zakłady pracy chronionej

Niepełnosprawni na wylocie

Kryzys finansowy uderza w zakłady pracy chronionej. Spada liczba zamówień, zaczynają się zwolnienia, a na dodatek państwo daje mniej pieniędzy na zatrudnianie niepełnosprawnych.

Banach: niepełnosprawni mogą być spokojni o swoją pracę

W 2002 r. nie będzie zmian w systemie finansowego wspierania Zakładów Pracy Chronionej - uspokaja pracodawców Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Jolanta Banach. Ale w ciągu roku zostanie on poddany gruntownej analizie.

Kampania: Zanim podejmiesz pracę

piśmie. W świetle prawa umowa ustna jest też ważna, ale lepiej warunki umowy mieć na papierze. 2.W umowie powinny znaleźć się następujące informacje: za ile pracujesz, w jakim wymiarze godzin, w jakim zakładzie pracy/firmie 3.Tylko po podpisaniu umowy o pracę (w wypadku pracy sezonowej umowy o prace na

Zwolnienie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Zwolnienie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

zakładu pracy lub upadłości. Na urlopie wychowawczym matka jest chroniona od momentu złożenia wniosku do jego końca urlopu. Uwaga! Nie jest chroniona, jeśli złoży wniosek już po tym, gdy szef zacznie procedurę zwolnienia. Urlop wychowawczy, podobnie jak macierzyński (i tacierzyński), nie chroni, gdy

Kogo nie można zwolnić

Kogo nie można zwolnić

też wiedzieć, że żaden urlop przysługujący rodzicom nie chroni przed zwolnieniem, gdy zakład pracy ogłosi upadłość lub zostanie zlikwidowany. Wtedy warunki wypowiedzenia powinny być uzgodnione ze związkami zawodowymi działającymi w firmie. Jeśli ich nie ma, to ze specjalnie wybranym przedstawicielem

Co z pracą dla uchodźców?

Co z pracą dla uchodźców?

: Oczekujący na nadanie statusu uchodźcy nie mogą przez pół roku pracować w Polsce. W taki sposób chroni się krajowy rynek pracy przed emigracją zarobkową. Gdy otrzymają ten status, mogą szukać pracy na dokładnie takich samych zasadach jak Polacy. Inni obcokrajowcy mają szereg ograniczeń. Muszą mieć pozwolenie

Kontrowersyjny czas pracy

Kontrowersyjny czas pracy

podkreśla, że spór dotyczy już samej idei przepisów związanych z czasem pracy. - Z jednej strony, istnieje koncepcja, że mają one chronić pracowników, zapewnić im odpowiedni czas na wypoczynek. Z drugiej, istnieje przekonanie, że te przepisy są tylko po to, aby ułatwić swobodne porozumienie, tak aby

Uwaga, konflikt!

Uwaga, konflikt!

zakładu lub w ogóle gospodarki, np. restrukturyzacja, krańcowe nastawienie właścicieli na zysk, obcinanie kosztów do bólu, zwiększenie pracy przy równoczesnym zmniejszeniu liczby pracowników. I to jest nagminna sytuacja. Wystarczy popatrzeć, ile w Polsce działa firm outsourcingowych, agencji pracy i ile

Dział czwarty - Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział II - Obowiązki pracownika

) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, 2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, 3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, 4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy

Pół miliona Polaków traci zdrowie w pracy

Najnowsze badania GUS dotyczące warunków pracy w 2012 r. pokazują, że liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia dla zdrowia stale maleje. Spośród 5,3 mln osób objętych badaniem 506,7 tys. pracowało w warunkach zagrożenia. To niemal 10 proc. załogi przebadanych zakładów. Przekrojowe wyniki z

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe

powiatowy urząd pracy oraz Radę Pracowników, jeśli taka jest w firmie. Zwolnienie grupowe na ogół wiąże się z poważnymi kłopotami firmy lub jego restrukturyzacją. To oznacza, że chronione przed utratą pracy nie są nawet osoby, które mają umowy na czas określony z zawartymi w niej klauzulami o braku

Niepełnosprawność to nie przeszkoda

przewidziane są też dla niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej. Chodzi o firmy, w których załoga liczy 25 lub więcej osób, a co najmniej połowę stanowią niepełnosprawni (30 proc. w przypadku określonych schorzeń). W takich firmach osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą

Niepełnosprawni w pracy: pięć milionów powodów, żeby ich zatrudniać

Niepełnosprawni w pracy: pięć milionów powodów, żeby ich zatrudniać

Andrzej Kawa, właściciel firmy Glutenex k. Poznania, największego w Polsce producenta żywności dla diabetyków oraz osób na diecie bezglutenowej i niskobiałkowej Zatrudniam 80 pracowników, połowa z nich to osoby niepełnosprawne umysłowo, oraz niesłyszące i niemówiące. Zakładem pracy chronionej

Układ nie przetrwa?

Układ nie przetrwa?

;. Bez układu, bez ochrony? Pracowników chronią co prawda przepisy Kodeksu pracy, ale w układzie zbiorowym mogą oni sobie wynegocjować więcej przywilejów niż wynika z kodeksu. To jednak może zniechęcać pracodawców do ich zawierania. Jak wyjaśnia Paweł Śmigielski, prawnik z OPZZ, jednej z trzech

Po dyżurze ekspertek z GIP: odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

wynagrodzenia, pytali o przepisy dotyczące zwalniania osób w wieku przedemerytalnym, czy regulacje dotyczące zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne. Oto lista najważniejszych i najczęściej zadawanych przez czytelników pytań. W naszym zakładzie pracy zapowiedziano zwolnienia grupowe. Czy przed zwolnieniem

Pomocna dłoń z Unii. Jak skutecznie aktywizować bezrobotnych?

Pomocna dłoń z Unii. Jak skutecznie aktywizować bezrobotnych?

Integracji Społecznej we Wrocławiu postanowili z kolei wprowadzić na rynek pracy 120 niepełnosprawnych. Jak mówi Monika Zentkowska kierownik projektu "Praca bez barier", chodziło o przełamanie szeregu stereotypów dotyczących niepełnosprawnych. - Chcieliśmy, aby wszystkie firmy, nie tylko zakłady

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

Przywileje wybranych grup zawodowych w Polsce

kopaniach odkrywkowych siarki lub węgla brunatnego, praca w zakładach montażowych czy naprawczych, wykonujących roboty pod ziemią czy członkostwo w zawodowym zespole ratownictwa górniczego). Dodatkowym przywilejem górników jest korzystniejszy przelicznik przepracowanych lat, jaki stosuje ZUS przy obliczaniu

Lodołamacze 2008 - konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie

, Kapituły Regionalnego Etapu, na podstawie nadesłanych materiałów zgłoszeniowych dokonają analizy i wyłonią finalistów regionalnych laureatów w kategoriach: - Zakład Pracy Chronionej, - Otwarty Rynek Pracy, - Pracodawca Nieprzedsiębiorca, - Przedsiębiorca - Osoba Niepełnosprawna, - Zakład Aktywności

Dzień Integracji, Siedlce

Dzień Integracji, Siedlce

W programie: TARGI AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (godz. 10.00 - 15.00), ok. 30 stanowisk wystawienniczych, poradnictwo, warsztaty, filmy szkoleniowe. Wystawcami (konsultantami) będą: zakłady pracy chronionej, urzędy pracy, organizacje pozarządowe, instytucje działające na rzecz

Kiedy i kogo nie można zwolnić

Kiedy i kogo nie można zwolnić

latach pracy w zakładzie miał prawo do trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jego 65. urodziny przypadały w listopadzie, więc mimo że szef chciał rozwiązać z nim umowę w październiku, nie mógł tego zrobić. Wiek przedemerytalny chroni też w przypadku zwolnień grupowych. W takiej sytuacji pracodawca może

Jak się nie dać zwolnić

Jak się nie dać zwolnić

tego postępowania zatrzymać. Rodzice na wychowawczym mogą zostać zwolnieni w przypadku likwidacji zakładu pracy lub na podstawie zwolnienia dyscyplinarnego. Niestety, wychowawczy nie chroni przez zwolnieniami grupowymi, jeśli wzięłaś urlop na więcej niż trzy miesiące (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13

Zwolnienia i wypowiedzenia

Zwolnienia i wypowiedzenia

Za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, grupowo, dyscyplinarnie. Każda forma zwolnienia z pracy daje pracownikowi inne prawa. Są też grupy pracowników szczególnie chronionych, jak matki, ojcowie, seniorzy czy związkowcy. Gdy dostajesz wypowiedzenie Ewa, pracowniczka jednego z hoteli na Mazurach

Przywileje budżetówki

wyprawek szkolnych dla dzieci, dopłaty do wyjazdów wakacyjnych oraz bony świąteczne. Sędziowie To, co odróżnia ich od pozostałych pracowników, to m.in. dłuższe urlopy. Po 10 latach pracy otrzymują dodatkowe 6 dni wolnego, a po 15 latach pracy - 12 dni. Są chronieni immunitetem, czyli nie podlegają

Intel na linii frontu

zakład wciąż pracuje. Jednak tylko część zatrudnionych pozostaje na terenie zakładu (pracują w specjalnych, chronionych pomieszczeniach) - reszta została oddelegowana do pracy zdalnej. "Nasi pracownicy wyposażeni są w komputery przenośne, a w bunkrach w Hajfie można korzystać z bezprzewodowego

Pracowniku, po siódme: nie kradnij

kierowców, których zatrudniam, podejrzenia miałem jedynie co do dziesięć osób, ale już to przeanalizowaliśmy i wyjaśniliśmy. Okazało się, że ci kierowcy po prostu nieekonomicznie jeżdżą. Często hamują i przyśpieszają, stąd te różnice. Zakład chronią także zainstalowane w różnych miejscach kamery. - Mój

Komu i kiedy pomoże Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

FGŚP płacą wszyscy pracodawcy, z wyjątkiem tych instytucji, które nie mogą upaść ani zostać zlikwidowane. Jest to m.in. cała budżetówka, szpitale, a także zakłady pracy chronionej.

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

sprzeczne z jego celem i bezskuteczne. Uwaga! Uchwała Sądu Najwyższego z 2006 r. odnosi się tylko do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania (nie chroni ich kodeks pracy, który zwalniania w czasie urlopu wyraźnie zakazuje). Czyli nauczyciela zatrudnionego na umowę o pracę, zgodnie z art. 41

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

. Dłuższy dzień pracy dla niepełnosprawnych Od 1 stycznia osoby niepełnosprawne będą pracowały osiem godzin dziennie, a nie siedem. Dotyczy to osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności. Zaostrzono też wymogi dla zakładów pracy chronionej. Od teraz taki status mogą otrzymać firmy

Jak mogą cię zwolnić?

ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Dlatego zdarza się, że pracodawcy nadużywają tej formy zwolnień. Co nie jest likwidacją zakładu pracy (Art. 411 par. 1 K.P.)? przejęcie przez przedsiębiorstwo państwowe jego wydzielonej części, stanowiącej odrębny zakład pracy (art

Dział dziesiąty - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział I - Podstawowe obowiązki pracodawcy

Art. 207. § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. § 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim

Polacy podbijają brytyjską prowincję

przenosząc się na angielską prowincję. Rośnie ilość ogłoszeń oferujących pracę na angielskich farmach. Zatrudnienie oferują również większe zakłady przemysłowe. Rynek pracy w dużych miastach, takich jak Londyn czy Birmingham, jest już nasycony - pracę mogą tam znaleźć niewykwalifikowani pracownicy fizyczni

Lodołamacze 2009

wyłaniają regionalnych laureatów. Zwycięzcy poszczególnych kategorii, automatycznie biorą udział w centralnym etapie Konkursu, w którym Kapituła Centralna wskaże Ogólnopolskich LODOŁAMACZY 2009. Wyróżnienia zostaną przyznane w kategoriach: Otwarty Rynek, Zakład Pracy Chronionej, Pracodawca Nieprzedsiębiorca

Ochroniarz

, jest zatrudniony w zakładzie pracy chronionej, pilnuje ogrodzonego osiedla trzech bloków. Zarabia 4 zł na godzinę . Odpowiada mu to, bo pracuje 24 godziny non-stop (w nocy można podrzemać), a potem ma dwa lub trzy dni wolne. Poznań Magdalena, 24 lata, pracuje jako ochroniarz w firmie ochrony osób i

Rozmowa z minister pracy i polityki społecznej

zbiorowych, za mało porozumień na poziomie zakładu pracy bezpośrednio między pracodawcą a pracownikiem. Już dziś w ramach obowiązującego prawa niektórzy pracodawcy dogadują się z pracownikami, kiedy i ile będą pracować, bo np. nie ma zamówień. Oczekiwanie, że wszystko musi być zapisane w kodeksie pracy i

Kiedy i w jakich okolicznościach można zwolnić z pracy kobietę w ciąży?

Przyszłe mamy boją się mówić o ciąży swojemu pracodawcy, obawiając się np. wypowiedzenia bądź rozwiązania umowy o pracę. Wiele z nich ukrywa ciążę aż do końca trzeciego miesiąca, bo uważają, że dopiero wtedy chroni je kodeks pracy. A to nieprawda! Przypominamy: zgodnie z ogólnymi zasadami kobieta

Nowy rok, nowe prawo

na celu zniesienie przywilejów i ulg w zatrudnieniu osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Np. od 1 stycznia pensje niepełnosprawnych już nie będą dofinansowane przez PFRON. Zniesiono też niektóre ułatwienia w funkcjonowaniu zakładów pracy chronionej. Mniejszą pomoc dostaną też

Kiedy przyszła mama może stracić pracę

Przyszłe mamy boją się mówić o ciąży swojemu pracodawcy, obawiając się zwolnienia. Wiele z nich ukrywa ciążę aż do końca trzeciego miesiąca, bo uważają, że dopiero wtedy chroni je kodeks pracy. A to nieprawda! Zgodnie z ogólnymi zasadami kobieta podlega szczególnej ochronie w całym okresie ciąży

Finał Kampanii Zatrudnij Niepełnosprawnego, Warszawa

przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; prowadzący zakład pracy chronionej. Wysokość dofinansowania dla pracodawcy, to: 130% najniższego wynagrodzenia, gdy zatrudniony ma znaczny stopień niepełnosprawności, 110% najniższego wynagrodzenia, gdy zatrudniony ma umiarkowany stopień niepełnosprawności, 50

Mamo, poznaj swoje prawa - odpowiedzi na pytania czytelników

! Najwięcej pytań, choć dużo o tym pisaliśmy, dotyczyło właśnie ciąży. Przyszłe mamy boją się mówić o tym swojemu pracodawcy, obawiając się konsekwencji, np. zwolnienia. Wiele z nich ukrywa ciążę aż do końca trzeciego miesiąca, bo uważają, że dopiero wtedy chroni ich kodeks pracy. - Nie mogę zrozumieć, skąd

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

jeśli jest reprezentantem załogi pracowniczej, w żaden sposób nie jest chroniony przed utratą pracy. W dużych firmach pracownik ma lepiej: gdy działają związki zawodowe ma ochronę; gdy są zwolnienia grupowe - szef musi zgłosić ich zamiar do urzędu pracy i wypłacić pracownikom odprawy. Pomoże ci

Masz prawo być mamą i nie bać się zwolnienia z pracy

. za kradzież (tzw. rażące naruszenia podstawowych obowiązków pracownika, art. 177 par. 1 kp). Jeśli jednak w twoim zakładzie pracy działają związki zawodowe, do których należysz lub do których zwróciłaś się z prośbą o reprezentację, musi uzyskać od nich zgodę na zastosowanie dyscyplinarki; jeśli

Szwajcarzy zgadzają się na otwarcie rynku pracy

siły polityczne (poza ekstremistami z prawa i lewa) i ekonomiczne wspólnie agitowały za otwarciem rynku pracy dla nowych członków UE. Politycy i pracodawcy argumentowali, że jeśli Szwajcarzy zechcą chronić się przed napływem siły roboczej z zagranicy, to szwajcarskie firmy - chcąc pozostać

Mroczny przedmiot pożądania

lata, ale jak podkreślają specjaliści, pewnym w zawodzie można się poczuć po 7-8 latach pracy, jeśli ma się jeszcze trochę talentu i zamiłowania do szycia. Zdaniem Sochackiej-Koper w małych pracowniach uczeń ma szansę nauczyć się wszelkich tajników futrzarskiego fachu. - W zakładach produkcyjnych

W pracy z HIV

zadawania pytań o status serologiczny osobie starającej się o pracę lub już zatrudnionej. Również współpracownicy nie powinni być zobowiązani do ujawnienia tak osobistych informacji - czytamy w kodeksie ILO. ... i polska rzeczywistość Według danych Państwowego Zakładu Higieny osób zakażonych wirusem HIV

Jak firmy strzegą swoich tajnych informacji?

Wartościowych. Nowoczesne bramki, wartownicy, osobiste kontrole czekają ich przy każdym wejściu i wyjściu z zakładu pracy. Do tego dochodzą specjalne karty dotykowe, by móc wejść na teren zakładu. Wszystko, począwszy od logowania się do sieci, a skończywszy na wchodzeniu do specjalnych, tajnych pomieszczeń

Wypowiedzenie umowy o pracę

w przypadkach szczególnych, zwłaszcza w razie chęci rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę z: pracownikami chronionymi, np. kobietą w ciąży oraz w przypadku podjęcia zamiaru wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. W takim przypadku pracodawca zawiadamia

Molestowanie w pracy

W zeszłym tygodniu prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia molestowania seksualnego pracownic fabryki chipsów Frito Lay w Grodzisku Mazowieckim. Osiem kobiet wyrzucono z pracy, gdy zaczęły mówić głośno o molestowaniu przez kierownika. Za wykorzystywanie seksualne pracownicy sąd w

Będzie łatwiej zwalniać

go do wykorzystania urlopu. W ten sposób pracownik traci prawo do pieniężnego ekwiwalentu za urlop). Wreszcie przyszedł czas na ostatnią - dotyczącą ustawy z 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, czyli tzw. ustawy

Prawna opieka nad matką w ciąży - przypomnienie

Wszystkie przywileje związane z ciążą i macierzyństwem przysługują tylko kobietom zatrudnionym na umowę o pracę. Nie ma znaczenia, czy pracujesz na cały etat, czy pół etatu ani jaki masz staż pracy, ważne, abyś nie pracowała na podstawie umowy o dzieło czy na zlecenie. Prawo chroni cię już od

Dręczenie w pracy

podobnych numerach odeszłam z pracy. Leżałam w domu i patrzyłam w sufit przez trzy miesiące, włosy wychodziły mi garściami - mówi. Ciąża szczególnie chroniona - Łatwym obiektem mobbingu są kobiety w ciąży - mówi Joanna Grzywińska z Państwowej Inspekcji Pracy. - Pracodawcy potrafią dawać im do zrozumienia

Jak oskubać inwalidów i wyłudzić pieniądze

nimi przyszedł złożyć zawiadomienie o przestępstwie. W tej sytuacji przyszedłem do "Gazety". Bierze pan albo do widzenia Firma, w której zatrudnił się pan Grzegorz, nazywa się Centralny Fundusz Inwestycyjny spółka z o.o. Z początkiem roku uzyskała od wojewody łódzkiego status Zakładu Pracy

Cyrograf z pracodawcą

umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki. Może z tego zrezygnować, gdy kierując pracownika na szkolenie nie zobowiązuje go do przepracowania określonego czasu w swoim zakładzie pracy po ukończeniu nauki" - mówią przepisy polskiego prawa. Gwarancja na inwestycję w pracownika Umowa lojalnościowa

Sprawdź, ile pracujesz i co się Ci należy za pracę w nadgodzinach

Co to jest "czas pracy"? Kodeks pracy mówi, że chodzi o "czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy". A więc niekoniecznie musi być to okres, w którym faktycznie pracujesz. Jeśli pracodawca

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

ochronę. Warunek: musi wrócić do swojego zakładu w ciągu maksymalnie 7 dni od ustania funkcji z wyboru (art. 74 kodeksu pracy). Od kiedy kobieta jest chroniona Od początku ciąży. I wcale nie jest ważne, kiedy poinformowała o swoim stanie pracodawcę. Przykład: Pani Alina Z. chciała powiedzieć szefowi, że

Zupełnie nowy Kodeks Pracy

); działacze związków zawodowych mają mieć ograniczoną ochronę przed zwolnieniem z pracy (teraz wiele nowych organizacji związkowych powstaje tylko po to, by chronić działaczy i w efekcie w niektórych dużych zakładach funkcjonuje po kilkanaście związków); związki zawodowe nie musiałyby już opiniować

O czym powinnaś wiedzieć, zanim zostaniesz mamą

zatrudnienia w zakładzie. - jeśli podejrzewasz, że chcą Cię zwolnić po powrocie z urlopu macierzyńskiego, złóż przed przyjściem do pracy wniosek o urlop wychowawczy. Od tego momentu jesteś chroniona przed zwolnieniem - jednak pamiętaj o konsekwencjach - to urlop bezpłatny. - musisz rozważyć, czy propozycja

Jak chronić pracowników?

, ponieważ nie przysługuje im takie prawo. Podkreśliła też, że większość polskich zakładów pracy to mikrofirmy, zatrudniające mniej niż 9 osób. Tymczasem żeby założyć związek, potrzeba 10 pracowników - dodała Miszczuk.

Bodyguard po polsku, czyli jacy są nasi ochroniarze

ochroniarskim w Polsce. - Ta branża sama sobie strzela gole. Konkurencja jest bardzo duża i brutalna, w dużej mierze przez wadliwe prawo. Mamy ustawę o zakładach pracy chronionej, która hamuje i wręcz uniemożliwia rozwój branży. Firmy ochroniarskie chcą zarabiać zatrudniając za najniższe stawki ludzi, na

Regulacja ustawowa

1.5.1989 r.) obowiązywał art. 101 KP ustanawiający ograniczony i względny zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego) przez pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy bez zgody zakładu pracy, chyba że przepis szczególny stanowił inaczej

Gadomski: To Balcerowicz rozbił układ

są najważniejsi. Ci, którzy są zmuszeni do konkurencji, presję odczuwają boleśnie. Tęsknią do monopolu, najlepiej chronionego przez państwo. Pod koniec lat 80. robiłem reportaż o pewnym śląskim producencie pieców gazowych. Jego prywatny zakład był prawie monopolistą, przyjmował przedpłaty od klientów

Nowy wymiar integracji

zupełnie nowy las. Nową formę integracji chwalą też pracownicy. - To doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu z kolegami i koleżankami z pracy - mówi Wojciech Liczkowski z biura prasowego Dell. Razem z koleżanką posadził 42 drzewa, głównie dęby i lipy. - Trochę się zmęczyliśmy, ale

Uwaga, przyszli emeryci! Pilnujcie kapitału początkowego

informatyczny wciąż nie działa porządnie). Ale przecież są jeszcze te składki emerytalne, które płaciliśmy przed wprowadzeniem reformy. Co z nimi? Nie przepadły. To właśnie jest ten kapitał początkowy, który policzy nam ZUS. Żeby Zakład mógł to zrobić, musimy udowodnić swój staż pracy oraz zarobki z okresu

Kryzys zabiera pracę i resztki godności

konkurencji.Upadł król, nie żyje królDziennikarka nie może jednak narzekać, bo w Warszawie czy innych dużych aglomeracjach, pracę da się znaleźć. Gorzej mają ci, którzy są skazani na pracodawcę. W małych miejscowościach i na wsiach jest zazwyczaj jeden zakład - cukrownia lub przetwórnia i gdy nie pracuje się tam

Przewodnik po nowych przepisach o pracy tymczasowej

chroni prawo pracy (poza pewnymi wyjątkami, o czym piszemy w punkcie 6.). c) Czasami agencja może też podpisać umowę cywilną (zlecenie lub o dzieło). Kiedy? Gdy nie "pracujesz pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym" (art. 22 par. 1 kp). Umowa cywilna jest

Chcecie pracy? Zapomnijcie o fabrykach

miejsc pracy. To prawda, od roku 1990 politycy stali wobec dramatycznych wyzwań. Musieli gasić strajki, chronić tych, którzy sami nie dawali sobie rady. W gorącej atmosferze podejmowano jednak decyzje, które musiały mieć złe skutki. Pracownikom zezwalano na wcześniejsze odchodzenie na emerytury - wiele

Co zrobić z armią z KUP

KUP, a więc zwierzchnikiem Piętakiewicza. Po co to wszystko? Zielińska argumentowała, że chroni w ten sposób 400 osób przed zwolnieniem z pracy. Prawdziwe przyczyny wydają się jednak inne. Biuro Krajowe miało wpływ na gospodarowanie majątkiem Funduszu, kontrolę decyzji Rady Funduszu, wyznaczało limity

Jak walczyć z bezrobociem

pracę mają. Chociaż robi się to w dobrej wierze, z myślą o ochronie pracownika, trzeba sobie zadać pytanie gdzie praca jest bardziej chroniona. Czy w kraju gdzie pracę bardzo trudno jest stracić, ale jeszcze trudniej ją zdobyć, gdzie jest wysoko regulowany rynek pracy, płaca minimalna nie jest

Co, gdy nie dostajesz pensji na czas

opłaca składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (wyjątkiem są te instytucje, które nie mogą upaść ani zostać zlikwidowane, a więc m.in. budżetówka, zakłady pracy chronionej). To z tej skarbonki wypłaca się świadczenia dla pracowników firm, które ogłosiły upadłość lub zostały zlikwidowane

Fizjoterapeuta

, miejskie i uzdrowiskowe, uzdrowiska i sanatoria rehabilitacyjne, ośrodki rehabilitacyjne, poradnie i zakłady pracy chronionej oraz aktywizacji zawodowej, a także specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne i opiekuńczo-wychowawcze. Fizjoterapeuci pracują też ze sportowcami

Trzeba zmienić kodeks pracy. Ale jak?

pracy jest absolutnie niewystarczająca. Głównymi czynnikami tworzącymi bezrobocie są pozapłacowe koszty pracy, np. składki ZUS itp. Kodeksowi pracy dałbym jedynie 20-procentową "odpowiedzialność" za bezrobocie. Kodeks pracy jest protezą, która ma chronić istniejące miejsca pracy, natomiast nie

Laureaci

pracy u klientów, a w tym: przeprowadzaniem rozmów kwalifikacyjnych i administracją baz danych, zarządzaniem procesem zatrudniania pracowników, wspomaganiem procesu ofertowania i zatrudniania kandydatów u klientów a także wspomagania aplikacji i raportowania na temat działań rekrutacyjnych i

Trzy paki na baciku i spoko

, je zawraca. Tak przez osiem godzin, z przerwą na obiad. Przasnyski pośredniak w zeszłym roku zorganizował kurs montera rowerów właśnie na zamówienie Zakładów Pracy Chronionej Kross. Przyuczenie do zawodu trwało dziesięć dni. Inne kursy trwają niewiele dłużej; kurs księgowości (dla osób z maturą

Prawa matek pracujących na umowę zlecenie lub tzw. samozatrudnieniu

prawo do równowartośći miesięcznych poborów powyżej 10 lat - dwumiesięcznych poborów powyżej 20 lat - trzymiesięcznych poborów Od 1. lipca 2003r. (nowelizacja ustawy z dnia 28 grudnia 1989r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z m.in. pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu