wesprzeć osoby najbardziej poszkodowane i

UE: czy będą niezależne od macierzyńskiego urlopy ojcowskie?

wychowawczych (np. poprzez określenie obowiązkowych minimów), możliwość ich dzielenia na kilka okresów, podniesienie wieku dziecka, nad którym przysługuje opieka, do 16 lat (albo do końca obowiązkowej nauki w szkole), powiązanie zasiłków wychowawczych z wysokością dotychczasowego wynagrodzenia, czy też

Sushi po polsku

czekać około roku.Monika wykorzystała jeszcze jedno źródło wsparcia finansowego, mianowicie zasiłek dla bezrobotnych. Zamiast pobierać go co miesiąc, można zdecydować się na jednorazową wypłatę gotówki w wysokości 60 proc. należnej całości (w tym przypadku 3 tys. euro), wówczas pozostałe 40 proc

Naciąganie na L4

dni? agata_s2 Zwolnienie do 33 dni jest płatne przez pracodawcę w wysokości 80% wynagrodzenia, oczywiście pracodawca może ustanowić korzystniejsze przepisy (wyższy procent), powyżej dostaje się zasiłek chorobowy. ciekawa Jestem na L4 od soboty. Teraz zastanawiam się jak będę miała zapłacone. Wiem

Wiek emerytalny: co na to Europa?

niska. Na wysokość przyszłego świadczenia ma wpływ nie tylko okres pracy i wysokość zarobków, liczą się także inne dochody, np. zasiłek dla bezrobotnych, studencki lub chorobowy. Pomimo możliwości uzyskania wcześniejszego świadczenia, Szwedzi długo pozostają aktywni zawodowo pracując przeciętnie do 63

Wolą wyjechać do innego kraju niż wrócić

wysokość zasiłków, których pobieranie jest często o wiele bardziej opłacalne, niż powrót do kraju.

Po dyżurze ekspertek z GIP: odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

? Zgodnie z art. 85 § 1 Kodeksu pracy wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych

Wyjść poza PKB

proc. z nas zarabia mniej niż 400 funtów tygodniowo. Finansowy kryzys te dysproporcje jeszcze tylko pogłębił, a ludzie, którzy potracili prace, zmuszeni zostali drastycznie obniżyć swój standard życia, bo przecież 60 funtów tygodniowo w ramach zasiłku nie pozwala na normalne funkcjonowanie. Inaczej

ZUS. Gdy pracodawca nie płaci pensji, składek zdrowotnych i emerytalnych

O odpowiedź na te pytania poprosiliśmy specjalistów z ZUS. Ubezpieczenie chorobowe. Jeżeli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia i nie odprowadza do ZUS składek, to i tak jesteśmy ubezpieczeni. Nie tracimy prawa do zasiłku chorobowego, emerytalnego i innych świadczeń. Dla ZUS ważny jest moment

Wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku Wysokość zasiłku dla bezrobotnych po waloryzacji znacznie się różni od kwot jakie bezrobotny otrzymywał jeszcze przed waloryzacją. W chwili obecnej wysokość zasiłku dla bezrobotnych możemy podzielić na trzy etapy, gdzie w każdym z nich jesteśmy w stanie określić konkretną kwotę jaką bezrobotny otrzyma po przyznaniu mu statusy bezrobotnego.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest zróżnicowana i uzależniona od czasu przepracowanych lat oraz okresu zatrudnienia w danym zakładzie pracy. W chwili obecnej zasiłek dla bezrobotnych może być podzielony na:

80% ? dla osób, które przepracowały mniej niż 5 lat; 100% ? dla osób które przepracowały od 5 do 20 lat; 120% ? dla osób które przepracowały minimum 20 lat;