zasiłek dla bezrobotnych netto

map

Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych to koszt 500 mln zł

Podwyżka zasiłku dla bezrobotnych to koszt 500 mln zł

Minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska jeszcze w tym roku ma złożyć wniosek o podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1000 zł brutto. Podwyżka zostanie sfinansowana ze środków zebranych w Funduszu Pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych i co jeszcze? Co się należy zwolnionym z pracy

Zwolnili cię z pracy? Jesteś bezrobotny? Sprawdź, czy przysługuje ci zasiłek i na jaką pomoc możesz jeszcze liczyć

Czy warto się szkolić?

Przychodzi baba do pośredniaka odc. 27. Nasza dziennikarka zarejestrowana przez pół roku jako bezrobotna w stołecznym urzędzie pracy wyszukała wiele przepisów, które utrudniają bezrobotnym życie. Także czytelnicy "Gazety" pomagają znajdować prawne nonsensy.

Ozusowane zlecenia, nowe urlopy rodzicielskie, 1000 zł na dziecko i zmiany okresów wypowiedzeń. Co się zmieni w 2016 r.?

zostanie wydłużony proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy - maksymalnie do 64 tygodni dla jednego dziecka i 68 tygodni dla ciąż mnogich. Oznacza to, że jeżeli rodzic zdecyduje się pracować na pół etatu, to przez 64 tygodnie będzie pobierał proporcjonalną część zasiłku oraz będzie chroniony przed

Rząd ogranicza biurokrację w pracy

Rząd ogranicza biurokrację w pracy

pracownika. Tak działające przepisy krytykowano wielokrotnie. Po pierwsze, narzucały na firmy dodatkowe obowiązki. Po drugie, zniechęcały czasem bezrobotnych do szukania pracy poza miejscem zamieszkania, gdyż dochód netto był obniżany o dodatkowy podatek. Nowe rozwiązanie z jednej strony odciąży pracodawcę

Ekspert radzi: świadczenia przysługujące bezrobotnej kobiecie w ciąży

Ekspert radzi: świadczenia przysługujące bezrobotnej kobiecie w ciąży

można je otrzymać, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto bądź 1200 zł netto, jeżeli przynajmniej jedno dziecko jest niepełnosprawne. Zasiłek rodzinny Również uzależniony od dochodu. Dostaną go rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 674 zł na lub do 764 zł dla rodzin z

Staż z urzędu pracy

W samym tylko województwie śląskim stażystów w 2009 roku było prawie 24 tys. Każdy z nich otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w wysokości 890 zł brutto, czyli około 750 zł netto. Ponieważ podstawowym celem stażu jest aktywizacja osób bezrobotnych, wymiernym wskaźnikiem ich efektywności powinna być

Zwolnili i co teraz?

Zwolnili i co teraz?

będą: dowód osobisty, świadectwa ukończenia ostatniej szkoły, świadectwa pracy lub umów cywilnoprawnych. Rejestracja trwa kilkanaście minut, a dzięki temu jest się ubezpieczonym i można iść do lekarza. Jeśli spełnia się warunki, wypłacony będzie zasiłek. Przez pierwsze trzy miesiące to 711 zł netto

Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

zasada: dostaną go tylko te osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego (kryterium dochodowe!). Ważne! Dodatek przysługuje matce lub ojcu albo prawnemu opiekunowi, także faktycznemu opiekunowi dziecka. Zasiłek okresowy z pomocy społecznej Jak jest teraz. To zasiłek dla osób bezrobotnych, samotnie

Godnie, czyli ile?

Godnie, czyli ile?

inaczej wypadłabym z rejestru bezrobotnych i straciła prawo do opieki zdrowotnej i zasiłek. Za swoją pensję wynajmuję pokój w Raszynie - 500 zł, opłacam przejazdy - 100 zł, czasami kupię sobie coś do ubrania, ale nie wydaję na to więcej niż 200 zł miesięcznie. Mam też dobry układ z pracodawcą, bo mogę

Ile można dorobić na emeryturze?

Jesteś emerytem lub rencistą? Otrzymujesz świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, rentę rodzinną lub socjalną, zasiłek z pomocy społecznej albo dla bezrobotnych? Dorabiasz? Chcesz dorobić? To sprawdź, jak dorabiać bezpiecznie. Wyjaśniamy, kto i kiedy może dorabiać bezkarnie, kiedy mogą zmniejszyć

Nowy system świadczeń rodzinnych

, alimenty, ekwiwalenty, ryczałty i diety. Muszą to być dochody netto (czyli po odliczeniu podatku i różnych składek). Najlepiej wyciągnąć je z rozliczenia rocznego dla urzędu skarbowego (zresztą urząd ma obowiązek wydać ci takie zaświadczenie na odpowiednim druku). To ważne! Składając wniosek o zasiłek w

Jest praca dla ministra

urzędników z ich efektywnością. A efektywność to nie liczba kursów aktywizujących dla osób bezrobotnych zmuszonych do przyjścia na szkolenia. Musi być wprowadzony wskaźnik, który po określonym czasie pokaże efekty ich pracy, tzn. ile każdy pracownik znalazł ofert pracy, z których skorzystali bezrobotni

Nadchodzi era 1,5 tys. zł

Nadchodzi era 1,5 tys. zł

Własna firma - zobacz jak założyć własną działalność gospodarczą "Były budowlaniec szuka pracy" - takiej treści ogłoszenia naklejał na warszawskich przystankach 30-letni Adam Kaczorowski. Jeszcze dwa miesiące temu jako murarz-tynkarz zarabiał 3 tys. netto. Dziś nieliczne firmy budowlane

Rodaku, zrób to sam

zawsze domaganie się od rządu, żeby zwiększył zasiłki dla bezrobotnych i utrzymywał nierentowne zakłady. I od przedsiębiorców, żeby utrzymywali zbędne miejsca pracy. Nie tędy droga. Obok tzw. wrażliwych są na szczęście osoby, które naprawdę mają coś do powiedzenia na ten temat - np. siostra Małgorzata

Śląska lista płac

średnio grafik komputerowy, który na czarno pracuje dla kilku śląskich agencji reklamowych 1800 zł netto - bezrobotny absolwent Politechniki Śląskiej bez prawa do zasiłku. W swoim domu udziela lekcji angielskiego (bierze po 25 zł za godz.) 1800-2000 zł na rękę - tyle średnio wyciąga właściciel

Trzeba zmienić kodeks pracy. Ale jak?

się popatrzy na skłonność bezrobotnych do poszukiwania pracy, to okazuje się, że ona jest największa wtedy, kiedy kończy się zasiłek. Podobny mechanizm występuje przy długich wypowiedzeniach - więc raczej należy je zmniejszać, niż różnicować. Proponuję, by zostały zachowane dwa okresy wypowiedzenia

Brutto - netto na Wyspach

40 procent Do opodatkowanych dochodów należą: - zarobki, - dochody z nieruchomości, - zasiłki chorobowe, - świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, oprócz pierwszych 28 tygodni, - zasiłek macierzyński, - zasiłek dla bezrobotnych, - emerytury, - inne świadczenia