zwolnienie odprawa

Tomasz Głogowski, Katowice

Sowite odprawy skłonią górników do zwolnień?

Sowite odprawy skłonią górników do zwolnień?

Wracają słynne jednorazowe odprawy w górnictwie! Spółki węglowe będą wypłacać je z własnych zysków i tylko pracownikom powierzchni. A wszystko dlatego, że Ministerstwo Gospodarki ponagla szefów przedsiębiorstw górniczych: Musicie bardziej zdecydowanie namawiać ludzi do odejścia z kopalń!

Zwalniają i pomagają

Uścisk dłoni albo nawet nie. Wymówienie i odprawa. Tak do niedawna wyglądało zwolnienie z pracy po polsku. Teraz prawie połowa firm proponuje zwalnianym pomoc. Także dlatego, że dbają o swój wizerunek.

Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

W małych i średnich przedsiębiorstwach zwykle nie ma związków zawodowych. A jeśli w firmie pracuje poniżej 20 osób, przy zwolnieniach nie przysługują odprawy. Jak podaje PIP, w zeszłym roku o 46 proc. wzrosła liczba skarg pracowników dotyczących naruszania praw pracowniczych przy zatrudnianiu i zwalnianiu. W tym roku z powodu kryzysu może być jeszcze gorzej.

Koniec sporu zbiorowego w Orlenie

Związki zawodowe w PKN Orlen protestowały od kwietnia przeciwko zwolnieniu ponad 300 pracowników regionalnych struktur spółki i likwidacji zamiejscowych jednostek. Organizowały manifestacje, groziły strajkiem i udało się - firma zaproponowała odprawy, związkowcy podpisali porozumienie. Powstał

Zwolnienia grupowe w Orlenie

. Domagają się wstrzymania restrukturyzacji. Ich zdaniem niewiele ona zmieni, a zaplanowane oszczędności - 27 mln zł rocznie - są zbyt małe, by usprawiedliwić zwolnienia. Odmiennego zdania są giełdowi analitycy. - W PKN jest ciągle zbyt duże zatrudnienie. Nawet nieznaczna redukcja załogi jest korzystna dla

Dwa stosunki pracy równocześnie

Odpowiedź eksperta Można nawiązać dwa stosunki pracy równocześnie. Fakt otrzymania odprawy nie ma na to żadnego wpływu. Można nawiązać nowy stosunek pracy, przebywając na okresie wypowiedzenia w starej firmie. Jednak pracując w nowej firmie, nie może Pan odmówić wykonywania pracy w starej firmie

Zwolnienia grupowe od A do Z

Zwolnienia grupowe od A do Z

warunkujące zastosowanie mechanizmu zwolnień grupowych przyjmując zasadę, że im mniejszy zakład pracy, tym wyższa proporcja pracowników zwalnianych do zatrudnionych. Kiedy pracownikowi należy się odprawa pieniężna w ramach zwolnienia grupowego? Jaka powinna być wysokość odprawy? W każdym przypadku rozwiązania

Nie wiesz, jakie masz prawa w pracy? Zadzwoń do nas!

Nie wiesz, jakie masz prawa w pracy? Zadzwoń do nas!

To jedna z głównych patologii rodzimego rynku pracy, a umowy cywilnoprawne zawierane w warunkach pracy etatowej słusznie nazywane są śmieciowymi. Osoby na takich umowach nie mają zagwarantowanego m.in. płatnego urlopu, szerokiej ochrony przed zwolnieniem, odprawy, czy norm czasu pracy. Mają też

Zwolnienia grupowe

. pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 pracowników. Wszystkim pracownikom zwalnianym na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych przysługuje prawo do odprawy. Jej wysokość uzależniona jest od tzw

Cięcia w biurokracji: 30 tys. Kanadyjczyków na bruk

W ciągu najbliższych kilku lat (do 2015 roku) Kanada zamierza zlikwidować deficyt budżetowy, a zwolnienia w urzędach to część sporego planu oszczędnościowego. Inne odcinki, na których rząd Kanady będzie starał się zaoszczędzić, to m.in. system emerytalny i armia (rezygnacja z zakupu nowych

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe

Ze zwolnieniem grupowym mamy do czynienia, gdy w ciągu 30 dni wypowiedzenie otrzymuje: 10 pracowników, jeśli zakład zatrudnia mniej niż 100 osób, 10 proc. załogi, gdy jest 100-300 zatrudnionych, co najmniej 30 osób, gdy w firmie pracuje ich 300 i więcej. Pracodawca musi o wszystkim poinformować

Wstydliwe bezrobocie?

. Zazwyczaj nie zostają na lodzie. Firma wypłaca im sowite odprawy, często zachowują przywilej korzystania z samochodu służbowego, opieki medycznej czy telefonu. Ta pępowina odcinana jest stopniowo. Pewnie wiele osób pomyśli: to w czym problem, w końcu w społecznym rozumieniu zwolnienie z pracy związane jest

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

przepracował ponad osiem lat. Uwaga! Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania wypłaca się odprawę w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Co oprócz zwolnienia? Wymówienie to nie jedyne wyjście. W zamian można zaproponować: urlop zdrowotny Przysługuje po przepracowaniu przynajmniej

Po dyżurze ekspertów PIP

związane z oskładkowaniem umów - przywilejami emerytalnymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Chcieli wiedzieć, czy przysługuje im urlop macierzyński i płatne zwolnienie lekarskie. Pytali też o zasady wypowiedzenia obowiązujące na umowach cywilnoprawnych oraz o to, czy korzystanie ze służbowego samochodu i

Walka o odprawę emerytalną: Marian Flunt ma wyrok sądowy i jest bezsilny. Komornik umorzył postępowanie

Walka o odprawę emerytalną: Marian Flunt ma wyrok sądowy i jest bezsilny. Komornik umorzył postępowanie

nie pójdę. Nie wypłacili, więc poszedłem. Pozwał pracodawcę o odprawę i odszkodowanie za zwolnienie. Wygrał. 2 października 2013 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zasądził na rzecz pracownika prawie 6,5 tys. zł i nadał klauzulę natychmiastowej wykonalności. Dziś z odsetkami to ponad 9 tys. zł

Dlaczego Was dręczą?

przysługuje odprawa. Jeżeli będzie miał dość dręczenia i odejdzie sam - nic mu się nie należy. * Drugi powód - prawny: w sytuacji, kiedy normalne zwolnienie jest trudne lub niemożliwe - np. urzędników lub nauczycieli mianowanych, członków zarządu związków zawodowych, członków rad pracowniczych, radnych

Co ci przysługuje przy zwolnieniach grupowych

Co ci przysługuje przy zwolnieniach grupowych

zarobić Zwolnienie wiąże się oczywiście ze stratą dochodów, ale ustawodawca zadbał o to, by - przynajmniej na początku - można było przeżyć. W ramach ustawy zapisano minimalne kwoty odpraw, jakie należą się zwalnianym pracownikom. W przypadku stażu krótszego niż dwa lata, należy się nam miesięczne

Za późno na powrót pracowników

Za późno na powrót pracowników

pracownika niż dla pracodawcy - mówi w "Rz" Witold Polkowski, doradca Konfederacji Pracodawców Polskich. - Brak możliwości jednostronnego wycofania się ze zwolnień grupowych wymusza na firmach większą rozwagę. Powinny się zastanowić nad innymi rozwiązaniami, np. pracą na część etatu czy opcjami z

Zwolnienia i wypowiedzenia

Zwolnienia i wypowiedzenia

. Trudno się przed nimi obronić. W tym przypadku pracownik może liczyć na odprawę, czasami bardzo wysoką. Takie zwolnienia przeprowadzane są tylko w firmach, które zatrudniają ponad 20 osób, np. fabrykach czy korporacjach. Pracodawca musi wcześniej poinformować o swoich zamiarach urząd pracy odpowiedni dla

Pensja minimalna w górę

Pensja minimalna w górę

nocnej - wynosi on 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę; z kolei odprawa pieniężna w przypadku zwolnień grupowych nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia - w 2014 r. będzie to do dokładnie 25,2 tys. zł. Wysokość płacy minimalnej określa także

Jak mogą cię zwolnić?

. Gdy zatrudnionych jest 300 osób lub więcej, zwolnienia grupowe obejmują co najmniej 30 osób. Zwolnienia takie są korzystne dla pracowników, bo każdemu zwolnionemu należy się wtedy odprawa. Firmy unikają tej formy zwolnień, bo jest kosztowna. Szefowie próbują to ominąć, zwalniając nieco mniej osób w

Intel będzie zwalniał

Część z osób, które będą musiały odejść, pracowały w Intelu od 25 lat. Koncern obiecał, że, w zależności od stażu pracy, zaoferuje pracownikom atrakcyjne odprawy oraz pierwszeństwo przy ubieganiu się o pracę na innych stanowiskach. To kolejne zwolnienia w Intelu, do których dochodzi w ciągu

Kodeks pracy 2012: urlop bezpłatny

Kodeks pracy 2012: urlop bezpłatny

płacy). Jeśli urlop trwa krócej niż trzy miesiące, nie można też w tym czasie zwolnić w ramach zwolnień grupowych. Ale jeżeli trwa dłużej - nie ma odwrotu. Pracownikowi przysługuje wtedy należna odprawa. Cały Kodeks Pracy 2012 kupisz w Kulturalnym sklepie!

Wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę

Odpowiedź eksperta W literaturze prawa pracy prezentowano stanowisko, że jeżeli nastąpiło wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, to pracownikowi - poza prawem do odszkodowania - przysługuje odprawa pieniężna przewidziana w ustawie. W tej sprawie

Obecnie obowiązujące przepisy

pracownika w dziesięcioosobowej firmie to już "zwolnienie grupowe", a co za tym idzie - zwiększona odprawa dla zwalnianej osoby; limit godzin nadliczbowych wynosi 150 godz. Za pierwsze dwie nadliczbowe godziny pracy dziennie zatrudnionemu przysługuje 150 proc. stawki podstawowej; za każda kolejną

Zwolnienia zwolnieniom nierówne

. Powodem wprowadzenia zarządu komisarycznego kilka miesięcy temu były nieprawidłowości w działaniu kasy. Jakie? Chodziło m.in. o to, że czterech członków zarządu zapewniło sobie w umowach wysokie odprawy na wypadek zwolnienia (łącznie ponad 6 mln. zł.). O równie interesującej sytuacji informuje rzeszowska

Zwolniony zgodnie z prawem

możliwość dochodzenia roszczeń, bo upłynął termin wystąpienia z powództwem - mówi Wojciech J. Dziób. - Pracownik ma na to tylko 7 dni (lub 14 w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego) od dnia następnego po ostatnim dniu wypowiedzenia. Można wystąpić do sądu pracy o przedłużenie terminu, ale trzeba mieć ważny

Praca w Niemczech - pytania i odpowiedzi

oznacza to jednak, że pracodawca nie zwolni pracownika z innych powodów. Pracownik może sprzeciwić się zmianie pracodawcy i tym samym pozostać w dotychczasowym przedsiębiorstwie. Wtedy jednak poważnie ryzykuje zwolnienie lub pogorszenie swojej sytuacji. Pracowałem w Niemczech i zostałem zwolniony. Czy

Śląskie

1200, a może nawet 1500 nowych miejsc pracy. Wszystko za sprawą powstającej Galerii Jurajskiej. To pierwsze centrum handlowo-rozrywkowe w regionie. Częstochowska Galeria Jurajska pomieści około 200 sklepów, punktów usługowych, restauracji, kawiarni. Zobacz listę firm, które zapowiedziały zwolnienia

Zwolnienia w małych firmach

Pani Małgorzata pracowała w dużym koncernie w Warszawie. Kiedy pod koniec roku kryzys dopadł i jej branżę, szefostwo zgłosiło w urzędzie pracy zamiar zwolnień grupowych. Informację o zwolnieniu każdej osoby musiały też otrzymać związki zawodowe. Każdemu wytypowanemu do zwolnienia zaproponowano

Niepoliczalne "śmieciówki"

Nad Wisłą pracę świadczy się najczęściej w oparciu o etat, czyli umowę o pracę. Taka umowa podlega Kodeksowi pracy i daje pracownikowi wszelkie prawa z tego kodeksu wynikające. Płatny urlop, płatne zwolnienie lekarskie, prawo do odprawy, gdy zostanie zwolniony i opiekę sądu pracy w razie, gdyby

Zleceń i dzieł przybywa

określonej długości okresu wypowiedzenia. Co jeszcze charakteryzuje tą umowę? Brak płatnego urlopu, brak odprawy przy zwolnieniu, osoba wykonująca swoje obowiązki w oparciu o nią nie ma też np. prawa do minimalnego wynagrodzenia. Jej interesów nie chroni Kodeks pracy, jak w przypadku etatowców, tylko Kodeks

Odprawa po urlopie wychowawczym

Odpowiedź eksperta Ustawa o zwolnieniach grupowych, na podstawie której przysługuje odprawa, znajduje zastosowanie nie tylko w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę, ale także wtedy, gdy pracodawca z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych itp. wypowie warunki pracy i płacy, a pracownik odmówi

Kiedy i kogo nie można zwolnić

. Najtrudniej będzie rolnikom i zatrudnionym w starych gałęziach przemysłu, takich jak górnictwo i hutnictwo. A ponieważ mimo wszystko będziemy się bogacić, pracę będą mieli też związani z branżą rozrywkową, turystyką i rekreacją. Grupowo i z sowitą odprawą W kryzysie dużo mówi się o zwolnieniach grupowych. I

Toruńskie Torpo bez szans na ratunek

prezes Jan Kucharski. Wtedy firma miała niewielki zysk, zatrudniała 430 osób. Potem było gorzej - w 2009 r. pierwsze zwolnienia i strata 3,3 mln zł. Nowi akcjonariusze przegłosowali likwidację. Kucharski twierdzi, że wszystko przez kryzys, który dotknął zagranicznych kontrahentów. Do tego Torpo nie

Będzie łatwiej zwalniać

o zwolnieniach grupowych. Zmienia się również ustawa o związkach zawodowych. Co się zmieni od 1 lipca? Jeśli pracujesz w małej firmie (zatrudniającej do 20 osób), a pracodawca cię zwolni z przyczyn organizacyjnych, ekonomicznych itp., nie dostaniesz odprawy. Przepisy ustawy stosuje się także w

Co proponuje rząd

zamian za pracę w dni ustawowo wolne; uzależnienie wysokości odpraw przy zwolnieniach grupowych od stażu pracy w firmie (obecnie - od ogólnego stażu pracy) i zlikwidowanie przepisów o zwolnieniach grupowych w małych przedsiębiorstwach (do 20 pracowników); obniżenie stawek za trzecią i czwartą

Polska bez etatów. Ponad milion osób ma tylko umowy o dzieło lub zlecenia

m.in. prawa do: płatnego urlopu, minimalnego wynagrodzenia, szerokiej ochrony przed zwolnieniem, odpraw. I obowiązują krótsze okresy wypowiedzenia. A gdy szef narusza zapisy umowy, pracujący może iść jedynie do sądu cywilnego, a nie sądu pracy. Główny inspektor pracy zapowiada, że do końca roku

Nawet znani tracą pracę

Do piątku 17 kwietnia Niezgoda pełniła funkcję wiceprezesa banku Pekao SA. Według Super Ekspressu rada nadzorcza banku zdecydowała o jej zwolnieniu. "Puls Biznesu" wyliczył, że roczne zarobki byłej wiceprezes za ubiegły rok wyniosły 1,334 mln zł. Odprawa może być równie wysoka. Podobny

Etat, zlecenie, dzieło

i wyłącznie jego wina i on w całości ponosi konsekwencje prawne i finansowe. Gdyby był na etacie najpierw przyjrzano by się pracodawcy, czy zadbał o to, żeby nie doszło do wypadku. Jeżeli etatowiec ulegnie wypadkowi w drodze do pracy, to ma prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego. Często jest

Co proponuje PO

firmy jako firmy zatrudniającej do 50 pracowników (według rządu - 20); możliwość zwolnienia z pracy pracownika na zwolnieniu dłuższym niż miesiąc (ma to zapobiec uciekaniu w fikcyjne choroby); obciążenie pracodawcy obowiązkiem wypłacania pracownikowi wynagrodzenia za siedem dni w kwartale (obecnie

Doświadczenie pracownika to zaleta, nie problem

żal i przekonanie, że ten rynek pracy nie jest jeszcze taki pracowniczy, jeżeli nie potrafi wykorzystać takiej osoby jak ja." "Mąż ma 62 lata. Został zwolniony parę miesięcy przed 60-ką, po 25 latach pracy, w związku z czym nawet zasiłek przedemerytalny mu nie przysługuje. Jest na moim

Zlecenia pod obstrzałem: etatu nie masz, a składkę do ZUS płacisz

jak pracownicy na etacie? Ktoś, kto wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy-zlecenia, ma słabszą ochronę przed zwolnieniem z pracy niż etatowiec - krótszy okres wypowiedzenia i nie przysługują jej np. odprawy, gdy straci pracę nie ze swojej winy. Gdy pani Alina zajdzie w ciążę, pracodawca będzie

Kiedy i w jakich okolicznościach można zwolnić z pracy kobietę w ciąży?

wypowiedzieć umowę o pracę (w czasie ciąży lub urlopu macierzyńskiego) w razie upadłości lub likwidacji zakładu (art. 177 par. 4 kp). Zaawansowanie ciąży (czy jest to miesiąc, trzy miesiące czy pięć miesięcy) nie ma znaczenia. Kobiety w ciąży podlegają szczególnej ochronie w przypadku tzw. zwolnień grupowych

Patowa sytuacja pracowników Zakładów Mięsnych

(ustawowe minimum przy zwolnieniach grupowych), mogą liczyć na trzymiesięczne odprawy i zaległe pensje. - Nie wyraziliśmy naszej zgody na zwolnienia grupowe, ponieważ nauczony doświadczeniem wolę być ostrożny w tych sprawach - tłumaczył załodze Michał Bury, przewodniczący związku zawodowego "

Zanim cię zwolnią. Co każdy pracownik wiedzieć powinien

w jednej turze, wystarczy, że firma zwalnia - nawet po jednym - łącznie 10 proc. pracowników w trzy miesiące. Jeśli masz już zostać zwolniony, zwolnienie grupowe jest najkorzystniejsze. Przysługuje ci bowiem odprawa: - jeśli twój ogólny staż pracy jest nie wyższy niż 10 lat - w wysokości

Prawa matek pracujących na umowę zlecenie lub tzw. samozatrudnieniu

chodzi o redukcję etatów z przyczyn ekonomicznych to wtedy zwalnianemu pracownikowi przysługuje odprawa - mówi mec. Sebastian Samol. Sprawdź w jakiej wysokości należy się Tobie odprawa przy zwolnieniu z przyczyn ekonomicznych. Jeśli pracowałaś łącznie u wszystkich pracodawców: poniżej 10 lat - masz

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

. Ale to nie wszystko. Wzrost płacy minimalnej oznacza też podniesienie odpraw wypłacanych w przypadku zwolnień grupowych. W 2012 r. najwyższa taka odprawa wyniesie 22,5 tys. zł. Skąd to wiadomo? Maksymalna odprawa pieniężna to 15-krotność minimalnego wynagrodzenia. Dla porównania, w 2011 r. taka

Co powinno być zmienione w obowiązujących przepisach?

w danym zakładzie pracy co najmniej dziesięć lat; likwidacja nakazu uzasadniania zwolnień; przepisy o zwolnieniach grupowych powinny obowiązywać jedynie w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 pracowników; godziny nadliczbowe - limit utrzymać na poziomie 150 godz. rocznie; rozważyć

Masz prawo być mamą i nie bać się zwolnienia z pracy

ubiegłego roku dostaliśmy właśnie w tej sprawie najwięcej listów i pytań od czytelniczek. Zwolnienie kobiety w ciąży Przyszłe mamy boją się mówić o tym swojemu pracodawcy, obawiając się np. zwolnienia. Wiele z nich ukrywa ciążę aż do końca trzeciego miesiąca, bo uważają, że dopiero wtedy chroni je kodeks

Szansa na porozumienie w Wyborowej SA

nim prezes spółki - César Giron Źródłem trwającego w Wyborowej SA (dawny Polmos Poznań) konfliktu są plany zwolnienia 119 osób z ponad 200 zatrudnionych w poznańskim zakładzie. To dlatego od 31 sierpnia w firmie trwa głodówka i strajk okupacyjny. Ten ostatni przyjął dość specyficzną formę

Hindusi wylecieli przez Polaków

m.in. z Polski. Normalna procedura zwolnień grupowych wymaga jednak poważnych kosztów, np. na odprawy. Władze firmy postanowiły tego uniknąć prowokując pracowników do strajków. Strajkujący mieli być zwolnieni dyscyplinarnie, a prowodyrzy pociągnięci do odpowiedzialności. Amerykanie cierpliwość

Jakie zmiany w kodeksie proponują OPZZ i pracodawcy? Jak oceniają je eksperci?

obowiązku tworzenia planu urlopów; przepisy ograniczające wypłacanie odpraw zwalnianym pracownikom. Ponadto OPZZ i pracodawcy proponują, by: każda godzina nadliczbowa w dniu roboczym premiowana była dodatkiem 50-proc., a w niedziele i święta - 100-proc.; pracodawca płacił pracownikowi na zwolnieniu

W 2011 nie licz na etat w budżetówce

Zagranicznych już od kilku tygodniu pracownicy boją się o posady. We wrześniu w budynkach MSZ "Solidarność" Służby Zagranicznej RP wyłożyła prawie 2 tys. ulotek, w których informowano o planowanych zwolnieniach. Związkowcy zarzucają rządowi, że zwolnienia nie będą dotyczyć tych, których w ostatnich

Zalety outplacementu

konkretne osoby znajdują miejsca pracy - mówi Patrycja Hendler. Konsultanci nie chcą mówić o kosztach programu. Przekonują jedynie, że przy i tak dużych kosztach zwolnień grupowych (odprawy i odszkodowania) outplacement nie odgrywa znaczącej roli. Na Zachodzie outplacement trwa zwykle sześć-dwanaście

Średnia krajowa - ilu Polaków ją dostaje?

, honoraria, dodatkowe wynagrodzenia roczne w sferze budżetowej, wypłaty z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej firm. Nie wlicza się m.in. odpraw wynikających z ustaw, wypłat pracowniczych przy zwolnieniach grupowych lub świadczeń z zakładowych funduszów świadczeń socjalnych. A w II kwartale tego

GM zarobi 9 mld dolarów na sprzedaży firmy finansującej nieruchomości

mld dolarów. Zwiększa to wartość całej transakcji do prawie 9 mld dolarów. GM rozmawia jeszcze o sprzedaży udziałów GMAC. Dochody z tych transakcji pomogłyby amerykańskiemu koncernowi sfinansować koszty odpraw dla pracowników. Do 2008 r. GM planuje zwolnić 30 tys. pracowników w USA. Dodatkowo GM i

Urlop wypoczynkowy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć.

płacy). Jeśli urlop trwa krócej niż 3 miesiące, nie można też cię w tym czasie zwolnić w ramach zwolnień grupowych. Ale jeżeli trwa dłużej - nie ma odwrotu. Nie zapominaj jednak, że mimo zawieszenia przysługuje ci wtedy należna odprawa. Uwaga! Szef może ci dać urlop bezpłatny także na czas wykonywania

Zwalniam pana i proszę nie płakać

spółce punkt informacyjny, wszyscy pracownicy pytali, na co mogą liczyć. Obiecano im odprawy, których wysokość zależała od stażu pracy i liczby lat do emerytury - średnio po 100 tys. zł. Na odejście zdecydowało się 700 osób. Ale to można robić, jeśli firma w porę bierze się za zwolnienia. A zwykle

Dziesięć najważniejszych zmian w kodeksie pracy

traci bowiem urlop, płatne zwolnienie lekarskie (do 33 dni choroby sam sobie płaci wynagrodzenie), prawo do odprawy i wiele innych przywilejów. Sam opłaca składki na ZUS, a na dodatek co miesiąc musi uporać się z podatkową buchalterią. Nowa definicja ma zapobiec patologiom. Czy będzie w stanie

Statystyka może zabić

zmiana funkcjonowania komendy pod kątem wyników pracy (statystyki)". Dalej pisze o frustracji asp. M. Przywołuje incydent, gdy komendant odmawia zwolnienia go z funkcji. A w końcu dwa kluczowe dowody - opinię kardiologa i psychologa, biegłych sądowych. Kardiolog nie ma wątpliwości, że stres miał

Skandal w urzędach pracy

pracowników. - Bez nich nie poradzilibyśmy sobie. Są u nas od dawna i mają już ogromną wiedzę. Pracują tak samo dobrze jak ludzie na etatach - chwali. Opowiada jak urzędnicy "na robotach" ofiarnie unikają korzystania ze zwolnień lekarskich. A gdy choroba jest ciężka, wolą wziąć urlop, niż przynieść

Księża, którzy mają kasę

. oraz gratyfikację urlopową i ekwiwalent za niewykorzystane przejazdy w roku zwolnienia. Jak wyliczyli dziennikarze - wyszło ok. 136 tys. zł. Ponadto w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej jako generał dywizji biskup Głodź skorzystał również z przysługującego mu prawa do jednorazowego

Zupełnie nowy Kodeks Pracy

); działacze związków zawodowych mają mieć ograniczoną ochronę przed zwolnieniem z pracy (teraz wiele nowych organizacji związkowych powstaje tylko po to, by chronić działaczy i w efekcie w niektórych dużych zakładach funkcjonuje po kilkanaście związków); związki zawodowe nie musiałyby już opiniować

Prawna opieka nad matką w ciąży - przypomnienie

chroniona przed zwolnieniem. Urlop może dostać również ojciec dziecka. Niestety, nic cię nie chroni, gdy przerwiesz urlop lub się on skończy. Pamiętaj: niezależnie od tego, czy do pracy wróciłaś z urlopu wychowawczego, czy też macierzyńskiego, pracodawca może cię od razu zwolnić, np. z powodu redukcji

OPZZ akceptuje zmiany w kodeksie pracy

ustawowo wolne (rząd proponuje, by pierwsze cztery nadgodziny premiowane były dodatkiem 50 proc., a każda następna - 100 proc.); umożliwione ma być zwiększanie rocznego limitu godzin nadliczbowych w układach zbiorowych; pracodawca ma być odciążony od obowiązku płacenia za zwolnienie lekarskie

Porozumienie w sprawie kodeksu pracy

pracę; zniesienie obowiązku sporządzania planu urlopów; niższe diety za podróże służbowe; pozbawienie praw do odpraw pracowników niezwalnianych w systemie zwolnień grupowych; na zniesienie obowiązku tworzenia zakładowych funduszy świadczeń socjalnych w małych firmach. W porozumieniu znalazły się

Mniej zabezpieczeń, więcej motywacji do pracy

; porównuje ten typ polityki socjalnej do szampana - ma wspaniały smak, ale jest luksusem zgubnym dla portfela. Alternatywa śródziemnomorska - preferowana przez Włochy, Hiszpanię, Grecję - również zapewnia pracownikom ochronę przez zwolnieniami, czasem nawet bardziej rozbudowaną. Zasiłki dla bezrobotnych są

OPZZ nadal sztywne w sprawie kodeksu pracy

- gdy pracują na takich zasadach - tracą przywileje, m.in. płatny urlop, zwolnienia lekarskie. - Czym innym jest samozatrudnienie rozumiane jako wykonywanie pracy w oparciu o własne narzędzia, a czym innym, gdy pracodawca narzuca wykonanie pracy w określonym miejscu, czasie i pod jego kierownictwem

Sushi po polsku

podjęli pracę w drukarni. Kiedy jednak dowiedzieli się, że firma planuje redukcje, nie czekali na zwolnienie, ale sami zaczęli działać. Kiedy stanęło przed nimi widmo bezrobocia, postanowili... otworzyć bar.Przygotowania do otwarciaWłaściwie zaczęło się od pomysłu na mały punkt z jedzeniem na wynos

Rządowy program ograniczania bezrobocia

wszystkim te związane ze składkami na zakładowy fundusz socjalny, Fundusz Pracy i PFRON. Chce także zrzucić na ZUS obowiązek wypłacania wynagrodzeń pracownikom na zwolnieniu lekarskim nie dłuższym niż 35 dni. Teraz te koszty ponosi pracodawca. Jednak by ZUS był w stanie bez dotacji budżetowej pokryć te

Dział piętnasty - Przepisy końcowe

sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposób prowadzenia akt osobowych pracownika. Art. 298-2. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz zakres przysługujących pracownikom zwolnień od pracy, a także przypadki, w

Co powinieneś wiedzieć o umowach o pracę

Z powodu kryzysu firmy oszczędzają w pierwszej kolejności na etatowych pracownikach, bo należą się im przywileje takie jak płatne urlopy, zwolnienia lekarskie, odprawy. Pracodawca musi też opłacać za nich składki na ZUS. Pracownika nie jest też łatwo zwolnić. Stąd popularność innych rodzajów

Zła wiadomość: zostałeś zracjonalizowany

poszedł zapytać, o co chodzi. Nie chciał mieć "wilczych papierów", poprosił więc o zwolnienie za porozumieniem stron. - Czy pani wie, że mieli już je przygotowane? Pakował do pudeł swoje rzeczy, gdy koleżanka z sąsiedniej zagródki wy-tłumaczyła mu: - Zawsze tak robią, gdy nie chcą płacić odprawy

Co szef może o Tobie wiedzieć?

względu na ciężkie naruszenie obowiązku pracowniczego. Załóżmy, że wyrzucono mnie dyscyplinarnie z pracy. Powinnam o tym mówić w miejscu, gdzie staram się o pracę, czy lepiej to ukryć? - Trudno jest ukryć zwolnienie dyscyplinarne, bo jest ono wpisane do świadectwa pracy. Pracownik nie jest jednak

Przewodnik po zmianach w kodeksie pracy

po zmianie pracodawcy ma prawo bez uprzedzenia i z siedmiodniowym wypowiedzeniem zwolnić się z pracy. Uwaga! Zmiana pracodawcy nie może służyć nowemu szefowi jako pretekst do zwolnień. Jeśli nowy właściciel chce kogoś zwolnić, musi to zrobić według zasad o zwolnieniach grupowych (przepisy o

Kto się przejmie karą za porzucenie pracy?

chciałby go już więcej oglądać, musi np. jeszcze przez miesiąc go w tej pracy znosić. Dlatego proponowane przez KPP rozwiązanie jest sprawiedliwe. Z drugiej strony ludzie bardzo szybko nauczą się unikać kary, np. załatwią sobie jakieś zwolnienia. My, Polacy, jesteśmy zbyt cwani na takie rozwiązania. Tak

Okres wypowiedzenia

pracodawcy w terminie wcześniejszym od upływu okresu wypowiedzenia (postanowienie z 6.5.1980 r., I PRN 33/80, OSNCP z. 12/1980, poz. 239). Patrz: B. Wagner, W sprawie charakteru ustawowych okresów wypowiedzenia, PiZS Nr 4/1986, s. 30; L. Florek, Zwolnienia pracowników z przyczyn dotyczących zakładów pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę

organizacji związkowej, lecz nie jest ono dla niego wiążące w przypadku zamiaru zwolnienia pracownika bez wypowiedzenia, np. za naruszanie podstawowych obowiązków pracowniczych (np. z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności) pracodawca ma obowiązek zasięgnięcia opinii (obowiązek konsultacji) reprezentującej

Outplacement indywidualny

się, że zwolnienie to klęska. Ale jest jeszcze jeden krytyczny moment. Kandydat odbył kilkanaście rozmów, które skończyły się niepowodzeniem i zaczyna się prezentować jako osoba zdeterminowana. Zgadza się na wszystko - na pracę poniżej swoich kwalifikacji, na dużo niższą pensję, na wyjazd gdzieś w

Jak odzyskać pensję

osoby fizycznej i 200 tys. zł dla osoby prawnej (firmy). Uwaga! Choć nakaz zapłaty jest najlepszą decyzją dla pracownika, to inspektor nie zawsze może go wydać. Może to zrobić tylko wtedy, gdy wynagrodzenie za pracę lub inne świadczenie (np. odprawa) ma charakter bezsporny, a więc zostało naliczone i

Płaca, praca, dorabianie w policji

przysługują też zniżki na kolej czy raz w roku darmowy przejazd PKP. Przysługują też należności pośmiertne dla rodziny, a w razie zwolnienia - odprawy. Tyle zarabiają (pensja podstawowa plus dodatki, kwoty netto): posterunkowy po przeszkoleniu podstawowym z półrocznym stażem (wykształcenie średnie) zarobi

Śląsk. Nielegalni górnicy

wrócili pracować pod ziemię, mimo że wcześniej wzięli odprawę jednorazową za to, że już nigdy nie będą górnikami. Są nielegalni. Ale tolerowani przez zarządy kopalń. Gdyby nie oni, często nie byłoby komu wydobywać węgla. Jeść kit z okna? Z polskiego górnictwa w ciągu czterech ostatnich lat odeszła

Outplacement, czyli Zwolnić, dbając o PR

wykupywania tej usługi dotyczy wielkich zakładów przygotowujących zwolnienia grupowe. - Kiedy się zwalnia 100 czy 400 osób, trzeba mieć jakiś program. Wtedy potrzebny jest proces informacji, wsparcia dla zwalnianych ludzi - często wyrzuca ich największy pracodawca w regionie. Ważna jest pomoc w

Forma wypowiedzenia dokonywanego przez pracodawcę

r., I PRN 35/94, OSNAPiUS Nr 9/1994, poz. 145). Patrz: J. Iwulski, Dylematy ochrony działaczy związkowych przed zwolnieniem z pracy - jeszcze raz, PiZS Nr 12/1993, s. 27; G. Bieniek, Problematyka odpraw dla dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, PiZS Nr 12/1993, s. 46; J. Iwulski, Przegląd

Program "Pierwsza praca"

liczyć na pożyczki, tanie kredyty, okresowe zwolnienia z płacenia składek emerytalnych i rentowych, szkolenia, porady w pisaniu biznes-planów; Elementem "Pierwszej pracy" jest również długo oczekiwana ustawa o wolontariacie. Przygotowany już projekt przewiduje, że wolontariusz pracujący w

Goodbye city life

- zniszczenie siane przez kryzys jobs will be axed - miejsca pracy zostaną zlikwidowane as they scour the shrinking job market - podczas gdy przeszukują kurczący się rynek pracy redundancy cheques - odprawy dla zwolnionych z pracy winning commissions across Europe - dostając zamówienia z całego świata opting

Ile zarabiają szefowie krajowych i zagranicznych spółek giełdowych?

BPH PBK przypadło w miesiącu ponad 207 tys. zł. Wiadomo, że rzeczywiste zarobki są nieco niższe, ponieważ część tej kwoty to odprawy i rekompensaty dla dwóch zwolnionych dyrektorów (mieli tzw. kontrakty menedżerskie). Bank nie chce powiedzieć, ile im zapłacono za to, że nie zatrudnili się u

Obowiązki pracodawcy

mogłaby mieć wpływ na naruszenia warunków zawartej w wyniku negocjacji umowy (w szczególności do zaniechania wypłaty wynagrodzenia z powodu braku środków lub likwidacji stanowiska czy zwolnień grupowych), wówczas pracodawca winien poinformować o tym kandydata. Pracodawca nie może również rozbudzać

Co zrobić z armią z KUP

KUP, a więc zwierzchnikiem Piętakiewicza. Po co to wszystko? Zielińska argumentowała, że chroni w ten sposób 400 osób przed zwolnieniem z pracy. Prawdziwe przyczyny wydają się jednak inne. Biuro Krajowe miało wpływ na gospodarowanie majątkiem Funduszu, kontrolę decyzji Rady Funduszu, wyznaczało limity

Chcecie pracy? Zapomnijcie o fabrykach

będą sprzedawać swojej pracy kapitaliście, lecz swoje kwalifikacje klientom, którzy zechcą je kupić. Nie będą mogą liczyć na gwarancje kodeksu pracy i ochronę związków zawodowych, ale też nie będzie im grozić awantura ze strony szefa ani zwolnienie z pracy. Gdzie są miejsca pracy? Dla nas wynika z

Podwyżki w mundurówce

osobę uprawnioną od 357 zł w policji do 422 w straży pożarnej) i przejazd na urlop raz w roku (ok. 60 zł na osobę). Często przysługują też zniżki na kolej czy raz w roku darmowy przejazd PKP. Przysługują też należności pośmiertne dla rodziny, a w razie zwolnienia - odprawy. Policja W zarobkach policji

Ręce przy sobie, dyrektorze

kiedy dowiedzieliśmy się o tym przypadku, najistotniejsza była dla nas szybka reakcja. Reakcją tą było natychmiastowe zwolnienie osoby winnej z obowiązku świadczenia pracy oraz zakaz dla tej osoby wstępu do naszego biura. Ponadto pomimo, że osoba, która dopuściła się molestowania, była w owym momencie

Co mają robić dyrektorzy bez pracy?

Adam Garwoliński ma 55 lat. Całą ostatnią dekadę zarządzał położonym w centralnej Polsce największym zakładem poligraficznym w Europie. Półtora roku temu właściciel firmy go zwolnił. Mimo że rozstali się bez zgrzytów, pan Adam nie dostał odprawy. - Od tego czasu bez przerwy szukam pracy. Dzwonię do

Jakie masz prawa, kiedy pracodawca ci nie płaci

nieterminowej lub niepełnej wypłaty świadczeń ze stosunku pracy, w tym wynagrodzeń za pracę, dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, a także odpraw z tytułu tzw. zwolnień grupowych. Skargę należy złożyć na piśmie - osobiście lub za pośrednictwem poczty - do właściwego miejscu pracy OIP

Wojsko? Tak, poproszę!

zachodu? Bo zdarzało się, że poborowi ukrywali schorzenia, aby - po ich wykryciu już w trakcie służby i zwolnieniu z wojska - otrzymać odprawę i odszkodowanie. W terminologii wojskowej pojawiło się nawet określenie "dysymulant" - czyli ktoś, kto koniecznie w armii chce być, choć armia jego nie

Wojsko? A może to się opłaca?

zdarzało się, że poborowi ukrywali schorzenia, aby - po ich wykryciu już w trakcie służby i zwolnieniu z wojska - otrzymać odprawę i odszkodowanie. W terminologii wojskowej pojawiło się nawet określenie "dysymulant" - czyli ktoś, kto koniecznie w armii chce być, choć armia jego nie chce. Dla

Kopalnie na sprzedaż. Sobieski puchnie z dumy

jedynie do likwidacji, ale zatrudniała zbyt wielu ludzi, by można było ich zagospodarować w innych kopalniach. Nie było mowy o złamaniu dogmatu reformowania górnictwa, który brzmi: w kopalniach nie ma zwolnień. Można odejść na emeryturę albo na własną prośbę. - Umówiliśmy się z Nadwiślańską Spółką Węglową

Kodeks pracy

okresu wypowiedzenia. § 2. Okres za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia. Art. 37. [Zwolnienie na poszukiwanie pracy] § 1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez