wzór wypowiedzenia za porozumieniem stron

Każdy może być bardzo dobrym menedżerem

Czy są typy osobowości, które lepiej sprawdzają się w biznesie, a może liczy się przede wszystkim różnorodność i umiejętność pracowania z różnymi ludźmi? O tym, jak doskonalić komunikację i samego siebie, żeby być lepszym szefem opowiada Beata Stefańska, psycholog biznesu, Partner Zarządzający w firmie Ahead.

Oświadczenia woli o wypowiedzeniu

wypoczynkowe, Warszawa 1997, s. 74; M. Gersdorf, Okresy wypowiedzenia - zagadnienia praktyczne, PiZS Nr 11/1998, s. 34. 1.2.2.Do oświadczeń woli w przedmiocie wypowiedzenia umowy o pracę (odmiennie niż przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron - por. uchwałę z 31.8.1989 r., III PZP 37/89, OSNCP z

Rozw. umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Podajemy wzór Rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika (format pdf) (program Acrobat do ściągnięcia). Zgodnie z art. 53 § 1 KP pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia: 1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: a) dłużej niż 3