zasiłek macierzyński

red

Zasiłek macierzyński - czy mi się należy?

Zasiłek macierzyński - czy mi się należy?

- Pracuję w Anglii, jestem w ciąży i gdy pójdę na macierzyński, to mój pracodawca zobowiązuje się do płacenia przez 26, a nie 39 tygodni. Czy jest to zgodne z prawem?

Rodzic dorabia na urlopie

Obowiązujące prawo stoi po stronie rodziców: nawet pobierając zasiłek macierzyński, mają możliwość dorabiania. Mogą to jednak robić na ściśle określonych zasadach. Jakich?

Rząd zajmuje się oskładkowaniem umów zlecenia

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz wyższe emerytury, renty, zasiłki chorobowe i macierzyńskie - takie mają być efekty zmian w oskładkowaniu umów zleceń. Stosownym projektem ustawy przygotowanej przez resort pracy zajmuje się we wtorek rząd

Składka chorobowa: kiedy warto ją zapłacić?

Składka chorobowa: kiedy warto ją zapłacić?

zostaniemy pozbawieni środków do życia. Możemy skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, uzyskać zasiłek macierzyński lub płatny urlop na leczenie chorego dziecka. Dobrowolna składka chorobowa wynosi 2,45 proc. wynagrodzenia brutto, które mamy na umowie dającej nam prawo do ubezpieczenia. Co daje ubezpieczenie

Ekspert radzi: świadczenia przysługujące bezrobotnej kobiecie w ciąży

Ekspert radzi: świadczenia przysługujące bezrobotnej kobiecie w ciąży

Tak. I to całkiem sporo. Oto one: Kosiniakowe Pierwszym jest odpowiednik zasiłku macierzyńskiego skierowany do kobiet, które w momencie urodzenia dziecka nie opłacają składki chorobowej (pracują na podstawie umowy o dzieło lub nie płacą tej składki przy umowie zlecenia) lub w ogóle nie pracują

Rodzice biorą urlopy

Rodzice biorą urlopy

urlopu macierzyńskiego gwarantujące rodzicom możliwość opieki nad dzieckiem do 12. miesiąca życia. W tym czasie otrzymują oni zasiłek macierzyński równy 60 proc. wysokości wynagrodzenia, jeżeli podczas urlopu macierzyńskiego matka pobierała 100 proc. wynagrodzenia. Z kolei rodzic, który od razu skorzysta

Ważne dla kobiet w ciąży i młodych matek - jak bronić się przed ZUS

Z danych Zakładu wynika, że od początku roku wypłaty zasiłku odmówiono ponad 2 tys. polskich kobiet. ZUS zarzuca kobietom, że ich zatrudnienie było fikcyjne tylko po to, aby wyłudzić zasiłek. W co trzeciej sprawie sądy przyznają rację kobietom. Co trzeba zrobić, by wygrać z ZUS, jak upomnieć się o

Królowie eurosocjalu

Królowie eurosocjalu

się na liście). Pod lupę wzięli zasiłek dla bezrobotnych, urlop macierzyński i ojcowski oraz urlop wypoczynkowy, a także zasiłek chorobowy. Z raportu "Które kraje w Europie oferują najlepsze zasiłki urlopowe i dla bezrobotnych" ("Which Countries in Europe Offer Fairest Paid Leave and

Najczęstsze pytania o problemy w pracy

będzie miała prawa do urlopu macierzyńskiego, ale otrzyma przez okres odpowiadający urlopowi zasiłek macierzyński z ZUS. W przypadku, gdyby pracownica rozpoczęła urlop macierzyński w czasie trwania umowy i umowa rozwiązuje się w czasie jego trwania, za czas odpowiadający pozostałej części urlopu otrzyma

Ozusowane zlecenia, nowe urlopy rodzicielskie, 1000 zł na dziecko i zmiany okresów wypowiedzeń. Co się zmieni w 2016 r.?

trzecim miesiącu ciąży, zostaną przedłużone do dnia porodu. Po rozwiązaniu umowy o pracę mama i tak otrzyma zasiłek macierzyński. Minimalna w górę Pensja minimalna to jedyne wynagrodzenie, które na mocy ustawy jest podwyższane co roku. Zmiana wchodzi w życie od 1 stycznia. W 2016 roku pensja minimalna

Rodzice na urlopie

Rodzice na urlopie

Kamili i pana Rafała - dotyczy kolejnej części urlopu rodzicielskiego - określa się w nim termin zakończenia poprzedniej części i zakres już wykorzystanego urlopu. Uwaga: zarówno urlop macierzyński (podstawowy i dodatkowy), jak i rodzicielski, są płatne. Nie zmieniła się wysokość zasiłku za okres

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

Dyżur ekspertów z Państwowej Inspekcji Pracy: relacja

krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Za czas urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

Oswoić Kodeks pracy - relacja z dyżuru prawników

Inspektoracie Pracy Jakie wynagrodzenie przysługuje w okresie urlopu rodzicielskiego? Czy w czasie tego urlopu można pracować na pół etatu? W okresie urlopu rodzicielskiego pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński. Jeżeli wniosek o urlop rodzicielski pracownik składa już w trakcie korzystania z dodatkowego

Ciąża w pracy: co się należy?

zwolnienia lekarskiego ani urlopu macierzyńskiego. Ale szybko zgłosiła się do ubezpieczenia chorobowego i opłaciła składki ZUS. Dzięki temu miała prawo do zwolnienia lekarskiego w ciąży, tyle że po 90 dniach. Ale za to na cały okres ciąży, i płatnego w 100 proc. Dostała też zasiłek macierzyński, i to już od

Kodeks pracy od nowa

urlopu rodzicielskiego w swojej firmie. W tym wypadku pracodawca również nie może mu odmówić. Zmiany w zasiłkach Bez zmian pozostaje wysokość zasiłku macierzyńskiego za czas podstawowego urlopu macierzyńskiego oraz zasiłku wypłacanego podczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego - jest on płatny w

Kiedy szef nie może zwolnić?

Kiedy szef nie może zwolnić?

trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać z kobietą w ciąży i na urlopie macierzyńskim "zwykłej" umowy o pracę. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rozwiązanie umowy ma nastąpić bez wypowiedzenia, z winy pracownicy. Warto dodać, iż

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

1111 zł netto. Jego pensja wzrośnie zatem o niecałe 80 zł. Dzięki temu osoba zarabiająca pensję minimalną dostanie też wyższy zasiłek chorobowy. Są one ustalane od podstawy wymiaru, która od 1 stycznia 2012 r. wzrosła i wynosi 1294,35 zł, a dla osób zatrudnionych w pierwszym roku pracy - 1035,48 zł

FAQ: eksperci odpowiadają na Wasze pytania

? - Jeżeli opłacała Pani składki chorobowe terminowo i w odpowiedniej wysokości (takie, jakie obowiązywały w danym kwartale), przysługuje Pani zasiłek macierzyński na taki sam okres, przez jaki trwałby urlop macierzyński każdej pracownicy. Jeśli to Pani pierwsze dziecko, to należy się Pani 16 tygodni. Może

Nowości rynku pracy

Nowości rynku pracy

wymiaru zasiłku. Bez zmian pozostaną wypłaty na macierzyńskim i ojcowskim - 100 proc. wynagrodzenia. Te zmiany wejdą w życie we wrześniu 2013 roku. Wsparcie dla kobiet, które wracają do pracy W tym roku rząd chce wprowadzić specjalny program pomocy dla kobiet powracających do pracy po urlopie

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

- proporcjonalną do płaconych składek. Różnicą jest natomiast składka chorobowa - ją od umowy-zlecenia płaci się dobrowolnie. Dzięki niej, gdy w wyniku choroby nie możemy pracować, ZUS wypłaca zasiłek chorobowy. Kobiety w ciąży, które opłaciły tę składkę, mają prawo do zasiłku macierzyńskiego. Rządowe propozycje

Umowa o dzieło i zlecenie: sprawdź, jak je podrasować

Umowa o dzieło i zlecenie: sprawdź, jak je podrasować

pozwala pójść na zwolnienie lekarskie, a w wypadku urodzenia dziecka - na otrzymanie zasiłku macierzyńskiego. Dla pracujących na umowę zlecenie ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i można się do niego zgłosić się w każdej chwili. Wystarczy złożyć wniosek w kadrach. Objęcie ubezpieczeniem następuje od

Nowe urlopy rodzicielskie: dla kogo i jak długi urlop na dziecko

Nowe urlopy rodzicielskie: dla kogo i jak długi urlop na dziecko

będzie też można łączyć z zatrudnieniem na część etatu. Czyli pobierać część zasiłku macierzyńskiego i odpowiednią część pensji. Premier Donald Tusk obiecuje, że tę zmianę wprowadzi późnym latem przyszłego roku. Minister pracy liczy, że po wprowadzeniu urlopów rodzicielskich poprawi się sytuacja kobiet

Prawa matek - wszystko o urlopach i zasiłkach

na czas określony, która rozwiązuje się z upływem czasu, na który została zawarta, np. w trakcie urlopu macierzyńskiego- ostatni dzień umowy jest jednocześnie ostatnim dniem urlopu. W tej sytuacji nie przysługuje ci dalszy urlop macierzyński. Masz jednak prawo do zasiłku macierzyńskiego. Przysługuje

Nauczyciel śpi spokojnie

, zasiłku na zagospodarowanie, prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego, prawa do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły miałyby zostać uchylone. Uwaga: Zmiana w sposobie naliczania lub obcięcie poszczególnych dodatków będzie

Prezenty od szefa pod choinką

im premii. Odpowiedź jest prosta - świadczenia pozapłacowe nie podwyższają podstawy wynagrodzenia. Ma to znaczenie przy naliczaniu ekwiwalentu urlopowego oraz kwoty zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Dodatkowo np. kupony podarunkowe finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie

Niepoliczalne "śmieciówki"

na etacie. Zleceniobiorca może też mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych (o ile przez rok przed zarejestrowaniem pracował i zarabiał co najmniej pensję minimalną), a panie mają prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeśli opłacają dobrowolnie składki chorobowe. Zleceniobiorców nie dotyczy jednak Kodeks

Bezrobotny zarejestrowany

lat,nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, nie pobiera świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego;nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o

Jaka praca, taka umowa

zdecydować, czy chce opłacać składkę chorobową. Obecnie wynosi ona 2,45 proc. wynagrodzenia. Dlaczego warto ją opłacać? Bo zyskujemy dzięki temu prawo do zwolnienia lekarskiego, a także zasiłku macierzyńskiego odpowiadającego urlopowi macierzyńskiemu i rodzicielskiemu, które są płatne. Uwaga! W przypadku

Druga twarz śmieciówek

. Jeśli jest jedyną umową, firma musi je pracownikowi opłacać. To daje opiekę medyczną czy emeryturę na zasadach jak na etacie. Zleceniobiorca może też mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Kobiety mają prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeśli opłacają dobrowolnie składki chorobowe. Zleceniobiorców nie

Wszyscy chcą zmieniać kodeks pracy. A może napisać go od nowa?

Co zmieniano w ostatnich latach? Rzeczy fundamentalne - takie jak wprowadzenie elastycznego czasu pracy, czy nowe zasady udzielania urlopów macierzyńskich (ta zmiana powiązana była z pakietem innych ustaw). Ale też rzeczy pozornie drobniejsze, ale niezwykle ważne. Od kilku miesięcy nie ma

Pracujący biedacy

w domach, które utrzymuje tylko jedna osoba - mówi. Podkreśla też, że błędem jest uzależnienie przyznania świadczeń na dzieci od poziomu dochodów całego gospodarstwa. - To może zniechęcać kobiety do podejmowania pracy czy zwiększania zarobków, bo stracą prawo do tych zasiłków - wyjaśnia. A co

Tato, weź urlop od pracy i zajmij się dzieckiem

osiem miesięcy temu urodziła pierwszego syna. - Potem, czy chcesz, czy nie, idziesz na zwolnienie lekarskie, bo nie możesz urodzić przy biurku. Jeszcze tylko pięć miesięcy macierzyńskiego, kilka tygodni zaległego urlopu wypoczynkowego, kwartał wychowawczego i wymęczona zarwanymi nocami wracasz do pracy

Poradnik dla kobiet w ciąży i młodych matek

Fundacja Rodzić po Ludzku zapowiada wydanie broszury dla kobiet w ciąży, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych bezprawnie odmawia lub odmówił wypłaty zasiłku macierzyńskiego. W krótkim poradniku, który za kilka tygodni ma być dostępny w szpitalach i poradniach dla kobiet w ciąży, znajdą się

Poradnik dla mamy i taty, czyli prawa, przywileje, urlopy, pomoc i pieniądze dla przyszłych i obecnych rodziców

zaświadczenie od pracodawcy męża potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu przez tatę. Mama lub tata na takim urlopie mają prawo do zasiłku macierzyńskiego (patrz: słowniczek). Taki zasiłek to przeciętne miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych. Kto powinien go wypłacać? Reguluje to art

Pytanie o prawa matek w Holandii

Dostałam stałą pracę w Holandii, bardzo się z tego cieszę. Do tej pory dość ogólnie pisaliście o pracy w Holandii, a ja zaszłam w ciążę i nie wiem jakie przywileje przysługują mi zgodnie z holenderskim prawem. Szczególnie interesuje mnie kwestia urlopu macierzyńskiego oraz ile dostanę zasiłku jeśli

Akcja ZUS

ZUS coraz częściej odmawia wypłaty zasiłków macierzyńskich, bo jak ustaliła fundacja Rodzić po Ludzku, ZUS prowadzi tzw. akcję "Brzuszki". Pracownicy szczególnie kontrolują kobiety w ciąży. Według fundacji ZUS odmawia zasiłku, gdy kobieta zawrze umowę o pracę w ciąży (zwłaszcza na czas

Dlaczego skracacie nam macierzyński?

ZUS - opowiada Dorota. - To nieprawda. ZUS nie ma prawa niczego lekarzom nakazać. Jeśli lekarz wyda zwolnienie aż do planowanego terminu porodu, to my na pewno wypłacimy zasiłek - i chorobowy, i macierzyński - tłumaczy Przemysław Przybylski, rzecznik ZUS-u. Niestety, z odmową wydawania zwolnień i

Nie urlopy a żłobki i przedszkola pomogą rodzicom

Marta Piątkowska: Co się pani kojarzy ze słowami ciąża i praca? Monika Zakrzewska: - Problem dla pracodawcy. A po wprowadzeniu urlopów rodzicielskich, które w praktyce traktowane są jako roczne urlopy macierzyńskie, powiedziałabym nawet, że duży problem. Część kobiet do dziś nie zdaje sobie sprawy

Dla Gazety

podlega ubezpieczeniu, od momentu zawarcia umowy ma prawo do zasiłku macierzyńskiego czy też chorobowego, np. z powodu zagrożonej ciąży. Innej interpretacji przepisu o ubezpieczeniach społecznych nie ma. Jeżeli pracownicy ZUS stwierdzą, że mogło dojść do przypadku próby fikcyjnego świadczenia pracy i

Zleceń i dzieł przybywa

zasiłku macierzyńskiego. Czym jest umowa o dzieło? Innym rodzajem umowy cywilnoprawnej jest umowa o dzieło. To "umowa rezultatu", czyli mówiąc najprościej - wykonawca dostaje pieniądze za efekt swojej pracy. Tak jest w przypadku Krzysztofa, 32-letniego grafika z Warszawy. - Umawiam się na

Rewolucja w zasiłkach rodzinnych

Zmiany są zasadnicze! Zamiast plejady rozmaitych zasiłków (rodzinny, wychowawczy, macierzyński, alimentacyjny) ma być jeden podstawowy zasiłek rodzinny powiększany o różne dodatki. Czy na pewno te zmiany wejdą w życie, i to za pół roku? Raczej tak. Senat już przyjął tę ustawę. Teraz wróciła do

Brutto - netto na Wyspach

40 procent Do opodatkowanych dochodów należą: - zarobki, - dochody z nieruchomości, - zasiłki chorobowe, - świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, oprócz pierwszych 28 tygodni, - zasiłek macierzyński, - zasiłek dla bezrobotnych, - emerytury, - inne świadczenia

Zmiany: na lepsze?

trakcie urlopów macierzyńskich i rodzicielskich oraz prawo do zasiłku dla bezrobotnych (obecnie zleceniobiorcy mają do niego prawo, tylko gdy przez rok zarabiali co najmniej tyle ile wynosi minimalne wynagrodzenie). Według szacunków resortu pracy oskładkowanie zbiegów umów-zleceń i pensji członków rad

Po publikacji "Gazety": Ministerstwo Pracy skontroluje ZUS

Olsztyński ZUS odmówił wypłaty zasiłku macierzyńskiego matce bliźniaków, bo w dniu przyjęcia do pracy kobieta była już w ciąży. Ubezpieczyciel uznał, że kobieta chciała wyłudzić nienależne jej świadczenie. Jolancie K. z Barczewa w marcu udało się zatrudnić w sklepie w telefonami komórkowymi. Była

Masz prawo nie bać się ZUS

masową skalę odmawia kobietom w ciąży wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Sprawą po artykułach "Gazety" zajęła się fundacja Rodzić po Ludzku. - Nieoficjalnie od pracownika ZUS dowiedziałyśmy się, że prowadzą tzw. akcję brzuszki, czyli kontrolują kobiety w ciąży pobierające zasiłek chorobowy

Dział ósmy - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

do 8 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Art. 184. Za czas urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami. Art. 185. § 1. Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim. § 2

O czym powinnaś wiedzieć, zanim zostaniesz mamą

zdecydować, które z was będzie opiekować się dzieckiem (o tym, jak dużą część urlopu macierzyńskiego może wykorzystać ojciec dziecka - za chwilę) - jeśli masz umowę terminową - jej ostatni dzień kończy twój urlop macierzyński. Korzystasz jednak dalej z prawa do zasiłku macierzyńskiego w dotychczasowej

Pogotowie reporterskie "Gazety Praca"

Ewa od 1997 roku pracuje w firmie zajmującej się importem owoców. Kiedy zaczynała pracę, firma była mała, a pensje wysokie. Po dwóch latach pracy zaszła w ciążę i poszła na urlop macierzyński. Syn urodził się niepełnosprawny, więc Ewa postanowiła zostać z nim jak najdłużej. Do pracy wróciła tydzień

Jak się nie dać zwolnić

upływem terminu, na jaki jest podpisana. Ale uwaga! Jeżeli rozwiązanie umowy następuje w okresie ciąży, masz prawo do zasiłku macierzyńskiego. Warto wiedzieć: Kobiety w ciąży podlegają szczególnej ochronie w przypadku tzw. zwolnień grupowych (art. 177 K.P.) i ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych

Świadectwo pracy w spadku

Bez świadectwa nie może się zarejestrować jako bezrobotna. - W związku z tym nie mam ubezpieczenia zdrowotnego - mówi pani Kamila. - Gdybym potrzebowała pomocy lekarza albo operacji, musiałabym zapłacić z własnej kieszeni. Miała kłopoty z uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, który ZUS wypłacił

Kogo nie można zwolnić

zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że była w ciąży w momencie otrzymania wypowiedzenia lub zaszła w nią, będąc już na wypowiedzeniu. Nie można zwolnić też kobiety przebywającej na urlopie macierzyńskim - podstawowym i dodatkowym ani - wprowadzonym w tym roku - rodzicielskim. Nie można też zwolnić ojca

Nowy system świadczeń rodzinnych

. Ważne! Przed urlopem wychowawczym trzeba być zatrudnionym przez co najmniej pół roku. W czasie urlopu nie wolno pracować, trzeba opiekować się dzieckiem (a więc nie można oddać go np. do żłobka). Jeśli w tym czasie kobieta pobiera zasiłek macierzyński na inne dziecko, traci prawo do dodatku

Umowa o pracę na okres próbny

próbny przekracza miesiąc i uległyby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży - to w takim przypadku pracodawca przedłuża ją do dnia porodu. Umowa rozwiązuje się z dniem porodu. Kobieta zachowuje uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego, ale nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego.Wykazać należy też, iż

Ile można dorobić na emeryturze?

Jesteś emerytem lub rencistą? Otrzymujesz świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, rentę rodzinną lub socjalną, zasiłek z pomocy społecznej albo dla bezrobotnych? Dorabiasz? Chcesz dorobić? To sprawdź, jak dorabiać bezpiecznie. Wyjaśniamy, kto i kiedy może dorabiać bezkarnie, kiedy mogą zmniejszyć

Porady "Gazety Praca". Z dyżuru prawnika

przypadku opisanym w pytaniu pracodawca udziela urlopu wychowawczego na czas nie dłuższy niż do końca okresu na jaki została zawarta umowa (par. pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych, DzU nr 60, poz. 277 ze zm.). Urlop wychowawczy stanowi zwolnienie

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku) i 177 (tj. do pracownic w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego) oraz w przepisach szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, chyba że uwzględnienie żądania

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

rozwiązania umowy bez wypowiedzenia jest zgoda zakładowej organizacji związkowej - wymagana tylko w przypadku, gdy pracodawca rozwiązuje umowę w trybie natychmiastowym z niektórymi pracownikami szczególnie chronionymi (np. pracownica w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego), Przepis art. 52 § 3 k.p

Ciąża to nie choroba

osobistych korzyści - informuje Katarzyna Strzałkowska z Naczelnej Izby Lekarskiej. Zasady dobre, gorzej z praktyką Kodeks pracy stoi po stronie kobiet, szczególnie tych zatrudnionych na umowy o pracę na czas nieokreślony. Ciężarnej oraz przebywającej na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym właściwie nie

Kobiety w ciąży kontra ZUS

miesięcy leżenia. Wtedy ZUS uznał, że pracowała fikcyjnie, by wyłudzić świadczenia zdrowotne i macierzyńskie. Choć zarabiała 1,8 tys. zł brutto, a pracodawca płacił składki, została bez grosza. - Kontroler ZUS przyszedł do domu i nalegał, bym wstała z łóżka i jechała do firmy na kontrolę. A ja nawet nie

Prawna opieka nad matką w ciąży - przypomnienie

porodu. Niestety, od końca ubiegłego roku obowiązuje przepis, który pozwala pracodawcy nie przedłużyć twojej umowy do dnia porodu, nawet jeśli jesteś w zaawansowanej ciąży. Dzieje się tak, gdy pracujesz na tzw. zastępstwo. Urlop macierzyński. Nie można cię zwolnić (wyjątkiem jest likwidacja lub upadłość

Ciężarna na kontrolę

To, że ZUS na masową skalę odmawia wypłaty zasiłku macierzyńskiego kobietom w ciąży, wyszło na jaw rok temu. Decyzję o wstrzymaniu wypłat ZUS podejmował, gdy kobieta zaszła w ciążę w okresie krótszym niż trzy miesiące od podpisania umowy o pracę - chodziło głównie o umowy na czas nieokreślony - lub

Powrót do pracy

zamknęłaś prowadzone przez siebie projekty, bieżące obowiązki przekazałaś koleżance, a w poczcie elektronicznej ustawiłaś automatyczną odpowiedź: "Jestem na urlopie macierzyńskim. Wracam 15 września." Dopiero potem wszystko potoczyło się tak szybko. Maluch wywrócił całe twoje uporządkowane życie

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o urlopach

drugim zaś - 4 tygodnie (jeśli, jak napisaliśmy wyżej, zostawi mu je małżonka). Ojciec w czasie urlopu, tak jak matka, otrzymuje zasiłek macierzyński. A pracodawca nie może go zwolnić. UWAGA! Jeśli tego zażądasz, pracodawca musi dać przysługujący ci urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie

Skandal w urzędach pracy

odprawa ani wolne dni na poszukiwanie zatrudnienia. Nie można też liczyć na urlop wychowawczy. Osobie na półrocznej umowie nikt nie da kredytu ani nie sprzeda telefonu komórkowego. Nie można zaplanować urlopu, a za miesięczną przerwę między kolejnymi umowami przysługuje niski zasiłek dla bezrobotnych

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

Jak można cię zwolnić? Najczęstszy sposób to rozwiązanie umowy o pracę bez podania prawdziwej lub jakiejkolwiek przyczyny zwolnienia. Bywa też, że pracodawca zwolni cię z pracy z naruszeniem kodeksu pracy, np. w czasie ciąży czy urlopu macierzyńskiego. Czasem pracownik, zanim odejdzie sam, jest

Matka to ważny pracownik

Europejskiej urlop taki trwa przeciętnie 14 tygodni (skrajnym przypadkiem jest Szwecja z rocznym urlopem macierzyńskim), a zasiłek wynosi 80 do 100 proc. wynagrodzenia. W Polsce od tego roku urlopy macierzyńskie zostały wydłużone do 26 i 36 tygodni. Żeby ulżyć budżetowi, proces ten rozłożono na dwa lata. W

Dział drugi - Stosunek pracy. Rozdział II - Umowa o pracę

. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko w

Happy Easter Amelia

, jedna Gruzinka i dwie z Ghany. Tych dwóch nie mogłam się nijak pozbyć, chociaż były niegrzeczne dla gości. Biorą z Pawłem ślub, Magda rodzi Amelkę, idzie na macierzyński. A po powrocie oznajmia szefowej, że odchodzi. - Przedszkole drogie, 320 funtów tygodniowo. A ja zarabiałam 300 funtów na tydzień

"Gazeta Praca" na Nowy Rok

grudnia). Akcja Brzuszki. Ujawniliśmy, że urzędnicy ZUS (stosując prawdopodobnie tajną instrukcję) szykanują kobiety w ciąży i młode matki, które znalazły pracę. Odmawiają wypłaty zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, mówiąc, że zatrudnienie było fikcyjne. Po naszych artykułach fundacja Rodzić po

Polscy emigranci przetrwają recesję w Wielkiej Brytanii

odpowiedzi na pytanie, w jakich okolicznościach stracili pracę, według Polarity UK może być interpretowana, jako "silna grupa wśród Polonii, która nie odczuła recesji bądź w trakcie badania była na urlopie macierzyńskim, czy też aktywnie poszukiwała pracy z własnej woli". Jeśli chodzi o "

Pracodawcy o pracy

Izabeli Styczyńskiej skończył się urlop macierzyński. Udała się do urzędu pracy, ale - jak opowiadała - spotkały ją tam same upokorzenia. Znała dwa języki i w końcu dostała pracę w biurze tłumaczeń. Zarabiała jednak tak mało, że nie starczało nawet na opłacenie przedszkola dla dziecka. Zrezygnowała

Gdy rencista (emeryt) dorabia

Obywatelskiej), UOP, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej. Do przychodu wlicza się także pobrane przez nas świadczenia: zasiłek chorobowy, macierzyński i opiekuńczy; wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy (wypłacane na podstawie Kodeksu pracy); świadczenie rehabilitacyjne i

Informacja Rządu o sytuacji kobiet w Polsce

bezrobocia wiąże się z utratą prawa do zasiłku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w III kw. 2003 r. jedynie 14,5% ogółu bezrobotnych, z czego wśród mężczyzn odsetek ten stanowił 17,3%, a wśród kobiet 12,0%. Wśród kobiet silniej niż u mężczyzn stopa bezrobocia uzależniona jest od wieku. W grupie osób

Wielka Brytania: jak znaleźć się i pracę

podatki i składki na ubezpieczenie, mają także prawo do zasiłku macierzyńskiego. Angielski zasiłek chorobowy przysługuje po czwartym dniu choroby. Jeżeli masz kłopoty ze zdrowiem lub jesteś w ciąży, a nie płacisz w Anglii składek, zgłoś się do lokalnego biura opieki społecznej (social security), tam

Zwolnienia - poradnik dla pracowników i pracodawców

czas, kiedy nie pracowałeś! Należy się ci wynagrodzenie za dwa miesiące, a gdy wypowiedzenie było trzymiesięczne - za jeden miesiąc. Jeszcze więcej dostaną osoby w wieku przedemerytalnym oraz kobiety w ciąży lub rodzice na urlopie macierzyńskim. Im przysługuje pensja za cały czas, kiedy nie pracowali

Leasing pracowników

finansowych. W działach informatycznych leasingowi pracownicy mają do wykonania konkretne projekty. Zastępstwa są potrzebne, gdy pracownik zatrudniony na stałe zachoruje, jest na urlopie macierzyńskim czy zwolnieniu lekarskim. Duże wzięcie ma "wypożyczanie" tłumaczy. Jednak okresem wzrostu zamówień

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

wypoczynkowe i macierzyńskie. Nieważne, czy pracujesz na umowę terminową czy bezterminową. W pierwszym przypadku dostaniesz cześć przysługującego ci urlopu (np. każda umowa na trzy miesiące daje 25 proc. rocznego wymiaru urlopu). A ile przysługuje płatnego wolnego? Zależy od stażu pracy - po roku masz prawo do

Kodeks pracy

miesiąc. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, o którym mowa w art. 39, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko

Dzieci w pracy. Na jagody

miejsce przy kapliczce! Opędzlują krzaki do gołości! W okolicy każdy zazdrości Szewczykom. Mają dziesięcioro dzieci i 900 zł zasiłku rodzinnego. Desant - mówią na nich. - Jak to pójdzie w las - opowiada Halina Marzec, ekspedientka w sklepie "Artykuły spożywcze. Wina, wódki i winiaki" - to