zasiłek dla bezrobotnych kwota

map

Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych to koszt 500 mln zł

Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych to koszt 500 mln zł

Minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska jeszcze w tym roku ma złożyć wniosek o podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1000 zł brutto. Podwyżka zostanie sfinansowana ze środków zebranych w Funduszu Pracy.

Królowie eurosocjalu

W dyskusji o Brexicie pada argument, że emigranci zbyt często żerują na hojnym brytyjskim systemie socjalnym. Tymczasem wysokość podstawowych zasiłków w UK jest dużo niższa niż w innych krajach

50-latek w urzędzie pracy: na co może liczyć? Nie tylko na zasiłek

Problem bezrobocia w grupie osób po 50. roku życia narasta z roku na rok. Z danych GUS wynika, że w ciągu ostatnich 8 lat liczba Polaków w wieku 50-64 lat wzrosła o 1,3 mln i osiągnęła poziom ponad 8,1 mln.

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

zarejestrowany bezrobotny masz opłacane ubezpieczenie zdrowotne i, jeśli spełniasz wymagane warunki (o nich za chwilę), dostaniesz zasiłek - do 784,47 zł netto miesięcznie. Ale jeśli będziesz zbyt długo czekał od dnia zwolnienia do dnia rejestracji, możesz stracić prawo do zasiłku dla bezrobotnego. Tak jak 50

Zasiłek dla bezrobotnych: komu przysługuje zasiłek z urzędu pracy?

dostanie. Dostanie go natomiast ten, kto przez wspomniane 365 dni świadczył usługi na podstawie umowy zlecenia lub współpracował przy wykonywaniu takich umów. Pod jednym warunkiem - składki na Fundusz Pracy odprowadzał od kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę (czyli 1126 zł w roku 2008). Zasiłek

Szwajcarski zasiłek dla bezrobotnych wypłacany w Polsce

Szwajcarski zasiłek dla bezrobotnych wypłacany w Polsce

pracy. Pieniądze wypłacane są przez 8 miesięcy, a kwota zasiłku stopniowo się zmniejsza. Początkowo jest to 80% dochodów, ostatnia wypłata to już 70% tej kwoty. Lokalne urzędy pracy sprawdzają w tym czasie, czy bezrobotny rzeczywiście aktywnie poszukuje pracy. Jeżeli po 8 miesiącach nie uda się jej

Ozusowane zlecenia, nowe urlopy rodzicielskie, 1000 zł na dziecko i zmiany okresów wypowiedzeń. Co się zmieni w 2016 r.?

Po Nowym Roku dużo zmieni się także dla osób wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów-zleceń. Do tej pory odprowadzały one składki od jednej, dowolnie wybranej umowy. Pracodawcy często rozbijali więc zlecenie np. na dwie umowy. Dzięki temu pracownik płacił składki od zlecenia na niższą kwotę, a

Czy warto się szkolić?

szkoleniowe". Do tego momentu jeszcze można zrozumieć racje tego, kto stworzył takie przepisy i zapisał je w ustawie o promocji zatrudnienia. Kiedy jednak zaczynam zagłębiać się w dokumenty opublikowane na stronach katowickiego UP, mina mi rzednie. Sto procent zasiłku dla bezrobotnego to kwota niewiele

Uprawnienia

wejściu w życie nowych przepisów o promocji zatrudnienia, czyli od 1 czerwca 2004 r., wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi 504,20 zł. Ta kwota obowiązuje już od 1 marca 2004 r., kiedy odbyła się ostatnia waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych, wg starych zasad. Powyższa, podstawowa kwota zasiłku

Rząd zajmuje się oskładkowaniem umów zlecenia

Rząd zajmuje się oskładkowaniem umów zlecenia

zleceniach w razie utraty pracy zyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych. - Będą także odkładać na emeryturę wystarczająco by móc liczyć na starość przynajmniej na minimalne świadczenie. Idąc na urlop macierzyński lub rodzicielski dostaną wyższe zasiłki w czasie opieki nad dzieckiem - uważa minister pracy i

Emigranci wracają na zasiłki

zainteresowanie pracą w Holandii. Zagraniczny zasiłek jest kilka razy wyższy niż polski. Ten ostatni wynosi 551,80 zł brutto miesięcznie. A np. brytyjski, dla osoby samotnej, która ma ponad 25 lat, to 60,5 funta tygodniowo, czyli 242 funty miesięcznie. Gdy bezrobotni są małżonkowie, kwota ta wzrasta do 379,80

Doświadczenie pracownika to zaleta, nie problem

Doświadczenie pracownika to zaleta, nie problem

żal i przekonanie, że ten rynek pracy nie jest jeszcze taki pracowniczy, jeżeli nie potrafi wykorzystać takiej osoby jak ja." "Mąż ma 62 lata. Został zwolniony parę miesięcy przed 60-ką, po 25 latach pracy, w związku z czym nawet zasiłek przedemerytalny mu nie przysługuje. Jest na moim

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

składki. Zasiłek dla bezrobotnych Z kolei Rafał, pracownik teatru, do tej pory chętnie korzystał z możliwości płacenia składek tylko od pierwszej umowy, dzięki czemu zarabiał więcej. - Skoro mam płacić składki od kwoty narzuconej przez rząd, czyli dokładać się do wspólnego worka tak jak etatowcy, czy w

Bezrobotny sam jak palec

bezrobotnych? - 20,5 mln zł. To w całej Polsce ile się wydaje? Szczególnie, że minister finansów zablokował miliardy na ten cel. Jedynie na przyszły rok dołożył 200 mln zł. - W 2010 r. na aktywne formy pracy z bezrobotnymi było 7,5 mld zł dla wszystkich urzędów pracy. W tym roku już tylko 3,4 mld zł. Mniej

Druga twarz śmieciówek

Druga twarz śmieciówek

. Jeśli jest jedyną umową, firma musi je pracownikowi opłacać. To daje opiekę medyczną czy emeryturę na zasadach jak na etacie. Zleceniobiorca może też mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Kobiety mają prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeśli opłacają dobrowolnie składki chorobowe. Zleceniobiorców nie

Promocja zatrudnienia - aktywne formy walki z bezrobociem

wynagrodzenia za pracę. W tym przypadku dodatek powinien uzupełnić wynagrodzenie do kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dodatek nie może jednak przekroczyć 50% zasiłku dla bezrobotnych. Przysługuje przez okres w jakim wypłacany byłby zasiłek; 2) podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej

Po dyżurze ekspertów PIP: odpowiadamy na najpopularniejsze pytania

kilka lat. Umowa ta została tydzień temu rozwiązana przez pracodawcę z powodu likwidacji mojego stanowiska pracy. W chwili obecnej mam ofertę zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia na 3 miesiące. Czy po zakończeniu tego zlecenia będę mógł otrzymać zasiłek dla bezrobotnych? Problematykę świadczeń dla

Zmiany: na lepsze?

Zmiany: na lepsze?

trakcie urlopów macierzyńskich i rodzicielskich oraz prawo do zasiłku dla bezrobotnych (obecnie zleceniobiorcy mają do niego prawo, tylko gdy przez rok zarabiali co najmniej tyle ile wynosi minimalne wynagrodzenie). Według szacunków resortu pracy oskładkowanie zbiegów umów-zleceń i pensji członków rad

Niższe świadczenie przedemerytalne i ostrzejsze kryteria

zwolnione po kilku dniach pracy). Posłowie zgodzili się na obniżenie wysokości świadczenia przedemerytalnego z 90 do 80 proc. kwoty emerytury określonej w celu ustalenia tego świadczenia. Świadczenie nie będzie mogło być niższe niż 120 proc. i nie wyższe niż 200 proc. zasiłku dla bezrobotnych (obecnie

Jak zdobyć unijny zasiłek na dziecko

na złotówki ok. 1320 zł. Ale z Anglii dostaną kwotę mniejszą o kwotę z Polski: 1320 zł minus 272 zł = 1048 zł. Plus kwotę z Polski. Czyli i tak w sumie otrzymają 1320 zł, czyli tyle, ile dostaliby w kraju dla nich "korzystniejszym". Czy pobierający zasiłki w innym państwie, choćby w

Stop złodziejom świadczeń społecznych

Stop złodziejom świadczeń społecznych

W 2008-2009 roku w wyniku wyłudzeń świadczeń socjalnych, nieuczciwe pobranych zostało prawie 900 mln funtów. Najwięcej nadużyć wiąże się z wydawaniem świadczeń bezrobotnym oraz dodatków mieszkaniowych i zasiłków dla osób o niskich dochodach. Najczęściej powtarzające się formy oszustw to również

Urzędy pracy dostały 100 mln dla bezrobotnych

Dobra wiadomość dla osób bez pracy. Powiatowe urzędy pracy dostały od rządu dodatkowe 100 mln zł na aktywizację bezrobotnych. - To pieniądze na najtrudniejsze miesiące: listopad, grudzień i styczeń - tłumaczy wicepremier Jerzy Hausner. Skąd się wzięła tak wysoka kwota? Głównie z oszczędności (OHP

Przewodnik "Gazety Praca" po nowej ustawie o promocji zatrudnienia

w przeliczeniu na pełen etat) przez zasiłek dla bezrobotnych (504 zł 20 gr brutto). Inna możliwość: przy zatrudnieniu bezrobotnych na co najmniej pół etatu, pracodawca dostanie kwotę do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę na każdą osobę (412 zł brutto). - kiedy zatrudni ich na dłużej

Brutto - netto na Wyspach

40 procent Do opodatkowanych dochodów należą: - zarobki, - dochody z nieruchomości, - zasiłki chorobowe, - świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, oprócz pierwszych 28 tygodni, - zasiłek macierzyński, - zasiłek dla bezrobotnych, - emerytury, - inne świadczenia

Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

zasada: dostaną go tylko te osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego (kryterium dochodowe!). Ważne! Dodatek przysługuje matce lub ojcu albo prawnemu opiekunowi, także faktycznemu opiekunowi dziecka. Zasiłek okresowy z pomocy społecznej Jak jest teraz. To zasiłek dla osób bezrobotnych, samotnie

Ile można dorobić na emeryturze?

Jesteś emerytem lub rencistą? Otrzymujesz świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, rentę rodzinną lub socjalną, zasiłek z pomocy społecznej albo dla bezrobotnych? Dorabiasz? Chcesz dorobić? To sprawdź, jak dorabiać bezpiecznie. Wyjaśniamy, kto i kiedy może dorabiać bezkarnie, kiedy mogą zmniejszyć

Etat, zlecenie, dzieło

przysługuje im odprawa, a po wszystkim w niektórych przypadkach również zasiłek dla bezrobotnych. Zostają z niczym. Ci na umowie-zleceniu przecież płacą składki, dlaczego mieliby nie dostać zasiłku? - Bo jednym z podstawowych kryteriów jego otrzymania jest płacenie składek minimum od 1,5 tys. zł brutto. Tyle

Wypadek w pracy. Co robić?

powstała m.in. w okresie ubezpieczenia, zatrudnienia czy pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stosowny do wieku okres składkowy i nieskładkowy. Przykładowo, w przypadku pracowników powyżej 30. roku życia taki okres musi wynosić co najmniej 5 lat. Ubezpieczenia na wypadek trwałej niezdolności do pracy

Zasiłki rodzinne w UE

zasiłek dla bezrobotnych - a przebywa (szuka pracy) za granicą - lub zasiłek zagraniczny - a szuka pracy w Polsce. Ważne! Możesz mieszkać, gdzie chcesz, bo jedną z fundamentalnych zasad UE jest zasada swobodnego przepływu obywateli państw członkowskich. Ale uwaga! W niektórych państwach

Nowy system świadczeń rodzinnych

spełniają kryterium dochodowe). To jednorazowy dodatek - 500 zł. Przysługuje matce lub ojcu albo prawnemu opiekunowi, a także faktycznemu opiekunowi dziecka. ( Z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Ważne! Ten dodatek przysługuje bezrobotnym rodzicom bądź

Informator "Gazety" o nowych świadczeniach przedemerytalnych

proc. mniej). Skąd te kwoty i od czego zależy, ile dostaniesz pieniędzy? Świadczenie przedemerytalne to 80 proc. twojej przyszłej emerytury (tę kwotę wyliczą ci w ZUS). Nie może jednak być niższe niż 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych (zasiłek to 503,20 zł, czyli minimalne świadczenie wynosi właśnie

Godnie, czyli ile?

inaczej wypadłabym z rejestru bezrobotnych i straciła prawo do opieki zdrowotnej i zasiłek. Za swoją pensję wynajmuję pokój w Raszynie - 500 zł, opłacam przejazdy - 100 zł, czasami kupię sobie coś do ubrania, ale nie wydaję na to więcej niż 200 zł miesięcznie. Mam też dobry układ z pracodawcą, bo mogę

Informator o nowych przepisach pomocy dla bezrobotnych

stażysta, zależy od jego kwalifikacji i wymagań pracodawcy. Ostateczną decyzję podejmie pracodawca po rozmowie z kandydatem. Stażyści otrzymają za pracę 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych 450,10 zł miesięcznie na rękę). Szkolenie zawodowe. To oferta dla tych, którzy chcą zdobyć zawód lub dodatkowe

Spytaj prawnika o prawa pracy

Zasiłek za porozumieniem Rezygnuję z pracy, mam odejść za porozumieniem stron. Czy w takiej sytuacji mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych? - To zależy od tego, z czyjej inicjatywy dochodzi do rozwiązania umowy o pracę. Jeśli z inicjatywy pracodawcy, to najprawdopodobniej zasiłek ten dostaniemy

Jest praca dla ministra

urzędników z ich efektywnością. A efektywność to nie liczba kursów aktywizujących dla osób bezrobotnych zmuszonych do przyjścia na szkolenia. Musi być wprowadzony wskaźnik, który po określonym czasie pokaże efekty ich pracy, tzn. ile każdy pracownik znalazł ofert pracy, z których skorzystali bezrobotni

Sushi po polsku

czekać około roku.Monika wykorzystała jeszcze jedno źródło wsparcia finansowego, mianowicie zasiłek dla bezrobotnych. Zamiast pobierać go co miesiąc, można zdecydować się na jednorazową wypłatę gotówki w wysokości 60 proc. należnej całości (w tym przypadku 3 tys. euro), wówczas pozostałe 40 proc

Za wysokie wykształcenie... O szukaniu pracy z dyplomem doktora

pracował dotąd na umowę o dzieło - nie ma prawa do zasiłku. Zostanie natomiast, jak inni bezrobotni, objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Sytuację na rynku pracy pogarsza fakt, że oferty dla osób z tytułem doktora trafiają się rzadko. Wiąże się to z niżem demograficznym na uczelniach i minimalną rotacją w

Gdy rencista (emeryt) dorabia

zapewnieniem pracy absolwentowi lub bezrobotnemu. Kiedy renta (emerytura) jest zmniejszana/zawieszana? I. Rencista (emeryt) może zarobić bez negatywnych konsekwencji dla swojego świadczenia do 70% przeciętnego wynagrodzenia. Dla przychodów osiąganych od 1 marca 2001 r. kwota ta wynosi: 1508,90 zł. II

Nianie i gosposie wychodzą z szarej strefy

. takich kobiet. Pracują na czarno, bez żadnego dokumentu i ubezpieczenia. - Prawa do zasiłku dla bezrobotnych nie mam. Zostało mi pracować na czarno - opowiada Halina, 43-latka z Łodzi. Sprząta więc "u bogatych ludzi" - jak mówi. Zarabia nawet 900 zł na rękę. - Ale marzę o legalnej pracy

Jak tu się żenić, gdy pracy nie ma?

praca? - Teraz nie szukam, bo to nie ma sensu. Nawet jak znajdę, to kto będzie trzymał dla mnie miejsce do końca maja? Koledzy chcieli teraz odejść ze stoczni, ale im nie dali. Wkurza mnie to, bo jak znajdziemy pracę, i to w kryzysie, gdy w czerwcu ze stoczni nagle wyjdzie kilka tysięcy bezrobotnych

Fundusz Pracy po staremu

odprowadzają za każdego pracownika. Większość pieniędzy jest przeznaczanych na wypłaty zasiłków dla bezrobotnych (to świadczenia obligatoryjne). Za to, co zostanie, powinno się opłacać tzw. aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (fakultatywne). A ponieważ od paru lat prawie nic nie zostaje, fundusz jest

Przewodnik po rządowym programie pomocy absolwentom

). Otrzymuje stypendium z urzędu równe zasiłkowi dla bezrobotnych (498,20 zł), urząd opłaca mu też składki: emerytalno-rentową i wypadkową (razem 34,14 proc.). Przyjęcie absolwenta na staż nic więc nie kosztuje pracodawcy! Wyznaczony przez pracodawcę stały pracownik firmy nadzorujący staż i opiekujący się

Informacja Rządu o sytuacji kobiet w Polsce

prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu okresu jego pobierania, spełniającej kryteria dochodowe określone w art. 4 ust 1, przysługuje gwarantowany zasiłek okresowy, jeżeli w dniu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz w okresie pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego samotnie

Kapitał początkowy na przyszłą emeryturę

dokumentację Niektóre osoby same muszą zgłosić się do ZUS. To m.in. ci, którzy: ( nigdzie nie pracują i nie płacą składek ( prowadzą działalność gospodarczą (sami są swoim pracodawcą) ( wykonują prace na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia ( bezrobotni ( pobierający zasiłki (stałe lub gwarantowane) z pomocy

Informator o pracy za Odrą i Nysą

stronie pisma "Deutsches Arzteblatt" ( www.aerzteblatt.de ). Sezon na tanią pracę Dziś jeszcze niemieckim bezrobotnym nie opłaca się zbierać szparagów, owoców i warzyw za 5 euro na godzinę. To może się niedługo skończyć, gdyż Niemcy powoli odchodzą od wysokich, długoterminowych zasiłków. Jak na

Dzieci w pracy. Na jagody

miejsce przy kapliczce! Opędzlują krzaki do gołości! W okolicy każdy zazdrości Szewczykom. Mają dziesięcioro dzieci i 900 zł zasiłku rodzinnego. Desant - mówią na nich. - Jak to pójdzie w las - opowiada Halina Marzec, ekspedientka w sklepie "Artykuły spożywcze. Wina, wódki i winiaki" - to

200 mln euro na młodych bezrobotnych: roztrwonimy czy mądrze zainwestujemy?

integracji Laszlo Andor oszacował, iż bezrobocie wśród młodych jest jednoznaczne z utratą korzyści dla gospodarek oraz wypłatą zasiłków i kosztuje państwa członkowskie około 153 mld euro rocznie. Z tego punktu widzenia inwestycja w kapitał ludzki wydaje się kluczowa. PSZK szacuje, iż bezrobocie wśród

Śląska lista płac

średnio grafik komputerowy, który na czarno pracuje dla kilku śląskich agencji reklamowych 1800 zł netto - bezrobotny absolwent Politechniki Śląskiej bez prawa do zasiłku. W swoim domu udziela lekcji angielskiego (bierze po 25 zł za godz.) 1800-2000 zł na rękę - tyle średnio wyciąga właściciel

Uwaga, przyszli emeryci! Pilnujcie kapitału początkowego

zatrudniających do 20 pracowników, bezrobotni lub pobierający zasiłki z pomocy społecznej muszą sami zgłaszać się do ZUS. 7. Potem my Kiedy Twój pracodawca dostanie wezwanie z ZUS, poinformuje Cię, do kiedy musisz skompletować swoje dokumenty. Jeśli wcześniej pracowałeś w innym zakładzie, musisz teraz udowodnić

Brak wypłaty w terminie

przysługuje Panu odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Rozwiązanie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem (czyli jest prawo do zasiłku dla bezrobotnych). Oczywiście nie ma Pan obowiązku rozwiązania umowy. Ponadto

Każda minuta to stracona skóra

wdychać wywołujący alergię proszek, którym je wydezynfekowano, niż żebrać o zasiłek. W Galancie wybieram przede wszystkim skóry i odzież dla dzieci. Mam też dostawców w Warszawie. Przywożę stamtąd kanadyjskie swetry w belach, które nocami piorę i prasuję. Kiedyś wystarczyło wywiesić podróbkę bluzy Adidasa